М. У. Анартаева


* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилерібет14/21
Дата31.01.2018
өлшемі2,87 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:


6. Тапсыру мерзімі: 7-апта
7. Әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Медициналық микробиология: оқулық/Б.А. Рамазанова(ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы: «Print-S», 2011.

2. Медициналық микробиология: оқулық/ Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010.

3. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова(ж..б.).-Алматы: Б.ж., 2010.

4. Микробиология: учебник / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.

5. Сейтханова Б.Т. Учебное пособие к лабораторным занятиям по частной микробиологии (кишечные инфекции): учеб. пособие. – Шымкент: Б.и., 2012.

6. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.

7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб.п. – 4-е изд., испр. – М., 2007.

8. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9. Мальцев В.Н. Основы микробиологии и иммунологии: курс лекций: учеб. пособие.. – М., 2005.

10. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

11. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

12. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

Қосымша әдебиеттер:

1. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие -3-е изд., стер. –М., 2008.

2. Подколзина В.А. Медицинская микробиология: пос. Для подготовки к экзаменам. – М., 2007.

3. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие для мед. уч-щ и колледж.- 3-е изд. – Ростов н/Д., 2007.

4. Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований: учеб. для сред. учеб. завед. – СПб., 2007.

5. Ткаченко К.В. Микробиология: конспект лекций / К.В. Ткаченко. – М., 2007.Электронды ресурстар:

1. Шоқанов Н. Микробиология [Электронды ресурс]: оқулық. – Электрон. Текстовые дан. (24,9 Мб). – Алматы: Арыс баспасы, 2003. -192 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Медицина 3 курс [Электронды ресурс]: курс лекций. – Электрон. текстовые дан. (24,0 Мб). – М: ИД «Равновесие», 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Медицинская микробиолигия АТЛАС – руководство по бактерологии, микологии, протозоологии и вирусологии [Электронды ресурс]: для студ. и врачей/под ред. А.С. Быкова. –М., 2001. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Практикум к лабораторным занятиям по общей микробиологии [Электронды ресурс]: учебно-метод. Пособие / Р.Т. Джанабаев [и др.] –Ш., 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).
8. Бақылау ( тесттер)

Тесттер:

1. Гуморальді және жасушалық иммунитетті тежеуші лимфоциттер.

a) Т-хелперлер

b) Т-супрессорлар

c) Т-киллерлер

d) Т-эффекторлар

e) В-лимфоциттер

2. Антиденелар ... жатады.

а) альбуминдерге

b) альфа-глобулиндерге

c) бета-глобулиндерге

d) альфа-альбуминдерге

e) гамма-глобулиндерге

3.Антидененің антигенді бейтараптап, организмнен шығару ... қызметіне жатады.

a) киллер

b) тану


c) қорғаныстық

d) кооперативті

e) фагоцитозға қатысу

4. Екіншілік иммунды жауапта кездесетін иммунитет:

a) G

b) A


c) M

d) D


e) E

5 ...антигені жасуша қабырғасы және капсуласымен тығыз байланысқан.

a) K-

b) H-


c) O-

d) Vi-


e) протективті

6.  Организмнің қалыпты жағдайда аутоантигендерге жеке өмірінің барлық кезеңінде табиғи шыдамдылығын ... деп аталады.

a) қарсы тұру

b) толеранттылық

c) резистентті

d) иммунитет

e) иммунологиялық есте сақтау

 7. В-лимфоциттердің туындылары сүйек миының жасушаларынан түзіліп, кейін ... түседі.

a) сүйек кемігіне

b) айырша безге

c) лимфотүйіндерге

d) бауырға

e) көк бауырға

8.Плацента арқылы өте алатын иммуноглобулин ... класына жатады.

a) G

b) A


c) M

d) E


e) D

9 .Бактерияның антигендері:

a) Vi

b) A


c) S

d) V


e) C

10.Антигенге тән емес қасиет:

a) антигенділік

b) бөгделік

c) толеранттылық

d) иммуногенділік

e) арнайылық

11 . Анафилактикалық реакцияда ... иммуноглобулині пайда болады.

a) IgE

b) IgG


c) IgA

d) IgD


e) IgM

12.  ... иммуноглобулиндерді бөліп шығаратын жасушалар.

a) Плазмоциттер

b) Тромбоциттер

c) Моноциттер

d) Гистоциттер

e) Фагоциттер

13 ~ Кез-келген антигенге жауап ретінде ең алғаш ... иммуноглобулині бөлінеді.

a) IgM

b) IgG


c) IgA

d) IgD


e) IgE

14.Айқын цитофильділікке ие бола отырып, анафилактикалық реакцияға қатысатын, «реагиндер» деп аталатын ... иммуноглобулиндер.

a) Ig E

b) Ig А

c) Ig M

d) Ig D


e) Ig G

15.Антиденелерді өндіретін жасушалар:

a) В-лимфоциттер

b) макрофагтар

c) Т-лимфоциттер

d) Т-хелперлер

e) Т-супрессорлар
8
1. Тақырыбы: Аралық бақылау
Коллоквиум сұрақтары:
1. Микробиология және вирусологияның даму тарихы.

2. Микробиологиядағы және вирусологиядағы ғұлама еңбектер. Микробиология және вирусологияның дамуындағы отандық ғалымдардың қосқан үлестері.

3. Микробиология және вирусология саласындағы Нобель сыйлығының лауреаттары.

4. Заманауи молекулярлы-биологиялық диагностикалау әдістері: НҚ гибридизациясы, ПТР, ДНҚ секвенирленуі.

5. Антибиотикотерапияның заманауи проблемалары.

6. Вирустық инфекциялардың химиотерапия ерекшеліктері.

7. Вирустарды дақылдандыру әдістері.

8. Вирустарды индикациялау әдістері.

9. Вирустарды идентификациялау әдістері.

10. Вирустар биологиясы.

11. Клеткалармен вирустардың қарым-қатынасы.

12. Бактериофагтар – бактериялар вирустары.

13. Зертхана жағдайында вирустарды дақылдандыру.

14. Микроорганизмдер өсіруіне қажетті қоректік орталар.

15. Қоршаған орта нысандарында микроорганизмдердің шектеулі көлемін реттейтін нормативті құжаттар.

16. Тағам өнімдерінде микроорганизмдердің шектеулі көлемін реттейтін нормативті құжаттар.

17. Адам организмінде микроорганизмдердің шектеулі көлемін реттейтін нормативті құжаттар.

18. Дисбактериоз зерттеулері қорытындыларын талдау.

19. Дисбактериоздың коррекциясы.

20. Микробты препараттар дайындау қағидаттары.

21. Инфекциялық иммунология негіздері.

22. Иммунитет түрлері жəне формалары.

23. Организмнің бейспецификалық қорғаныс факторлары.

24. Антигендер, антиденелер туралы жалпы түсініктер.

25. Иммунологиялық реакциялардың маңызы мен механизмдері.

26. Интерпритация әдісі.

27. Инфекциялық аурулардың иммунопрофилактика негіздері.

28. Инфекциялық аурулардың иммунотерапия негіздері.

29. Вакциналар туралы жалпы түсінік, оларды пайдалану және сақтау жолдары..

30. Сарысулар туралы жалпы түсінік, олардың маңызы мен әсері.

31. Диагностикумдар туралы жалпы түсінік, олардың маңызы.

32. Аллергендер туралы жалпы түсінік.


9
1. Тақырыбы: Биотерроризм жағдайындағы биологиялық қауіпсіздік.
2. Мақсаты: Биотерроризм жағдайындағы биологиялық қауіпсіздікді меңгеру.
3. Тапсырма:

1. Биотерроризм туралы жалпы түсінік.

2. Биотерроризм жағдайындағы биологиялық қауіпсіздік.
4. Орындау түрі: реферат, презентация, тақырып бойынша, глоссарий, тапсырма бойынша тест дайындау, жағдайлық есептер, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу. Тақырып бойынша көрнекілік құралдар. .


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет