Басылым: бірінші


  Практикалық (семинар) сабақтарPdf көрінісі
бет5/7
Дата20.12.2019
өлшемі1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7Практикалық (семинар) сабақтар 

 

Сабақ тақырыбы: «Қартқожа» романының поэтикасы. 

Қысқаша мазмұны: 

1. Романдағы халық тұрмысы. 

2.Романдағы тартыс, көркемдік шешім. 

Оқыту түрі мен әдістері: дәстүрлі әдіс, шығармаларды  талдау 

БӨЖ 

 

БӨЖ  тақырыбы  және  тапсырмалар.   

«Ақбілек» романының поэтикасы. Реферат жазу.  

БӨЖ  тапсыру  мерзімдері: 10-апта. 

 

 

10-модуль бойынша барлығы 

10 

 

 11 

11 модуль. Мағжан Жұмабайұлы (1893-1938) поэзиясы. 

 

 

Дәрістер 

 

 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

  Сабақ тақырыбы:  Мағжанның ақындық әлемі.   

1.Ақынның тағдыры.  

2.Ақынның лирикалық шығармалары.  

3. Ақын поэмаларындағы ұлт тарихы. 

4.  «Шолпанның  күнәсі»  әңгімесінің  тақырыбы,  көркемдік-идеялық 

қыры. 


Оқыту түрі мен әдістері: дәстүрлі әдіс, шығармаларды  талдау Практикалық (семинар) сабақтар 

 

Сабақтың тақырыбы: «Батыр Баян» поэмасының поэтикасы. 

1.Поэмадағы туған жер бейнесі. 

2.Поэмадағы тарихи тұлғалар галереясы. 

3.Поэманың көркемдік-эстетикалық сипаты. 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  бақылау  сабағы,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект БӨЖ 

 

БӨЖ  тақырыбы  және  тапсырмалар.   

Мағжан поэмаларын тақырыптық-идеялық сипаты тұрғысынан талдау. 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  бақылау  сабағы,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект.  

БӨЖ  тапсыру  мерзімдері: 11-апта. 

 

 

11 модуль бойынша барлығы 

10 

 

12 12  модуль. Бейімбет Майлин (1894-1938) шығармашылығы. 

 

Дәрістер 

 

Сабақ тақырыбы:  Бейімбет Майлиннің әдеби мұрасы. 

1.Өлеңдерінің көркемдік-идеялық белгісі.  

2.Әдеби-публицистикалық қызметі.  

3.Драмалық туындыларының тақырыбы мен идеясы. 

 

Оқыту түрі мен әдістері: дәстүрлі әдіс, шығармаларды  талдау 

Практикалық (семинар) сабақтар 

 

Сабақ тақырыбы: Бернияз Күлеев поэзиясы. 

1.  Ақын тағдыры.  

2.  Ақын лирикасының көркемдік-эстетикалық сипаты. 

Оқыту түрі мен әдістері: бақылау сабағы, ауызша талдау, қысқаша 

конспект 

БӨЖ 

 

1. Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» повесінің поэтикасы.  

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  бақылау  сабағы,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект. 

БӨЖ  тапсыру  мерзімдері: 12-апта.  

 

12 модуль бойынша барлығы 

10 

13 


13  модуль. Сәкен Сейфуллин (1894-1938) шығармашылығы. 

 

Дәрістер 

 

Сабақ тақырыбы:  Сәкен Сейфуллиннің ақындық мұрасы. 

1. Ақын тағдыры.  

2.Ақын мұрасының зерттелуі.  

3.Лирикалық шығармалары.  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 Оқыту түрі мен әдістері: дәстүрлі әдіс, шығармаларды  талдау 

Практикалық (семинар) сабақтар 

 

Сабақ тақырыбы:  Ілияс Жансүгіров (1894-1938) шығармашылығы. 

1. Ақын тағдыры.  

2.Ақын мұрасының зерттелуі.  

3.Лирикалық шығармалары. 

4. Ақын поэмалары. 

Оқыту түрі мен әдістері: бақылау сабағы, ауызша талдау, қысқаша 

конспект 

БӨЖ 

 

1.  С.Сейфулиннің  «Тар  жол,  тайғақ  кешу»  романындағы  тарихи 

шындық. Романның көркемдік сипаты. 

(ауызша талдау) 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  бақылау  сабағы,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект. 

БӨЖ  тапсыру  мерзімдері: 13-апта.  

 

13 модуль бойынша барлығы 

10 

 

14 14 модуль. Соғыс жылдарындағы қазақ әдебиеті. 

 

Дәрістер 

 

Сабақ тақырыбы:  Соғыс жылдарындағы әдебиет. 

1. Соғыс жылдарындағы поэзия. 

2. Соғыс жылдарындағы проза. 

3. Соғыс жылдарындағы драматургия. 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  дәстүрлі  әдіс,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект Практикалық (семинар) сабақтар 

 

Сабақ тақырыбы:  Соғыс жылдарындағы әдеби сын. 

1. Әдеби зерттеулер. 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  дәстүрлі  әдіс,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект БӨЖ 

 

БӨЖ  тақырыбы  және  тапсырмалар.   

М.Әуезовтың «Абай» романы (реферат дайындау). 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  бақылау  сабағы,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект.  

БӨЖ  тапсыру  мерзімдері: 14-апта. 

 

 

14 модуль бойынша барлығы 

10 

15 


15 модуль.  

 

Дәрістер 

 

 Сабақ тақырыбы:  Соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиеті. 

1. Соғыстан кейінгі жылдардағы поэзия. 

2. Соғыстан кейінгі жылдардағы проза. 

3. Соғыстан кейінгі жылдардағы драматургия. 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  дәстүрлі  әдіс,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект Практикалық (семинар) сабақтар 

 

Сабақ тақырыбы:  Соғыстан кейінгі жылдардағы әдебиеттану. 

1.Әдеби зерттеулер мен монографиялар.   

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 2.Әдеби сын.  

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  дәстүрлі  әдіс,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект 

БӨЖ 

 

Соғыстан кейінгі жылдардағы әдеби үрдіс (реферат дайындау). 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  бақылау  сабағы,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект.  

БӨЖ  тапсыру  мерзімдері: 15-апта.  

 

15 модуль бойынша барлығы 

10 

БАРЛЫҒЫ 

150 

 

 Курстың саясаты мен процедурасы 

Оқу  пәнін  оқытуда  оқытушының  білім  алушыларға  қоятын  нақты  талаптары 

келтіріледі. 

5. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі Аталған  бөлімді  толтыру  барысында  білім  алушыда  алған  бағасы  туралы  

нақты түсінігі болуы үшін  әрбір бағаға қойылатын талапқа толық сипаттама беру 

қажет.    П  ЕНУ  48-14  Білім  алушылардың  оқу  жетістіктерін  бағалауды  бақылау 

Ережесіне сүйену қажет. 

Білім  алушылардың  білімі,  шеберлігі,  дағдылары  келесі  жүйе  бойынша 

бағаланады 

Әріптік 


жүйе 

бойынша баға 

Баллдардың  сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

көрсеткіші 

Дәстүрлі 

жүйе 


бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Fx 


25-49 


Қанағаттанарлықсыз 0-24 

 

Кесте 1 

Баға 


Критерий 

А бағасы 

Оқытылған  материал  бойынша  терең  әрі  толық  білімді;  қарастырылып 

жатқан  ұғымдардың,  құбылыстар  мен  заңдылықтардың,  теориялардың, 

олардың  өзара  бйланысының  мәнін  толық  түсінуді  көрсете  біледі. 

Оқытылған  материал  негізінде  толық  әрі  дұрыс  жауапты  құрастыра 

біледі;  негізгі  ережелерді  белгілеп,  жауапты  нақты  мысалдармен  және 

деректермен толықтыра алады; қорытындыны жалпылау, дәлелді талдау 

жасай  алады.  Пәнаралық  және  пән  ішіндегі  (бұрын  алынған  білім 


 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 негізінде)  байланыстарды  орната  біледі.  Түсіндіруде  шығармашылық 

қабілетін танытады. 

А- бағасы 

Сұрақтың  мазмұны  бағдарламаның  талаптарына  сәйкес  толық,  жүйелі 

түрде  баяндай  алады.  Бағдарламада  ұсынылған  негізгі  және  қосымша 

әдебиетті  терең  игерген,  өз  ойын  жеңіл  түрде  мазмұндай  біледі. 

Талқыланып  жатқан  мәселеге  кең,  әрі  жан-жақты  талдау  жасай  біледі. 

Елеулі  нақты  қателердің  болмауы.  Қорытындысы  дәлелді  және  нақты 

материалға  негізделген.  Жауап  беру  кезінде  білім  алушының  өздігінен 

түзетілген,  сұраққа  байланысты  тақырыптан  1-2  жеңіл-желпі 

үйлеспеушілік пен қателердің бар болуы. 

В+ бағасы 

Оқытылған  материалды  толық  біледі.  Оқытылған  теориялар  негізінде 

толық  әрі  дұрыс  жауаптың  болуы;  оқытылған  материалды  баяндауда, 

ұғымдарға  анықтама  беруде,  ғылыми  терминдерді  қолдануда  немесе 

қорытынды  жасауда  кейбір  үйлеспеушілік  пен  қателердің  болуы. 

Студент  жіберген  қателерін  оқытушының  көмегімен  түзете  алады. 

Жалпы оқытылған материалды меңгеріп, нақты мысалдармен дәлелдей 

алады. 

В бағасы Оқытылған  материалдардан  негізгі  ережелерді  өз  бетімен  атап  көрсете 

біледі;  негізгі  ережелердің  мағынасын  аша  алады,  жауабында 

логикалық,  жүйелі  бірізділік  бар.  Дәлелдер  мен  мысалдар  негізінде 

жалпылау, қорытынды жасай білу, пән ішіндегі  байланыстарды орната 

білу.    Практикада  алған  білімді,  ғылыми  терминдерді  қолдана  білу. 

Бірақ  әдебиетпен,  оқулықпен  жұмыс  істеуде  жеткілікті  дағдысы  жоқ. 

Баяндау  кезінде  кейбір  жіберген  қателерін  оқытушының  жетекші 

сұрақтарына жауап беру арқылы өз жауабын түзей алады. 

В-  бағасы 

Жалпы студент берілген сұраққа дұрыс жауап береді, бірақ жауап беру 

үдерісінде  маңызды  басты  деректердің  жоқтығы,  негізгі  материалды 

меңгергенімен,  оны  саралай  талдауда  қиналып,  мысалдармен  нақты 

дәлелдей  алмайды.  Баяндау  кезінде  кейбір  жіберген  қателерін 

оқытушының  жетекші  сұрақтарына  жауап  беру  арқылы  өз  жауабын 

түзей алады. 

С+ бағасы 

Жауабы  толық,  бірақ  жүйелі  емес.  Жауабында  тақырыпқа  байланысты 

елеулі ауытқулар бар. Негізгі ұғымдарды анықтауда жіберген қателерін 

түзетуге қиналған жағдайда қойылады. 

С бағасы 

Студент  берілген  сұраққа  толық  жауап  бермейді,  тақырыптың,  негізгі 

ережелердің  мағынасын  кеңінен  аша  алмайды.  Қосымша  сұрақтарға 

жауап бере алмайды 

С-  бағасы 

Студент  берілген  сұраққа  толық  жауап  бермейді,  жауабында  негізгі 

ережелерді ерекшелей алмайды, сұрақтың басты идеялары ашылмайды. 

Сөздік  қорының  жеткіліксіздігі,  материалды  толық  меңгермегендігі 

байқалады. 

D+ бағасы 

Көптеген  маңызды  фактілер  келтірілмейді,  қорытынды  жасалмайды; 

фактілер  қарастырылып  жатқан  мәселеге  сәйкес  келмейді,  олар 

салыстырып  қарастырылмайды;  негізгі  мәселені  көрсете  алмау  (қате 

болса  да).  Көп  елеулі  қателер  бар.  Студент  жауабында  талқыланып 

жатқан  мәселенің  іргелі,  әрі  негізгі  мәселелермен  байланыс  түсінігінің 

жоқтығы.  Білім  алушы  оқытушының  көмегінен  кейін  ғана  жауабын 

түзетуі.  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 D бағасы 

Студент  нашар  жауап  береді,  тақырыпты  толық  меңгермеген, 

жауаптарында  елеулі  қателер  байқалады.  Қосымша  сұрақтарға  жауап 

бере алмайды. 

Fx бағасы 

Студент  өте  нашар  жауап  береді,  сұрақтың  мағынасын  түсінбейді. 

сөйлеу  мәнері  төмен,  көптеген  қателер  байқалады.  Оқытушының 

жетекші сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалын меңгермеген жағдайда 

қойылады. 

F бағасы 

Студент  өте  нашар  жауап  береді,  сұрақтың  мағынасын  түсінбейді. 

сөйлеу  мәнері  төмен,  көптеген  қателер  байқалады.  Оқытушының 

жетекші сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалын меңгермеген жағдайда 

қойылады. * Пәннің мазмұны мен бақылау формаларына байланысты критериелер толықтырылулы 

мүмкін. 

 

  

 

6.Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі   

№ 

Авторы, атауы, басылым уақыты Ақпарат 

көзі 


Бары (дана) 

Кітапхана 

Кафедра 

Негізгі әдебиеттер 

1.    Әуезов М. Әдебиет тарихы. Алматы, 1995. 

Кітап 

10 


2.    Нұрғали  Р.  Әдебиетіміздің  алтын  ғасыры. 

Астана: Күлтегін, 2001.- 480 б. 

Кітап 


3.    ХХ  ғасыр  басындағы  әдебиет:  Жоғары  оқу орындары 

филология, 

журналистика 

факультеттері 

студенттеріне 

арналған 

хрестоматиялық  оқу  құралы  (құр.  Қ.Ергөбек). 

- Алматы, 1994.  

Кітап 

20 


4.    Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет. - Астана: 

Фолиант, 2002.-474 б. 

Кітап 


5.    Қазақ әдебиетінің тарихы. 10 томдық. 6-8-том. Алматы, 2007. 

Кітап 


Электронд

ы нұсқа 


6.    Кенжебаев  Б.  Қазақ  халқының  ХХ  ғасыр 

басындағы  демократ  жазушылары.  -  Алматы: 

Қаз.мем. бас. 2008. -  

Кітап 

7.    Қирабаев  С.  Ұлт  тәуелсіздігі  және  әдебиет. 

Алматы: Ғылым, 2001.- 448 б. 

Кітап 

Қосымша әдебиеттер 

1.    Мұқанұлы  С.  ХХ  ғасырдағы  қазақ  әдебиетi.  I 

бөлiм  (ұлтшылдық,  байшылдық  дәуiрi).  - 

Қызылорда: Қазақстан баспасы, 1932.-458 б. 

Кітап 

11 


2.    Әлихан  Бөкейхан.  Энциклопедия.  –  Алматы: 

Қазақ энциклопедиясы, 2018. – 784 б. 

Кітап


 3.    Ахмет 

Байтұрсынұлы.  Энциклопедия.  – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.   

Кітап


  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

  

6.Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі  

 

4.    Алаш қозғалысы. 

Энциклопедиялық 

анықтамалық. 

Құраст: 


Е.Тілешов, 

Д.Қамзабекұлы. – Алматы, 2014.  

Кітап

 

10 5.    Алаш  қозғалысы.  Движение  Алаш.  Құжаттар 

мен 

материалдар жинағы. 

Бас 


ред. 

М.Қойгелдиев.  3  том,  1  кітап.  Алматы:  Ел 

шежіре, 2007. 

Кітап


 

10 


6.    Алаш 

ақиықтары.: 

Мақалалар, 

деректі 

құжаттар,  аудармалар.  Құраст.  Т.Жұртбай.  - 

Алматы, 2006.  

Кітап


 7.    Аймауытов  Ж.  Бес  томдық  шығармалар 

жинағы. 1-т. – Алматы: Ғылым, 1996. – 328 б. 

Кітап

 8.    «Айқап». 

Құрастырушылар: 

Ү.Субханбердина,  С.Дәуітов.  /  Бас  редактор 

Р.Нұрғалиев. 

 

– Алматы: 

«Қазақ 


энциклопедиясы»    Бас  редакциясы,  1995.  – 

368 б. 


Кітап

 9.    Абайдың  ақын  шәкірттері.  Екінші  кітап. 

Қ.Мұхамедханұлы. – Алматы: РГЖИ “Дәуір”, 

1994. – 336 б. 

Кітап

 10.   Әдебиеттегі  Әлихан  Бөкейхан  бейнесі.  Әдеби 

шығармалар.  1-кітап.  Құрастырған,  алғысөзін 

және  түсініктерін  жазған  С.Б.Жұмағұл.  – 

Қарағанды, 2017. 

Кітап


 11.   Елеукенов 

Ш. 


Мағжан. 

(Өмірі 


мен 

шығармагерлігі). – Алматы: Санат, 1995. – 384 

б.  

Кітап


 12.   Дулатұлы  М.  Оян,  қазақ!;  Ержанұлы  Б.  Тұр, 

қазақ!;  Арғыни  Ә.  Жатпа,  қазақ!  Өлеңдер  / 

Құраст.:  Т.Қыдыр,  К.Мұстафаева.  –  Алматы, 

2016. 


Кітап

 13.   Қазақ 

поэзиясының 

антологиясы 

(ХХ 

ғасырдың бас кезі). – Алматы: Ғылым, 1992. – 488 б.;  

Кітап


 

10 


14.   МӘҢГІЛІК  ЕЛ  ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ  ЖӘНЕ  

АЛАШ  ИДЕЯСЫ.  Оқу-әдістемелік  құрал.  – 

Нұр-Сұлтан,  2019. 

Кітап

 15.   МӘҢГІЛІК  ЕЛ  ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ  ЖӘНЕ  

АЛАШ  ИДЕЯСЫ.  Хрестоматия.  –  Нұр-

Сұлтан,  2019. 

Кітап

 16.   Торайғыров  С.  Екі  томдық  шығармалар 

жинағы. 1-т. – Алматы: Ғылым, 1993. – 280 б. 

Кітап


 

10 
         

 

  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

  

 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 Түсініктеме хат 

 

1.  Пәннің қысқаша сипаттамасы 

ХХ  ғасырдың  басындағы  Қазақстанның  тарихи  сипатын,  саяси-әлеуметтік 

жағдайы, оның түрлі көзқарас- бағыттағы әдебиет пен мәдениет үлгілерінің тууына ықпал, 

әсері.  Ұлттық  өркендеу  бағытын  алдыңғы  кезекке  қойған  қайраткерлердің  мақсат 

ұстанымдары басты назарға алынады.  

 

Пәнді оқыту мақсаты: ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы ірі тарихи-әлеуметтік 

өзгерістердің  қоғам  дамуына  тигізген  әсерін  саралай  отырып,  осы  дәуірдегі  әдебиеттің 

жалпы хал-ахуалына сипаттама беру;     ХХ ғасырдың  алғашқы  жылдарындағы әдебиет 

өкілдерінің  көркем  шығармаларын,  оқу-ағарту,  мәдениет  саласының  түрлі  мәселелеріне  

арналған  еңбектерін  жан-жақты  қамти  отырып,  бұларды  қазіргі  заман  әдебиетімізде 

алатын  орнын  зерделеп  байланыстырып  оқыту.

 

ХХ  ғасырдың  бірінші  жартысындағы әдебиет күрделілігімен тығыз байланысты. Ендеше қазақ әдебиетінің тарихын терең оқып 

үйрену филология факультетінің студенттері үшін өте маңызды салаларының бірі. 

 

Оқу пәнінің міндеттері. 

XX 


ғ.  бірінші  жартысындағы  әдебиеттің  тарихи,  қоғамдық-әлеуметтік 

жағдайлармен  тығыз  байланысын  қарастыру  арқылы  ұлт  ой-санасын  оятудағы  міндетін 

айқындау. 

-    XIX  ғасырдың  екінші  жартысындағы  әдебиетпен  байланысын,  дәстүрлі  әдебиет 

үлгісін дамыту мен өзіндік ізденістерден туған жаңашылдықтың белгілерін тану. 

-  XX  ғ.  бірінші  жартысындағы  әдебиеттегі  ірі  әдеби  тұлғалардың  романтизм  мен 

реалистік әдіс-тәсілдерді қатар ала жүріп, өмір шындығын ашудағы өзіндік қолтаңбасын 

бағамдау. 

-  Әдеби  бағыттардың  ерекшеліктері  мен  ортақ  бірлігін  нақтылап,  белгілі 

өкілдерінің  шығармашылығы  арқылы  творчестволық  жетістіктер  мен  кемшіліктерін 

саралау. 

-  XX  ғ.  бірінші  жартысындағы  жаңа  жанрлардың  пайда  болуы  мен  өркендеуінің 

мән- маңызын ашу. 

-  XX  ғ.б.  әдебиеттегі  Абай  дәстүрі  мен  үлгісін  дамытудың  сан-салалы 

шығармашылық жетістіктеріне назар аудару. 

-  XX  ғ.  бірінші  жартысындағы  аударма  саласындағы  қол  жеткен  жетістіктерді 

саралау. 

-  XX  ғ.  бірінші  жартысындағы  әдебиеттің  өркендеуіне  негіз  салған  қоғамдық- 

санаткерлік,  көсемсөздік  (публицистік)  міндеттердің  нәтижелерін  салыстырмалы  түрде 

қарастыру. 

-  Әрқилы  әдебиет  өкілдерінің  шығармашылық  лабораториясына  ену  арқылы 

ілгершіл әдеби қаламгерлер шығармаларындағы басты жетістіктерді ашу. 

-  Бұрын қарастырылмай немесе біржақты қарастырылып келген әдебиеттің айтулы 

XX ғ. тұлғаларының шығармашлығын бүгінгі көзқарас тұрғысынан бағалау.  

Пререквизиттері  –  халық  ауыз  әдебиеті  (қазақ  халқының  фольклоры, 

классификациясы,  зертелуі),  әдебиеттануға  кіріспе  (әдебиеттану  ғылымының  салалары, 

жіктелуі,  троптың  түрлері,  әдеби  терминдер),  ежелгі  дәуір  және  Орта  ғасырлардағы 

қазақ  әдебиеті  (көне  дәуірдегі  әдеби  ескерткіштер,  әдеби  туындылар,  зерттелуі, 

жариялануы), әлем әдебиетінің тарихы (әлем әдебиетіндегі классиктердің және жекелеген  

 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет