Коммерциялық емесPdf көрінісі
бет8/9
Дата19.09.2023
өлшемі1,11 Mb.
#181489
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Байланысты:
eynbJvAldIEZwHaPhGNSsLoRV1f4cr
Английский 1428 каз., х015,16, х18, test instruction
 
2.5 Баяндаманың мазмұны 
 
1. Жұмыстың мақсаты. 
2. Техникалық деректер. 
3. Сынақ сұлбаларының диаграммалары. 
4. Әрбір жұмыс бабындағы нәтижелері. 
5. Әрбір тармақ бойынша нәтижелер мен қорытындыларды таңдау. 
 
2.6 Бақылау сұрақтары 
 
1. Кернеу трансформаторлары мен мақсаттары. 
2. КТ құрылысы, оқшауламасы. 
3. Кернеу трансформаторының өлшеу қателігі.
4. Дәлдәк класы және қолдану саласы. 
5. Қосылу сұлбалары. 
6. Каскадты пайдалану принципі, олардың құрылысы. 
7. Сыйымдылықты ажыратқыштар. 
8. Оқшауламамен басқару кезіндегі НТМИ жобалау және жұмыс 
принципі. 
9. Бір фазалы КТ коммутациялық сұлбалары және олардың көлемі. 
10. Кернеуді таңдау шарттары. 
 
 
 


Әдебиеттер тізімі
 
1 Вильям Маклиман. Проектирование трансформаторов и дросселей. 
Справочник. -М.: ДМК Пресс, 2016. - 476 с. 
2. Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов: Учебник. - М.: Солон 
Пресс, 2010.-128 с. 
3 Игнатович В.М., Ройз Ш.С. Электрические машины и трансформаторы 
6-е изд., испр. и доп. учебное пособие для академического бакалавриата. – 
Томск: ТПУ, 2018. – 181 с. 
4 Хожин Г. Электрэнергетика («Электр станциялары бөлімі»): Оқулық. - 
Алматы: ЖШС РПБҚ «Дәуір», 2011. - 416 б. 
5 Хожин Г.Х. Электр станциялары мен қосалқы станциялар: Оқулық. 
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің «Оқулық» 
республикалық ғылыми-практикалық орталығы бекіткен, ҚР жоғары оқу 
орындарының қауымдастығы, 2014, ҚР., «Полиграфкомбинат» ЖШС. - 
Алматы, 2014. – 452 б.
Мазмұны 
 
Кіріспе………………………………………………………………………..3 
1 Зертханалық жұмыс №1. Өлшеуіш ток трансформаторлары…………..3 
2 Зертханалық жұмыс №2. Өлшеуіш кернеу трансформаторлары……..12 
Әдебиеттер тізімі…………………………………………………………...23 


2018 ж. қосымша жоспары, 24 реті
Елена Григорьевна Михалкова 
Ирина Сергеевна Соколова 
Олжас Даскалович Баймаханов 
ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯЛАР 
5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттері үшін 
зертханалық жұмыстарды орындау бойынша нұсқаулықтар 
Редактор Л.Т. Сластихина 
Стандарттау бойынша маман Г.И. Мухаметсариева 
Баслымға ________қол қойылды 
Пішімі 60х84 1/16 
Таралымы 150 дана. 
Баспаханалық қағаз №1 
Көлемі 1,68 оқу баспа табақ 
Тапсырыс _____Бағасы 720 тенге
«Алматы энергетика және байланс университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
көшірмелі-көбейткіш бюросы
050013, Алматы, Байтұрсынұлы көшесі, 126 


АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 
Электр станциялары, тораптары және жүйелері кафедрасы 
БЕКІТЕМІН 
Проректор АД 
___________ С.В. Коньшин 
“______” ___________2018 ж. 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет