«Филология» мамандыєына арналєанбет2/2
Дата12.10.2020
өлшемі187 Kb.
1   2
1.3 Пәнді оқытудың мақсаты: болашақ мамандардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың өзін және қоршаған ортаны бағалай білу қабілетін дамыту.

1.4 Пәнді оқыту міндеттері:

 • Студенттердің өзін-өзі тануы мен шығармашылық өзін-өзі іске асыру қажеттілігін дамыту;

 • Әлемнің тұтастық картинасын қалыптастыру, жалпыадамзаттық құндылықтардың мәнін түсінуіне көмектесу;

 • Оқу, өмірлік және кәсіби жағдаяттарда адамгершілік сезімін қалыптастыру.2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ

Кесте 1


Тақырып атауы

Сағат саны

ӘдебиеттерДәріс

Семи

нар


Лаб

ОЖСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Өзін- өзі танудың мәні.
2

-

1

3

1 Б. 35-48

3 Б. 5-9


7 Б. 47-210

2

Өзін- өзі тану тұлғаның өзін- өзі жүзеге асыруының шарты ретінде.
2

-

1

3

1 Б. 51-55

8 Б. 210-225
3

Адамның ішкі дүниесінің бірегейі.
2

-

1

3

6 Б. 29-56

7 Б. 105-135

4 Б. 52-69


4

Кәсіби өсу және өзіндік даму тұлғаның жетістігінің негізі ретінде.
2

-

1

3

1 Б. 32-95

7 Б. 12-165

8 Б. 14-28


5

Қарым- қатынас адамдар арасындағы өзара түсіністікке жетудің құралы ретінде.
2

-

1

3

1 Б. 35-48

3 Б. 5-9


7 Б. 47-210

6

Адам өмірінде отбасы және туыстық қатынастарының рөлі.
2

-

1

3

1 Б. 32-95

7 Б. 12-165

8 Б. 14-28


7

Адам өміріндегі достықтың мәні.
2

-

1

3

1 Б. 32-95

7 Б. 12-165

8 Б. 14-28


8

Дін рухани мәдениеттің бөлігі ретінде.
2

-

1

3

1 Б. 32-95

4 Б. 52-69

7 Б. 12-165

8 Б. 14-28
9

Адамның діни сеніміне құрмет оның таңдауына құрмет ретінде.
2

-

1

3

6 Б. 29-56

7 Б. 105-135

4 Б. 52-69


10

Тарих және мәдени мұраға деген құнды қатынас.
2

-

1

3

6 Б. 29-56

7 Б. 105-135

4 Б. 52-69


11

Азаматтық, қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім тұралы ұғым.
2

-

1

3

1 Б. 32-95

4 Б. 52-69

7 Б. 12-165

8 Б. 14-28
12

Қазіргі жастардың адамгершілік идеалдары: өзіндік ой-пікірлер, көзқарастар мен әрекеттер үшін жауапкершілік сезімі.
2

-

1

3

1 Б. 32-95

4 Б. 52-69

7 Б. 12-165

8 Б. 14-28
13

Адамның қоғам мен табиғаттың өзара тәуелділігі және әлемнің тұтастығы.
2

-

1

3

6 Б. 29-56

7 Б. 105-135

4 Б. 52-69


14

Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы.
2

-

1

3

6 Б. 29-56

7 Б. 105-135

4 Б. 52-69


15

Рефлексия педагогтың өзін­ өзі тануының тетігі ретінде.
2

-

1

3

1 Б. 32-95

4 Б. 52-69

7 Б. 12-165

8 Б. 14-28Барлығы:
30

-

15

45

3. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
Студент аталған курс бойынша мынадай теориялық және практикалық мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Оқушылар мен студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.
4. КУРС ФОРМАТЫ

Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті деректер конспектіленіп алынады. Семинар студенттің ізденіс жұмысы болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып, түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық білімі, белсенділігі, ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.


5. КУРС САЯСАТЫ

Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Курсты оқу барысында алынған барлық ұпайлар жинақталып, бір-біріне қосылады. Осы курстан алған жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін ұлғайтылады; Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта қабылданады. Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау т.б.); Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.


6. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

«Өзін-өзі тану» пәні бойынша ұпай бөлінісі

Кесте 2

Апта

Бақылау түрі

Ұпай жиыны

Ескерту

1

2

3

4
1-7 апта бойы

дәріске қатысу30
2

Семинар

20
3

Семинар

20
СӨЖ

40
ОСӨЖ

15
4

Семинар

20
5

Семинар

200
6

Семинар

25
СӨЖ

35
ОСӨЖ

15
7

Межелік бақылау 1

60
1-7 апта бойынша барлық ұпай саны

3008-15 апта бойы

дәріске қатысу30
8

Семинар

15
9

Семинар

15
СӨЖ

25
10

Семинар

15
ОСӨЖ

10
11

Семинар

15
СӨЖ

25
12

Семинар

15
ОСӨЖ

10
13

Семинар

15
СӨЖ

25
14

Семинар

15ОСӨЖ

10
15

Межелік бақылау 2

60
9-15 апта бойынша барлық ұпай саны

300
Емтихан ұпайы

400
Академиялық мерзімге жиынтық ұпай

1000

7. ӘДЕБИЕТТЕР

Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану. Студент дәптері. 1курс. Алматы, 2007 жыл 1. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану. Оқытушыларға арналған әдістемелік құрал. 1курс. Алматы, 2007 жыл

 2. Құдышева Б.Қ, Жұманова Г.Ж, Нұркеева С.С, Серовайская Д.Е. Өзін-өзі тану пәніне кіріспе. Оқу құралы. Алматы, 2007 жыл

 3. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. Алматы, 2003 жыл

 4. Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. Алматы: Жалын. 1990.- 128 бет

 5. Абай. Қара сөздер. Поэмалар. –Алматы: Ел. 1993

 6. Ақиқатты тани біл. Ғибрат толғамдары/ құраст. А. Сейтқанов.- Алматы, 2004-320 бет

 7. Алтаев Ж.т.б Философия және мәдениет тану: Оқу құралы. Алматы: Литера, 2001- 272 бет

 8. Асылов У., Нускабайулы Ж. Әдеп: инабаттық дәстүрлері. Оқу құралы –Алматы: Рауан, 1998-272 132-140 б

 9. Әбдірахманқызы Т. Замана сазы: Өлеңдер, әдебиет туралы мақалар, өмірбаяндық толғам –Алматы: Ана тілі, 2000, 400бет

 10. Әлімбаев Ш. Данышпандық субстанциясы. Алматы: Жалын., 1990

 11. Әуезов М. Абай жолы.

 12. Мақатаев М. Өлеңдер, поэмалар – Алматы: Жазушы, 1982.

 13. Молдағалиев Ж. Шығармалар жинағы. Үш томдық- Алматы Жазушы, 1979. 688 бет

 14. Мұратбеков С. Ескек жел: Әңгімелер-Алматы «Раритет» 2004-280 бет

 15. Нұртөре Ж. «Егемен Қазақстан»

 16. Оңғарснова Ф. Дау. Өлеңдер- Алматы: Атамұра 2002-288 бет

 17. Оразбек С. ДОС / «Егемен Қазақстан» 31.01.07

 18. Өлеңім – өмірім – Алматы: Білім, 2004- 376 бет

 19. Сейдімбек А. Аққыз. Повестер мен әңгімелер - Алматы: Атамұра, 2002-288 бет

 20. Серікқалиұлы З. «Дүниетану даналығы» - Алматы: Білім, 1994-224 бет

 21. Стамбекұлы Д. Жұмағым мен тамұғым : Жыр кітабы– Алматы: Сөздік – словарь.1999-304 бет

 22. Сұңғат Ә. / «Егемен Қазақстан» 30.05.06

 23. Сүлейменов О. О. НО людям я не лгал.../ Под ред. С. Абдулло- Алматы: Дайк пресс 2006-146бет

 24. Тарихи тұлғалар. Танымдық – көршілік басылым. Алматы «Алматы кітап» ЖШС,2005- 368 бет

 25. Тәтімов М., Әлиев Ж. Дербестігіміз –демографияда: -Алматы: Жеті жарғы, 199-264 бет

 26. Философия: жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық / құрастырғанТ. Ғабитов- Алматы: Раритет,2005-400 бет

 27. Шаханов М. Таңдамалы жырлар. Алматы-1992

 28. Шаханов М. Эверестке шығу. Өлеңдер, балладалар, поэмалар. Алматы: Атамұра, 2003- 272 бет

 29. Этони Р. Секреты уверенности в себе.BerkeleybooksNewYork: «МИРТ»,2005

 30. Энциклопедия для детей. Том 18.Человек. Ч. З. Духовный мир человека /под. редЕ.Ананьева. –М.: Аванта, 2004.
 31. Мәдени мұра" стратегиялық ұлттық жобасының 2009 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 6 қарашадағы N 1016 Қаулысы


 32. Бала тәрбиесі № 2 2006 ж , № 4 2008 ж

 33. «Өзіндік таным» № 2 2007 № 5-6 2006 ж

 34. Бастауыш мектепте оқыту № 4 2007 ж

 35. Аймауытов Ж. Тәрбиеге жетекші Орынбор, 1924.

 36. Сатыбаев С Халық әдебиетінің тарихы негіздері — Алматы: 1992

 37. Баймұратова. Б. Отбасындағы баланы мектепке дайындау , — Алматы: Шартарап, — 2000 жКаталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет