Элективті пәндер каталогы 5В030400 "Кеден ісі"бет1/2
Дата24.05.2017
өлшемі0,85 Mb.
  1   2
ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
5В030400 "Кеден ісі"

(4 жылдық оқу)

қарағанды – 2016-2017 жж.

Элективті пәндер каталогы, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылған № _5__ хаттама «_31__»___03___2016 ж. Қарағанды, ҚҚЭУ 2016-2017


Элективті пәндердің каталогы (компонент таңдау бойынша) тізбесін және олардың мамандық бойынша қысқаша курсты қамтиды. Оқытушылар және ҚҚЭУ студенттеріне арналған.
СТУДЕНТКЕ ЕСКЕРТУ

Құрметті Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің студенті
Сіздердің алдарыңызда элективті пәндердің каталогы. Бұл жүйеленген аннотациялық элективті оқу пәндердің тізбесі. Ол сіздің жеке оқу жоспарын құруға арналған көмекшіңіз.

Білім алудың кредиттік технологиясы 3 топтамаға бөлінеді– Жалпы білімдік(ЖБ), Негіздік (Н) және Профильдік (ПД). Әрбір топтамадағы оқу пәндер 2 түрге бөлінеді– Міндетті компонент және таңдау компоненті (элективті, яғни таңдайтын оқу пәндері).

Міндетті компоненттің пәндері Мемлекеттік стандарттарға сәйкес мамандық бойынша барлық студенттерге арналған.

Элективті оқу пәндері кафедралармен үйретіледі. Элективті оқу пәндер тізбесінен сіз өзіңізге қызықтысын таңдай аласыз. Сол себептен сіздің оқу жоспарынызға әрбір топтамада 2 бөлікті қосады: Міндетті компонент және таңдау компоненті (элективті, яғни таңдайтын оқу пәндері).Элективті оқу пәндер каталогының көмегімен жеке оқу жоспарынызға қосуға қалай таңдайсыз?

  1. Тізбеде сіздің курсыңызды және семестріңіздің кестесін табу

  2. Барлық кредиттердің санын оқу жоспармен элективті оқу пәндерден тұратынын білу

  3. Элективті оқу пәндердің тізбесімен танысу. Оқу пәндерді курыс бойынша нөмірмен бірлескен. Элективті пәндердің тобынан бір ғана элективті оқу пәнін таңдап алу болады.

  4. Өзіңізді қызықтырған элективті оқу пәнінін мазмұнын оқыныз және таңдау жасаныз.

  5. Таңдап алған пәндердің саны сіздің оқу жоспарындағы кредиттер санына сәйкестігін тексеріңіз..

  6. Сіздің таңдауыңызға эдвайзер көмектеседі.

БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ


5В030400 "Кеден ісі"

4 жылдық оқу


ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР


Пән топт

Пән код

Пәннің атауы

Кред саны

Семестр1 курс

Таңдау бойынша10 кредит

Таңдау бойынша 1 курсТК

KIKST ITDTPK HCCPK 1112

Коперативті қозғалыстың тарихы және теориясы

2

2

ТК

Din Rel Rel 1112

Дінтану

2

2

ТК
Курс по выбору 2ТК

KKAEP EPTTK EPCTK 1210

Қазақстанның кеден шекарасының экономикалық потенциалы

3

2

ТК

Men Men Men 1210

Менеджмент

3

2

ТК
Курс по выбору 3ТК

KIKST ITDTPK HCCPK 1213

Қазақстаның кеден ісі және кеден саясатының тарихы

2

2

ТК

SKIT IPPU HPLM 1213

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы

2

2

ТК
Курс по выбору 4ТК

KRMKB GSURK PSARK 1215

Мемлекеттік қызмет және басқару

3

2

ТК

ZKE PEYu PEL 1215

Заңгердің кәсіби этикасы

3

2Таңдау бойынша 1 курс
Кооперативтік қозғалыстың тарихы мен теориясы

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Философия, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану.

Постреквизиттер: Саясаттану.

Модуль мақсаты: «Кооперативтік қозғалыс тарихы мен теориясы» жалпы білім беру пәніне жатады. Ол қоғамның белгілі қатынастарын зерттейді және студенттерге жан – жақты білім беруге бағатталған. Пән адамдардың экономикалық, әлеуметтік, саяси – құқық, мәдени жан – жақты байланыстарын, іс- қтмылдар процесімен топтастыруға құралын тигізеді.

Курстың қысқаша мазмұны: Кооперативтік қозғалысының пайда болуы. Кооперацияның әлеуметтік – экономикалық табиғаты мен мәні. Кооперативтік идеялогия. Капитализм жағдайындағы кооперативтік қозғалыс. Әкімшілік - әміршілдік экономикалық жағдайдағы кооперативтік қозғалыс. Нарықтық қатынастардаға өту кезеңіндегі кооперациялық қозғалыс. ҚР – ғы кооперативтік қозғалыс. Қазіргі заманғы халықаралық коопера-тивтік қозғалыс

Күтілетін нәтижелер:

- Білім және түсінік. Кооперативтік қозғалыс тарихын оқу саласында білім мен түсінігін көрсету. Осы пәнді оқыту орта білімнің негізінде іске асырылады. Даярлау бағдарламасы қазіргі заманға сәйкес оқулықтардың, кооператив заңдарының көмегімен іске асырылады.

- Практикада білімдері мен түсіну қабілеттілігін пайдалану. Өзінің білімі мен түсінігін кәсіптік көзқарасын өз қызметінде қолдана алу. Теория мен практиканың байланысын көрсету. Практикада теориялық білімдерін пайдалану. Теориялық білімдерді кәсіби қызметке айналдыру.

- Әлеуметтік, ғылыми немесе әдептік мәселелер бойынша пікірлерін білдіру үшін, қажетті деректерді жинау және түсіндіру. Дәлелдемелер мен дәлеледерді құрау. Ақпараттық іздеу қызметін іске асыру. Талдамалы қызметін іске асыру сыни талдау дағдыларын меңгеру.

- Коммуникациялық іскерлік. Әртүрлі аудиторияларда ақпараттық, идеяны, мәселелерді көрсетіп айту. Аудиторияның ерекшелігін есептей отыра, ақпаратты әр нысандарда көрсету.

- Жоғары дәрежелі өзіндігі бар оқуды жалғастыру үшін қажет болатын іскерлікті, дағдыларды дамытып, қалыптастыруға қабілетті. Жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі жетілдіруде қажеттілікті дамыту және өзіндік жұмыстың дағдыларын жетілдіру.Оқытушының Т.А.Ә.:Адамбекова С.М.
Дінтану

Пререквизиттер: Философия, Қазақстан тарихы.

Постреквизиттер: «Әлеуметтік психология», «Басқару психологиясы», «Ұйымдастыру психологиясы».

Мақсаты: негізгі діни бағыттар туралы білімнің құрылымы, әртүрлі конфессиялармен келешек әлеуметтік жұмыскердіңбілімі және байланысы.

Курстың қысқаша мазмұны: студенттердің пәнді қарастырудағы қағидалы, және методологиялық дінтанудың тарихының мәселелерін, әлеуметтік жұмыстың мәселесінің контекстінде қарайды, негізгі ұстаным және дінтану ғылымның санаттарымен танысу. Қазіргі қоғамдағы діни фактордың рөлі.

Күтетін нәтижелер:дінтану білімнің қолданысының практикалық дағдылары, әлеуметтік жұмыскердің қызметтері, сол келешек мамандарға көптеген мәселелерді тиімді шешуге көмектеседі.

Оқытушы: Аубакиров Е.Ж.
Таңдау бойынша 2 курс

Қазақстанның кеден шекарасының экономикалық потенциалы

Пререквизиттер: «Халықаралық экономика», «Кеден ісін ұйымдастыру».

Постреквизиттер: «Кеден ісінің экономикасы».

Мақсаты: студенттердің еліміздің кедендік шекарасының экономикалық потенциалын, еңбек ресурстарының санын және оның кәсіби дайындығының сапасымен анықталатын экономикалық потенциалын, өндірістің көлемін, индустриялық және құрылыстық ұйымның күшін, ауыл шаруашылығының мүмкіндіктерін, ғылым және техниканың табысын, пайдалы қазбаларды білуін қамтамасыз ету.

Курстың қысқаша мазмұны:

Кедендік аумақ және оның шекарасы. Экономикалық потенциалы: көлем және ұғымның мазмұны. Демографиялық жағдай және еңбектің потенциалы. Минералды-шикізаттың потенциалы. Өндірістік потенциал. Ғылыми- техникалық потенциал. Финанс Қаржы потенциалы. Интеграциялық үдерістің потенциалы. Кедендік шекараның инфрақұрылымы. Заңдылық және кедендік шекараның өндіргіш күшінің орналастыр- ұстанымдары. Кедендік шекараның салалық потенциалы. Бажшы аумақтың экономикалық ауданының потенциалы. Еркін кедендік аймақтың экономикалық потенциалы. Экспорттық потенциал, оның сала және аумақтық құрылымы. Ұлттық мүдделерге қауіп, Қазақстанның экономикалық және оның экономикалық егемендігінің және қауіпсіздігін нығайту. ТМД елдеріне мүше кеден одағы және оның экономикалық потенциалы. Қазақстанның кеден шекарасының экономикалық потенциалы және әлемнің елінің кеден аумағының экономикалық потенциалы. Экспорттық потенциалы, оның сала және аумақтық құрылымы.Күтетін нәтижелер: кеден шекарасының экономикалық потенциалы жайлы білімі және оның дамуы.

Оқытушы: Жандильдин Т.Е.
«Менеджмент»

Пререквизит: «Экономикалық теория негіздері»

Постреквизит: «Экономикалық қылмыстарды саралау мәселелері», «ҚР Кәсіпкерлік құқығы», «ҚР қаржы құқығы»

Мақсаты: басқару туралы білімдер кешенін қалыптастыру, басқару қызметінің алуан түрлерінің нақты тәжірибелер жүзеге асыру, басқару және оларды жобалау жүйелеріне талдау жасау.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Менеджменттің теориялық және әдістемемлік негіздері. Басқаруды ұйымдастыру. Менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникациялар. Менеджменттегі басқару шешімдері. Нарықтық экономикадағы басқару әдістерінің жүйесі. Ұйымдастыру менеджмент қызметі ретінде. Менеджменттегі жоспарлау. Менеджменттегі мотивация. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Адам қызметін басқару мен топтарды басқару. Басшылық пен лидерлік. Қақтығыстар, жан күйзелістер мен өзгерістерді басқару.

Күтілетін нәтижелер: заңгерлердің өндіріс, кәсіпорын басқаруда кәсіби міндеттерін орындау үшін экономикалық категория білімдерін меңгеру, ұлттық және халықаралық экономиканың негізгі тенденцияларына сүйене білу. Республика экономикасының тұрақтандыру мәселесі бойынша сұрақтарды қарастыруда белгілі бір білімдер мен дағдыларын меңгеру, отандық өндірісті дамыту, меншікті жекешелендіру; кәсіпорынның инвестциялық қызметін басқарудың жаңа инвестициялық идеологиясымен нарықтық экономикаға бейімделген қазіргі заманғы білімдерін игеру.

Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.:Зұлхарнай А.Н.
Таңдау бойынша 3 курс
Қазақстанның кеден ісі және кеден саясатының тарихы

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы.

Постреквизиттер: Экономикалық білімнің тарихы

Модульдің мақсаты : Ежелгі Қазақстандағы кеден қызметі және сауданың пайда болуы, Ұлы Жібек жолындағы кедендік қатынастардын даму,Әмір Темір және Алтын Орда кезеңдеріндегі кедендік саясаттың қарқынды даму.

Курстың қысқаша мазмұны: Кеден ісінің пәні мен әдістері. Ресейдің кеден ісі және кеден саясаты. Ұлы Жібек жолындағы сауда және кеден ісі. Алтын Ордадағы салық және кеден ісі.

Күтетін нәтижелер: студент кеден ісінің саяси-құқықтық және экономикалық аспектідегі тарихының проблемаларын білуі тиіс.

- Қазақстандағы кеден ісінің экономикалық және саяси қатынастарының байланысын анықтау

- кеден саясатындағы қажетті ақпараттарды жинау жіне қорытындылау

- ақпаратты презентация, аналитикалық есеп түрінде көрсету

- өзіндік жұмыс жасау, әрдайымғы жаңартуларды түсіну

Оқытушы: Орынбеков А.С.
Саяси және құқықтық ілімдер тарихы

Пререквезиттер : Философия, Саясаттану, Әлеуметтану.

Постреквизиттер: Мемлекеттік қызмет пен басқару

Курстың мақсаты: Саяси және құқықтық ілімдер тарихы теория мен доктриналарды, саяси жөне кұқықтық ойлардың негізгі бағыттарын, мемлекет жене құқық теориясы мен философиясы сферасындағы атақты ойшылдар мен ғалымдардың ілімдерін зерттеу.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Саяси және құқықтық ілімдер тарихының пәні және теориялық мәселелері. Ежелгі дүниедегі саяси және құқықтық ілімдер. Ежелгі Үнді және Ежелгі Қытайдың саяси және құқықтық ілімдері. Орта ғасырдағы және Қайта өркендеу дәуіріндегі саяси және құқтық ілімдер. Орта ғасырлардағы Еуропаның саяси және құқықтық ілімдері. Орта ғасырдағы Еуропаның саяси және құқықтық ілімдері. Қайта өрлеу дәуіріндегі Батыс Еуропадағы саяси және құқықтық ілімдер. ХҮІІ-ХҮШ ғғ. саяси және құқықтық ілімдері Голландия мен Англиядағы ХҮІІ-ХҮШ ғғ саяси және құқықтық. ХҮШ-ХІХ ғғ. басындағы Франциядағы саяси және құқықтық ілімдер. Тәуелсіздік үшін күрес кезеңіндегі АҚШ-тағы саяси және құқықтық ілімдер. ХҮІІІ - XIX ғ. басындағы Германиядағы саяси және құқықтық ілімдер. XIX ғ. I жартысындағы Батыс Еуропадағы саяси және құқықтық ілімдер. XIXғ. екінші жартысы- ХХ ғ. саяси және құқықтық ілімдер. XIX ғ. II жартысы- XX ғ. басындағы Батыс Еуропадағы саяси және құқықтық ілімдер. XIXғ. екінші жартысы- ХХ ғ. саяси және құқықтық ілімдер. XIX ғ. II жартысы- XX ғ. басындағы Батыс Еуропадағы саяси және құқықтық ілімдер. XIX ғ. II жартысындағы - XX ғ. басындағы Қазакстандағы саяси-құқықтық ойлар.

Күтілетін нәтижелер: - - Пәнді оқыту кезінде студенттер саяси құқықтық ілімдер тарихы, дүние жүзі тарихындағы құқық, мемлекет пен сол елдердің заңдары мен мемлекеттік құрылымы, әлеуметтік құрылысына тоқталып толық түсініктерді меңгереді.

-Пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолданады. Студенттердің пән бойынша тарихи кезеңдерінде әр түрлі ситуацияларға құқықтық нормаларды дұрыс қолдана білуге дағдыланады.

- Көне, орта, жаңа, қазіргі кезең дәуірлеріндегі саяси ойлар мен шығармалар арқылы студенттерге теориялық білім беру. Саяси құқықтық ілімдер тарихы қазіргі жағдайда заңгерлер үшін қажеттті пән болғандықтан ойлар мен теорияларға анализ жасау: осыған байланысты студенттерге қазақстандық ғалымдардың монографиялық зерттеулері мен халықаралық құқық саласындағы мәселелер бойынша мерзімді баспасөзде жарияланған мәліметтермен жұмыс жүргізіп, мақалаларға талдау жасау, ондағы идеяларды бағалай білуі қажет.

- Саяси құқықтық ілімдер тарихын оқудың тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне негізделген қазақ жеріндегі жеке меншіктің, жер меншігінің, жекелеген объектілеріне және де мемлекеттік құрылым мен әлеуметтік құрылымның жүзеге асырудың ерекшеліктерін көрсететін презентациялар, баяндамалар, эссе дайындау болып табылады.

- Тұрақты түрде тұлғаның кәсіби өсуіне қажеттілік жасау.

Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Аубакиров Е.Ж.
Таңдау бойынша 4 курс
Мемлекеттік қызмет және басқару

Пререквизиттер: ең алдымен айтылмыш курстың оқуында студенттерге құқықтық және теориялық білімдер қажет : Қазақстан Республикасының Конституциялары, мемлекеттің құқық және теориясы білімі, конституциялық құқық, әкімшілік құқық, еңбек құқығы және қылмыстық құқық білімі қажет

Постреквизиттер: Бұл пәнді оқығаннаа кейін студент білуі қажет:

-"мемлекеттің және құқықтың көкейкесті сұрақтарын"

-"мемлекеттік қызметшілердің заңды жауапкершілігін көкейкесті мәселелері"

-"жемқорлықты қылмыстың біліктілігі ҚР ҚК"Мақсаты: курстың негізгі мақсатымен жоғары дәрежелері маманды дайындау, қазіргі мемлекеттік қызметтің заңнамасының білімімен және қолдану білімдерін тәжірибеде қолдану болып табылады, мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызметтің жасап жатқан реформаларын қамтамасыздандыру.

Курстың қысқаша мазмұны: оқу тәртіп "ҚР мемлекеттік қызмет және басқару" басқармасы негізі ретінде қазіргі кезеңде бір ең маңызды пәндердің бірі болып табылады, маманды-заңгерді шығару. Курстың негізгі мақсатымен жоғары дәрежелері маманның дайындығы, қазіргі мемлекеттік қызметтің заңнамасының білімімен және қолдану білімдерін тәжірибеде қолдану болып табылады, мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызметтің жасап жатқан реформаларын қамтамасыздандыру.

Күтетін нәтижелер: қазіргі шарттардың талаптарының бірі маманның жоғары біліммін көрсетуі, соның ішінде заң ғылымдарының жиынтығымның саласында.Осы уақытта құқықтықты мемлекеттің адам еркіндік негізі болып табылады.Негізгі шаманың және мемлекеттік қызметтің және басқарманың ұстанымының білімі қазіргі құқықтың негізгі салаларында байқауға болады.

Оқытушы: Орынбеков А.С.

Заңгердің кәсіби этикасы

Пререквизиттер: «Философия», «Этика», «Қылмыстық іс жүргізу», «Конституциялық құқық», «Заңгерлік психология», «Психология»

Постреквизиттер: «Адвокатура», «Прокурорлық қадағалау»

Мақсаты: Кәсіби этиканың шығуы. Кәсіби этиканың ұғымы, оның пәні. Кәсіби этиканың мақсаттары. Заңгердің кәсіби этикасының зерттеу- әдістері.

Курстың қысқаша мазмұны. Норматитік- кәсіби этиканың құқықтық қамтамасыздандыруы.

Ұғым және ғибраттың жаны. Талғамның адамдық еркіндігі. Ұстаным және правоохранительных органның қызметкерінің ғибратының шамалары. Ғибраттың рөлі құқықтықтың мемлекетінің дамуында.Заңды мамандықтың өкілінің қызметінің жеке адамдық құрушы. Табиғат және іскер қатынастың этикасы. Заңды мамандықтың өкілінің коммуникативі мәдениеті. Шарт және келіссөздің тілдері. Ұғым туралы этикет. Этикеттің көріністері.

Күтетін нәтижелер: кәсіби этиканың негізгі сұрақтың қарастыру,

Оқытушы: Қосжанов А.С.Пән топт


Пән код

Пәннің атауы

Кред саны

Семестр2 курс

Таңдау бойынша 13 кредит

Таңдау бойынша 1 курсТК

AK IP IL 2209

Ақпараттық құқық

3

3

ТК

AKN ОInfB BIS 2209

Ақпараттық қауіпсіздіктің негізі

3

3

ТК
Таңдау бойынша 2 курсТК

Kar Fin Fin 2211

Қаржы

2

4

ТК

EK EB ES 2211

Экономикалық қауіпсіздік

2

4

ТК
Таңдау бойынша 3 курсТК

KRSK NPRK TLRK 2304
ҚР салық құқығы

3

4

ТК

SS NN TT 2304
Салық және салық салу

3

4

ТК
Таңдау бойынша 4 курсТК

EKSM PKEP PECQ 2214
Экономикалық қылмыстарды саралау мәселелері

3

4

ТК

KRKAK UIPRK CriLRK 2214
Қылмыстық атқару құқығы

3

4

ТК
Таңдау бойынша 5 курсТК

KOKOKZH SDTOTS TSACOCU 2223

Кеден одағы кеден органдарының қызмет жүйесі

2

3

ТК

SK StrP IL 2223

ҚР Сақтандыру құқығы

2

3Таңдау бойынша 1 курс

ҚР ақпараттық құқығы

Пререквизиттер: Конституциялық құқық, ҚР Әкімшілік құқығы, ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Азаматтық құқығы, Интеллектуалды меншік құқығы

Постреквизиттер: Интеллектуалды меншік құқығы, Ақпараттық құқықтың өзекті мәселелері

Мақсаты: ақпараттық аймақта қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуде, ақпараттық құқық аймағында ғылымда және тәжірибеде соңғы құқықтық жетістіктерді кеңінен қолдануда біліктілігі жоғары студенттерді даярлау

Курстың қысқаша мазмұны: Ақпараттық құқықтың пәні, әдістері және жүйесі; Ақпараттық аймақ құқықтық реттеу аясы және ақпараттық айналым аясы ретінде; Ақпараттық – құқықтық нормалар және ақпараттық құқыққатынастар; Ақпараттық құқықтың қайнар көздері; Ақпараттарды іздеу, алу ,пайдалану құқығы; Ақпарат өз еркімен айналым объектісі ретінде; Ақпараттық қауіпсіздіктің құқықтық мәселелері. Ғаламтор ортасының құқықтық мәселелері; Интеллектуалды меншіктің ақпараттық аспектілері; Бұқаралық ақпараттар аумағындағы ақпараттық қатынастарды құқықтық реттеу; Кітапхана ісі аумағында ақпараттық қатынастарды құқықтық реттеу; Мұрағат аумағында ақпараттық қатынастарды құқықтық реттеу; Мемлекеттік құпия аумағында ақпараттық қатынастарды құқықтық реттеу;Ақпараттық аймақтағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік.

Күтетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуі тиіс:

- құқықтық – ұйымдастырушылық негізін, қағидаларын, ақпараттық құқықтың әдістері мен қызметін білу;- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде, ҚР ұлттық қауіпсіздігін (экономикалық, саяси) қорғауда кәсіби қызмет аясында әртүрлі жағдайларды сәйкестендіруге бағытталған ақпараттық - құқық нормаларын қолдануды білу;

Оқытушы: Қосжанов А.С.
Ақпараттық қауіпсіздік негізі

Пререквизиттер: «Информатика».

Постреквизиттер: "Ақпараттық жүйенің негізі", "Ақпараттық жүйені жоспарлау", " Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау ".

Мақсаты: ақпараттық жүйенің" "сенімділігі білімнің құралымының туралы есептің және ақпараттық жүйенің аппаратты және бағдарламалық сенімділікті қамсыздандыру әдістері болып табылады.

Курстың қысқаша мазмұны: негізгі ұғымдар және сенімділіктің ұйғарымдары, жүйенің сенімділігінің негізгі көрсеткіштері, резервтеу сияқты сенімділіктің көтермелеуіні,резервтеу сияқты сенімділік көтермелеу, резервированной жүйе сенімділік мен тексеріс және коммутация автомат, қарамастан резервированной жүйенің сенімділігі мен тексерістің және коммутацияның автоматтандырылуы.

Күтетін нәтижелер: қазіргі әдістер және аспаптарды зерттеу үшін қажетті ақпараттық жүйе.

Оқытушы: Есмагамбетов Т.У.
Таңдау бойынша 2 курс
Қаржы

Пререквезиттер: «Салықтар және салық салу»

Постреквизиттер: Төлем жүйелері

Мақсаты: қаржының мазмұнын, рөлін және экономикалық ғылымдар жүйесіндегі оның орнын сондай-ак каржылық қатынастарды ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін терең теориялық аспектілерін зерделеу болып табылады.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржы және оның экономикалық ғылымдар жұйесіндегі рөлі. Қоғамдық ұдайы өңдірістегі қаржының мәні, функциялары және рөлі. Қаржының қазіргі тұжырымдамалық теориясы. Қаржы жүйесі. Қаржылық қатынастардың ұйымдық-құқықгық негіздері. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының теориялық аспектілері. Нарықтық экономикадағы мемлекеттің қаржысы. Үй шаруашылықтарының қаржысы.

Күтілетін нәтижелер: магистратура тындаушыларының қаржыны кейін практикалық қолданудың негіздері ретінде оның табиғаты мен өзіндік ерекшелігін терең теориялық біліп алуы;

-каржының классикалық және қазіргі тұжырымдамаларын зерделеу және экономика мен проблемаларды негіздеу үшін олар- ды бейімдей білу;

- экономикалық және әлеуметтік механизмдер жұйесіндегі категорияның іс-әрекет механизмдерін пайдалану мүмкіндіктері туралы түсініктерді кеңейту;

- диалектикалық өзара байланыс пен шекгес категориялар механизмдерінің кешенді іс-әрекетін гүсінуге жету;

- аса маңызды экономикалық категорияның жүмыс істеуі- нің күрделі проблемаларына сәйкес ғылыми ойлауды дамыту және ретке келтіру.

Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Улаков Н.С.
«Экономикалық қауіпсіздік»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері»

Постреквизиттер: «Экономикалық қылмыстарды саралау мәселелері», «ҚР Кәсіпкерлік құқығы».

Мақсаты: Студенттерге мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің мақсаттары, міндеттері мен ролін толық түсіну үшін қажетті білімдер беру, студенттерде экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі мемлекеттің ролі туралы кешенді көзқарас қалыптастыру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық қауіпсіздіктің мәні мен мазмұны. Қазақстан Республикасындағы экономикалық қауіпсіздікті құқықтық реттеу. Көлеңкелі экономика. Жемқорлық. Әлеуметтік қауіпсіздік. Азық-түлік қауіпсіздігі. Энергетикалық қауіпсіздік. Экономилық қауіпсіздікті қаржы-валюталық реттеу. Көлікті дамыту экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әдісі ретінде. Диверсификация Экономиканы әртараптандыру экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әдісі ретінде.

Күтілетін нәтижелер: экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық ұйымдастырушылық негіздерімен танысу; - экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мәні мен мазмұнын меңгеру;

  • қазіргі экономикалық қатынастарда экономикалық қауіпсіздіктің ролін түсіну.

Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Мухамбетова З.С.
Таңдау бойынша 3 курс

«ҚР Салық құқығы»

Пререквизиттер: ҚР Азаматтық құқығы, ҚР Әкімшілік құқығы, ҚР қылмыстық құқығы Постреквизиттер: «Кәсіпкерлік құқығы»

Мақсаты: Қазақстан Республикасында салық саясатының негіздерін қалыптастыру,

Курстың қысқаша сипаттамасы: Мемлекеттің салық қызметінің түсінігі мен ролі. Салықтың заңдық құрамының элементтері. Салық салу мен мемлекеттің салық қызметі. Салық құқығықұқықтық құрылым ретінде. Салықтық-құқықтық номалар мен салықтық құқықтық қатынастар. Салық төлеушілер. Салықтық міндеттемелер. Салық салу аясындағы мемлекеттік басқару. Салықтық бақылау. Корпоративтік қосымша құн салығы. Жеке құн салығы. Акциздер. Қосымша құн салығы. Жер қойнауын пайдаланушыларға салынатын салық. Әлеуметтік салық. Жер салығы. Мүлікке салынатын салық. Көлік құралдарына салынатын салық. Кедендік төлемдер. Мемлекеттік баж. Салық салу аясындағы заңды жауапкершілік пен мемлекетітк мәжбүрлеу. Салықтық құқықбұзушылықтар. Салық заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік түрлері.

Күтілетін нәтижелер: салық құқығының түсініктерін, салықтық-құқықтық нормалар мен салықтық құқықтық қатынастарын оқу; бюджетке төленетін міндетті төлемдер мен салықтардың айырмашылығын айыра білу; салықтық құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін түсіну;

Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Амантай А.
«Салық пен салық салу»

Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Кәсіпорын экономикасы

Постреквизиттер: «Кәсіпкерлік құқығы»

Мақсаты: студенттерде салықтық жүйе туралы толық көзқарастар қалыптастыру, салық салу аясындағы білімін жүйелендіру, жекелеген салықтарды есептеудің әдістемесіне оқыту, туралы, микро- және макро-деңгейлердегі салық салуды реттеуге үйрету. Салықтың қажеттілігі мен пайда болу сұрақтарын қарастырады.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Салықтардың экономикалық мәні мен табиғаты. Қазақстан республикасындағы салық мәні мен табиғаты: қалыптасу кезеңдері, қазіргі салық салу саясатының сипаттамасы. Салықтық механизм. Жер қойнауын пайдаланушыларға салынатын салық. Әлеуметтік салық. Жер салығы. Мүлікке салынатын салық. Көлік құралдарына салынатын салық.Акциздер. Шаруа фермер шаруашылығы үшін арнайы салықтық режим. Шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салықтық режимдер.

Күтілетін нәтижелер: салық салудың теориясының дамуының тарихи кезеңдерін түіну және білу. Салықтар, салық салу элементтерінің мәнін ұғыну, Салық салу объектілері мен салықөтық базалар объектілерін анықтай білу, тиісті бюджетке төленетін салық сомалары есептеудің негіздерін білу;

Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Улаков С.Н.
Таңдау бойынша 4 курс
«Экономикалық қылмыстарды саралау мәселесі»

Пререквизит: «ҚР қылмыстық құқығы»

Каталог: attachments -> article -> 4070
article -> Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера за 2016 година
article -> «мемлекеттік қызмет этикасы» пәні бойынша
article -> Абыз тұЛҒА, АҢыз тұЛҒа кетбұҚа жауапты редакторы
article -> «Мемлекеттік қызмет этикасы» пәні бойынша
article -> Элективті пәндердің каталогы Мамандық 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» (оқу мерзімі – 4 жыл, оқу тілі – қазақ) Қарағанды – 2014-2015
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В060800
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В091200 Мейрамхана іс және қонақ үй бизнесі
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В091200 Мейрамхана іс және қонақ үй бизнесі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет