Білім және ғылым министрініңбет4/6
Дата31.01.2018
өлшемі0,82 Mb.
1   2   3   4   5   6

Бағалау өлшемдері:

 1. Экономикалықтерминдерді, нарықтықэкономиказаңдылықтарыменқағидаттарынбіледі.

 2. Өндіріс пен тұтыну экономикасы негіздерін біледі.

 3. Кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерін біледі.

 4. Инфляция көздерін және оның салдарларын біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалау өлшемдері:

 1. Жоспарлаудыңнегізгікезеңдеріменмазмұнынбіледі.

 2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулер жүргізеді.

 3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін білу.

Бағалау өлшемдері:

 1. Әлемдік экономиканың даму тенденциясын біледі.

 2. Мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін біледі.

 3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтайды.

Бағалау өлшемдері:

 1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын біледі.

 2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын біледі.

 3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды біледі

 4. Бизнес жоспарды құру негіздерін біледі.

Жалпы кәсіптікмодульдер

НҚ 6.Мемлекеттік тілде іскерлік қағаздарын құрастыру және рәсімдеу

ЖКМ 01.Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Аталмыш модуль мемлекеттік тілде құжат құрастырғанда кәсіби қызмет саласында кез келген маманға қажетті жеке құрам бойынша құжаттамамен жұмыс жасау дағдысын алуға мүмкіндік береді.

Модульді оқыған кезде мына білімдерді игерулері қажет: Іс жүргізу саласының негізгі түсініктерін; Ұйымдастырутарату құжаттарының негізгі түрлерін; Мемлекеттік тілдегі құжаттарды құрастыру.

Осы дағдыларға қол жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды орындағаны маңызды:

Үлгі бойынша құжаттарды толтыру;

Мемлекеттік тілде келісім шарт құру;

Жеке құрам бойынша құжаттар тізімдемесін білу.

Оқу нәтижесі: 1) Іс жүргізу саласы бойынша негізгі түсініктерді білу.

Бағалау өлшемдері:

Іс жүргізу негіздерін білуді көрсетеді.

Құжаттар түрін анықтайды.Оқу нәтижесі: 2)Жеке құрам бойынша құжаттар топтамасын білу.

Бағалау өлшемдері:

Жеке құрам бойынша құжаттардың негізгі түрлерін біледі.

Жеке құрам бойынша құжаттарды жүргізе алады.

Еңбек құқық қатынасты құжаттандыра алады.


Оқу нәтижесі: 3) Мемлекеттік тілде құжат құрастыру.

Бағалау өлшемдері:

Құжаттарды құрастыру білімін көрсетеді.

Жеке құжаттарды ресімдеу ережесін біледі (резюме, өмірбаян, арыз, өтініш, қолхат, сенімхат (жеке).Оқу нәтижесі: 4)Кәсіби бағыттағы іскери құжаттар, мәтінді реттейді, түзетеді.

Бағалау өлшемдері:

Құжаттарды реттеудің негізгі кезеңдерін біледі.

Жазу және іскери тілдесуде кәсіби жеке терминдерді қолданады.

Жеке компьютерді қолдана білу. .

НҚ 7. Техникалық құжаттамаларды оқу, сызбалар мен кестелер, үлгілерді сызу

ЖКМ 02.Сызу

Аталмыш модул жобалық құрылымдық құжаттарды стандарттар негізіне сай рәсімдеу мен толтырудің негізгі ережелерін сипаттайды.

Модулді тану барысында оқушылар төмендегі білімді игеру қажет: форматтар, сызықтар түрі, сызу шрифті, масштаб; сызуды құру ережелері, аксонометриялық суреттерді құрастыру әдістері мен перпендикулярлық тегіс тікбұрыштардың негіздері, геометриялық негіздерді; сызу міндері мен оларды орындау тәртібі, түрлі қиындықтағы және қарпайым мағыналар мен оларды орындау тәртібі, геометриялық денелерді түрлі жағдайда сызып көрсету; жинақталған сызуды орындау тәртібі; кестелер, белгі шарттар мен оларды орындау ережелері туралы негізгі түсініктер.Оқу нәтижесі: 1) Жобалық құрылымдық құжаттарды рәсімдеу ережелерін білу.

Бағалау өлшемдері:

1.Жобалық құрылымдық құжаттарды рәсімдеу ережелерін біледі.

2.Техникалық бөлшектердің сызбасын орындау кезінде масштаб пен белгілерін анықтайды.

3.Сызбаны БҚҚЖ ережелеріне сай рәсімдейді.

4.Мәтіндік құжаттарды рәсімдеу тәртібін біледі.Оқу нәтижесі: 2) Тегістіктегі бейнелеу тәртібін біледі.

Бағалау өлшемдері:

1.Бірнеше жазықтықтағы бейнелеумен сызбаны құрады;

 1. Сызбада қажетті бөліктерді рәсімдеп орындайды,

 2. Аксонометриялық бейнелеуді жүзеге асырады:

 3. Шартты белгілер бойынша сызбаның сұлбасын орындайды.

Оқу нәтижесі: 3)Сызбаны оқу мүмкіндігіне ие.

Бағалау өлшемдері:

1.Бөлшектеуді орындайды, жинақталған сызбаны оқиды.

2.Электрлік сұлбаларды оқиды.

НҚ 8. Электроника мен электротехника заңдары мен қиын құбылыстарын түсіну үшін қажетті негізгі білімді иелену

ЖКМ 03. Электроника негіздерімен жалпы электротехника

Аталмыш модул «Электроника негіздерімен жалпы электротехника» оқу пәнін білу үшін қажетті білім мен дағдыларды суреттейді.

Модулді оқу барысында оқушы білуге тиісті:

мамандыққа сай білікті маман даярлау дайындығында электротехника мағынасы мен оның ролін ұсыну, өндірістің жалпы үрдісі мен электроэнергияны қолдану;

Электрлік, магниттік құбылыстар мен процесстердің физикалық мағыналарын түсіну, өндірістік қолданысқа сай электр энергиясын қолдану ерекшеліктері, электронды құрылғылар мен құрылымдар, аппараттар, электрлік машиналар қызметінің принциптері;

Электр өлшегіш құралдарды электр желісіне қосып, көрсеткішті анықтау, түрлі қиындықтар тізбегіндегі электрлік есептерді жүргізу.


Оқу нәтижесі: 1) Синустық тоқтың бір және үш фазалық тұрақты электрлік желісін білу.

Бағалау өлшемдері:

1.Электротехника негіздерін біледі.

2.Электрлік тізбектің жұмысының режимін біледі.

3.Электрлік тоқты өлшеу мазмұнын біледі.

4. Электрлік тізбектің сипатын анықтайды.Оқу нәтижесі: 2) Айнымалы және тұрақты тоқты электр машиналарын білу.

Бағалау өлшемдері:

1. Айнымалы және тұрақты тоқты электр машиналарын біледі.

2.Машина жұмысының режимін анықтайды.

3.Қуатты трансформаторлардың жұмыс режимін анықтайды.


Оқу нәтижесі: 3) Электровакумды және газразрядты құрылғыларды, электронды тегістегіштер, стабилизатор, күшейткіш пен генераторларды пайдалану.

Бағалау өлшемдері:

1.Электроника негіздерін білу.

2.Жартылай өткізгіштік құрылғылар түрлерін білу.

3.Өтпелі кезеңдер үрдісінің шығу себептерін анықтайды.


НҚ 9. Арнайы модулдерді меңгеру үшін қолданбалы білімді иелену

ЖКМ 04. Техникалық механика негіздері

Аталмыш модуль механикалық құрылғылар, олардың қозғалысы мен оның заманауи техникада қолданылуы туралы ақпаратты игеруге қажетті білімдерді сипаттайды.

Аталмыш модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді игерулері қажет:күш негізгі жүйесін; күш жүйесі тепетеңдік шарттары; нүкте мен өске қатысты күш сәттерін; бұзылатын дене және бұзылу сипаты қасиеті туралы негізгі гипотеза мен ойлар; беріктік, қаттылық пен тұрақтылық шарттары.

Білім алушылардың келесі мәліметтерді білгені маңызды:

тірек реакциясын аналитикалық анықтау;

түрлі күш жүйесі тепетеңдігі есептерін шешу;

қарапайым әрі күрделі қиысу ауырлық орталығының қалпын анықтау;

болатты илемдеу сортаментін қолдану;

қиысу әдістермен ішкі күштерді анықтау,ішкі күштік факторын құрастыру.
Оқыту нәтижесі: 1) Механикалық беріліс пен қарапайым жинақтау бірлігін есептеу.

Бағалау өлшемдері:

Техникалықмеханиканегіздерін біледі;

Механизмдердің түрлері және олардың кинематикалық және динамикалық сипаттарын біледі;

Механикалық беріліс пен қарапайым жинақтау бірлігін есептеуді орындайды.Оқыту нәтижесі: 2)Құрылымдық элементтегі кернеуді анықтау.

Бағалау өлшемдері:

Құрылымдағы тетіктердің қосу тәсілдерін біледі.

Беттердің көлемін бағалау үшін өлшеу құралдарын қолданады.

Бұзылудың түртүрі кезінде құрылым элементтерін беріктік, қаиттылық әрі тұрақтылығын есептеуді орындайды.

НҚ 10.Газ тектес жанар майларды талдау және заттардың қасиеттері мен түрлі химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін білімді қолдану

ЖКМ 05.Табиғи және жасанды газдар

Аталмыш модул мазмұны табиғи және жасанды газдың химиялық құрамын білуде, өндіріс пен тұрмыста пайдалану мен ерекшеліктері туралы білуге мүмкіндік береді.

Модулді оқу барысында оқушылар төмендегі білімді игеруі қажет: Отынның жалпы сипаты; газ жағдайының заңдары; газ отындары оның құрамы мен жануы; газ тектес отынның талдау; табиғи жанатын газ, жасанды және мұнай газдары.

Оқушыларға төмендегі нәтижеге жету үшін мына жұмыстарды істеулері маңызды:

Газдың құрамына сай оның жылуы мен физикалық құрамын есептеу, газ параметрлерін анықтау;

газды одоранттау әдістерін таңдау;

газ кен орындарындағы жанудың ең төменгі жану жылулығын анықтау.
Оқу нәтижесі: 1) Газ жағдайының Заңдарын білу.

Бағалау өлшемдері:

 1. Газдың негізгі параметрлерін біледі;

 2. Отынның жалпы сипаты, отынның компоненттік құрамы, жіктелуін біледі.

 3. Газдың құрамына сай оның жылуы мен физикалық құрамын есептеу, газ параметрлерін анықтайды.

Оқу нәтижесі: 2)Газды тасымалдау мен қолдануға дайындығын білу.

Бағалау өлшемдері:

 1. Газды өңдеу мен өндіру әдістерін, жасанды газ алу тәсілдерін білу.

 2. Газды талдаудың әдістерін біледі.

 3. Газды тасымалдау талаптарына сай, газды тазалау әдістерін біледі.

НҚ 11.Арнайы модулдерді оқу үшін негізді қалыптастыру мақсатында гидравликалық жүйе және машиналар мен ауа қозғалысының негізгі заңдалақтар туралы білімге ие болу

ЖКМ 06. Гидравлика мен аэродинамика негіздері

Оқу пәнін меңгеру нәтижесінде оқушы білуге міндетті: қарапайым құбырлар, ауа өткізгіштерді гидравликалық өлшеудің параметрлерін анықтауды; ауа баптағыштар мен ауа үрлеуіштердің сипаттамаларын құру.

Оқу пәнін меңгеру нәтижесінде оқушы білуге міндетті: сұйықтықтың қозғалыс режимі, қарапайым құбырлардың гидравликалық есебі, ауабаптағыштар мен жел үрлеу құрылғыларының түрлері мен сипаты; жылу өткізгіш және жылу алмастырғыш әдістері.Оқу нәтижесі: 1) Гидродинамика мен гидростатиканың заң негіздерін білу.

Бағалау өлшемдері:

1.Сұйықтықтың физикалық қасиеттерін біледі.

2.Сұйықтық қозғалысы мен тепетеңдік заңдылықтарын біледі.

3. Сұйықтықтың физикалық қасиеттерін анықтау үшін қарапайым есептер жүргізеді.


Бағалау нәтижесі: 2) Сұйықтық қозғалысының түрлерін, жергілікті қарсыласу коэффицентін және құбыр мен резервуарлардағы сұйықтық қысымын анықау бойынша тапсырмаларды орындау.

Бағалау өлшемдері:

1.Сұйықтық қозғалысының режимі мен түрлерін біледі.

2.Сұйықтық қысымын өлшеу үшін құрылғыла қолданады.

3. Жергілікті қарсыласу коэффицентін анықтау бойынша есептер орындайды.

4. Құбыр мен резервуарлар қабырғаларының қалыңдығын анықтау бойынша есептер орындайды.

5.берілген параметрлер бойынша сорғыш күші мен өнімділігін анықтайды.Оқу нәтижесі: 3) Аэродинамика негіздерін біледі.

Бағалау өлшемдері:

 1. Ауа үрлеуіштердің түрлері мен тағайындалуын біледі.

 2. Сорғыштың негізгі сипатының есебі.

 3. Сорғыштың жетегіне электроқозғалтқыш таңдау.

НҚ12.Металлдарды өңдеу әдістері мен құру туралы, металлдарды таңбалау мен бөлу және оларды пайдалану туралы кешенді түсінікке ие болу

ЖКМ 07. Құрылымдық материалдар мен металлдар технологиясы

Аталмыш модул арнайы модулдерді меңгеруге бағытталған, металлдар технологиясы негіздерін пайдалануда, құрылымдар арасындағы өзара байланысты көрсетеді, материалдар қасиеттері мен олардың өндірісте қолданылуы.

Модульді оқу кезінде оқушы білуге тиісті.

металл тураллы негізгі мәлімет;

таттану түрлері мен онымен күрес тәсілдері;

металлдарды өңдеудің негізгі тәсілдері.


Оқу нәтижесі: 1) Металл мен қорытпалар туралы білім мен негізгі мағлұматтарға ие болу.

Бағалау өлшемдері:

1.Металл мен қорытпалар туралы білім мен негізгі мағлұматтарды біледі.

2.Шойын мен мысты алу әдістерін біледі.

3. Металлдарды термикалық және химия термикалық өңдеу түрлерін біледі.

4. Таттану түрлері мен онымен күресі тәсілдерін біледі.

5.Металлдарды өңдеудің негізгі тәсілдерін біледі.


Оқу нәтижесі: 2) Негізгі параметрлер бойынша металл мен қорытпалар түрлерін анықтау.

Бағалау өлшемдері:

1.Физикалық қасиетіне қарай негізгі металл мен қорытпалар түрлерін анықтауды біледі.

2.Химиялық қасиетіне қарай негізгі металл мен қорытпалар түрлерін анықтауды біледі.

3.Маркасы бойынша құрылымдық материалдарды анықтай біледі.


Оқу нәтижесі: 3) құралдар мен станоктармен жұмыс жасау дағдыларына ие болады.

Бағалау өлшемдері:

1.Слесарлық құралдармен жұмыс жүргізу.

3.Металл станоктарда жұмыс жүргізу.НҚ 13.Кәсіби қызметте ақпараттық коммуникациялық технологияны пайдалану

ЖКМ 08. Қолданбалы информатика

Аталмыш модуль күнделікті және кәсіби қызметтерде компьтер технологиясын қолдану үшін қажетті жұмыс, дағы мен білімнің нәтижелілігін суреттейді; EXCEL электронды кесте мен мәтіндік процессорда арнайы құжаттарды форматтау, есептер құрастыру; сызбаның әдістері мен заңдыдықтары; конструкторлық және технологиялық құжаттаманы оқу және орындау ережесі.

Модулді оқу кезінде оқушы білуге тиісті: антивирус, архиватор, стандартты бағдарламалардың мәні мен оларды қолдану; архивтік файлдармен жұмыс; автоматты түрде есебін шығаратын кестелер құру, диаграммалар құрау, құжаттарды басып шығару; сызбаларды рәсімдеу ережесі, геометриялық тұрғызу, технологиялық сызбаларды орындау.

Оқушылар төмендегі нәтижеге жетерлік жұмыстарды орындауы маңызды:

Windows XP операциялық жүйесін пайдалану;

MS Word мәтіндік редакторында түрлі құжаттар рәсімдеу;

MS Excelде мамандық бойынша кесте құру;

техникалық детальдардың сызбасын компьютерлік графикамен орындау;

сұлбалар мен сызбаларды оқу;

істегі нормативтік – техникалық құжаттамаға сай технологиялық және конструкторлық құжаттаманы рәсімдеу.


Оқу нәтижесі: 1) Windows операциялық жүйесін пайдалану.

Бағалау өлшемдері:

 1. Ақпараттық технологияның құрамын және әдістері, негізгі принциптерін біледі.

 2. Операциялық жүйенің барлық мүмкіндіктерін пайдалана біледі.

 3. Стандарттық және графикалық бағдарламалардың мағынасын біледі.

Оқу нәтижесі. 2) MS Word мәтіндік редакторында түрлі құжаттарды рәсімдеу.

Бағалау өлшемдері:

1. Мәтіндік процессор мүмкіндіктері мен мағынасын біледі.

2. Есептер жазып, арнайы құжаттарды форматтайды және тере біледі.Оқу нәтижесі: 3) MS Excelде мамандық бойынша кесте құру.

Бағалау өлшемдері:

1. Электронды кестенің мүмкіндіктері мен мағынасын біледі.

2.Автоматты түрде нәтиже шығаратын кестені форматтау мен құра білу.

3. Диаграмма құра біледі және оны қажетті түрде басып шығара алады.


Оқу нәтижесі: 4) Компьютерлік графикамен технологиялық сұлбалар мен жабдықтардың графикалық бейнесін орындау.

Бағалау өлшемдері:

 1. Проекциялық сызбаның әдістерін мен заңдылықтарын біледі.

 2. технологиялық және конструкторлық құжаттаманы оқу және орындау ережесін сақтайды.

 3. Творчествалық тапсырманы орындайды.

БК14. Топографиялықгеодезиялық жұмыстарды орындау қолданбалы геодезия білімдерін пайдаланыңыз

ОПМ 09. ГеодезияАталмыш модуль топографиялық геодезистік жұмыстарды орындау үшін қажетті білім мен дағды, жұмыс нәтижелілігін суреттейді.

Модульді оқу барыснда оқушылар білуге тиісті білім түрлері: топорафты геодезистік жұмыстарды орындау принциптері мен әдістері, гердезистік құрылғылар, геодезис негіздерін анықтау.

Оқушылар төмендегі нәтижеге жету үшін жұмыс жасағандары маңызды:

топоргафтық геодезистік жұмысты орындау кезінде ақпараттарға ие болуы тиісті;

топографиялық картаны оқи білуі керек;
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу