География 7 сыныпДата04.08.2017
өлшемі307,53 Kb.
География

7 сынып

(барлығы 68сағат, аптасына 2 сағат)

Тақырып

Сағат саны

Оқушының дайындық деңгейіне қойылатын талартар

Жүйелі-әрекеттік нәтижелер оқушылардың әр түрлі практикалық іс әрекеттері арқылы жүзеге асыра алуы

Күнтізбелік мерзім

Өткізу мерзімі

Ескерту

Пәндік нәтижелер

(білу керек)

Дағдылары

Кіріспе (3сағат)

1

Материктер мен мұхиттар географиясы пəні нені оқытады

1

-материктер, дүние бөліктері жəне мұхиттардың аудандарының ара қатынасын;

-зерттелу кезеңдеріне сəйкес белгілі зерттеушілерді, саяхатшыларды жəне олардың ғылымға қосқан үлесін;


2

Материктер мен мұхиттардың зерттелу кезеңдері

1

-географиялық зерттеулердің кезеңдерін көрсете жəне талдау жасай;

- Жердің зерттеулерінің кезеңдерін бөлу, негізгі зерттеушілерді, маңызды ашуларды білу;


3

Материктер мен мұхиттардың карталары;

№1 практикалық жұмыс жоспар бойынша «Атлас карталарына сипаттама беру».1

картографиялық проекция» ұғымын, проекциялардың түрлерін, карталардың түрлерін;

- карталардағы проекциялардың түрлерін көрсете жəне карталармен жұмыс кезінде математикалық есептеулердің барлық түрлерін: масштаб бойынша қашықтықты анықтай, жергілікті жердің жəне елді мекендердің ендігін, бойлығын, шкала бойынша жеке нүктелердің биіктігі мен тереңдігін анықтай;


- атластағы әр түрлы карталар топтамасымен ауызша жұмыс;

- карта бойынша материктер, дүние бөліктері мен мұхиттардың аудандарын салыстыру;

7-сыныпқа арналған мектеп атласының тақырыптық карталарындағы ақпаратты талдай;Жер шары табиғатының негізгі ерекшеліктері (10 сағат)

1 тақырып. Литосфера (2 сағ.)

4

Материктік жəне мұхиттық жер қыртысы, геологиялық жыл санау жəне геохронологиялық кесте

1

-жер қыртысының құрылысын, жер бедері (рельеф) ұғымын, рельефтің жер қыртысы құрылысына тəуелділігін, құрлық жəне мұхит түбі жер бедерінің негізгі пішіндерін;

-геологиялық жыл санау жəне геохронологиялық кестені;-жер бедерінің əртүрлілігінің себептерін түсіндіре, дүние жүзінің физикалық жəне тектоникалық карталарын салыстыра, заңдылықтарды анықтай;

- Жердің жер бедерініңжер қыртысының ішкі, тектоникалық ерекшеліктеріне, жер бедерін қалыптастырушы ішкі және сыртқы күштеріне байланысты екенін түсіндіру;


5

Литосфералық плиталар (тақталар) теориясы, сейсмикалық белдеулер, Жер рельефі (жер бедері)

1

литосфералық плиталар теориясының негізгі ережелерін;

2 тақырып. Атмосфера жəне Жердің климаты (3 сағ.)

6

Атмосфераның жердегі тіршілік үшін маңызы, климат карталары, ауа температурасының таралуы

1

климаттың климат қалыптастырушы факторларға тəуелділігін;

Жердің климаттық белдеулерін;

-атмосфера құрамының жəне Жер климатының қалыптасуындағы Дүниежүзілік мұхиттың рөлін;

7

Жер бетіндегі атмосфералық қысым, басым желдер жəне ауа массалары

1
8

Жауын-шашынның таралуы, Жер шарындағы климаттық белдеулер жəне климат қалыптастырушы факторлар

1

-ғаламшардың климаттық белдеулерін картадан көрсете, олардың негізгі климат қалыптастырушы факторларын атай;

- климаттық карталарға талдау жасау;


3 тақырып. Дүниежүзілік мұхит (4 сағ.)

9

Дүниежүзілік мұхит суы, оның негізгі қасиеттері, маңызы жəне су массалары

1

-мұхиттардың географиялық бейнесін, максималды жəне орташа тереңдігін, мұхит түбі жер бедерінің ерекшеліктерін;

-су температурасының ерекшеліктерін, негізгі суық жəне жылы ағыстарды;-тіршілік дүниесін жəне мұхиттардың маңызын;
10

Беткі ағыстар, мұхиттағы тіршілік

1
11

Солтүстік Мұзды жəне Атлант мұхиттары

1

-картадан мұхиттардың номенклатурасын көрсете;;

12

Үнді жəне Тынық мұхиттары

1

4 тақырып. Қорытындылау (1 сағ.)

13

Жер бетінде болатын үдерістердің нəтижесінде туындайтын төтенше жағдайлар, адамның тіршілік əрекеті (семинар).

1Материктер жəне мұхиттар табиғатының алуан түрлілігі (53 сағат)

  1. тақырып.Географиялық қабықтың заңдылықтары (2 сағ)

14

Табиғат кешені

1

- географиялық қабықтың заңдылықтары, ендік, биіктік белдеулер жəне азоналылық ұғымдарын

-Жердің географиялық қабықтарындағы өзгерістерді түсіндіре;

15

Географиялық зоналылық

1

2 тақырып. Жердегі материктер (51 сағ.)

Африка (10 сағ.)

16

Африканың физикалық-географиялық орны, материк жағалауын шайып жатқан мұхиттар мен теңіздер, Африканың зерттелуі

1

физикалық-географиялық орны ұғымын, оның материк табиғатына əсерін;

материктер жəне олардың жеке бөліктерін зерттеушілерді;- карта бойынша материктердің физикалық-географиялық орнын анықтау

-оқу мақсатына байланысты қажетті мазмұндағы карталарды, басқа да ақпарат көздерін таңдай білу жəне оларды талдау негізінде Африканың табиғат компоненттері мен табиғат кешенінің негізгі белгілерін анықтай;

;17

Жер бедері жəне пайдалы қазбалары

1

-тектоникалық құрылымына байланысты жер бедерінің басты ерекшеліктерін;

- жер бедерінің кесіндісін сыза;

карталар жəне кесінділердің көмегімен материктердің жер бедерін сипаттай;- кескін картаға геогр нысандарды белгілеу (таулар, қыраттар мен үстірттері)

Жер бедерінің орналасу ерекшеліктерін анықтау;
18

Климаты

1

- климат қалыптастырушы факторларды;
- оқулық мәтініне талдау жасау барысында материктің бөліктерінің климатының типтерін анықтау;

Климатқалыптастырушы факторларын анықтау;
19

Климаттық белдеулері

1

- климаттың, климаттық белдеулердің, ауа массаларының, олардың маусымдақ ауысуының ерекшеліктерін, тораптар бойынша ішкі сулардың ерекшеліктерін;

20

Ішкі сулары

1

-ішкі суларының алаптар бойынша ерекшеліктері;

- өзендердің салыстырмалы сипаттамасын жасау;

-кескін картағагеогр нысандарды белгілеу (өзен, көл); материктің кескінділерін жасау; материктің бір өзеніне сипаттама беру;


21

Табиғат зоналары

1

- табиғат зоналарының орналасуы менерекшеліктері;

- экваторлық ормандар белдеуінің жаһандық маңызы;

- антропогендіктабиғат кешендері;

22

Табиғат зоналары

1
23

Африканың халқы жəне саяси картасы

1

- халқы мен табиғат ресурстары мен жағдайларының арасындағы адамның шаруашылығыныңбайланысы;
24

Африканың аймақтарына шолу

1

- аймақтарының, ірі мемлекеттерінің табиғаты мен экономикасының басты белгілері, оның дүниежүзі шаруашылығындағы маңызы; ҚР экономикалық байланыстары;
25

№2 практикалық жұмыс «Жекелеген аумақтарға кешенді сипаттама»;

1
- карта бойынша және қосымша ақпаратты пайдалана отырып материктің бір мемлекетіне (мұғалім немесе оқушы таңдауы бойынша) жоспар бойынша қысқашакомплекстік сипаттама беру; Қазақстанмен қарым қатынасы туралы айтып кету;


Аустралия жəне Мұхит аралдары» (5сағ.)

26

Аустралияның физикалық-географиялық орны

1

физикалық-географиялық орны ұғымын, оның материк табиғатына əсерін;

материктер жəне олардың жеке бөліктерін зерттеушілерді- карта бойынша материктердің физикалық-географиялық орнын анықтау;

- ФГО сипаттама беру; материктің шеткі нүктелерінің геогр координаттарын анықтау;

Кескін картағагеогр нысандарды белгілеу (жағалау сызығындағы нысандарды);
27

Жер бедері жəне пайдалы қазбалары, климаты, өзендері мен көлдері

1

- тектоникалық құрылымына байланысты жер бедерінің басты ерекшеліктерін;

- жер бедерінің кесіндісін сыза;

карталар жəне кесінділердің көмегімен материктердің жер бедерін сипаттай алулары тиіс;
- кескін картаға геогр нысандарды белгілеу (таулар, қыраттар мен үстірттері)

Жер бедерінің орналасу ерекшеліктерін анықтау;

- басқа материктерге қарағандағы ірі жер бедерінің пішіндерінің ерекшеліктерін салыстыру, қорытынды шығару;

- оқулық мәтініне талдау жасау барысында материктің бөліктерінің климатының типтерін анықтау;

Климатқалыптастырушы факторларын анықтау;

-кескін картағагеогр нысандарды белгілеу (өзен, көл); материктің кескінділерін жасау; материктің бір өзеніне сипаттама беру;


28

Табиғат зоналары

1

- табиғат зоналарының орналасуы менерекшеліктері;

Материктің табиғатының өзіндік ерекшеліктері;

антропогендік табиғат кешендері;


29

Халқы жəне аймақтың саяси картасы, Аустралия Одағы.

1

- халқы мен табиғат ресурстары мен жағдайларының арасындағы адамның шаруашылығыныңбайланысы;
- карта бойынша және қосымша ақпаратты пайдалана отырып материктің бір мемлекетіне (мұғалім немесе оқушы таңдауы бойынша) жоспар бойынша қысқашакомплекстік сипаттама беру; Қазақстанмен қарым қатынасы туралы айтып кету;


30

Мұхит аралдары


1

- аймақтарының, ірі мемлекеттерінің табиғаты мен экономикасының басты белгілері, оның дүниежүзі шаруашылығындағы маңызы; ҚР экономикалық байланыстары;

Антарктика. Антарктида (2 сағ.)

31

Антарктика мен Антарктиданың физикалық географиялық орны

1

- фго туралы ұғым, оның материк табиғатына тигізетін әсері;

Антарктиданы зерттеудің қазіргі кезеңін;

қазақстандық ғалымдардың Антарктиданы оқып-білуге қосқан үлесін;


- карта бойынша материктердің физикалық-географиялық орнын анықтау

- ФГО сипаттама беру; материктің шеткі нүктелерінің геогр координаттарын анықтау;

Кескін картағагеогр нысандарды белгілеу (жағалау сызығындағы нысандарды);
32

Материктің табиғаты

1

- Антарктида табиғатының адамзат қоғамының дамуына, Жер табиғатындағы ғаламдық үдерістерге тигізетін əсерінің маңызын;
оқулық мәтініне талдау жасау барысында материктің бөліктерінің климатының типтерін анықтау;

Климатқалыптастырушы факторларын анықтау;
Оңтүстік Америка (8 сағ.)

33

Оңтүстік Американың физикалық-географиялық орны, материк жағалауын шайып жатқан мұхиттар мен теңіздер, зерттелуі

1

физикалық-географиялық орны ұғымын, оның материк табиғатына əсерін;

материктер жəне олардың жеке бөліктерін зерттеушілерді;- карта бойынша материктердің физикалық-географиялық орнын анықтау;

- ФГО сипаттама беру; материктің шеткі нүктелерінің геогр координаттарын анықтау;

Кескін картағагеогр нысандарды белгілеу (жағалау сызығындағы нысандарды);
34

Жер бедері мен пайдалы қазбалары

1

- тектоникалық құрылымына байланысты жер бедерінің басты ерекшеліктерін;

- жер бедерінің кесіндісін сыза;

карталар жəне кесінділердің көмегімен материктердің жер бедерін сипаттай алулары тиіс;
- кескін картаға геогр нысандарды белгілеу (таулар, қыраттар мен үстірттері)

Жер бедерінің орналасу ерекшеліктерін анықтау;

- басқа материктерге қарағандағы ірі жер бедерінің пішіндерінің ерекшеліктерін салыстыру, қорытынды шығару;

- оқулық мәтініне талдау жасау барысында материктің бөліктерінің климатының типтерін анықтау;

Климатқалыптастырушы факторларын анықтау;

-кескін картағагеогр нысандарды белгілеу (өзен, көл); материктің кескінділерін жасау; материктің бір өзеніне сипаттама беру;


35

Климаты

1

- климаттың, климаттық белдеулердің, ауа массаларының, олардың маусымдақ ауысуының ерекшеліктерін, тораптар бойынша ішкі сулардың ерекшеліктерін;
оқулық мәтініне талдау жасау барысында материктің бөліктерінің климатының типтерін анықтау;

Климатқалыптастырушы факторларын анықтау;
36

Ішкі сулары

1

-ішкі суларының алаптар бойынша ерекшеліктері

- өзендердің салыстырмалы сипаттамасын жасау;

-кескін картаға геогр нысандарды белгілеу (өзен, көл); материктің кескінділерін жасау; материктің бір өзеніне сипаттама беру;37

Табиғат зоналары

1

- табиғат зоналарының орналасуы менерекшеліктері;

- экваторлық ормандар белдеуінің жаһандық маңызы;

- антропогендіктабиғат кешендері;

38

Табиғат зоналары

1
39

Оңтүстік Американың халқы жəне саяси картасы, Анд елдері жəне Шығыстағы жазық елдері

1

- халқы мен табиғат ресурстары мен жағдайларының арасындағы адамның шаруашылығыныңбайланысы;

- аймақтарының, ірі мемлекеттерінің табиғаты мен экономикасының басты белгілері, оның дүниежүзі шаруашылығындағы маңызы; ҚР экономикалық байланыстары


- карта бойынша және қосымша ақпаратты пайдалана отырып материктің бір мемлекетіне (мұғалім немесе оқушы таңдауы бойынша) жоспар бойынша қысқашакомплекстік сипаттама беру; Қазақстанмен қарым қатынасы туралы айтып кету;


40

№3 практикалық жұмыс, жоспар бойынша «Оңтүстік Америка жəне Африканың табиғатына қысқаша салыстырмалы сипаттама беру

1- жоспар бойынша Африка мен Оңтүстік Америка материктеріне салыстырмалы сипаттама беру; (ГО, табиғат жағдайлары мен ресурстары, табиғат компоненттерінің ерекшеліктері, ұқсастықтары мен айырмашылықтары)


Оңтүстік жарты шар материктерін қайталау (1 сағ)

41

Оңтүстік жарты шар материктеріндегі табиғат компонентерінің, табиғат жағдайларының, халқының өмір сүру жағдайы мен шаруашылық əрекетінің ұқсастықтары жəне айырмашылықтары

1Солтүстік Америка (8 сағ.)

42

Солтүстік Американың физикалық-географиялық орны, материк жағалауын шайып жатқан мұхиттар мен теңіздер, материктің зерттелуі

1

- физикалық-географиялық орны ұғымын, оның материк табиғатына əсерін;

материктер жəне олардың жеке бөліктерін зерттеушілерді;- карта бойынша материктердің физикалық-географиялық орнын анықтау;

- ФГО сипаттама беру; материктің шеткі нүктелерінің геогр координаттарын анықтау;

Кескін картағагеогр нысандарды белгілеу (жағалау сызығындағы нысандарды);
43

Жер бедері мен пайдалы қазбалары

1

- тектоникалық құрылымына байланысты жер бедерінің басты ерекшеліктерін;

- жер бедерінің кесіндісін сыза;

карталар жəне кесінділердің көмегімен материктердің жер бедерін сипаттай алулары тиіс;
- кескін картаға геогр нысандарды белгілеу (таулар, қыраттар мен үстірттері)

Жер бедерінің орналасу ерекшеліктерін анықтау;

- басқа материктерге қарағандағы ірі жер бедерінің пішіндерінің ерекшеліктерін салыстыру, қорытынды шығару;44

Климаты

1

- климаттың, климаттық белдеулердің, ауа массаларының, олардың маусымдақ ауысуының ерекшеліктерін, тораптар бойынша ішкі сулардың ерекшеліктерін;
- оқулық мәтініне талдау жасау барысында материктің бөліктерінің климатының типтерін анықтау;

Климатқалыптастырушы факторларын анықтау;

45

Ішкі сулары. №4 практикалық жұмыс, жоспар бойынша «Материктің бір өзеніне сипаттама беру»

1

-ішкі суларының алаптар бойынша ерекшеліктері

- өзендердің салыстырмалы сипаттамасын жасау;

- кескін картаға геогр нысандарды белгілеу (өзен, көл); материктің кескінділерін жасау; материктің бір өзеніне сипаттама беру;46

Табиғат зоналары Кордильердегі биіктік белдеулері

1

-табиғат зоналарының орналасуы менерекшеліктері;

Материктің табиғатының өзіндік ерекшеліктері;

антропогендік табиғат кешендері;

47

Солтүстік Американың халқы жəне саяси картасы, АҚШ

1

-халқы мен табиғат ресурстары мен жағдайларының арасындағы адамның шаруашылығыныңбайланысы;

- аймақтарының, ірі мемлекеттерінің табиғаты мен экономикасының басты белгілері, оның дүниежүзі шаруашылығындағы маңызы; ҚР экономикалық байланыстары;


- карта бойынша және қосымша ақпаратты пайдалана отырып материктің бір мемлекетіне (мұғалім немесе оқушы таңдауы бойынша) жоспар бойынша қысқашакомплекстік сипаттама беру; Қазақстанмен қарым қатынасы туралы айтып кету;


48

Мексика жəне Орталық Америка елдері

1

49

Солтүстік Американы қайталау

1Еуразия (16 сағ.)

50

Физикалық-географиялық орны, материк жағалауындағы мұхиттар жəне басқа да нысандар

1

- физикалық-географиялық орны ұғымын, оның материк табиғатына əсерін;


- карта бойынша материктердің физикалық-географиялық орнын анықтау;

- ФГО сипаттама беру; материктің шеткі нүктелерінің геогр координаттарын анықтау;

Кескін картағагеогр нысандарды белгілеу (жағалау сызығындағы нысандарды);
51

Еуразияның зерттелуі

1

материктер жəне олардың жеке бөліктерін зерттеушілерді;
52

Еуразия жер бедерінің жалпы ерекшеліктері

1

- тектоникалық құрылымына байланысты жер бедерінің басты ерекшеліктерін;

- жер бедерінің кесіндісін сыза;

карталар жəне кесінділердің көмегімен материктердің жер бедерін сипаттай алулары тиіс;
- кескін картаға геогр нысандарды белгілеу (таулар, қыраттар мен үстірттері)

Жер бедерінің орналасу ерекшеліктерін анықтау;

- басқа материктерге қарағандағы ірі жер бедерінің пішіндерінің ерекшеліктерін салыстыру, қорытынды шығару;53

Жер бедерінің негізгі пішіндері мен пайдалықазбалары

1


54

Климаты

1

-климаттың, климаттық белдеулердің, ауа массаларының, олардың маусымдақ ауысуының ерекшеліктерін, тораптар бойынша ішкі сулардың ерекшеліктерін;

- оқулық мәтініне талдау жасау барысында материктің бөліктерінің климатының типтерін анықтау;

Климатқалыптастырушы факторларын анықтау;

55

Климаттық белдеулер. №5 практикалық жұмыс, жоспар бойынша «Материктің екі бөлігінің климат типін анықтау жəне салыстыру»

1әр түрлі білім көздерін пайдаланып бір климаттық юелдеуде орналасқан бір материктің екі бөлігіндегі климат типтерін анықтау; оларды жауыншашын, температурасы бойынша салыстыру; ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау; климатқалыптастыру факторларын анықтау;


56

Ішкі сулары

1

-ішкі суларының алаптар бойынша ерекшеліктері
- кескін картаға геогр нысандарды белгілеу (өзен, көл); материктің кескінділерін жасау; материктің бір өзеніне сипаттама беру;57

Ішкі сулары (өзендердің жер бедері мен климатқа тəуелділігі, өзендердің қоректену түрлері), Атлант мұхиты алабының өзендері, Солтүстік Мұзды, Тынық, Үнді мұхиттарының жəне ішкі тұйық алабының өзендері

1

- өзендердің салыстырмалы сипаттамасын жасау;


58

Табиғат зоналары

1

-табиғат зоналарының орналасуы менерекшеліктері;

Материктің табиғатының өзіндік ерекшеліктері;

антропогендік табиғат кешендері;

59

Табиғат зоналары

1
60

Биіктік белдеулер, антропогендік табиғат кешендері

1
61

Еуразияның халқы, саяси картасы жəне аймақтары

1

-халқы мен табиғат ресурстары мен жағдайларының арасындағы адамның шаруашылығыныңбайланысы;

62

Еуразияның жекелеген елдерді (Ресей, Қазақстан., ,)

1

- аймақтарының, ірі мемлекеттерінің табиғаты мен экономикасының басты белгілері, оның дүниежүзі шаруашылығындағы маңызы; ҚР экономикалық байланыстары;
63

Қытай, Үндістан

1
64

Жапония жəне Оңтүстік Корея

1
65

Германия, Франция жəне Ұлыбритания

№6 практикалық жұмыс, жоспар жəне нұсқалар бойынша «Еуразияның бір еліне қысқаша, кешенді сипаттама»1
- карта бойынша және қосымша ақпаратты пайдалана отырып материктің бір мемлекетіне (мұғалім немесе оқушы таңдауы бойынша) жоспар бойынша қысқашакомплекстік сипаттама беру; Қазақстанмен қарым қатынасы туралы айтып кету;


Солтүстік жарты шар материктерін қайталау (1 сағ.)

66

Солтүстік жарты шар материктеріндегі табиғат компоненттерінің, табиғат жағдайларының, халқының өмір сүру жағдайы мен шаруашылық əрекетінің ұқсастығы мен айырмашылығы

1Жер – біздің ортақ үйіміз (курсты қайталау)

Табиғат пен қоғамның өзара байланысы, (2 сағ.)

67

Қазіргі саяси картаға сипаттама

1  • материктер табиғатының негізгі сипатын түсіндіре;


68

Табиғат жағдайларының адамөміріне, денсаулығына, іс әрекетіне тигізетін

1- материктер мен мұхиттардың экологиялық проблемалары;

Ғаламшарымыздың табиғат ресурстары; Табиғат жағдайларының адам өмірі, шаруашылығы мен болашағы үшін маңызы.
Каталог: files -> blogs
blogs -> Тақырыбы: Ленинград қорғанысы Мақсаты: Білімдік
blogs -> Программа по предмету «Русский язык»
blogs -> Сабақ түрі : Аралас сабақ Әдіс-тәсілдері : баяндау, түсіндіру, сұрақ-жауап, ой туғызу, қызығушылығын ояту,топпен жұмыс
blogs -> «Мұрагер»» бағдарламасы жайлы
blogs -> Негізгі орта білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы пәндерінің
blogs -> Оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
blogs -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
blogs -> Бастауыш білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы бойынша
blogs -> Сабақ тақырыбы: Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа»
blogs -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет