Білім беру ұйымдарында қызмет атқаратын педагогтердің аттестаттаудан өту үшін құжаттарын қабылдаудан бас тарту туралы қолхат


Педагогтерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына 9-қосымшабет5/5
Дата12.12.2023
өлшемі43,12 Kb.
#196394
1   2   3   4   5
Байланысты:
533 МЕКТЕП ҮШІН

Педагогтерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына 9-қосымша


Сабақтарды бақылау парағыПедагогтің ТАӘ (бар болғанда)
_______________________________________________________________ 

Бақылаушының ТАӘ (бар болғанда) ______________________________________________________________

Мектеп/сынып
_______________________________________________________________

Мерзім
_____________________________Сабақ жоспары ұсынылды
Иә
Жоқ

Сабақ түрі:
жаңа материалмен танысу сабағы
оқығанды бекіту сабағы
білім мен дағдыларды қолдану сабағы
білімді жалпылау және жүйелеу сабағы
білім мен дағдыларды тексеру және түзету сабағы
аралас сабақ
зерттеу сабағы (Lesson Study (Лессон стади) циклдарынан)

Комментарийлер:

МЖМБС оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:
Сабақтың мақсаттары:
Бақылау өлшемшарттары

Көрсеткіштер
Иә /Жоқ

Бақылаушының пікірлері

Сабақтың мақсаттары:
Оқытудың нақты мақсаттарын айқындайды және білім алушыларға / тәрбиеленушілерге оларды бағалау өлшемдерін ұсынадыСабақтың мазмұны оқу мақсаттарына сәйкес келедіПедагог білім алушыларды сабақ мақсаттарын және күтілетін нәтижелерді қоюға тартадыКүтілетін нәтижелер:Оқу мақсаттарына сәйкес келедіБілім алушылардың/
тәрбиеленушілердің қажеттіліктерін ескередіЗерттеу дағдыларын дамытуға бағытталғанБағалау:Формативті бағалау арқылы білім алушылардың/тәрбиеленушілердің оқу мақсаттарына қатысты қызметінің нәтижесін бақылайдыБілім алушылардың/
тәрбиеленушілердің жетістіктерін атап өтедіБілім алушыларды/
тәрбиеленушілерді бағалау процесіне тартады: өзін-өзі бағалау және өзара бағалауСыныптағы тәртіп пен тәртіп ережелері:Сыныпта/топта тәртіп пен тәртіп ережелерін белгілейдіБілім алушыларға/
тәрбиеленушілерге сыныпта/топта оқу кеңістігін қамтамасыз етедіСабақта білім алушылардың/
тәрбиеленушілердің тиімді өзара іс-қимылын құруАлдын ала білім:Білім алушылардың/
тәрбиеленушілердің жаңа материал туралы бұрыннан бар білімдерін анықтайдыОқушылармен/
тәрбиеленушілермен өткен материалды қайталайдыЖаңа материалды зерттеу:Білім алушылардың/
тәрбиеленушілердің назарын оқу материалының маңызды сегменттеріне аудара отырып, маңызды ақпаратты айқындайдыЖаңа материалды игеруге ықпал ететін сабақта / сабақта жұмыстың әртүрлі формаларын қолданады: топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жекеБілім алушыларды/
тәрбиеленушілерді оқу ресурстарымен және кешенді тапсырмаларды орындау жөніндегі нұсқаулықтармен қамтамасыз етедіМатериалдың мазмұны бойынша рефлексия жүргізедіЖаңа білімді практикада қолдану:Тәжірибе арқылы дағдыларды дамытадыБілім алушыларға/
тәрбиеленушілерге олардың дағдыларын дамыту және практикалық қолдану үшін белсенді тапсырмалар бередіБілім алушыларды / тәрбиеленушілерді оқу қызметіне тарту:Оқушылардың/тәрбиеленушілердің оқу іс-әрекетіне қызығушылығы мен қатысуын қолдау үшін жұмыстың әртүрлі түрлері мен формаларын қолданадыБілім алушылардың/
тәрбиеленушілердің қатысу дәрежесін қадағалайдыБілім алушылардың / тәрбиеленушілердің сауалнама процесіне қатысуын қолдау үшін сауалнаманың әртүрлі түрлерін пайдаланадыОқушылардың/тәрбиеленушілердің қатысуын қамтамасыз ету үшін дене белсенділігі мен сынып/топ кеңістігін пайдаланадыБілім алушыларды/
тәрбиеленушілерді тарту үшін сабақ барысының жігерлі қарқынын қолдайдыТұлғаға бағытталған тәсілді қолданадыСараланған тәсіл:Оқу мақсаттарына қол жеткізу бойынша барлық білім алушыларға/тәрбиеленушілерге қолдау көрсетедіҮлгерімі төмен білім алушыларды / тәрбиеленушілерді тартадыАКТ және ресурстарды пайдалану:білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін дайын цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланадыөзінің цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланадыбілім алушылардың/тәрбиеленушілердің бірлескен жұмысы үшін желілік ресурстарды жұмылдырадыҚосымша бақылау элементтері:


Кері байланыс және ұсынымдар:Ескерту: ақпараттық жүйеде барлық құжаттар педагог бейінінде қаралады.


Педагогтерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына 10-қосымша
Біліктілік санатын беруге (растауға) білім беру ұйымы педагогінің портфолиосын бағалау парағы

________________________________________________________________


(өтініш берілген біліктілік санаты)

Педагог: ____________________________________________________________


(Т.А.Ә (болған жағдайда)Портфолио бөлімдері

Пікір

Оқыту сапасының көрсеткіштері
1 Конкурстарда немесе олимпиадаларда немесе жарыстарда білім алушылардың жетістіктерін растайтын құжаттардың көшірмелері
2. Білім беру ұйымдарында іске асырылған озық педагогикалық тәжірибелер мен әзірлемелерді жинақтауды немесе енгізуді немесе әзірленген бағдарламаларды ұсынуды растайтын құжаттардың көшірмелері
3. Сабақтарды/түзету-дамыту сабақтарын бақылау парақтары (ПМПК педагогтерін қоспағанда)
4. Педагогтің кәсіби жетістіктерін растайтын құжаттардың көшірмелері
5. Ұсынымдар
Ескерту: ақпараттық жүйеде барлық құжаттар педагог профилінде қараладыПедагогтерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына 15-қосымша

_________________________


_________________________
_________________________


Аттестаттауға және біліктілік санатын мерзімнен бұрын алуға қатысуға өтініш
Мен,_________________________________________________________,ЖСН_______________,
(педагогтің Т.А.Ә. (болған жағдайда) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(лауазымы, жұмыс орны, электрондық поштасы)
2023 жылы біліктілік санатын мерзімінен бұрын беру рәсіміне қатысуға ____________________біліктілік санатына жіберуді сұраймын,________________________
____________________________________________________________________________
лауазымы (мамандығы) бойынша.
Бүгінгі таңда ____(күні) ___ (айы) ______ жылғы дейін жарамды _______________ біліктілік санатына иемін.
Мен келесі жұмыс нәтижелерін негіз деп санаймын:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:
Білімі:

Оқу орнының атауы

Оқу кезеңі

Білімі туралы дипломда немесе атқаратын лауазымы бойынша тиісті біліктілік бере отырып, қайта даярлау талы құжатта көрсетілген мамандық (біліктілік)
Жұмыс өтілі:

Жалпы

Білімі туралы дипломда немесе атқаратын лауазымы бойынша тиісті біліктілік бере отырып, қайта даярлау туралы құжатта көрсетілген мамандық (біліктілік) бойынша

Педагогикалық

Осы білім беру ұйымында


Марапаттары, атағы, ғылыми (академиялық) дәрежесі, ғылыми атағы алған (берілген) жылын көрсете отырып____________________________________________________________________________________________
Педагог жұмыс істейтін білім беру ұйымының атауы:
_________________________________________________________________________
Біліктілік санатын мерзімінен бұрын беруді (растауды) тәртібімен таныстым.
«____» __________ 2023 жыл __________________
(қолы)


Педагогтерді аттестаттаудан
өткізу қағидалары мен
шарттарына 31-қосымша


Нысан

Педагогикалық кеңес отырысының хаттамасынан үзінді


______________________________________________________________
білім беру ұйымының атауы

20 ___ ж. "__" _____________


Төрағасы – Т.А.Ә. (болған жағдайда)


Хатшы – Т.А.Ә. (болған жағдайда)


Қатысқандар: _______ адам.


Күн тәртібі:


Педагогтерге біліктілік санаттарын беру (растау) туралы


Тыңдалды:
«Педагогикалық этиканың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 190 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 12 мамырда № 20619 болып тіркелген) сәйкес педагогикалық этиканы сақтау мәселесі бойынша біліктілік санаттарын беруге (растауға) үміткер педагог (педагогтер) туралы қысқаша ақпарат.
Шешім:

Біліктілік санатын беруге (растауға) ұсынылады __________________________.


Біліктілік санатын беруге (растауға) ұсынылмайды __________________________.


Ескертпе:
Педагогикалық кеңестің шешімі ұсынымдық сипатта болады. Шешімге қарамастан педагог біліктілік санатын беру (растау) рәсіміне қатысуды жалғастырады. Соңғы шешімді тиісті деңгейдегі аттестаттау комиссиясы қабылдайды.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет