Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар Биология


«Координация және реттелу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаубет11/11
Дата14.05.2020
өлшемі1.55 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
«Координация және реттелу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау


Оқу мақсаты

7.1.7.2 Жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдықкомпоненттерін атау7.1.7.3 Жүйке жасушасының компоненттерін атау7.1.7.5 Рефлекстік доғаны зерттеу
Бағалау критерийі

Білім алушы Жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдық

компоненттерін анықтайдыНейронның компоненттерін


анықтайды

Рефлекстік доғаның өту


жолын сипаттайды
Ойлау дағдыларының

Білу және түсіну
деңгейлері

Қолдану
Орындау уақыты

15-20 минут
Тапсырма

 1. Төмендегі берілген сөйлемдерді аяқтаңыз.

(а) Жүйке жүйесінің қызметі _________________________________________

(b) Жүйке жүйесін құрайтын құрылымдарды атаңыз.______________________________________________________________________


 1. Суреттен жүйке жасушасының компоненттерін анықтап, кесте толтырыңыз.


12
3
4
5 1. Суретті қарастырыңыз. Рефлекстік доға арқылы жүйке импульсының таралуын сипаттаңыз.

32

Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушыЖүйке жүйесінің қызметін

1

жүйке жүйесінің қызметін түсіндіреді;

1
және құрылымдық
жүйке жүйесін құрайтын

1
компоненттерін
компоненттерді атайды;анықтайды
Жүйке жасушасының

2

жүйке жасушасының қысқа өсіндісін

1
компоненттерін атайды
атайды;

жүйке жасушасының ұзын өсіндісін

1


атайды;

жүйке жасушасының денесіндегі

1


негізгі бөлігін атайды;

жүйке жасушасының денесіндегі

1


сұйық бөлігін атайды;

жүйке жасушасы талшықтарының

1


ортаңғы қабықшасын атайды;Рефлекстік доғаны

3

рефлекстік доғаның рецепторлық

1
сипаттайды
бөлімін сипаттайды;

рефлекстік доғаның ақпаратты талдау

1


бөлімін сипаттайды;

рефлекстік доғаның тітіркенуге жауап

1


қату бөлімін сипаттайды;

рефлекстік доғаның құрылымдарын

1


атайды.Барлығы11


33
«Координация және реттелу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арн
Білім алушының аты-жөні __________________________________________


Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен

Орташа
Жүйке жүйесінің қызметін және

Жүйке жүйесінің қызметін және

Жүйке жүйесінің қызметін /
құрылымдық компоненттерін

құрылымдық компоненттерін

құрайтын құрылымдарды
анықтайды

анықтауда қиналады

анықтауда қателіктер жібереді


Жүйке жасушасының

Жүйке жасушасының

Жүйке жасушасының ұзын /
компоненттерін атайды

компоненттерін атауда қиналады

қысқа өсіндісін / денесіндегі


негізгі / сұйық бөлімін /


талшықтардағы ортаңғы


қабықшасын атауда қателіктер


жібереді

Рефлекстік доғаның өту жолын

Рефлекстік доғаны сипаттауда

Рефлекстік доғаның
сипаттайды

қиналады

рецепторлық / ақпаратты талдау /


тітіркенуге жауап беру


бөлімдерін сипаттауда /


құрылымдарын атауда қателіктер


жібереді34


4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА

«Тұқымқуалау мен өзгергіштік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.2.4.1 Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді зерттеу
7.2.4.2 Белгілерді анықтаудағы гендердің рөлін түсіндіру

7.1.4.3 Хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНҚ рөлін түсіндіру


Бағалау критерийі Білім алушы
 Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым

қуаламайтын белгілерді анықтайды


 Белгілерді анықтаудағы гендердің рөлін анықтайды  ДНҚ рөлін анықтайды
Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма


 1. Жүре пайда болған және тұқым қуалайтын белгілерді сипаттаңыз. Кем дегенде 2 мысалдан келтіріңіз.
Жүре пайда болған белгілер

Тұқым қуалайтын белгілер


 1. (а) Суретті зер салып қараңыз. 1, 2, 3, 4 сандарымен берілген бөліктерді анықтаңыз.
 1. Ген ұғымын түсіндіріңіз.

(с) Үлкен кісілерден жиі еститін «Ата бабасының қанына тартқан» деген пікір қаншалықты дұрыс. Ата-анадан баласына белгілер қалай беріледі?

35


 1. Суретті қарастырыңыз.


(а) Неге ДНҚ «Тіршіліктің қос шиыршығы» дейді? 1. ДНҚ жасушаның қай бөлігінде орналасқан?


Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушыАдам ағзасындағы

1

жүре пайда болған белгілерді ажыратады;

1
тұқым қуалайтын және
тұқым қуалайтын белгілерді ажыратады;

1
тұқым қуаламайтын
жүре пайда болған белгілерге мысалдар

1
белгілерді сипаттайды.
келтіреді;

тұқым қуалайтын белгілерге мысалдар

1


келтіреді;Белгілерді

2

1,2 сандарымен берілген бөліктерді

1
анықтаудағы гендердің
анықтайды;рөлін сипаттайды.
3,4 сандарымен берілген бөліктерді

1


анықтайды;

ген ұғымын түсіндіреді;

1


белгілер қалай тұқымқуалайтынын

1


түсіндіреді;ДНҚ рөлін анықтайды.

3

ДНҚ-ның құрылысын сипаттайды;

1


ДНҚ-ның орналасқан орнын анықтайды.

1Барлығы10


36
«Тұқымқуалау мен өзгергіштік» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арн
Білім алушының аты-жөні __________________________________________


Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен

Орташа
Адам ағзасындағы тұқым

Адам ағзасындағы тұқым

Адам ағзасындағы тұқым
қуалайтын және тұқым

қуалайтын және тұқым

қуалайтын / тұқым қуаламайтын
қуаламайтын белгілерді

қуаламайтын белгілерді

белгілерді анықтауда / мысал
сипаттайды.

анықтауда қиналады


келтіруде қателіктер жібереді
Белгілерді анықтаудағы

Белгілерді анықтаудағы

Сурет бойынша хромосоманы /
гендердің рөлін түсіндіреді.

гендердің рөлін түсіндіруде

ДНҚ–ны / генді / нуклеинқиналады

қышқылын анықтауда / ген


ұғымын / белгілер қалай тұқым


қуалайтынын түсіндіруде


қателіктер жібереді.ДНҚ рөлін түсіндіреді.

Хромосомадағы генетикалық

Хромосомадағы генетикалықақпарат ДНҚ –ны сипаттауда

ақпарат ДНҚ –ның құрылысынқиналады

сипаттауда / орналасқан орнын


анықтауда қателіктер жібереді.


37

«Көбею. Өсу және даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.2.1.1 Өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбеюін

сипаттау


7.2.1.3 Өздігінен және айқас тозаңданудың

артықшылықтарын сипаттау

7.2.1.4 Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын

сипаттау


7.2.3.4 Жануарлардағы тура және түрленіп даму типтерін

салыстыру


Бағалау критерийі Білім алушы
 Өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбею

тәсілдерін салыстырады

 Өздігінен және айқас тозаңданудың

артықшылықтарын анықтайды

 Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың

маңызын түсіндіреді

 Жануарлардағы тура және түрленіп даму типтерін

ажыратады


Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі
Орындау уақыты: 20 минут
Тапсырма


 1. Суретте қырықжапырақтың тіршілік айналымы бейнеленген.

(а) Суретті пайдалана отырып, қырықжапырақтың тіршілік циклін ретімен жазыңыз.
 1. Қырықжапырақтың гаметофиті мен спорофиті қай сандармен белгіленген?

(c) Ұрықтану қай жерде жүзеге асады?38

 1. (а) Суреттен айқас тозаңдану мен өздігінен тозаңдануды анықтаңыз.

(b) Өздігінен және айқас тозаңданатын өсімдіктердің ерекшелігін сипаттаңыз.
Өздігінен тозаңдану

Айқас тозаңдану

  1. Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын сипаттаңыз.

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
 1. Төмендегі ағзалардың даму түрлерін ажыратыңыз.


а

b

39


Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушыӨсімдіктердің жынысты

1

қырықжапырақтың тіршілік

1
және жыныссыз көбею
айналымын сипаттайды;тәсілдерін салыстырады
суреттен қырықжапырақтың

1


гаметофит кезеңін анықтайды;

суреттен қырықжапырақтың

1


спорофит кезеңін анықтайды;

қырықжапырақтың ұрықтану

1


ерекшелігін анықтайды;Өздігінен және айқас

2

суреттен айқас тозаңданудың түрін

1
тозаңданудың
анықтайды;артықшылықтарын
суреттен өздігінен тозаңданудың

1
сипаттайды
түрін анықтайды;

өздігінен тозаңданатын

1


өсімдіктердің ерекшеліктерін

сипаттайды;

айқас тозаңданатын өсімдіктердің

1


ерекшеліктерін сипаттайды;Гүлді өсімдіктердегі

3

гүлді өсімдіктердегі қосарлы

1
қосарлы ұрықтанудың
ұрықтанудың маңызын түсіндіреді;маңызын түсіндіреді
Жануарлардағы тура және

4

тура даму түрін анықтайды;

1
түрленіп даму типтерін
түрленіп даму түрін анықтайды.

1
ажыратады

Барлығы11


40
«Көбею. Өсу және даму» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арн
Білім алушының аты-жөні: __________________________________________


Бағалау критерийі


Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен

Орташа
Өсімдіктердің жынысты

Өсімдіктердің жынысты және

Қырықжапырақ мысалында
және жыныссыз көбею

жыныссыз көбею тәсілдерін

өсімдіктердің тіршілік айналымын
тәсілдерін салыстырады

салыстыруда қиналады

сипаттауда / жыныссыз / жынысты
ұрпағын/ ұрықтану жүретін
құрылымды анықтауда қателіктер
жібереді

Өздігінен және айқас

Өздігінен және айқас

Өздігінен / айқас тозаңданудың
тозаңданудың

тозаңдануды, өздігінен және айқас

түрін анықтауда / өздігінен / айқас
артықшылықтарын

тозаңданатын өсімдіктерге тән

тозаңданатын өсімдіктерге тән
сипаттайды

ерекшеліктерін сипаттауда

ерекшеліктерін сипаттаудақиналады

қателіктер жібереді


Гүлді өсімдіктердегі қосарлы

Гүлді өсімдіктердегі қосарлы

Гүлді өсімдіктердегі қосарлы
ұрықтанудың маңызын

ұрықтанудың маңызын

ұрықтанудың маңызын
түсіндіреді

түсіндіруде қиналады

түсіндіруде қателіктер жібереді


Жануарлардағы тура және

Жануарлардағы тура және

Тура / түрленіп даму түрлерін
түрленіп даму типтерін

түрленіп даму типтерін

анықтауда қателіктер жібереді
ажыратады

салыстыруда қиналады

41


«Микробиология және биотехнология»

бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.4.3.1 Бактериялар формаларының әртүрлілігін сипаттау

7.4.3.2 Ірімшік және йогурт өндірісін зерттеу


Бағалау критерийі Білім алушы
 Бактерия формаларын анықтайды

 Ірімшік және йогурт өндірісін зерделейді


Ойлау дағдыларының Білу және түсіну

деңгейі Жоғарғы деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. (a) Микробиология ғылымы нені зерттейді?


  1. Жануарлардың тіршілік әрекетін.

  2. Қарапайымдардың тіршілік әрекетін.

  3. Жай көзге көрінбейтін ағзалардың тіршілік әрекетін.

  4. Өсімдіктердің тіршілік әрекетін.
 1. Төмендегі суреттерден бактериялардың формаларын анықтаңыз.

 1. Суретте йогурт дайындау үдерісі бейнеленген.

(а) Суретті пайдаланып, йогурт дайындау үдерісін сипаттаңыз. 1. Йогурт әзірлеу кезінде сүттің температурасы 42oC болғанда ғана ұйытқыны қосады, неліктен?

(с) Ұйытқы араласқан қоспаны бөлме температурасында бір тәулікке қалдырады. Неліктен қоспаны тоңазытқышқа қалдыруға болмайды?

42


Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушыБактерия формаларын

1

микробиология ғылымының зерттеу

1
анықтайды
объектілерін анықтайды;
суреттегі бактерия формаларын

1


анықтайды;Ірімшік және йогурт

2

йогурт дайындау кезіндегі кезеңдерді

1
өндірісін зерделейді
сипаттайды;

үшінші кезеңнің себебін түсіндіреді;

1


төртінші кезеңнің себебін түсіндіреді.

1
Барлығы543

«Микробиология және биотехнология» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арн


Білім алушының аты-жөні __________________________________________


Бағалау критерийі


Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен

Орташа

Бактерия формаларын

Бактерия формаларын

Микробиология ғылымының зертт

анықтайды

анықтауда қиналады

объектілерін анықтауда /

бактериялар формаларының

әртүрлілігін сипаттауда қателеседіІрімшік және йогурт өндірісін

Ірімшік және йогурт өндірісін

Ірімшік және йогурт өндірісін

зерделейді

зерделеуде қиналады

сипаттауда/ үшінші / төртінші

кезеңін түсіндіруде қателіктер

жібереді44ɀɚɡɛɚɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɨɪɵɧТеруге 29.07.2017. берілді. Басуға 31.07.2017. қол қойылды. Пішімі 60х84/8. Кеңсе қағаз 80 гр/м2. Сандық басылыс. Шартты б. т.3,36. Таралымы 19 дана. Тапсырыс № 1574 «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды. 010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй. e-mail: info@cpm.kz.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет