М. У. Анартаева


Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)бет2/21
Дата31.01.2018
өлшемі2,87 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ): кейбір сұрақтарды тереңдетіп оқу, зертханалық жұмыстар орындау (демонстрациялық препараттарды микроскоптан қарау), ситуациялық есептерді шешу, кестелермен, микробиологиялық атласпен жұмыс, əдебиетпен, ақпараттың электрондық базаларымен жəне компьютерлік оқу бағдарламаларымен жұмыс. демонстрациялық жұмысты өздігімен талдау, интерпретация жасау, интерактивті оқу бағдарламаларын іздестіру жəне қолдану, микробты аурулардың диагностика жəне профилактика алгоритмдерімен жұмыс, тест тапсырмаларын шешу, ғылыми оқу жəне интернет конференциялар үшін ғылыми рефераттарын дайындау жəне презентация жасау, дискуссияларға қатысу.

2.9 Білімді бағалау:

Ағымды бақылау: тест, ауызша сұрау, есептер шығару және т.б., шағын топтарда жұмыс жасағанда топтық және өзін-өзі бағалау.

Аралық бақылау: тестілеу, ауызша сұрау.

Қорытынды бақылау: емтихан (тест түрінде), тәжірибелік дағдыларын қабылдау (ОҚТЕ).

Құралдар мен жабдықтар:

Құралдар: сәулелі, бинокулярлы микроскоптар, бактериологиялық анализатор, автоклавтар, термостаттар, құрғақ ыстықтың пештер, центрифуга, тоңазытқыштар, аквадистиллятор, бактерицидті шам, офистік қондырғылар және компьютерлер, ноутбук, мультимедиялық проекторлар, зертхана ыдыстары жуатын және залалсыздандыратын арнайы қондырғылар.

Жабдықтар: микробиологиялық зертхана жабдықтары және зертханалық ыдыстар (спиртовка, шпателдер, бактериалық петля, пробиркалар, шыны заты, жамылғы шыны заты, Петри ыдысы, колбалар, бұлынғыр стандарттар жинағы, пробиркалар үшін штативтер, стеклограф, микроорганизмдерді бояу үшін бояулар жинағы, микроорганизмдерді идентификациясын жасау үшін тест-системалары, флакондар, жағын-препараттарды бояуына арналған көпірі бар ыдыстар, иммерсиялық май, фильтр қағазы, дозаторлар, пипеткалар, қоректі орталар ж.т.б.), компъютерлік бағдарламалар, мультимедиялық оқулықтар, оқу құралы, оқу кестелері, слайдтар.
2.10 Ұсынылатын әдебиеттер:

Орыс тіліндегі

Негізгі:

 1. Медицинская микробиология, вирусологи и иммунология. Под ред. академика РАМН Зверева В.В., профессора Бойченко М.Н. – Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2010. 1-2 т. - 900 с.+СD.

 2. Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и санитарная микробиология. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 464 с.

 3. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: атлас / ред.: Быков А.С., Воробьев А.А., Зверев В.В. - 2-е изд., доп. М.:Мед. информ. агентство, 2008. - 272 с.: ил.


Қосымша:

 1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник для мед. вузов / Коротяев А.И., Бабичев С.А. – 5е изд., испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2012. - 760 с. : ил.

 2. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология. – М.: «ГЭОТАР», 2007. 192 с.

 3. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. – М.: МИА, 2006. - 734 с.

 4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Под ред. А.А. Воробьева. – М.: МИА, 2008. - 690 с.

 5. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 288 с.

 6. Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П. Микробиология, санитария и гигиена. – М.: «ФОРУМ», - 2008. - 400 с.

 7. Медицинская микробиология /Гл.ред Покровский В.И., Поздеев O.K. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2007. – 778 б.

 8. Тец В.В. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии – М.: Медицина, 2002. - 352 с.

 9. Котова А.Л. Клиническая микробиология: Методические указания.- Алматы, 2004. - 162 с.

 10. Дусмагамбетов М.У. Микробиологические аспекты охраны окружающей среды. Учебное пособие. – Астана, 2008. – 135 с.

 11. Алмагамбетов К.Х. Биотехнология микроорганизмов. – Астана, 2008. – 240 с.

 12. Алмагамбетов К.Х. Медицинская биотехнология. – Астана, 2009. – 236 с.

 13. Азизов И.С. Основы клинической микробиологии. – Караганда. 2006. - 280 с.

 14. Королюк А.М., Сбойчаков В.Б. Медицинская микробиология. Учебное пособие. – Санкт-Петербург; «ЭЛБИ – СПб», 2002. – 268 с.

 15. Клиническая микробиология: Краткое руководство. Пер.с англ./ П.Р. Марри, И.Р. Шей. – М.: Мир, 2006 – 424 с.

 16. Компьютерная программа «Диаморф» - «Медицинская микробиология» - атлас – руководство по бактериологии микологии, протозоологии и вирусологии под ред.акад.проф. Воробьева А.А.


Қазақ тіліндегі

Негізгі:

 1. «Медициналық микробиология» (оқулық). Микробиология кафедра сының профессорлары Рамазанова Б.А., Ќұдайбергенұлы Қ. – Алматы, 2011, - 717 б.Қосымша:

 1. Микробиология жəне вирусология (жалпы бөлімі): Оқу құралы/ Арықпаева Ү.Т., Алмағамбетова К.Х., Бисенова Н.М., Рахметова Н.Б., Асемова Г.Д., Койшебаева К.Б., Бисимбаева С.К., Калина Н.В. /1-ші басылым (Медициналық жəне фармацевтикалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы). – Астана, 2005. – 208 б.

 2. Микробиология жəне вирусология (жалпы бөлімі): Оқу құралы/ Арықпаева Ү.Т., Алмағамбетова К.Х., Бисенова Н.М., Байдөйсенова Ə.Ґ., Рахметова Н.Б., Асемова Г.Д. / 1-ші басылым (Медициналық жəне фармацевтикалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы). – Астана, 2005. – 109 б.

 3. Əлмағамбетов К.Х., Байдөйсенова Ə.Ґ., Мұхаметжанов Қ.М. Микроорганизмдер биотехнологиясы. – Астана, 2008. – 240 б.

 4. Əлмағамбетов К.Х., Байдөйсенова Ə.Ґ. Медициналық биотехнология. – Астана, 2009. – 232 б.

 5. Микроорганизмдер морфологиясы (оқу-əдістемелік құрал). Рамазанова Б.А., Котова А.Л., Құдайбергенұлы Қ.Қ., Хандилаева Б.М., Амзеева Г.Р. – Алматы, 2007. – 128 б.

 6. Микроорганизмдер физиологиясы (оқу-əдістемелік құрал). Рамазанова Б.А., Котова А.Л., Құдайбергенұлы Қ.Қ., Хандилаева Б.М., Амзеева Г.Р.– Алматы, 2007. – 132 б.

 7. Микроорганизмдер экологиясы (оқу-əдістемелік құрал). Рамазанова Б.А., Котова А.Л., Құдайбергенұлы Қ.Қ., Хандилаева Б.М., Амзеева Г.Р. – Алматы__________, 2007. - 96 б.

 8. Микробтарға қарсы қолданылатын препараттар (оқу-əдістемелік құрал). Рамазанова Б.А., Котова А.Л., Құдайбергенұлы Қ.Қ., Хандилаева Б.М., Амзеева Г.Р. – Алматы, 2007. – 48 б.

 9. Инфекция туралы ілім (оқу-əдістемелік құрал). Рамазанова Б.А., Котова А.Л., Құдайбергенұлы Қ.Қ., Хандилаева Б.М., Амзеева Г.Р. – Алматы, 2007. – 112 б.Ағылшын тіліндегі:

Қосымша:

 1. Richard V Georing, Hazel M Docrell, Mark Zukerman, Derek Wakelin,Ivan M Roit, Cedric Mims, Peter L Chiodini «Medical Microbiology», 4th Edithion, 2008, UK, p. 656.

 2. Jacquelyn G Black «Microbiology», 7 th ,WILEY,2010, p. 846 Patric R Muray, Ken S Rosenthal, Michael F Pfaller «Medical Microbiology», 5th Edithion, 2008, p. 962.

 3. Cedric Mims, Hazel M Docrell, Richard V Georing , Ivan M Roit, Derek

Wakelin, Mark Zukerman, «Medical Microbiology», 3th Edithion, 2004, ELSEVIER MOSBY, p. 659.

 1. Mark Gladwin, Bill Trattler, «Clinical Microbiology», 4th Edithion, MedMaster, – Miami, 2007, p. 393.


АВТОРЛАРЫ

1. Б.А. Рамазанова – С.Ж. Асфендияров атындаєы Қазақ ұлттық медицина университетінің микробиология, вирусология жəне иммунология кафедрасының меѕгерушісі, м.ғ.д., профессор.

2. С.Б. Ахметова – Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің микробиология, иммунология жəне аллергология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., доцент.

3. М.У. Дусмагамбетов – Астана медицина университеті Ш.И. Сарбасова атындағы микробиология, вирусология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

4. Ж.К. Ордабаев – Марат Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің микробиология, вирусология жəне иммунология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

5. М. Уразалин - Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің микробиология, вирусология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., профессор.

6. Сейтханова Б.Т. – Онтүстік-Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалықакадемиясының микробиология кафедрасының профессор м.а., м.ғ.д.

7. Байдуйсенова Ə.Ө. – Астана медицина университеті Ш.И.Сарбасоваатындағы микробиология, вирусология кафедрасының доценті, м.ғ.к., МБҒИТРО əдіскері.

1 үлгі
Микробиология пәні бойынша жұмыс бағдарламасының басқа пәндермен келісім хаттамалары
Келісілетін пәндер

Оқу материалының мазмұнын көрсетілген реті бойынша өзгерту туралы ұсыныс

Келісімге қатысушы кафедраның хаттамасы № айы, күні

1

Алғы реквизиттер

ФизиологияЖасушалардың фагоцитозы, мононуклеарлы фагоцитоз туралы түсінік. Адам ағзасын гомеостазындағы сарысу және иммуноглобулин туралы түсінік. Иммунды жүйенің ағзалары мен тіндері. Иммунокомпетенті жасушалардың иммунды жасушадағы кооперациясы. Иммунды жауаптың нейрогуморальды теориясы.

Хаттама №________

_________ 2013ж

1

Реквизиттен кейінгі

Жалпы патология

негіздері


Микробтар тудырған ауруларының патогенезі, инфекциалық иммунитет қалыптасу негізіне, арнайы сақтандыруы мен терапиясына принциптеріне түсініктеме беру. Кең таралған инфекциялық және микробтық этиологиясы бар инфекциялық емес аурулардың заманауи микробиологиялық диагностика әдістерімен таныстыру.

Хаттама №_________


_________ 2013 ж


2

Мейіргер ісі негіздері


Микробиологиялық зерттеулерге биологиялық материалдар алу ережелері туралы түсініктеме беру.

Хаттама №______

__________2013ж


3

Мейіргер ісі бағыттары бойынша.

Антибиотиктер мен дезинфектаттардың антимикробты белсенділігін анықтау әдістерін.Асептика және антисептика, дезинфекция және стерилизацияның микробиологиялық негіздерін

Хаттама №________

_________ 2013ж


Биохимия, биология және микробиология

кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к: Есіркепов М.М.

Қалыпты және пат.физиология кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.к., доцент қ.а: Жолымбекова Л.Д.
Мейірбике ісі, анестезиология және реанимация

курсы кафедрасының меңгерушісі

м.ғ.к., доцент Алдешов А.Ә.

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы

СИЛЛАБУС

Пән: Микробиология
Пән коды: Мik 2206
Мамандық: 5В110100 «Мейіргер ісі»
Оқу сағатының көлемі(кредит) 90/2
Курсы және оқу семестрі: 1, ІI

Шымкент 2013 ж.

Силлабус биохимия, биология және микробиология кафедрасы жұмыс бағдарламасы «Мейіргер ісі» мамандығы - 5В110100 негізінен құрастырылып, кафедра мәжілісінде талқыланды:


хаттама № «____» _____ ­­_______ 2013 ж

Кафедра меңгерушісі, м.ғ.к. __________ Есіркепов М.М.7. Оқытушылар туралы мәлімет:
Аты – жөні

Ғылыми атағы

Ғылыми жұмыс саласы

1.

Сейтханова Б.Т.

м.ғ.д., доцент

"Микробиологическое обоснование влияния микрофлоры беременных женщин на формирование нормо-патофлоры кожных покровов новорожденных", 31 научных публикаций.

2.

Омарова Г.С.

Аға оқытушы

15 ғылыми мақала

3.

Курманбекова Ш.Ж.

Аға оқытушы

«Биологические свойства микроорганизмов уретры», 12 научных публикаций

4.

Алимжанова Г.Т.

Аға оқытушы

8 ғылыми мақала

5.

Қонысова Х.С.

оқытушы

 1. ғылыми мақала

6.

Султанова Ж.С.

оқытушы

10 ғылыми мақала

7.

Абдраманова А.А.

оқытушы

4 ғылыми мақала

8.

Жанысбекова М.К.

оқытушы

2 ғылыми мақала

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет