Жаратылыстану ғылымдары Б1 Б63 Биоразнообразие и состояние окружающей среды территории Жонгар Алатауского гнппбет4/4
Дата31.12.2019
өлшемі111,25 Kb.
1   2   3   4

Мыңжылдық мақал-мәтелдер [Мәтін].- Алматы: Өнер, 2009.- 216б. 1 экз.
Ш171.11я73

Н36

Начинающий китайский язык. Ч.1 [Текст].- 2-е изд.- 2013. 30 экз.
Ш171.11я73

Н36

Начинающий китайский язык. Ч.1 [Текст]: Рабочая тетрадь.- 2-е изд.- 2013. 30 экз.
Ш171.11я73

Н36

Начинающий китайский язык. Ч.2 [Текст]: Рабочая тетрадь.- 2-е изд.- 2013. 30 экз.
Ш171.11я73

Н36

Начинающий китайский язык. Ч.2 [Текст].- 2013. 30 экз.
Ш6(2=Каз)7-49

Н32 Нәрікбаев, М. С.

Бақыттың қиын баспалдақтары [Мәтін] / М. С. Нәрікбаев, О. Исмаилов.- Алматы, 2004.- 564б. 1 экз.
Ш175.14-4

Н76

Новый корейско-русский и русско-корейский словарь. 100 000 слов и словосочетаний [Текст].- М.: Дом Словянской книги, 2015.- 960с. 2 экз.
Ш175.14-4

Н76

Новый корейско-русский и русско-корейский словарь. 100 000 слов и словосочетаний [Текст].- М.: Дом Словянской книги, 2013.- 960с. 1 экз.
Ш1я73

Н86 Нұрдаулетова, Б. И.

Когнитивтік лингвистика [Мәтін]: Оқулық / Б. И. Нұрдаулетова.- Алматы: Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2011.- 312б. 2 экз.
Ш6(2=Каз)7-49

Н86 Нұрмұхамбетов, Ж.

Өмір, саған құштармын! [Мәтін] / Ж. Нұрмұхамбетов.- Талдықорған, 1996. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7-44

Н86 Нұршайықов, Ә.

Ақиқат пен аңыз [Мәтін]: Роман-диалог. / Ә. Нұршайықов.- Алматы: Жазушы, 2009.- 464б. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7-44

Н86 Нұршайықов, Ә.

Төрт томдық шығармалар жинағы. Т.1 [Мәтін]. Роман, повесть және әңгімелер / Ә. Нұршайықов.- Алматы: Жазушы, 1992.- 432бет. 1 экз.
Ш6(2=Р)7-44

О-11 О, '.С.

Хвак [Текст] / ' Санчес. О.- СПб.: Ленинградское издательство, 2009.- 448с. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7-5

О-61 Оңғарова, Ш.

Ғасырдың құрдас сырлары [Мәтін] / Ш. Оңғарова.- Алматы, 2013.- 376б. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7

О65 Оразалин, К.

Абай ауылына саяхат [Текст] / К Оразалин.- Алматы: Жалын, 1994.- 288 б. 1 экз.
Ш10

Ө44 Өмірәлиев, Қ.

Қазақ тіл білімінің мәселелері [Мәтін] / Қ. Өмірәлиев; Құраст. Ғ.Әнес, Ж.Қ.Ибраева.- Алматы: Абзал-Ай, 2014.- 640б. 1 экз.
Ш143.21

П43 Погожих, Г.Н.

Английская грамматика в таблицах и схемах [Текст] / Г.Н. Погожих.- М.: Эксмо, 2014.- 192с. 1 экз.
Ш3(5)-65

П62

Пословицы Востока [Текст].- Алматы: ИД Кочевники, 2002.- 208с. 1 экз.
Ш3(0)-61

П77

Притчи человечества [Текст] / Сост. В. В. Лавский.- Мн.: Лотаць, 2002.- 608с. 1 экз.
Ш163.24-4

Р40

Ресми-іскери тіл: Қазақша-орысша тіркесімдер сөздігі - Официально-деловой язык: казахско-русский словарь сочетаемости [Мәтін] / Э.Сулейменова, А.Алдашева, Д.Ақанова, Ж.Алдаш.- Алматы: Арман-ПВ, 2005.- 376бет. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7-44

С18 Салғараұлы, Қ.

Қазақтың қилы тарихы [Мәтін]: Роман-эссе / Қ. Салғараұлы.- Алматы: Жалын, 1992.- 304бет. 1 экз.
Ш163.24-211я73

С 22 Сарбалаев, Ж.

Сөзжасам мәселелері [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Сарбалаев.- Алматы: Арыс, 2002.- 152бет. 1 экз.
Ш163.24-22я7

С22 Сарбасова, Қ.

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Сарбасова, С. Садуақасова.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2016.- 248б. 15 экз.
Ш6(2=Каз)7

С32 Сейфуллин, С.

Аққудың айрылуы [Мәтін]: Өлеңдер мен поэма? әңгімелер мен повесть / С Сейфуллин.- Алма-Ата: Атамура, 2003.- 224 б. 1 экз.
Ш163.24-49

С37 Серғалиев, М.С.

Қазақ тілінің қысқаша орфоэпиялық сөздігі [Мәтін] / М.С. Серғалиев.- Астана: ӘлНаир, 2011.- 192б. 1 экз.
Ш6(4Ит)6-44

С74

Спрут [Текст].- Алма-Ата: Жазушы, 1989.- 656с. 1 экз.
Ш6(4Вл)5-44

С80 Стивенсон, Р.Л.

Остров сокровищ. Клуб самоубийц [Текст] / Р.Л Стивенсон.- Киев: Амфора, 2013.- 350с. 1 экз.
Ш6(2Р)7-44

С91 Сухов, Е.

Червонные валеты [Текст] / Е. Сухов.- М.: Эксмо, 2013.- 352с. 1 экз.
Ш5(2=Каз)гя73

С90 Сүйіншалиев, Х.

Қазақ әдебиетінің тарихы [Мәтін]: Оқулық / Х. Сүйіншалиев.- Алматы: Санат, 2006.- 904т. 1 экз.
Ш5(2=Каз)7

С93 Сыдықов, Т.

Рух пен интеллект көкжиегі : зерттеулер, портреттер [Мәтін] / Тұрсын Сыдықов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015.- 361б. 10 экз.
Ш5(2=Каз)7

С93 Сыдықов, Т.

Рух пен интеллект көкжиегі : зерттеулер, портреттер [Мәтін] / Тұрсын Сыдықов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015.- 361б. 2 экз.
Ш5(2=Каз)7

С93 Сыдықов, Т.

Ілияс Жансүгіров XXI ғасыр көзімен [Мәтін]: Зерттеулер, әдеби портреттер / Т. Сыдықов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2016.- 452б. 10 экз.
Ш5(2=Каз)7

С93 Сыдықов, Т.

Ілияс Жансүгіров және дәстүр жалғастығы [Мәтін]: Зерттеулер, портреттер / Т. Сыдықов.- Алматы: Арыс, 2011.- 488бет. 3 экз.
Ш163.24

С 94 Сыздық, Р.

Сөз құдіреті [Мәтін] / Рәбиға Сыздық.- толықтырылған 2-басылым.- Алматы: Атамұра, 2005.- 272бет. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7-5

Т 49 Тобаяқов, Б.

Жеті жұрт [Мәтін]: Таңдамалы өлеңдер / Б. Тобаяқов.- Астана: Фолиант, 2009.- 160б. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7-44

Т50 Тойлыбаев, Ж.

Жалындап өткен бір ғұмыр [Мәтін] / Ж. Тойлыбаев.- Алматы: Жания - Полиграф, 2015.- 166бет. 1 экз.
Ш5(2=Каз)7-5

Т49 Тойлыбаев, С.

Мөлдір махаббат [Мәтін]: Лирикалық жыр кітабы / С. Тойлыбаев.- Алматы: Қазақпарат, 2014.- 134б. 1 экз.
Ш5(2=Каз)7-5

Т49 Тойлыбаев, С.

Өмірімнің бәрі өлең [Мәтін] / С. Тойлыбаев.- Алматы: Алатау баспасы, 2011.- 296бет. 1 экз.
Ш5(2=Каз)7-5

Т49 Тойлыбаев, С.

Үркер ауып барады [Мәтін]: Өлеңдер жинағы / С. Тойлыбаев.- Алматы: Қазақпарат, 2001.- 236б. 1 экз.
Ш163.24-2

Т57 Томанов, М.

Қазақ тiлiнiң тарихи грамматикасы [Мәтін] / М Томанов.- Алматы: Мектеп, 1988.- 264 б. 1 экз.
Ш163.24-2

Т57 Томанов, М.

Түркi тiлдерiнiң салыстырмалы грамматикасы [Мәтін] / М Томанов.- Алматы: Қазақ университетi, 1992.- 190 б. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7

Т60 Торайғыров, С.

Қамар сұлу [Мәтін]: Романдар, поэмалар, өлеңдер / С Торайғыров.- Алматы: Атамұра, 2002ж.- 240бет. 2 экз.
Ш6(2=Каз)7я44

Т60 Торайғыров, С.М.

Шығармалар жинағы [Мәтін] / С.М Торайғыров.- Алматы: Өлке, 2012.- 488б. 1 экз.
Ш3(2=Каз)

Т60 Төреқұл, Н.

Билер сөзі-ақылдың көзі [Мәтін] / Н Төреқұл.- Алматы: Қазақстан, 1996.- 240 б. 2 экз.
Ш163.12-2я73

Т87

Турецкий язык. Грамматика. Ч.1 [Текст].- 2004. 20 экз.
Ш163.12-2я73

Т87

Турецкий язык. Грамматика. Ч.2 [Текст].- 2004. 20 экз.
Ш163.12я73

Т87

Турецкий язык. Учебник 4 [Текст].- 2004. 20 экз.
Ш163.24

Т93

Тілдерді үйретудің инновациялық тәсілдері [Мәтін]: Семинар-тренинг.- Алакөл, 2015.- 71б. 1 экз.
Ш5(2=Каз)-3

Т93 Тілепов, Ж.

Қазақ поэзиясының тарихилылығы [Мәтін] / Ж. Тілепов.- Алматы: Ғылым, 1994.- 172б. 1 экз.
Ш5(2=Каз)7-4 Жабаев Ж.

Ұ46

Ұлы даланың ұлық жырауы [Мәтін]: Монография.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2016.- 256б. 5 экз.
Ш6(4Вл)5я44

Х13 Хаггард, Г.Р.

Копи царя Соломона. [Текст] / Г.Р Хаггард.- Киев: Амфора, 2013.- 351с. 1 экз.
Ш10я73

Х23 Хасенов, Ә.

Тiл бiлiмiне кiрiспе [Мәтін]: Фил.фак-не арналған құрал / Ә Хасенов.- Алма-Ата: Рауан, 1990.- 181 б. 1 экз.
Ш143.21-2я73

Х93 Христорождественская, Л.П.

Английский язык. Практический курс: В 2ч. Ч.2 [Text] / Л.П. Христорождественская.- Мн: Харвест, 2003.- 416 с. 8 экз.
Ш6(2=Каз)7-5

Ш31 Шаханов, М.

Бөдене таланттар мен Қажымұқандар [Мәтін]: Өлеңдер, дастандардан үзінділер, әндер / М. Шаханов.- Алматы: Рух-Дария, 2004.- 88б. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7я44

Ш34 Шәкәрім.

Жолсыз жаза [Мәтін] / Шәкәрім.- Алматы: Жалын, 1988.- 256б. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7-5

Ш34 Шәкәрім.

Қазақ айнасы [Мәтін]: Өлеңдер мен поэмалар / Шәкәрім.- Алматы: Атамұра, 2003.- 296б. 2 экз.
Ш163.24-22я73

Ш34 Шәукенұлы, Қ.

Синтаксис [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Шәукенұлы.- Алматы: Арыс, 2004.- 248 бет. 1 экз.
Ш6(2=Р)7-44

Ш83 Шприц, И.

Империя под ударом. Каин и Авель [Текст] / И. Шприц.- М.: Эксмо, 2002.- 304с. 1 экз.
Ш5(2=Каз)7-4 Жансүгіров

І-47

Ілияс Жансүгіровтың әдеби мұражайы [Мәтін].- Талдықорған, 2009.- 172б. 3 экз.
Ш6(4Фр)я44

Э54 Эмар, Г.

Твердая рука. [Текст] / Г Эмар.- Киев: Амфора, 2013.- 415с. 1 экз.


Өнер. Өнертану

Щ315.42

А13 Абдысагин, Р.

Воля к жизни для фортепиано и симфонического оркестра [Текст] / Рахат-Би Абдысагин.- М., 2015. 2 экз.
Щ03(0)я7

Б17 Байжігітов, Б.

Өнер тарихы мен теориясы [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Байжігітов.- Алматы: АГУ им.Абая, 2000.- 198 б. 1 экз.
Щ154

Б79

Большой самоучитель рисования [Текст].- М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2009.- 192с. 1 экз.
Щ314.1

Г94 Гуллыев, Ш.

Хоровые переложения и обработки [Текст] / Шахым Гуллыев.- Талдыкорган: ЖГУ им.И.Жансугурова, 2015.- 193с. 27 экз.
Щ315.5

Ж19 Жайымов, А.

Домбыра үйрену мектебi [Мәтін] / А Жайымов; Жайымов А., Бүркітов С., Ысқақов Б.- Алматы: Өнер, 1992.- 240 б. 1 экз.
Щ313(0)

Қ65 Қоңыратбай, Т.

Әлемдік музыка тарихы [Мәтін]: Оқулық / Т. Қоңыратбай.- Алматы: Өлке, 2010.- 480бет. 1 экз.
Щ125.5я73

Ұ43

Ұлттық музыка аспаптарын дайындау технологиясы. 1 бөлім [Мәтін]: Оқу құралы / М. Ж. Мальтекбасов, Б. Е. Оспанов, Н. М. Адамқұлов, М. Т. Абдрахманов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015.- 331бет. 30 экз.
Щ125.5я73

Ұ43

Ұлттық музыка аспаптарын дайындау технологиясы. 2 бөлім [Мәтін]: Оқу құралы / М. Ж. Мальтекбасов, Б. Е. Оспанов, Н. М. Адамқұлов, М. Т. Абдрахманов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015.- 252б. 30 экз.


Дін. Атеизм

Э38

Б89 Бұлұтай, М.

Мұсылман қазақ елiмiз (қаз., орыс тілінде) [Мәтін] / Мұртаза Бұлұтай.- Алматы: Арыс, 2001.- 180 б. 1 экз.
Э38-2

Қ77

Құран мағынасы мен түсініктемелері [Мәтін].- Алаш тарихи-зерттеу орталығы, 2015.- 1158б. 1 экз.

Философия. Психология

Ю93

А43

Активный раздаточный материал для самостоятельной работы студентов по общей и возрастной психологии [Текст] / Сост. Т. В. Ким, А. И. Шужебаева.- Талдыкорган, 2007.- 138с. 1 экз.
Ю3(5)

А52 Алтаев, Ж.

Исламская философия [Мәтін] / Ж. Алтаев, А. Фролов.- Алматы: Көкжиек -Б баспасы, 2010.- 240с. 1 экз.
Ю937.4я73

А52 Аманова, Индира Қ.

Жас ерекшелік психологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Индира Қ. Аманова.- Алматы, 2011.- 152б. 1 экз.
Ч486.61я73

Б15 Бадмаев, Б.Ц.

Психология в работе учителя. В 2 кн. Кн. 2.: Практический практикум для учителя: развитие, обучение, воспитание. [Текст] / Б.Ц Бадмаев.- М.: ВЛАДОС, 2000.- 160с.- (Психология для всех). 2 экз.
Ю983.4я73

В67 Волков, Б.С.

Возрастная психология [Текст]: Учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова.- Москва: Академический проект, 2008.- 668с. 1 экз.
Ю3я73

Ғ96

Ғылым тарихы мен философиясы [Мәтін]: Оқулық / Ж.А. Алтай, Т.Х. Ғабитов, Ғ. Есім, Н.Ж. Байтенова.- Алматы: Раритет, 2008.- 368б. 1 экз.
Ю937.24

Е69 Ерёмкин, А.

Школа одарённости. Тайна рождения гениев [Текст] / А. Ерёмкин.- М.: ООО АиФ Принт, 2003.- 333с. 1 экз.
Ю91(2К)7-2

Ж31 Жарықбаев, Қ.

Жүсіпбек Аймауытұлының психологиялық көзқарастары [Мәтін]: Студенттер мен мұғалімдерге арналған көмекші құрал / Қ. Жарықбаев.- Алматы: Бiлiм, 2000.- 76бет. 1 экз.
Ю953

К24 Карнеги, Д.

Как наслаждаться жизнью и получать удовольствие от работы; Быстрый и простой способ научиться эффективной речи [Текст] / Д. Карнеги; Пер. с англ. Ю.Нещадим, Е.Басова.- 3-е изд.- Мн: Попурри, 2015.- 448с. 1 экз.
Ю94я73

К69 Көпжасарова, М.Д.

Психологиялық педагогика [Мәтін]: Оқу құралы / М.Д. Көпжасарова.- Алматы: Экономика, 2010.- 192б. 1 экз.
Ю958я73

К85 Крысько, В.Г.

Этническая психология [Текст]: Учеб. для студ. вузов / В.Г Крысько.- М.: Академия, 2004.- 320с. 1 экз.
Ю953

Л64 Литвак, М.Е.

Психологические гамбиты и комбинации [Текст] / М.Е. Литвак.- 8-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.- 410с. 1 экз.
Ю6

М85

Мұстаф Шоқайдың әлеуметтік философиясы [Мәтін] / Қ. Ә. Әбішев, М. С. Жетпісбаева, М. Қ. Қойгелдиев.- Алматы, 2011.- 170б. 1 экз.
Ю984.0я73

М94 Мынбаева, А.К.

Психолого-педагогическая диагностика и развитие творческого потенциала и креативности студентов и магистрантов [Текст]: Учебное пособие / Айгерим Казыевна Мынбаева, А.К. Вишневская.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 187с. 1 экз.
Ю3(2К)

Н17 Надыров, М.К.

Феномен массовости как объект социально-философского анализа [Текст]: Монография / М.К. Надыров.- Алматы, 2003.- 171с. 1 экз.
Ю93я7

Н50 Немов, Р.С.

Общая психология [Текст]: Краткий курс / Р.С Немов.- СПб.: Питер, 2010.- 304с. 1 экз.
Ю9я73

Н50 Немов, Р.С.

Психология: В трех книгах. Книга 2: Психология образования. [Текст]: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р.С. Немов.- 4-е изд.- М.: ВЛАДОС, 2003.- 608с. 1 экз.
Ю3

Н 90 Нысанбаев, Ә.

Қысқаша философия тарихы [Мәтін] / Ә. Нысанбаев, Т. Әбжанов.- Алматы: Эверо, 2004.- 272бет. 1 экз.
Ю936.2я73

П37 Платонов, Ю.П.

Психология поведения человека в группе [Текст]: Учебное пособие / Ю.П Платонов.- СПб.: СПбГИПСР, 2003.- 213с. 1 экз.
Ю3я73

С28 Сәрсенова, Ж.

Философия [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Сәрсенова.- Алматы: Өлке, 2010.- 232б. 1 экз.
Ю93я73

С31 Сейталиев, Қ.

Жалпы психология [Мәтін]: Оқулық / Қ. Сейталиев.- Екінші басылым.- Алматы: Білім, 2012.- 360б. 2 экз.
Ю3(0)я21

С30 Семенов, А.

Школьный философский словарь [Текст] / А. Семенов.- Санкт -Петербург: Амфора, 2003.- 446с. 1 экз.
Ю953

С36 Сильва, Х.

Получение помощи от другой стороны по методу Сильва [Текст] / Х. Сильва, Р.Б. Стоун.- 3-е изд.- Мн.: ООО Попурри, 1999.- 256с. 1 экз.
Ю983.402

С38 Синягин, Ю.В.

Детский суицид [Текст] / Ю.В. Синягин, Н.Ю. Синягина.- СПб.: КАРО, 2006.- 176с. 1 экз.
Ю3я7

С87 Стрюковский, В.И.

Курс философии в схемах [Текст] / В.И. Стрюковский.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 192с. 1 экз.
Ю93я73

Т53 Тоқсанбаева, Н.

Эксперименттік психология [Мәтін]: Оқулық / Н. Тоқсанбаева, Х. Наубаева.- Алматы, 2014.- 288б. 2 экз.
Ю983.612я7

Ф78 Фопель, К.

Как научить детей сотрудничать. Часть 3 [Текст] / К. Фопель.- М.: Генезис, 1998.- 160с. 1 экз.
Ю937я73

Ш16 Шадрин, Н.

Психология личности [Текст] / Н. Шадрин.- Астана: Фолиант, 2012.- 152с. 1 экз.
Ю98

Ш50 Шерьязданова, Х.Т.

Сказкотерапия как метод психологической работы с детьми подросткового и юношеского возраста [Текст]: Учебно - методическое пособие / Х.Т. Шерьязданова, Э.В. Искакова.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 107с. 1 экз.
Ю3(0)5

Ю50 Юнг, К.Г.

Архетип и символ [Текст] / К.Г Юнг.- СПб.: Ренессанс, 1991.- 304с. 1 экз.


Әмбебап әдебиеттер

Я6(2К)

А45

Алматы облысы самғау биіктен. Алматинская область с высоты птичьего полета [Мәтін] = Almaty region from a bird s eye view: Фотоальбом / Құраст. А. А. Ахметов, а. Г. Поздеев, Р. Ф. Бобров.- Алматы: Эффект, 2013.- 208бет. 1 экз.
Я6(2К)

Е33

Единство в многообразии [Текст].- Астана, 2014.- 21с. 2 экз.
Я6(2К)

Ж56

Жетісу Алатауы - Жетысуский Алатау [Мәтін] = Zhetysu Alatau: Фотоальбом / Құраст. А. Б. Жданко.- Алматы: Эффект, 2012.- 192б. 1 экз.
Я6(2К)

Ж56

Жетісу Алатауы - Жетысуский Алатау [Мәтін] = Zhetysu Alatau: Фотоальбом / Құраст. А. Б. Жданко.- Алматы: Эффект, 2013.- 192б. 0 экз.
Я6(2К)

К69

Көп түрліліктегі бірлік [Мәтін].- Астана, 2014.- 21б. 2 экз.
Я20

К83 Күмісбаев, Ш.

Тұңғыштар [Мәтін] / Ш Күмісбаев.- Алматы: Алматыкiтап, 2007.- 295 б. 1 экз.
Я19: Ш6(2Каз)

Н32 Нәжімеденов, Ж.

Библиографиялық көрсеткіш [Мәтін] / Ж. Нәжімеденов.- Алматы, 2015. 5 экз.
Я20

С28

Сәкен Сейфуллин [Мәтін]: Энциклопедия.- Алматы: Темірқазық, 2010.- 640бет. 1 экз.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет