Бюллетень новых поступленийбет1/2
Дата28.01.2018
өлшемі1.4 Mb.
түріБюллетень
  1   2
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Ғылыми кітапхана

Ақпараттық технология және библиография бөліміЖАҢА ӘДЕБИЕТТЕР БЮЛЛЕТЕНІ

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

( І, ІІ квартал 2013 жыл)

Орал, 2013


Оқырманға
М.Өтемісов атындағы БҚМУ Ғылыми кітапханасының «Ақпараттық технология және библиография» бөлімі кітапхана қорына жаңа келіп түскен әдебиеттерге квартал сайын «Жаңа әдебиеттер бюллетенін» ұсынып отырады.

«Жаңа әдебиеттер бюллетені» БҚМУ оқытушы-профессорлар құрамына, магистранттарға, жалпы студент қауымына жаңа әдебиеттермен таныстыру мақсатында ұсынылады.

Құрастырушылар: А. А. Нурадинова - АББ меңгерушісі,

Г.Қ. Шарипова-библиограф, оқулықтарды «ИРБИС 64» бағдарламасынан енгізген Г.Б.Днекешева - ӘЖБ меңгерушісі.


Жауапты редакторы: Т.Е.Алимбекерова - ғылыми кітапхана директоры

2. Жаратылыстану ғылымдары. Естественные науки
22.1

Абдрахманов, Қ. Математиканың бастауыш курсының негіздері [Текст]: оқу құралы / Қ. Абдрахманов, А. Ермекбаева. - 2-бас. - Астана: Фолиант, 2011. - 432 б. - (Кәсіптік білім). - ISBN 9786012711417: 1361.00 тг.


26.34

Алшанов, Р.А. Казахстан на мировом минерально-сырьевом рынке: проблемы и их решение [Текст]: (аналитический обзор) / Р.А. Алшанов. - 3-е изд., доп. - Алматы: Ассоциация вузов РК, 2011. - 471 с.


28.04(5каз)

Аубакиров, Х.Ә. Биометрия [Текст]: оқулық /Х.Ә. Аубакиров. - А.: Дәуір, 2011. - 408 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).


26.33

Әбілмәжінова, С.Ә. Палеогеография [Текст]: оқулық /С.Ә. Әбілмәжінова, Д. Ә. Жангельдина, А. Н. Бейкитова. - Алматы: Экономика, 2011. - 360 б.


24.4

Бадавамова, Г.Л. Аналитикалық химия [Текст]: оқулық /Г.Л. Бадавамова, Г. С. Минажева. - Алматы: Экономика, 2011. - 474 б.


26.8

Бейсенова, Ә.С. Қазақстанның географиялық атласы [Текст] / Ә. С. Бейсенова, К. Д. Каймулдинова. - Алматы: Глобус, 2003. - 64 б.: илл.


26.8(5Каз)

Бейсенова, Ә.С. Қазақстан табиғатының зерттелуі (Ежелгі дәуірден ХХ ғасырдың басына дейін) [Текст]: оқулық / Ә. С. Бейсенова. - Алматы: Дәуір, 2011. - 352 б.


22.311

Бижігітов, Т. Математикалық физика әдістері [Текст] : оқулық / Т. Бижігітов. - Алматы : Дәуір, 2012. - 296 б.

22.317 (5каз)

Бижігітов, Т. Статистикалық физика. Физикалық кинетика негіздері [Текст] /Т. Бижігітов.- А.: ЖШС "Дәуір", 2011. - 120 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

22.31

Бижігітов, Т. Электродинамика және салыстырмалылықтың арнайы теориясы [Текст] : оқулық / Т. Бижігітов. - Алматы : Дәуір, 2012. - 448 б. - ISBN 9786012173208 : 1441.00 тг.


26.8

Бородин Н. А. (1861-1937). Ученый и общественный деятель России, Казахстана и США [Текст] : сборник научных докладов, г. Санкт-Петербург, январь 2009 г. / Л. Я. Боркин [и др.]. - Уральск : Евразийский союз ученых, 2011. - 123 с.

28.693.34

География: проблемы науки и образования [Текст]: материалы ежегод. Междунар. науч-практич. конф. LXV Герценовские чтения, посвящ. 215-летию Герценовского ун-та и 80-летию факультетата географии, СПб. РГПУ им. А.И.Герцена, 19-21 апреля 2012г. / Отв. ред. В.П.Соломин, В.В.Румянцев, Д.А.Субетто, Н.В.Ловелиус. - СПб.: Астерион, 2012. - 523 с.


26.8

География: проблемы науки и образования [Текст]: материалы ежегод. Междунар. науч-практич. конф. LXІV Герценовские чтения, посвящ. памяти А.М.Алпатьева 21-23 апреля 2011г. /Отв. ред. В.П.Соломин, Д.А.Субетто, Н.В.Ловелиус. - СПб.: Астерион, 2011. - 467 с.

26.8

География и смежные науки LX Герценовские чтения [Текст]: материалы межвузов. конф. Факультет географии РГПУ им. А.И.Герцена 26-27 апреля 2007г. /Отв. ред. В.П.Соломин, В.В.Румянцев, Д.А.Субетто, Н.В.Ловелиус. - СПб.: Тесса, 2007. - 523 с.26.8

География и смежные науки LІX Герценовские чтения [Текст]: материалы межвузов. конф. фак-т географии РГПУ им. А.И.Герцена 27-28 апреля 2006 г. /Под ред. Ловелиуса. - СПб.: Тесса, 2006. - 162 с.


26.82

Геоэкологические проблемы трансграничного бассейна реки Урал [Текст] : материалы Междунар. науч. - практич.конф. / под науч. ред. А. А. Чибилева. - Оренбург : Ин-т степи УрО РАН, Печатный дом "Димур", 2008. - 140 с.


26.17

Герасимова, М. И. Мелкомасштабное почвенное картографирование [Текст] : учебное пособие / М. И. Герасимова, И. П. Гаврилова, М. С. Богданова ; под ред. Л. Ф. Январевой. - М. : Географический фак-т МГУ, 2010. - 119 с. : ил.


26.89л6

Город и люди [Текст] : фотоальбом / фото: А. Ларин, Я. Кулик. - Уральск : Полиграфсервис, 2012. - 180 с.


26.31

Гребенюкова, Л. Кристаллография, минералогия и петрография (лабораторный практикум) [Текст]: учебное пособие /Л.Гребенюкова. - Астана:Фолиант,2011.-280с.-(Профессиональное образование).

22.151(5Каз)

Гусев, В. Геометрия. Есептер жинағы [Текст]: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану - математика бағытындағы 11 -сыныб. арн. оқу құралы / В. Гусев, Ж. Қайдасов, Е. Есенғазин. - Алматы: Мектеп, 2007. - 40 б.

22.18

Гусманова, Ф.Р. Амалдары зерттеудің негіздері [Текст]: жоо студенттеріне арналған оқулық / Ф. Р. Гусманова. - Алматы: Дәуір, 2011. - 472 б. -1276.00 тг.


24.1

Ділманов, Б.М. Жалпы химияның теориялық негіздері [Текст]: жоо студ. мен орта мектептің жоғары сынып оқушыларына арн.оқу құралы /Б.М. Ділманов, З.Б.Ділманова . - Қызылорда: Тұмар, 2009. - 200 б.


26.8

Дүние жүзі елдерінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы [Текст] : география мамандығы студ.арн.оқу-әдістемелік құрал / Т. А. Терещенко [и др.]. - Орал : БҚМУ, 2011. - 86 б. - 300.00 тг.


28.083

Дәуітбаева, К.Ә. Паразитология [Текст]: оқулық /К.Ә. Дәуітбаева, Г. К. Сатыбалдиева, Ж. С. Омарова. - Алматы: - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы). 2011. - 296 б.


22.12(5Каз) Досанбай, П.Т. Математикалық логика [Текст]: оқулық / П. Т. Досанбай . - А.: Дәуір, 2011. - 280 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).
22.151.2

Елубаев, С.Е. Гиперболалық және параболалық теңдеулер үшін кейбір кері есептер [Текст]: оқу құралы /Жауап.ред.Ғ.Б.Баканов.-2-бас.- Қызылорда: Қорқыт ата ат. Қызылорда мемлекеттік университеті, 2012.- 236 б.

28.693.35

Есжанов, Б.Е. Орнитология [Текст]: оқулық /Б.Е. Есжанов, С.С. Көбегенова, С.Т. Нұртазин. - Алматы: Дәуір, 2011. - 272 б.


28.693.36

Есжанов, Б.Е. Териология [Текст]: оқулық /Б.Е. Есжанов, Қ.С. Мұсабеков. - Алматы: Дәуір, 2011. - 264 б.


22

Жаратылыстану ғылымдары - теориядан тәжірибеге. Респ.ғыл.-практ.конф.материалдар жинағы [Текст] = Сборник материалов респ. науч.-практ.конф. Естественные науки -от теории к практике : ҚР Білім беру ісінің үздігі, проф.Ғ.Даировтың 80ж. мерейтойына арналған. - Атырау : Х.Досмұхамедов ат.Атырау мемлекеттік ун-ті, 2012. - 248 б. - ISBN 9786012621143 : 400.00 тг.


20.1

Жанетов, Б. Ағылшынша-қазақша экологиялық сөздік [Текст] /Б. Жанетов, Ф.Жанетов. - Алматы: Өлке, 2011. - 384 с.


28.63

Жануарлар алуан тірлілігі [Текст]: жоо арналған оқулық / К.Ә. Дәуітбаева [и др.]. - Алматы: Дәуір, 2011. - 712 б.

26.222

Калинин, В. Г. Применение геоинформационных технологий в гидрологических исследованиях [Текст] : монография / В. Г. Калинин, С. В. Пьянков. - Пермь : Алекс-Пресс, 2010. - 217 с. - ISBN 9785794414257 : 1000.00 тг.


28.5

Каталог растений Западно-Казахстанской области [Текст]. - Уральск: ИП "Сейтжанова Ж.Д.", 2011. - 288 с.: 40 с. цв. вкл.


26.8(5Каз)

Қаймулдинова, К.Д. Қазіргі дүние географиясы [Текст]: оқулық / К. Д. Қаймулдинова. - А.: Дәуір, 2011. - 312 б. - - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).


22.338(5Каз)

Қоразов, Т.А. Тербелмелі және толқындық процестер. Акустика негіздері [Текст]: оқулық / Т. А. Қоразов. - А.: Дәуір, 2011. - 312 б. - - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).


20.1

Қуатбаев, А. Т. Жалпы экология [Текст] : оқулық / А. Т. Қуатбаев. - Алматы: Дәуір, 2012. - 376 б. - ISBN 9786017314347 : 982.00 тг.

26.823

Құсайынов, С. А. Жалпы геоморфология [Текст] : оқулық / С. А. Құсайынов. - 3-бас. өңд., толық. . - Алматы : Дәуір, 2012. - 368 б. - ISBN 9786012173222 : 1655.00 тг.28.693.34

Литвинчук, С.Н. Эволюция, систематика и распространение гребенчатых тритонов (Triturus cristatus complex) на территории России и сопредельных стран [Текст]: монография / С. Н. Литвинчук, Л. Я. Боркин. - СПб: Европейский Дом, 2009. - 592 с.: 24 с. цв. вклейки.


22.143

Мальцев, И. А. Линейная алгебра [Текст] : учебное пособие / И. А. Мальцев. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 384 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

24.5

Мансұров, З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері [Текст] : оқу құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - 4-бас., өнд., толықт. - Алматы: Print-S, 2012. - 296 б. - ISBN 9786012890730 : 1420.00 тг.26.34

Маулянбаев, Т.И. Основы технологии открытой разработки месторождений полезных ископаемых [Текст]: учебник / Т. И. Маулянбаев, М. Ж. Битимбаев. - Алматы: Print-S, 2011. - 240 с.


24.127

Мендалиева, Д. К. VII - топ элементтерінің химиясы [Текст] : оқу құралы / Д. К. Мендалиева, Г. С. Азгалиева, Рн. Р. Ермагамбетов. - Орал : БҚМУ, 2005. - 40 б. - ISBN 9965681074 : 200.00 тг.


28.691.89

Метерлинк, М. Тайная жизнь термитов [Текст] / М. Метерлинк. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 400 с. - (Антология мудрости)


28.05

Методы культивирования клеток [Текст] /Под ред. Г.П.Пинаева, М.С.Богдановой. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. - 278 с.


28.58

Мухитдинов, Н.М. Геоботаника [Текст]: оқулық / Н. М. Мухитдинов. - Алматы: Дәуір, 2011. - 384 б.


24.6

Мұсабеков, Қ.Б. Коллоидтық химия [Текст]: оқулық / Қ. Б. Мұсабеков, Қ. Ж. Әбдиев. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2011. - 172 б.


20.1

Научное наследие Джаныбекского стационара [Текст] /Авт.- сост. М.К.Сапанов, А.В.Колесников, М.Л.Сиземская.- М.:Тов-во науч. изд. КМК, 2012. - 97 с.: 16 цв. вкл.


20

Научный паспорт доктора химических наук, профессора Мендалиевой Дины Кенжебековны [Текст]. - Уральск: ЗКГУ, 2012. - 40 с. - 100.00 тг.


26.8

Нәсіпова, Г.Н. Халықтар географиясы [Текст]: оқулық /Г.Н. Нәсіпова. - Алматы: Экономика, 2011. - 214 б.

28.673

Несіпбаев, Т. Жануарлар физиологиясы [Текст]: оқулық / Т. Несіпбаев. - Алматы: Дәуір, 2012. - 720 б. - ISBN 9786012173178:2353.00 тг.
20.1

Ниязбекова, А. Б. Экологическая экспертиза и нормирование [Текст]: учеб-методич. пособие для вузов / А. Б. Ниязбекова. - 2-е изд., доп. - Уральск : ЗКГУ, 2012. - 179 с. - 800.00 тг.


28

Нургалиева, Г. К. Информатизация валеологического образования [Текст] : аннотация электронного учебника / Г. К. Нургалиева, А. С. Имангалиев . - А. : Ана тілі -Жалын, 1998. - С. 24


26.12

Нұрпейісова, М.Б. Ғарыштық геодезия [Текст]: оқулық /М.Б. Нұрпейісова. - Алматы: Дәуір, 2012. - 240 б.

28.71

Нұртазин, С.Т. Антропология [Текст]: оқулық /С.Т. Нұртазин, Р. Салмырзаұлы. - Алматы: Дәуір, 2011. - 288 б.


26.89(5Япо)

Озғанбаев, Ө. Күннің шығысындағы ғажайып ел [Текст] = Там, где восходит солнце / Ө. Озғанбаев. - Астана: Елорда, 2005. - 144 б. - ISBN 9965063885: 1700.00 тг.


22.1

Оспанов, Т.Қ. Математиканың теориялық негіздері [Текст]: оқулық/ Т.Қ. Оспанов, Ш.Х. Құрманалина, С.Қ. Құрманалина. - Астана: Фолиант, 2007. - 352 б. - (Кәсіптік білім).


22.161

Отаров, Х. Т. Математикалық анализ [Текст] : оқулық / Х. Т. Отаров. - Алматы : Экономика, 2012. - 536 б.

26.343.1г

Өнегелі өмір: Рахмет Өтесінов туралы естеліктер, мақалалар, эсселер [Текст] /Жалпы ред.басқ.М.Құлкенов. - Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2011. - 448 б. - на рус.яз.


26.8(5Каз)

Өнеркәсіп географиясы [Текст]: оқулық /Т.Ғ. Уәлиев, Д.І. Жангелдина, К.Сарқытқан, Н.М. Тұрғымбекова. - А.: Дәуір, 2011. - 376 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).


22.143(5каз) Сабыров, Т. Амалдарды зерттеу [Текст]: оқулық/ Т. Сабыров. - А.: Дәуір, 2011. - 352 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).
22.151.0

Сафуллин, Е. Н. Тригонометрия курсының әліппесі [Текст] : әдістемелік құрал / Е. Н. Сафуллин. - Орал : БҚМУ, 2011. - 100 б. - 200.00 тг.


22.143

Проскуряков, И. В. Сборник задач по линейной алгебре [Текст] : учебное пособие / И. В. Проскуряков. - 13-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)


28.0я2

Сапаров, Қ. Ә. Цитология, гистология, эмбриология терминдерінің түсіндірме сөздігі [Текст]: оқу құралы = Толковый словарь цитологических, гистологических, эмбриологических терминов: учебное пособие / Қ. Ә. Сапаров, Ж. М. Базарбаева, Б. А. Абдуллаева. - Алматы : Экономика, 2012. - 454 б. - ISBN 9786012254112: 1761.00 тг.


26.23

Семенов, О. Е. Введение в экспериментальную метеорологию и климатологию песчаных бурь [Текст] / О. Е. Семенов. - Алматы : КазНИИЭК, 2011. - 580 с.


22.1

Суханбердина, Ғ. Жиын теориясы (математика теориясының негіздері) [Текст]: оқу-әдістемелік құрал /Ғ. Суханбердина, Қ. Иманбердиева. - 2-бас. - Астана: Фолиант, 2011. - 64 б. - (Кәсіптік білім).


22

Тайманов оқулары - 2010 [Текст] = Таймановские чтения-2010 / материалы межднар.науч.-практич.конф., посв.памяти докт.физ.-матем.наук, акад.А.Д.Тайманова: физ. - мат.ғыл.докторы, академик А.Д.Таймановты еске алуға арн.халықаралық ғыл. - тәж. конф.материалдары. - Орал: БҚМУ, 2010. - 226 б. - ISBN 9786012660241 : 1000.00тг.


22.37

Тамаев, С. Қатты денелер физикасының есептер жинағы [Текст]: оқулық /С. Тамаев. - Алматы: Дәуір, 2012. - 336 б.


20.1

Тонкопий ,М.С.Экология и устойчивое развитие [Текст]: учебник /М.С. Тонкопий [и др.]. - Алматы: Экономика, 2011. - 378 с.


22.1

Төлегенов, Ғ. Математиканың бастауыш курсының теориялық негіздері [Текст]: оқулық /Ғ. Төлегенов. - 2-бас. - Астана: Фолиант, 2011. - 328 б. - (Кәсіптік білім).


26

Физическая география Республики Казахстан [Текст] : учебное пособие. - [Б. м.] : Евразийский Нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева, "Арқас", 2010. - 592 с.


24

Химия [Текст]: справочник / В. Шретер, К. -Х. Лаутеншлегер, Х. Бибрак; с нем. В. А. Молочко; С. В. Крынкиной. - 2-е изд., стереотип. - М.: Химия, 2000. - 648 с.: ил. - ISBN 5724503603: 600.00 тг.


22.14(5Каз)

Шойынбеков, К. Алгебра и начала анализа. Сборник задач [Текст]: учебное пособие для 11 кл. общ-гум. напр. общеобразов.шк. /К.Шойынбеков, З.Жумагулова. - 2-е изд., перераб. - Алматы: Мектеп, 2011. - 48 с.: ил.

20

Экология мен табиғатты пайдаланудың қазіргі кездегі көкейтесті мәселелері атты респ.ғыл.- тәжірибелік конф.материалдары, профессор М.М.Фартушинаның 80 жасқа толуына арн. [Текст] = Материалы респ. науч.- практич. конф. "Современные проблемы экологии и природопользования", посвящ.80-летию проф.М.М.Фартушиной. - Орал: БҚМУ, 2009. - 262 б. - 1000.00 тг.


26.8

Экономическая, социальная и политическая география мира [Текст]: учеб. - методич. пособие для студ. спец. "География" / Т. А. Терещенко [и др.]. - Уральск: ЗКГУ, 2011. - 96 с. - 300.00 тг.


20.1

Экология және тұрақты даму [Текст]: оқулық /М.С.Тонкопий, Г.С.Сатбаева, Н.П.Ишкулова, Н.М.Анисимова. - Алматы: Дәуір, 2011. - 312 с.


28.706

Юй , Р. И. Гистология, цитология және эмбриология бойынша тәжірибелік сабақтарға арналған микросуреттер атласы [Текст] = Атлас микрофотографий по гистологии, цитологии и эмбриологии для практических занятий : Atlas of microphotographies of histology, cytology and embryology for practical lessons / Р. И. Юй , Р. Б. Абильдинов. - Алматы : Эффект, 2010. - 232 б.


28.6

Zoological sessions (annual reports 2002) [Текст] = Зоологические сессии (годичные доклады 2002). Т. 299 / Гл. ред. А.Ф. Алимов. - СПб: Труды Зоологического ин-та РАН, 2003. - 198 с. - 800.00 тг.30. Техника. Техникалық ғылымдар.

Техника. Технические науки

32.973.26-04

Айқараева, Қ. Сандық қондырғылар және микропроцессорлық жүйелер [Текст]: оқулық / Қ. Айқараева, Қ. Асанова, М. Нысанов. - Астана: Фолиант, 2010. - 240 б. - (Кәсіптік білім).
32.973

Аймұқатов, А. Объектілі бағытты бағдарламалау негіздері [Текст] : оқу құралы / А. Аймұқатов. - Астана: Фолиант, 2010. - 96 б. - (Кәсіптік білім). - ISBN 9786012921199: 1462.00 тг.


30.10

Акишев, К. Стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалау [Текст] : оқулық / К. Акишев, Г. Дарибаева. - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2011. - 256 б. - (Кәсіптік білім)


32.97

Амантурлина, Г. Қ. Информатика пәні бойынша зертханалық жұмыстар жиынтығы [Текст]: оқу-әдістемелік құралы / Г. Қ. Амантурлина. - Орал: БҚМУ, 2011. - 113 б. - 300.00 тг.


37.24

Асанова, А. Технология и проектирование национальной одежды [Текст] : учебник / А. Асанова. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2011. - 136 с. - (Профессиональное образование)


37.24-2

Асанова, С. Қазақтың ұлттық киімдері [Текст] : каталог-оқулық / С. Асанова. - Астана : Фолиант, 2008. - 152 б. - (Кәсіптік білім)

37.24-2

Асанова, С. Ұлттық киімдерді жобалау және тігу технологиясы [Текст] : оқулық / С. Асанова. - 2-бас. - Астана: Фолиант, 2011. - 120 б. - (Кәсіптік білім). - ISBN 9786012923698 : 450.00 тг.


30.10

Аскаров, Е. С. Стандартизация, метрология и сертификация [Текст]: учебное пособие / Е. С. Аскаров. - 4-е изд. - Алматы : Экономика, 2011. - 320 с. - ISBN 9786012252750: 1100.00 тг.

35.51

Арыстанбаев, М. Мұнай-газ терминдерінің орысша-қазақша сөздігі [Текст] / М. Арыстанбаев. - Алматы: Өлке, 2011. - 336 б.


32.973

Асамбаев, А.Ж. Жасанды интеллект негіздері [Текст]: оқулық/А. Ж. Асамбаев. - Алматы: Дәуір, 2011. - 136 б.


37.24-2

Асанова, А. Киімді конструкциялау [Текст]: оқулық / А. Асанова, Ж. Айдынбекова, С. Нұрпейісова. - Астана: Фолиант, 2008. - 168 б. - (Кәсіптік білім).


32.81

Аяжанов, С. С. Ақпараттық жүйелердің негіздері [Текст] : оқулық / С. С. Аяжанов, Ш. Е. Омарова, Қ. С. Аяжанов. - Алматы : Ассоциация вузов РК, 2012. - 400 б.


32.973.202(5Каз)

Аяжанов, С.С. Компьютерлік желілер [Текст]: оқулық /С. С. Аяжанов, С.Б. Сатынбекова. - А.: Дәуір, 2011. - 240 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

33.1

Битимбаев, М.Ж. Основы горного дела [Текст]: учебник /М. Ж. Битимбаев, Т. Кабетенов. - Алматы: Ассоциация вузов РК, 2011. - 396 с.32.973

Бөрібаев, Б.Б. Алгоритмдеу және программалау тілдері [Текст]: оқулық /Б.Б. Бөрібаев, А.М. Махметова. - Алматы: Алматы, 2011. - 328 б.


32.973

Бөрібаев, Б.Б. Программалау технологиялары [Текст]: оқулық /Б. Б. Бөрібаев. - Алматы: Дәуір, 2011.

37.24

Григорьева, О. Практикум по индивидуальным заказам [Текст]: учеб. пособие /О. Григорьева, М. Нуржасарова. - Фолиант: Астана, 2010. - 312 с. - (Кәсіптік білім).


32.973-018.2(5Каз)

Дүйсембиев, Е.Е. Параллель есептеулер [Текст]: оқулық /Е.Е. Дүйсембиев. - А.: Дәуір, 2011. - 272 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).


37.24

Захарченко, И. Материаловедение швейного производства [Текст] : учебник / И. Захарченко. - Астана: Фолиант, 2010. - 304 б. - (Профессиональное образование). - ISBN 996535863Х: 1003.00 тг


37.24-2

Захарченко, И. Конструирование одежды [Текст]: учебное пособие / И. Захарченко. - Астана: Фолиант, 2010. - 224 с. - (Профессиональное образование).


38.937

Захарченко, И. Моделирование и художественное оформление прически [Текст] : учебное пособие / И. Захарченко. - Астана : Фолиант, 2010. - 168 с. - (Профессиональное образование)


32.81

Изтлеуов, М. К. Информатика [Текст] : оқулық / М. К. Изтлеуов, А. И. Беккужина, Г. У. Емжарова. - 2- ші бас. - Ақтөбе : М.Оспанов ат.Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина ун-ті, 2012. - 360 б.


32.81

Иксебаева, Ж. С. Сборник тестов по информатике [Текст] / Ж. С. Иксебаева. - Уральск: ЗКГУ, 2011. - 64 с. - Б. ц.


31.2

Интеграционные процессы в электроэнергетическом секторе государств - участников Евразийского банка развития [Текст]. 15. Отраслевой обзор / А. М. Абсаметова [и др.]. - Алматы: Евразийский банк развития, 2012. - 68 с. - ISBN 9786017151270: 100.00 тг.


32.973.202(5каз)

Интернет технологиясы [Текст]: оқулық /Г.Е. Мырзабекова, А.Ш. Күлмұратова, Л.Қ. Смаилова. - А.: ЖШС "Дәуір", 2011. - 192 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

32.973

Информатика негіздері [Текст] = Основы информатики: The basic of computer science : оқулық / А. Б. Медешова [и др.]. - Орал : БҚМУ, 2011. - 321 б. - ISBN 9786012660838: 800.00 тг.


32.973(5Каз)

Информатика (Ақпараттық жүйелер) [Текст]: оқулық / А. М. Джумагалиева [и др.]. - Алматы: Дәуір, 2011. - 248 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

26.222

Калинин, В.Г. Применение геоинформационных технологий в гидрологических исследованиях [Текст]: монография /В.Г. Калинин, С.В. Пьянков. - Пермь: Алекс-Пресс, 2010. - 217 с.

32.973-018.1

Капенов, Е. Язык программирования Turbo Pascal 7.0 [Текст] : учебное пособие / Е. Капенов. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2011. - 92 с. - (Профессиональное образование)


32.973

Коксеген, А. Виртуальное программирование [Текст]: учеб. пособие /А. Коксеген. - Астана: Фолиант, 2008. - 248 с. - (Профессиональное образование).

32.973-018.1(5каз)

Көксеген, Ә.Е. Алгоритмдеу және программалау тілдері [Текст]: оқулық /Ә.Е. Көксеген, Ә.О. Сейфуллина. - А.: Дәуір, 2011. - 192 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).


37.24-2

Кучарбаева, Қ. Әйелдер және балалар киімдерін дайындау технологиясы [Текст]: оқулық /Қ. Кучарбаева, Т. Амреева, Г. Чмекеева. - Астана: Фолиант, 2010. - 384 б. - (Кәсіптік білім).


37.24-2

Кучарбаева, Қ. Киім пішу мен тігу (дидактикалық материалдар) [Текст]: оқу құралы /Қ.Кучарбаева, Т.Амреева, Г.Чмекеева. - Астана: Фолиант, 2010. - 80 б. - (Кәсіптік білім).


36.99-5

Күзембаев, Қ. Тамақтандыру кәсіпорындарының жабдықтары [Текст]: оқулық /Қ. Күзембаев . - Астана: Фолиант, 2010. - 200 б. - (Кәсіптік білім).


35.514(5каз)

Күлажанов, К.С. Мұңай өңдеу процестерін жетілдіру [Текст]: оқулық/К.С. Күлажанов, О.А. Алмабеков, Ә. М. Нұралы. - А. : ЖШС "Print-S", 2011. - 333 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).

37.24

Мауленова, Г. Материаловедение швейных изделий [Текст]: учебник /Г. Мауленова, Д. Амандыкова. - Астана: Фолиант, 2010. - 360 с. - (Профессиональное образование).30.18

Мәуленова, Г. Дизайнерге арналған практикум [Текст] /Г.Мәуленова, Амандықова Д. - Астана: Фолиант, 2010. - 112 б. - (Кәсіптік білім).

30.121(5Каз)

Немеребаев, М. Материалдар кедергісі [Текст]: оқулық /М. Немеребаев. - А.: Дәуір, 2011. - 272 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).


30.1

Немеребаев, М. Материалдар мен конструкциялық материалдар технологиясы [Текст]: оқулық /М. Немеребаев. - Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2011. - 264 б.

37.24-2

Никитина, Е. Киімді конструкциялау [Текст]: оқулық /Е.Никитина, А. Талғатбекова. - 2-бас. - Астана: Фолиант, 2010. - 280 б. - (Кәсіптік білім).


37.24-2

Нұржасарова, М. Киім дайындау технологиясы (сәнгер - құрастырушыларға арналған) [Текст]: оқу құралы /М.Нұржасарова, К. Кучарбаева, А. Рүстемова. - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2011. - 288 б. - (Кәсіптік білім).

32.973-018.1

Нұрымбетов, Ә. Ү. Turbo Pascal 7.0 алгоритмдік тілінде бағдарламалау [Текст] : оқулық / Ә. Ү. Нұрымбетов. - Алматы : Дәуір, 2012. - 200 б.


30ц

Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және техникалық өлшеу. Сапа менеджменті [Текст] : оқулық /М. Б. Самсаев [т.б.]. - Алматы: Бастау, 2008. - 262 б.


30.18

Попова, О.Г. Теория дизайна [Текст]: учеб. пособие /О. Г. Попова. - Астана: Фолиант, 2008. - 336 с. - (Профессиональное образование).

31.15

Проблемы развития мировой энергетики: опыт для Казахстана [Текст]: коллективная монография / Под общ. ред. Б.К.Султанова. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012.- 228 с.


30.119

Род, Л. Специальное рисование [Текст] : учебник / Л. Род. - Астана : Фолиант, 2008. - 256 с. - (Профессиональное образование)


37.24

Сатыбалдинова, Б. Тігін өндірісінің технологиясы [Текст]: оқулық / Б. Сатыбалдинова, М. Сәлімбаева. - 2-бас. - Астана: Фолиант, 2011. - 224 б. - (Кәсіптік білім).


32.88 (5каз)

Саулебеков, А.О. Теория электрической связи [Текст]: учебник / А. О. Саулебеков, Г.П. Амочаева. - А.: Дауир, 2011. - 232 с. - (Ассоциация высших учебных заведений РК).


30.10

Сергеев, В. Основы метрологии и средства измерения [Текст] : учебно-методическое пособие / В. Сергеев, В. Юрченко. - Астана : Фолиант, 2010. - 312 с. - (Профессиональное образование)


37.24-2

Такишева, Г. Моделирование и художественное оформление [Текст]: учебник / Г. Такишева, Б. Асанова. - 2-е изд. - Астана: Фолиант, 2011. - 184 с. - (Профессиональное образование).


37.24

Технология швейных изделий по индивидуальным заказам и в потоках малых серий [Текст] : учебник / Х. С. Янчина [и др.]. - Астана : Фолиант, 2008. - 312 с. - (Профессиональное образование)


32.973

Тулегулов, А. Информационные системы в производстве [Текст]: учебник /А. Тулегулов. - Астана: Фолиант, 2009.-320 с. (Профессиональное образование).


30.121

Түсіпов, А. Материалдар кедергісі [Текст]: оқулық / А. Түсіпов, С. Түсіпова. - 2-бас., өңд. - Алматы: Дәуір, 2012. - 400 б. - ISBN 9786012173062: 1575.00 тг.

37.24

Тігін өндірісінің материалтануы [Текст]: жоо студ.арн.оқулық / Б. Р. Рысқұлова [және т.б.]. - Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2011. - 320 б.


37.24

Хамидолла, Б. Тігін мамандығы [Текст]: тест жинағы / Б. Хамидолла, Қ. Жоламанова. - Астана: Фолиант, 2009. - 160 б. - (Кәсіптік білім).


35.11(5Каз)

Химиялық технология негіздері [Текст]: оқулық /Ы.Қ. Тойбаев, Қ.А. Жұбанов, Ү.Ә. Садықов, Ә.Қ. Қоқанбаев. - А.: Дәуір, 2011. - 296 б. - ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.


30.18

Чернова, Е. Композиция костюма [Текст]: учебное пособие /Е. Чернова. - Астана: Фолиант, 2008. - 144 с. - (Профессиональное образование).


32.973.202

Яворский, В. Введение в информационные технологии [Текст]: учеб. пособие / В. Яворский, Г. Яворская. - 2-е изд. - Астана: Фолиант, 2010. - 256 с. - (Кәсіптік білім).

32.973-018.2

Яворский, В. Технология разработки программного обеспечения [Текст] : учебник / В. Яворский, Н. Томилова. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2010. - 376 с. - (Профессиональное образование)


40. Ауыл шаруашылығы

Сельское хозяйство
40.3

Акбасова, А. Охрана почвы [Текст]: учебник / А. Акбасова. - 2-е изд. - Астана: Фолиант, 2011. - 296 с. - (Профессиональное образование).


48.7(5каз)

Жұмабеков, Х.С. Жануарлардың патологиялық анатомиясы [Текст]: оқулық / Х.С. Жұмабеков, К.Ю. Дербышев. - А.: Дәуір, 2011. - 560 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).


46.11

Озғанбай, Ғ. Адай жылқысын түлеткендер [Текст] /Ғ. Озғанбай. - Алматы: Нұрлы әлем, 2011. - 336 б.: 12 жапсырма.

41.2 (5каз) Өсімдік шаруашылығы [Текст] /Қ.К. Әрінов, Қ.М. Мұсынов, А.А. Апушев, Н.А. Серекпаев. - А.: ЖШС "Дәуір", 2011. - 632 б. - (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).
5.Медицина
52.5

Ахметов, Ж. Б. Патологиялық анатомия [Текст] : оқулық / Ж. Б. Ахметов. - Алматы : Экономика, 2012. - 742 б.


58

Жетпісбаев, Ғ. А. Сот медицинасы [Текст] : дәрістер жинағы / Ғ. А. Жетпісбаев, Г. Ж. Османова. - Алматы : NURPRESS, 2011. - 256 б.


51.204.0
Имангалиев, А. С. Валеология [Текст] : учебник / А. С. Имангалиев. - Уральск : РИЦ ЗКГУ им.М. Утемисова, 2012. - 208 с. - (Научные труды ученых ЗКГУ им. М. Утемисова. Педагогика). - 300.00 тг.
51.204.0
Имангалиев, А. С. Педагогическая валеология [Текст] : учебник / А. С. Имангалиев. - Уральск : РИЦ ЗКГУ им.М. Утемисова, 2012. - 262 с. - (Научные труды ученых ЗКГУ им. М. Утемисова. Педагогика). - 400.00 тг.

60.6 Статистика
60.6

Абдиев, К. С. Информационные технологии производства статистических данных [Текст]: учебно-методическое пособие / К. С. Абдиев. - Алматы: Информ-вычисл. центр Агентства РК по статистике, 2006. - 280 с.


60.6(5Каз)

Ақжайық ауданының статистикалық жылнамасы [Текст] = Статистический ежегодник Акжаикского района: статистикалық анықтамалық. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 44 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Атмосфералық ауаны қорғау жағдайы 2011 жылдың І жартыжылдығы [Текст] = О состоянии охраны атмосферного воздуха за І полугодие 2011 года: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 40 б. - (Экология; сер. 16). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Ауыл (село) дамуының мониторингі [Текст] = Мониторинг развития аула (села). Ежеквартальный статистический сборник январь - декабрь 2011 г.: тоқсан сайын шығатын статистикалық жинақ 2011 ж. қаңтар - желтоқсаны. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2012. - 116 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Ауыл (село) дамуының мониторингі [Текст] = Мониторинг развития аула (села). Ежеквартальный статистический сборник январь - март 2011 г.: тоқсан сайын шығатын статистикалық жинақ 2011 ж. қаңтар - наурызы. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 100 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік саласының негізгі көрсеткіштері [Текст] = Основные показатели социальной сферы ЗКО: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 40 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік саласының негізгі көрсеткіштері [Текст] = Основные показатели социальной сферы ЗКО: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 40 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысының электр теңгерімі. Энергетикалық жабдықтардың құрамы. 2009 жыл [Текст] = Электробаланс Западно - Казахстанской области. Состав энергетического оборудования. 2009г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 21 б. - (Өнеркәсіп. Промышленность; сер. 2). - Б. ц.

60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысындағы ауыл шаруашылық өнімдерінің (қызметтерінің) жалпы шығарылымы. 2010 жыл [Текст] = Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в Западно - Казахстанской области. 2010г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 42 б. - (Ауыл, орман және балық шаруашылығы. Сельское, лесное и рыбное хозяйство; сер. 3). - Б. ц.
60.6(5Каз)

Бизнес тіркелім (Батыс Қазақстан облысындағы заңды тұлғалар санының көрсеткіштері). 2011 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша [Текст] = Бизнес регистр (Основные показатели количества юридических лиц в Западно - Казахстанской области). По состоянию на 1февраля 2011г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 50 б. - (Бизнес тіркелімдер. Бизнес регистры). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысы бойынша алдын ала деректер 2010 [Текст] = Предварительные данные по Западно - Казахстанской области: қысқаша статистикалық жылнамалық. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 168 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысының статистикалық жылнамалығы 2006-2010 [Текст] = Статистический ежегодник Западно-Казахстанской области / ред. басқ. А.Хамзин. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 200 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысының тұрғын үй қоры туралы [Текст] = О жилищном фонде в Западно- Казахстанской области: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 24 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысындағы мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісі (соңғы мәліметтер) [Текст] = Производство продуктов животноводства в Западно- Казахстанской области (окончательные данные): статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 67 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысындағы мал мен құс саны [Текст] = Численность скота и птицы в Западно-Казахстанской области: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 30 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысындағы бағалар 2005-2009 [Текст] = Цены в Западно-Казахстанской области 2005-2009: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 111 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысының негізгі құрал - жабдықтары мен материалдық емес активтері [Текст] = Основные средства и нематериальные активы ЗКО: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 92 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысы халықтың тұрмыс деңгейі [Текст] = Уровень жизни населения Западно-Казахстанской области: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 80 б. - Б. ц.
60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысының ауыл, орман және балық шаруашылығы [Текст] = Сельское, лесное и рыбное хозяйство Западно-Казахстанской области: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 140 б. - Б. ц.


60.6

Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік-демографиялық атласы [Текст] = Социально - демографический атлас Западно - Казахстанской области / М. Н. Сдыков [и др.]. - Орал : Полиграфсервис, 2012. - 68 б.


60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысының бойынша сауда және қызмет көрсету 2005 - 2009 [Текст] = Торговля и услуги по Западно-Казахстанской области: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 60 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысыны бойынша бөлшек және көтерме сауда 2006 - 2010 [Текст] = Розничная и оптовая торговля по Западно-Казахстанской области: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 43 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысының үй шаруашылықтарының әлеуметтік - демографиялық сипаттамасы. 2011 жылдың 1 қаңтарына [Текст] = Цены и тарифы в потребительском секторе экономики. Январь 2011г.: статистикалыќ бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 20 б. - (Халықтың тұрмыс деңгейі. Уровень жизни населения; сер. 9). - Б. ц.
60.6(5Каз)

Батыс Қазақстан облысының үй шаруашылықтарындағы жер участкелерінің, малдың және техниканың қолда бары. 2011 жылдың 1 қаңтарына [Текст] = Наличие земельных участков, скота и техники в домашних хозяйствах Западно-Казахстанской области. Январь 2011г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 10 б. - (Халықтың тұрмыс деңгейі. Уровень жизни населения; сер. 12). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Базарлардың қызметі туралы. 2010 жыл [Текст] = О деятельности рынков 2010г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 21 б. - (Тұтыну рыногы. Потребительский рынок; сер. 6). - Б. ц.

60.6(5Каз)

БҚО байланыс кәсіпорындары жұмысының негізгі көрсеткіштері 2010 жыл [Текст] = Основные показатели работы предприятий связи в ЗКО за 2010 год: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 20 б. - Байланыс. Связь: сер. 19 . - Б. ц.


60.6(5Каз)

БҚО бойынша шағын кәсіпорындардың қызметі. 2010 жылдың ІІІ тоқсаны [Текст] = Деятельности малых предприятий в ЗКО. За ІІІ квартал 2010г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 10 б. - (Шағын кәсіпорындар. Малые предприятия; сер. 11). - Б. ц.


60.6(5Каз)

БҚО ірі және орта кәсіпорындарының қаржы - шаруашылық қызметі. 2011 жылдың ІV тоқсаны [Текст] = Финансово - хозяйственная деятельность крупных и средних предприятий в ЗКО. За ІV квартал 2011г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2012. - 20 б. - (Қаржы. Финансы; сер. 10). - Б. ц.

60.6(5Каз)

БҚО ірі және орта кәсіпорындарының қаржы - шаруашылық қызметі. 2010 жылдың ІІ тоқсаны [Текст] = Финансово - хозяйственная деятельность крупных и средних предприятий в ЗКО. За ІІ квартал 2010г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 19 б. - (Қаржы. Финансы; сер. 10). - Б. ц.

60.6(5Каз)

Бөкей ордасы ауданының статистикалық жылнамасы [Текст] = Статистический ежегодник Бокейординского района: статистикалық анықтамалық. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 40 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Білім беру 2006 - 2010 [Текст] = Образование: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 60 б. - Б. ц.


60

Год планеты [Текст]: ежегодник. Вып.2011г. экономика, политика, безопасность / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН; Гл. ред.В.Г.Барановский. - М.: Идея-Пресс, 2011. - 488 с.

60.6(5Каз)

Государственный классификатор Республики Казахстан. Классификатор основных фондов. ГК РК 12-2009 [Текст] / Отв.ред.Ә.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2010. - 37 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Денсаулық сақтау ұйымдарының қаржы - шаруашылық қызметі 2010 жыл [Текст]=Финансово-хозяйственная деятельность учреждений здравоохранения 2010 год: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 27 б. - (Әлеуметтік статистика - Социальная статистика; сер. 14). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Дети Республики Казахстан. Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года в Республике Казахстан [Текст]: статистический сборник / Под ред. А.А. Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2010. - 90 с. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Домохозяйства Республикик Казахстан: Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года [Текст]: статистический сборник. Т.1 /Под ред. А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 246 с. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Домохозяйства Республики Казахстан: Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года [Текст]: статистический сборник. Т.2 /Под ред. А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 396 с. - Б. ц.
60.6(5Каз)

Доходы и источники средств существования населения Республики Казахстан. Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года [Текст]: статистический сборник /под ред. А.А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 230 с. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Егде жастағы халық. Қазақстан Республикасындағы 2009 ж. халық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ /Ред. басқ. Ә.А. Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2010. - 118 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

2010 жыл Батыс Қазақстан облысы халқыныѕ жынысы және жекелеген жас құрамы бойынша саны [Текст] = Численность населения Западно-Казахстанской области по полу и отдельным возрастным группам на начало 2010г.: статистикалық анықтамалық.-Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 24 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Еңбек және халықтың жұмыспен қамтылуы 2006-2009 [Текст] = Труд и занятость населения: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 72 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Еңбек қызметіне байланысты жарақат алу және кәсіптік аурулар 2009 жыл [Текст] = О травматизме, связанном с трудовой деятельностью и профессиональных заболеваниях 2009 год: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 10 б. - (Денсаулық сақтау. Здравоохранение; сер. 14). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Еңбек рыногының негізгі индикаторы. 2011 жылдың І тоқсаны [Текст] = Основные индикаторы рынка труда. За І квартал 2011 года : статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 38 б. - (Труд ; сер. 13). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Еңбек рыногының негізгі индикаторлары. 2009 жыл [Текст] = Основные индикаторы рынка труда. 2009г. : статистикалық бюллетень. - Орал : БҚО статистика департаменті, 2010. - 34 б. - (Труд ; сер. 13). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Еңбек рыногының негізгі индикаторлары. 2010 жыл [Текст] = Основные индикаторы рынка труда. 2010 год: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 38 б. - (Труд; сер. 13). - Б. ц.

60.6(5Каз)

Жаңақала ауданының статистикалық жылнамасы [Текст]=Статистический ежегодник Жангалинского района: статистикалық анықтамалық. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 40 б. - Б. ц.
60.6(5Каз)

Жәнібек ауданының статистикалық жылнамасы [Текст] = Статистический ежегодник Жанибекского района: статистикалық анықтамалық. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 40 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Женщины в Казахстане: Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года [Текст]: статистический сборник /под ред. А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 320 с. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Жилищные характеристики населения в Республике Казахстан: Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года [Текст]: статистический сборник/под ред. А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 396 с. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Жоғары оқу орындары 2010/2011 оқу жылының басына [Текст] = Высшие учебные заведения на начало 2010/2011 учебного года: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 31 б. - (Білім беру. Образование; сер. 14). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Занятость населения в Республике Казахстан. Итоги Национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан [Текст]: статистический сборник. Т.1 / под ред.А.А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2010. - 270 с. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Занятость населения в Республике Казахстан. Итоги Национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан [Текст]: статистический сборник. Т.2 / Под ред. А.А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2010. - 254 с. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Занятость населения в Республике Казахстан. Итоги Национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан [Текст]: статистический сборник. Т.3 / Под ред.А.А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2010. - 348 с. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Западно-Казахстанская область. Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года в Республике Казахстан [Текст]: статистический сборник. Т.3 / под ред.А.А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 170 с. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Зеленов ауданының статистикалық жылнамасы [Текст] =Статистический ежегодник Зеленовского района: статистикалық анықтамалық.-Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 48 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года [Текст]: аналитический отчет/под ред.А.А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 65 с. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Казталов ауданының статистикалық жылнамасы [Текст] = Статистический ежегодник Казталовского района: статистикалық анықтамалық.-Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 40 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Күнкөрістің ең төмен деңгейінің шамасы. 2011 жылдың қантар - наурызы [Текст] = Величина прожиточного минимума. Январь - март 2011г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 22 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан жастары 2009 [Текст] = Молодежь Казахстана: статистикалық жинақ / Ред.басқ.Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 96 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан өңірлері 2009 жылы [Текст] = Регионы Казахстана в 2009 году: статистикалық жинақ /Ред. басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2010. - 410 б.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасы бойынша шикізаттың түрлерінің, өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдердің және тұтыну тауарларының ресурстары мен пайдалану баланстары 2005-2009 [Текст]=Балансы ресурсов и использования важнейших видов сырья, продукции производственно - технического назначения и потребительских товаров по Республике Казахстан: статистикалық жинақ /Ред. басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 52 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасы бойынша шикізаттың түрлерінің, өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдердің және тұтыну тауарларының ресурстары мен пайдалану баланстары 2006-2010 [Текст] = Балансы ресурсов и использования важнейших видов сырья, продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров по Республике Казахстан: статистикалық жинақ /Ред.басқ. Ә.А. Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 127 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасы халқының жұмыспен қамтылуы. 2009 ж. Қазақстан Республикасы халықының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ. Т.1. /Ред. басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 254 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасы халқының жұмыспен қамтылуы. 2009 ж. Қазақстан Республикасы халқының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ. Т.2. /Ред. басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 242 б. - Б. ц.
60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасы халқының жұмыспен қамтылуы. 2009 ж. Қазақстан Республикасы халқының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ. Т.3. /Ред. басқ. Ә. А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 328 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасындағы білім беру: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халықының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ /Ред. басқ. Ә.А. Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 464 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасындағы еңбекақы 2005-2009 [Текст] = Оплата труда в Республике Казахстан: статистикалық жинақ / Ред.басқ.Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2010. - 222 б.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасындағы ерлер және әйелдер: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халқының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ / Ред.басқ.Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 192 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасындағы ұлттық құрам, діни наным және тілдерді меңгеру: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халықының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ /Ред.басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 350 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасындағы халықтың әлеуметтік - демографиялық топтарының жағдайы [Текст] = Положение социально - демографических групп населения Республики Казахстан: статистикалық жинақ / Ред. басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана : ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 52 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасындағы халықтың тұрғын үй сипаттамасы: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халқының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ /Ред.басқ.Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 416 б. - Б. ц.


60.6 (5Каз)

Қазақстан Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерлік 2005-2009 [Текст]=Малое и среднеее предпринимательство в Республике Казахстан 2005-2009: статистикалық жинақ /Ред.басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР статистика агенттігі, 2010. - 96 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының әйелдері: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халықының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ/ Ред. басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 320 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының балалары. Қазақстан Республикасындағы 2009 ж. халық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ /Ред.басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2010. - 86 б. - Б. ц.
60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының 2009 ж. Ұлттық халық санағының қорытындылары [Текст]: талдамалы есеп /Ред.басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 65 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының жастары. 2009 жылғы ҚР халқының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ /Ред.басқ. Ә.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 96 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының құрылыстағы, көлік және байланыстағы бағалары [Текст]: статистикалық жинақ/Ред.басқ. Ә.Смайылов. - Астана: ҚР статистика агенттігі, 2011.- 220 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуіші. Негізгі қорлар жіктеуіші. ҚР МЖ 12-2009 [Текст] /Ред.басқ. Ә.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2010. - 37 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық балансы 2006-2010 [Текст] = Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан: статистикалық жинақ /Ред.басқ. Ә.А. Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 138 б. - Б. ц.


60.6 (5Каз)

Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық балансы 2005-2009 [Текст] = Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан 2005-2009: статистикалық жинақ / Ред. басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР статистика агенттігі, 2010. - 168 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтары: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халықының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ. Т.1 / Ред. басқ. Ә.А. Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 254 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтары: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халықыныѕ Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ. Т.2 / Ред. басқ. Ә.А. Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 398 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының Ұлттық шоттары 2005-2009 [Текст] = Национальные счета РК: статистикалық жинақ/ Ред.басқ. Ә.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 136 б. - Б. ц


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының халқы: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халқының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ. Т.1 / Ред. басқ. Ә. А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 240 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының халқы. 2009ж. Қазақстан Республикасы халықының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ. Т.2. / Ред.басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 230 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының халқының күші-қоны. 2009 жылғы ҚР халқының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ /Ред.басқ. Ә.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 236 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Қазақстан Республикасының халқының табысы және күнкөріс қаражатының көздері. 2009 жылғы ҚР халқының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ /Ред.басқ. Ә.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 344 б. - Б. ц.
60.6(5Каз)

Қазақстан туризмі 2006-2010 [Текст] = Туризм Казахстана: статистикалық жинақ / Ред. басқ. Ә.А. Смайылов. - Астана: ҚР статистика агенттігі, 2011. - 152 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Қазақстан халқының экономикалық белсенділігі 2006-2010 [Текст] = Экономическая активность населения Казахстана: статистикалық жинақ /Ред.басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 376 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Қазақстандағы халықтың тұрмыс деңгейі 2006-2010 [Текст] = Уровень жизни населения Казахстана: статистикалық жинақ /Ред.басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 242 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Қазақстанның демографиялық жылнамалығы 2009 [Текст]=Демографический ежегодник Казахстана : статистикалық жинақ /Ред. басқ. Ә. Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2010. - 523 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қазақстанның демографиялық жылнамалығы [Текст] = Демографический ежегодник Казахстана / Ред.басқ. Ә.Смайылов. - Астана: ҚР статистика агенттігі, 2011. - 592 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қала портреті. 2009ж. Қазақстан Республикасы халқының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст]: статистикалық жинақ / Ред. басқ. Ә.А.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 96 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Қаратөбе ауданының статистикалық жылнамасы [Текст] = Статистический ежегодник Каратобинского района: статистикалық анықтамалық.-Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 40 б. - Б. ц

60.6(5Каз)

Қаржы 2005-2009 [Текст] = Финансы: статистикалық жинақ / Отв. ред. Ә. Смайылов. - Орал: БҚО СД, 2010. - 74 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған ағымдағы шығындар 2010 жыл [Текст] = О текущих затратах на охрану окружающей среды 2010 год: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 25 б. - (Экология; сер. 14). - Б. ц.

60.6(5Каз)

Миграция населения. Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года в Республике Казахстан [Текст]: статистический сборник /под ред. А.А. Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 230 с. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Мужчины и женщины в Республике Казахстан: Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года [Текст]: статистический сборник/под ред. А. Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 192 с. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Население Республики Казахстан. Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года [Текст]: статистический сборник. Т.1 / Под ред.А.А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 242 с. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Население Республики Казахстан. Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года [Текст]: статистический сборник. Т.2 / Под ред.А.А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 226 с. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Неке және отбасы. 2009ж. Қазақстан Республикасы халқының Ұлттық санағының қорытындылары [Текст] : статистикалық жинақ /Ред. басқ. Ә.А. Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 204 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Облыстың әйелдері мен ерлері [Текст] = Женщины и мужчины области: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 56 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Облыстың әйелдері мен еркектері [Текст] = Женщины и мужчины области: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2009. - 68 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Облыс бойынша көрсетілген қызмет көлемі туралы. 2011 жылдың қаңтар - қыркүйегі [Текст] = Об объемах оказанных услуг по области. Январь - сентябрь 2011г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 42 б. - (Қызметтер. Услуги; сер. 6). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Облыс бойынша тауарлар мен қызметтерді өткізу көлемі. 2011 жылдың қаңтар - маусымы [Текст] = Основные показатели работы промышленности. Январь - май 2011 г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 16 б. - (Тұтыну рыногы. Потребительский рынок; сер. 6). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Облыстың қысқаша статистикалық жылнамалығы 2005-2009 [Текст] = Краткий статистический ежегодник области 2005-2009: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 172 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Образование в Республике Казахстан: Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года [Текст] : статистический сборник /под ред. А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2011. - 464 с. - Б. ц.
60.6(5Каз)

Өнеркәсіп жұмысының негізгі көрсеткіштері. 2011 жылдың қаңтар - мамыры [Текст] = Основные показатели работы промышленности. Январь - май 2011г: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 26 б. - (Өнеркәсіп. Промышленность; сер. 2). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) статистикалық жіктеуіші. ВСТ - 07 Ред. 3 [Текст] / Шығаруға жауап.А.Т.Епбаева. - Астана: ҚР статистика агенттігі, 2011. - 320 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Пожилое население. Итоги Национальной переписи населения РК 2009 года в Республике Казахстан [Текст]: статистический сборник/под ред. А.А.Смаилова. - Астана: Агенство РК по статистике, 2010. - 120 с. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Портрет города. Итоги Национальной переписи населения Республики Казахстан за 2009 года [Текст]: статистический сборник /отв. ред. Ә. Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 96 с. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Портрет села. Итоги Национальной переписи населения Республики Казахстан за 2009 года [Текст] : статистический сборник /Отв. ред. Ә.Смайылов. - Астана: ҚР Статистика агенттігі, 2011. - 92 с. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Тасқала ауданының статистикалық жылнамасы [Текст]: =Статистический ежегодник Таскалинского района статистикалық анықтамалық. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 40 б. - Б. ц.

60.6(5Каз)

Теректі ауданының статистикалық жылнамасы [Текст] =Статистический ежегодник Теректинского района: статистикалық анықтамалық.-Орал: БҚО статистика департаменті, 2010. - 40 б. - Б. ц.
60.6(5Каз)

Ірі және орта кәсіпорындары мен ұйымдарының өндірістік - қаржылық қызметі. 2010 жылдың І тоқсаны [Текст] = Производственно - финансовая деятельность средних и крупных предприятий и организаций. За І квартал 2010г.: статистикалық бюллетень. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 19 б. - (Қаржы. Финансы; сер. 10). - Б. ц.

60.6(5Каз)

Цены в Западно-Казахстанской области 2006-2010 [Текст] = Батыс Қазақстан облысындағы бағалар 2006-2010: статистикалық жинақ. - Орал: БҚО статистика департаменті, 2011. - 83 б. - Б. ц.


60.6(5Каз)

Шағын кәсіпорындар қызметінің негізгі көрсеткіштері. 2010 жыл [Текст] = Основные показатели деятельности малых предприятий. 2010г.: статистикалық бюллетень. - Орал : БҚО статистика департаменті, 2011. - 15 б. - (Шағын кәсіпорындар. Малые предприятия; сер. 11). - Б. ц.

60.6(5Каз)

Шағын кәсіпорындар қызметінің негізгі көрсеткіштері. 2010 жылдың І тоқсаны [Текст] = Основные показатели деятельности малых предприятий. За І квартал 2010г. : статистикалық бюллетень. - Орал : БҚО статистика департаменті, 2010. - 10 б. - (Шағын кәсіпорындар. Малые предприятия ; сер. 11). - Б. ц.


60.6(5Каз)

Шоқаманов, Ю. К. Статистика [Текст] : оқулық / Ю. К. Шоқаманов, Қ. Қ. Белгібаева. - Алматы : Экономика, 2010. - 540 б. - ISBN 9786012251432: 1350.00 тг.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет