Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасыбет1/10
Дата22.11.2016
өлшемі4,09 Mb.
#2294
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан

облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы


Ақпараттық - библиографиялық бөлім
Жаңа түсімдерінің бюллетені

Басылым II

Орал, 2016

Құрастырушыдан


Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапхана қорына 2016 жылдың екінші тоқсанында келіп түскен жаңа түсімдер бюллетенінің библиографиялық көрсеткіші.

Библиографиялық көрсеткіштің мақсаты – кітапхана қорына келіп түскен мерзімді басылымдар мен жинақтардағы мақалаларды көпшілік оқырмандарға таныстыру. Сонымен қатар, көрсеткіште материалдар Ж.Молдағалиев атындағы мәліметтер базасының тарауына сәйкес төмендегіше жүйеленген.

2 Жаратылыстану ғылымы

3 Техника.Техникалық ғылымдар

4 Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы

5 Денсаулық сақтау.Медицина ғылымдары

60.5 Тұтас қоғамдық ғылымдары

63 Тарих.Тарих ғылымдары

65 Экономика.Экономикалық ғылымдар

66 Саясат.Саяси ғылымдар

67 Мемлекет және право

68 Әскери ғылымдар.Соғыс ісі

71 Мәдениет. Мәдени құрылыс

72 Ғылым.Ғылымтану

73 Информатика

74 Халыққа білім беру. Педагогикалық ғылымдар

75 Физкультура және спорт

76 Бұқаралық информация мен насихат құралдары

77 Мәдени ағарту жұмыстары. Клуб ісі

78 Кітапхана ісі.Кітапханатану

79 Музей ісі.Архив ісі

81 Тіл білімі

82 Фольклор.Фольклористика

83 Әдебиет.Әдебиеттану

84 Көркем әдебиет

85 Өнер


86 Атеизм.Дін

87 Философия ғылымдары

88 Психология

Тақырып ішіндегі мәліметтер есімдер көрсеткіші мен басылым атаулары алфавиттік тәртіппен орналастырылған. Библиографиялық мәліметтер үздіксіз нөмірленеді.

Басылым жылына төрт рет басылып шығарылады. Келіп түскен жаңа бюллетень екі тілде ақпарат береді.

Көрсеткіш барлық оқырман қауымға арналған.


От составителя
Бюллетень новых поступлений – библиографический указатель, отражающий информацию о текущих поступлениях за 2-ой квартал 2016 года в фонд Западно-Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. Ж. Молдагалиева.

Цель данного издания – информировать читателей о новых публикациях в периодической печати и сборниках. В указателе систематизация материала осуществляется согласно рубрикатору БД ОУНБ им. Ж.Молдагалиева по следующим разделам:

2 Естественные науки

3 Техника. Технические науки

4 Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные науки

5 Медицина. Медицинские науки

60.5 Социология

63 История. Исторические науки

65 Экономика. Экономические науки

66 Политика. Политические науки

67 Государство и право. Юридические науки

68 Военная наука. Военное дело

71 Культура.Культурное строительство

72 Наука. Науковедение

73 Научно-информационная деятельность. Информатика

74 Образование. Педагогическая наука

75 Физическая культура и спорт

76 Средства массовой информации

77 Досуг и отдых

78 Библиотечное дело

79 Музейное дело.

81 Языкознание

82 Фольклор. Фольклористика

83 Литературоведение

84 Художественная литература

85 Искусство. Искусствоведение

86 Религия. Атеизм

87 Философские науки

88 Психология

Внутри тематических разделов материал сгруппирован в алфавите авторов и заглавий публикаций. Нумерация библиографических записей сквозная. Периодичность издания четыре выпуска в год. Бюллетень новых поступлений включает информацию на казахском и русском языках.

Указатель предназначен для широкого круга читателей.
2 Естественные науки
1. Аққұл, М. Жеті қат жер астынан қазына іздеген ембілік геологтар кәсіби мерекелерін атап өтті [Текст] / М. Аққұл // Егемен Қазақстан. - 2016. - 6 сәуір. -Б.12.

2. Алимжанов, А. Полигон должен быть закрыт! [Текст] / А.Алимжанов ; пер. А.Кабышев // Мысль. - 2016. - №5.-С. 9--11.

3. Алимжанов , А.Чтобы не остаться под атомным пеплом! [Текст] / А.Алимжанов ; пер. Г.Кабушулы // Мысль. - 2016. - №5 май.-С.12-15.

4. Алтайұлы, Н. Экологияны "Жасыл экономика" оңалтады [Текст] / Н.Алтайұлы // Орал өңірі. -2016. - 4 маусым. -Б.2.

5. Әбділдин , С. Жерді сатуға еш негіз жоқ [Текст] / интервьюируемый. С. Әбділдин ; интервьюр. Д. Ұзақ // Жас Алаш. - 2016.-5 сәуір. -Б.1-2.

6. Әжігереева, Г. Геологтардың еңбегі ерен [Текст] : 3 сәуір - Геологтар күні / Г.Әжігереева // Орал өңірі. - 2016. - 2 сәуір. - Б. 2.

7. Әзімбай, Ғ. Ақиқат идеясы - "соғыс болмасын!" [Текст] / интервьюируемый. Ғ.Әзімбай ; интервьюр. Т. Сүйінбай // Егемен Қазақстан.-2016.-19 сәуір.-Б.2.

8. Баешов, Ә. Ғылымды шенеуніктердің шеңгеліне ұстаттық [Текст] / интервьюируемый. Ә. Баешов ; интервьюр. Д. Мыңжасарқызы // Түркістан. - 2016. - 21 сәуір. - Б.5.

9. Базар, Ж. Жаһандық қауіпсіздік кепілі - күш біріктіру [Текст] / Ж. Базар // Егемен Қазақстан.-2016.-5 сәуір.- Б.1-2.

10. Базар, Ж. Жер мәселесі әділ шешілуі тиіс [Текст] / Ж. Базар, Д. Бітікова // Егемен Қазақстан. - 2016. - 17 мамыр. - Б.1,2-3.

11. Байжиенова, С. Мы сохраним реку Урал [Текст] / С. Байжиенова // Тропинка =Соқпақ. -2016. -№1.-С.32-34.

12. Байтенов, А.Браконьерская воля [Текст] / А.Байтенов // Новое поколение.-2016.-12 мая.-С.5.

13. Боранқұлова, Д. Қазығұрт тауы - өзіндік геоморфологиялық жүйе [Текст] / Д. Боранқұлова, Р. Искакова, С. Ермурзаев // География және табиғат. - 2016. - №2. - Б.13-17.

14. Бруис, П. Ю.Органикалық химия негіздері [Текст] / П. Ю. Бруис ; ауд. К. Б. Бажықова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі.-Алматы:Экономика, 2014.-Т.2. -2014.-500 б.

15. Гидрометрия [Текст] : оқулық / Т. Ы. Нарбаев [и др.] ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. -Алматы : Дәуір, 2014.

16. Даумов, Б. "Геологтар өз кәсіптеріне адал" [Текст] : сұхбат / сұхбаттасқан Г.Шәңгерей //Орал өңірі. -2016. -2 сәуір. -Б.5.

17. Даумов, Б. Преданные своей профессии [Текст] : беседа / беседовала Р.Сабирова // Приуралье.-2016. -31 марта. -С.5.

18. Джумагазиева , А. Река нашей жизни [Текст] / А.Джумагазиева // Информбиржа.-2016. -21 апреля. -С.25. ;Информбиржа . -28 апреля.

19. Дуанабай, Ж. Ғылымды өндіріспен байланыстыру керек [Текст] / Ж. Дуанабай // Айқын апта.-2016.-27 мамыр.-Б.22.

20. Дүйсенбаева, С. Т. Табиғатты қорғау және экология негіздері. Теория және практикасы [Текст] : сқу құралы / С. Т. Дүйсенбаева ; Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының қауымдастығы. - Алматы : Times,2015.-372 б.

21. Дыбысқалиқызы, Г. Геологтар өз кәсіптеріне адал [Текст] / Г.Дыбысқалиқызы // Экономика. -2016.-2-8 маусым. -Б.4.

22. Ермекқалиев, А. Көлтабандар тағы құрғап қалмай ма? [Текст] / А.Ермекқалиев // Орал өңірі. - 2016. - 31 наурыз. -Б.8.

23. Есдәулет, Ұ. Қасиетті қара жер мен қасіретті "Қара пима" [Текст] : жер мәселесі / Ұ. Есдәулет // Жұлдыздар отбасы.-2016.-№12.-Б.16-17.

24. Есжанов, Б. Ізденіп жетті мұратқа [Текст] / Б. Есжанов // Айқын апта. - 2016.-27 мамыр.-Б.26.

25. Есжанова, Р. Өлең - географияның өзегі [Текст] / Р. Есжанова // География және табиғат. -2016. -№2. -Б.42-45.

26. Есім, Ғ. Жер шетелдіктерге сатылған емес, сатылып жатқан жоқ, сатылмайды да! [Текст] / Ғ. Есім // Айқын апта. -2016.-29 сәуір. -Б.1.

27. Жалпы химия [Текст] = Общая химия : оқулық / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы : ЖШС "BOOKPRINT",2015-2 том.-2015.-884б.-мәтін қазақ және орыс тілінде

28. Жер сатқаның - қай сасқаның?! [Текст] : қоғамдық талқылау / сост. Роза Қараева // Жас Алаш. -2016. -28 сәуір. -Б.1-2-3.

29. Жұмалы, Р. Ата - баба аманаты [Текст] / Берік Әбдіғали // Қазақ әдебиеті. - 2016. -22 сәуір.

30. Жұртбай, Н. Арал апаты қалай басталды? [Текст] / Н.Жұртбай // Ақиқат.-2016.-№4.-Б.46-59.

31. Исабеков, Д. Халықтың бұл наразылығы тек қана жерге байланысты емес [Текст] / интервьюируемый. Д. Исабеков ; интервьюр. Р. Рақымқызы // Жұлдыздар отбасы. -2016. -№11. -Б.6-8.

32. Калашникова, Л. Анисьино горе [Текст] / Л.Калашникова // Уральская Неделя.-2016.-13 апреля.

33. Калашникова, Л. Как уральцы реку спасли [Текст] / Л.Калашникова // Уральская Неделя.-2016. -13 апреля. -С.6-7.

34. Каренских, Г. Парк цветет, а берег чахнет [Текст] / Г.Каренских // Надежда.-2016.-15 июня. -С.8.

35. Кәрімов, С. Математика майталманы [Текст] / С. Кәрімов // Егемен Қазақстан.-2016.-16 сәуір.

36. Кенжегулова, А. К юбилею закрытия полигона [Текст] : за Безъядерный мир / А.Кенжегулова // Казахстанская правда. -2016. -23 июня. -С.1.

37. Киндербаева, Д. От красоты здесь кругом голова [Текст] / Д.Киндербаева // Приуралье.-2016. - 21 апреля. -С.12.

38. Климова , Р. Уязвимые пустыни [Текст] / Р.Климова // Ветер Странствий. - 2016.-№2.-С.54-56.:фото.цв.

39. Крэйн, К. С.Заманауи физика [Текст] : оқулық / К. С. Крэйн ; ауд.: Н. Маженов, Ж. Камбарова, О. Маженова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Дәуір, 2014 -2 том. -2014.-392 б.

40. Қабышұлы, Ғ. Жанпида [Текст] : ядролық қарудан бас тартқанымызға 25 жыл / Ғ. Қабышұлы // Жас Қазақ. -2016.-13 мамыр.

41. Қазақ жері шетелдіктерге сатылмасын! [Текст] // Қазақ үні. - 2016. - 19 сәуір. -Б.6.

42. Құсайын, Т. Бейбітшілікке еш құндылық жетпейді [Текст] / Т.Құсайын // Егемен Қазақстан.-2016. -26 сәуір. -Б.4.

43. Құсайын, Т. Құралайдың салқыны [Текст] / Т.Құсайын // Егемен Қазақстан.-2016. -25 мамыр. -Б.16.

44. Құсайын, Т. Шалқар көлінің суы неге лас? [Текст] / Т.Құсайын // Егемен Қазақстан. -2016. -14 маусым. -Б.10.

45. Логинова, И. Маркаколь - озеро заповедное [Текст] / И.Логинова // Экологический курьер.-2016.-1-15 мая (№9). -С.7.

46. Марксқызы, А. Мешін жылы макака келді [Текст] / А.Марксқызы // Орал өңірі. -2016.-7 сәуір. -Б.24.

47. Мартин, Б. Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы [Текст] : кіріспе : оқулық / Б. Мартин ; ауд.: Д. Минал, С. Сахиев, С. Жауғашева ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы :Дәуір,2013.-1 бөлім.-2013.-352 б.

48. Мартин, Б. Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы [Текст] : кіріспе : оқулық / Б. Мартин ; ауд.: Д. Минал, С. Жауғашева, С. Сахиев ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Дәуір, 2014.-2 бөлім.-2014.-376 б.

49. Маханбетова, Д. К ответу - преступника! Экологического [Текст] / Д. Маханбетова // Казахстанская правда.-2016. -28 июня. -С.6.

50. Мелихов, А. Финляндия, которую мы потеряли [Текст] / А.Мелихов // Иностранная литература. -2016.-№3.-С.211-231.

51. Мерғалиев, Т. Адамзат алдындағы ең күрделі міндетті саралап берді [Текст] / Т.Мерғалиев // Орал өңірі. -2016.-7 сәуір. -Б.4.

52.Михайлов, Э. Геологи Эмбы отметили профессиональный праздник [Текст] / Э. Михайлов // Казахстанская правда.-2016.-5 апреля. -С.11.

53. Муканов, О. Казахстанский прорыв к безъядерному миру [Текст] / О.Муканов // Мысль.-2016.-№5.-С.5-8.

54. Мурзагалиев, Б. Чернобыль: боль в груди [Текст] / Б.Мурзагалиев // Приуралье. -2016. -30 апреля.

55. Назарбаев кері шегінді бұл - халықтың жеңісі! [Текст] // Жас Алаш. - 2016. -6 мамыр.-Б.1-2.

56. Оразалиева, Г. Нұртас Оңдасынов: "Жер менікі емес, халықтікі" [Текст] / Г. Оразалиева // Қазақ үні. -2016.-21 мамыр. -Б.6-7.

57. Ответственность, надежность, качество [Текст] // Приуралье.-2016. -29 марта. -С.6.

58. Рақымберді, Ж. Ізгілікке жетелейтін кітап [Текст] / Ж. Рақымберді // Айқын апта. -2016.-1 сәуір. -Б.18.

59. Рамазан, А. Х.А.Ахметжанов - қазақтан шыққан тұңғыш инженер - метеоролог [Текст] / А. Рамазан // Үш қоңыр.-2016. -13 мамыр.-Б.5.

60. Сабирова , Р. Сохраним природу родного края [Текст] / Р.Сабирова // Приуралье.-2016. - 4 июня. -С.2.

61. Сағитова, Г. Киік мүйізі үшін жазаланды [Текст] / Г.Сағитова // Орал қалалық мәслихат жаршысы. - 2016. - 19 мамыр. -Б.14. Издание является приложением к документу: Жайық үні

62. Сариева, Ұ. Ресейден суды да сатып аламыз [Текст] / Ұ.Сариева // Жас қазақ. -2016.-27 мамыр.-Б.1,3.

63. Теория цвета и цветовоспроизведения [Текст] : учебник / С. М. Назарбаева [и др.] ;ред.С.М.Назарбаева.-Алматы :Дәуір,2014. -224 с.

64. Төлеубаев, Ж. С. Қолданбалы биология [Текст] : оқулық / Ж. С. Төлеубаев, Р. А. Мирзадинов, Қ. И.Оразбаев ;Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі.-Алматы:Таймс,2014.-512 б.

65. Урал Акчулаков - оптимист казахстанской геологоразведки [Текст] // Казахстанская правда.-2016.-16 июня.-С.6.

66. Физика әлемі [Текст] : пәндік энциклопедия / құраст.: Н. Көбенқұлов, Қ. Бақтыбаев, Ә. Эбілдаев ; бас ред. Ж. Тойбаева. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы,2015.-1том. -672 б.

67. Шишанова, О.Был месяц май [Текст] / О.Шишанова // Новое поколение.-2016.-13 мая.-С.2.

68. Эткинс, П. Физикалаық химия [Текст] / П. Эткинс, Дж. де Паула, Дж. де Паула ; ауд. Е. Х. Абланова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы : ҚР жоғары оқу орындарының қаумдастығы, 2014.-Бөлім 3 : Жылдамдықтар өзгеруінің механизмдері. - 2014. -512 б.

69. Яблоков, А. Человек меняет климат себе на беду [Текст] / интервьюируемый. А.Яблоков, интервьюр. М.Лепина // Мир новостей.-2016.-10 мая.-С.15.

3 Техника. Технические науки
70. Алтайұлы, Н. Қанатқақты жоба Оралда жүзеге аспақ [Текст] / Н.Алтайұлы // Орал өңірі. -2016. -16 маусым. -Б.2.

71. Әжігереева, Г. Қаратөбедегі жаңа өндірістер [Текст] : бизнестің жол картасы - 2020 / Г.Әжігереева // Экономика. -2016. -9-15 маусым. -Б.3.

72. Әжігереева, Г. Құм шағылдар арасындағы жерұйық [Текст] / Г.Әжігереева // Орал өңірі.-2016. -2 маусым. -Б.10.

73. Әжігереева, Г. Түрлі-түрлі тәттілер [Текст] : Орал іргесіндегі шаруа қожалығының кондитерлік өнімдері ресейліктерге ұнауда / Г.Әжігереева, Т.Құсайын // Егемен Қазақстан. - 2016. - 8 маусым.

74. Байгунакова , А. Создавая прекрасное [Текст] / А.Байгунакова //Мерейлі мекен.-2016. -№4.-С.31.

75. Байменов, М. Энергетикалық тәуелсіздікке қол жеткізді [Текст] / М.Байменов // Орал өңірі. -2016. -21 мамыр. -Б.5.

76. Байтілес, Е. Шиелінің шұбаты мың да бір дертке шипа [Текст] / Е. Байтілес // Егемен Қазақстан.-2016.-14 сәуір.-Б.1-7.

77. Бёрд, Д. Электр және электроника негіздері мен технологиясы [Текст] : оқулық / Д. Бёрд ; ауд.: Н. Маженов, Ю. Смирнов, Н. Смакова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Полиграфкомбинат, 2014.-2 бөлім.-2014. -524 б.

78. Васильева, Н.Кумыс на палочке [Текст] / Н.Васильева // Экспресс К.-2016.-7 мая.-С.1.

79. Горохова, Н. Мост надежды нашей [Текст] / Н.Горохова // Приуралье.-2016. -2 июня. -С.7.

80. Горохова, Н. Форменное дефиле [Текст] / Н.Горохова // Приуралье . - 2016.-14 мая. -С.9.

81. Дементиевская, О. Дорожное движение [Текст] : в ЗКО требуют ремонта 60 процентов дорог / О.Дементиевская // Литер.-2016.-23 апреля. -С.15.

82. Дусенов, Е. "Я три года после Чернобыля истекал гноем" [Текст] : беседа / беседовала А.Кайнеденова // Мой город.-2016. -27 апреля.

83. Ермекбаева, С. Геологи обменялись опытом [Текст] / С. Ермекбаева // Казахстанская правда. -2016. -11 июня. -С.5.

84. Есетова, Н. Ет комбинаты іске қосылды [Текст] / Н.Есетова // Орал өңірі. -2016.-31 наурыз. -Б.4.

85. Жазықбай, Т. "Саланг" дәмханасы [Текст] / Т.Жазықбай // Егемен Қазақстан. -2016.-5 мамыр.-Б.4.

86. Жолдошева, Н. Известно, кому повезло [Текст] / Н.Жолдошева // Информбиржа.-2016. -7 апреля. -С.29.

87. Жолдошева, Н. По размеру и вкусу [Текст] / Н.Жолдошева // Приуралье.-2016. -9 июня. -С.37.

88. Жылуэнергетика терминдерінің түсіндірме сөздігі (қазақша-орысша, орысша-қазақша) [Текст] = Толковый словарь теплоэнергетических терминов / А. Б. Алияров [и др.] ; Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының қауымдастығы.-Алматы :Дәуір,2014. -412 б.

89. Ибылдаев, М. Х. Мұнай газ ұңғыларын ағымдағы және күрделі жөндеу технологиялары [Текст] : оқу құралы / М. Х. Ибылдаев ; Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының қауымдастығы. - Алматы : Times,2015.-364 б.

90. Иванов, А. Утилизационный сбор: новый налог или реальная забота об окружающей среде? [Текст] / А. Иванов // Қазақ үні. - 2016. - 29 наурыз. -С.14.

91. Игілік, Р. Қымыз Ресейге экспортқа шығарылады [Текст] / Р. Игілік // Егемен Қазақстан.-2016.-13 мамыр.-Б.10.

92. Исекешев, Ә. Барлық жол Астанаға апарады [Текст] / интервьюируемый. Ә.Исекешев ; интервьюр. Н. Наржан // Айқын. - 2016. -15 маусым. -Б.6.

93. Калашникова, Л. Взялись за сети [Текст] / Л.Калашникова // Уральская Неделя.-2016.-27 апреля.

94. Курарару, Л. Молочные реки Дарьинки [Текст] / Л.Курарару // Приуралье.-2016. -10 марта. -С.4.

95. Кучарбаева, К. Ж. Тігін кәсіпорындарын жобалау негіздері [Текст] : тігін бұйымдарын дайындаудың технологиялық үдерістерін жобалау : Оқу құралы / К. Ж. Кучарбаева ; Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының қауымдастығы.-Алматы:Times New Roman,2015.-188 б.

96. Қажымова, Л. Бәсекеге бейім "Балзия" [Текст] / Л.Қажымова // Жайық үні.-2016.-7 сәуір.-Б.11.

97. Қазақстан Республикасының Заңы. 2003 жылғы 28 сәуірдегі Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттердің темір жолдарын техникалық бүркемелеудің бірыңғай жүйесін құру туралы келісімнің қолданыс мерзімін ұзарту және оған өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы [Текст] : 2016 жылғы 9 сәуір №497- V ҚРЗ // Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы. - 2016. - №8-I.-Б.43.

98. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары. Қазақстан Республикасының авиациялық персоналын даярлау жүйесін жетілдіру туралы [Текст] : 2016 жылғы 7 сәуір №184 // Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасының Үкіметінің актілер жинағы.-2016.-№21-22.-Б.8-10.

99. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары. Қазақстан Республикасының аумағында Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің инспекцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы [Текст] : 2016 жылғы 15 сәуір №227 // Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасының Үкіметінің актілер жинағы. -2016.-№23-24.-Б.204-208.

100. Қайырғалиұлы, Т. Краншы болған апай [Текст] / Т.Қайырғалиұлы // Орал өңірі.-2016. -9 маусым.

101. Құсайын, Т. Энергетикалық тәуелсіздікке қол жеткізді [Текст] / Т.Құсайын // Егемен Қазақстан. -2016.-3 маусым.-Б.7.

102. Қыстаубаев, Е.Біржанның биігі [Текст] / Е.Қыстаубаев // Егемен Қазақстан. - 2016. - 24 маусым. - Б. 7.

103. Леонов, А. "Космос покорили подранки - дети войны" [Текст] / интервьюируемый. А. Леонов // Мир новостей. - 2016. - 12 апреля (№16).-С.9.

104.Линдсей, С. М.Наноғылымға кіріспе [Текст] : оқулық / С. М. Линдсей ; ауд. Ш. Н. Назарқұлова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі.-Алматы:Полиграфкомбинат,2014.-2бөлім.-2014.-340 б.

105. Марков, В. "Восток-1938" земные орбиты ада главного космического конструктора Сергея Павловича Королева [Текст] / В. Марков // Российская газета.-2016.-31 марта-6 апреля (№12).-С.30.

106. Махамбет, А. Қ. Мұнай мен газ бойынша қазақша-орысша-ағылшынша сөздік [Текст] = Казахско-русско-английский словарь по нефти и газу = Kazakh-russian-english distionary on oil and gas / А. Қ. Махамбет ; арн. ред. Т. Аяпова ; көркемдеуші ред. Ж. Болатаев ; тех. ред. К. Турымбетова ; корректор Р. Көшкінова ; комп. беттеген А. Ауанова. -Алматы :Асыл сөз,2015.-752 б.

107. Меңеев, Қ. "Жолаушы тасымалдаудың маңызы зор" [Текст] : сұхбат / сұхбаттасқан Ғ. Бәймен // Орал өңірі. -2016.-9 сәуір. -Б.4.

108. Министр на Карачаганаке [Текст] // Надежда.-2016.-4 мая. -С.21.

109. Муфтахиева, К. 30 лет без социальной защиты [Текст] / К.Муфтахиева // Уральская Неделя.-2016. -27 апреля. -С.2.

110. Нуртазиева, Э. Есть двадцать четвертый корабль! [Текст] / Э.Нуртазиева // Приуралье.-2016. - 30 апреля. -С.3.

111. Нұғманова, Э. Апат құрбандарына тағзым [Текст] / Э.Нұғманова // Жайық үні. -2016.-28 сәуір.-Б.2.

112. Оразаев, Н. Жаңа үлгідегі мейрамхана ашылды [Текст] / Н. Оразаев // Орал өңірі.-2016.-16 сәуір.

113. Оралов, М. Абай: "Осы қымыз қазаққа..." [Текст] / М. Оралов // Егемен Қазақстан.-2016.-4 мамыр.-Б.10.

114. Позднякова, М. Настоящий русский парень [Текст] / М. Позднякова, М. Бутрименко, Т. Копылова, Т. Филатова // Аргументы и факты Казахстан. -2016. -№6-12 апреля. -С.17.

115. Портнягина, Н. Бургер Кинг теперь и в Уральске [Текст] / Н.Портнягина // Приуралье.-2016.-16 апреля. -С.2.

116. Портнягина, Н.Транспортная логистика региона: на новом уровне развития [Текст] / Н.Портнягина // Приуралье.-2016.-25 июня.-С.3.

117. Ракишев, Б.Р. Технологические комплексы открытых горных работ [Текст] : учебник / Б. Р. Ракишев. - Алматы : Ассоциация вузов РК, 2015.-285 с.

118. Рақышев, Б. Ашық кен жұмыстарының технологиялық кешендері [Текст] : оқулық / Б. Рақышев ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы : ҚР жоғары оқу орындарының қаумдастығы, 2015.-328 б.

119. Рысқұлова, Б.Р. Тігін бұйымдарының технологиясы [Текст] : оқулық / Б. Р. Рысқұлова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы :Times New Roman,2015. -388 б.

120. Сахтанов Нурлан Омыртаевич [Текст] : некролог // Приуралье . - 2016. -28 июня. -С.15.

121. Сәбиева, А. Жылумен жабдықтаушы кәсіпорын [Текст] / А.Сәбиева // Жайық үні.-2016.-21 сәуір.

122. Страуструп, Б. Программалау С++ тілін пайдалану қағидалалары мен тәжірибесі [Текст] : оқулық / Б. Страуструп. - Алматы : Дәуір, 2014 -2 том.-764 б.

123. Терещенко, Д. Что нам стоит жол построить? [Текст] / Д.Терещенко // Надежда.-2016. -18 мая.

124. Токтарова, Ж. Превосходя ожидания [Текст] / Ж.Токтарова // Приуралье .-2016. -21 июня. -С.9.

125. Торговая сеть FRESH - всё только самое свежее! [Текст] // Мой город .-2016. -15 июня. -С.25.

126. Төлеуғали, А. Аутожорыққа аттанды [Текст] / А.Төлеуғали // Орал өңірі. -2016.-7 мамыр.-Б.6.

127. Тулегенова, С. В центре внимания - обеспечение водой и ремонт дороги [Текст] / С.Тулегенова // Приуралье.-2016. -12 мая. -С.2-3.

128. Турганбекова, Г. Пилоны с секретом [Текст] / Г. Турганбекова // Надежда.-2016.-1 июня.-С.6.

129. Утиль - в утиль! [Текст] / С. Горбунов [и др.] // Казахстанская правда . -2016. - 28 апреля.- С.11.

130. Шүйіншәлиева, М. Пойыз бастығы [Текст] / М.Шүйіншәлиева // Егемен Қазақстан. -2016.-5 мамыр. -Б.4.
4 Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные науки
131. Абилдаева, А. Жантақтың биологиялық ерекшелігі [Текст] / А. Абилдаева // Валеология салауатты өмір салты. - 2016. - №2. - Б.9-10.

132. Айбарқызы, А. "Ауыл шаруашылығын дамытуға мүмкіндік мол..." [Текст] / А.Айбарқызы, К.Махметқызы // Орал өңірі. - 2016. -17 мамыр.

133. Айташев, М. Қособадағы қақпалар жөнделсе, мал азыққа қарық болмақ [Текст] / М.Айташев // Орал өңірі. -2016.-12 мамыр. -Б.10.

134. Ақбасов, Ө. Мал өсіремін дегенге, үкіметтен көмек көп [Текст] / Ө.Ақбасов // Орал өңірі. -2016. -23 сәуір.-Б.7.

135. Ақмурзин, Т. Буденныйды қымызбен баптаған [Текст] / Т.Ақмурзин // Мерейлі мекен.-2016. -№1.

136. Алдабергенов , М. Қауқары жоқ министрлік қажет пе?! [Текст] / интервьюируемый. М. Алдабергенов ; интервьюр. С. Орынбасарұлы // Заң газеті. -2016.-22 сәуір. -Б.1-5.

137. Алмамбетов, Б. Орман да - Отан байлығы [Текст] / Б.Алмамбетов // Орал өңірі.-2016. -29 наурыз. - Б.5.

138. Байтенов, А.Дикое желание [Текст] / А.Байтенов // Новое поколение. - 2016.-26 мая.-С.3.

139. Грибанова, Е. Трагическая судьба верненца [Текст] / Е.Грибанова // Казахстанская правда. - 2016.-27 мая.-С.18.

140. Дәуітбаева, К.Ә. Ихтиопатология [Текст] : оқулық / К. Ә. Дәуітбаева ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Дәуір,2013.-384 б.

141. Дыбысқалиқызы, Г. Ақбөкендер қанша екен? [Текст] / Г. Дыбысқалиқызы // Орал өңірі. -2016. -21 мамыр. -Б.5.

142. Жолдошева, Н. Когда есть поддержка [Текст] / Н.Жолдошева // Информбиржа.-2016.-2 июня.-С.33.

143. Зеленые легкие области [Текст] // Приуралье.-2016. -7 апреля.

144. Ихсан, Ғ. Ұрпағына үлгі болғандай [Текст] / Ғ.Ихсан // Орал өңірі. -2016.-7 мамыр. -Б.14.

145. Кереев, Я. М. Паразитология и инвазионные болезни животных [Текст] : учебник / Я. М. Кереев, М. Ш. Шалменов, З. С. Айтпаева. -Алматы :Times,2014.-496 с.

146. Қажымова, Л. "Шаруалар несібемізді арттырып, ырысымызды молайтуда" [Текст] : сұхбат / Л.Қажымова // Жайық үні. -2016.-28 сәуір.

147. Қали Ақон [Текст] : қазанама // Орал өңірі.-2016.-9 сәуір.-Б.11.

148. Құсайын, Т. Жайын ұстаған Жайынов [Текст] / Т.Құсайын // Егемен Қазақстан. -2016. -22 маусым. -Б.10.

149. Құсайын, Т. Мәлік [Текст] / Т.Құсайын // Егемен Қазақстан. -2016. -6 мамыр.-Б.11.

150. Құсайын, Т. Сергелдеңге түсіп жүрмін - дейді шаруа қожалығының басшысы Ботагөз Баймолдаева [Текст] / Т.Құсайын // Егемен Қазақстан.-2016.-4 маусым.-Б.5.

151. Қыстаубаев, Е. Өрісті түлікке толтыратын бағдарламалар [Текст] / Е.Қыстаубаев //Орал өңірі. -2016. -14 маусым. -Б.8.

152. Қыстаубаев, Е. Темекеңнің көктемі [Текст] : қаз-қалпында / Е.Қыстаубаев // Орал өңірі. - 2016. -28 сәуір. - Б.7.

153. Мәмет, А. Қожалық басшысы - "Құрметті профессор" [Текст] / А.Мәмет // Орал өңірі. -2016.-21 мамыр. -Б.3.

154.Мұстафаев , Ж.С. Ауылшаруашылық мелиорациясының негізі [Текст] : оқулық / Ж. С. Мұстафаев , Ә. Т. Қозыкеева ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі.-Алматы:Дәуір,2014.

155. Набиоллаұлы, Н. Егінжайдағы жүздесу [Текст] / Н.Набиоллаұлы //Орал өңірі.-2016.-7 маусым.-Б.6.

156. Нургалиев , Д. Полюс органической продукции [Текст] / Д.Нургалиев // Казахстанская правда. -2016.-18 марта (№51).-С.11.

157. Обеспечивая продовольственную безопасность [Текст] // Приуралье . -2016.-28 июня.-С.6.

158. Рекнагель, Ю. Соя на любой вкус [Текст] / Ю. Рекнагель // Новое сельское хозяйство.-2016.-№1.

159. Сисенбаева, Н. Сельское хозяйство получит развитие [Текст] / Н.Сисенбаева // Приуралье.-2016. -17 мая. -С.4.

160. Талапқызы, А. Еңбекпен шыңдалған жан [Текст] / А.Талапқызы // Орал өңірі.-2016.-7 мамыр.-Б.7.

161. Текебаев, Н. "Бақпасаң, мал кетеді..." ұрының тырнағында [Текст] / Н.Текебаев // Орал өңірі.-2016. - 31 наурыз.-Б.11.

162. Текебаев, Н. "Біздің малды ауылға Ақтөбе мен Атыраудан да келеді" [Текст] /Н.Текебаев // Орал өңірі. -2016.-21 маусым.

163. Тлеугалиев, Ж. Помнят его земляки [Текст] / Ж.Тлеугалиев // Приуралье.-2016. -26 мая. -С.17.

164. Токтарова, Ж. Акцент на элитную породу [Текст] / Ж.Токтарова // Приуралье.-2016.-28 апреля.

165. Токтарова, Ж. Жангалинский Дон Кихот [Текст] / Ж.Токтарова // Приуралье.-2016. -19 мая. -С.15.

166. Токтарова, Ж. Секреты правильного коневодства [Текст] / Ж.Токтарова // Приуралье.-2016. -14 июня. -С.6.

167. Уалиахмет Айсахайұлы Айсахаев [Текст] : қазанама // Орал өңірі. - 2016.-26 наурыз. -Б.11.

168. Фазылова, М. "Жаңа тұрмыстан" басталған жол [Текст] : естелік / М.Фазылова // Орал өңірі. -2016. -7 сәуір. -Б.18.

169. Хайретдинов, Л. "Асыл тұқымды шаруашылықтар көбейіп келеді" [Текст] : сұхбат / сұхбаттасқан Е.Қыстаубаев // Орал өңірі. -2016. -26 мамыр.-Б.8-9.

170. Чуриков, Е. Как потесняют импорт [Текст] / Е.Чуриков // Информбиржа.-2016. -2 июня. -С.26.

171. Чуриков, Е. Почему не город - сад [Текст] / Е.Чуриков // Информбиржа.-2016.-2 июня. -С.30.

172. Ізтаев, Ә. І. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану [Текст] : оқулық / Ә. І. Ізтаев, С. Б. Ермекбаев ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. -Алматы :Дәуір,2014. -416 б.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет