Әзірленді: Қаралды: Институттың окPdf көрінісі
бет1/4
Дата02.10.2019
өлшемі1.33 Mb.
  1   2   3   4

 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 1 беті 

 

КЕАҚ «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 

университеті» 

Сәулет, құрылыс және энергетика институты 

Энергетика кафедрасы 

 

 

 

  

 

 Жұмыс оқу бағдарламасы 

CURRICULUM PROGRAM 

 

«ЭНЕРГЕТИКА» 

электр техникасы және энергетика саласындағы

 

техника және технологиялар бакалавры 

 

 

Күші жойылған: «Жылу энергетикасы» және «Электр энергетикасы» мамандықтары сыныптауышы негізінде 

 

1-ші басылым 2018 жылғы жоғары білім беру МЖБС сәйкес 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы 2018 

 


 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 2 беті 

 

 


 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 3 беті 

 

1 Бағдарламаның қысқаша сипаттамасы 

 

Бағдарлама  түлектерінің  кәсіптік  қызметі  жылу  энергетикасы,  электр 

энергетикасы және электр техникасы аймағына бағытталған. 

Мамандық  пен  мамандандыру  бағдарламасы  бағыты,  инженерия  және 

инженерлік істі қамтиды. 

Білім  бағдарламасының  мақсаты  студенттердің  жалпы  білім  беру,  базалық 

және бейінді пәндері бойынша тиісті құзыреттерін жеткізе отырып, оқыту болып 

табылады. 

Білім  бағдарламасының  міндеттері  мен  мазмұны  "Пәндер  сипаттамасы"9-

бөлімде келтірілген. 

Бакалавриат  толық  курсын  табысты  аяқтаған  жағдайда,  түлекке  "Электр 

техникасы  және  энергетика  саласындағы  техника  және  технологиялар  бакалавры 

академиялық дәрежесі беріледі". 

Осы 


бакалавриаттың 

"Энергетика"оқу 

бағдарламасыныңбұрыңғы 

"5В071700  –  Жылу  энергетикасы"  және  5В071800  –  "Электр  энергетикасы"оқу 

бағдарламасынан  айырмашылығы,  электр  және  жылу  энергиясын  өндіруге, 

таратуға  және  тұтынуға  қатысты  пәндердің  ішкі  мазмұны  толық  жаңартылып, 

қайта жаңғыртылатын энергетика бойынша жаңа курстар еңгізілді. 

Бірқатар  пәндерде  энергетикалық  кәсіпорындарда  энергияны  үнемдеуге 

және  энергия  тиімділігіне  негізделген  тәсілдерді  қосу  арқылы  жаңа  мазмұн 

ұсынылды,  сондай-ақ  энергетикадағы  заманауи  өндірістік  технологиялар 

бойынша бірнеше курстар енгізілді. 

Білім  бағдарламасы  математикалық,  жаратылыстану  ғылымдары,  базалық 

және тілдік пәндер бойынша қалыптасқан терең дайындықты  сақтады. 

Қосылатын  негізгі  пәндер  төрт  топқа  бөлінуі  мүмкін:  жылу  энергетика 

пәндері, электр энергетика пәндері, балама энергия пәндері және қазіргі заманғы 

технологияларды  қолдану  бойынша  зертханалық  семинар.  Нәтижесінде 

инновациялық  және  практикалық  мазмұны  бар  және  «Цифрлік  Қазақстан» 

бағдарламасын іске асыруға бағытталған білім беру бағдарламасы болды. 

Білім бағдарламасында келесідей инновациялық пәндер енгізілген: 

-  электрэнергетикадағы  заманауи  өнеркәсіптік  технологиялар  бойынша 

лабораториялық практика (1, 2, 3); 

- кәсіпорындардағы энергоаудит және энергия үнемдеу; 

- возобновляемая энергетика; 

- энергетикалық жүйелерді модельдеу; 

- электрмен жабдықтау жүйелерін есептеу және жобалау; 

- электроэнергетикалық тораптар мен жүйелерді есептеу және жобалау; 

- жылу алмасу жабдықтарын есептеу және жобалау; 

- автоматтандырылған электржетекті есептеу және жобалау. 

 


 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 4 беті 

 

Оқу  бағдарламасын  игеру  процесінде  электр  техникасы  және  энергетика саласындағы  техника  және  технология  бакалавры  мынадай  түйінді  құзыреттерге 

ие болуы тиіс. 

Бакалавр түсінігі болуы тиіс

-  қазіргі  заманғы  жылу-энергетикалық  нысандарда,  дербес  қуат  көздерінде 

және  жаңартылатын  энергетика  нысандарында,  энергетиканы  дамытудың 

перспективалы бағыттары бойынша; 

-  энергетикалық  жүйелерді  есептеуде  және  жобалауда  заманауи  тәсілдер 

туралы,  сондай-ақ  энергетикалық  жүйелерді  басқару  және  бағалау  үшін 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; 

- энергия жүйелерінің қазіргі заманғы элементтері мен қондырғылары туралы 

(құрылғылар, 

аппараттар, 

өткізгіштер, 

жабдық, 


қозғалтқыштар, 

микропроцессорлар және т.б.). білуі тиіс: 

-  электротехника  және  энергетика  саласында  жаңа  перспективалық 

бағыттарды құру мақсатында теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін; 

-  әзірленген  және  пайдаланылатын  энергия  көздерінің  жұмыс  қағидалары, 

техникалық сипаттамалары және дизайн ерекшеліктері; 

-  Энергетика  өнеркәсібінің  электрлік  және  жылу  қондырғыларын  жобалау, 

орнату және пайдалану негіздері, әдістемелік және нормативтік материалдар; 

білу: 

-  энергетикалық  кәсіпорындарды  ұйымдастыру  және  жобалау  принциптерін 

әзірлеу; 

- энергия жүйелерін жобалау, үлгілеу және автоматтандыру үшін қосымшалар 

пакетін пайдалану; 

дағдылары болуы тиіс: 

-  жобаланған  энергетикалық  жүйелерге  арналған  негізгі  техникалық  және 

экономикалық талаптарды қалыптастыру; 

-  электр  және  жылу  техникасы  құралдарын  пайдалану,  монтаждау  және  іске 

қосу жұмыстарын ұйымдастыру; 

-  энергия  жүйелерінің  және  жеке  құрылғылардың  заманауи  элементтік  және 

техникалық базасын әзірлеу және жобалау. 

Оқу кезінде келесідей мекемелерде өндірістік тәжірибеден өту қарастырылған: 

ҰК KEGOC, АҚ АЖК, АҚ АлЭС, ЖШС Алматы жылу жүйелері, АҚ ВКРЭК, АҚ 

ТАТЭК,  АҚ  Оңтүстік  Жарық  Транзит,  АҚ  «Казатомпром»,  ЖШС  «Казцинк», 

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» және т.б. 


 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 5 беті 

 

2 Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар 

 

Жоғары  оқу  орнына  түсу  толық  орта,  орта-арнайы  білім  беру  орындарын 

бітірген  талапкерлердің  өтініштері  бойынша  ұлттық  бірыңғай  тестілеу  кезінде 

конкурстық тестілеудің нәтижелері бойынша ең төменгі бағалау – кемінде 65 балл 

болатын берілген сертификат негізде жүзеге асырылады. 

Колледждер,12-жылдық 

мектептер, 

қолданбалы 

бакалавриат 

бағдарламалары,  "НЗМ"  және  т.  б.  түлектерге  бағдарламаға  түсуге  қойылатын 

арнайы  талаптар  қолданылады.  Мұндай  талапкерлер  ағылшын  тілі,  математика, 

физика және арнайы пәндерден диагностикалық тестілеу өтуі тиіс. 

12  жылдық  орта,  орта-техникалық  және  жоғары  білім  беру  жедел 

(қысқартылған) негізінде оқытуда кредиттерді қайта есептеу ережесі 

 

Код 

Құзырет түрі 

Құзырет сипаты 

Құзырет нәтижесі 

Жауапты 

ЖАЛПЫ 


(Білім деңгейіне байланысты қосымша оқу мүмкіндігі бар толық оқудыбілдіреді) 

G1 


Коммуникативтік 

Монотілдік жүргізіп оқу 

ауызша, жазбаша және 

коммуникативтік дағдылар  

- баяу коммуникацияның 

екінші тілді қабілеті 

- Пайдалану қабілеті әр түрлі 

жағдайларда 

коммуникативтік қарым-

қатынас 


-академиялық хат жазу ана 

тілінде негіздері бар 

- диагностикалық тест тілі 

деңгейіне 

Толық 4 жылдық оқытуға 

кем дегенде 240 

академиялық кредиттер 

игерумен (оның ішінде 

120 байланыс 

аудиториялық 

академиялық кредиттер) 

ықтимал қайта сынау 

кредиттер бойынша 

екінші тілдік деңгейі 

жоғары студенттер бар. 

Тілі бойынша деңгейі 

диагностикалық тест 

тапсырумен  анықталады 

Қазақ және орыс 

тілі кафедрасы, 

ағылшын тілі 

кафедрасы 

G2 

Математикалық сауаттылық 

- коммуникациялық 

деңгейде базалық 

математикалық ойлау   

-математикалық аппарат 

алгебра, математикалық 

талдау негізінде 

ситуациялық проблемалар 

шешу қабілеті 

- алгебра бойынша 

математикалық 

сауаттылыққа 

диагностикалық тест 

Толық 4 жылдық оқытуға 

кем дегенде 240 

академиялық кредиттер 

игерумен (оның ішінде 120 

байланыс аудиторлық 

академиялық кредиттер)  

Оң тапсыру кезде 

диагностикалық тест 

деңгей математика 1, теріс 

– деңгейі алгебра және 

анализ бастамалары 

Математика 

кафедрасы 

G3 

Жаратылыстану-ғылыми пәндерден 

базалық 


сауаттылық 

- әлемнің ғылыми бейнесін 

түсініп, мәнін, негізгі 

заңдар ғылыми базалық 

түсіну, 

- базалық гипотезалар, 

заңдар, әдістерді түсіну 

Толық 4 жылдық оқытуға 

кем дегенде 240 

академиялық кредиттер 

игерумен (оның ішінде 120 

байланыс аудиторлық 

академиялық кредиттер)  

Жаратылыстану 

ғылымдары 

бағытындағы 

кафедралар 


 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 6 беті 

 

қателіктер қорытындыларды тұжырымдау және бағалау  

Оң тапсыру кезде 

диагностикалық тест 

деңгей Физика 1, Жалпы 

химия, теріс – деңгейі 

физикабасталуы 

жәнебазалық химия 

негіздері 

ЕРЕКШЕ  

(Білім деңгейіне байланысты және құзыреттері бойынша 12-ші жазғы мектептер, колледждер, жоғары оқу 

орындары, соның ішінде гуманитарлық-экономикалық бағыттағы бітірушілердің кредиттерді қайта сынау 

есебінен қысқартылған оқытуды білдіреді) 

S1 

Коммуникативтік -жүргізіп оқу екі тілді 

жазбаша және 

коммуникативтік дағдылар 

- баяу коммуникацияның 

үшінші тілді қабілеті 

- дағдысы әр түрлі стильдегі 

және жанрдағы мәтінін 

жазу 


- өзіндік жұмыстарды белгілі 

бір күрделілік деңгейіндегі 

(эссе) терең түсіну мен 

түсіндіру дағдылары 

-түпнұсқалық мәтінді 

базалық эстетикалық және 

теориялық сауаттылығы 

толық-құнды қабылдау, 

түсіндіру, шарты ретінде 

Тіл бойынша кредиттерді 

толық қайта сынақ (қазақ 

және орыс тілдері) 

Қазақ және орыс 

тілі кафедрасы 

S2 

Математикалық сауаттылық 

- индукция және дедукция, 

жалпылау және нақтылау, 

талдау және синтез, жіктеу 

мен жүйелеу, 

абстракциялау және 

ұқсастық пайдалана 

отырып арнайы 

математикалық ойлау 

қабілеті 

-ережелері тұжырымдау, 

негіздеу және дәлелдеу 

қабілеті 

- математикалық 

есептерүшін 

формулаларды және 

кеңейтілген кеңістіктік 

қабылдауды, жалпы 

математикалық ұғымдарды 

қолдану 


- математикалық талдау 

негіздерін толық түсіну 

Математика (Calculus) I 

бойынша кредиттерді 

толық қайта сынақ 

Математика 

кафедрасы 

S3 


Жаратылыстану-

ғылыми пәндерден 

- табиғи құбылыстарды 

түсінуді болжайтын 

Кредиттерді қайта есептеу 

Физика I, Жалпы химия, 

Жаратылыстану 

ғылымдары  

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 7 беті 

 

(Физика, Химия, Биология және 

география) арнайы 

сауаттылық, 

 

әлемнің құрылымын кеңінен ғылыми 

қабылдауы 

- қоршаған әлемнің 

құбылыстарын түсіну үшін 

сыни қабылдау  

- материяның өмір сүру, 

оның табиғатқа өзара іс-

қимылын ғылыми түсінуін 

тұжырымдау танымдық 

қабілеттері  

Жалпы биология, 

Геологияға кіріспе, 

Геодезияға кіріспе; Оқу 

практикасы және т.б. 

бағытындағы 

кафедралар 

S4 

Ағылшын тілі - ағылшын тілінде түрлі 

салаларындаодан әрі өзі 

оқуға дайындығы 

- ағылшын тілін пайдалана 

отырып жобалық және 

зерттеу 


жұмыстарындатәжірибесін 

алу дайындығы,  

Ағылшын тілі кредиттерді 

қайта есептеу 

академиялық деңгейінен 

жоғары кәсіптік деңгейге 

дейін (15 кредит) 

Ағылшын тілі 

кафедрасы 

S5 


Компьютерлік 

дағдысы 


- бір қазіргі заманғы тілінде 

базалық бағдарламалау 

дағдылары  

- әр түрлі пәндер оқыту үшін 

софт мен қосымшаларды 

пайдалану  

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларға кіріспе, 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар пәні бойынша 

кредиттерді қайта есептеу  

Программалық 

инженерия 

кафедрасы 

 

S6 


Әлеуметтік-

гуманитарлық 

құзыреті және 

мінез-құлық 

- әр азаматтың еліміздің жән 

еәлем дамуына 

жауаптылығын түсіну 

және ұғу, 

-  қоғамдағы, ғылым мен 

мәдениетте этикалық және 

моральдық аспектілерін 

талқылау қабілеті 

Қазіргі Қазақстан 

тарихынан кредиттерді 

қайта есептеу 

(мем.емтиханды есепке 

алмағанда)  

Қоғамдық 

пәндер 

кафедрасы - қазіргі заманғы ғылыми 

гипотезалар және 

теориялары бойынша сыни 

түсіну және дебаттар үшін 

айтысу қабілеті 

Философияжәне басқа да 

гуманитарлық пәндерден 

кредиттерді қайта есептеу 

КӘСІПТІК (білім деңгейіне құзыреттері бойынша колледж түлектері үшін АВ мектептер, жоо-лар 

кредиттерді қайта есептеу есебінен қысқартылған оқытуды білдіреді) 

P1 

Кәсіптік құзыреттер 

- кәсіби құзыреттілік 

деңгейінде 5 немесе 6 

сыни қабылдау және 

түсіну 

- бағдарламасын игеру шегінде кәсіби мәселелер 

бойынша талқылауға және 

айтысу қабілеті 

Базалық кәсіби пәндерден 

кредиттерді қайта есептеу 

қоса алғанда мамандыққа 

кіріспе, инженерлік этика, 

технология 

роботтандырылған өндіріс, 

технологиялық 

объектілерді 

автоматтандыру, 

электротехниканың 

Шығарушы 

кафедра 


 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 8 беті 

 

теориялық негіздері, техно-логикалық және өлшеу 

аспаптары, математикалық 

басқару теориясының 

негіздері, электронды 

автоматика құрылғылары. 

P2 


Жалпы инженерлік 

құзыреттер 

- негізгі жалпы 

инжеренерлік дағдылары 

мен білімі, жалпы 

инжеренерлік міндеттерді 

және мәселелерді шешу 

іскерлігі 

- эксперименттік деректер 

өңдеу үшін қолданбалы 

бағдармалар пакеттерін 

қолдана білу алгебралық 

және дифференциалдық 

теңдеулер жүйесін шешу 

жалпы инжеренерлік 

пәндерден кредиттерді 

қайта есептеу (инженерлік 

графика, сызба геометрия 

негіздері, электротехника 

негіздері, 

микроэлектроника) 

Шығарушы 

кафедра 

P3 


Инженерлік-

компьютерлік 

құзыреттер 

- жалпы инженерных 

міндеттерді шешу үшін 

негізгі компьютерлік 

бағдарламалар мен софт 

жүйелерін пайдалану 

дағдылары  

жалпы инжеренерлік 

компьютерлік графика, 

компьютерлік модельдеу 

және бағдарламалау 

MatLab ортасында 

пәндерден кредиттерді 

қайта есептеу. 

Шығарушы 

кафедра 


P4 

Әлеумет-


экономикалық 

құзыреттер 

- танымдық қабілеттерін 

айтысып қазіргі заманғы 

әлеуметтік және 

экономикалық мәселелер 

сыни түсіну, 

- экономикалық бағалау 

объектілерін зерделеу 

және рентабельділік 

базалық түсіну. 

әлеуметтік-гуманитарлық 

және техникалық-

экономикалық пәндер 

бойынша элективті цикл 

есепте кредиттерді қайта 

есептеу 

Шығарушы 

кафедра 

 

Егер диагностикалық деңгейі төмендігі дәлелденсе немесе аяқталған пәндер бойынша  қорытынды  баға  А  және  В  төмен  болсауниверситеткредиттерді  қайта 

есептеуден бас тартуы мүмкін. 

 

3 Оқуды аяқтау және диплом алу үшін талаптар 

 

ЖОО  бітіруге  және  бакалавр  академиялық  дәрежесін  беру  үшін  жалпыға 

міндетті типтік талаптар: кемінде 240 академиялық кредит теориялық оқыту және 

қорытынды  дипломдық  жұмыс  немесе  мамандық  бойынша  мемлекеттік  емтихан 

игеру. 

Осы бағдарламабойынша ЖОО бітіруге арналған арнайы талаптар түлек білуі тиіс: 

 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 9 беті 

 

-  электротехника  және  энергетика  саласында  жаңа перспективалық 

бағыттарды құру мақсатында теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін; 

-  әзірленген  және  пайдаланылатын  энергия  көздерінің  жұмыс  қағидалары, 

техникалық сипаттамалары және дизайн ерекшеліктері; 

-  энергетика  өнеркәсібінің  электрлік  және  жылу  қондырғыларын  жобалау, 

орнату және пайдалану негіздері, әдістемелік және нормативтік материалдар; білу: 

энергетикалық  кәсіпорындарды  ұйымдастыру  және  жобалау  принциптерін 

әзірлеу; 

-  энергия  жүйелерін  жобалау,  үлгілеу  және  автоматтандыру  үшін 

қосымшалар пакетін пайдалану; 

-  жобаланған  энергетикалық  жүйелерге  арналған  негізгі  техникалық  және 

экономикалық талаптарды қалыптастыру; 

-  электрлік  және  жылу  техникасы  құралдарын  пайдалану,  орнату  және 

пайдалануға енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. 

Осы  ББ  бойынша  оқу  келесі  пәндер  бойынша  мемлекеттік  емтихан 

тапсырумен  немесе  МАК  алдында  дипломдық  жобаны  (жұмысты)  қорғаумен 

аяқталады. 

 

 

 

 


 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 10 беті 

 

4 Білім беру бағдарламасының жұмыс оқу жоспары

 


 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 11 беті 

 

5  Білімі,  іскерлігі,  дағдысы  және  құзыреттерінің  деңгейі  мен  көлемінің 

дескрипторлары 

 

A – білу мен түсіну: А1  -  энергия  жүйелерін  жобалау  үшін  электрлік,  технологиялық  және 

функционалдық диаграммаларды құру әдістері; 

A2  -  энергетикалық  объектілердің  техникалық  және  технологиялық  жүйелерін 

дамытудағы қазіргі заманғы үрдістер; 

A3  -  жылу  энергиясын  және  электр  қуатын  пайдалануды,  орнатуды  және  іске 

қосуды қосатын стандарттар, әдістемелік және нормативтік материалдар. 

 

В – білімі мен түсінігін қолдану: B1  -  тәуелсіз  жұмыс  және  теориялық  және  практикалық  білімдерді  қолдану 

арқылы кәсіби проблемаларды шешудің түрлі нұсқаларын ұсыну; 

В2  -  электр  және  жылу  энергетикалық  жүйелерді  монтаждау,  іске  қосу  және 

пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; 

B3  -  кәсіптік  қызмет  саласында  қолданылатын  ақпаратты  жинау,  сақтау  және 

өңдеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру үшін. 

 

С – ойлауды қалыптастыру: C1  -  энергетика  және  технологиялық  процестерді  басқару  жүйелерінің  заманауи 

құрылғылары; 

C2  -  тұтынушылардың  әр  түрлі  санаттағы  автономды  электрмен  жабдықтаудың 

қазіргі заманғы жүйелерін пайдалану туралы; 

C3  -  энергетикалық  қондырғылардың  (құрылғылары,  аппараттары,  өткізгіштері, 

жабдықтары,  жетектер,  микропроцессорлар  және  т.б.)  заманауи  техникалық 

құрылғылары мен технологиялық жабдықтары туралы. 

 

D – тұлғалық қабілеттер: D1 - энергетикалық инженер, энергетикалық жүйелерді пайдалану үшін өндірістік 

бөлімшенің электротехникасы; 

D2 - электр және жылу желілері мен жүйелерін ұстау бойынша маман болу; 

D3 - жылу энергетикасы және электр қондырғыларын жөндеу үшін өндіріс 

бөлімінде инженер болу; 

D4  -  өнеркәсіп  кәсіпорындарының  энергетикалық  және  электромеханикалық 

қондырғыларын түзету бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

 

  

 


 

 

Әзірленді:  Қаралды: Институттың ОК 

отырысы 


Бекітілді: ҚазҰТУ ОӘК 

68 беттің 12 беті 

 

6 Оқуды аяқтағандағы құзыреттері 

 

Б – Негізгі білім, іскерліктер мен дағдылар: Б1  –  қоғамдық  құбылыстарды,  жеке  адамның  мінез-құлқын  және  басқа  да 

құбылыстарды  философиялық  талдау  қабілетті.  қоғамдық  құбылыстарға 

философиялық бағалаужүргізуге дайын; 

Б2 – инженерлік кәсіби этика негіздерін білу және тәжірибеде қолдану; 

Б3 – Қазіргі Қазақстан тарихының түйінді мәселелерінталдай білуі. 

 

П  –  Кәсіптік  компетенциялар,  оның  ішінде  салалық  кәсіптік  стандарттар талаптарына сәйкес: 

П1 – кәсіби салада теориялық және тәжірибелік білімнің кең ауқымы; 

П2  –  электр  тізбектерінің  және  жылу  техникасының  теориясы  бойынша 

мәселелерді талдауға және шешуге қабілетті; 

П3  –  технологиялық  өндірістің  жылу  техникасын,  электрлік  және  схемалық 

диаграммаларын  талдай  алады.  Жылу  және  электр  қондырғыларын  және 

жүйелерін монтаждау, іске қосу және пайдалану жұмыстарына дайын. 

 

О – Жалпы адамдық, әлеуметтік-этикалық құзыреттер: О1  –  Іскерлік  қатынас  құралы  ретінде,  өндірістік  процесстерді  автоматтандыру 

немесе  роботтандыру  аумағында  жаңа  білім  көзі  ретінде  ағылшын  тілін  еркін 

меңгеру, кәсіби қызметте ағылшын тілін қолдануға дайын болу. 

О2  –  скерлік  қатынас  құралы  ретінде,  өндірістік  процесстерді  автоматтандыру 

немесе роботтандыру аумағында жаңа  білім көзі ретінде қазақ (орыс)  тілін еркін 

меңгеру, кәсіби қызметте қазақ (орыс)  тілін қолдануға дайын болу. 

О3  –  қолданбалы  этика  және  этика  іскерлік  қарым-қатынас  негіздерін  білу  және 

өмірде қолдану; 

О4 – кәсіби этика негізгі түсініктерін білу және қолдану; 

О5 – " инженердің этикалық кодексін" білу және практикада қолдану; 

О6 – адам қоршаған ортаға ықпал етуін білуге және проблемаларды шешуге. 

 

С – Арнайы және басқарушылық құзыреті: С1  –  ұйымның  саясаты  мен  мақсаты,  стратегиясы  шеңберінде,  еңбек  және  оқу 

қызметінің  процестерін  дербес  басқару  және  бақылау,  мәселесін  талқылау, 

қорытындыларды дәлелдей отырып және ақпаратқа сүйеніп сауатты әрекет жасау; 

C2  –  ұйымдастырушылық  және  басқарушылық  қызмет  саласында:  әр  түрлі 

салаларда  электр  станцияларын  пайдалану,  орнату  және  жөндеу  бойынша 

бөлімшенің басшысы болуға; 

C3  –  эксперименталды  зерттеулер  саласында:  жылу  және  энергетика 

объектілерінің тәжірибелік зерттеулерін жүргізу бойынша маман болу; 
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет