Казакстанда жумысшы табынын калыптасуы 30-жылдарда сан жагынан да, сапа жагынан да осуi басталды. Алдымен бipкатар онеркасип орындарга елдiн тукпир-тукпиринен мамандар шакырылдыДата20.06.2020
өлшемі15.76 Kb.

Казакстанда жумысшы табынын калыптасуы 30-жылдарда сан жагынан да, сапа жагынан да осуi басталды. Алдымен бipкатар онеркасип орындарга елдiн тукпир-тукпиринен мамандар шакырылды. Мысалы Донбасс шахтерлерi Караганды шахталарына Азирбайжан мамандары Ембiге келип туракты жумыс жасады. Олар кошпелы ауылдардан келген казак жумысшыларына оз тажipибелерiн уйреттi. Баска да казак жастарын онеркасiа орындарына коптеп тарту ушин жер-жерлерде арнайы комитеттер курылды жане артурли уйрмелер мен курстар, фабрика-зауыт училищелерi жумыс icтедi. Осы жане баска да шаралар казак жеринде жумысшылар санынын тез осуине жагдай жасады. 1937 жылы Казакстан жумысшыларынын саны 700 мындай болды, онын 90%-ы отыз жастан аспагандар болса, сонын 40%-дан астамы казактар болган. Онеркасип саласынын озаттарына Тусiп Кузембаевты (1880-1958) атап айта аламыз. Ол 16-17 жасынан Караганды шахталарынын бирине кара жумысшы болып орналасады. Шанашы, бекитуши, бозайшы мамандыктарын биртиндеп игерип алады. Бiлiмiн котерип, Карагандынын тандаулы кеншiлерiнiн бipiне айналады. Кейiн ол комир казу адистерин жетилдире отырып жогары корсеткиштерге кол жеткiзедi. Енбектегi аса жогары корсеткиштери мен жанашылдыгы ушин Социалистик Енбек Ерi атагы берiлдi. Ал Риддер кенишинин бургышысы Бiлал Ыкыласов ен алгаш 1929 жылы Екибастуз зауытына кара жумысшы болып орналасып, кейын 1931 жылдан бастап Риддерде откатчик болып жумыс жасайды. Ол бургылаудын коптеген тасiлдepiн уйренип нагыз маман болып шыгады.Ол кенiште жумыс жасай журiп, оз бiлiмiнде де арттырып журедi. Yлкендер мектебинин 5-сыныбын бiтipген сон ондирис заттары жанашылдарынын облыстык жане республикалык слёттерiне катысып, оз тажрибелерин ортага косып отырган. Одан болек белсендi мамандарга комip онеркасибинен - В.Братухин, И.Турышев, А.Афанасьев, мунай онеркасибинен - С.Зурбаев, С.Жанбатыров, темир жол колигинен - Л.Березняк, Т.Сатбаев т.б. косылды. 30-жылдардын орта кезинен бастап елiмiздiн жогары оку орындарын битирип, инженер мамандыгын алган казак жастарынын алгашкы тобы келе бастайды. Олар коптеген онеркасиптин дамуына айтарлыктай улес коскан еди, солардын бipi - Д.Конаев болатын.

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет