Дневник-отчет по профессиональной практике


Кафедра меңгерушісі/Зав. кафедройбет2/4
Дата12.09.2023
өлшемі303,17 Kb.
#180803
1   2   3   4
Байланысты:
Дневник Учебная практика 2023 (1) (копия)
«М дениеттану» п ні бойынша (1), Реферат тақырыбы Ежелгі Қазақстан аумағындағы архаикалық мәде
Кафедра меңгерушісі/Зав. кафедрой ________________________________
(қолы/подпись) (Т.А.Ж./Ф.И.О.)
Келісілді/СОГЛАСОВАНО:

Колесников Ю.Ю.


Факультет деканы/Декан факультета ________________________________
(қолы/подпись) (Т.А.Ж./Ф.И.О.)


М.П.
М.О.
Келу және кету туралы белгісі/Отметка о прибытии и выбытии

Білім алушы/Обучающийся ___________________________________________


(Т.А.Ж./Ф.И.О.)Тәжірибе орнына келді/
Прибыл на место практики
_______________________
(қолы/подпись)
«29» мамыр 2023 ж.
М.П.
М.О.Университетке жіберілді/
Откомандирован в университет
__________________________
(қолы/подпись)
«10» маусым 2023 ж.
М.П.
М.О.
ДО СМК 8.02.5/02Кәсіби тәжірибенің жұмыс жоспар-кестесі/
Рабочий план-график профессиональной практики

Кәсіби тәжірибесінің тапсырмалар тізімі/
Перечень заданий профессиональной практики

Орындау мерзімі/
Сроки выполнения

Басталуы/
Начало

Аяқталуы/
Завершение

1

Күнтізбелік жоспармен, оқу практикасының бағдарламасымен, оның мақсаттары мен міндеттерімен танысу.
Практикаға тапсырманы келісу

29.05

31.05

2

Зерттелетін мәселе бойынша теориялық материалды зерттеу

01.06

05.06

3

Плагиатқа қарсы орындалған жұмысты тексеру

06.06

08.06

4

Нормобақылау талаптарына сәйкес есепті рәсімдеу

09.06

10.06
Бакпаева А. К.
Кафедрадан тәжірибені ұйымдастыруға жауапты/
Ответственный за организацию практики от кафедры ______________________
(қолы/подпись)
«____» __________ 20___.

ДО СМК 8.02.5/02

Кәсіби тәжірибеден өту туралы күнделік-есебі/
Дневник-отчет о прохождении профессиональной практики

Кәсіби тәжірибесінің бағдарламасына сәйкес орындалған (зерттелген) жұмыстардың атауы/
Наименование выполненных (изученных) работ, в соответствии с программой профессиональной практики

Орындау мерзімі/
Сроки выполнения

Басталуы/
Начало

Аяқталуы/
Завершение

1

Күнтізбелік жоспармен, оқу практикасының бағдарламасымен, оның мақсаттары мен міндеттерімен танысу орындалды. Практикаға тапсырма келісілді

29.05

31.05

2

Зерттелетін мәселе бойынша теориялық материал зерттелді

01.06

05.06

3

Плагиатқа қарсы орындалған жұмысты тексеру жүргізілді

06.06

08.06

4

Нормобақылау талаптарына сәйкес есепті рәсімдеді

09.06

10.06
Бакпаева А. К.
Кәсіпорынның тәжірибе жетекшісі /
Руководитель практики от предприятия ________________________
(қолы/подпись)
«____» __________ 20___.ДО СМК 8.02.5/02

Кәсіби тәжірибе бойынша білім алушының есебі/
Отчет обучающегося по профессиональной практике


Теориялық сұрақтың атауы : Басқару ғылымының пәні, объектісі және әдістері.
Ф
Ғылыми басқарудың объектісі, пәні және әдісі.
Филиалдар мен аймақтар басқару объектілерінің бірі болып табылады. Басқарудың ең ғаламдық объектісі экономикалық саясаттың әмбебап объектісі болып табылады. Бүкіл әлеуметтік сала, қызмет көрсету саласы қоғам ауқымында басқарудың нақты объектісі ретінде әрекет етеді. Өндірістік-басқару қатынастары – бұл басқарушылық ықпал ету процесіндегі адамдар мен ұжымдар арасындағы тұрақты қарым-қатынастар мен өзара әрекеттердің күрделі жиынтығы. Ғылымның мазмұны – заңдылықтарды анықтау, өндірісті басқару процесінде адамдардың мақсатты әрекетінің принциптерін, функцияларын, формалары мен әдістерін дамыту. Ғылымның міндеті – басқарушылық қатынастардың механизмін түсіндіру, нақты мәселелерді тиімді шешудің жолдары мен құралдарын табу.Жоспарлау міндеттері

- алдағы жоспарлы тапсырмалардың құрамын тұжырымдау, күтілетін қауіптер жүйесін немесе кәсіпорын дамуының күтілетін мүмкіндіктерін анықтау;- компания алдағы кезеңде жүзеге асыруды жоспарлап отырған ұсынылған стратегияларды, мақсаттар мен міндеттерді негіздеу, қалаған болашақ ұйымды жобалау;- мақсаттар мен міндеттерге жетудің негізгі құралдарын жоспарлау, қалаған болашаққа жету үшін қажетті құралдарды таңдау немесе құру;- ресурстарға қажеттілікті анықтау, қажетті ресурстардың көлемі мен құрылымын және оларды алу мерзімдерін жоспарлау;- әзірленген жоспарлардың орындалуын жобалау және олардың орындалуын бақылау.. Жоспарлаудың мақсаты - ауытқуларды анықтау. Жоспарлау кезеңдері: 1) жоспарларды құрастыру, ұйымның алдағы мақсаттары және оларға жету жолдары туралы шешім қабылдау; 2) жоспарлы шешімдердің орындалуын ұйымдастыру, кәсіпорын қызметінің нақты көрсеткіштерін бағалау; 3) түпкілікті нәтижелерді бақылау және талдау, нақты көрсеткіштерді түзету және кәсіпорын қызметін жетілдіру. Уақыт кезеңі бойынша: ұзақ мерзімді жоспарлау – 5 жыл және одан да көп; орта мерзімді жоспарлау – 2 жылдан 5 жылға дейін; қысқа мерзімді жоспарлау – жылдың соңына дейін. Жоспарлардың егжей-тегжейлі деңгейі бойынша: стратегиялық жоспарлау; операциялық немесе тактикалық жоспарлау.


Басқару ғылымының пәні мен әдісі
Жалпы басқару ғылымының пәні оның әртүрлі тізбектеріндегі және басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі материалдық құндылықтарды өндіру саласындағы басқару қатынастары болып табылады .
Ғылымның мазмұны деп өндірісті басқару заңдылықтарын, басқарылатын және басқарылатын жүйелердің бірлігі мен арақатынасын зерттеу түсініледі.
Басқару негіздерін зерттеудегі теориялық және әдіснамалық келісімдер: тарихи, кешенді, жүйелік, құрылымдық, жүйелік-құрылымдық.
Басқару ғылымы басқа ғылымдар санаттарына сүйенеді-экономикалық, әлеуметтік, психологиялық, ұйымдық-құқықтық.
Өндірісті басқарумен барлық қатынастар тығыз байланысты, сондықтан өндірісті басқару әлеуметтік басқарумен байланысты және тұтастай алғанда оның негізін құрайды. Сипатына қарай өндірісті басқару қатынастары бір, жүйе аралық және аралас болып бөлінеді.
Басқару түсінігі мен мазмұны
Бұған дейін біз бизнес тек "қара басынан пайда табатындар" деп ойладық,ал маркетинг-бұл "тек өздері үшін пайда табу үшін тауарларды өндіру мен сатуды басқару жүйесі".Бұрын "менеджмент" және "менеджер" ұғымдары эксплуатациялық немесе эксплуатациялық сыныптың өкілі ретінде қолданылған.Енді бұл сөздер жалпыға ортақ мағынаға ие болады,адамдардың жоғары әлеуметтік дәрежесін білдіреді, олардың арнайы қызмет түріне жатуы.Егер сіз "Менеджмент" сөзін қазақ тіліне аударсаңыз, онда басқа біреу арқылы мақсатыңызға жетуге болады.Менеджмент-бұл ағылшын сөзі, оның түбірі грек монусы, яғни қолы күш-Мен білмеймін, - деді ол, - мен оның болғанын қаламаймын, - мен оның болғанын қаламаймын, - мен оның болғанын қаламаймын.Кейіннен бұл атау адам қызметінің саласына өтіп, адамдарды басқару мен ұйымдастырудың ғылыми-практикалық мәнін белгілей бастады.
Басқару қатынастары және өндірісті басқару
Басқару әдістерінің жиынтығы
Бұл мақсатқа жетудегі тиімді басқару жолдары. Басқару субъектісінің басқару объектісіне әсер ету әдістері басқару әдістері ретінде түсіндіріледі. Басқару әдістері ұжымдар қызметінің жоғары тиімділігін, олардың ынтымақты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Бұл басқару әдістерін өндірістік және экономикалық мәселелерді шешу процесінде қолданылатын басқа техникалық және технологиялық әдістерден ажыратады, осылайша әдістер басқару қызметінің мәні мен негізгі мазмұны болып табылады, өйткені олар арқылы басқару міндеттері жүзеге асырылады.

Басқару ілімінде бірнеше әдістер1. басқару әдістері

2. Экономикалық

3. әлеуметтік-психологиялық

Осы әдістерді қолдана отырып, олардың мақсатына қарай тепе-теңдігін дұрыс сақтай отырып, толық басқара білу.

Қорытындылай келе, басқару әдістері басқару процесін мінсіз ұйымдастыруға, заманауи технологияларды қолдануға, еңбек пен өндірісті прогрессивті ұйымдастыруға жағдай жасайды және олардың максималды тиімділігін қамтамасыз етеді.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет