М. У. Анартаева


Білім берудің және оқытудың әдістерібет6/21
Дата31.01.2018
өлшемі2,87 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: практикалық жұмыстарды орындау және талқылау.

6. Әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

2. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

3. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология // С-Петербург: Специальная литература, 2002.

4. Микробиология: учебник / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.

5. Сейтханова Б.Т. Учебное пособие к лабораторным занятиям по частной микробиологии (кишечные инфекции): учеб. пособие. – Шымкент: Б.и., 2012.

6. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.

7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб.п. – 4-е изд., испр. – М., 2007.

8. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9. Мальцев В.Н. Основы микробиологии и иммунологии: курс лекций: учеб. пособие.. – М., 2005.

10. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

11. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

12. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

Қосымша әдебиеттер:

1. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие -3-е изд., стер. –М., 2008.

2. Подколзина В.А. Медицинская микробиология: пос. Для подготовки к экзаменам. – М., 2007.

3. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие для мед. уч-щ и колледж.- 3-е изд. – Ростов н/Д., 2007.

4. Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований: учеб. для сред. учеб. завед. – СПб., 2007.

5. Ткаченко К.В. Микробиология: конспект лекций / К.В. Ткаченко. – М., 2007.Электронды ресурстар:

1. Шоқанов Н. Микробиология [Электронды ресурс]: оқулық. – Электрон. Текстовые дан. (24,9 Мб). – Алматы: Арыс баспасы, 2003. -192 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Медицина 3 курс [Электронды ресурс]: курс лекций. – Электрон. текстовые дан. (24,0 Мб). – М: ИД «Равновесие», 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Медицинская микробиолигия АТЛАС – руководство по бактерологии, микологии, протозоологии и вирусологии [Электронды ресурс]: для студ. и врачей/под ред. А.С. Быкова. –М., 2001. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Практикум к лабораторным занятиям по общей микробиологии [Электронды ресурс]: учебно-метод. Пособие / Р.Т. Джанабаев [и др.] –Ш., 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).
7.Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б)

Жағдайлық есептер:


  1. Гисс ортасына егілген бактериялық дақылдың инкубациялық тәуліктен кейін глюкозасы бар пробиркадағы қоректік ортаның түсі газ түзе өзгереді. Бұл өзгеріс нені білдіреді?

  2. «Шұбар» қатардағы егілген дақылдың 24 сағаттан кейін пептонды суы бар пробиркада Гисс ортасының бұлдырауы байқалады. Ортаны 1 атмосфералық қысымда лаборант стерилдеген болатын. Дифференциалды көміртегісі бар ортаны дайындау және стерильдеу кезіндегі қателіктер мен дұрыстарды атаңыз.

  3. ОҚО 1998ж. Келес ауданындағы тырысқақтың өршіген кезінде тырысқақ вибрионы бір уақытта судан, аурудан және тасымалдаушыдан бөліп алынған. Осыны арнайы микробиологиялық терминмен негіздеңіз.

  4. Бактериялардың бір қалыпты популяциясын бөліп алу үшін дірігер бактериолог өскен микроорганизмінің қасиетін зерттеу үшін тығыз қоректік ортадағы бөлінген колонияның бір бөлігін алады. Бұл процессті арнайы микробиологиялық терминмен негіздеңіз.

5.Адам мәиіті нейронының цитоплазмасында (Аммонов мүйізі қиығында) (домалақ формалы қызыл түсті) Бабеш-Негри денешіктері табылады. Олардың пайда болуы қандай ауруға тән?

6. Осповакцинамен залалданған қоян көзінің мүйізді қабықшасы қиығының эпителиальды жасушасын микроскопиялағанда ядро жанында дөңгелекше келген денешіктер табылды. Қандай денешіктер табылды және олар немен сипатталады?Тесттер:

1. Дифференциалды -диагностикалық ортаға жатпайтын қоректік орта: 1. Леффлер

 2. Плоскирев

 3. Гисс

 4. Рессел

 5. Эндо

2. Қоректік орталарды дайындауға қажетсіз бұйым:

 1. таразы

 2. Петри табақшасы

 3. шыны түтікше

 4. электроплита

 5. бұйым шынысы

3. Науқас организмінен фагтың бөлініп алыну себебі:

 1. вирустардың болуында

 2. сәйкес бактерияның болуында

 3. сәйкес қарапайымдылардың болуында

 4. сәйкес саңырауқұлақтардың болуында

 5. бактерияның болмауында

4. Стафилококта таңдамалы түрде өсіру үшін қолданатын қоректік орта:

 1. балықтың гидролизаты

 2. Эндо ортасы

 3. Левин ортасы

 4. пептон суы

 5. сары-уызды тұзды агар

5. Вирулентті фаг бактерия дақылының жасушаларында репродукцияланғанда жүретін лизис салдарынан болатын қоректік ортаның өзгерісі:

 1. ұлпа түзеді

 2. лайланады

 3. түсі өзгереді

 4. түссізденеді

 5. тұнба түзеді

6. Клостридиялар үшін негізігі қоректік орта:

 1. Сарысулық агар

 2. Эндо агар

 3. Вильсон-Блер

 4. Ет-пептонды агар

7. Ингредиенттерінің кұрамы бойынша қоректік орталардың жіктелуі:

 1. ұнтақ

 2. сұйық

 3. тығыз

 4. табиғи

 5. құрғақ

8. Табиғи, жасанды және синтетикалық ингредиенттері бар қоректік орталар … кұрамы бойынша

 1. консистенциясы бойынша

 2. жіктеледі тағайындалуы бойынша

 3. саны бойынша

 4. күрделігі бойынша

9. Микроорганизмдерді дұрыс дайындалған қоректік орталарда өсіруге қажетсіз жағдай:

 1. ылғалдылық

 2. аэрация

 3. жарық

 4. рН оптимизация

 5. температура

10. Қоректік орталарды, негізгі, элективті, дифференциальды-диагностикалы деп бөлу себебі...байланысты.

 1. күрделілігіне

 2. консистенциясына

 3. кұрамына

 4. тағайындалуына

 5. санына

11. Вирионның өлшем бірлігі:

 1. дм

 2. мм

 3. нм

 4. см

 5. мкм

12. Күрделі вириондардың нуклеокапсиді мен суперкапсидінің химиялық құрамы:

 1. полисахаридтер, липидтер

 2. белоктар, липидтер

 3. белоктар, полисахаридтер

 4. белоктар, липидтер, липополисахаридтер

 5. липидтер, полисахаридтер, белоктар

13. Бір жіпшелі ДНҚ кездесетін микроорганизмдер:

 1. актиномицеттер

 2. саңырауқұлақтар

 3. микоплазмалар

 4. вирустар

 5. риккетциялар

14. Вирус геномы:

 1. РНҚ немесе и РНҚ

 2. ДНҚ не РНҚ

 3. ДНҚ және РНҚ

 4. ДНҚ немесе и РНҚ

 5. РНҚ немесе т РНҚ

15. Қарапайым вирионның құрлымы:

 1. нуклеин қышқылы

 2. нуклеин қышқылы, капсула

 3. белок, нуклеин қышқылы

 4. нуклеин қышқылы, цитоплазматикалық мембрана

 5. көмірсу, белок, нуклеин қышқылы

16. Нуклеокапсидтен ғана тұратын вирустар:

 1. провирустар

 2. қарапайым

 3. күрделі

 4. күрделі және қарапайым

 5. профагтар

17. Суперкапсидтен тұратын вирустар:

 1. күрделі және қарапайым

 2. қарапайым

 3. провирустар

 4. күрделі

 5. профагтар

18. Өлшемі 10-20 х 160-200 нм болатын, фибрилл түріндегі белоктық агенттер:

 1. вириоидтар

 2. бактериофагтар

 3. провирустар

 4. вириондар

 5. приондар

19. Прокариотты жасушаларда паразитті өмір сүретін микроорганизмдер:

 1. вирустар

 2. вириондар

 3. приондар

 4. вириоидтар

 5. бактериофагтар

20. Вирустарды 2 топқа бөлу негізделген:

 1. Құрылысына

 2. Биохимиялық қасиеттеріне

 3. Физиологиясына

 4. Нуклеин қышқылы типіне

 5. Морфологиясына

3


1.Тақырыбы: Микроорганизмдердің генетика негіздері. Иммунобиотехнология негіздері. Гендік инженерия жəне конструкциясы. Химиотерапия ілімі негіздері. Антибиотиктер, жіктелуі. Микроорганизмдердің антибиотиктерге тұрақтылығы дамуының механизмдері.Антибиотиктерге сезімталдылығы/

тұрақтылығын зерттеу əдістері.


2. Мақсаты: Бактериялық популяциялардың рекомбинаттары мен мутанттары селекциясының әдістерін, сондай-ақ бактерия плазмидаларын айқындау әдістерін толық меңгере білу. Антибиотиктер терапиясының эффективтілігін анықтау әдісін игеру. Бактериялардың антибиотиктерге сезімталдығын анықтау.
3. Оқыту мақсаты: Трансформация, трансдукция және конъюгация тәжірибелерінде генетикалық рекомбинация туралы түсініктерді тұжырымдау. Антибиотиктердің негізгі топтарының әсер ету механизмдері туралы түсінік беру, бактериялардың антибиотиктерге сезімталдылығын сандық және сапалық әдістер арқылы анықтау.
4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Бактериялардың генетикасының ерекшеліктері- бұл олардың табиғатта түр ретінде анықталуының негізгі талабының бірі.

 2. Бактериялардағы ДНҚ репликациясының ерекшеліктері, олардың типтері.

 3. Бактериялардың генетикалық информациясының ерекшеліктері.

 4. Трансформация және трансфекция.

 5. Трансдукция және сексдукция.

 6. Конъюгация

 7. Транспонирлеуші генетикалық элементтер, олардың кластары: элементтер,

транспозондар және эписомалар.

 1. Бактериялардың хромосомалық картасы, геномдардың ұйымдасуын зерттеу

 2. Бактериялардың плазмидтері өте қарапайым организмдер ретінде.

 3. Мутация, оның жіктелуі.

 4. Бактериялардың модификациясы өзгергіштігінің сипаты? Өзгеруді анықтайтын

белгілер.

 1. Бактериялардың жасушадағы репарациялық процесі.

 2. Бактериялардың диссоциациясы. Оның биологиялық маңызы.

 3. Медициналық микробиологиядағы гендік иженерия.

15.Химиотерапевтикалық препараттарға анықтама беріңіз.ХТП-ға жалпы

сипаттамалар беріңіз.

16.“Антибиотик” терминіне анықтама беріңіз. Антибиотиктердің шығу табиғатына,

химиялық құрамына, әсер ету механизі бойынша жіктелуі.

17.Антибиотиктердің микроорганизмдерге әсер ету спектрі бойынша жіктелуі.

18.Бактериялардың дәріге тұрақтылығы, оны жою жолдары.

19.Вирустардың ХТП-ға тұрақтылығын біріншілік себебі. Вирустық инфекция

емдеудегі ХТП-ның аз қолдану себептері.

20.Инфекциялық ауруларды емдеудегі антибиотикотерапиялық жанама әсері.

21.Бактериялардың антибиотиктерге сезімталдығын анықтау әдістері.5. Білім берудің және оқытудың әдістері: талқылау.

6. Әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

2. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

3. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология // С-Петербург: Специальная литература, 2002.

4. Микробиология: учебник / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.

5. Сейтханова Б.Т. Учебное пособие к лабораторным занятиям по частной микробиологии (кишечные инфекции): учеб. пособие. – Шымкент: Б.и., 2012.

6. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.

7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб.п. – 4-е изд., испр. – М., 2007.

8. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9. Мальцев В.Н. Основы микробиологии и иммунологии: курс лекций: учеб. пособие.. – М., 2005.

10. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

11. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

12. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

Қосымша әдебиеттер:

1. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие -3-е изд., стер. –М., 2008.

2. Подколзина В.А. Медицинская микробиология: пос. Для подготовки к экзаменам. – М., 2007.

3. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие для мед. уч-щ и колледж.- 3-е изд. – Ростов н/Д., 2007.

4. Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований: учеб. для сред. учеб. завед. – СПб., 2007.

5. Ткаченко К.В. Микробиология: конспект лекций / К.В. Ткаченко. – М., 2007.Электронды ресурстар:

1. Шоқанов Н. Микробиология [Электронды ресурс]: оқулық. – Электрон. Текстовые дан. (24,9 Мб). – Алматы: Арыс баспасы, 2003. -192 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Медицина 3 курс [Электронды ресурс]: курс лекций. – Электрон. текстовые дан. (24,0 Мб). – М: ИД «Равновесие», 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Медицинская микробиолигия АТЛАС – руководство по бактерологии, микологии, протозоологии и вирусологии [Электронды ресурс]: для студ. и врачей/под ред. А.С. Быкова. –М., 2001. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Практикум к лабораторным занятиям по общей микробиологии [Электронды ресурс]: учебно-метод. Пособие / Р.Т. Джанабаев [и др.] –Ш., 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).
7.Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б)

Жағдайлық есептер:


  1. Созылмалы стафилококты инфекциямен ауыратын науқастың, ұзақ уақыт химиотерапиялық препараттармен емделгеннен кейін, ЖСА-да колония түрінде алтындатылған стафилококк дақылы бөлініп алынды. Стафилококтардың колониясын, колониясында ауысуын қалай түсіндіруге болады?

  2. Ультракүлгін сәулелермен сәулелендіргенде капсула түзуші клебсиелла дақылдары капсула түзу қабілеттілігін жоғалтады. Сондай-ақ тышқандардың аурушаңдық қасиеті де жоғалады. Аурушаңдықтың жоғалуы мен капсула синтездеу қабілеттілігін қалай түсіндіруге болады?

3.Науқастан бөлінген дақылдың антибиотиктерге деген сезімталдығын анықтады. Полипептидті антибиотиктерге-полимиксинге және ристамицинге қоректік агарда диск бойынша қайталап зерттегенде тұрақтылық байқалады. Бірақ сериялы түрде араластырғаннан кейін осы микроорганизмдерде антибиотиктерге сезімталдығын өте төменгі концентрацияның өзінде байқалды. Осы зерттеу әдістерінде сезімталдықтың әртүрлі болу себебін дәлелдеңіз.

4.М. науқасының сарысуынан бөлінген микроорганизмдер пенициллиннің терапевтикалық дозасына сезімтал стрептомициннің максимальды дозасына ғана сезімтал. К. науқастан бөлінген дақыл гентамициннің максимальды концентрациясына сезімтал емес. Аурулардан бөлінген дақылдардың АБ деген сезімталдылық дәрежесін анықтаңыз.

5.Аурудан дақылы бөлінді. Осы қоректік ортада диск әдісі бойынша зерттегенде пеницилинге сезімтал болып шықты. Бір тәуліктік инкубациядан кейін аурудан бөлінген дақылдың қасында стандартты штамы өсіп шықты. Неге стафилококтың пеницилинге сезімтал стандартты штамы өсіп шықты?

Тесттер:

1.Прокариоттардың тұқым қуалаушылық негізі: 1. Ферменттер

 2. Рибосомалар

 3. ДНҚ

 4. РНҚ

 5. Ақуыздар

2. Вирустарды рибовирустар мен дезоксоривирустар патшалық астына бөлетін...

 1. нуклеин қышқылы типі

 2. антигендері

 3. капсидтерінің саны құрлымы:

 4. симметрия типі

 5. өлшемдері

3. Резистенттіліктің генетикалық негізін қамтамасыз ететін плазмидалар:

 1. R –плазмида

 2. F–плазмида

 3. Ent–плазмида

 4. патогенділік плазмида

 5. биодеградациялық плазмида

4. Эксперимент кезінде қандай да бір мутаген әсерінен пайда болған мутация:

 1. индуцирленген

 2. шартты-летальды

 3. спонтанды

 4. генді

 5. хромосомды

5.Өздігінен пайда болған мутация:

 1. шартты-летальдық

 2. хромосомдық

 3. индуцирленген

 4. гендік

 5. спонтандық

6. Кірпікшелер мен пилилер … катысады.

 1. коньюгацияға

 2. бөлінуге

 3. мутацияға

 4. трансдукцияға

 5. трансформацияға

7. Вирустардың генетикалық ерекшелігі:

 1. ақпарат ДНҚ да жазылған

 2. ақпарат плазмидаларда жазылған

 3. ақпараты жоқ

 4. ақпарат РНҚ да жазылған

 5. ақпарат РНҚ мен ДНҚ да жазылған

8.Плазмидалардың, транспозондардың, Іs-тізбектілігінің құрылымдық элементтері:

 1. полипептидтер

 2. ДНҚ

 3. РНҚ

 4. ферменттер

 5. белоктар

9. Генетикалык материалдың донордан реципиентке тікелей берілуі:

 1. трансформация

 2. репарация

 3. трансдукция

 4. конъюгация

 5. диссоциация

10. Генетикалық материалдың бір бактериядан басқа бактерияларға фаг арқылы берілуі:

 1. диссоциация

 2. трансформация

 3. конъюгация

 4. репарация

 5. трансдукция

11.Әртүрлі микроорганизмдерден бөлініп алынатын химиотерапиялық препататтар:

 1. нитрофурандар

 2. антибиотиктер

 3. хинолондар

 4. сульфаниламидтер

 5. тетрациклиндер

12. Микроорганизмдердің антибиотиктерге резистенттілігінің алғашқы механизмі … негізделген.

 1. гендегі мутацияға

 2. гендердің орын ауысуына

 3. “нысананың” болмауына

 4. R-плазмидтердің орын ауысуына

 5. ”нысананың” өзгеруіне

13. Жасушалық қабырғаның синтезін тежеуші антибиотиктер:

 1. тетрациклиндер

 2. хлорамфеникол

 3. цефалоспорин

 4. макролидтер

 5. аминогликозидтер

14. Полиенді антибиотиктердің ингибирлеуші әсер ету «нысанасы» :

 1. нуклеоид

 2. рибосома

 3. жасушалық қабырға

 4. капсула

 5. цитоплазматикалық мембрана

15. Аминогликозидтердің, тетрациклиндердің және левомицитиннің ингибирлеуші әсер ету «нысанасы»:

 1. рибосома

 2. нуклеоид

 3. жасуша қабырғасы

 4. капсула

 5. цитоплазматикалық мембрана

16. Антиметоболиттерге жататын химиотерапиялық препараттар:

 1. сульфаниламидтер

 2. хинолондар

 3. нитрофурандар

 4. антибиотиктер

 5. тетрациклиндер

17. Көптеген химиотерапиялық препараттардың вирустық инфекцияға әсерсіз болу себебі:

 1. жасушалық құрылымдық болмауында

 2. жасушаішілік паразитизмділігінде

 3. меншікті метоболизмі болмауында

 4. репродукция ерекшелігінде

 5. гендік паразитизмділігінде

18. Норсульфазол, сульфазин, сульфадимезин ... туындылары.

 1. тиосемикарбозон тобының

 2. сульфаниламид тобының

 3. нитрофуран тобының

 4. оксихинолин тобының

 5. нафтидин тобының

19. Диск әдісінде бактерияның қандайда бір антибиотикке сезімтал екендігін айғақтаушы көрініс:

 1. диск айналасында ешқандай өзгерістің болмауы

 2. диск айналасында жасыл жолақтың пайда болуы

 3. диск айналасында преципитация жолағының пайда болуы

 4. диск айналасында гемолиз аймағының пайда болуы

 5. диск айналасында лизис аймағының пайда болуы

20. Антибиотикотерапия асқыныуының екінші тобына жататындар:

 1. препараттардың тікелей токсикалық әсері

 2. дисбактериоз

 3. ллергиялық реакциялар

 4. өршу реакциялары

 5. дәріге тұрақтылықтың дамуы

4


1. Тақырыбы: Дезинфекция, асептика, антисептика, стерилизация туралы ілім

негіздері. Оларды бағалаудың микробиологиялық əдістері. Микроорганизмдер экологиясының негіздері. Адам денесінің,қоршаған ортаның қалыпты микрофлорасы. Санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмдер. Дисбактериоз.


2. Мақсаты: Стерилизация және дезинфекция эффективтілігін анықтау әдістерін меңгеру. Адам денесінің қалыпты микрофлорасының санитарлы бактериологиялық әдістерін игеру. Дисбактериоз кезінде препараттардың қолдануымен танысу.

3. Оқыту мақсаты: Стерилизациялық және дезинфекцияларының әдістерімен таныстыру. Адам денесінің қалыпты микрофлорасын, оның жастық ерекшелігін дисбактериоздың маңызын санитарлық-эпидемиологиялық бағалау әдістерімен таныстыру.
4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Стерилизацияның негізгі мақсаты, әдістері және оларды медициналық практикада қолдану.

 2. Дезинфекциялау әдістері.

 3. Антисептика.

 4. Асептика.

5.Адамның қалыпты микрофлорасы, динамикалық, экологиялық жүйе ретінде және

ол жердегі өзара қарым-қатынас.

6.Адам денесінің микрофлорасы, оның сапалық және сандық құрамы,

микроорганизмдердің жағдайының көрсеткіші ретінде.

7.Жоғарғы тыныс жолдарының микрофлорасы, оның негізгі өкілдері.

8.Адамның зәр шығару және жыныстық трактісінің микрофлорасы, ондағы ерлер мен әйелдердің айырмашылығы.

9.Асқазан ішек трактісінің микрофлорасы: ауыз қуысының, өңештің, асқазанның, ашы ішектің.

10.Тоқ ішектің микрофлорасы, олардың сандық және сапалық құрамы.

11.Тоқ ішектің микрофлорасының маңызы мен микроорганизмге әсері.

12.Медициналық бұйымдармен қызметкерлерінің қолын санитарлық бактериологиялық зерттеу. Дисбактериоз оның себептері. Дисбактериозға коррекция жүргізуге арналған препараттар (эубиотиктер).


5. Білім берудің және оқытудың әдістері: сұрау, практикалық жұмыстарды орындау және талқылау.
6. Әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

2. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

3. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология // С-Петербург: Специальная литература, 2002.

4. Микробиология: учебник / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.

5. Сейтханова Б.Т. Учебное пособие к лабораторным занятиям по частной микробиологии (кишечные инфекции): учеб. пособие. – Шымкент: Б.и., 2012.

6. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.

7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб.п. – 4-е изд., испр. – М., 2007.

8. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9. Мальцев В.Н. Основы микробиологии и иммунологии: курс лекций: учеб. пособие.. – М., 2005.

10. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

11. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

12. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет