Білім және ғылым министрініңбет6/6
Дата31.01.2018
өлшемі0,82 Mb.
1   2   3   4   5   6
Оқу нәтижесі: 4) Газдандырылған казан қондырғыларын реттейді және жөндейді.

Бағалау өлшемдері:

 1. Бастапқы іске қосуды жүзеге асырады.

 2. Қазанның жұмыс параметрлерін режим картасымен сәйкестігін тексереді.

 3. Қазандықта жөндеу жұмыстарын іске асырады.

КҚ07. Газды тарату мен газды тұтыну жүйесінің құрылысы мен құрастыру жұмыстарын жүргізу

АМ 07. Газтарату және газтұтыну жүйесінің монтажы мен құрылысы


Аталмыш модуль газды бөлу мен газды тұтыну жүйесінің жұмысын реттеу мен құрылысына қажетті білім мен дағды, жұмыс нәтижелілігін суреттейді.

Модульді оқу барысында оқушылар түрлі материалдардан жасалған газ құбырлары бөлшектерін және жинақталған бөлімдері, дайындау технологиясын білуі қажет. Негізгі жобалау жұмысы. Құрылыс аумағында және дайындық өндірісіндегі қауіпсіздік техникасы.

Төмендегі нәтижеге жету үшін оқушылар жұмыс жасауы қажет:

нақты объектіге байланысты технологиялық картаны құрады.аумақтарда құрылыс монтаждау жұмысын атқарады.

құрылыс монтаждау жұмысы кезінде қоршаған ортаны қорғау мен еңбекті қорғау бойынша нормативтік талаптарды орындайды.
Оқу нәтижесі: 1) Жүйелер мен объектілердің құрылысы мен монтажын орындау және ұйымдастыру.

Бағалау өлшемдері:

 1. Монтаждау жобасы кезінде газқұбырының трассасында қосымша және дайындық жұмыстарын орындау.

 2. Өлшеу, эскиздер жасау, монтаждау жобасын орындау.

 3. Инвентарлы қоршауларды, жұмысты ұйымдастыру сызбасын орындау.

 1. Коммуникациялар мен шурптарды қазу технологиясын таңдау.

 2. Жер жұмыстарының көлемін анықтау.

 3. Құрылысмонтаж жұмыстары үшін машиналар, механизмдер, инструменттер таңдау.

 4. Ішкі газқұбырлары үшін өлшеу схемасының эскиздерін және монтаж жобасын дайындау.

 5. Құрылыс және жұмыс кезіндегі аумақ пен дайындық жұмыстарының жүйесін жүргізу кезінде қауіпсіздік технологиясының ережелерін көрсетеді.

Оқу нәтижесі: 2) Газқұбырының бойлық учаске профильдерін құрастыру.

Бағалау өлшемдері:

 1. Жердің профилін сызу.

 2. Коммуникацияларды белгілеу.

 3. Типтік элементтерді белгілеу.

 4. Газқұбырының жерүсті бөлігін сызу.

 5. Газқұбырының жерасты бөлігін сызу.

 6. Пикеттерді белгілеу.

 7. Звено құрамы мен еңбек шығының ведомостысын құрастыру.

Оқу нәтижесі: 3) Газ тұтыну және газ тарату жүйесінің құрылысы мен монтаждау жұмыстарын орындау және ұйымдастыру.

Бағалау өлшемдері:

 1. Жер асты газқұбырларының монтажы кезінде талаптарды орындау.

 2. Газ приборларын орнатуға қойылатын талаптарды келтіру жіне негіздеу.

 3. Цехтар мен шеберханаларда құбыр дайындамаларын дайындау үшін өлшем эскиздерін және схемасын жасау.

 4. Құбыр дайындамаларының ұзындығын анықтау.

 5. Әр түрлі материалдан газқұбырының түйіндері мен детальдарының дайындау және жинау технологиясын таңдау.

 6. Шынайы нысанға байланысты технологиялық карта жасау.

Оқу нәтижесі: 4)Құрылыс жөндеу жұмыстарының өндірістік сапасын бақылауды ұйымдастыру және орындау.

Бағалау өлшемдері:

 1. Өндірістік жұмыс барысында қауіпсіз шарттарын құру және қоршаған ортаны қорғау, еңбекті қорғау ережелері мен құрылыс нормаларын сақтайды.

 2. Полиэтилен құбырлар мен металлдан жасалған газ құбырларын жер үсті және жер асты құрылыс жөндеу жұмыстарында технологиялық бақылауын анықтайды.

 3. Өндірістік бақылау мен оны өткізу құралдарының түрлерін таңдайды..

 4. Өндірістік бақылау мен оны өткізу құралдарының дәнекерленген қосылыстардың кемшіліктерін анықтайды.

 5. Қазанның газ жабдықтарының орнату сапасын бақылау бойынша жұмыс атқарады.

Оқу нәтижесі: 5) Газтарату және газтұтыну жүйесін іске қосу және реттеу жұмыстарын орындау.

Бағалау өлшемдері:

 1. Газды пайдалану құрылғылары мен газды бөлу, газды тұтыну жүйесін реттеу, оларға сынақ жүргізеді.

 2. Жерасты газөткізуді сынақтан өткізу ккезінде нақты және мүмкін болар қысымды есептейді.

 3. Сақтандырғыш алынып тасталатын клапан, сақтандырғыш тарту клапандары және реттеу клапандарын өткізеді.

 4. Сұйытылған газ қондырғыларын сынақтан өткізеді.

 5. Газбен жабдықтау аумағындағы алғашқы жұмыс пен сынақтан откізу кезіндегі техникалық құжаттарды құрастырады.

КҚ08. Газды тарату мен газды тұтыну жүйесінің пайдалану жұмыстарын жүргізу

АМ08. Газды тарату мен газды тұтыну жүйесін пайдалану

Аталмыш модуль газды тарату мен газды тұтыну жүйесін пайдалану жұмыстарын орындау кезінде білім мен дағды, жұмыс нәтижелілігін қажет етеді.

Аталмыш модулді оқу барысында оқушылар қала мен жергілікті аумақтардың газ шаруашылығын пайдалану және жер асты жер үсті газ өткізу құбырлары мен электрохимиялық құралдарды білуі керек.

Оқушылар төмендегі нәтижеге жету үшін жұмыстар атқару қажет:

газды тарату мен газды тұтыну жүйесін іске қосу кезіндегі жұмыстың техникалық қауіпсіздігі бойынша процесс пен технологиялық процессті ұйымдастырады.

газбен жабдықтау нысандарын іске қосуды енгізу және бақылайды.


Оқу нәтижесі: 1) Орындаушылық техникалық құжаттарды рәсімдеу.

Бағалау өлшемдері:

 1. Тапсыру қабылдау комисиясы үшін құжаттар пакетін дайындайды.

 2. Газды тарату мен газды тұтынужүйесін іске қосу кезінде қоршаған ортаны қорғау мен еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарын орындайды.

 3. Тапсыру қабылдау құжатын рәсімдейді.

Оқу нәтижесі: 2)Газ шаруашылығының нысандарын іске қосады.

Бағалау өлшемдері:

 1. Газ шаруашылығы жұмысын ұйымдастыру.

 2. Газ шаруашылығы нысандарын жұмысқа қосады.

 3. Газбен жабдықтау жүйесін жұмысқа қосуды қабылдайды.

Оқу нәтижесі: 3)Слесарлар бригадасы жұмысын ұйымдастыру.

Бағалау өлшемдері:

 1. Жұмыс уақытының табельдер есебін жүргізеді.

 2. Ауысымдар кестесін құрады.

 3. Технологиялық құжаттарды актуалды жағдайда ұстайды.

 4. Жұмыс орнында нұқсаулық жүргізеді (кіріспе, құрлғыларды іске қосу, өрт жағдайындағы қауіпсіздік т.2)

 5. Апаттық жағдайлардың алдын алу, қалпына келтіру жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу.

КҚ 09. Өндірісті басқару

АМ 09 Өндірісті басқару

Аталмыш модуль кәсіптің өндірістік бағдарламасын жоспарлау үшін қажетті білім мен дағды, жұмыс нәтижелілігін суреттейді.

Модульді оқу барысында оқушылар төмендегі білімді меңгеруі қажет: құрылысқа кіріспе жұмыстарды, технологиялық принциптер мен өндірістік құрылыстық ұйымдастыру жұмыстары, оның элементтер жүйесінің тарифтері; жалақы қоры мен оны бөлу; құрылыстағы қаржыландыру түрлері.Оқушылар төмендегі нәтижелерге жету үшін жұмыс істеулері қажет: жалақы қорын анықтайды, және оның түрлері, жылдық, айлық, тоқсандық, тарифтік разрядтар, өндірістің кірісі мен шығысы, салымдар капиталы, ауысымдар бағасы, өндірістік қордың үш түрін анықтайды.


Оқу нәтижесі 1) Нарықтық экономика негіздерін білуі керек.

Бағалау өлшемдері:

 1. Замануи экономика жағдайлары туралы түсінік болы керек.

 2. Ұсыныстар мен келісімдер туралы білуі керек.

 3. Негізгі өндірістік қордың көрсеткіштері мен олардың жылдық орта есебінің көрсеткіштерін анықтайды.

 4. Айналымдағы қаражаттардың көрсеткіштерін есептейді.

Оқу нәтижесі: 2)Құрылыс бағасының есебін жүргізеді.

Бағалау өлшемдері:

 1. Жалпы құрылыстық жұмыстар көлемінің тізімін жасайды.

 2. Локалды жоспар жасайды.

 3. Нормативтік анықтамалық әдебиеттермен жұмыс жасайды.

 4. Компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып есептік жұмыс жасайды.

Оқу нәтижесі : 3)Ұжым алдындағы тұрған мәселелерді шешу мақсатында принциптер мен заманауи әдістерді басқаруды қолданады.

Бағалау өлшемдері:

 1. Іскерлік жиналыстарды дайындайды және өткізеді.

 2. Жабдықтау мен құрылымдық меркетинг жүйесін қолданады.

 3. Кәсіби этиканы біледі.

Оқу нәтижесі: 4)Өндірістік еңбек пен жұмысшылар санын есептейді.

Бағалау өлшемдері:

 1. Бағамдар калькуляциясы мен шығындар есебін шығарады.

 2. Кәсіпорынның шығыны мен кірісін есептейді.

 3. Бригаданың белсенді жоспарын бекітеді.

 4. Есептік және белсенді техникалық құжаттарды рәсімдейді.

КҚ 10. Газбен жабдықтаудағы бақылауөлшеуіш құралдарды бейімдеу және реттеу

АМ 10 Газбен қамтамасыз ету жүйелерін автоматтандыру және бақылауөлшеуіш құралдар

Аталмыш модуль бақылауөлшеу құралдарын бейімдеу жұмыстарын атқару үшін қажетті білім мен дағды, жұмыс нәтижелілігін суреттейді.

Модульді оқу барысында оқушылар төмендегі білімді меңгеруі қажет:

бақылауөлшеу құралдарын пайдалану ережелерін және олардың тағайындалуы. Құрылымы, жұмыс істеу принципі; монтаждау ережесі, газ отынында істейтін қазандар мен станциялардың бақылауөлшеу құралдарын мемлекеттік тексеріске дайындау.

Оқушылар төмендегі нәтижелерге жету үшін жұмыс істеулері қажет:

Пайдаланушы жабдықтың детальдарын, түйіндерінің, газ беру жүйесіндегі істен шығуларды анықтау;

Ақауларды жою шараларын жүргізу;

Қорғау құрылғыларының бұғаттау және дыбыстау жұмысын тексеру.


Оқу нәтижесі: 1)БӨҚ техникалық қызмет көрсетеді.

Бағалау өлшемдері:

 1. Аспаптарды визуалды қарау

 2. Электросымдардың және тағы басқа коммуникациялардың күйін, пломбыларды тексереді.

 3. Қозғалтқыш механизмдердің майлауын тексереді.

Оқу нәтижесі: 2)БӨҚ жұмысындағы ақауларды жою.

Бағалау өлшемдері:

 1. Автоматика қауіпсіздігінің бұғаттау және дабылдама қондырғыларының іске қосылуын тексереді.

 2. Арматуралар мен құбырлардың , приборлардың саңылаусыздыққа сынайды.

 3. Бүлінген құбыршаларды, винттерді, диграммаларды, рычагтарды аыстырады.

Оқу нәтижесі : 3)Жұмыстарын жасайды.

Бағалау өлшемдері:

 1. Приборларды бөлшектеу және жинау.

 2. Детальдарды жууады және кептіреді.

 3. Детальдарды ауыстырады немесе жөндейді.

 4. Арматураны ауыстырады немесе жөндейді.

КҚ 11. Газқұбырын коррозиядан электрохимиялық қорғау құралдарына қызмет көрсету және пайдалану

АМ 11 Газқұбырын коррозиядан электрохимиялық қорғау

Аталмыш модуль газқұбырын коррозиядан электрохимиялық қорғау жұмыстарын атқару үшін қажетті білім мен дағды, жұмыс нәтижелілігін суреттейді.

Модульді оқу барысында оқушылар төмендегі білімді меңгеруі қажет: коррозияның жіктелуі, қорғау әдістерінің жіктелуі. Электрохимиялық коррозисының процессі. Коррозиялық диагностика.

Оқушылар төмендегі нәтижелерге жету үшін жұмыс істеулері қажет:


 • Құбырдың катодтық қорғау параметрлерінің есебі;

 • Анодты жерлендіру параметрлерінің есебі;

 • Дренаждық қорғау параметрлерінің есебі.
Оқу нәтижесі: 1) Кұралдарына техникалық қызмет көрсету

Бағалау өлшемдері:

 1. Қондырғының элементтерін және жұмыс параметрлерін тексереді.

 2. Қондырғының ішкі және сыртқы корпусын тазарту.

 3. ЭХҚ қондырғысының телемеханикасының техникалық жағдайын тексеру.

Оқу нәтижесі: 2) Кұралдарын ағымдағы жөндеу жұмыстары.

Бағалау өлшемдері:

 1. Қоректену және дренажды.

 2. кабелдің желісін ауыстыру және жөндеу.

 3. Қорғау қондырғысын бөлек блоктарын, бекіту түйіндерін, корпусын жөндеу.

 4. Қондырғының шкафын сырлау.

Оқу нәтижесі : 3) Кұралдарын күрделі жөндеу жұмыстары.

Бағалау өлшемдері:

 1. Қорғау қондырғысын ауыстыру.

 2. Қорғау қондырығысын демонтаждау.

 3. Бақылау – өлшеуіш пуктін ауыстыру.

КҚ 12. Газқауіпті жұмыстарды қауіпсіз орындау және жараланғандарға алғашқы медициналық көмек көрсету

АМ 12 Газқауіпті жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік

Аталмыш модуль газқауіпті жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік және алғашқы медициналық көмек көрсету жұмыстарын атқару үшін қажетті білім мен дағды, жұмыс нәтижелілігін суреттейді.

Модульді оқу барысында оқушылар төмендегі білімді меңгеруі қажет: газқауіпті жұмыстардың түрлері, газқауіпті жұмыстарға рұқсаттама алу, жеке қорғану құралдары.

Оқушылар төмендегі нәтижелерге жету үшін жұмыс істеулері қажет:

Газқауіпті жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікті және ұйымдастыруды анықтайды;

Нысанды газқауіпті жұмыстарды орындауға дайындайды;

Газқауіпті жұмыстарды ұйымдастыруды бақылайды.

Оқу нәтижесі: 1) Газқауіпті жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Бағалау өлшемдері:

 1. Газқауіпті жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік нұсқамасының мазмұның біледі.

 2. Жұмыстың сипатын, көлемін, орындалу жерін, жасалу шарттарымен танысу.

 3. Нарядрұқсаттамада көрсетілген жұмысты ғана атқару.

 4. Нарядрұқсаттамада көрсетілген қорғаныс құралдарын және қауіпсіздік шараларын қолданады.

 5. Қауіпті заттармен улану белгілерін, байланыс құралдарының орналасуын, қауіпті зонадан зақымдалушыларды алып шығару тәртібін біледі.

 6. Зақымдалушыларға алғашқы көмек көрсетуді, жеке қоғаныс құралдарын пайдалануды, құтқару құралдарын пайдаланады.

 7. Жұмыс барысында жолдастарының жағдайын байқайды, қажетті көмекті көрсетеді.

 8. Өзінің, жұмыстасының нашар сезінгенде жауапты тұлғаға хабарлайды.

 9. Қауіпті жағдайда, цех бастығының, қауіпсіздік қызметінің нұсқауымен жұмысты тоқтатады.

 10. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орның реттейді, құралсаймандарды жанайды.

Кәсіби практика
КП 01. Оқу танысу практика


Таныстыру тәжірибесінің мақсаты: кәсіпорын жұмысының құрылымымен танысу, жұмыс үрдісі мен басқа да еңбек факторларымен және кәсіби қызметке қажетті функциясымен танысу болып табылады.


Оқу нәтижесі: 1) Газбен жабдықтау жүйесінің монтаждау жұмысымен танысу.

Бағалау өлшемдері:

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша алғашқы нұсқаулықпен танысу.

2.ҚР газ өндірісі негіздерін біледі.

3. Газқұрылымдары жұмысы мен құрылғыларын біледі.

4.Газ өндірісінің қоршаған орта мен еңбекті қорғауын біледі.

5. газ өндірісі кәсіпорындарымен танысады.

6. Газ жабдықтарын пайдалану және жөндеу слесарі мен газды нысандардың жабдықтарын пайдалану технигінің жұмысының ерекшеліктерін біледі.


КП 02. Жұмысшы біліктілігін алу үшін өндірістік –технологиялық практика


Өндірістіктехнологиялық тәжірибесінің мақсаты: кәсіпорын жұмысының құрылымымен танысу, жұмыс үрдісі мен басқа да еңбек факторларымен және кәсіби қызметке қажетті функциялармен танысу болып табылады.

.


Оқу нәтижесі: 1)Ішкі үй газ жабдықтарына қызмет көрсету слесарінің біліктілігін алу.

Бағалау өлшемдері:

 1. Газ құралдары мен ішкі газ құбырына қызмет етеді.

 2. Тұрмыстық газ құралдарының автоматикасын бейімдеу және тексеру.

 3. Газ құрылғыларымен пайдаланудағы қауіпсіздік ережелері бойынша нұсқаулықтар жүргізеді.

 4. Газ жабдығын бейімдейді және тексеріс жүргізеді.

 5. Газ жабдығын ревизиялайды

 6. Газ құбырының түйіндерін дайындайды.
КП 03.Технологиялық (дипломалды) практика


Өндірістік дипломалды тәжірибе түлектердің газды нысандардың жабдықтарын пайдалану технигі ретінде өз бетінше жұмыс атқаруға тағайындалған. газды нысандардың жабдықтарын пайдалану технигі нормативтік және анықтамалық әдебиеттерді пайдалану дағдысы мен білімі білуі керек, нысандарға қажетті құжаттарды құрастыра білуі қажет.

Дипломалды тәжірибе кәсіби қызметке дайындық кезеңі, дипломдық жұмысты орындауға материалдар жинақтау жүзеге асырылады.
Оқыту нәтижесі: 1)Газ шаруашылығы кәсіпорындарының бөлімдерінде шебердублер міндетін атқарады.

Бағалау өлшемдері:

1.Жұмыс орнында техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық жүргізеді.

2.Газ қауіпті жұмыстарда құжаттар рәсімдеу.

3. Газды қосу мен кесу орындары жұмысын ұйымдастыру мен дайындау.

4. Газды үрлеу мен қорытынды тығыздау жұмысын жүргізу.

5. Техникалық құжаттарды құрастырады.

6. Жұмыс сапасын бағалау мен қабылдауға қатысады.

7. Дипломдық жобаны орындау үшін материалдар жинақтайды.

Ескерту:


БҚ - базалық құзырет;

КҚ - кәсіптік құзырет;

ЖГМ - жалпы гуманитарлық модульдер;

ӘЭМ - әлеуметтік-экономикалық модульдер;

ЖКМ - жалпы кәсіптік модульдер;

АМ - арнайы модульдер;КП - кәсіптік практика.

.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет