Әлеуметтану социологиябет17/21
Дата11.02.2018
өлшемі7,4 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

"Мұнайгаз ісі" маман. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Геологиялық барлау ин-ты, Ұңғыма-ды

бұрғылау технолог. ж-е техн. каф.; Құраст.: К. С.

Исраилов, Т. А. Жаңабаев.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 9 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.24(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Мұнай ж-е газ

К 86 ұңғымаларын бұрғылау технолог." пәні бойынша 050724 -

"Технолог. машина-р ж-е жабд." маман. үшін / Қ. И.

Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Геологиялық

барлау ин-ты, Ұңғыма-ды бұрғылау технолог. ж-е техн.

каф.; Құраст.: К. С. Исраилов, М. Т. Аршидинова, Р. Е.

Джунисова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 16 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.24(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Мұнайгаз ісі

К 86 негіздері" пәні бойынша Барлық маман. үшін / Қ. И.

Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ

ин-ты, Мұнай ж-е газ кен орындарын игеру ж-е пайдалану

каф.; Құраст. : А. Қ. Тәңірбергенов, Г. Ж. Молдабаева.-

Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 16 б.

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.276(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Мұнайгаз кен

К 86 орындарын игеру және пайдалануда ЭЕМ қолдануы" пәні

бойынша 050708 - "Мұнайгаз ісі" маман. арналған / Қ. И.

Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ

ин-ты, Мұнай ж-е газ кен орындарын игеру ж-е пайдалану

каф.; Құраст. : А. Қ. Тәңірбергенов, Г. Ж. Молдабаева.-

Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 13 б.

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.24(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Мұнайгаз саласының

К 86 жаңа техн. мен технолог." пәні бойынша 050708 - "Мұнай

газ ісі" маман. арналған / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты, Мұнай ж-е газ

кен орынд. игеру ж-е пайдалану каф.; Құраст.: М. Ә.

Баймухаметов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 13 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.7(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Пайдалы қазбалардың

К 86 байыту өнімдерін өңдеу" пәні бойынша 050709 -

"Металлургия" маман. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт.

техн. ун-ті, Металлургия ж-е полиграфия ин-ты, Асыл

металдар металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды байыту

каф.; Құраст.: Н. Қ. Жақатаева ж-е т. б.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 7 б.

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.7(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Пайдалы қазбалардың

К 86 байытылуын зерттеу" пәні бойынша 050709 - "Металлургия"

маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.

ун-ті, Металлургия ж-е полиграфия ин-ты, Асыл металдар

металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды байыту каф.;

Құраст.: Қ. Т. Көшербаев.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 8 б.

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.7(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Полиметалды

К 86 кендерді байыту" пәні бойынша 050709 - "Металлургия"

маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.

ун-ті, Металлургия ж-е полиграфия ин-ты, Асыл металдар

металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды байыту каф.;

Құраст.: Қ. Т. Көшербаев.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 8 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.691(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Сораптық және ауа

К 86 үрлеу станциялары" пәні бойынша 050729 - "Құрылыс"

маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.

ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты, Газ-мұнай құбырларын,

газ-мұнай қоймаларын жобалау, салу ж-е пайдалану каф.;

Құраст.: Н. Б. Имансақыпова, М. С. Бөкенова.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 10 б.

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.691(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Сораптық және ауа

К 86 үрлеу станциялары" пәні бойынша 050729 - "Құрылыс"

маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.

ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты, Газ-мұнай құбырларын,

газ-мұнай қоймаларын жобалау, салу ж-е пайдалану каф.;

Құраст.: Н. Б. Имансақыпова, М. С. Бөкенова.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 10 б.

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.691(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Сораптық және

К 86 компрессорлық станцияларды пайдалану" пәні бойынша

050729 - "Құрылыс" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы

Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты, Газ-мұнай

құбырларын, газ-мұнай қоймаларын жобалау, салу ж-е

пайдалану каф.; Құраст.: Н. Б. Имансақыпова, М. С.

Бөкенова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 9 б.

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.7(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Сусыздандыру және

К 86 шаңұстау" пәні бойынша 050709 - "Металлургия" маман.

үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Металлургия ж-е полиграфия ин-ты, Асыл металдар

металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды байыту каф.;

Құраст.: М. Р. Шаутенов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 7 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.23(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Тау жыныстарының

К 86 бұзылуы" пәні бойынша 050708 - "Мұнайгаз ісі" маман.

үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Геологиялық барлау ин-ты, Ұңғыларды бұрғылау технолог.

ж-е техн. каф.; Құраст.: М. Т. Рахметов.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 9 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.012(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Тау-кен құрылысы

К 86 өндірісінің үдірістерін бақылау" пәні бойынша 050707 -

"Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Тау-кен ин-ты, Таужыныстарын бұзу ж-е

шахта құрылысы каф.; Құраст.: Ә. О. Әлібаев, Т. М.

Әлменов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 10 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.276(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Технолог.

К 86 машиналарды жөндеу" пәні бойынша 050724 - "Технолог.

машина-р ж-е жабд." маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты,

Мұнай ж-е газ өнд. машина. ж-е жабд. каф.; Құраст.: Б.

А. Ахметов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 15 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.24(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Төтелдерді бұрғылау

К 86 кезіндегі өндірістік процестерді автоматтандыру

негіздері" пәні бойынша 050708 - "Мұнайгаз ісі" маман.

үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Автоматика ж-е басқару ин-ты, Электроэнергетика ж-е

технолог. кешенд. автомат-у каф.; Құраст.: М. А.

Нұрлыбаев, Ә. О. Бердібеков.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 10 б.

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.34(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Уран кен орнының

К 86 кәсіби ерекшелігі" пәні бойынша 050707 - "Тау кен ісі"

маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.

ун-ті, Ө. А. Байқоңыров атындағы тау-кен ин-ты, Пайдалы

қазбаларды жерасты игеру каф.; Құраст.: Т. Кабетенов.-

Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 11 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.276(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Ұңғыларды жөндеу"

К 86 пәні бойынша 050708 - "Мұнайгаз ісі" маман. / Қ. И.

Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ

ин-ты, Мұнай ж-е газ кен орынд. игеру ж-е пайдалану

каф.; Құраст.: Е. С. Орынғожин.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.-

14 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.245(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Ұңғымаларды аяқтау"

К 86 пәні бойынша 050708 - "Мұнай газ ісі" маман. / Қ. И.

Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Геологиялық

барлау ин-ты, Ұңғыма-ды бұрғылау технолог. ж-е техн.

каф.; Құраст.: К. С. Исраилов ж-е т. б.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 16 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.24(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Ұңғымаларды

К 86 бұрғылау" пәні бойынша 050706 - "Пайдалы қазбалар кен

орындарының геологиясы ж-е барлау" маман. үшін / Қ. И.

Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Геологиялық

барлау ин-ты, Ұңғыма-ды бұрғылау технолог. ж-е техн.

каф.; Құраст.: Б. Т. Ратов, М. Т. Аршидинова.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 12 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.248(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Ұңғыманы күрделі

К 86 жөндеудің жабдықтары" пәні бойынша 050724 - "Технолог.

машиналар мен жабд." маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты,

Мұнай ж-е газ кәсіпшілігінің машиналары мен жабд. каф.;

Құраст.: Р. Ө. Қамысбаева.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 16

б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.268(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Үлкен қималы

К 86 жерасты қазбаларын салу" пәні бойынша 050729 -

"Құрылыс" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Газ-мұнай ин-ты, Газ-мұнай құбыр-ы

мен газ-мұнай қойма-н жобалау, салу ж-е пайдалану каф.;

Құраст.: М. Т. Әлімжанов, А. М. Әлімжанов, С. Н.

Қиябаев.- Алматы: ҚазҰТУ, 2008.- 10 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.25(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Шахталардың

К 86 оқпандарын тереңдету" пәні бойынша 050707 - "Тау-кен

ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт.

техн. ун-ті, Тау-кен ин-ты, Таужыныстарын бұзу ж-е

шахта құрылысы каф.; Құраст.: Ә. О. Әлібаев, Р. К.

Жанақова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2008.- 9 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.276(073) Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Энергия тасушыларын

К 86 жеткізу мен сақтау нысандарын автоматтандыру" пәні

бойынша 050729 - "Газмұнай құбырлары мен газмұнай

қоймаларын құру" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы

Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Автоматика ж-е басқару ин-ты,

Электр энергетикасы ж-е технолог. кешенд. автомат-у

каф.; Құраст.: Ә. О. Бердібеков.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 9 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)
622.276(075) Лалазарян Нина Валентиновна. Эксплуатация нефтяных

Л 200 и газовых скважин: Учеб. пособие / Каз. нац. техн. ун-т

им. К. И. Сатпаева.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 140 с.: ил

Кол-во экз.:40 (инв. 40 ; б/инв. 0)


622(092) Лиманов Есенгали Лиманович / Сост. С. М.

Л 580 Лиманова.- Алматы: Жазушы, 2007.- 144 с.: ил., портр.

Кол-во экз.:9 (инв. 9 ; б/инв. 0)
622.276(076) Лутошкин Георгий Сергеевич, Дунюшкин Иван Игнатьевич.

Л 864 Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды

на промыслах: Учеб. пособие для вузов.- М.: Альянс,

2007.- 135 с.

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

622.276(075) Мищенко Игорь Тихонович. Скважинная добыча нефти:

М 717 Учеб. пособие для вузов.- 2-е изд., испр.- М.: Нефть и

газ, 2007.- 826 с.: ил

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
622.333 Наукоемкие технологии разработки и использования

Н 340 минеральных ресурсов", междунар. науч.-практ. конф.

Международная научно-практическая конференция

"Наукоемкие технологии разработки и использования

минеральных ресурсов": Сб. науч. ст. / Сиб. гос.

индустр. ун-т, ЗАО "Кузбас. ярмарка"; Под общ. ред В.

Н. Фрянова.- Новокузнецк: СибГИУ, 2007.- 343 с.: ил

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)


622.243(075) Оқу-әдістемелік кешен: "Бағыттап бұрғылау" пәні

О 52 бойынша 050706 - "Пайдалы қазбалар кен орынд.

геологиясы ж-е барлау" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Геологиялық барлау

ин-ты, Ұңғыларды бұрғылау технолог. ж-е техн. каф.;

Құраст.: Б. В. Федоров, Н. Ж. Смашов.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 74 б.: сурет

Дана саны:79 (инв. 0 ; инв/сыз. 79)


622.24(075) Оқу-әдістемелік кешен: "Бұрғылау үрдістерін

О 52 моделдеу" пәні бойынша 050706 - "Пайдалы қазбалар кен

орынд. геологиясы ж-е барлау" маман. үшін / Қ. И.

Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Қ. Т. Тұрысов

атындағы геологиялық барлау ин-ты, Ұңғымаларды бұрғылау

технологиясы ж-е техникасы каф.; Құраст.: М. Т.

Аршидинова, Р. Е. Джунисова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2008.- 82 б.

Дана саны:95 (инв. 0 ; инв/сыз. 95)


622.248(075) Оқу-әдістемелік кешен: "Күрделі жағдайларда

О 52 ұңғымаларды бұрғылау" пәні бойынша 050706 - "Пайдалы

қазбалар кен орынд. геологиясы ж-е барлау" маман. үшін

/ Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Геологиялық барлау ин-ты, Ұңғыларды бұрғылау технолог.

ж-е техн. каф.; Құраст.: Б. Т. Ратов.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 48 б.: сурет

Дана саны:75 (инв. 0 ; инв/сыз. 75)

622.24(075) Оқу-әдістемелік кешен: "Қатты пайдалы қазбаларға

О 52 ұңғымаларды бұрғылау" пәні бойынша 050706 - "Пайдалы

қазбалар кен орынд. геологиясы ж-е барлау" маман. үшін

/ Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Геологиялық барлау ин-ты, Ұңғыларды бұрғылау технолог.

ж-е техн. каф.; Құраст.: М. Т. Аршидинова.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 76 б.: кесте

Дана саны:76 (инв. 0 ; инв/сыз. 76)


622.276(075) Оқу-әдістемелік кешен: "Мұнай ж-е газ өндірудің

О 52 жаңа техн. ж-е технолог." пәні бойынша 050724 -

"Технолог. маш-р ж-е жабд." маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты,

Мұнай ж-е газ өнд. машина. ж-е жабд. каф.; Құраст.: Е.

К. Джексенбаев, Г. А. Саршаева.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.-

70 б.: сурет

Дана саны:27 (инв. 0 ; инв/сыз. 27)


622.24(075) Оқу-әдістемелік кешен: "Мұнай ж-е газ ұңғыларын

О 52 бұрғылау технологиясы" пәні бойынша 050708 - "Мұнайгаз

ісі" маман. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.

ун-ті, Геологиялық барлау ин-ты, Ұңғыма-ды бұрғылау

технолог. ж-е техн. каф.; Құраст.: К. С. Исраилов, Т.

А. Жаңабаев.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 55 б.: сурет

Дана саны:97 (инв. 0 ; инв/сыз. 97)
622.24(075) Оқу-әдістемелік кешен: "Мұнай ж-е газ ұңғымаларын

О 52 бұрғылау технолог." пәні бойынша 050724 - "Технолог.

машина-р ж-е жабд." маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Геологиялық барлау

ин-ты, Ұңғыма-ды бұрғылау технолог. ж-е техн. каф.;

Құраст.: К. С. Исраилов, М. Т. Аршидинова, Р. Е.

Джунисова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 115 б.: сурет

Дана саны:56 (инв. 0 ; инв/сыз. 56)


622.276(075) Оқу-әдістемелік кешен: "Ұңғыларды жөндеу" пәні

О 52 бойынша 050708 - "Мұнайгаз ісі" маман. / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты,

Мұнай ж-е газ кен орынд. игеру ж-е пайдалану каф.;

Құраст.: Е. С. Орынғожин.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 57 б.

Дана саны:150 (инв. 0 ; инв/сыз. 150)


622.245(075) Оқу-әдістемелік кешен: "Ұңғымаларды аяқтау" пәні

О 52 бойынша 050708 - "Мұнай газ ісі" маман. / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Геологиялық барлау

ин-ты, Ұңғыма-ды бұрғылау технолог. ж-е техн. каф.;

Құраст.: К. С. Исраилов ж-е т. б.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 77 б.: сурет

Дана саны:96 (инв. 0 ; инв/сыз. 96)
622.24(075) Оқу-әдістемелік кешен: "Ұңғымаларды бұрғылау" пәні

О 52 бойынша 050706 - "Пайдалы қазбалар кен орындарының

геологиясы ж-е барлау" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Геологиялық барлау

ин-ты, Ұңғыма-ды бұрғылау технолог. ж-е техн. каф.;

Құраст.: Б. Т. Ратов, М. Т. Аршидинова.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 74 б.: сурет

Дана саны:49 (инв. 0 ; инв/сыз. 49)


622.1(075) Оқу-әдістемелік кешені: "Ашық кен орынын игерудегі

О 52 маркшейдерия" пәні бойынша 050707 - "Тау-кен ісі"

маман. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Тау-кен ин-ты, Маркшейдерлік іс және геодезия каф.;

Құраст.: Т. Тұяқбаев, Х. М. Қасымханова.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2008.- 51 б.: сурет

Дана саны:80 (инв. 0 ; инв/сыз. 80)
622.831 Павлова Лариса Дмитриевна и др. Геомеханическое

П 121 состояние углепородного массива в окрестности

сопряжений горных выработок: Моногр. / Павлова Лариса

Дмитриевна, Петрова Т. В., Фрянов В. Н.; Сиб. гос.

индустр. ун-т.- Новокузнецк: СибГИУ, 2002.- ил

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)


622.75(075) Пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Гравитациялық

П 21 байыту әдістері" пәні бойынша 050709 - "Металлургия"

маман. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Металлургия ж-е полиграфия ин-ты, Асыл металдар

металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды байыту каф.;

Құраст.: М. Р. Шаутенов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 79 б.

Дана саны:53 (инв. 0 ; инв/сыз. 53)
622.1(073) Пәннің оқу бағдарламасы (SYLLABUS): "Шахта

П 21 құрылысындағы маркшейдерлік жұмыстар" пәні бойынша

050707 - "Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ө. А. Байқоңыров

атындағы тау-кен ин-ты, Маркшейдерлік іс және геодезия

каф.; Құраст.: Б. С. Қасенов, Г.К. Джангулова.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2008.- 14 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)


622.248(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Бурение

П 784 скважин в слож. условиях" для спец. 050706 - "Геология

и разведка месторождений полез. ископаемых" / Каз. нац.

техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф.

технологии и техники бурения скважин; Сост. Б. Т.

Ратов.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.24(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Бурение

П 784 скважин на тверд. полез. ископаемые" для спец. 050706

- "Геология и разведка месторождений полез. ископаемых"

/ Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв.

ин-т, Каф. технологии и техники бурения скважин; Сост.

А. К. Касенов.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 9 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.24(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Бурение

П 784 скважин" для спец. 050706 - "Геология и разведка

месторождений полез. ископаемых" / Каз. нац. техн. ун-т

им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и

техники бурения скважин; Сост.: А. К. Касенов, М. Т.

Аршидинова.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 11 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.24(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Буровые

П 784 машины и механизмы" для спец. 050706 - "Геология и

разведка месторождений полез. ископаемых" / Каз. нац.

техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф.

технологии и техники бурения скважин; Сост. А. С.

Латыпов.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 9 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.7(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Вспомогат.

П 784 хоз-во, обезвоживание и пылеулавливание" для спец.

050709 - "Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии благород. металлов и обогащения полез.

ископаемых; Сост. Ш. А. Телков.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 11 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.691(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц.

П 784 "Газонефтепроводы (2-часть)" для спец. 050729 -

"Стр-во" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Ин-т нефти и газа, Каф. проектирования, сооружения и

эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ;

Сост.: А. М. Алимжанов, С. Н. Киябаев.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.691(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц.

П 784 "Газоперекачивающие агрегаты" для спец. 050724 -

"Технол. машины и оборуд." и 050729 - "Стр-во"

специализация "Машины и оборуд. нефт. и газ. пром-сти"

/ Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и

газа, Каф. машин и оборуд. нефт. и газ. пром-сти; Сост.

К. Т. Тулеуов.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 15 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.691(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц.

П 784 "Газохранилища" для спец. 050729 - "Стр-во" / Каз. нац.

техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф.

проектирования, сооружения и эксплуатации

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; Сост.: А. М.

Алимжанов и др.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.142(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Геометрия и

П 784 квалиметрия недр" для спец. 050707 - "Горн. дело" /

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им.

О. А. Байконурова, Каф. маркшейдер. дела и геодезии;

Сост.: Ж. Д. Байгурин и др.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 13 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.02(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Геомеханика"

П 784 для спец. 050707 - " Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т

им. К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова,

Каф. маркшейдер. дела и геодезии; Сост. А. А. Машанов.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 9 с.

Кол-во экз.:2 (инв. 0 ; б/инв. 2)


622.349(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц.

П 784 "Геотехнология подзем. разраб. уран. месторождений" для

спец. 050707 - "Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

подзем. разраб. полез. ископаемых; Сост. С. В. Цой.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 42 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)

622.7(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Гидро- и

П 784 пирометаллург. процессы подготовки сырья" для спец.

050709 - "Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии цв. металлов; Сост.: О. В. Атанова, Б.

С.Рахимбаев.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.75(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Гравитац.

П 784 методы обогащения" для спец. 050709 - "Металлургия" /

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т

металлургии и полиграфии, Каф. металлургии благород.

металлов и обогащения полез. ископаемых; Сост.: Ш. А.

Телков, Т. Н. Зайцева.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 9 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.245(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Заканчивание

П 784 скважин" для спец. 050708 - "Нефтегаз. дело" / Каз.

нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв. ин-т,

Каф. технологии и техники бурения скважин; Сост.: К. С.

Исраилов и др.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 17 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.7(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Исслед.

П 784 полез. ископаемых на обогатимость" для спец. 050709 -

"Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии благород. металлов и обогащения полез.

ископаемых; Сост. Т. Н. Зайцева.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 8 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.1(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Маркшейдер.

П 784 работы при стр-ве шахт" для спец. 050707 - "Горн. дело"

/ Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн. ин-т

им. О. А. Байконурова, Каф. маркшейдер. дела и

геодезии; Сост.: Б. С. Касенов, Г. К. Джангулова.-

Алматы: КазНТУ, 2008.- 14 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.1(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Маркшейдер.

П 784 черчение" для спец. 050707 - "Горн. дело" / Каз. нац.

техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А.

Байконурова, Каф. маркшейдер. дела и геодезии; Сост. Р.

Е. Тойбаева.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 9 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.1(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц.

П 784 "Маркшейдер.-геодез. приборы" для спец. 050707 - "Горн.

дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн.

ин-т им. О. А. Байконурова, Каф. маркшейдер. дела и

геодезии; Сост.: М. Б. Нурпеисова, К. Б. Рысбеков.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 9 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.1(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Маркшейдерия

П 784 при открытой разраб." для спец. 050707 - "Горн. дело"

(бакалавр) / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф. маркшейдер. дела

и геодезии; Сост. Х. М. Касымканова.- Алматы: КазНТУ,

2008.- 7 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.691(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Машины и

П 784 оборуд. газонефтепроводов" для спец. 050724 - "Технол.

машины и оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. машин и оборуд. нефт.

и газ. пром-сти; Сост.: А. С. Латыпов и др.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.243(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Направл.

П 784 бурение" для спец. 050706 - "Геология и разведка

месторождений полез. ископаемых" / Каз. нац. техн. ун-т

им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и

техники бурения скважин; Сост. Б. В. Федоров.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 11 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.691(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Насос. и

П 784 воздуходув. станции" для спец. 050729 - "Стр-во" / Каз.

нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа,

Каф. проектирования, сооружения и эксплуатации

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; Сост.: М. С.

Букенова, Н. Б. Имансакипова.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.276(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Оборуд.

П 784 капитал. ремонта скважин" для спец. 050724 - "Технол.

машины и оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. машин и оборуд. нефт.

и газ. пром-сти; Сост. Р. В. Даурова.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 18 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.26(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Объекты

П 784 подзем. стр-ва и их конструкции" для спец. 050707 -

"Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф. разрушения горн.

пород и шахт. стр-ва; Сост. А. Я. Пшеничный.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 9 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.1(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Организация

П 784 маркшейдер. работ" для спец. 050707 - "Горн. дело" /

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им.

О. А. Байконурова, Каф. маркшейдер. дела и геодезии;

Сост.: Б. С. Касенов, Г. К. Джангулова.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.24(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Основы

П 784 автоматизации произв. процессов в бурении" для спец.

050708 - "Нефтегаз. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К.

И. Сатпаева, Ин-т автоматики и упр., Каф.

электропривода и автоматизации технол. комплексов;

Сост.: М. А. Нурлыбаев и др.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 11 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.276(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Основы

П 784 спец." для спец. 050724 - "Технол. машины и оборуд." /

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и

газа, Каф. машин и оборуд. нефт. и газ. пром-сти;

Сост.: А. С. Латыпов, Ю. А. Латыпов.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 11 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.349(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Особенности

П 784 разраб. уран. месторождений" для спец. 050707 - "Горн.

дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн.

ин-т им. О. А. Байконурова, Каф. подзем. разраб. полез.

ископаемых; Сост.: Е. И. Рогов, А. Е. Рогов.- Алматы:

КазНТУ, 2008.- 15 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)

622.7(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Перераб.

П 784 продуктов обогащения полез. ископаемых" для спец.

050709 - "Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии благород. металлов и обогащения полез.

ископаемых; Сост. Л. И. Безгинова.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 11 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.7(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Подготовка

П 784 сырья к металлург. переделам" для спец. 050709 -

"Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии цв. металлов; Сост.: О. В. Атанова, Б.

С.Рахимбаев.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.276(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Приводы

П 784 технол. машин" для спец. 050724 - "Технол. машины и

оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Ин-т нефти и газа, Каф. машин и оборуд. нефт. и газ.

пром-сти; Сост. С. А. Абдукаримов.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.248(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Проводка

П 784 скважин в слож. условиях" для спец. 050708 -

"Нефтегаз. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и техники

бурения скважин; Сост. М. С. Молдабеков.- Алматы:

КазНТУ, 2008.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.28(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц.

П 784 "Проектирование и стр-во подзем. сооружений" для спец.

050707 - "Горн. дело", специализация "Шахт. и подзем.

стр-во" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф. разрушения горн.

пород и шахт. стр-ва; Сост. А. М. Аксель.- Алматы:

КазНТУ, 2008.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.002(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц.

П 784 "Проектирование технол. машин" для спец. 050724 -

"Технол. машины и оборуд. (по отраслям)" / Каз. нац.

техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А.

Байконурова, Каф. трансп. и горн. машин; Сост.: И. Н.

Столповских, Л. Н. Маркова.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 11 с.

Кол-во экз.:2 (инв. 0 ; б/инв. 2)
622.34(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Разраб.

П 784 неруд. и россып. месторождений" для спец. 050707 -

"Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф. подзем. разраб.

полез. ископаемых; Сост. Р. К. Абулгазин.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.276(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Ремонт

П 784 скважин" для спец. 050708 - "Нефтегаз. дело" / Каз.

нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа,

Каф. разраб. и эксплуатации нефт. и газ. месторождений;

Сост. Е. С. Орынгожин.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 12 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.691(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Сооружение и

П 784 кап. ремонт трубопроводов" для спец. 050729 - "Стр-во

газонефтепроводов и газонефтехранилищ" / Каз. нац.

техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф.

проектирования, сооружения и эксплуатации

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; Сост. А. М.

Алимжанов.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.7(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Спец. и

П 784 комбинир. методы обогащения" для спец. 050709 -

"Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии благород. металлов и обогащения полез.

ископаемых; Сост. В. И. Авдюков.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 9 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.268(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Стр-во

П 784 подзем. выработки большого сечения" для спец. 050729 -

"Стр-во" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Ин-т нефти и газа, Каф. проектирования, сооружения и

эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ;

Сост.: М. Т. Алимжанов, А. М. Алимжанов.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.24(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Техника и

П 784 технология бурение на нефть и газ" для спец. 050724 -

"Технол. машины и оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и

техники бурения скважин; Сост.: К. С. Исраилов и др.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 19 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.24(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Технология

П 784 бурение нефт. и газ. скважин" для спец. 050708 -

"Нефтегаз. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и техники

бурения скважин; Сост.: К. С. Исраилов, Т. А.

Жанабаев.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 11 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.002(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Технология

П 784 горн. работ" для спец. 050724 - "Горн. машины и

оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф. подзем. разраб.

полез. ископаемых; Сост. Т. Г. Ильмухамедов.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 13 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.691(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Технология

П 784 трубопровод. трансп. " для спец. 050724 - "Технол.

машины и оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. машин и оборуд. нефт.

и газ. пром-сти; Сост. К. К. Абдрахманова.- Алматы:

КазНТУ, 2008.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.7(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Хвостовое

П 784 хоз-во и очистка сточ. вод обогат. фабрик" для спец.

050709 - "Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии благород. металлов и обогащения полез.

ископаемых; Сост. Л. И. Безгинова.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 13 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.691(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Эксплуатация

П 784 газонефтепроводов" для спец. 050729 - "Стр-во" / Каз.

нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа,

Каф. проектирования, сооружения и эксплуатации

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; Сост. К. К.

Абдрахманова.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 9 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)
622.691(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Эксплуатация

П 784 насос. и компрессор. станций" для спец. 050729 -

"Стр-во" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Ин-т нефти и газа, Каф. проектирования, сооружения и

эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ;

Сост.: М. С. Букенова, Н. Б. Имансакипова.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.002(073) Программа курса (SYLLABUS): По дисц.

П 784 "Электропривод и электрооборуд. горн. машин и

стационар. установок" для спец. 050724 - "Технол.

машины и оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

трансп. и горн. машин; Сост. Ю. И. Ефремова.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 13 c.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.235(075) Ракишев Баян Ракишевич. Автоматизированное

Р 192 проектирование параметров и результатов массовых

взрывов на карьерах: Учеб. пособие / Каз. нац. техн.

ун-т им. К. И. Сатпаева.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 125 с.: ил

Кол-во экз.:40 (инв. 40 ; б/инв. 0)
622.24(075) Ратов Боранбай Товбасарұлы. Күрделі жағдайларда

Р 22 ұңғымаларды бұрғылау: Оқу құралы / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: Эверо, 2007.-

152 б.: сурет

Дана саны:71 (инв. 71 ; инв/сыз. 0)
622.24(075) Ратов Боранбай Товбасарұлы. Күрделі жағдайларда

Р 22 ұңғымаларды бұрғылау: Оқу құралы / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті.- Алматы: Эверо, 2007.-

152 б.: сурет

Дана саны:29 (инв. 29 ; инв/сыз. 0)
622.882(043) Сабирова Ляйла Бахтияровна. Обоснование технологии

С 121 рекультивации нарушенных земель при открытой разработке

поверхностных залежей: Дис. на соиск. учен. степ. канд.

техн. наук: 25.00.36 - Геоэкология / Ин-т горн. дела

им. Д. А. Кунаева, Нац. центр по комплекс. перераб.

минер. сырья.- Алматы: Б. и., 2008.- 111 с.: ил

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Сабирова Ляйла Бахтияровна. Обоснование технологии

рекультивации нарушенных земель при открытой разработке

поверхностных залежей: Автореф. дис. на соиск. учен.

степ. канд. техн. наук: 25.00.36 - Геоэкология / Ин-т

горн. дела им. Д. А. Кунаева, Нац. центр по комплекс.

перераб. минер. сырья.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 24 с.: ил

Кол-во экз.:3 (инв. 0 ; б/инв. 3)
Сабырбаева Гулжан Саналбаевна. Методы прогноза

технологических показателей разработки нефтяных залежей

на поздних стадиях (на примере месторождений

Мангыстау): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.

техн. наук: 25.00.17 - Разраб. и эксплуатация нефт. и

газ. месторождений / Актаус. гос. ун-т им. Ш. Е.

Есенова.- Атырау: АИНГ, 2008.- 26 с.: ил

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


Садуакасов Данабек Салдырович. Совершенствование

процесса бурения кустовых скважин и методов

предотвращения пескопроявлений при освоении скважин:

Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук:

25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин /

Актаус. гос. ун-т им. Ш. Е. Есенова.- Атырау: АИНГ,

2008.- 22 с.: ил

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)


622.8(075) Сейсебаев К. К. Безопасность рудных шахт: Учеб.

С 288 пособие.- Усть-Каменогорск: Реклам. Дайджест, Б. г.-

161 с.: ил

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)


622.277(075) Скважинная гидродобыча полезных ископаемых: Учеб.

С 427 пособие для вузов / Аренс В. Ж., Бабичев Н. И.,

Башкатов А. Д., и др.- М.: Горн. кн., 2007.- 295 с.:

ил.-(Горн. образование)

Кол-во экз.:2 (инв. 2 ; б/инв. 0)
622.002(075) Студент пәнінің оқу-әдістемелік кешені: "Кен және

С 84 құрылыс машиналары мен механизмдері" пәні бойынша

050707 - "Тау-кен істері" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ө. А. Байқоңыров

атындағы тау-кен ин-ты, Тасымалдау ж-е кен машиналары

каф.; Құраст.: Б. Искаков, А. С. Мазей.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 43 б.

Дана саны:75 (инв. 0 ; инв/сыз. 75)


622.24(075) Студент пәндерінің оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Мұнайгаз ісі негіздері" пәні бойынша Барлық маман.

үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Мұнай ж-е газ ин-ты, Мұнай ж-е газ кен орындарын игеру

ж-е пайдалану каф.; Құраст. : А. Қ. Тәңірбергенов, Г.

Ж. Молдабаева.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 68 б.

Дана саны:193 (инв. 0 ; инв/сыз. 193)
622.276(075) Студент пәндерінің оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Мұнайгаз кен орындарын игеру және пайдалануда ЭЕМ

қолдануы" пәні бойынша 050708 - "Мұнайгаз ісі" маман.

арналған / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.

ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты, Мұнай ж-е газ кен орындарын

игеру ж-е пайдалану каф.; Құраст. : А. Қ.

Тәңірбергенов, Г. Ж. Молдабаева.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 80 б.: сурет

Дана саны:38 (инв. 0 ; инв/сыз. 38)
622.24(075) Студент пәндерінің оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Мұнайгаз саласының жаңа техн. мен технолог." пәні

бойынша 050708 - "Мұнай газ ісі" маман. арналған / Қ.

И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е

газ ин-ты, Мұнай ж-е газ кен орынд. игеру ж-е пайдалану

каф.; Құраст.: М. Ә. Баймухаметов.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 89 б.: сурет

Дана саны:136 (инв. 0 ; инв/сыз. 136)


622.7(075) Студенттік пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Байыту

С 84 процестерінің гидроаэромеханикасы" пәні бойынша 050709

- "Металлургия" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы

Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Металлургия ж-е полиграфия

ин-ты, Асыл металдар металлургиясы ж-е пайдалы

қазбаларды байыту каф.; Құраст.: М. Р. Шаутенов.-

Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 62 б.: кесте

Дана саны:70 (инв. 0 ; инв/сыз. 70)


622.7(075) Студенттік пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Байыту

С 84 процестерінің негіздері" пәні бойынша 050709 -

"Металлургия" маман. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт.

техн. ун-ті, Металлургия ж-е полиграфия ин-ты, Асыл

металдар металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды байыту

каф.; Құраст.: Қ. Т. Көшербаев ж-е т. б.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 87 б.

Дана саны:60 (инв. 0 ; инв/сыз. 60)


622.002(075) Студенттік пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Кен

С 84 жұмыстарының технологиясы" пәні бойынша 050724 -

"Тау-кен маш-ры ж-е жабд." маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Пайдалы қазбаларды

жерасты игеру каф.; Құраст.: Т. Ғ. Илмұхамедов, М.

Елұзақ.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 49 б.: кесте

Дана саны:44 (инв. 0 ; инв/сыз. 44)
622.7(075) Студенттік пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Пайдалы

С 84 қазбалардың байыту өнімдерін өңдеу" пәні бойынша 050709

- "Металлургия" маман. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Металлургия ж-е полиграфия ин-ты,

Асыл металдар металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды

байыту каф.; Құраст.: Н. Қ. Жақатаева ж-е т. б.-

Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 44 б.

Дана саны:58 (инв. 0 ; инв/сыз. 58)


622.7(075) Студенттік пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Пайдалы

С 84 қазбалардың байытылуын зерттеу" пәні бойынша 050709 -

"Металлургия" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Металлургия ж-е полиграфия ин-ты,

Асыл металдар металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды

байыту каф.; Құраст.: Қ. Т. Көшербаев.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 53 б.

Дана саны:57 (инв. 0 ; инв/сыз. 57)


622.7(075) Студенттік пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Полиметалды кендерді байыту" пәні бойынша 050709 -

"Металлургия" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Металлургия ж-е полиграфия ин-ты,

Асыл металдар металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды

байыту каф.; Құраст.: Қ. Т. Көшербаев.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 35 б.: кесте

Дана саны:28 (инв. 0 ; инв/сыз. 28)


622.7(075) Студенттік пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Сусыздандыру және шаңұстау" пәні бойынша 050709 -

"Металлургия" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Металлургия ж-е полиграфия ин-ты,

Асыл металдар металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды

байыту каф.; Құраст.: М. Р. Шаутенов.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 48 б.: сурет

Дана саны:26 (инв. 0 ; инв/сыз. 26)


622.1(075) Студенттің пәнінің оқу-әдістемелік кешені: "Шахта

С 84 құрылысындағы маркшейдерлік жұмыстар" пәні бойынша

050707 - "Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ө. А. Байқоңыров

атындағы тау-кен ин-ты, Маркшейдерлік іс және геодезия

каф.; Құраст.: Б. С. Қасенов, Г.К. Джангулова.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2008.- 95 б.: сурет

Дана саны:60 (инв. 0 ; инв/сыз. 60)


622.7(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Арнаулы

С 84 және қиылысты байыту әдістері" пәні бойынша 050709 -

"Металлургия" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Металлургия ж-е полиграфия ин-ты,

Асыл металдар металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды

байыту каф.; Құраст.: Н. К. Жақатаева, Г. Е. Асқарова.-

Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 73 б.: сурет

Дана саны:17 (инв. 0 ; инв/сыз. 17)


622.271(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Ашық

С 84 кен жұмыстарының технолог. кешендері" пәні бойынша

050707 - "Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ө. А. Байқоңыров

атындағы тау-кен ин-ты, Ашық кен жұмыстары каф.;

Құраст.: Б. Р. Рақышев ж-е т.б.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.-

86 б.: сурет

Дана саны:36 (инв. 0 ; инв/сыз. 36)


622.24(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Бұрғылауда ЭЕМ модельдеу ж-е ғылыми зерттеу негіздері"

пәні бойынша 050706 - "Геология ж-е пайдалы қазбалар

кен орынд. барлау" маман. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Геологиялық барлау ин-ты, Ұңғыларды

бұрғылау технолог. ж-е техн. каф.; Құраст.: Б. В.

Федоров, Б. А. Айтугулова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 64

б.: сурет

Дана саны:75 (инв. 0 ; инв/сыз. 75)
622.691(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Газ-мұнай құбырлары" пәні бойынша 050729 - "Құрылыс"

маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.

ун-ті, Газ-мұнай ин-ты, Газ-мұнай құбыр-ы мен газ-мұнай

қойма-н жобалау, салу ж-е пайдалану каф.; Құраст.: А.

М. Әлімжанов, С. Н. Қиябаев.- Алматы, 2007 - 2 б. -

2007. - 59 б.: сурет. - 350 тг.

Дана саны:23 (инв. 0 ; инв/сыз. 23)


622.02(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Геомеханика" пәні бойынша 050707 - "Тау-кен ісі"

маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.

ун-ті, Ө. А. Байқоңыров атындағы тау-кен ин-ты,

Маркшейдерлік іс және геодезия каф.; Құраст.: М. Б.

Нұрпейісова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2008.- 39 б.: сурет

Дана саны:59 (инв. 0 ; инв/сыз. 59)
622.273(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Жазық

С 84 ж-е көлбеу қазбалардың құрылыс технолог." пәні бойынша

050707 - "Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Тау-кен ин-ты,

Таужыныстарын бұзу ж-е шахта құрылысы каф.; Құраст.: Ә.

О. Әлібаев, Ж. Қ. Сатов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 101

б.: сурет

Дана саны:57 (инв. 0 ; инв/сыз. 57)


622.142(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Жер

С 84 қойнауының геометриясы мен квалиметриясы" пәні бойынша

050707- "Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Маркшейдерлік іс және

геодезия каф.Құраст.: Ж. Ж. Байгурин, А. С.

Сарсембекова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2008.- 72 б.: сурет

Дана саны:77 (инв. 0 ; инв/сыз. 77)
622.28(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Жерасты

С 84 ғимараттарының конструкцияларын есептеу" пәні бойынша

050707 - "Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Тау-кен ин-ты,

Таужыныстарын бұзу ж-е шахта құрылысы каф.; Құраст.: Т.

М. Әлменов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 53 б.: кесте

Дана саны:26 (инв. 0 ; инв/сыз. 26)
622.272(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Жерасты

С 84 тау-кен жұмыстары" пәні бойынша 050707 - "Тау-кен ісі"

маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.

ун-ті, Тау-кен ин-ты, Таужыныстарын бұзу ж-е шахта

құрылысы каф.; Құраст.: Т. М. Әлменов.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 54 б.: сурет

Дана саны:26 (инв. 0 ; инв/сыз. 26)
622.012(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Карьер

С 84 өнімінің сапасын басқару" пәні бойынша 050707 -

"Тау-кен ісі" маман. арналған / Қ. И. Сәтбаев атындағы

Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ө. А. Байқоңыров атындағы

тау-кен ин-ты, Ашық тау-кен жұмыстар каф.; Құраст.: Е.

Б. Мухамеджанов, Ә. Е. Қазанғапов.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 56 б.: сурет

Дана саны:36 (инв. 0 ; инв/сыз. 36)


622.012(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Карьерді консервациялау ж-е қайта жаңғырту" пәні

бойынша 050707 - "Тау кен ісі" маман. үшін / Қ. И.

Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ө. А.

Байқоңыров атындағы тау-кен ин-ты, Ашық кен жұмыстары

каф.; Құраст.: Г. М. Юсупова ж-е т. б.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 60 б.: сурет

Дана саны:36 (инв. 0 ; инв/сыз. 36)


622.002(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Кен

С 84 технологиялық машиналарын жобалау негіздері" пәні

бойынша 050724 - "Технолог. машина-р мен жабд." маман.

үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ө.

А. Байқоңыров атындағы тау-кен ин-ты, Тасымалдау ж-е

кен машиналары каф.; Құраст.: Р. С. Абдықалықова.-

Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 55 б.: сурет

Дана саны:24 (инв. 0 ; инв/сыз. 24)


622.248(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Күрделі

С 84 жағдайларда ұңғыларды пайдалану" пәні бойынша 050708 -

"Мұнайгаз ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы

Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты, Мұнай ж-е

газ кен орындарын игеру ж-е пайдалану каф.; Құраст.: А.

С. Ысқақ.- Алматы: ҚазҰТУ, 2008.- 85 б.: сурет

Дана саны:155 (инв. 0 ; инв/сыз. 155)
622.7(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Қалдық

С 84 шаруашылығы ж-е байыту фабрикасындағы ыласты суларды

тазалау " пәні бойынша 050709 - "Металлургия" маман.

үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Металлургия ж-е полиграфия ин-ты, Асыл металдар

металлургиясы ж-е пайдалы қазбаларды байыту каф.;

Құраст.: Қ. Т. Көшербаев.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 87

б.: сурет

Дана саны:56 (инв. 0 ; инв/сыз. 56)
622.1(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Маркшейдерлік жұмыстарды ұйымдастыру" пәні бойынша

050707 - "Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ө. А. Байқоңыров

атындағы тау-кен ин-ты, Маркшейдерлік іс және геодезия

каф.; Құраст.: Б. С. Қасенов, Г. К. Жангулова.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 52 б.: кесте

Дана саны:48 (инв. 0 ; инв/сыз. 48)


622.1(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Маркшейдерлік-геодезиялық аспаптар" пәні бойынша

050707 - "Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ө. А. Байқоңыров

атындағы тау-кен ин-ты, Маркшейдерлік іс және геодезия

каф.; Құраст.: М. Б. Нұрпейісова, Қ. Б. Рысбеков.-

Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 77 б.: сурет

Дана саны:40 (инв. 0 ; инв/сыз. 40)


622.7(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Металлургиялық обьектілерді жобалау" пәні бойынша

050709 - "Металлургия" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Металлургия ж-е

полиграфия ин-ты, Асыл металдар металлургиясы ж-е

пайдалы қазбаларды байыту каф.; Құраст.: Ж. О. Досымов,

Г. Е. Асқарова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 88 б.: сурет

Дана саны:67 (инв. 0 ; инв/сыз. 67)


622.691(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Сораптық және ауа үрлеу станциялары" пәні бойынша

050729 - "Құрылыс" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы

Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ ин-ты, Газ-мұнай

құбырларын, газ-мұнай қоймаларын жобалау, салу ж-е

пайдалану каф.; Құраст.: Н. Б. Имансақыпова, М. С.

Бөкенова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 48 б.: сурет

Дана саны:21 (инв. 0 ; инв/сыз. 21)


622.691(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Сораптық және компрессорлық станцияларды пайдалану"

пәні бойынша 050729 - "Құрылыс" маман. үшін / Қ. И.

Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ

ин-ты, Газ-мұнай құбырларын, газ-мұнай қоймаларын

жобалау, салу ж-е пайдалану каф.; Құраст.: Н. Б.

Имансақыпова, М. С. Бөкенова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 50 б.

Дана саны:32 (инв. 0 ; инв/сыз. 32)


622.23(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Тау

С 84 жыныстарының бұзылуы" пәні бойынша 050708 - "Мұнайгаз

ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт.

техн. ун-ті, Геологиялық барлау ин-ты, Ұңғыларды

бұрғылау технолог. ж-е техн. каф.; Құраст.: М. Т.

Рахметов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 60 б.: сурет

Дана саны:27 (инв. 0 ; инв/сыз. 27)
622.012(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Тау-кен

С 84 құрылысы өндірісінің үдірістерін бақылау" пәні бойынша

050707 - "Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев

атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Тау-кен ин-ты,

Таужыныстарын бұзу ж-е шахта құрылысы каф.; Құраст.: Ә.

О. Әлібаев, Т. М. Әлменов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 67

б.: сурет

Дана саны:36 (инв. 0 ; инв/сыз. 36)


622.276(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Технолог. машиналарды жөндеу" пәні бойынша 050724 -

"Технолог. машина-р ж-е жабд." маман. үшін / Қ. И.

Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е газ

ин-ты, Мұнай ж-е газ өнд. машина. ж-е жабд. каф.;

Құраст.: Б. А. Ахметов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 80 б.:

сурет

Дана саны:43 (инв. 0 ; инв/сыз. 43)


622.24(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Төтелдерді бұрғылау кезіндегі өндірістік процестерді

автоматтандыру негіздері" пәні бойынша 050708 -

"Мұнайгаз ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы

Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Автоматика ж-е басқару ин-ты,

Электроэнергетика ж-е технолог. кешенд. автомат-у каф.;

Құраст.: М. А. Нұрлыбаев, Ә. О. Бердібеков.- Алматы:

ҚазҰТУ, 2007.- 51 б.: сурет

Дана саны:124 (инв. 0 ; инв/сыз. 124)
622.34(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Уран

С 84 кен орнының кәсіби ерекшелігі" пәні бойынша 050707 -

"Тау кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Ө. А. Байқоңыров атындағы тау-кен

ин-ты, Пайдалы қазбаларды жерасты игеру каф.; Құраст.:

Т. Кабетенов.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 62 б.: сурет

Дана саны:44 (инв. 0 ; инв/сыз. 44)

622.268(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Үлкен

С 84 қималы жерасты қазбаларын салу" пәні бойынша 050729 -

"Құрылыс" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Газ-мұнай ин-ты, Газ-мұнай құбыр-ы

мен газ-мұнай қойма-н жобалау, салу ж-е пайдалану каф.;

Құраст.: М. Т. Әлімжанов, А. М. Әлімжанов, С. Н.

Қиябаев.- Алматы: ҚазҰТУ, 2008.- 64 б.: сурет

Дана саны:58 (инв. 0 ; инв/сыз. 58)
622.25(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Шахталардың оқпандарын тереңдету" пәні бойынша 050707

- "Тау-кен ісі" маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы

Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Тау-кен ин-ты, Таужыныстарын

бұзу ж-е шахта құрылысы каф.; Құраст.: Ә. О. Әлібаев,

Р. К. Жанақова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2008.- 65 б.: сурет

Дана саны:56 (инв. 0 ; инв/сыз. 56)
622.276(075) Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Энергия

С 84 тасушыларын жеткізу мен сақтау нысандарын

автоматтандыру" пәні бойынша 050729 - "Газмұнай

құбырлары мен газмұнай қоймаларын құру" маман. үшін /

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Автоматика ж-е басқару ин-ты, Электр энергетикасы ж-е

технолог. кешенд. автомат-у каф.; Құраст.: Ә. О.

Бердібеков.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 47 б.: сурет

Дана саны:26 (инв. 0 ; инв/сыз. 26)
622.002(075) Студенттердің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Кен

С 84 машиналары мен тұрақты қондырғылардың электрожетегі ж-е

электрмен жабд." пәні бойынша 050724 - "Технол. маш-р

ж-е жабд." маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Ө. А. Байқоңыров атындағы тау-кен

ин-ты, Тасымалдау ж-е кен машиналары каф.; Құраст.: Б.

А. Жомартов, Ю. И. Ефремова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 112 б.

Дана саны:29 (инв. 0 ; инв/сыз. 29)


622.002(075) Студенттердің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Кен

С 84 машиналары мен тұрақты қондырғылардың электрожетегі ж-е

жабдықт." пәні бойынша 050724 - "Технолог. машиналар

ж-е жабд." маман. үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Ө. А. Байқоңыров атындағы тау-кен

ин-ты, Тасымалдау ж-е кен машина-ры каф.; Құраст.: Б.

А. Жомартов, Ю. И. Ефремова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2008.- 104 б.

Дана саны:40 (инв. 0 ; инв/сыз. 40)


622.002(075) Студенттердің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Кен

С 84 технологиялық машиналарын жобалау негіздері" пәні

бойынша 050724 - "Технолог. машин-р мен жабд." маман.

үшін / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Ө.

А. Байқоңыров атындағы тау-кен ин-ты, Тасымалдау ж-е

кен машиналары каф.; Құраст.: Р. С. Абдықалықова.-

Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 84 б.: сурет

Дана саны:40 (инв. 0 ; инв/сыз. 40)


622.248(075) Студенттердің пәндік оқу-әдістемелік кешені:

С 84 "Ұңғыманы күрделі жөндеудің жабдықтары" пәні бойынша

050724 - "Технолог. машиналар мен жабд." маман. үшін /

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті, Мұнай ж-е

газ ин-ты, Мұнай ж-е газ кәсіпшілігінің машиналары мен

жабд. каф.; Құраст.: Р. Ө. Қамысбаева.- Алматы: ҚазҰТУ,

2007.- 103 б.: сурет

Дана саны:21 (инв. 0 ; инв/сыз. 21)


622.248(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Бурение скважин в слож. условиях" для спец.

050706 - "Геология и разведка месторождений полез.

ископаемых" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и техники бурения

скважин; Сост. Б. Т. Ратов.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 61 с.: ил

Кол-во экз.:28 (инв. 0 ; б/инв. 28)
622.24(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Бурение скважин на тверд. полез. ископаемые"

для спец. 050706 - "Геология и разведка месторождений

полез. ископаемых" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и техники

бурения скважин; Сост. А. К. Касенов.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 63 с.: ил

Кол-во экз.:37 (инв. 0 ; б/инв. 37)


622.24(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Бурение скважин" для спец. 050706 -

"Геология и разведка месторождений полез. ископаемых" /

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв.

ин-т, Каф. технологии и техники бурения скважин; Сост.:

А. К. Касенов, М. Т. Аршидинова.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 77 с.: ил

Кол-во экз.:26 (инв. 0 ; б/инв. 26)

622.24(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Буровые машины и механизмы" для спец. 050706

- "Геология и разведка месторождений полез. ископаемых"

/ Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв.

ин-т, Каф. технологии и техники бурения скважин; Сост.

А. С. Латыпов.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 85 с.: ил

Кол-во экз.:48 (инв. 0 ; б/инв. 48)
622.7(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Вспомогат. хоз-во, обезвоживание и

пылеулавливание" для спец. 050709 - "Металлургия" /

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т

металлургии и полиграфии, Каф. металлургии благород.

металлов и обогащения полез. ископаемых; Сост. Ш. А.

Телков.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 60 с.: ил

Кол-во экз.:19 (инв. 0 ; б/инв. 19)


622.691(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Газонефтепроводы (2-часть)" для спец. 050729

- "Стр-во" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Ин-т нефти и газа, Каф. проектирования, сооружения и

эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ;

Сост.: А. М. Алимжанов, С. Н. Киябаев.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 62 с.

Кол-во экз.:15 (инв. 0 ; б/инв. 15)


622.691(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Газоперекачивающие агрегаты" для спец. 050724

- "Технол. машины и оборуд." и 050729 - "Стр-во"

специализация "Машины и оборуд. нефт. и газ. пром-сти"

/ Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и

газа, Каф. машин и оборуд. нефт. и газ. пром-сти; Сост.

К. Т. Тулеуов.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 85 с.: ил

Кол-во экз.:40 (инв. 0 ; б/инв. 40)


622.691(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Газохранилища" для спец. 050729 - "Стр-во" /

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и

газа, Каф. проектирования, сооружения и эксплуатации

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; Сост.: А. М.

Алимжанов и др.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 73 с.: ил

Кол-во экз.:37 (инв. 0 ; б/инв. 37)
622.142(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Геометрия и квалиметрия недр" для спец.

050707 - "Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

маркшейдер. дела и геодезии; Сост.: Ж. Д. Байгурин и

др.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 69 с.

Кол-во экз.:37 (инв. 0 ; б/инв. 37)
622.02(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Геомеханика" для спец. 050707 - " Горн. дело"

/ Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн. ин-т

им. О. А. Байконурова, Каф. маркшейдер. дела и

геодезии; Сост. А. А. Машанов.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 43 с.: ил

Кол-во экз.:22 (инв. 0 ; б/инв. 22)


622.349(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Геотехнология подзем. разраб. уран.

месторождений" для спец. 050707 - "Горн. дело" / Каз.

нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О.

А. Байконурова, Каф. подзем. разраб. полез. ископаемых;

Сост. С. В. Цой.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 228 с.: ил

Кол-во экз.:27 (инв. 0 ; б/инв. 27)
622.7(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Гидро- и пирометаллург. процессы подготовки

сырья" для спец. 050709 - "Металлургия" / Каз. нац.

техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т металлургии и

полиграфии, Каф. металлургии цв. металлов; Сост.: О. В.

Атанова, Б. С.Рахимбаев.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 48 с.: ил

Кол-во экз.:35 (инв. 0 ; б/инв. 35)
622.75(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Гравитац. методы обогащения" для спец. 050709

- "Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии благород. металлов и обогащения полез.

ископаемых; Сост.: Ш. А. Телков, Т. Н. Зайцева.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 97 с.: ил

Кол-во экз.:20 (инв. 0 ; б/инв. 20)


622.245(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Заканчивание скважин" для спец. 050708 -

"Нефтегаз. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и техники

бурения скважин; Сост.: К. С. Исраилов и др.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 79 с.: ил

Кол-во экз.:16 (инв. 0 ; б/инв. 16)
622.7(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Исслед. полез. ископаемых на обогатимость"

для спец. 050709 - "Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т

им. К. И. Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии благород. металлов и обогащения полез.

ископаемых; Сост. Т. Н. Зайцева.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 62 с.: ил

Кол-во экз.:17 (инв. 0 ; б/инв. 17)


622.1(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Маркшейдер. работы при стр-ве шахт" для спец.

050707 - "Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

маркшейдер. дела и геодезии; Сост.: Б. С. Касенов, Г.

К. Джангулова.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 99 с.

Кол-во экз.:37 (инв. 0 ; б/инв. 37)
622.1(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Маркшейдер. черчение" для спец. 050707 -

"Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева,

Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф. маркшейдер. дела

и геодезии; Сост.: Ж. Г. Орманова, Р. Е. Тойбаева.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 41 с.: ил

Кол-во экз.:97 (инв. 0 ; б/инв. 97)
622.1(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Маркшейдер.-геодез. приборы" для спец. 050707

- "Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

маркшейдер. дела и геодезии; Сост.: М. Б. Нурпеисова,

К. Б. Рысбеков.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 82 с.: ил

Кол-во экз.:40 (инв. 0 ; б/инв. 40)
622.1(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Маркшейдерия при открытой разраб.

месторождений полез. ископаемых" для спец. 050707 -

"Горн. дело" (бакалавр) / Каз. нац. техн. ун-т им. К.

И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

маркшейдер. дела и геодезии; Сост. Х. М. Касымканова.-

Алматы: КазНТУ, 2008.- 68 с.

Кол-во экз.:80 (инв. 0 ; б/инв. 80)


622.691(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Машины и оборуд. газонефтепроводов" для спец.

050724 - "Технол. машины и оборуд." / Каз. нац. техн.

ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. машин

и оборуд. нефт. и газ. пром-сти; Сост.: А. С. Латыпов и

др.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 48 с.: ил

Кол-во экз.:21 (инв. 0 ; б/инв. 21)


622.243(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Направл. бурение" для спец. 050706 -

"Геология и разведка месторождений полез. ископаемых" /

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв.

ин-т, Каф. технологии и техники бурения скважин; Сост.

Б. В. Федоров.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 78 с.: ил

Кол-во экз.:42 (инв. 0 ; б/инв. 42)
622.691(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Насос. и воздуходув. станции" для спец.

050729 - "Стр-во" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. проектирования,

сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и

газонефтехранилищ; Сост.: М. С. Букенова, Н. Б.

Имансакипова.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 49 с.: ил

Кол-во экз.:21 (инв. 0 ; б/инв. 21)


622.276(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Оборуд. капитал. ремонта скважин" для спец.

050724 - "Технол. машины и оборуд." / Каз. нац. техн.

ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. машин

и оборуд. нефт. и газ. пром-сти; Сост. Р. В. Даурова.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 116 с.: ил

Кол-во экз.:21 (инв. 0 ; б/инв. 21)
622.26(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Объекты подзем. стр-ва и их конструкции" для

спец. 050707 - "Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

разрушения горн. пород и шахт. стр-ва; Сост. А. Я.

Пшеничный.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 72 с.: ил

Кол-во экз.:33 (инв. 0 ; б/инв. 33)
622.1(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Организация маркшейдер. работ" для спец.

050707 - "Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

маркшейдер. дела и геодезии; Сост.: Б. С. Касенов, Г.

К. Джангулова.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 61 с.

Кол-во экз.:21 (инв. 0 ; б/инв. 21)
622.24(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Основы автоматизации произв. процессов в

бурении" для спец. 050708 - "Нефтегаз. дело" / Каз.

нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т автоматики и

упр., Каф. электропривода и автоматизации технол.

комплексов; Сост.: М. А. Нурлыбаев и др.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 60 с.: ил

Кол-во экз.:97 (инв. 0 ; б/инв. 97)


622.276(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Основы спец." для спец. 050724 - "Технол.

машины и оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. машин и оборуд. нефт.

и газ. пром-сти; Сост.: А. С. Латыпов, Ю. А. Латыпов.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 58 с.: ил

Кол-во экз.:26 (инв. 0 ; б/инв. 26)
622.349(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Особенности разраб. уран. месторождений" для

спец. 050707 - "Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

подзем. разраб. полез. ископаемых; Сост.: Е. И. Рогов,

А. Е. Рогов.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 81 с.

Кол-во экз.:40 (инв. 0 ; б/инв. 40)
622.7(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Перераб. продуктов обогащения полез.

ископаемых" для спец. 050709 - "Металлургия" / Каз.

нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т металлургии и

полиграфии, Каф. металлургии благород. металлов и

обогащения полез. ископаемых; Сост. Л. И. Безгинова.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 56 с.: ил

Кол-во экз.:21 (инв. 0 ; б/инв. 21)


622.7(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Подготовка сырья к металлург. переделам" для

спец. 050709 - "Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии цв. металлов; Сост.: О. В. Атанова, Б.

С.Рахимбаев.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 49 с.: ил

Кол-во экз.:31 (инв. 0 ; б/инв. 31)
622.235(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Правила ведения буровзрыв. работ (БВР)" для

спец. 050707 - "Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

разрушения горн. пород и шахт. стр-ва; Сост. Г. М.

Духовная.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 72 с.

Кол-во экз.:20 (инв. 0 ; б/инв. 20)
622.276(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Приводы технол. машин" для спец. 050724 -

"Технол. машины и оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. машин и оборуд.

нефт. и газ. пром-сти; Сост. С. А. Абдукаримов.-

Алматы: КазНТУ, 2008.- 50 с.: ил

Кол-во экз.:36 (инв. 0 ; б/инв. 36)
622.248(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Проводка скважин в слож. условиях" для спец.

050708 - "Нефтегаз. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К.

И. Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и

техники бурения скважин; Сост. М. С. Молдабеков.-

Алматы: КазНТУ, 2008.- 72 с.: ил

Кол-во экз.:33 (инв. 0 ; б/инв. 33)
622.28(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Проектирование и стр-во подзем. сооружений"

для спец. 050707 - "Горн. дело", специализация "Шахт. и

подзем. стр-во" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

разрушения горн. пород и шахт. стр-ва; Сост. А. М.

Аксель.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 90 с.: ил

Кол-во экз.:41 (инв. 0 ; б/инв. 41)


622.002(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Проектирование технол. машин" для спец.

050724 - "Технол. машины и оборуд. (по отраслям)" /

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им.

О. А. Байконурова, Каф. трансп. и горн. машин; Сост.:

И. Н. Столповских, Л. Н. Маркова.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 95 с.

Кол-во экз.:25 (инв. 0 ; б/инв. 25)
622.002(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Проектирование технол. машин" для спец.

050724 - "Технол. машины и оборуд. (по отраслям)" /

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им.

О. А. Байконурова, Каф. трансп. и горн. машин; Сост.:

И. Н. Столповских, Л. Н. Маркова.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 62 с.: ил

Кол-во экз.:34 (инв. 0 ; б/инв. 34)


622.34(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Разраб. неруд. и россып. месторождений" для

спец. 050707 - "Горн. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

подзем. разраб. полез. ископаемых; Сост. Р. К.

Абулгазин.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 62 с.: ил

Кол-во экз.:31 (инв. 0 ; б/инв. 31)
622.23(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Разрушение горн. пород" для спец. 050708 -

"Нефтегаз. дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и техники

бурения скважин; Сост.: М. Т. Рахметов, Б. В. Федоров.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 62 с.: ил

Кол-во экз.:77 (инв. 0 ; б/инв. 77)
622.276(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Ремонт скважин" для спец. 050708 - "Нефтегаз.

дело" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т

нефти и газа, Каф. разраб. и эксплуатации нефт. и газ.

месторождений; Сост. Е. С. Орынгожин.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 64 с.: ил

Кол-во экз.:132 (инв. 0 ; б/инв. 132)
622.691(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Сооружение и кап. ремонт трубопроводов" для

спец. 050729 - "Стр-во газонефтепроводов и

газонефтехранилищ" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. проектирования,

сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и

газонефтехранилищ; Сост. А. М. Алимжанов.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 67 с.: ил

Кол-во экз.:55 (инв. 0 ; б/инв. 55)
622.7(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Спец. и комбинир. методы обогащения" для

спец. 050709 - "Металлургия" / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Ин-т металлургии и полиграфии, Каф.

металлургии благород. металлов и обогащения полез.

ископаемых; Сост. В. И. Авдюков.- Алматы: КазНТУ,

2007.- 82 с.: ил

Кол-во экз.:22 (инв. 0 ; б/инв. 22)


622.268(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Стр-во подзем. выработки большого сечения"

для спец. 050729 - "Стр-во" / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. проектирования,

сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и

газонефтехранилищ; Сост.: М. Т. Алимжанов, А. М.

Алимжанов.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 69 с.: ил

Кол-во экз.:46 (инв. 0 ; б/инв. 46)


622.24(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Техника и технология бурение на нефть и газ"

для спец. 050724 - "Технол. машины и оборуд." / Каз.

нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв. ин-т,

Каф. технологии и техники бурения скважин; Сост.: К. С.

Исраилов и др.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 105 с.: ил

Кол-во экз.:34 (инв. 0 ; б/инв. 34)
622.24(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Технология бурение нефт. и газ. скважин" для

спец. 050708 - "Нефтегаз. дело" / Каз. нац. техн. ун-т

им. К. И. Сатпаева, Геол.-разв. ин-т, Каф. технологии и

техники бурения скважин; Сост.: К. С. Исраилов, Т. А.

Жанабаев.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 77 с.: ил

Кол-во экз.:21 (инв. 0 ; б/инв. 21)
622.002(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Технология горн. работ" для спец. 050724 -

"Горн. машины и оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им. К.

И. Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

подзем. разраб. полез. ископаемых; Сост. Т. Г.

Ильмухамедов.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 62 с.: ил

Кол-во экз.:25 (инв. 0 ; б/инв. 25)
622.691(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Технология трубопровод. трансп. " для спец.

050724 - "Технол. машины и оборуд." / Каз. нац. техн.

ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. машин

и оборуд. нефт. и газ. пром-сти; Сост. К. К.

Абдрахманова.- Алматы: КазНТУ, 2008.- 76 с.

Кол-во экз.:40 (инв. 0 ; б/инв. 40)

622.7(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Хвостовое хоз-во и очистка сточ. вод обогат.

фабрик" для спец. 050709 - "Металлургия" / Каз. нац.

техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Ин-т металлургии и

полиграфии, Каф. металлургии благород. металлов и

обогащения полез. ископаемых; Сост. Л. И. Безгинова.-

Алматы: КазНТУ, 2007.- 74 с.: ил

Кол-во экз.:23 (инв. 0 ; б/инв. 23)
622.691(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Эксплуатация газонефтепроводов" для спец.

050729 - "Стр-во" / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. проектирования,

сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и

газонефтехранилищ; Сост. К. К. Абдрахманова.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 60 с.

Кол-во экз.:49 (инв. 0 ; б/инв. 49)


622.691(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Эксплуатация насос. и компрессор. станций"

для спец. 050729 - "Стр-во" / Каз. нац. техн. ун-т им.

К. И. Сатпаева, Ин-т нефти и газа, Каф. проектирования,

сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и

газонефтехранилищ; Сост.: М. С. Букенова, Н. Б.

Имансакипова.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 53 с.: ил

Кол-во экз.:21 (инв. 0 ; б/инв. 21)


622.002(075) Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Электропривод и электрооборуд. горн. машин и

стационар. установок" для спец. 050724 - "Технол.

машины и оборуд." / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.

Сатпаева, Горн. ин-т им. О. А. Байконурова, Каф.

трансп. и горн. машин; Сост. Ю. И. Ефремова.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 115 с.: ил

Кол-во экз.:26 (инв. 0 ; б/инв. 26)


622.271(075) Хмызников Константин Павлович, Лыков Юрий Васильевич.

Х 670 Механическое оборудование карьеров. Одноковшовые

экскаваторы: Учеб. пособие / С.-Петербург. гос. горн.

ин-т им. В. Г. Плеханова (техн. ун-т).- СПб.: СПбГИ,

2007.- 41 с.: ил

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

Шугаепов Нурлыбек Амиржанович. Термореологические

исследования неньютоновских нефтей с целью повышения

эффективности их добычи и транспорта: Автореф. дис. на

соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 25.00.17 - Разраб.

и эксплуатация нефт. и газ. месторождений / Атыраус.

ин-т нефти и газа.- Атырау: АИНГ, 2008.- 26 с.: ил

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)Тарих-история
Астрономия. геодезия
Химия. минералогия
Машина жасау - машиностроение
Тау-кен ісі – горное дело
Химиялық технология – химическая технология
Есептеу техникасы – вычислительная техника

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет