Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасыбет1/7
Дата29.01.2018
өлшемі2.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан

облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы
Ақпараттық - библиографиялық бөлім
Жаңа түсімдерінің бюллетені

Басылым II

Орал, 2017

Құрастырушыдан


Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапхана қорына 2017 жылдың екінші тоқсанында келіп түскен жаңа түсімдер бюллетенінің библиографиялық көрсеткіші.

Библиографиялық көрсеткіштің мақсаты – кітапхана қорына келіп түскен мерзімді басылымдар мен жинақтардағы мақалаларды көпшілік оқырмандарға таныстыру. Сонымен қатар, көрсеткіште материалдар Ж.Молдағалиев атындағы мәліметтер базасының тарауына сәйкес төмендегіше жүйеленген.


2 Жаратылыстану ғылымы

3 Техника.Техникалық ғылымдар

4 Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы

5 Денсаулық сақтау.Медицина ғылымдары

60.5 Тұтас қоғамдық ғылымдары

63 Тарих.Тарих ғылымдары

65 Экономика.Экономикалық ғылымдар

66 Саясат.Саяси ғылымдар

67 Мемлекет және право

68 Әскери ғылымдар.Соғыс ісі

71 Мәдениет. Мәдени құрылыс

72 Ғылым.Ғылымтану

73 Информатика

74 Халыққа білім беру. Педагогикалық ғылымдар

75 Физкультура және спорт

76 Бұқаралық информация мен насихат құралдары

77 Мәдени ағарту жұмыстары. Клуб ісі

78 Кітапхана ісі.Кітапханатану

79 Музей ісі.Архив ісі

81 Тіл білімі

82 Фольклор.Фольклористика

83 Әдебиет.Әдебиеттану

84 Көркем әдебиет

85 Өнер


86 Атеизм.Дін

87 Философия ғылымдары

88 Психология

9 Библиографиялық құралдар. Анықтама басылымдар

Тақырып ішіндегі мәліметтер есімдер көрсеткіші мен басылым атаулары алфавиттік тәртіппен орналастырылған. Библиографиялық мәліметтер үздіксіз нөмірленеді.

Басылым жылына төрт рет басылып шығарылады. Келіп түскен жаңа бюллетень екі тілде ақпарат береді.

Көрсеткіш барлық оқырман қауымға арналған.

От составителя


Бюллетень новых поступлений – библиографический указатель, отражающий информацию о текущих поступлениях за 2-ой квартал 2017 года в фонд Западно-Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. Ж. Молдагалиева.

Цель данного издания – информировать читателей о новых публикациях в периодической печати и сборниках. В указателе систематизация материала осуществляется согласно рубрикатору БД ОУНБ им. Ж.Молдагалиева по следующим разделам:


2 Естественные науки

3 Техника. Технические науки

4 Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные науки

5 Медицина. Медицинские науки

60.5 Социология

63 История. Исторические науки

65 Экономика. Экономические науки

66 Политика. Политические науки

67 Государство и право. Юридические науки

68 Военная наука. Военное дело

71 Культура.Культурное строительство

72 Наука. Науковедение

73 Научно-информационная деятельность. Информатика

74 Образование. Педагогическая наука

75 Физическая культура и спорт

76 Средства массовой информации

77 Досуг и отдых

78 Библиотечное дело

79 Музейное дело.

81 Языкознание

82 Фольклор. Фольклористика

83 Литературоведение

84 Художественная литература

85 Искусство. Искусствоведение

86 Религия. Атеизм

87 Философские науки

88 Психология

9 Литература универсального содержания

Внутри тематических разделов материал сгруппирован в алфавите авторов и заглавий публикаций. Нумерация библиографических записей сквозная. Периодичность издания четыре выпуска в год. Бюллетень новых поступлений включает информацию на казахском и русском языках.

Указатель предназначен для широкого круга читателей.2 Естественные науки
1.Абдухаликов, Р. Р. Тюльпаны гордость и достояния Казахстана! [Текст] / Р.Р.Абдухаликов //Экологический курьер. -2017. -1-15 мая. -С. 6.

2.Алшанов, Р.А. Тайны тринадцати тысячелетий: поиски и открытия [Текст] / Р. А. Алшанов ; ред. Н. В. Курбатова ; Ассоциация вузов республики Казахстан. Университет Туран, Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының қауымдастығы. - Алматы : Ассоциация вузов РК, Университет "Туран", 2016. - 56 с.

3.Ахмеденов , К. Пещеры на возвышенности Бесшокы [Текст] / К. Ахмеденов // Пульс города . -2017. -8 июня. -С. 8.

4.Ахмедьяров, Л.Самый большой роддом в природе [Текст] / Л.Ахмедьяров // Уральская Неделя . - 2017. - 17 мая. - С. 8-9.

5.Байтасов, А. Жағрафия киелі құранда [Мәтін] = География в священном Коране / А. Байтасов ; Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді. - Алматы : Таймас, 2016. - 96 б. - Мәтін қазақ және орыс тілінде.

6.Березин, С. Их помнят берега Урала [Текст] / С.Березин // Уральский репортер. -2017. -7 июня. -С. 15.

7.Болат, Ә. Экспедиция сапары [Текст] / Ә. Болат // Орал өңірі. - 2017. - 25 сәуір. - Б. 4.

8.В зоосемье пополнение [Текст] //Надежда . -2017. -7 июня. -С. 3.

9.Гохнадель, В. Лучший знаток флоры Восточной Азии [Текст] / В. Гохнадель // DAZ. -2017. -11 мая. -С.10. :фото

10.Дүзелбаев, С. Т. Жоғары математика элементтері [Мәтін] : жоғары кәсіптік жаратылыстану бағытындағы мамандар әзірлейтін оқу орындары мен колледж студенттеріне арналған оқулық / С. Т. Дүзелбаев, Г. С. Базарбаева, Ә. С. Омарбекова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Бастау, 2016. - 354 б. - Жаттығу есептерінің жауаптары: 322-336 б. - Қосымшалар: 337-347 б. - Пайдаланылған әдебиеттер: 348-349 б.

11.Жолдошева, Н. Сумасбродство по плану [Текст] / Н.Жолдошева // Информбиржа . - 2017. - 25 мая. - С. 21.

12.Жылмағанбетов, Ш. Аралдың ажары мен ахуалы [Текст] / Ш. Жылмағанбетов // Экономика. - 2017. - 13-19 сәуір. - Б.5.

13.Иванова, М. Время рождения [Текст] / М.Иванова // Казахстанская правда . - 2017. -19 мая. - С. 24.

14.Иванова, М. Урал в разливе [Текст] / М.Иванова // Казахстанская правда. - 2017. -29 мая. - С. 12.

15.Калашникова, Л. Землю - с аукционов [Текст] / Л.Калашникова // Уральская Неделя . -2017. -7 мая. -С. 4.

16.Каренских, Г. Верный курс "Конденсата": сохраним природу, стабильно развиваясь [Текст] / Г.Каренских //Надежда . -2017. -7 июня. -С.7.

17.Каренских, Г. Высокая оценка [Текст] / Г.Каренских // Надежда . -2017. -7 июня. - С. 7.

18.Ковшарь , А. Страна жаворонков [Текст] / интервьюируемый. А. Ковшарь , интервьюр. Е. Брусиловская //Казахстанская правда. -2017. -14 апр. -С.15.

19.Кусаинов, А. В гармонии с природой [Текст] / Арман Кусаинов // Казахстанская правда. -2017. -5 июня. - С. 10.

20.Қазақстан өзендерінің гидрологиясы [Мәтін] : оқулық / А. Қ. Қадырбаев [и др.] ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Бастау, 2016. - 372 б. - Пайдаланылған әдебиеттер: 371 б.

21.Мурзагалиев, Д. М. Урало-Карабогазкий линеамент и его проявление в геолого- геофизических полях [Текст] / Д. М. Мурзагалиев // Нефть и газ. - 2017. - №2. -С.68-76.

22.Өтелбаев, М. Қазақстанның қазір 80 миллион адамды асырай алатын жағдайы бар [Текст] / интервьюируемый. М.Өтелбаев ; интервьюр. А. Есали // Егемен Қазақстан. - 2017. - 12 сәуір. - Б.7. : фото

23.Физика әлемі [Мәтін] : пәндік энциклопедия / құраст.-авт.: Н. Көбенқұлов, Қ. Бақтыбаев, Ә. Әбілдаев ; бас ред. Ж. Тойбаева. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2016.-2 том : М (Магнит өрісі) - Я. -2016. - 640 б.

24.Чунетова, Ж. Генетика пәнінен көптілді оқытудың әдістемелік бағыттары мен мәселелері [Текст] / Ж. Чунетова // Биология және салауаттылық негізі. -2017. -№2. -Б.3-6.

25.Іңкәрбеков, А. Теориялық механика [Мәтін] : есептер жинағы / А. Іңкәрбеков. - Алматы : Бастау, 2016.-1 том : Статика және кинематика / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Ғылыми кеңесі 25.05.2016 ж. №5-хаттамасымен оқу құралы ретінде ұсынылған ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Ғылыми кеңесі 25.05.2016 ж. №5-хаттамасымен оқу құралы ретінде ұсынылған. - 2016. - 288 б.

3 Техника. Технические науки
26.Әжігереева, Г. "Демалысымда поштаны сағынамын..." [Текст] / Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2017. - 30 мамыр. - Б. 13.

27.Бимұханов, Е. 21 жыл бойы күткен жұмыс басталды [Текст] / Е. Бимұханов // Орал өңірі. - 2017. - 18 мамыр. - Б. 8.

28.В небе, как дома! [Текст] // Надежда . -2017. -31 мая. -С. 17.

29.Верир, О. Как тандыр поселился на патио [Текст] / О. Верир // Приусадебное хоз-во. - 2017. - № 3.-С.72-76.

30.Ғұбайдуллин, Б. Ал ұштық Франкфуртке! [Текст] / Б. Ғұбайдуллин // Айқын. - 2017. -17 маусым. - Б. 6.

31.Дементиевская, О. Заказы недропользователей для местного бизнеса обозначили в Уральске [Текст]/О.Дементиевская //Литер.-2017.-31мая.-С.5.

32.Дүзелбаев, С. Т. Машина тетіктері [Мәтін] : оқулық жоғары кәсіптік мамандар даярлайтын техникалық оқу орындарының студенттеріне арналған / С. Т. Дүзелбаев ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, ҚР БҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жөніндегі Республикалық оқу әдістемелік кеңесі "Машина жасау", "Көлік, көлік техникасы және технология" мамандықтары бойынша оқулық ретінде ұсынған. - Алматы : Бастау, 2016. - 408 б.

33.Дүзелбаев, С.Т. Техникалық механика. Теориялық механика. Материалдар кедергісі [Мәтін] : оқулық. техникалық (құрылыстан басқа) колледж студенттеріне арналған / С. Т. Дүзелбаев ; пікір жазған Ж. Б. Бакиров ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының Көлік, көлікті пайдалану профилі бойынша оқу әдістемелік бірлестігі оқулық ретінде ұсынған. - Алматы : Бастау, 2016. - 456 б.

34.Жолдошева, Н. Профессия настоящего мужчины [Текст] / Надежда Жолдошева // Информбиржа . -2017. -1 июня. -С. 19.

35.Жукова, Н. Затерялась синева в сердце [Текст] / Н.Жукова // Информбиржа . - 2017. - 8 июня. -С.20.

36.Жұртбай, Т. Намыс [Текст] : тақырыбының оқулықтарда қамтылмаған үлгісін бейнелейтін фрагменттер / Т. Жұртбай // Егемен Қазақстан. - 2017. - 24 мамыр. -Б.9. :фото ;Егемен Қазақстан. -2017. - 29 мамыр. - Б.9.

37.Зеленый форум [Текст] //Уральский репортер. -2017. -7 июня. -С. 2.

38.Иванова, М. Госпрограммы в помощь [Текст] / М.Иванова // Казахстанская правда. -2017. -21 июня. -С. 6.

39.Иванова, М. Нам бы в небо [Текст] / М.Иванова // Казахстанская правда . - 2017. -2 июня. -С.8.

40.Карелина, Д. Революция роботов [Текст] / Д.Карелина // Вокруг света . - 2017. -№ 5. -С.30-40.

41.Қабасова, Ж. Қ. Электротехниканың теориялық негіздері [Мәтін] : есептер жинағы / Ж. Қ. Қабасова, Ә. К. Ерқоңыр. - Алматы : Бастау, 2016.-1 том / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - 2016. - 294 б. - Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 292-293 б.

42.Құдайбергенұлы,С.Үкімет Перуашевтің бастамасын қолдай ма? [Текст] / С. Құдайбергенұлы //Астана ақшамы. -2017. -20 сәуір.-Б.6.

43.Құлымбетов, Ұ.Материалдар мен құжаттар жинағы [Мәтін] / Ұ. Құлымбетов ; ред. Н. Мауытов ; құраст. С. О. Смағұлова ; жауапты: М. Р. Сатенова, Р. Е. Оразов. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017.-1 кітап / Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді. - 2017. - 416 б. - текст на русс. языке с. 55 - с. 101 ; с. 135- - с. 163. - Есімдер көрсеткіш 374 б.-384 б. ; Тарихи-географиялық, топографиялық атаулар 384 б.-412 б.

44.Майоров, Н. Буду работать, пока чувствую свою востребованность" [Текст] / Н.Майоров // Надежда . -2017. -14 июня. -С.18.

45.Медешова, А. Б. Нысандық-бағдарлық бағдарламалау тілдері [Мәтін] : оқу құралы / А. Б. Медешова, Ғ. Г. Мухамбетова ; пікір жазған: Б. Н. Нұралин, А. А. Кульжумиева ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі оқу құралы ретінде ұсынған. - Алматы : Бастау, 2016. - 296 б.

46.Мейрамбеков, Г. Продукт полезный и целебный [Текст] / интервьюируемый. Г. Мейрамбеков ; интервьюр. А. Власова // Казахстанская правда. -2017. -12 апр.(№70). -С.8.

47.Мусанов, Ә. Ұңғыларды бағыттап бұрғылау [Мәтін] : оқулық: геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және мұнай газ істері мамандықтарына арналған / Ә. Мусанов ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Бастау, 2016. - 384 б. - Библиогр. тізім 378 б. - 379 б. ; Глосарий 376 б. - 377 б.

48.Мұхтарханова, Б.Д.Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар [Мәтін] : оқулық / Б. Д. Мұхтарханова, Әсел Сайлаубекқызы Омарбекова, Ақжайык Сейітқожаұлы Тұрашев ; пікір жазған С. Т. Дүзелбаев ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, М. Тынышбаев атындағы қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Ақмола колледжінің педагогикалық кеңесінің қорытынды шешімі бойынша ашық баспаға ұсынылған. -Алматы :Бастау,2016. - 272 б.

49.Нурпеисов, А. Противопожарный флешмоб [Текст] / А.Нурпеисов // Пожарный и спасатель. -2017. -№6. -С.10.

50.Рабат, О.Автомобиль құрылысы және көлік жүргізіушілерін даярлау [Мәтін] : оқу құралы / О. Рабат. - Алматы : Бастау. -2 бөлім / Н. С. Сабыралиев, Д. Ә.Ағабекова ;Л. Б. Гончаров атындағы қазақ автомобиль жол көлігі академиясының оқу әдістемелік кеңесі оқу құралы ретінде ұсынады,Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі.-2016.- 300 б.

51.Тайжан, Б. Қымыз, қазы һәм шұбат [Текст] / Б. Тайжан // Егемен Қазақстан. -2017. -5 мамыр. - Б.8.

52.Тасқалиева, Р. Әкем туралы естелік [Текст] : Ғани Тасқалиев туралы / Р. Тасқалиева // Дана KAZ. -2017. -№8. -Б. 25.

53.Тұрысбеков, Б. Т. Автомобиль көліктерімен жүк тасымалдауды ұйымдастыру [Текст] : мәтін / Б. Т. Тұрысбеков. - Алматы : Бастау, 2016.- 1 том / А. Ш. Әкімжанова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Л. Б. Гончаров атындағы қазақ автомобиль жол көлігі академиясының оқу әдістемелік кеңесі оқу құралы ретінде ұсынады. - 2016. - 240 б.

54.Ulken Aga [Текст] : власти хотят прислушаться к казахстанцам, расстраивая скандинавов // Деловая неделя. -2017. -12 мая. -С.1.

55.Файзоллаұлы, Б. Нысандарды бақылады [Текст] / Б. Файзоллаұлы // Айқын. -2017. -17 маусым. -Б. 3.

56.Черненко , Г. Пернатые почтальоны [Текст] / Г. Черненко // Техника молодежи. -2017. -№3.-С.38-42. :фото

57.Чуриков, Е. Водный режим [Текст] / Е.Чуриков // Информбиржа . - 2017. -20 апреля. - С.21.


4 Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные науки
58. Ахмет, А. Қазақстандағы балық өнеркәсібінің майталманы [Текст] : алғашқы Балық өнеркәсібі Халық Комиссары Шайхы Әбішев хақында / А. Ахмет, Б. Жапаш // Қазақ тарихы. -2017. -№4. -Б.13-15.

59.Әбдіманап, Ж. Ауыл болашағы - кооперацияда [Текст] / Жасұлан Әбдіманап // Айқын апта. -2017. -20 мамыр. - Б.8. : фото

60.Әбдірахманов, С. Қ. Ветеринариядағы менеджмент [Мәтін] : оқулық / С. Қ. Әбдірахманов, Х. Б. Әбеуов ; корректор С. С. Омарова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің Ғылыми кеңесінде қаралып, оқулық ретінде ұсынылды (28 қантар 2016 ж. № 1 хаттама). - Алматы : Бастау, 2016. - 320 б.

61.Әбдірахманов, С. Қ. Эпизоотология моноторингі және ветеринарлық шараларды ұйымдастыру [Мәтін] : оқулық / С. Қ. Әбдірахманов ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қазақ ұлттық аграрлық университеті жанындағы Республикалық оқу әдістемелік кеңесі ауылшаруашылығы ғылымдары, Ветеринария және Қызмет мамандық топтары бойынша оқу әдістеме секциясы отырысының № 1 хаттама ұсынылған, 4 қараша 2014 ж. - Алматы : Бастау, 2016. - 296 б.

62.Бекішов, С. Ауыл шаруашылығын әртараптандыру керек [Текст] / интервьюируемый. С. Бекішов ; интервьюр. Қ. Тұнғатар // Жас Қазақ. -2017. -19 мамыр.-Б.6. :фото

63.Бисенов, М. Развитие сельского хозяйства в регионе [Текст] / М. Бисенов //Пульс города . -2017. -18 мая. -С.6.

64.Булеков, Т. Что посеешь... [Текст] : беседа / беседовал Е.Чуриков // Информбиржа . -2017. -6 апреля. -С.15.

65.Ғабдылбарқызы, А. "Өрлеу" қораны малға толтыруда [Текст] / А. Ғабдылбарқызы // Орал өңірі. - 2017. - 4 мамыр. - Б. 8.

66.Ғұбайдуллин, Б. Мал ұрлығына қарсы майдан [Текст] : мал ұрлығы туралы / Б. Ғұбайдуллин //Айқын. -2017. -12 сәуір. - Б. 5.

67.Жангирова, А. Об энтомофагах вредных организмов [Текст] / А.Жангирова // Экологический курьер. - 2017. -16-31 мая. -С. 2.

68.Кайдашев, К. О субсидировании семеноводства [Текст] / К.Кайдашев // Пульс города . -2017. -18 мая. - С. 6.

69.Кармалиев, Р. Эпизоотология и профилактика болезней собак [Текст] / Р. Кармалиев // Пульс города . - 2017. - 1 июня. - С. 5.

70.Каткова, О. Развитие мясного скотоводства в ЗКО [Текст] / О.Каткова // Пульс города . -2017. -15 июня. - С.6.

71.Кененбаев, С. Отандық сорт - қашан да мол өнімнің кепілі [Текст] / С. Кененбаев // Экономика. -2017. -18-24 мамыр. -Б.5.

72.Кушалиев, К. Заболевания животных [Текст] / К. Кушалиев // Пульс города . -2017. -8 июня. -С. 5.

73.Қабышев, М. "Мен бүгін әкемді айтып толғанамын..." [Текст] / М. Қабышев // Орал өңірі. -2017. -25 сәуір. -Б. 19.

74.Құттымұратұлы , Қ. Қоскөл тұрғындары көмек күтеді [Текст] / Қ. Құттымұратұлы // Егемен Қазақстан. -2017. -21 сәуір. -Б.1,7.

75.Құттымұратұлы , Қ. Ұсталмайтын ұры, шарасыз шаруа [Текст] / Қ.Құттымұратұлы //Егемен Қазақстан. -2017. -3 сәуір. - Б. 8.

76.Леус, С. Живой уголок Приуралья [Текст] / С.Леус // Уральский репортер. - 2017. -14 июня. -С. 9.

77.Молдаханов, Н. Құстар біздің досымыз [Текст] / Н. Молдаханов // Ана тілі. - 2017. - 25-31 мамыр. - Б. 12.

78.Мұханбетқалиұлы, Қ. Балық атаулары да байтақ сөз қорымыздың бір байлығы [Текст] / Қ.Мұханбетқалиұлы // Мәдени мұра. -2017. -№1.

79.Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және қайта өңдеу технологиясы [Мәтін] : оқулық / Қ. М. Мұсынов [и др.] ; жалпы ред. Қ. М. Мұсынов ; сын пікір жазған У. М. Сағалбеков ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Республикалық оқу әдістемелік кеңесі ауылшаруашылық мамандықтарына оқулық ретінде ұсынған. - Алматы : Бастау, 2016. - 528 б.

80.Омарқожаұлы, Н. Мал азықтандыруды ұйымдастыру және бақылау [Мәтін] : оқу құралы / Н. Омарқожаұлы, С. Әбдірахманов ; рец. С. М. Шайхин ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің Ғылыми кеңесінің 15. 05. 2015 ж. № 18 хаттамасымен оқу құралы ретінде ұсынылған. - Алматы : Бастау, 2016. - 264 б.

81.Омаров, А. Агрегат для локальной обработки пропашных культур [Текст] / А.Омаров // Пульс города . - 2017. - 1 июня. - С. 8.

82.Пилин, Д. Разводить, чтобы ловить [Текст] / Д. Пилин // Информбиржа . - 2017. - 22 июня. - С. 18.

83.Рой, В. Скорая для сломанных ветвей [Текст] / В. Рой // Приусадебное хоз-во. - 2017. - № 4. -С.69-71.

84.Рысқалиев, Т.Айтулы азамат, аяулы дос болатын [Текст] : естелік / Т. Рысқалиев // Орал өңірі. - 2017. - 25 сәуір. - Б. 18.

85.Сегізбайұлы, К. Айтулы асты ұмыттық па шынымен? [Текст] / К.Сегізбайұлы //Айқын. -2017. -12 сәуір. -Б.7.

86.Тайжан , Б. Кооперативтер - ауыл шаруашылығының өзегі [Текст] / Б. Тайжан // Егемен Қазақстан. -2017. -2 мамыр. - Б.2.

87.Тамарина, Л. Совершенствуя методику выявления [Текст] / Л.Тамарина // Пульс города . - 2017. - 15 июня. - С. 5.


5 Медицина. Медицинские науки
88.Байжанқызы, И. Қазақ гомеопатияның қадірін білмей келеді [Текст] / И. Байжанқызы // Ислам және өркениет. -2017. -16-31 мамыр. -Б.11.

89.Дементиевская, О. Вопросы медстрахования [Текст] / О.Дементиевская // Литер. -2017. -12 мая. -С. 3.

90.Дементиевская, О. Прививочная дискуссия [Текст] / О.Дементиевская // Литер. -2017. -22 апреля. -С. 11.

91.Дыбысқалиқызы, Г. Аспанда екі адамды ажалдан арашалады [Текст] / Г. Дыбысқалиқызы // Орал өңірі. - 2017. - 18 мамыр. - Б. 10.

92.Елшібай, Ғ. Дәрілік өсімдіктер қорғауды қажет етеді [Текст] / Ғ. Елшібай //Егемен Қазақстан. -2017. -3 мамыр. - Б.1,11.

93.Зельман, В. Достижения в изучении человеческого мозга, "мозг-компьютер" интерфейсы [Текст] / В. Зельман, К. Ершов // Медицина. -2017. -№4. -С. 2-5.

94.Иванилова, А. Суррогатная мачеха [Текст] / А.Иванилова // Новое поколение . -2017. -4 апр.-С.1,2.

95.Иванова, М. Работа на грани [Текст] / М.Иванова // Казахстанская правда. -2017. -14 июня. -С. 9.

96.Кабардинская, Л. И. Обязательное социальное медицинское страхование [Текст] / Л. И. Кабардинская // Пульс города . -2017. -25 мая. -С. 5.

97.Казанцева, Т. Единый реестр санаториев и курортов появится в Казахстане [Текст] / Т. Казанцева // Литер. -2017. -22 апр. -С.6.

98.Калиев , Э. А. Создание клинической базы в рамках проекта "создание медико-биологического кластера КАЗНУ им. аль-Фараби" [Текст] / Э. А. Калиева // Медицина.-2017.-№2.-С.6-9.

99.Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және Ұлттық экономика министрліктерінің кейбір мәселелері туралы [Текст] : 2017 жылғы 17 ақпан №71 // Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы. -2017. -№6-7. -Б.3-162.

100.Құрманғали, А. Отандық фармацевтикалық нарық импортқа тәуелді [Текст] / А. Құрманғали // Заң газеті. - 2017. - 16 мамыр. - Б.1,4.

101.Лысенко , О. Врачи на все руки [Текст] / О. Лысенко // Литер . - 2017. - 20 мая. -С. 15.

102.Мансурова, А. Когда оказываешься в нужном месте [Текст] / А.Мансурова // Пульс города . -2017. -25 мая. -С. 16.

103.Онлас, А. Как повысить плодовитость казахстанцев? [Текст] / интервьюируемый. А. Онлас, интервьюр. Н. Садыкова // Здоровье . -2017. -14 апр. -С.1,2.

104.Пархоменко, М. В русле социальных задач [Текст] / М. Пархоменко, З. Нокрабекова // Казахстанская правда. -2017. -12 мая. -С.2.

105.Пердебайқызы, Ж. Құлақ ауруы - қатерлі дерт [Текст] / Ж. Пердебайқызы // Айқын апта. - 2017. - 20 мамыр. - Б.26.

106.Престон, Р. Война с вирусом Эбола [Текст] : как геномические исследования помогают сдерживать распространение эпидемии / Р.Престон // Иностранная литература. - 2017. - № 4. -С.215-242.

107.Пұсырман, С. Дәрігер болу - ең құрметті мамандық [Текст] / С. Пұсырман // Информбиржа. -2017. -15 маусым. - Б. 16.

108.Рамазанова, А. Синергия "Здоровье -2020", "Денсаулық" и Evipnet: новые возможности для решения проблем системы здравоохранения Казахстана [Текст] / А. Рамазанова, Т. Кюхенмюллер, М. Вуйнович, В. Койков // Медицина. -2017. - №2 (176). -С.2-5.

109.Со статусом определись и быстрее прикрепись [Текст] // Надежда. - 2017. - 19 апреля. - С. 3.

110.Тасболат, К. Суррогат анаға қалай қарайсыз? [Текст] / К. Тасболат, М. Жақау // Айқын апта. -2017. -1 сәуір. - Б.7.

111.Урналиев, С. Готовьтесь к частной медицине [Текст] / Санат Урналиев // Надежда . -2017. -5 апреля. - С. 5.

112.Чуриков, Е. Чужая кровь [Текст] / Е.Чуриков // Информбиржа . - 2017. - 15 июня. - С. 14.

60.5 Социология
113.Адырбекұлы, К. Түрпідей тиген сөз [Текст] / К. Адырбекұлы // Түркістан. - 2017. - 6 сәуір. - Б.8.

114.Балыкова, А. Батыс Қазақстанның қала халқы: әлеуметтік-демографиялық аспектісі (1926-1989жж.) [Мәтін] : монография / А. Балыкова ; Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті. - Орал : Полиграфсервис, 2016. -232 б.

115.Габдрахимова, Г. Ф. Студенты из государств Центральной Азии в Татарстане: мотивация, адаптация, жизненные планы [Текст] / Г. Ф. Габдрахимова,Э.А.Сагдиева, Н.И.Кораблева // СОЦИС. -2017. -№3.

116.Жусупова, А. Досуг молодежи как один из аспектов повышения качества человеческого капитала в Казахстане [Текст] / А. Жусупова // Казахстан в глобальных процессах. - 2017. - №1. -С. 73-89.

117.Интеграционный барометр ЕАБР - 2016 (пятая волна измерений) [Текст] : доклад №40 / ред. Е. Ю. Винокуров ; рук. проекта В. С. Перебоев. - Санкт-Петербург : ЦИИ ЕАБР, 2016. - 106 с.

118.Кемел, М. Ақиқатты тану - өзіңді тану [Текст] / интервьюируемый. М. Кемел, интервьюр. Г. Рахман // Астана ақшамы. -2017.-11 сәуір.

119. Кокумбаева, Б. Мәңгілік ел - рухани эволюцияның жаңа сатысы [Текст] / Б. Кокумбаева, А. Сағиқызы // Қазақстан Респ. ҰҒА баяндамалары. -2017. -№1. -Б.193-197.

120.Кучерена, А. Самоубийство [Текст] : что стоит за волной детских и подростковых суицидов? / А. Кучерена // Российская газета . -2017. -23 мар. -С.11. :фото

121.Махамбетова, Д. Под небом.. дома своего [Текст] / Д. Махамбетова // Казахстанская правда. -2017.-17 мая. -С.10. : фото

122.Положение о Министерстве труда и социальной защите населения Республики Казахстан [Текст] : постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2017 года №81 // Труд в Казахстане. -2017. -№3.

123.Сабитов, Д. Перейти все границы [Текст] / Д. Сабитов // Центр Азии. - 2017. - №2 март- апрель. -С. 54-62.

124.Султанмуратов, Н. Новые приоритеты в миграционной политике РК программа внутреннего переселения [Текст] / Н. Султанмуратов // Казахстан в глобальных процессах. -2017. -№1. -С. 62-71.

125.Хусаинов, Б. Неравенство- глобальный вызов современности [Текст] / Б. Хусаинов // Казахстанская правда. -2017. -19 мая. -С.19. : рис.

126.Я - Казахстан измеряя наш путь [Текст] : научно-популярное издание / Общественный фонд "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" исследовательский центр, специализирующийся на проведении социологических и маркетинговых исследований и политико-управленческом консалтинге.-Алматы :Полиграфическое бюро,2016.-148 с.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет