Құқық негіздерімен сот медицина кафедрасыДата17.02.2017
өлшемі1,33 Mb.АО «Медицинский университет Астана»

СӘӨ 07.1.19-2012Шығарылған күні:Құқық негіздерімен сот медицина кафедрасы

Тексеріс күні


Тексеріс #:


бет -


1.Тақырыбы «Құқық негіздері оқу курсының жүйесі»
2. Мақсаты

Осы тақырып бойынша құқық негіздері пәнінің оқыту

әдісімен таныстырып, қоғамдағы құқықтың ерекше

атқаратын рөліне толық сипаттама көрсетіп, студенттерді

құқықтың белгілері мен құрылымын анықтауына,

құқықтық терминдерді нақты қолдануына және құқықтық

мәдениеті мен құқықтық сана сезімдерін ояата отырып

құқықтық тәртіпті қалыптастырып дамыту.


3. Оқыту мақсаты
- тақырып бойынша презентация дайындау дәне оны қорғау;

 • ҚР Конституциясына және оның негізгі бөлімдеріне талдау жасауға дағдылану;

 • қолданыстағы заңдылыққа бейімделу;

 • студенттердің құқықтық санасын қалыптастыру.


4. Тақырыптың негізгі сұрақтары
1. Құқық негіздері курсының негізгі мақсаттары.

2. Құқық негіздері оқу курсының түсінігі, пәні және құрылымы.

3. Құқықтық мәдениеттің түсінігі мен мақсаттары.

4. Құқықтық тәрбиелеудің түсінігі мен қызметі.

5. Құқықтық сана және дұрыс тәртіптің түсінігі, маңызы.

6. Құқықтық норма түсінігі, оның құрылымы және қолданылуы.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері Презентация.
Тәжірибелік сабаққа «Құқық негіздері оқу курсының жүйесі» тақырыбы бойынша презентация дайындау. Студенттерге презентацияның жоспарға және қолданылатын әдебиеттерге сәйкес жасалуын үйретіп, слайдты қолдана отырып тақырыптың мазмұнын ашып оны қорғау.

Презентацияға берілген сұрақтар: 1. «Құқық негіздері оқу курсы жүйесін» зерделеу мақсаттары.

 2. Құқық негіздерінің басқа ғылымдармен қарым- қатынасы.

 3. Құқықтық қатынастың қоғамдағы маңызы.

 4. Құқық бұзушылық туралы ұғым және оның түрлері.

5. Заңды жауапкершіліктің түрлері.

леметтері.қатынастар құрамының

6. Әдебиет

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық,2-ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. I бөлім. 4-26 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2-бас.,толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007.- 304 бет. I бөлім. 5-43 беттер.

3. ҚР Конституциясы. I бөлім Жалпы ережелер. Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.


Қосымша
1. Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. «ҚР-ның Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.


7. Бақылау
- «Құқық негіздері оқу курсының жүйесі» тақырыбы бойынша тестілік бақылау жұмысының сұрақтары.

- төмендегі аталған құқықтық терминдерге түсініктеме беру тапсырмасы бойынша құқықтық диктант: заң, құқықтық қатынас, құқық бұзушылық, Президент, Парламент, Үкімет, Конституция, азаматтық құқық, отбасы құқығы, азаматтық әрекет қабілеттілігі, әрекет қабілеттілігі.


1.Тақырыбы «Мемлекет пен құқық, мемлекеттік құқықтық

құбылыстар туралы негізгі ұғымдар».


2. Мақсаты Тақырып бойынша мемлекет туралы негізгі

түсініктер мен құбылыстар туралы қарастыра отыра,

мемлекеттің пайда болуы мен мемлекеттік құрылыс

нысанына және мемлекет пен қоғам арасындағы өз ара

қарым – қатынас ерекшеліктерін түсіндіру.

3. Оқыту мақсаты:
- Жұптасып жұмыс жасауды үйрету және бір бірін толықтыра білу;

- ҚР мемлекеттік құрылымын талдауға дағыландыру;

- Конституция баптарымен жұмыс жасау барысында адам мен азаматтың конституциямен бекітілген негізгі құқықтарын ажырата білуге үйрету;

- Негізгі құқықтық нормаларды құқық салаларында қолдана білуді үйрету;

- ҚР да құқықтық мемлекеттің құрылу процестерімен және ҚР территориясында құқықтың қолданылу ерекшеліктерімен таныстыру.
4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.
1. Мемлекеттің түсінігі, нысандары, типтері және белгілері.

2. Мемлекеттің ішкі және сыртқы функциялары.

3. Құқықтың түсінігі, нысандары, типтері және белгілері.

4. Әлеуметтік нормалардың басқа түрлерімен құқықтың қарым қатынасы.

5. Құқықтық нормалардың түсінігі және құрылымы.

6. Қазақстан құқығының негізгі салалары.

7. Құқықтың негізгі және қосымша функциялары.

8. Құқық пен мемлекеттің пайда болуы.

9. Әдеттік құқықтың 1-ші заңдылық қайнар көзіне жалпы сипаттама.

10.Кодификациялық құқықтың 1-ші заңдылық қайнар көзіне жалпы сипаттама.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері жұптасып жұмыс жасау.
1 жұп.

1. Мемлекет түсінігі.

2. Құқық түсінігі.

2 жұп.


1. Мемлекеттік құқықтық құбылыстар түсінігі.

2.ҚР территориясында мемлекеттің дамуы.

3 жұп.

1. ҚР территориясында құқықтың дамуы.2. Мемлекеттің тарихи типтері.

4 жұп.


1.Құқықтың түрлері мен нысандары.

2.Құқықтың функциялары.

5 жұп.

1.Әдеттік құқық түсінігі.2.Прецеденттік құқық түсінігі.

6 жұп.


1.Кодифициялық құқық түсінігі.

2.ҚР етрриториясындағы құқықтың нысаны.

7 жұп.

1. Мемлекеттік мәселелерді шешудегі құқықтың маңызы.2.ҚР территорясындағы мемлекеттік құқықтық құбылыстарға жалпы сипаттама.
6. Әдебиет

Негізгі

1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық, 2-ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. I бөлім. 4-26 беттер.

2. Оспанов Қ.И «Құқық негіздері» 2-бас., толықтырылған.- Алматы:Жеті

жарғы,2007. - 304 бет I бөлім. 5-43 беттер.

3. ҚР Конституциясы. I бөлім Жалпы ережелер Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

Қосымша

1. Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. «ҚР-ның Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР-ның Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.
7. Бақылау

- «Мемлекет пен құқық туралы, мемлекеттік құбылыстар туралы негізгі ұғымдар» тақырыбы бойынша тестілік бақылау жұмысы, жағдайлық есептер.

- Жағдайлық есептер
№ 1 тапсырма

Шарт: Құқықтық нысандардың біреуіне анықтама берген студент Жаров былай дейді:

«Құқықтық әдет ғұрып» - бұл бір-біріне ұқсайтын істерге ереже болып қалатын, нақты іс бойынша сот шешімі. Ал, оған студент Аверин қарсы былай дейді: «Құқықтық әдет ғұрып» - бұл тәртіп ережесі ұзақ уақыт бойы қайталана беретін мемлекетпен санкцияланған жалпыға міндетті тарихи ереже.

Сұрақ: Олардың қайсынікі дұрыс? Прецеденттік құқықтың белгілерін және оның қолданылу аумағын атаңыз.


№ 2 тапсырма

Шарт: Студент Алхимовтың ойынша, нормативтік акт ол құқық нормалары жүйеленетін, құзіретті органдардан берілген жазбаша құжаты деп санайды. Студент Ефремов келіспеді. Оның ойынша нормативтік акт кейіннен ұқсас заңды істердің шешілуінің міндетті ережелері болатын нақты іс бойынша соттың шешімі.

Сұрақ: Бұл таласта кімнің тұжырымы дұрыс? Нормативтік актілердің маңыздылығын анықтаңыз? Қандай мемлекеттік органдар заңды актілерді шығарады? Заңды актілерге мысал келтіріңіз.
№ 3 тапсырма

Шарт: Акимов құқықтық мемлекеттің белгілерін былай деп атайды:

Заңның үстемділігі.

Басқару элитасын тотальді бақылау.

Билікті бөлу қағидаттары.

Жеке тұлғаның құқығы мен бостандығына кепіл.

Соттың тәуелсіздігі.
№ 4 тапсырма

Шарт: Студент Мартюшов қоғамдағы құқықтық функцияны қарастыра отырып, ол ең бастысы тәрбие, сонымен бірге жалпы және арнайы құқық бұзушылыққа ескерту жасау, ал қосымшасына қоғамдағы қатынастарды реттеу деп өз ойын айтты.

Сұрақ: Құқықтың функциясы мен нысандарын атаңыз?.

№ 5 тапсырма

Шарт: Студент Симкина құқықтық актілерді жалпы сипаттау барысында Конституцияны Азаматтық туралы заң, азаматтық кодекс және еңбек туралы заң жоғарғы заңдық күші бар нормативтік актілер деп сипаттайды. Сұрақ: Конституция дегеніміз не? Құқықтық актілердің жалпы жүйесіндегі Конституцияның маңызы қандай? Оның жоғарғы заңдық күші немен анықталады?

1.Тақырыбы «Қазақстан Республикасының конституциялық құқық негіздері»
2. Мақсаты:
Тақырып бойынша Конституцияның ұғымы мен мәнін және ерекше белгілерін айқындай отырып, қоғам мен мемлекетте ең жоғарғы заңдық күші бар, адам азаматының құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін,

мемлекеттік құрылысын, ел басының өкілеттілігін, өкіметтің заң шығарушы, атқарушы және сот органдарын, сондай – ақ жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарын және олардың қызметін бекітуші әрі реттеуші негізгі заңына сипаттама бере отыра студенттер Ата Заңның мазмұнын білуге міндетті.3. Оқыту мақсаты:
- ҚР Конституциясының негізгі ережелерімен таныстыру;

- Жағдайлық есептерді құру және шешуге дағдыландыру;

- Конституция баптарымен жұмыс істеу барысында құқықтық терминдерге, сондай- ақ Конституцияның баптарына сипаттама беруге үйрету;

- Конституциялық – құқықтық қатынастардың айрықша белгілерін анықтауға үйрету;


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары
1. Конституция құқығының ұғымы, пәні, ролі және қайнар көзі.

2. Конституциялық - құқықтық қатынастардың ұғымы, олардың объектілері мен субъектілері.

3. Конституция ұғымы және құқықтық актілер жүйесіндегі оның ролі.

4. Конституциялық заңдылық ұғымы және оның ерекшеліктері.


5.Білім берудің және оқытудың әдістері жағдайлық есептер.
Есеп №1.

Шарт: ҚР институтында оқитын студент Ли Чан, өзімен бірге оқитын группалас қызына, яғни, Павловаға некелесу туралы және де некелескеннен кейін Қытай халық Республикасының азаматтығын алуға ұсыныс жасады. Павлова ұсынысты қабылдады, бірақ оған ең алдымен, ҚР азаматтығынан шығу керектігін айтты. Қандай жағдайда ҚР азаматтығынан шығуға болды?

Есеп №2.

Шарт: Алматы медицина академиясының аспирантурасында оқитын шетел азаматы Пауль Зинчер Қазақстанның азаматтығын алғысы келді, өйткені асперантураны бітірген соң, оған Астанада жұмыс ұсынды. Қандай негіздермен және қандай жолмен Қазақстанның азаматтығын алуға болды?

Есеп №3.

Шарт: Томас Гоппинс, оның әйелі Кейс және олардың 12,15,19 жасар балалары АҚШ азаматтары бола тұра, өз отандарын тастап Қазақстанға келіп, Қазақстанның азаматтығын алғысы келді. Сұрақ : Гоппинс отбасы қандай органға жүгінуі тиіс? Олар қандай жолмен Қазақстан азаматтығын ала алады және олардың үш баласының азаматтықтары мәселесі қалай шешіледі?

Есеп № 4

Шарт: Ұлыбритания азаматы Чарлз Блейер Астана қаласында тұрып мехникалық зауытта бас инженер қызметін атқарады. М.Синицкая есімді азматшаға үйленген соң ҚР азаматтығын қабылдауды ұйғарады . Сұрақ: ол үшін қай органға және қандай құжатпен жүгінуі тиіс?


Есеп № 5

Шарт: Тілші Нестерова шетел азматына тұрмысқа шығып, онымен бірге Бразилияға кетіп қалады. Бірақ, жүкітілік кезінде Қазақстандағы үйіне келіп қызын дүниеге әкеледі. Сұрақ: Нестерованың қызының азаматығын анықтаңыз?6. Әдебиет

Негізгі

1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері».Оқулық, 2-ші басылым. Алматы, 2004.-

248 бет. II- бөлімі.28-44 беттер.

2. Оспанов Қ.И «Құқық негіздері».2- бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007.-304 бет. II- бөлімі.

3. ҚР Конституциясы. Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

Қосымша

1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.
7. Бақылау
- «ҚР Конституциялық құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тестік бақылау жұмысының сұрақтары

- Тақырып бойынша жазбаша жауап беріп, берілген сұрақтарды нақты қарастырып, құқықтық терминдерді қолдана отырып өз ойларын толық жеткізе білу.

1. Жалпы құқық жүйесіндегі конституциялық құқық.

2. Конституциялық құқықтың пәні.

3. Конституциялық құқығының негізгі қайнар көзі.

4. Конституциялық құқығының мақсаты.

5. Конституцияның сипаты.

6. Конституцияның түрлері.

7. Конституцияның заң ретіндегі ерекшеліктері.

8. Конституцияның қабылдануы.

9. Конституциялық құқығының қосымша ролі.

10. Конституция негізгі Заң, оның мақсаты.

11. Конституцияның құрылымы.

12. Конституцияның қабылданған мерзімі.

13. Конституция - негізгі заң ұғымы ай уақыттан басталды.

14. Конституциялық – құқықтық қатынастардың объектілері.

15. Конституциялық – құқықтық қатынастардың субъектілері.

16. Конституциялық – құқықтық қатынастардың мақсаттары.

17. Конституциялық құқықтық нормалар.

18. Конституция бойынша азаматтық ұғымы.

19. Конституция бойынша саяси бостандықтар мен құқықтар.

20. Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі.1.Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының адам және азаматтарының Конституциялық ережелері негіздері».
2.Мақсаты:
Тақырып бойынша ҚР негізгі Заңы ретінде нақты түсіндіру, оның қайнар көздерін үйрету, баптарды талқылау және талдау, Конституцияның әр бабы бойынша сауатты анықтама беріп маңызын білу
3.Оқыту мақсаттары:

Тәжірибелік сабаққа «Қазақстан Республикасының адам және азаматтарының Конституциялық ережелері негіздері» тақырыбы бойынша презентация дайындау. Жоспарға және қолданылатын әдебиеттерге сәйкес презентация дайындап слайдтарды қолдана отырып тақырыптың мазмұнын ашып презентацияны қорғауға үйрету. Сөйлеушіні мұқият тыңдап, бір бірін толықтыра білуге үйрету. Адам мен азаматтың негізгі құқықтары мен бостандықтарын талқылауға үйретіп, адам мен азаматтың жеке, әлеуметтік, экономикалық және саяси құқықтарының мәнімен мақсатын зерделеу. Конституциямен жұмыс істеу барысында құқықтық терминдерге сипаттама беруді үйрету. ҚР әрбір азаматының негізгі құқықтарымен міндеттерін анықтау. Адам құқығы туралы халықаралық негізгі құжат ережелерін қарастыру.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:


 1. Адам және азаматтың конституциялық құқықтық мәртебесі.

 2. Адам және азаматтың конституциялық құқығы.

 3. Адамның жеке құқығы мен бостандығы.

 4. Адам және азаматтың экономикалық құқықтары мен бостандықтары.

 5. Адам және азаматтың әлеуметтік құқықтары мен бостандықтары.

 6. Адам және азаматтың саяси құқықтары мен бостандықтары.

 7. Азаматтың құқықтық міндеттері.

 8. Азаматтық түсінігі.

 9. Азаматтық алу тәртібі.

 10. Азаматтықтан шығу тәртібі.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері - презентация

«Қазақстан Республикасының адам және азаматтарының Конституциялық ережелері негіздері» тақырыбы бойынша дайындалатын презентацияның сұрақтары 1. Адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің қоғамдағы ролі

 2. Конституциялық құқықпен бостандықтың Қазақстанда жүзеге асырылуы

 3. Құқықтық қатынастарға қатысушылардың түрлі құқықтарымен бостандықтарының бұзылуына заңды жауапкершілік қолдану.

 4. Мемлекет пен адамның ішкі байланысы бойынша азаматтардың міндеттерінің орындалуы (мемлекеттік құқықтың жүзеге асырылуы)

 5. Адам және азаматтың құқығы мен бостандығын қорғаудағы мемлекеттік-құқықтық реттеулер.


6.Әдебиет:

Негізгі.
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық,2-ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. I бөлім. 4-26 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2-бас.,толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007.- 304 бет. I бөлім. 5-43 беттер.

3. Қ.Р Конституциясы. I бөлім Жалпы ережелер. Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.


Қосымша
1. Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. «ҚР-ның Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.7. Бақылау:
«Қазақстан Республикасының адам және азаматтарының Конституциялық ережелері негіздері» тақырыбы бойынша жазбаша жұмыс

Жазбаша жұмыстың сұрақтары:

1. Адамның негізгі құқықтары мен міндеттері

2. Адам және азамат құқықтары мен бостандықтары кепілдігі түсінігі

3. ҚР Конституциясының екінші бөліміне толық талдау жасаңыз

4. ҚР азаматтарының жүріп тұру еркіндігі түсінігі

5. ҚР аумағынан тыс жерде ҚР азаматын қорғау

6. Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен міндеттерін қорғау қажеттілігі

7. Адам құқықтары мен бостандықтары кепілдіктерін айтып беріңіз

8. Адам және азаматтың негізгі міндеттерін атап көрсет

9. Ар-ождан бостандығы дегеніміз не?

10. Кәсіпкерлік қызмет бостандығы дегеніміз не?1.Тақырыбы: Қазақстан Республикасының конституциялық құрылым негіздері.
2.Мақсаты:
ҚР Конституциялық құрылым түсінігін ашу, ҚР Конституциялық құрылысын оқып үйрену, ҚР заңдарының негізгі жағдайларын білу, ҚР биліктің ұйымдастырылуы жайында толық білімінің болуы, Президенттің, Парламенттің, Үкіметтің және басқа да мемлекеттік органдардың конституциялық мәртебесін білу, мемлекеттік билікті жүзеге асырудың ерекшеліктерін білу, ҚР заң шығарудың негізгі ережелерін білу. Құқықтық, әлеуметтік, демократиялық мемлекет құру жолындағы мемлекеттік саясат бағыттары.
3.Оқыту мақсаты:
- топпен бірлесіп жұмыс істеуге машықтану, топпен тақырыптық қорғауға үйрену, бірі бірін тыңдай білу, бір бірін толықтыра білу.

-ҚР конституциялық құрылысының негізгі ережелерін қарастыру.

-Конституция баптарымен жұмыс барысында мемлекеттік құрылымның негізгі белгілерін сипаттау.

- ҚР әкімшілік-территориялдық құрылымын зерделеу.

- биліктердің бөліну қағидасы бойынша түсінік қалыптастыру.

- құқықтық мемлекет құрудың негізгі қағидаларын бөліп көрсету.

- құқықтық түсініктер мен терминдерді пайдалана отырып сауатты сөйлеуге дағдылану.
4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:


 1. ҚР Конституциялық құрылымының түсінігі.

 2. Конституция- мемлекеттің негізгі заңы.

 3. Президенттің Конституциялық-құқықтық мәртебесі.

4. Парламенттің Конституциялық-құқықтық мәртебесі.

5. Үкіметтің Конституциялық-құқықтық мәртебесі.

6. Демократиялық мемлекет түсінігі мен белгілері.

7. Құқықтық мемлекет түсінігі мен белгілері.

8. Зайырлы мемлекет түсінігі мен белгілері.

9. Әлеуметтік мемлекет түсінігі мен белгілері.

10. Унитарлы мемлекет түсінігі мен белгілері.
5. Білім берудің және оқытудың әдістері - шағын топтар.

Шағын топтармен жұмыс ауызша пікір таластыра отырып талқылау түрінде өтеді.

Шағын топтар арасында тақырыпты ашуға берілетін сұрақтар.

1 топ


1. Халықтың биліктіжүзеге асыруы қалай жүзеге асады.

2. Мемлекетті басқаруға халықтың қатысуы.

2 топ.

1. Егемендік және тәуелсіздік түсінігі.2. ҚР Конституциясы- республиканың негізгі Заңы.

3топ.


1. Унитарлы мелекет түсінігі.

2. Мемлекеттік құрылым нысаны.

4 топ.

1. ҚР зайырлы мемлекет деп жариялау түсінігі.2. Территориялық бөлінбеу түсінігі.

5 топ.


1. ҚР Президентін сайлау тәртібі.

2. Үкіметтің, Министрліктер кабинетінің тағайындалу тәртібі .

6 топ.


 1. Қоғамдық келісім және саяси тұрақтылық түсінігі.

 2. Заңдылық билік түсінігі.

7 топ.

1. ҚР сот билігі түсінігі.

2. ҚР Конституциялық Кеңесінің өкілеттігі.

8 топ.


1.Атқарушы билік түсінігі.

2.Құқықтық мемлекет белгілері.


6.Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық,2-ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. I бөлім. 4-26 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2-бас.,толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007.- 304 бет. I бөлім. 5-43 беттер.

3. ҚР Конституциясы. I бөлім Жалпы ережелер. Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.


Қосымша
1. Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. «ҚР-ның Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж


7.Бақылау:

Жазбаша бақылау жұмысының сұрақтары.

1. ҚР Конституциялық құрылымының түсінігі және ерекшеліктері.

2.ҚР негізгі қызметтері қағидаларының мәні: қоғамдық келісім, саяси тұрақтылық.

3. ҚР халқының игілігі үшін экономиканың дамуына және қазақстандық патриотизмге сипаттама беру.

4. биліктердің бөліну қағидаларына түсінік беру.

5. Әкімшілік территориялдық аумағына түсінік.

1. Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары».
2. Мақсаты:
Қазақстан Республикасының Құқыққорғау органдары, Сот жүйелері туралы ұғымды және міндеттері мен мақсаттарын қарастыру, құқық қорғау жүйесіндегі түрлі органдардың айырмашылықтарымен олардың қызметтерінің негізгі қағидаларын зерделеу.
3. Оқыту мақсаты:
- құқыққорғау органдары жүйесінің ұғымын және міндеттерін зерделеу.

- жұптасып жұмыс жасау барысында сұрақтарды бірлесіп талқылауға дағдыландыру.

- жауап беру кезінде кесте, слайд т.б. дидактикалық материалдарды сауатты қолдана білуге үйрету

- басқа да студенттердің жауаптарын тыңдап, оларды толықтыра білуге үйрету.

-Конституцияның баптарына түсініктеме беру барысында құқықтық терминдерді дұрыс қолдана білуге үйрету.
4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. Құқыққорғау органдары жүйесінің түсінігі және міндеттері.

2. Соттар түсінігі және олардың қызметтері.

2. Прокуратура ұғымы және қызметі.

3. Анықтау және алдын ала тергеу органдарының ұғымы және қызметтері.

4.Қорғаушының және нотариаттың түсінігі, қызметтері.
5. Білім берудің және оқытудың әдістері жұптасып жұмыс жасау.
1 – ші жұп.

1. Құқыққорғау қызметіне түсінік беру.

2. Құқыққорғау органдарының жүйесі.
2 – ші жұп.

1. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымы.

2. ҚР аумағында тәуелсіз соттың жүзеге асырылуы.
3 – ші жұп.

1. ҚР Конституциясындағы соттар қызметі туралы.

2. Сот әділдігінің қағидаларына түсінік, ролі.
4 – ші жұп.

1. Сот әділдігінің 1-ші қағидасының мазмұны және оның маңызы.

2. Сот талқылауына қатысушылардың негізгі құқықтары.
5 – ші жұп.

1. Сот әділдігінің 2-ші қағидасының мазмұны және оның маңызы.

2. Сот талқылауына қатысушылардың негізгі міндеттері.
6. Әдебиет

Негізгі
1.Баққұлов С. Д.«Құқық негіздері».Оқулық, 2 - ші басылым. Алматы, 2004 .-

248 бет. VII бөлім.118-125 беттер..

2.Оспанов И.Қ .«Құқық негіздері»2- бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы , 2007. - 304 бет. VII бөлім 192-224 беттер.

3.ҚР Конституциясы. VII бөлім Соттар және сот төрелігі Алматы 2008 ж.

4.Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.


Қосымша

1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003ж.
7. Бақылау:
«ҚР құқық қорғау органдары және сот» тақырыбы бойынша тестік бақылау жұмысының сұрақтары.
1.Тақырыбы: « Қазақстан Республикасының сот әділдігі және сот».
2.Мақсаты:
Тақырыпты оқып үйрену сот билігін ұйымдастыруды және ҚР әділсотты жүзеге асыруды, сот билігін ұйымдастыру қағидаларын, ҚР аумағындағы сот қызметінің конституциялық бастамаларын оқып білуге мүмкіндік береді. Тақырыпты оқу барысында Қазақстан сот өндірісінің конституциялық қағидаларына талдау жасауға, сот органдарына адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын қорғауға жүгіну тәртібін білуге мүмкіндік береді.

3.Оқыту мақсаты:
- Жұптасып жұмыс жасауға үйрену, қарсыласын тыңдай білу, бір бірін толықтыра білу.

- Студенттерді әділсот қағидасын сипаттай білуге үйрету.

- Конституция баптарымен жұмыс жасау барысында сот билігінің ролі мен маңызын білу, сонымен қатар сот билігін жүзеге асыру барысындағы соттарға қойылатын талапттарды білу.

- Жұптасып жұмыс жасау барысы тақырыптық тапсырмаларды бірлесіп орындау шығармашылықтары мен коммуникативті дағдыларын дамытады.

- Сабақ барысындағы жауап беру кезінде себеп салдар байланыстарына назар аудару қажет.
4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1.Сот билігі түсінігі және жүйесі.

2.Сот билігін ұйымдастырудың құқықтық негіздері.

3.Соттардың құқықтары мен міндеттері.

4. ҚР сот төрелігінің негізгі қағидалары.

5. Судья лауазымына тағайындалушы үміткерлерге қойылатын жалпы талаптар.

6. Сот төрелігін қандай орган жүзеге асырады.

7. Әділсот қағидалары.

8. Заңдылық қағидалары.

9. Барлық адамдардың заң мен сот алдында теңдігі туралы қағида.

10. Сайлау және тағайындау жағдайындағы республикадағы соттардың қалыптасуы.

11. Кінәсіздік презумпциясы қағидасы.

12. Жарыссөздегі жақтардың тең құқылығы қағидасы.

13. Сот талқылауының жариялылығы қағидасы.

14. Құқықтық мемлекеттегі әділсот маңызы.

15. Судья мәртебесі-сот билігінің жаршысы.
5.Білім берудің және оқытудың әдістері - жұптасып жұмыс жасау.
Әр жұпқа тақырыпты толықтай ашу үшін сұрақтар қойылады.

1 -ші жұп.

1. ҚР сотта іс жүргізу түсінігі.

2. Әділсот түсінігі.

2- ші жұп.

1. ҚР Сот билігін ұйымдастыру.

2. ҚР Конституциясының 77 бабын талдау.

3- ші жұп.

1. Аудандық соттар мәртебесі.

2. Соттардың Конституциялық ережелері.

4- ші топ.


 1. Конституцияның 82 бабын талдау.

 2. Судьяның сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және Конституциямен заңға ғана бағынуы (77 бап).

5- ші топ.

1. ҚР Конституциясының 75 бабын талдау.

2. ҚР Жоғары Соты мәртебесі.
6.Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық,2-ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. I бөлім. 4-26 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2-бас.,толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007.- 304 бет. I бөлім. 5-43 беттер.

3. Қ.Р Конституциясы. I бөлім Жалпы ережелер. Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.


Қосымша
1. Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. «ҚР Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж7. Бақылау :
Қазақстан Республикасының сот әділдігі және сот» тақырыбы бойынша жазбаша жұмыс сұрақтары.

1. Сот билігін ұйымдастырудың жалпы қағидалары.

2. Сот билігін жүзеге асырудың ролі мен маңызы.

3. Соттардың еңбек қызметін жүзеге асырудың ерекшелігі.

4. ҚР Конституциясының 7-ші бөліміне сипаттама.


1. Тақырыбы : «Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері».
2. Мақсаты:
Студенттерді осы саланың реттелу пәнімен, қайнар көзімен және жүйесімен, әкімшілік құқықбұзушылықтың түрлерімен және әкімшілік құқықтық жауапкершіліктің қолданылу шарттарымен таныстыру

3. Оқыту мақсаты:

- ҚР Конституциясының негізгі ережелерімен таныстыру.

- Жағдайлық есептерді құру және шешу дағдыларына машықтандыру.

- Жағдайлық есептерді шешу студенттердің ойлау қабылеттерін дамытып, түзетуге және білім деңгейін жеке тексеруге мүмкіндік береді.

- Студенттердің білімін күнделікті жағдайға бейімдеу.

- Әкімшілік жауапкершіліктің қолданылу шарттарын түсіндіру.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. Әкімшілік құқықтың ұғымы және пәні.

2. Әкімшілік құқықтың рөлі және қайнар көзі.

3. Әкімшілік құқықтық қатынастардың ұғымы және түрлері.

4. Әкімшілік құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілері.

5. Мемлекеттік қызметтің түсінігі және функциялары.

6. Мемлекеттік қызметтің негізгі қағидалары.

7. Әкімшілік құқық бұзушылықтың ұғымы.

8. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері.

9. Әкімшілік жауапкершілікті қолданудың ұғымы мен шарттары

10. Әкімшілік жазалардың қолданылу тәртібі.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері - жағдайлық есептер.

- ҚР Конституциясының негізгі ережелерімен таныстыру.

-Жағдайлық есептерді құру және шешу дағдыларына машықтандыру

-Жағдайлық есептерді шешу студенттердің ойлау қабылеттерін дамытып, түзетуге және білім деңгейін жеке тексеруге мүмкіндік береді

-Студенттердің білімін күнделікті жағдайға бейімдеу.

-Әкімшілік жауапкершіліктің қолданылу шарттарын түсіндіру.


№1 есеп.


Б. Есімді азаматша жұмыс орнына бірнеше рет кешігіп келеді және оған әкімшілік тарапынан әкімшілік айыппұл салынады, алайда Б. есімді азаматша құзырлы ұйымдарға шағымданады.

Сұрақ: Әкімшілік айыппұл салыну заңды ма?


№2 есеп.

Мас күйінде автакөлікке отырғаны үшін азамат Баймағамбетовты жол полиция қызметкері 6 айға жүргізуші құқығынан айырды. Оған наразы болған Баймағамбетов құзырлы органдарға шағымданатынын жеткізді.

Сұрақ: Жол полиция кызметкері азамат Баймағамбетовтың жүргізуші құқығын айырғандығы заңды ма?
№3 есеп.

Саяжайда демалған Орынбасаровтар әулеті өздерімен бірге туысы Олжасты да алып барады оның жасы 16 жаста болатын, өздерінің керек жарақтары үшін дүкенге автокөлікпен Олжасты жұмсайды оның жүргізуші куәлігі болмайтын, жолда Олжас автакөлікпен бағанаға соғады.

Сұрақ: Кім және әкімшілік заң бұзылушылықтарға тартылуы мүмкін?
№4 есеп.

Марат пен Жандос жексенбі күні орманда болып, өздері кеткеннен кейін отты өшірмей кетеді бұны байқаған орман басшылығы «өртке қарсы ережені бұзғандары» үшін олардың әр-қайсысына айыппұл салады, сонымен қатар Марат пен Жандостың жұмыс орнына шағымданды. Мекеме басшылығы тарапынан Маарат пен Жандосқа сөгіс жарияланды.

Сұрақ: Бұл жазалар заңды ма?
№5 есеп.

«Триумф» кәсіпорыны өндірістік қалдықтарын қаланың сыртына тастап жүргенін байқаған саяжай тұрғыны Ануар қалалық әкімшілікке шағымданады.

Сұрақ: Қалалық әкімшілік «Триумф» кәсіпорынын әкімшілік жауапкершілікке тарта алады ма?
№6 есеп.

5-ші курс студенті Айбек сабаққа алкоголдік ішімдік ішіп келеді. Топ басшысы жасаған ескертулерге балағатпен жауап береді. Аудиториядағы мүлікке зиян келтіріп, сонымен қатар мұғәлімге дәріс оқуға кедергі жасайды.

Сұрақ: Қандай заң бұзылушылықтары үшін азамат Айбекті әкімшілік жауапқа тартуға болады?
№7 есеп.

Жұмысшы Санжар өзінің жұмыстасы Болат мекеме автакөлігін ашық күйде тастап кеткенін көріп, ол автаколікке отырады. Санжардың жүргізуші куәлігі болмаған және ол мас күйінде болатын.

Сұрақ: Санжар мен Болатты әкімшілік жауапқа тартуға болады ма?
№8 есеп.

Қалалық автопарк «Транс» кәсіпорынына қалааралық жолаушы тасымалы үшін лицензия береді бірақ, бұл кәсіпорын өзіне берілген міндеттерді орындамағаны үшін ол кәсіпорынның лицензиясын алып қояды.

Сұрақ: Бұл жерде қандай заң бұзушылық болды және әкімшілік жауапқа тартуға болады ма?
№9 есеп.

Қала сыртындағы аудандардың бірінде Жамбыловтар отбасы заңсыз тұрғын үй салады, біраз уақыттан соң бұл отбасының заңсыз тұрғын үй салғандығы және ол үйді бұзуын немесе мәжбүрлеу шараларын қолданатындығын мәлімдейтін хат қала әкімшілігінен келеді.

Сұрақ:Мәжбүрлеу шараларына және әкімшілік жауапқа тартуға болады ма?
№10 есеп.

Сауда-сату құқығына рұқсаты жоқ және сауда-саттыққа көрсетілмеген жерде гүл сатқаны үшін С. есімді азаматты құқық қорғау ұйымдары әкімшілік жауапқа тартатындығын мәлімдеді, ал С. есімді азамат бұл кәсіппен жұмыссыз болғандықтан айналысқанын айтты.

Сұрақ: С. есімді азаматтың осындай кәсіппен айналысқаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартуға болады ма?
№11 есеп.

А есімді азаматша Астана қаласындағы орталық көшелерден асығыс тыйым салынған қиылыстан өтеді, оны байқаған жол полициясы қызметкері оған айыппұл төлеу үшін азаматша А-ның төл құжатын талап етеді, бірақ азаматша А төлқұжатын беруден бас тартады.

Сұрақ: Жол полиция қызметкерінің іс - әрекеті құқықты ма? Әкімшілік құқыққа тартуға кімнің құқығы бар?
№12 есеп.

Сәуле күнде отырған автобусына 100 тенге береді,оған қайтаруға ақшасы жоқ деген сылтаумен кондуктор қалған ақшасын қайтармайды және бұл бірнеше рет қайталанады.

Сұрақ: Кім жағынан құқық бұзушылығы болады?

Сәуле қалай шағымдана алады?


№13 есеп.

Он төрт жастағы Сергей мектепке асығыс кезінде тыйым салынған қиылыстан өтті.

Сұрақ: Бұл Сергейдің іс-әрекеті заң бұзушылыққа жатады ма?

Оны әкімшілік жауапкершілікке тартуға болады ма?


6. Әдебиет

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері».Оқулық,2- ші басылым. Алматы, 2004 -

248 бет. III- бөлімі. 46-53 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері"2 - бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007. - 304 бет. III- бөлімі 72-93 беттер.

3. Қ. Р. Конституциясы. II- бөлім адам және азамат Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

5. «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» заң 2001 ж.

Қосымша
1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.


7. Бақылау:
- «ҚР әкімшілік құқық негіздері» тақырыбы бойынша тестік бақылау жұмысының сұрақтары

- «ҚР әкімшілік құқық негіздері» тақырыбы бойынша жазбаша бақылау жұмысының сұрақтары

Құқықтық терминдерге толық та нақты анықтама беріңіздер.

1. Әкімшілік құқықтың түсінігі.

2. Құқық жүйесіндегі әкімшілік құқық.

3. Әкімшілік құқығының пәні.

4. Әкімшілік құқығының нормалары.

5. Әкімшілік құқығының негізгі қайнар көздері.

6. Әкімшілік құқығының жүйесі.

7. Әкімшілік құқығының негізгі мақсаты.

8. Әкімшілік құқығының қосымша мақсаты.

9. Әкімшілік құқықтық қатынастардың объектілері.

10. Әкімшілік құқықтық қатынастардың субъектілері.

11. Әкімшілік құқықтық қатынастардың мазмұны.

12. Әкімшілік құқықтық нормалардың анықтамасы.

13. Әкімшілік құқық бұзушылық түсінігі.

14. Әкімшілік жазаның түрлері.

15. Әкімшілік құқықтық жауапкершіліктің түсінігі.1. Тақырыбы - «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару».
2. Мақсаты:
Қазақстандағы мемлекеттік басқару принциптерін іске асырылуын қарастыру, мемлекеттік органдар жүйесінің орнын, ҚР- дағы мемлекеттік басқарудың ерекшеліктерін, ҚР Конституциясының мазмұнын қарастыру.


 1. Оқыту мақсаты:

- Презентация дайындау жұмысына дағдаландыру.

- ҚР-дағы мемлекеттік басқару туралы жалпы түсінікті зерделеу.

- Конституциямен жұмыс істеу барысында құқықтық терминдерге, заңды жауапкершіліктің түрлеріне сипаттама беруді үйрету.

- Жоспарға және қолданылатын әдебиеттерге сәйкес презентация дайындап слайдтарды қолдана отырып тақырыптың мазмұнын ашып презентацияны қорғауға үйрету.

- Презентация дайындау студенттердің жеке шығармашылық қабылеттерін дамыту үшін қажет.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. Мемлекеттік басқарудың түсінігі және функциялары.

2. Мемлекеттік басқарудың объектілері.

3. Мемлекеттік басқарудың субъектілері.

4. Мемлекеттік басқарудың құқықтық формалары.

5. Мемлекеттік басқарудың құқықтық емес формалары.

6. Мемлекеттік басқару демократизмінің қағидалары.

7. Мемелкеттік басқару заңдылығының қағидалары.
5.Білім берудің және оқытудың әдістері: Презентация.
Презентация тақырыбын толық ашу үшін қарастырылатын сұрақтар.


 1. ҚР мемлекеттік басқарудың түсінігі.

 2. ҚР мемлекеттік басқару органдарының жүйесі.

 3. ҚР-ның Конституциясының 1 –ші бөліміне сипаттама беру.

 4. Биліктердің бөліну принциптері

 5. ҚР-дағы мемлекеттік басқарудың субъектілері.

 6. Мемлекеттік билік жүйесінің іске асырылуы

 7. Мемлекеттік басқарудағы құқықбұзушылықтың түрлері және олардың алдын алу. 1. Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С.Д «Құқық негіздері» Оқулық, 2 -ші басылым. Алматы, 2004.

- 248 бет. ІІІ бөлімі 47- 50 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2-бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007. - 304 бет. ІІІ бөлімі 90- 93 беттер.

3. ҚР Конституциясы ІІ бөлім Адам және азамат Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996ж.


Қосымша

1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003ж.


 1. Бақылау:- «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару» тақырыбы бойынша тестік бақылау жұмысының сұрақтары.

- «ҚР- дағы мемлекеттік басқарудың субъектілері. ҚР- дағы мемлекеттік басқарудың жүзеге асырылу нысандары» тақырыбы бойынша жазбаша бақылау жұмысы.

 1. Биліктердің бөліну қағидаларының ұғымы және осы қағидалардың мемлекеттік биліктердің жүзеге асырылуы кезіндегі маңызы

 2. ҚР-дағы саяси құқықтық режим, оның ерекшелігі

 3. Мемлекеттік биліктің іске асырылуының шегі

 4. ҚР Конституциялық құрылымының негіздері негізінде қағидаларды анықтап, сипаттаңыз.1.Тақырыбы: «Саяси-әкімшілік аясындағы басқару»

2. Мақсаты:

Тақырыпты зерделеу қорғаныс басқармасын, ұлттық қауіпсіздік басқармасын, ішкі істер және әділет аумағын, сондай-ақ ҚР Конституциясының мазмұнын қарастыруға мүмкіндік береді.3. Оқыту мақсаты:

- Студенттер аталған тақырыпты зерделеу барысында мемлекеттік басқарудың басқа да аумақтары бойынша қосымша білім ала алады.

-Шағын топта жұмыс істеу барысында тақырыптық тапсырманы орындау үшін жан жақты ізденіс жасап, ақпаратпен алмасып, жалпы білім деңгейін дамытып оны реттеп отыру.

-Оқылған дәрістер мен оқулықтар негізінде толық жауаптар беруге үйрету.

-Басқа да студенттердің жауаптарын тыңдап, оларды толықтыра білуге үйрету.

-Конституцияның баптарына анықтама бере отырып, құқықтық терминдерді дұрыс қолдана білу.

-Жұптасып жұмыс жасау тақырыптық тапсырманы бірлесіп орындау шығармашылығын дамытуға мүмкіндік береді .

- Сабақ барысындағы жауап беру кезінде себеп салдар байланыстарына назар аудару қажет.

- Жауап беру кезінде кестелерлі, слайдтарды және т.б. дидактикалық материалдарды дұрыс қолдана білу.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Қорғаныс басқармасының әкімшілік-құқықтық реттелуі.

2. ҚР Ұлттық қауіпсіздік туралы заңнамасы.

3. Ұлттық қауіпсіздік және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу бойынша мемлекеттік Комиссия органдары.

4. ҰҚК органдарының құқығы мен міндеттері.

5. Ішкі істер басқармасының ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары.

6. ҚР ІІМ қызметінің құқықтық ережелері.

7. Әділет- мемлекет ісі басқармасының бір саласы.

8. ҚР Әділет туралы заңнамасы.
5. Білім берудің және оқытудың әдістері – шағын топтар.

Шағын топтарған арналған тапсырмалар: мысал келтіре отырып жағдайлық есептер құру.

1- ші топ.

- әскери қызмет.

- әскери қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері.

2-ші топ.

- Қылмысқа қарсы күресудегі ҰҚК органдарының ролі.

- ҰҚК органдарының құқықтары мен міндеттері.

3-ші топ.

- ішкі бақылау қызметі ҚР ұлттық қауіпсіздікпен қамтамсыз ету жүйесінің бір бөлігі.

- мемлекеттік құпия және оны қамтамасыз ететін органдарының ұғымы.

4-ші топ.

- жергілікті өзін өзі басқару мен қоғамдық тәртіпті сақтау және қамтамасыз ету бойынша ішкі істер органдарының өзара қатынастары.

- ҚР дағы құжаттық тәртіппен қамтамасыз ету органдары.

5-ші топ.

- Әділет қызметінің ұйымдаструшылық негіздері.

- Әділет Министрлігі Тергеу органдарының құқықтары мен міндеттері.
6. Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С.Д «Құқық негіздері» Оқулық, 2 -ші басылым. Алматы, 2004.

- 248 бет. ІІІ бөлімі 47- 50 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2-бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007. - 304 бет. ІІІ бөлімі 90- 93 беттер.

3. ҚР Конституциясы Алматы 2008 ж. 33 бап.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996ж.


Қосымша
1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003ж.


7. Бақылау:

-«Саяси-әкімшілік аясындағы басқару» тақырыбы бойынша тестік бақылау жұмысының сұрақтары.1. Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері»
2. Мақсаты:
Аталған саланың қағидалары мен қайнар көздерін, азаматтық құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтық- құқықтық жауапкершіліктің қолданылу негіздерін, мәмілелер мен келісім- шарттарға отыру ережелерін зерделеу.

3. Оқыту мақсаты:
- Студенттерді азаматтық құқықтың пәні мен ролін түсінуге үйрету.

- Жағдайлық есептерді құруға және оларды шешуге дағдыландыру. – Жағдайлық есептерді құру және оларды шешу студенттердің ойлау қабілетін дамытып, түзетуге және білім деңгейлерін жеке тексеру үшін қажет. – Азаматтық құқықтық қатынастардағы мәмілелермен келісім-шарттардың құрылуы бойынша студенттердің алған білімін пайдалану. –Азаматтық –құқықтық жауапкершілігінің қолданылу шарттарын түсіну.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. Азаматтық құқықтың ұғымы және пәні.

2. Азаматтық құқықтың рөлі және мазмұны.

3. Азаматтық құқықтық қатынастардың ұғымы.

4. Азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілері.

5. Азаматтық құқық қабілеттілігінің ұғымы және оның мазмұны.

6. Азаматтық әрекет қабілеттілігінің ұғымы және оның түрлері.

7. Мәміле және келісім-шарт ұғымы.

8. Меншік құқығы және оның мазмұны.


5.Білім берудің және оқытудың әдістері: жағдайлық есептер.
№1 Есеп.

А есімді қарт адам қайтыс болады. Бұл адамның жеке иеленген пәтері бар.Өсиет бойынша, өзінің балалары болмағандықтан, А есімді азамат пәтерін ешкімге қалдырған жоқ.

Сұрақ: Бұл пәтер кімнің иелігіне өтеді?

№2 Есеп.


А есімді азамат Д есімді азаматтың атасынан қалған мұрасына яғни жеріне қол сұқпақшы болды.

Сұрақ: А есімді азаматтың қылығы дұрыс па?


№3 Есеп.

Манго деген атақты фирмасымен Пуча фирмасы арасында шарт жасалады. Уақыт өте келе араларында келіспеушілік пайда болды. Енді шарт бұзуға тура келді.

Сұрақ: Шартты бұзу үшін қандай құқық негіздері айналысады?
№4 Есеп.

Қ есімді азаматша шетел валютасын өз иелігіне меншіктенеді.

Сұрақ: Заң бойынша жазаға тартыла ма?
№5 Есеп.

Бір аса бай, ауқатты жанұяда мұрагерлікті бөлу жөнінде өзара келіспеушіліктер пайда болды

Сұрақ: Бұл жағдайда қандай құқық негіздері шешеді және айналысады?
№6 Есеп.

Б есімді азамат Д есімді азаматтың рұқсатынсыз мүлкін иеленеді.

Сұрақ: Д есімді азаматтың сотқа жүгінуге құқығы бар ма?
№7 Есеп.

№ 17 мектептің оқушылары орталық саябақта орталығында Ауған соғысына қатысқан азаматтарға арналған ескерткіштерге зиян келтірді.

Сұрақ: Бұл оқушыларға қандай құқық бұзушылық тағуға болады?
№8 Есеп.

Е есімді азаматша детективтік агентстваға барып, өзінің жұбайы Б есімді азамттың артынан бақылау қойып, жұмыстан бос уақытында не істеп жүретінін білуді өтінеді. Детективтік агенства Б есімді азаматтың телефонына тыңдаушы апарат қойып, артынан аңдуды бастайды.

Сұрақ: Б есімді азаматтың жеке өмірінің құқығы бұзылды ма?
№9 Есеп.

Аумақтық сайлау комиссиясына кандидат ретінде келесі адамдардың құжаттары тіркеуге түсті: Мұхтар Алиев, белгілі дәрігер – хирург 54 жаста, Сәкен Байкенжин әйгілі тележурналист Қазақстанға Россиядан келгеніне 7 жыл болған.

Сұрақ: Көрсетіген адамдар ҚР Президентіне кандидат ретінде тіркеуге

алынады ма?


№10 Есеп.

1998ж.1 тамызында әскери қызметкер Жұмабаевтан денсаулық сақтау департаментінің Алматы қалалық әкімшілігіне шағым түсті. 25 қыркүйекте Жұмабаев ешқандай жауап алмағандықтан, неліктен ақпарат жоқ екендігін анықтағысы келді, бірақ оған еш жауап түсіндірілмей күте тұруын ұсынды.

Сұрақ: Азамат Жұмабаев қандай құқығын іске асырғысы келді?
№11 Есеп.

12 желтоқсан күні Дулатовтар отбасы достарымен отбасылық мерекені атап өтті. Сағат 23-тен кейін олар шу көтеріп, көршілердің мазасын алды. Дулатовтар көршілердің ескертулеріне құлақ аспады. Сонда көршілері милиция шақырды. Бірақ Дулатовтар құқықтарының бар екендігін айтып, милицияға есік ашпады.

Cұрақ: Дулатовтар Қ.Р азаматтарының қандай құқықтары туралы айтқысы келді?
№12 Есеп.

Қосшы ауылының тұрғындары Омаров пен Кәрімов демалуға шығып, бірнеше ағаштарды сындырып, от жақты. Өздерінің арттарынын қоқыстарын жинамады.

Сұрақ: Азамат Омаров пен Кәрімов қандай конституциялық міндеттерді

бұзды?
№13 Есеп.

Азамат Жуков Қазақстан тұрғыны жеке кәсіпкер бола отырып, салық полициясына салық төлемеу жөнінде, сонымен қатар декларация құрмайтындығына арыз жазады. Себебі ол Ресей азаматы және барлық салықты Ресейге төлеген.

Сұрақ: Жуковтың ісі дұрыс па?


6. Әдебиет:

Негізгі

1. Баққұлов С. Д.«Құқық негіздері».Оқулық, 2-ші басылым. Алматы 2004 . -

248 бет. IV- бөлімі. 54-102 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері"2 - бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы. 2007. - 304 бет. IV- бөлімі. 93-112 беттер.

3. ҚР Конституциясы. II Адам және азамат Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

5. Азаматтық кодексі жалпы бөлімі 1994 ж.

6. Азаматтық кодексі ерекше бөлімі 1999 ж.

Қосымша

1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.
7. Бақылау:

- «ҚР азаматтық құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тестік бақылау жұмысының сұрақтары.

- «ҚР азаматтық құқығының негіздері» тақырыбы бойынша ауызша жауап беру бақылау жұмысының сұрақтары.
 1. Азаматтық құқықтың пәні.

 2. Азаматтық құқығының қайнар көздері.

 3. Азаматтық құқығының жүйесі.

 4. Азаматтық құқығының мазмұны.

 5. Азаматтық құқықтық қатынастар.

 6. Азамттық құқықтың қосымша бастаулары.

 7. Азаматтық құқығының қосымша саласы.

 8. Азаматтық құқығының жалпы бөлімі.

 9. Азаматтық құқығының арнайы бөлімі.

 10. Азаматтық құқығының негізгі мақсаттары.

 11. Азаматтық құқықтық нормалары.

 12. Азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері.

 13. Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері.

 14. Азаматтық құқықтық қабілеттілігі.

 15. Азаматтық әрекет қабілеттілігі.


1. Тақырыбы: Интеллектуалдық меншік құқығы.
2. Мақсаты:
Тақырыпты зерделеу барысында интеллектуалдық меншік түсінігі, интеллектуалдық меншік құқығының реттелуі, интеллектуалдық меншіктің объектісі, интеллектуалдық меншіктің нәтижесі, интеллектуалдық меншік объектісіндегі құқықтың пайда болуы, интеллектуалдық меншік құқығын қорғау түсінігі және авторлық құқық түсініктері толығымен түсіндіріліп, таныстырылады.
3. Оқыту мақсаты:
Тәжірибелік сабаққа «Интеллектуалдық меншік құқығы» тақырыбы бойынша презентация дайындау. Жоспарға және қолданылатын әдебиеттерге сәйкес презентация дайындап слайдтарды қолдана отырып тақырыптың мазмұнын ашып презентацияны қорғауға үйрету. Қарсыласын мұқият тыңдап, бір бірін толықтыра білуге үйрету.

- интеллектуалдық құқықтың жалпы түсінігімен таныстыру.

- Конституциядағы баптармен жұмыс істеу барысында құқықтық терминдерге мінездеме беруді үйрету, қазақстандық заңнамаларға толық сипаттама беру.

- интеллектуалдық меншік құқығының реттелу мәселелеріне бейімделуді үйрету.

- Интеллектуалдық меншіктің бұзылған құқықтарын қорғай білу.
4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. Интеллектуалдық меншік құқығының түсінігі.

2. ҚР – да интеллектуалдық меншік құқығының реттелуі.

3. Авторлық құқық туралы түсінік.

4. Авторлық келісім-шарттың ұғымы мен шарттары.

5. Авторлық және сабақтас құқығының қорғалуы.
5. Білім берудің және оқытудың әдістері - презентация.
Презентация тақырыбын ашу үшін қарастырылатын сұрақтар:

1. Интеллектуалдық меншік құқығының түсінігі.

2. Интеллектуалдық меншіктің объектісімен субъектісі.

3. Интеллектуалдық меншік нәтижесінің түсінігі.

4. Ерекше құқық ұғымы.

5. Интеллектуалдық меншік объектісіндегі құқықтың пайда болуы .

6. Авторлық құқық түсінігі.

7. Авторлық құқықтың субъектісі.

8. Авторлық құқықтың объектісі.

9. Авторлық құқықтың мазмұны.

10. Интеллектуалдық меншік құқығын қорғау.
6. Әдебиеттер:
Негізгі

1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық,2-ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. I бөлім. 4-26 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2-бас.,толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007.- 304 бет. I бөлім. 5-43 беттер.

3. ҚР Конституциясы. I бөлім Жалпы ережелер. Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.
Қосымша

1. Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. «ҚР Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж
7. Бақылау:
- «Интеллектуалдық меншік түсінігі» тақырыбы бойынша жазбаша бақылау жұмысы.

1. Интеллектуалдық меншік құқығының құқықтық реттелуі.

2. Интеллектуалдық меншік құқығы субъектісінің құқығының және міндеттерінің мазмұны.

3. Авторлық құқығының және оның міндеттерінің реттелуі.

4. Интеллектуалдық меншік объектісінің ерекше құқығының мәні .

5. Интеллектуалдық меншік құқығының рәсімделу тәртібі және бұзылған құқықтарды іске асыру тәсілдері.1.Тақырыбы: Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік құқығының негіздері.
2. Мақсаты:
Студенттерді Қазақстанда кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың нақты түсініктерімен таныстыру, ҚР-да кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың қайнар көздерін, жеке кәсіпкерлік қызметтің түсінігін, кәсіпкерлік қызмет түрлерімен таныстыру.
3.Оқыту міндеттері:
- іскерлік ойынын өткізуді үйрену.

Іскерлік ойын — белсенді оқытудың бастаушы әдістерінің бірі болып табылады. Оқыту әдісі ретінде іскерлік ойын келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс: ойынға қатысушылар арасында рөлдерді бөліп алу, ойынға қатысушылардың қызметнің біріктілігі; үйлестірілген шешімдер қабылдауға қажетті шарт ретінде ойын бойынша диалогтық қарым-қатынас; ойынның бастаушы тірегі болатын ұжымда жалпыға бірдей ойындық мақсаттың болуы (ойындық жүйе) ; ойынға терме енгізу (ойламаған жерден пайда болған жағдайлар); уақытты тиімді қолдана білу; ойын жүргізілуіне және білімдеріне қарай жарысқа қатысуларына байланысты қорытынды бағалар жүйесін қолдану; интеллектуалдық және эмоционалдық жағдайды тудыратын ойында ынталандыру жүйесінің болуы, іскерлік ойынның тоқтаусыз және қызықты болуы; іскерлік ойынның тиімділігі - оқытылатын бірлескен ойынға жетістілікті дамыту және тәрбиелеу.

- кәсіпкерлікке жалпы сипаттама беру.

-ҚР-да кәсіпкерлік қызметтің негізгі талаптарымен танысу.

-Конституция баптарымен жұмыс барысында ҚР территориясындағы

-кәсіпкерлік қызмет қағидаларына сипаттама беру.
4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1.Кәсіпкерлік қызмет түсінігі, белгілері.

2.Кәсіпкерлік қызмет субьектілері, объектілері.

3.Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу.

4. Кәсіпкерлік түсінігі, оның құқықтары мен міндеттері.

5. ҚР-да кәсіпкерліктің құқықтық негіздері.

6. Кәсіпкерлік саласындағы құқықтық қатынас.

7. Кәсіпкерліктің конституциялық қағидалары.

8. ҚР-да монополистік қызметті реттеу.5. Білім берудің және оқытудың әдістері: іскерлік ойын.
Тақырып бойынша тапсырма:

-іскерлік ойынның сценариін жазу.

-сценариге және хронометражға сәйкес ойынды жүргізу.

- іскерлік ойынға студенттердің барлығы қатысуы тиіс.

-іскерлік ойын жүргізу барысында қосымша пайда болған сұрақтарды талдау.

-қорытынды шығару.


Іскерлік ойынның мысалы:

Іскерлік ойынды өткізу әдістемесі « Үстел ортасындағы қаламсап»

Қажетті нәрселер:


 1. Бөлек қағаздарға басылған сұрақтар.

 2. таза парақтар, қаламсаптар.

 3. Жұмыс дәптері.

Жұмыс барысы:

 1. Топтағы барлық топтар 3 топтамаға бөлінеді.

 2. Әрбір топ бөлек столға отырады да таза парақ пен қаламсап дайындайды.

3. Қағазға қатысушы студенттердің аты жөні, факультеті, топтың нөмірі, іскерлік ойынның атауы және өткізілген күні жазылады.

4. Тапсырмалар: нақты бір сұраққа барлық топ жауап береді.

5. Әр студент параққа өзінің тегін және жауаптың бір нұсқасын жазып көршісіне береді де қаламсабын столдың ортасына жылжытып жібереді.

6. Оқытушы топтардың жұмысын және барлығының қатысуын қадағалайды. Дұрыс жауаптың жалпы бір нұсқасы дәптерге жазылады.

7. Оқытушы студенттердің жауаптарын бағалап, тиісті бал қояды.

8. Жауап жазылған парақтарға оқытушы тиісті ұпай және қолын қояды.

9. Студенттерге ұпай сабақ барысында есептеліп қойылады.

10. Журналдың төменгі бос орнына іскерлік ойынның өткізілгендігі жазылып, топ жетешісі (староста) қолын қояды.

11. Студенттердің жасаған жұмыс жазбаларын оқытушы сақтап қояды.

Іскерлік ойын барысында келесі сұрақтарды ашу:

1. Кәсіпкерлік түсінігі.

2. Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу.

3. Кәсіпкерлік қызмет негіздерінің конституциялық бекітілуі.

4. Жеке кәсіпкерлік түсінігі.

5. Кәсіпкерлік қызмет негіздері.

6. Жеке меншік кәсіпкерлігі.

7. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру нысандары.

8. Кәсіпкерлік қызметпен айналысу тәртібі.

9. Кәсіпкерлік қызмет құқығына шектеу қою.

10. Кәсіпкерлік қызметті қорғау.


6.Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық,2-ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. I бөлім. 4-26 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2-бас.,толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007.- 304 бет. I бөлім. 272-280 беттер.

3. Қ.Р Конституциясы. I бөлім Жалпы ережелер. Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.


Қосымша
1. Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. «ҚР-ның Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж7.Бақылау :
- «ҚР кәсіпкерлік құқығының негіздері»тақырыбына арналған тестік сұрақтар.

- «ҚР кәсіпкерлік құқығының негіздері»тақырыбы бойынша жазбаша жұмыс:

1. ҚР территориясында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру

2. Кәсіпкерлік қызмет бостандығы дегеніміз не?

3. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудағы мемлекеттің ролі.

4. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді жүзеге асырудың тәсілдері

5.Азаматтық құқықтың кәсіпкерлік қызмет негіздерімен арақатынасы.

1.Тақырыбы: Міндеттемелік құқық негіздері
2.Мақсаты:
Студенттерді міндетттемелік құқықтың реттеу пәнімен таныстыру, міндеттеме және міндеттемені орындау тәртібімен, міндеттемені орындамаған жағдайдағы санкция түрлерімен таныстыру.

Тақырыпты оқып үйрету міндеттемені қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін білуге, міндетттемні орындаудың рөлін білуге оқып үйретеді.


3.Оқыту міндеттері:
- іскерлік ойынын өткізуді үйрену.

Іскерлік ойын — белсенді оқытудың бастаушы әдістерінің бірі болып табылады. Оқыту әдісі ретінде іскерлік ойын келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс: ойынға қатысушылар арасында рөлдерді бөліп алу, ойынға қатысушылардың қызметнің біріктілігі; үйлестірілген шешімдер қабылдауға қажетті шарт ретінде ойын бойынша диалогтық қарым-қатынас; ойынның бастаушы тірегі болатын ұжымда жалпыға бірдей ойындық мақсаттың болуы (ойындық жүйе) ; ойынға терме енгізу (ойламаған жерден пайда болған жағдайлар); уақытты тиімді қолдана білу; ойын жүргізілуіне және білімдеріне қарай жарысқа қатысуларына байланысты қорытынды бағалар жүйесін қолдану; интеллектуалдық және эмоционалдық жағдайды тудыратын ойында ынталандыру жүйесінің болуы, іскерлік ойынның тоқтаусыз және қызықты болуы; іскерлік ойынның тиімділігі - оқытылатын бірлескен ойынға жетістілікті дамыту және тәрбиелеу.

- міндеттемелердің негізгі түрлерін қарастыру.

- міндеттемелердің пайда болуы, өзгерту және тоқтатудың негізгі шарттарымен танысу.

- Міндеттемелерді орындамағаны үшін заңды жауапкершіліктің түрлерін талдау.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1.Міндеттеме түсінігі және мазмұны.

2. Міндеттемелердің негізгі түрлері және олардың пайда болу негіздері.

3. Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету тәсілдерінің жалпы сипаттамасы (айып төлеу, кепіл, мүлікті ұстап қалу,аманат, банктік кепілдік, кепілпұл).

4. Азаматтық-құқықтық жауаптылық түрі ретінде шарт бойынша және шарттан тыс жауаптылық.

5. Азаматтық құқық бойынша үлестік және ынтымақтастық жауаптылық.

6. Азаматтық-құқықтық қатынастардағы негізгі және қосымша (субсидарлы) жауаптылық.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері: іскерлік ойын.
Тақырып бойынша тапсырма:

-іскерлік ойынның сценариін жазу.

-сценариге және хронометражға сәйкес ойынды жүргізу.

- іскерлік ойынға студенттердің барлығы қатысуы тиіс.

-іскерлік ойын жүргізу барысында қосымша пайда болған сұрақтарды талдау.

-қорытынды шығару.


Іскерлік ойынның мысалы:

Іскерлік ойынды өткізу әдістемесі « Үстел ортасындағы қаламсап» Қажетті нәрселер: 1. Бөлек қағаздарға басылған сұрақтар.

 2. таза парақтар, қаламсаптар.

 3. Жұмыс дәптері.

Жұмыс барысы:

 1. Топтағы барлық топтар 3 топтамаға бөлінеді.

 2. Әрбір топ бөлек столға отырады да таза парақ пен қаламсап дайындайды.

3. Қағазға қатысушы студенттердің аты жөні, факультеті, топтың нөмірі, іскерлік ойынның атауы және өткізілген күні жазылады.

4. Тапсырмалар: нақты бір сұраққа барлық топ жауап береді.

5. Әр студент параққа өзінің тегін және жауаптың бір нұсқасын жазып көршісіне береді де қаламсабын столдың ортасына жылжытып жібереді.

6. Оқытушы топтардың жұмысын және барлығының қатысуын қадағалайды. Дұрыс жауаптың жалпы бір нұсқасы дәптерге жазылады.

7. Оқытушы студенттердің жауаптарын бағалап, тиісті бал қояды.

8. Жауап жазылған парақтарға оқытушы тиісті ұпай және қолын қояды.

9. Студенттерге ұпай сабақ барысында есептеліп қойылады.

10. Журналдың төменгі бос орнына іскерлік ойынның өткізілгендігі жазылып, топ жетешісі (староста) қолын қояды.

11. Студенттердің жасаған жұмыс жазбаларын оқытушы сақтап қояды.

Іскерлік ойын барысында келесі сұрақтарды ашу:

1. Міндеттемелер түсінігі.

2. Міндеттемелер негізінде пайда болатын қатынастардың құқықтық негіздері.

3. Азаматтық-құқықтық жауаптылықтың түсінігі.

4. Мәмілелер мен шарттар жасасқандағы міндеттемелер.

5.Несие беруші мен борышқордың құқықтарымен міндеттері.

6. Азаматтық – құқықтық қатынастардағы материалдық зиянды өтеу.

7. Азаматтық – құқықтық қатынастардағы моральдық зиянды өтеу.
6.Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық,2-ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. I бөлім. 4-26 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2-бас.,толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007.- 304 бет. I бөлім. 93-140 беттер.

3. ҚР Конституциясы. I бөлім Жалпы ережелер. Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.


Қосымша
1. Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. «ҚР Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж7. Бақылау :
- «Міндеттемелік құқық негіздері » тақырыбы бойынша тестік сұрақтар.

- оқиғалық есептер

1 есеп

Міндеттеме күші бойынша Валиков Зотованың былғары етігін жөндеп беру қажет болды, бірақ ол орындалу уақытын бұзды. Зотова Валиковтан міндеттемесін орындауын талап етті.Валиковтың Зотованың алдындағы міндеттемесінің туындауының негізі не болып табылады?
2 есеп

Міндеттеме күші бойынша Докин Валеевтің үйінің шатырын жөндеуге міндетті, ал Валеев Докинға өзендік құм машинасын әкеліп беруге міндеттенді.

Бұлардың қайсысы несие беруші, ал қайсысы борышкер ?
3 есеп

Килькин Малышевтан бір жылға сәйкесінше пайызбен ақша алды Килькин Малышевтан ақшасын қайтарып алатын уақыты келгенде Малышевтің сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз деп танылғандығы және оған қорғаншы тағайындалғаны айқындалды.

Килькин міндеттеме орындалу үшін не істеу қажет?
4 есеп

Поселкеде көршілерМалышева және Грушева біреуі жоқта бақшаны суарып, тауықты тамақтандырып тұруға міндеттелді. Бұл келісім қалай аталу қажет?


5 есеп

Лимонов және Брюсов Шустовқа екі қолды арамен отын жарып беруге міндеттеліп, жұмыстың 50 пайызы болатындай сомада алдын ала төлем алды. Келесі күні жұмысты бастап, 30 пайыз жұмысты орындағанда Лимонов аяқ астынан қайтыс болды. Серіксіз қалған Брюсов жұмысты аяқтай алмады. Шустов оны бұл міндеттен босатты. Лимонов пен Брюсовтың міндеттемесі Лимоновтың өлімімен байланысты тоқтатыла ма. Брюсов Шустов оны міндеттемені орындаудан босатқан соң төлемнің бір бөлігін қайтаруға міндетті ма?


6 есеп

Кәсіпкер Лапшин хабарландыру бойынша офистың сатып алу-сату шарты бойынша кәсіпкер Крутиковқа оферта жіберіп, одан акцепт алды. Қай кез шарт жасау кезеңі болып саналады?1. Тақырыбы «Қазақстан Республикасының отбасы құқығының негізгі ережелері».
2. Мақсаты:
Отбасы құқығының пәнін реттеу құқықтың жалпы жүйесіндегі бұл саланың рөлі мен мақсаты туралы, неке, отбасы институттарының рөлі, некеге тұрудың шарттары мен некені бұзу, неке жасы түсінігі, некеге тұру кезінде азаматтардың денсаулығын қорғау, отбасы құқықтық қатынастарының түсінігі, қорғаншылық пен қамқоршылық түсінігі, неке-отбасы құқықтық қатынастарында мемлекеттің рөлін реттеу туралы түсінік беру үшін қажет.

3. Оқыту мақсаты:
- осы саланың реттеу пәнін зерделеу.

- жағдайлық есептерді құрастыру және орындау дағдыларын үйрену.

- жағдайлық есептерді орындау жеке студенттің білім деңгейін тексеруге, түзетуге, ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.

- некеге тұрудың шарттары туралы, отбасындағы құқықтық қатынастар туралы студенттердің білімдерін қалыптастыру.

- жауап беру кезінде дидактикалық материалды қолдана білуді үйрету (слайдтар, кестелер, электронды көшірмелер).
4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. Отбасы құқығының түсінігі мен қайнар көзі.

2. Отбасы құқықтық қатынастарының түсінігі және мазмұны.

3. Отбасы құқықтық қатынастардың объектілері.

4. Отбасы құқықтық қатынастардың субъектілері.

5. Неке түсінігі және некеге тұру шарттары.

6. Некеге тұруға шектеу қою.

7. Неке бұзу тәртібі.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: жағдайлық есептер.

№1 Есеп.


24 жастағы Наталья Верт және 30 жастағы Сергей Соробин АХАЖ-ға некеге тіркелуге арыз береді. Наталья Верт некеге тіркелгеннен кейін өзінің фамилиясында қалғысы келетінін айтты. Оның болашақ жары, қыз тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуінің фамилиясын иемдену керектігін айтып, оған қарсылық білдіреді.

Сұрақ: Бұл келіспеушілікте кімнің айтқаны дұрыс?

Бұл болашақ отбасының жаңа фамилия таңдауға қандай мүмкіндіктері бар?
№2 Есеп.

Разлогов, 8 жасар Софья деген қызы бар Суринаға үйленеді және 1 жылдан кейін қызды асырап алады. 9 жылдан кейін Сурина қайтыс болады. Сурина қайтыс болғаннан кейін 2 жыл өткен соң Разлогов және Софья, бір – бірін ұнататындарына көздері жетіп, некеге тіркелуді шешеді және АХАЖ – ға арыз береді.

Сұрақ: АХАЖ не істеу керек?
№3 Есеп.

Жасына байланысты төменгі зейнетақы алатын 70 жасар Семенова, комуналдық пәтердің бөлмесінде жалғыз өмір сүрген. Ол өзінің жұмыс істейтін, үйленген, 24 жасар баласы бар ұлына ақшалай көмек беруін өтінеді. Бірақ Семенов жалақысының өзінің жанұясына ғана жететінін айтып, анасына көмек көрсетуден бас тартады.

Сұрақ: Семенова не істеу керек?
№4 Есеп.

Монякина және Левада АХАЖ – ға некеге тіркелуге барады. Керекті құжаттарға қол қойған соң, Монякинаның психикалық аурумен ауратындығын, ал Левада туберкулезбен ауыратындығы туралы анықталады.

Сұрақ: АХАЖ оларды некеге тіркей алады ма?
№5 Есеп.

Некеге тіркелгеннен кейін 8 айдан соң Левандовская күйеуінде 1 жыл бұрын Вич инфекциясы анықталғаны туралы кездей соқ біліп қалады.

Сұрақ: Бұл жағдайда ол не істеу керек?
№6 Есеп.

Самохвалова өзінің 12 жасар қызының пайдасы үшін, бірге тұратын күйеуіне алимент төлеткізу үшін сотқа арыз береді. Мұның себебі, күйеуі қызы мен әйелін өмір сүрулеріне керек заттармен қамтамассыз етпейді.

Сұрақ: Бұл жағдайда сот алимент төлеттіру шешімін қабылдағаны дұрыс па?
№7 Есеп.

Балалары болмаған және отбасы құралмаған Зерцаловтар, ажырасу туралы өтінішпен сотқа барады. Сот олардың татуласуына 3 ай уақыт береді.

Сұрақ: Соттың шығарған шешімі дұрыс па?
№8 Есеп.

1985 жылы көлік апатынан қайтыс болған АБдурасуловтардың 7 жасар қызы Гүлнарды 11 жасар Асқар деген ұлы бар Губановтар асырап алады. Өсіп қалған балалар бір – бірін ұнатып және 1988 жылдың көктемінде ата – аналарының келісімі мен некеге тұруды шешеді. Бірақ АХАЖ туысқандар арасында некеге тұру мүмкін еместігін ескертіп, олардың берген арыздарынан бас тартады.

Сұрақ: АХАЖ дұрыс шешім қабылдады ма?
№9 Есеп.

А есімді Б есімді азаматтар ажырасады. Олардың 11 жасар балалары бар.

Сұрақ: Бұл баланың кіммен қалатыны қалай шешіледі?
№10 Есеп.

15 жасар А есімді азамат С есімді ағасының қолында 10 жасынан бастап қамқорлығында болды. Әке шешесінен айырылған кезде оған 1 бөлмелі пәтер қалған. Сол пәтерді сатқысы келеді.

Сұрақ: А есімді азамат сол пәтерді сата алады ма?
№11 Есеп.

Азамат Б мен азаматша С отбасын құруға шешім қабылдады. Шешім қабылдауға себеп азаматша С –ның жүкті болуы. Бірақ азаматша С – ның жасы 18-ге толмаған.

Сұрақ: Осы жағдайда азамат Б мен азаматша С отбасын құра алады ма?

мді ағасының қолында 10 жасынан бастап қамқорлығында болды. Әке шешесінен айыры6. Әдебиет:

Негізгі

1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық, 2 - ші басылым. Алматы, 2004.

- 248 бет. V- бөлім 107-111 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері"2 - бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007. - 304 бет.IV бөлім 113-140 беттер.

3. ҚР Конституциясы. II бөлімі Адам және азамат Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

5. Неке және отбасы туралы 1998 ж.Қосымша
1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.


7. Бақылау:
- «ҚР отбасы құқығының негізгі ережелері» тақырыбы бойынша тестік сұрақтарға жауап беру жұмысы.

1. Тақырыбы «Қазақстан Республикасының еңбек құқығы»
2. Мақсаты:
Осы тақырып бойынша еңбек қатынастарын оқып үйрену, жұмыс уақыты мен еңбек уақытын дұрыс анықтау, еңбек құқықтық қатынастарын реттеудегі конституциялық нормаларды бекіту туралы жалпы сипаттама беру. еңбек құқығы, қайнар көздері туралы жалпы түсінігін ашу. Ұжымдық және жеке еңбек шарттарының рөлі, еңбек шартын жасасу тәртібі, еңбек келісім шартының жалпы мазмұны мен шарттарын зерделеу. Жұмыс аптасын қалыптастыру, жұмыс беруші мен қызметкердің құқықтары мен міндеттерін анықтау.3. Оқыту мақсаты:
– Студенттер еңбек құқығының ұғымы мен қайнар көздерін білу, еңбек құқықтық қатынастарды білу, жеке еңбек келісім шартына тұру, жеке еңбек келісім шартының бұзылуын білу, жұмыс уақыты мен демалыс уақытының құқықтық реттелуін білу, сонымен бірге еңбекті қорғаудың құқықтық шараларын білу, еңбек дауларын шешу тәртібін толық сипаттамларын білу.

- Шағын топтарда бірігіп жауап берген сұрақтар мен талқыланып жатқан түсініктерге сипаттама беруге дағдылып үйрену.

- Басқа студенттердің жауаптарын тыңдай білу және оларды толықтыру.

- Конституция баптарына түсінік бере отырып, құқықтық терминдерді сауатты қолдану.

- Шағын топтар коммуникативтік дағдыларды, тақырыптық тапсырмаларды бірлесіп орындауды өркендетеді.

- Сабақ барысындағы жауап беру кезінде себеп салдар байланыстарына назар аудару қажет.

- Студенттердің жауап бері барысында дидактикалық материалдарды сауатты қолдана білуі қажет (кестелер, слайдтар т.б.)
4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Еңбек құқығының түсінігі, пәні мен қайнар көзі.

2. Еңбек құқығының жүйесі.

3. Еңбек құқықтық қатынастардың түсінігі және мазмұны.

4. Жеке еңбек келісім шартының түсінігі мен тәртібі.

5. Туынды және тікелей жеке еңбек келісім шарты.

6. Жеке еңбек келісім шартын бұзу негіздері.

7. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты.

8. Еңбек дауларын шешу тәртібі.

9. Еңбекті қорғаудың түсінігі мен мағынасы.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері. Шағын топтар.
Шағын топтарға тапсырма:

1 топ.


1. Еңбек құқығының түсінігі.

2. Еңбек құқығының мақсаты.


2 топ.

1. Еңбек құқықтық қатынастары.

2. Еңбек құқығының қайнар көздері.
3 топ.

1.Жеке еңбек шартының жасалуы ұғымы.

2.Жеке еңбек шартының бұзылу түсінігі.
4 топ.

1. Жұмыс уақытының түсінігі және түрлері. мен демалыс уақыты.

2. Демалыс уақытының түсінігі және түрлері.
5 топ.

1. ҚР Конституциясының 24 бабына түсінік беру.

2. Еңбек дауларын шешу тәртібі.
6 топ.

1. Жалақы ұғымы және оның реттелу әдістері.

2. Жалақы төлеу жүйесі.
7 топ.

1. Еңбек шартының тараптарының материалдық жауапкершілігі.

2. Еңбекті қорғау түсінігі.

6. Әдебиет:

Негізгі

1.Баққұлов С. Д.«Құқық негіздері» Оқулық, 2 - ші басылым. Алматы, 2004 .-

248 бет.IX- бөлімі 137-149 беттер.

2.Оспанов Қ.И.«Құқық негіздері» 2- бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007. - 304 бет.VIII бөлім 238-272 беттер..

3. ҚР Конституциясы.II бөлім Адам және азамат Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

5. ҚР Еңбек туралы заңы 1999 ж.Қосымша

1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.
7. Бақылау:
- «ҚР еңбек құқығы» тақырыбы бойынша оқиғалық есептер.

№1 Есеп.


Марат құрлысшы болып істейді оның аптасына жұмыс уақыты 45 сағат. Ал шартта олай жазылмаған.

Сұрақ:Ол қанша уақыты жұмыс істеуі керек?


№2 Есеп.

Айгүл жүкті болғансон ол демалысқа шықты. Ол жалаусынаң 20%-ін алады.

Сұрақ: Бұл дұрыс проценттін жалақыма?

№3 Есеп.


Бахыт мемлекеттік жұмыс орынында хатшы болып істейді. Оның тәңертен 9.00-де жұмыс орнында болуы керек еді,бірақ отбасы жағдайына байланысты жарты сағатқа кешігіп келеді. Оның басшысы айғайлап жұмыстаң қуып шығады.

Сұрақ: Басшысы жұмыстан шығармай не істеу керек еді?


№4 Есеп.

Асқаров Даурен 2-ші топ мүгедегі,бірақ оған мемлекеттен ешқандай көмек көрсетілмейді.

Сұрақ: Бұл қандай құқық бұзушылық және қандай бап бойынша кепілдік берілген?
№5 Есеп.

Азамат пен Бағдат екеуі мемлекеттік жұмысқа орналасамыз деп бет бұрады. Бірақ Азамат өзінің туысы арқылы конкурстен өтіп кетеді.

Сұрақ: Бұл қандай бапқа кайшы келді?
№6 Есеп.

Максим биылғы жылы Москвадан көшіп келді. Оны мемлекеттік жұмысқа бірден алды.

Сұрақ: Мемлекеттік жұмысқа тұру үшін қандай талаптар сай болу керек (бап бойынша)?
№7 Есеп.

Асхат есімді азамат Заң Университетін 2007 жылдың 4 маусымында бітірген болатын. Бірақ, ата – анасы оны өз мамандығы бойынша орналастырмайды. Ол хатшы болып қызмет атқарады.

Сұрақ: Бұл Конституцияның нешінші бабына қайшы келіп отыр?
№8 Есеп.

Т есімді азамат С есімді азаматтың қол астында жұмыс жасайды. Оның жұмысында барлық қауіпсіздік шаралары мен қауіпсіздік киімдері түгелдей қамтылған. Бір күні Т есімді азамат жұмыс уақытында белгісіз себептермен жұмыста 3 сағат болмайды, сонымен қоса еңбек ету барысында қауіпсіздік шаралары мен қауіпсіздік киімін кимей жұмысқа кірісіп, денсаулығына зиян келтіреді.

Сұрақ: Т есімді азамат жұмыс беруші С есімді азаматқа денсаулығы жөнінде шағымдана алады ма?
№9 Есеп.

Б есімді азамт мектепте оқитын 14 жастағы Р есімді азаматты ата – анасының рұқсатынсыз жұмысқа алады. Бір айдан кейін жұмыс беруші Б есімді азамат 14 жастағы Р есімді азаматты аптасына 36 сағат жұмыс істеуге күштеп көндіреді.

Сұрақ: Бұл жерде қандай заңсыз оқиға көрініс тапқан?

№10 Есеп.

С есімді азаматша жұмыс орнына 25 минут кешігіп келді және ол бірнеше рет қайталанды.

Сұрақ: С есімді азаматтың ісі дұрыс па?


1.Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы»
2.Мақсаты:
Бұл тақырып бойынша ҚР – ның азаматтарына әлеуметтік қатынастардағы заңдылықтардың түрлерін қарастыру, сонымен қатар мемлекеттік әлеуметтік нұсқауда қойылған жоспарлары мен әлеуметтік қамтамассыз етудің құқықтық негіздерінің міндеттерін қарастыру, әлеуметтік қамтамассыздандырда берілетін зейнетақы, әлеуметтік көмек, зейнетақы жасы, еңбек стажының реттелуі және ҚР- ның «Зейнетақымен қамсыздандыру» заңын толық нақты қарастыру.
3. Оқыту мақсаты:

- Әлеуметтік қамтамасыз ету түсінігін, зейнетақы және жәрдемақы түсінігі мен түрлерін үйрену қажет, конституцияның 28-29 бабына нақты сипаттамасын білу қажет.

- Мемлекеттің әлеуметтік кепілдерін бағалап үйрену.

- Шағын топтардағы жұмыс тақырыптық тапсырмаларды орындауда әр түрлі әдістер қолдануға, студенттердің білімін реттеу мен дамытуға, ақпарат алмасуға мүмкіндік береді.

- Оқу дәрістері мен әдебиет негізінде толық жауап беруге үйрену.

- Басқа студенттердің жауаптарын тыңдай білу және оларды толықтыру.

- Конституция баптарына түсінік бере отырып, құқықтық терминдерді сауатты қолдану.

-Шағын топтарда коммуникативтік дағдыларды, тақырыптық тапсырмаларды бірлесіп орындауды өркендетеді.

- Сабақ барысындағы жауап беру кезінде себеп салдар байланыстарына назар аудару қажет.

- Студенттердің жауап бері барысында дидактикалық материалдарды сауатты қолдана білуі қажет (кестелер, слайдтар т.б.)


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. ҚР әлеуметтік қамтамассыз ету құқығының түсінігі мен пәні.

2. Әлеуметтік қамтамасыз ету түсінігі және түрлері.

3. Зейнетақы түсінігі және түрлері.

4. Зейнетақы жасы.

5. Зейнетақы мен қамтамассыз ету түсінігі.

6. Жинақтаушы және ортақ зейнетақы қорларының түсінігі және белгілері.

7. Жәрдемақы түсінігі және түрлері.
5.Білім берудің және оқытудың әдістері. шағын топтар.
Шағын топтарға тапсырма: рөлдік ойын өткізу.

1 топ.


- Конституцияның 28-29 баптарының мазмұны.

- Әлеуметтік және зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңның мақсаты.

2 топ.

- Мемлекеттік әлеуметтік саясатын құқықтық қамтамасыз ету.- Тегін медициналық көмек ұсыну бойынша саясатын реттеу.

3топ.


- Әлеуметтік қамтамасыз етудегі, сондай-ақ әлеуметтік жеңілдіктер мен кепілдіктерді реттеудегі мемлекеттің рөлі.

- Медициналық қызметкерлердің зейнетақыға шығу тәртібі.

4топ.

- Зейнетақы құқықтық қатынастарындағы құқық бұзушылықтардың түсінігі.- Зейнетақы құқықтық қатынастарындағы құқық бұзушылық үшін заңды жауаптылық.

5топ.


- Зейнетақы құқықтық қатынастарындағы жұмыс берушілердің құқықтық бұзушылығы үшін заңды жауаптылық.

- Медициналық қызметкерлер үшін әлеуметтік кепілдер.6.Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С.Д «Құқық негіздері» Оқулық, 2-ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. IX бөлім 151-154 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері"2 - бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007. - 304 бет. VIII бөлім 241-247 беттер.

3. ҚР Конституциясы II бөлім Адам және азамат Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996ж.

5. ҚР –да зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңы 1998 ж.
Қосымша

1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003ж.
7. Бақылау:

- «ҚР әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы» тақырыбы бойынша тест бақылау жұмысының сұрақтары.1. Тақырыбы «Қазақстан Республикасының қаржы құқығының негіздері»
2. Мақсаты:
Қаржы құқықғы пәнін үйрену нарықтық қатынастардағы қаржылық қызметтің рөлі туралы студенттердің білімін қалыптастыру, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуында қаржылық құқықтық қатынастардағы беделін қалыптастыру үшін қажет.

3. Оқыту мақсаты:
- Мемлекеттің қаржылық қызметінің мазмұнымен танысу.

- Қаржылық құқықтық бұзушылық үшін заңды жауаптылықтың түрлері.

- Конституцияны және нормативтік-құқықтық нормаларды қолдана отырып тақырыпты ашып үйрену.

- кейс-стадияны мысалға алып бір мәселенің немесе тақырып бойынша сұрақтардың белгілеріне тоқталу.

- кейс-стадиялармен тапсырмаларды орындау әдістерін үйрену: ауызша талдау, жазбаша жұмыс, рөлдік ойын т.б.
4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. Қаржы құқығының түсінігі, пәні мен қайнар көзі.

2. Қаржылық құқығының әдістері.

3. Қаржылық құқығының жүйесі.

4. Мемлекеттің қаржылық қызметінің түсінігі және мақсаты.

5. Қаржы қызметінің түрлері.

6. Қаржылық құқықтық қатынастардың түсінігі және түрлері.

7. Қаржылық құқықтық қатынастардың объектілері, субъектілері.

8. Қаржылық құқықтық қатынастардың мазмұны.

9. Қаржылық бақылаудың негізгі және қосымша мақсаты.

10. Қаржылық бақылаудың түрлері.5. Білім берудің және оқытудың әдістері.кейс-стадия
№1 Есеп.

Ануар есімді азамат банкпен келісім бойынша несие алады. Белгілі бір жағдайларға байланысты Ануар несиені уақытында жаба алмағандықтан, гарант болған Самат есімді азамат төлеу керек еді, бірақ Самат есімді азамат төлеуден бас тартып отыр.

Сұрақ: Бұл жағдайда қандай әрекет жасауы қажет?
№2 Есеп.

Б есімді кәсіпкер банктен 4 жыл мерзімге 1 млн. тенге несие алады. Келісім бойынша кепілдікке 3 бөлмелі пәтерін қойған. Б есімді кәсіпкер өзінің алған несиесін 1 жыл төлеп жүрді. Кенет ол дүниеден өтеді.

Сұрақ: Осы жағдайда қаржы тарапынан қандай құқықтар тудырады?
№3 Есеп.

Шағын кәсіпкерлер тобы өз бизнесін ашу мақсатымен банктен несие алған. Бірақ бизнестері жүзеге аспаған кәсіпкерлер тобы банкроттыққа ұшырап, несиені уақытында төлей алмаған.

Сұрақ: Бұл қандай құқық бұзушылыққа жатады және сот істің қай жақты қорғау тиіс?
6. Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері».Оқулық, 2- ші басылым. Алматы, 2004.-

248 бет. VIII- бөлімі. 126 бет.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2 - бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007. - 304 бет.V бөлім 140-146 беттер.

3. ҚР Конституциясы. II бөлім Адам және азамат Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

5. ҚР Cалық кодексі 2001 ж.

Қосымша

1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.
7. Бақылау:
- «ҚР қаржы құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тестік сұрақтарға жауап беру.

1.Тақырыбы: Қазақстан Республикасының салық құқығының жалпы ережелері
2.Мақсаты:
Студенттерге нақты салық құқығының түсінігін, салықтың түсінігі, оның экономикалық және құқықтық мәні, салық құқығының субъектілерін және объектілерін үйрету. Мемлекеттің салықтық қызметін, салық заңнамасының белгілері мен қағидаларын, қайнар көздерін талдау, салықтық міндеттемені орындау түсінігі, ҚР салық құқығының жүйесінің құрылымы және мемлекеттік реттеуді үйрену. Салық төлеушілердің құқықтарымен міндеттерін қарастыру, салықтық және қаржылық құқықтың қатынасы, салық салудың ерекшеліктері мен функцияларын, салықтың түрлерін, салықтық заңнама бұзылғаны үшін жауаптылықты қарастыру.
3.Оқытудың міндеттері:
- Мемлекеттік салықтық қызметінің мазмұнымен танысу.

- Салықтық құқық бұзушылық үшін заңды жауаптылықтың түрлерін білу.

- Конституцияны және нормативтік-құқықтық нормаларды қолдана отырып тақырыпты ашып үйрену, конституцияның 35 бабын талдау.

- Кейс-стадияны мысалға алып бір мәселенің немесе тақырып бойынша сұрақтардың белгілеріне тоқталу.

- Кейс-стадиялармен тапсырмаларды орындау әдістерін үйрену: ауызша талдау, жазбаша жұмыс, рөлдік ойын т.б.

- Оқу материалын терең түсіну үшін түрлі әдістерді қолдану.

- Салықтық құқық туралы жалпы түсінік алу.

- Салық төлеушілердің құқықтарымен міндеттерін анықтау.
4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1.Салық құқығының түсінігі мен пәні.

2. Мемлекеттік салықтық қызметінің түсінігі және түрлері.

3. Салық салудың түсінігі мен функциялары.

4. Салықтың түсінігі және экономикалық-құқықтық мәні.

5. Салық жүйесі.

6. Тура және жанама салықтардың айырмашылығы.

7. Салықтық міндеттемелерді бұзғаны үшін жауаптылық.
5. Білім берудің және оқытудың әдістері: кейс-стадия.
1 Есеп.

Шағын кәсіпкерлер тобы өз бизнесін ашу мақсатымен банктен несие алған. Бірақ бизнестері жүзеге аспаған кәсіпкерлер тобы банкроттыққа ұшырап, несиені уақытында төлей алмаған.

Сұрақ: Бұл қандай құқық бұзушылыққа жатады және сот істің қай жақты қорғау тиіс?

Есеп 2.


Азамат Петров бірнеше ай бойы салық төлемеген, сот пен салық инспекциясыда ай сайын салық жөнінде хабарлады Жер кайтадан алынып қояды деп жеткізілген. Петров арыз жазып сотқа жүгінген. Салықтың өкілі борыштын өтеумеуі жер учаскісін тәркілеуге жатады деп хабарлады. Салық инспекциясының іс әрікеті заңды болды ма? Азамат Петровты қандай жауапкершілікке тартуға болады?
Есеп 3.

ЖК (жеке кәсіпкер) Р.Б. белгіленген уақытта салық органдарына салық төлеуге міндетті еді. Алайда әр түрлі себептерге байланысты төлемнен бас тартып жүрді. Құқық бұзушылықтың негізі не болып табылады? Іс әрекетке құқықтық бағалау беру.


6. Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық,2-ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. I бөлім. 4-26 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2-бас.,толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007.- 304 бет. 5 бөлім. 147-167 беттер.

3. ҚР Конституциясы. I бөлім Жалпы ережелер. Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.


Қосымша
1. Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. «ҚР Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж


7. Бақылау:
- «ҚР салық құқығының жалпы ережелері» тақырыбы бойынша тест сұрақтары.

-«ҚР салық құқығының жалпы ережелері» тақырыбы бойынша жазбаша бақылау жұмысы.

-жағдайлық есептер

Жағдайлық есепті шешіп, осы мысал бойынша есеп құрыңыз

Төменде аталған азаматтардың қайсысы мүлік салығын төлеуден босатылады

1. Борисов-жалғыз басты зейнеткер

2. Будрайтис-Астана қ. әкімдігінде мәдениет жұмыстары бойынша кеңесші

3. Осипов – 1-ші топ мүгедегі

4. Колесников- Латвиядан келген кәсіпкер.

5. Қожахметова- 4 баланың анасы.1. Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының жер құқығының негіздері»
2. Мақсаты:

Тақырып бойынша жер құқығының түсінігін, жерді

қорғау мақсаттары мен жер құқықтық қатынастарын

қарастыру, мүліктік және мүліктік емес қатынастардың

жүйесін қарастыру, жер дауларын шешу тәртібін және ҚР

Конституциясының 6 бабына толық сипаттамасын

қарастыру.

3. Оқыту мақсаты:

- Жағдайлық есептерді құрастыру және орындау дағдыларын үйрену.

- Жағдайлық есептерді орындау жеке студенттің білім деңгейін тексеруге, түзетуге, ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.

- Жер учаскелерін сатып-алу сату туралы шарттары туралы, жер құқықтық қатынастар туралы студенттердің білімдерін қалыптастыру.

- Тақырып бойынша толық және ашық жауап беріп үйрену.

- Жер заңнамасына түсінік беріп үйрену.

- Бұл саланың пәнін зерделеп үйрену.

- Жер құқықтық қатынасы қатысушыларының қызметінің құқықтылығын бағалай білу.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. Жалпы құқық жүйесіндегі жер құқығының түсінігі және пәні.

2. Жер құқығының қайнар көздері.

3. Жер құқықтық қатынастарының түсінігі, олардың объектілері мен субъектілері.

4. Жер құқықтық қатынастардың мазмұны.

5. Жерді пайдаланушылардың құқықтар мен міндеттері.

6. Жерге меншіктік құқықтың пайда болуы және тоқталылу негіздері.

7. «Жер туралы» заңның негізгі мақсаттары.

8. Жерді қорғау.


5.Білім берудің және оқытудың әдістері. жағдайлық есептер.

№1 есеп.


Е есімді азамат С есімді азаматтан жер сатып алады. Бірақ С есімді азамат жерді жалған құжаттармен сатылған. 2 жыл өткен соң, мемлекет оның жерін заңсыз деп тауып жерді мемлекетке қайтаруды талап етеді.

Сұрақ: Мемлекеттің ісі дұрыс па?


№2 есеп

Б есімді азамат өзінің Қ есімді ұлына мұра ретінде жерін қалдырады. Бұл жерді Б есімді азамат қайтыс болғаннан кейін жерді туыстары алып қояды.

Сұрақ: Бұл жер Қ есімді азаматқа беріле ме?
№3 есеп.

А есімді азамат С есімді азаматтан жерді несиеге алады. А есімді азамат өзінің несиеге алған жеріне жеміс дақылдар егеді. Бірақ ол жерге жеміс дақылдар шықпайды.

Сұрақ: А есімді азаматтың не істеуі керек?
№4 есеп.

М есімді азамат мемлекет тарапынан жеңілдікпен жер алды. Алған жері табиғи апат орын алатын өңірде орналасқан. Мемлекеттік органдарға өтініш жазады, өтінішке мемлекет тарапынан жауап келмеді.

Сұрақ: М есімді азаматтың не істеуі керек.
№5 есеп.

Асхат 5 гектар жердің иесі, ол 3 жыл бойы қатарынан жер салығын төлемеген.

Сұрақ: Асхатқа жер салығын төлемегені үшін мемлекет жері тартып алады ма?
№6 есеп.

Самат пен Қайрат есімді азаматтар бірігіп кәсіп ашуларына жер сатып алады. Өз ара кикілжің болғаннан кейін Самат жерді өз атына алғысы келді.

Сұрақ: Бұл жағдайда не істеулері керек?
6. Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері».Оқулық, 2- ші басылым. Алматы,2004. -

248 бет. XI- бөлімі. 175- бет..

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері"2 - бас., толықтырылған.- Алматы: Жеті

жарғы, 2007. - 304 бет. X- бөлімі 298-300 беттер.

3. ҚР Конституциясы. II бөлім Адам және азамат Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

5. Жер туралы заң 2001 ж.

6. Экологиялық сараптама туралы заңы 1997 ж.Қосымша
1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.


7. Бақылау:
- «ҚР жер құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тестік сұрақтар.

1. Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының экологиялық құқығының жалпы ережелері»
2. Мақсаты:
Экологиялық құқықты оқу экологиялық құқықтың негіздерін, реттеу пәнін, экологиялық құқықтың мақсаты мен міндеттерін, экологиялық құқық бұзушылық түсінігін, экологиялық-құқықтық жауаптылықтың қолдану шарттарын үйренуге мүмкіндік береді.

3. Оқыту мақсаты:
- Студенттерге экологиялық құқығының ұғымы мен қайнар көздерін оқыту.

- Экологиялық құқық бұзушылықтардың түрлерін және олар үшін берілетін жауаптылық мөлшерін талдап үйрену.

- Тақырып бойынша толық және ашық жауап беріп үйрену.

- Презентацияларды құру кезінде жұмысқа дағдылану.

- Студенттерге презентацияны құру кезінде жоспарға және қолданылатын әдебиетке сәйкес, слайдтарды қолданып тақырыптың мазмұнын ашып, презентацияны қорғатып үйрету.

- Презентацияны құру студенттің жеке шығармашылық қабілетін дамыту үшін қажет.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Экология құқығының түсінігі мен пәні.

2. Экология құқығының қайнар көздері және жүйесі.

3. Табиғатты қорғау заңнамасының негізі мақсаты.

4. Экологиялық құқықтық қатынастардың түсінігі және түрлері.

5. Экологиялық құқықтық қатынастардың мазмұны, олардың объектілері және субъектілері.

6. Экологиялық құқық бұзушылықтың түрлері.

7. Экологиялық-құқықтық жауаптылықты қолдану шарттары және негіздері.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері: Презентация.
Презентация сұрақтары:

1. Экологиялық құқықтық қатынаста азаматтардың құқықтарымен міндеттері.

2. Денсаулық сақтаудың және табиғат қорғаудың қарым-қатынасы.

3. Экологиялық құқық қатынастарын реттеудегі мемлекеттік органдардың рөлі.

4. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар түсінігі.

5. "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар" туралы ҚР заңнамасының қағидалары.


6. Әдебиет:

Негізгі
1.Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық, 2 - ші басылым. Алматы, 2004.-

248 бет. XI бөлімі 174-176 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2 - бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007. - 304 бет. X бөлімі 280-297 беттер.

3. ҚР Конституциясы. II бөлім Адам және азамат Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

5. «Экология сараптама туралы» заңы 1997ж.

6. «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңы 1997ж.

7. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» заңы 1997ж.

Қосымша
1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003ж.


7. Бақылау:
- «ҚР экологиялық құқығының жалпы ережелері» тақырыбы бойынша тестік сұрақтар.

- Жағдайлық есептер:


№1 есеп.

9 мөлтек ауданының 20-шы үйдің 60 пәтерінің тұрғыны Алия күнделікті тұрмыстық қалдықтарды арнайы кантейнерге төкпейді.

Сұрақ: Бұл жерде Алия табиғатқа зиян келтірді ме?
№2 есеп.

А есімді азамат қала ішінен шина заводын ашады. Бірақ бұл адамдардың денсаулығына зиян келтіреді.

Сұрақ: Бұл жерде құқық бұзушылық туды ма?
№3 есеп.

Б есімді азамат аң аулауға шығып, қызыл кітапқа енген Ақбөкен жануарын атып өлтірді.

Сұрақ: Ол табиғатқа зиян келтірді ме?
№4 есеп.

Завод маңындағы судың химикаттардан ластануы А есімді азаматтың денсаулығына зиян келтіреді.

Сұрақ: Бұл істі қалай шешуге болады?
№5 есеп.

Ақтас ауылының тұрғындарынан сотқа арыз түседі. Арызда ауыл маңындағы мұнай өңдеу кәсіпшілігімен айналасатын зауыттың қалдықтарының ауыл маңындағы өзенге ағылып жатқаны туралы айтылған.

Сұрақ: Бұл заң бұзушылық қалай реттеледі?

1. Тақырыбы: «Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығының негіздері»
2. Мақсаты:
Осы тақырыпты оқып бұл саланың ерекшеліктері мен мақсаттарын түсінуге мүмкіндік береді, қылмыстың ұғымын түсінуге, оның құрамын, объектісі мен субъектісін, объективтік жағы мен субъективтік жағын, қылмыстық жауаптылықтың негіздері мен шарттарын, жаза түрлерін қарастырады.

3. Оқыту мақсаты:
- Бұл саланың ерекшеліктерін зерделеу.

- Қылмыс әрекетін бағалап үйрену, қылмыстық жауаптылықты қолдану шарттарын айыру, қылмыстық жазалардың түрлерін қолдану.

- ҚР қылмыстық заңнамасына толық талдау жасау.

- Жұптасқан жұмыс кезінде бір – бірін тыңдап үйрену.

-Жұптасқан жұмыс коммуникативтік дағдыларды, тақырыптық тапсырмаларды бірлесіп орындауды өркендетеді.

- сабақ барысындағы жауап беру кезінде себеп салдар байланыстарына назар аудару қажет.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Қылмыстық құқығының түсінігі мен қайнар көзі.

2. Қылмыстық құқығының пәні және мақсаты.

3. Қылмыстық құқығының жүйесі.

4. Қылмыстың түсінігі мен белгілері.

5. Қылмысты саралау.

6.Қылмыстық жауаптылықты қолдану түсінігі, негіздері, айырмашылықтары.

7. Қылмыстың объектісі және объективтік жағы.

8. Қылмыстың субъектісі және субъективтік жағы.

9. Қылмыстық жауаптылықты қолдану шарттары.

10. Қылмыстық жазалардың түсінігі, белгілері, түрлері.
5.Білім берудің және оқытудың әдістері: Жұптасып жұмыс істеу.
Жұптасқан жұмыс үшін ауызша талдауға берілген сұрақтар:

1 Жұп.


- ҚР Конституциясы бойынша қылмыстық құқықтың нормалары (15-16 бап).

- Құқықтық мемлекеттің қылмысқа қарсы шараларды жүзеге асыруда үкіметтік емес ұйымдармен байланысы.
2 Жұп.

- Қылмыспен күресу бойынша мемлекет саясатының негізгі бағыты.

- Қылмыспен күресу бойынша мәселелерде халықаралық тәжірибені қолдану.
3 Жұп.

- Қылмысты алдын-алуда мемлекеттік құқықтық реттеу.

- Қылмыстық құқықтың негізгі функциясы ретінде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау.
4 Жұп.

- Қазақстандағы құқық бұзушылықтың осы замандағы тұрақтылық тенденциялары.

- Совет одағы құрамының елдеріндегі құқық бұзушылықтың осы замандағы тұрақтылық тенденциялары.
5 Жұп.

- Қылмыстық құқықтық қатынастарының субъектілері үшін заңды көмек ұсыну тәртібі.

- Қазақстан және совет одағы құрамында болған елдердегі қылмыстық жазалардың ізгілік қағидасы.
6. Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С. Д.«Құқық негіздері».Оқулық, 2-ші басылым. Алматы, 2004. -

248 бет. X- бөлімі 156-167 беттер..

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері"2 - бас., толықтырылған. - Алматы:Жеті

жарғы. 2007.-304 бет. VI бөлім 170-189 беттер.

3. ҚР Конституциясы.II бөлім. Адам және Азамат Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

5. ҚР Қылмыстық кодексі жалпы бөлімі 1997 ж.

6. ҚР Қылмыстық кодексі ерекше бөлімі 1997 ж.Қосымша

1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.
7. Бақылау:

- «ҚР қылмыстық құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тестік сұрақтар.

- жағдайлық есептер.
№1 Есеп.

14 жасар Петров көшеден атылмаған оқ тауып алды. Оқтын шын екеніне көз жеткізгісі келген ол оқты ауладағы ашық отқа тастады. Оттың атылу нәтижесінде 5 жасар қыз ауыр жарақатын алды.

Сұрақ: Петровтың іс әрекетінде қылмыстық белгілері бар ма?
№2 Есеп.

Шаткулов жеміс бағын күзетуші еді. Ол түнде белгісіз екі адамның баққа ұрланып кіріп, қаптарына алма толтыра бастағанын көріп қалып, қаруын оқтап, соларға қарап атып жібереді. Ол екеуінің Қ және Е есімді азаматтар екенін кейін анықталды. Нәтижесінде Е есімді азамат жараланды.

Сұрақ: Шаткуловты жауапқа тартуға болады ма?
№3 Есеп.

Б есімді азамт өзінің танысы Кадиярованың үйінде қонақта отырып, спирт араластырылған қолдан жасалған арақты ішіп, ауырып, емханаға әкелінеді, Емханада ол қайтыс болады.

Сұрақ: Аталған жағдайда қылмыс құрамы бар ма?

Бар болса қылмыстың объективтік жағына түсінік беріңіз?


№4 Есеп.

Дәрігер терапевт Ашимова ауылында тұратын мамасына демалысқа қыдырып келеді. Түн ішінде көршілері терезе қағып, соқыр шек қысып ауыра бастаған баласына көмек көрсетуін өтінеді. Ашимова ауруды қарап шығып мен еш көмек көрсете алмаймын, тез арада аудандық емханаға хабарлау керек деп, үйіне кетіп қалады. Аудан орталығымен байланыс болмағандықтан дәрігерлік көмек дер кезінде көрсетілмей, бала қайтыс болды.

Сұрақ: Ашимованың әрекеті қылмыстық әрекет болып санала ма?
№5 Есеп.

Жаманбаев, Дарханбаев, Асылбеков ақшалай көмек мақсатымен автокөлікті иемдену мақсатында автокөлік жүргізушісіне шабуыл жасады. Содан сол азаматтар автокөлік жүргізушісін қорқытып, өздері қылмыс болған жерден қашып кетеді. Сонымен қоса Жаманбаев қылмыстың ізін жою үшін, автокөлік жүргізушісінің төлқұжатын алып кетеді.

Cұрақ:Қылмыстың объект және объекттік жақтарын, сонымен қоса қылмысқа жауапты кім?
№6 Есеп.

Шыңғыс пен Сәрсенбек аңшылықтан қайтып келе жатып, жол жөнекей

автокөлікті тоқтатады. Жолда қатты сілкіністің себебінен, Шыңғыс қаруын

автокөлік ішіне түсіріп алады. Құлаған қарудан оқ атылып, Сәрсенбек қайтыс болады.

Сұрақ: Қылмыстың субъект және субъекттік жақтарын анықтаңыз?

Қылмыскер қай бапқа сәйкес жазаланады?

№7 Есеп.

ПТУ-дың 17 жасар қатысушысы П.С. есімді азамат аңшы қаруымен учаскі инспекторын өлтіргені үшін сотталады. Себебі инспектор оның әкесін өзінің танысының үйін өртеп жібергені үшін соттайды. П.С. есімді азамат сот үкімі шыққан кезде 18 жаста болатын.

Cұрақ: Қылмыстың негізгі жауаптысын анықтаңыз?

Қабылдаған шешім белгілі бір жаза болуы мүмкін бе?


№8 Есеп.

Жұмыссыз С.К. есімді азамат зейнетақы тасып жүрген пошташыға шабуыл жасап, оны өлтіреді және 20000 теңгесін алып, қылмыс болған жерден қашып кетеді. Қылмыстық істі сол күні қозғап, С.К. есімді азамат бірнеше уақыттан кейін, конституциялық бапқа сәйкес сотталған. Бұл қылмыс өте жауыз мақсатпен орындалған деп, С.К. есімді азамат өмірінің соңғы деміне дейін бас бостандығынан айырылады.

Сұрақ:Осы қылмыстың субъект және субъект жақтарын атаңыз.

Бұл қылмысты адамның өміріне және денсаулығына шабуыл деп қарастыруға бола ма?

№9 Есеп.

Мемлекеттік құрылыс ведомствадан тысқары қорғау орталығының күзетшісі С.Е. есімді азамат сол орталық қоймасының Н.К. есімді жұмысымен келісіп, қоймаға жасырын кіреді. Қоймадан 80000 теңге тұратын бірнеше жәшік керамика плиткаларын алып шығып, қойманың қорғалатын территориясында қалдырады. Полиция қызметкерлері екі сыбайлас жемқорды сол қылмыс үстінде ұстайды.

Сұрақ: Осы қылмыстың жауапты негізін суреттеңіз (объект және объекттік жақтарын, субъект және субъекттік жақтарын) қарастыру?
№10 Есеп.

Мемлекеттік кәсіпорынның авто тұрағының күзетшісі К. есімді азамат, осы кәсіпорынға тиісті жүк автокөлігімен үйіне қашып кетеді. Бірақ, көшеде жол полиция қызметшісіне ұсталған, нәтижесінде қылмыстық іс қозғалып, авто көлікті ұрланғаны үшін бас бостандығынан айырады.

Сұрақ: Осы істі жекеменшікке қарсы қылмысқа жатқызуға бола ма?

Осы қылмыстың негізгі міндетін, объект және объекттік жақтарын, субъект және субъекттік жақтарын қарастыру?


№11 Есеп.

Бірнеше рет сотталған В.П. есімді азамат ломбардқа топтық шабуылды жоспарлап дайындаған. Қылмыстың негізгі мақсаты – ломбардтағы ақша мен аманат байлықтарын игеру және бұл қылмысқа кәмелет жасқа толмаған жастарды қызықтырған. В.П. есімді азамат қылмыстың уақытын, қосымша ақпараттарды хабарлайды. Ломбардта полиция қызметкерлерімен тосқауыл ұйымдастырылып, үш шабуыл жасаушыны қылмыс үстінде ұстады.

Сұрақ: Қылмыстық жауапкершіліктің негізгі және жеңілдеу жақтарын

суреттеңіз?


№12 Есеп.

Кәмелет жасқа толмаған А.В. және Т.Н. есімді азаматтар И.П. есімді азаматшаның өміріне және денсаулығына қауіп төндіріп, ұрлық жасайды. И.П. есімді азаматша өзін сақтау мақсатында қорғануға тырысты, нәтижесінде ұрыс пайда болып, И.П. есімді азаматша өзін қорғау мақсатында шабуылшының біреуін ұрады. Сол ауыр соққының нәтижесінде шабуылдаушы қайтыс болады.

Сұрақ: Қылмыстың субъекттік және объекттік жақтарын атаңыз және

қылмысты жеңілдету тұстарын көрсетіңіз?1.Тақырыбы. «Қазақстан Республикасының іс жүргізу құқығы».
2.Мақсаты:
Іс жүргізу құқығы сот төрелігін жүзеге асыру жүйесін, сот органдарының жүйесін, ҚР территориясында сотта іс жүргізудің жүзеге асырудың негізгі қағидаларын оқып үйренуге мүмкіндік береді.

3. Оқыту мақсаты:
- Шағын топтардың жұмысын зерделеп дағдылану..

- Шағын топтарды орындау жеке студенттің білім деңгейін тексеруге, түзетуге, ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.

- Шағын топтарда бірігіп жауап берген сұрақтар мен талқыланып жатқан түсініктерге сипаттама беруге дағдылып үйрену.

- Басқа студенттердің жауаптарын тыңдай білу және оларды толықтыру.

- Конституция баптарына түсінік бере отырып, құқықтық терминдерді сауатты қолдану.

- Шағын топтар коммуникативтік дағдыларды, тақырыптық тапсырмаларды бірлесіп орындауды өркендетеді.

- Сабақ барысындағы жауап беру кезінде себеп салдар байланыстарына назар аудару қажет.

- Студенттердің жауап бері барысында дидактикалық материалдарды сауатты қолдана білуі қажет (кестелер, слайдтар т.б.)

- ҚР іс жүргізу құқығы туралы жалпы түсініктерді оқып зерделеу.

- Азаматтық іс жүргізу және қылмыстық іс жүргізу құқығының сатыларын оқу.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. ҚР іс жүргізу құқығының түсінігі мен қайнар көздері.

2. Азаматтық іс жүргізудің түсінігі мен қағидалары.

3. Қылмыстық іс жүргізудің түсінігі мен қағидалары.

4. Азаматтық және қылмыстық процестің түсінігі.

5.Азаматтық іс жүргізу және қылмыстық іс жүргізу құқықтық қатынастарының қатысушылары.

6. Азаматтық және қылмыстық іс жүргізудің сатылары.

7. Іс жүргізу құжаттарының түрлері.

8. Сот төрелігін жүзеге асырушы тұлғалар.

9. Іске қатысушы тұлғалар.

10. Сот төрелігін жүзеге асыруға көмектесетін тұлғалар.

құқығының түрлері.

ының ұғымы.

сипаттама беру және толық нақты білу қажет.ұмыс жасауды білу, құқықтық терминде5. Білім берудің және оқытдың әдістері: Шағын топтар.
Шағын топтарға тапсырма: сценарий құрастырып рөлдік ойын өткізу.

1 топ.


- Іс жүргізу құқығының түсінігі.

- Сот төрелігінің түсінігі

- Азаматтық процестің қатысушылары.
2 топ.

- Азаматтық сотта іс жүргізудің қағидалары.

- Іске қатысушы тұлғалар.

- Қылмыстың түсінігі.


3 топ.

- Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру.

- Азаматтық сотта іс жүргізуде қандай істер қарастырылады.

- Сот төрелігін жүзеге асыруға көмектесетін тұлғалар.


4 топ.

- Сот төрелігін жүзеге асырушы тұлғалар.

- Азаматтық процеске прокурордың қатысуы.

- Қылмыстық сотта іс жүргізудің түсінігі.


5 топ.

- Қылмыстық сотта іс жүргізудің қағидалары.

- Қылмыстық процестің қатысушылары.

- Азаматтық іс жүргізудің құқық қабілеттілігінің түсінігі.


6.Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» I бөлім. Алматы 2004 ж.

2. ҚР Конституциясы. Алматы 2008 ж.

3. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

4. Құқық негіздері Қ.И. Оспанов. Алматы, Жеті жарғы - 2007


Қосымша

1. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

2. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

4. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

6. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

7.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.


7. Бақылау:
- «Іс жүргізу құқығының негіздері» тақырыбы бойынша тест бақылау сұрақтары.

1. Тақырыбы: «Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес».
2. Мақсаты:
Осы тақырыпты оқу сыбайлас жемқорлықпен күрестің негізгі әдістерімен танысуға мүмкіндік береді, сыбайлас жемқорлықтың түсінігін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі принциптерін қарастыру, сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтары мен құқықтық жауапкершіліктің түрлеріне толық сипаттама көрсету және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі мақсатын қарастыру және нақты білу.

3. Оқыту мақсаты:
- Шағын топтардың жұмысын зерделеп дағдылану..

- Шағын топтарды орындау жеке студенттің білім деңгейін тексеруге, түзетуге, ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.

- Шағын топтарда бірігіп жауап берген сұрақтар мен талқыланып жатқан түсініктерге сипаттама беруге дағдылып үйрену.

- Басқа студенттердің жауаптарын тыңдай білу және оларды толықтыру.

- Конституция баптарына түсінік бере отырып, құқықтық терминдерді сауатты қолдану.

- Шағын топтар коммуникативтік дағдыларды, тақырыптық тапсырмаларды бірлесіп орындауды өркендетеді.

- Сабақ барысындағы жауап беру кезінде себеп салдар байланыстарына назар аудару қажет.

- Студенттер жауап беруі барысында дидактикалық материалдарды сауатты қолдана білулері қажет (кестелер, слайдтар т.б.)

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі түрлерін зерделеу.

- Сыбайлас жемқорлықтың құқық бұзушылығының негізгі түрлерін зерделеу.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасының түсінігі мен пәні.

2. Сыбайлас жемқорлық түсінігі.

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің принциптері.

4. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтар түсінігі.

5. Құқық қатынастарының түрлі қатысушыларын сатып алу түсінігі

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің шаралары.

7.Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар жасаған медициналық қызметкерлердің жауапкершілігі.

8. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшін тағайындалатын әкімшілік жауапкершілік.

9. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшін тағайындалатын қылмыстық жауапкершілік.

10. Сыбайлас жемқорлық жағдайларын туғызатын құқық бұзушылық қылмыстарының түрлері.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: Шағын топтар.
Шағын топтарға тапсырма: сценарий құрастырып рөлдік ойын өткізу.
1 топ.

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының түсінігі мен принциптері.

- Сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылықтың субъектілері.

2 топ.


- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізетін органдар

- Мемлекеттік міндеттерді атқарумен сыйыспайтын қызмет.

3 топ.


- Сыбайлас жемқорлыққа жағдай тудыратын құқық бұзушылық.

- Сыбайлас жемқорлықтың құқық бұзушылығын алдын-алу.

4топ.


- Жақын туыстардың бірге қызмет істеуіне жол бермеу.

- Қаржы бақылау шаралары.

5топ.


- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жәрдемдесетін адамдардың құқықтық қорғалуы.

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске қоғамдық бірлестіктердің қатысуы.

6. Әдебиет:

Негізгі
1. Баққұлов С. Д. «Құқық негіздері» Оқулық, 2 - ші басылым. Алматы, 2004.

- 248 бет. X- бөлім 171-172 және XII бөлімі 177-180 беттер.

2. Оспанов Қ.И "Құқық негіздері" 2- бас., толықтырылған. - Алматы: Жеті

жарғы, 2007. - 304 бет. VI бөлімі 190-191 және VII бөлім 192-238 беттер.

3. ҚР Конституциясы Алматы 2008 ж.

4. Конституцияның түсіндірме сөздігі. Алматы 1996 ж.

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы 1998 ж.

Қосымша
1. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. «ҚР Құқық негіздері». Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

2. Ағарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы 2003 ж.

3. Сәкен Өзбек, Өмірәлі Қопабаев «Мемлекет және құқық теориясы».Алматы

«Жеті Жарғы» 2006 ж.

4. Табанов С.А. «Салыстырмалы құқық негіздері».Алматы

«Жеті Жарғы» 2003 ж.

5. Сапарғалиев Ғ. «Заң терминдерін түсіндірме сөздігі». Алматы «Жеті

Жарғы» 1995 ж.

6. Жамбылова Р. «Заң терминдерінің қазақша – орысша, орысша – қазақша

анықтамалық сөздігі» Алматы 2001 ж.

7. Сапарғалиев Ғ.Ибраева А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы

«Жеті Жарғы» 1997 ж.

8. Сапарғалиев Ғ. «ҚР Конституциялық құқығы» Алматы 1997 ж.

9. Төлеуғалиев Ғ. «ҚР азаматтық құқығы» Алматы 2001 ж.

10.Баянов Е.«ҚР Мемлекеті мен құқығының негіздері».Алматы 2003 ж.


7. Бақылау:
- « ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» тақырыптары бойынша тестік сұрақтары.
Каталог: student -> umkd training methodical package of disciplines -> 2013 -> sud-med-umkd -> om-1
sud-med-umkd -> ЖҰмыс бағдарламасы 051102 Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығына арналған
sud-med-umkd -> ЖҰмыс бағдарламасы дәрістер 15 сағат
om-1 -> Құқық негіздері мен сот медицинасы кафедрасы
sud-med-umkd -> Құқық негіздері мен сот медицинасы кафедрасы
sud-med-umkd -> Құқық негіздері мен сот медицинасы кафедрасы
sud-med-umkd -> Оқу жылындағы құқық негіздері пәні бойынша 1-ші курс студенттері үшін 051101 Мейірбике ісі мамандығына арналған тест бақылаудың сұрақтары
om-1 -> Презентация келесі талаптарға сәйкес болуы керек
om-1 -> Оқу жылындағы құқық негіздері пәні бойынша 1-ші курс студенттері үшін 051301 Жалпы медицина мамандығына арналған тест бақылаудың сұрақтары


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет