Химия нұсқауДата16.05.2020
өлшемі157.31 Kb.

ХИМИЯ


Нұсқау: «Сізге берілген бес жауап нұсқасындағы бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағы берілген пәнге сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет».

1. Сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрондық формуласы 2s22p4 болатын элемент атомы:

A) көміртегі

B) күкірт

C) фосфор

D) кремний

E) оттегі


2. ІІІ топтың негізгі топшасындағы элементтер

A) B Al Ga In Tl

B) Li Na K Rb Cs

C) O S Se Te Po

D) F Cl Br I At

E) Be Mg Ca Sr Ba3. Натрий хлориді ерітіндісінің диссоциациялану теңдеуі

A) NaOH ↔ Na+ + OH

B) HCl ↔ H+ + Cl

C) NaCl ↔ Na+ + Cl

D) KBr ↔ K+ + Br-

E) H+ + OH→ H2O4. Орынбасу реакциясы

A) 2HgO =2Hg + O2

B) 2Fe(OH)3 =Fe2O3 + 3H2O

C) HCl + AgNO3 =AgCl + HNO3

D) Mg + 2HCl =MgCl2 + H2

E) 2H2 + O2 =2H2O5. Сілтілік металдарды өндірісте алу

A) Сутектермия

B) Электролиз (тұз ерітіндісі)

C) Пирометаллургия

D) Электролиз (тұз балқымасы)

E) Алюминотермия6. Алюминий топшасының элементі

A) La


B) Si

C) Мn


D) In

E) Sc


7. Тек тотықсыздандырғыш

A) Na


B) O

C) S


D) F

E) Cl


8. Оттектің аллотропиялық түр өзгерісі

A) графит

B) сутек

C) озон


D) алмаз

E) иілімді күкірт9. Ас тұзы құммен ластанды. Оны тазарту үшін қосымша қажетті зат

A) көміртек (ІV) оксиді

B) күкірт (ІV) оксиді

C) сутек оксиді

D) натрий оксиді

E) тұз қышқылы10. Тәтті сусындарды, минералды суларды газдандыруға қажетті газ

A) CO2

B) SO2

C) SO3

D) NO2

E) CO


11. Fe + 2HCl(ерiт.) =FeCl2 (ерiт.) + H2

Реакция теңдеуіндегі бейэлектролиттер формулаларының алдындағы коэффициенттерінің қосындысы

A) 4

B) 6


C) 2

D) 3


E) 5

12. Кальций нитраты диссоциацияланғанда түзілетін иондар

A) Ca+

B) Ca2+ + 2

C) Ca2+ +

D) Ca2+ +2

E) Ca2+ +13. Қышқылдық оксидтер түзетін элементтер жұбы

A) C,Ca


B) C,S

C) C,Ba


D) C,K

E) C,Ag


14. NH4+ - ионына сапалық реакция

A) (NH4)2 CO3 + BaCl2 =BaCO3 ↓+2NH4Cl

B) N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + Q

C) (NH4)2 CO3 + 2HCl =2NH4Cl+ CO2↑+ H2O

D) (NH4)2 CO3 + 2NaOH =Na2CO3 + NH3 + 2H2O

E) NH3+HCl =NH4Cl15. Цементті клинкер өндірісіндегі шихтаның құрамына кальций, кремний, темір, алюминий және магний оксидтері кіреді. Шихтаны тұз қышқылымен өңдегенде өзгеріске ұшырамайтын оксид

A) FeO


B) SiO2

C) СаО


D) Al2O3

E) MgO


16. Бір шай қасық судың массасы шамамен 5 г болады.Судың құрамындағы сутек атомының саны

A)

B)

C)

D)

E)17. Тұз қышқылы ерітіндісі мен 20 г мәрмәр (CaCO3) әрекеттескенде түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемі

A) 2,24 л

B) 0,5 л

C) 4,24 л

D) 4,48 л

E) 8,8 л


18. Айналымдағы Na→Х→NaCl) У, „Х” және „У” заттары

A) x- Na2SO4; у-NaOH

B) x-NaOH; у-NaHSO4

C) x-NaOH; у- Na2S

D) x-NaO; у- NaCl

E) x-Na2O; у -NaOH19. Кәдімгі терезе шынысының құрамы Na2O ∙ CaO ∙ 6SiO2 . 100 кг шыны алу қажет соданың массасы

A) 27,9 кг

B) 22,2 кг

C) 24,5 кг

D) 18,3 кг

E) 25,8 кг
20. Массасы 68 г бокситтен электролиз арқылы 27 г алюминий алынды. Бокситтегі қоспаның массалық үлесі

A) 55%


B) 25%

C) 80%


D) 30%

E) 10%Нұсқау: «Сізге 5 тест тапсырмасы бар бір контекст беріледі. Тест тапсырмалары бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған. Таңдаған жауапты жауап парағындағы сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеңіз».

Хлор

Алғашқы рет 1915 жылы хлор () улы газ ретінде пайдаланылды. Хлор ауадан ауыр болғандықтан, жер бетіне жақын тарайды. Онымен улану адам үшін қауіпті болғандықтан, Н.Д.Зелинский белсендірілген көмір орналастырылған және хлорды адсорбциялайтын противогаз ойлап тапты. Осылайша, дем алатын ауа тазартылады.
21. Хлордың ағарту, залалсыздандыру қасиеттері пайдаланылатын сала

A) биотехнологияда, тамақ өнеркәсібінде

B) тұрмыста, медицинада

C) парфюмерияда, тұрмыста

D) химия өнеркәсібінде, металлургияда

E) жеңіл өнеркәсіпте, металлургияда22. Қатты заттардың газ тәріздес заттарды сіңіру үрдісі

A) адсорбция

B) гидролиз

C) десорбция

D) катализ

E) эмульсия23. Хлор ауадан ауыр

A) 1,17 есе

B) 2,44 есе

C) 1,52 есе

D) 2,15 есе

E) 2,22 есе24. Зертханада хлорды марганецтің (IV) оксидін тұз қышқылымен әрекеттестіру арқылы алады: . 112 л хлорсутектен алынатын хлордың (қ.ж.) көлемі

A) 42 л


B) 28 л

C) 14 л


D) 35 л

E) 21 л


25. Хлорға тән физикалық қасиеттер

A) сұрғылт түсті ұнтақ зат

B) иіссіз, түссіз, дәмсіз газ

C) сарғылт жасыл түсті, улы газ

D) сарғыш өте улы газ

E) қызыл күрең сұйық улы затНұсқау: «Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағы берілген пәнге сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет».

26. Барлығы аниондар болатын қатарA)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)27. Күшті негізден және әлсіз қышқылдан түзілген тұздар

A)

B)

C)

D)

E)

F)G)

H)28. Хлорид анионын анықтайтын иондар

A) натрий ионы

B) литий ионы

C) барий ионы

D) қорғасын ионы

E) алюминий ионыF) күміс ионы

G) сынап ионыH) кальций ионы

29. Металдың тотығу дәрежесі бірдей заттар жұбы

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)30. Металдық қасиеттері кемуі бойынша орналасқан қатарлар

A) мырыш → литий → хром

B) рубидий → калий → натрий

C) кальций → магний → бериллий

D) калий → натрий → литий

E) калий → кальций → барий

F) алюминий→ магний→ натрий

G) калий → алюминий → франций

H) кальций → стронций → барий


31. Екідайлы оксидтер

A)B)

C)

D)E)

F)

G)

H)32. Элементтер қатарында кемиді

A) тотықтырғыш қасиеттері

B) тотығу дәрежесі

C) электртерістілік

D) атом радиусы

E) валенттік электрондар саны

F) бейметалдық қасиеттері

G) энергетикалық деңгейлер саны

H) валенттілік


33. Концентрлі әрекеттеспейтін металдар

A) күміс


B) кальций

C) мырыш


D) алюминий

E) натрийF) мыс

G) темір


H) калий

34. қысқартылған иондық теңдеуіне сәйкес

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)35. Негіздік орта түзетін тұздар

A)B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)


36. Натрий ионындағы электрондардың энергетикалық деңгейлерде орналасуы

A) 2,8

B) 2,8,8


C) 2,8,8,18,2

D) 2,8,2


E) 2,8,1

F) 2,8,8,1

G) 2,8,3

H) 2,8,8,237. Cу тартқыш қосылыстар

A) тұз қышқылы

B) фосфор (V) оксиді

C) азот (V) оксиді

D) күкірт қышқылы

E) азот (ІІ) оксиді

F) кремний оксиді

G) күкіртті қышқылы

H) азот қышқылы


38. Ковалентті полюссіз байланыс түзетін заттар жұбы

A) оттек, азот

B) метан, силан

C) фосфин, карбин

D) аммиак, су

E) хлорсутек, су

F) көмір қышқыл газы, су

G) фторсутек, озонH) графит, натрий хлориді

39. Атомдық радиусы өсуі бойынша орналасқан қатар(лар)

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)40. Азот қышқылының ерітіндісі әрекеттеспейтін заттың формулалары

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)
ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет