Методическое письмо / 2017-2018 учебный год


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБНОВЛЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В 5, 7 КЛАССАХбет31/45
Дата31.12.2019
өлшемі10.04 Mb.
түріИнструктивно-методическое письмо
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   45

4.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБНОВЛЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В 5, 7 КЛАССАХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»
«Қазақ тілі мен әдебиеті»

Оқыту орыс тіліндегі мектептерде «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнін оқыту кіріктірілген білім беру бағдарламасы бойынша іске асырылады. 5,7-сыныптарда оқу процесі жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасымен (оқыту орыс тілінде) жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспар оқу бағдарламасының құрамына енгізілді және ұзақ мерзімді жоспарда әр сынып бойынша қамтылатын шығармалар, сағат саны, оқу мақсаттары нақты көрсетілген.

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

1) 5-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

2) 7-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

Оқыту мақсаттары арқылы мұғалімдер сөйлеу қызметінің төрт дағдысын(тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) қалыптастырады, сонымен қатар, оқушылардың жетістігін бағалайды және оқытудың келесі кезеңі туралы ақпарат береді жәнеолардың жүйесі бірізді, оңайдан қиынға қарай, шиыршық принципі сақталып жасалған.

Оқыту пәнінің мазмұнын 5 бөлім құрайды:

1) тыңдалым;

2) айтылым;

3) оқылым;

4) жазылым.

5) сөйлеу нормасын сақтау.

1. «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінің 5-сыныптағы білім мазмұны бойынша білім алушылар:

1) тыңдалым дағдысы бойынша тірек сөздер арқылы болжайды, негізгі мазмұнын түсінеді, нақты ақпаратты анықтайды, күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты сөздердің мағынасын түсінуді, көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсінуді, негізгі тақырыпты анықтауды, сұрақтарға жауап беруді үйренеді.

2) айтылым дағдысы бойынша жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдануды, ойын жеткізе білуді, амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын, қазақ тіліндегі төл дыбыстар мен үндестік заңын, мәтіндердің мазмұнына жоспар құруды, берілген сұраққа лайықты жауап беруді, шағын диалогке қатысуды, иллюстрацияларды сипаттауды үйренеді.

3) оқылым дағдысы бойынша негізгі ақпаратты анықтайды, хат, хабарлама, жарнама мазмұнын түсінеді және стильдік ерекшелігін анықтауды, көркем әдеби шығармаларды түсінуді, тақырыбын анықтауды, мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыруды, қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білуді, тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіруге дағдыланады.

4) жазылым дағдысы бойынша ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарына сай хабарлама, хабарландыру, хат жазу, эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу, жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу, мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу, сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдануға дағдыланады.

5) тілдік бағдар дағдысы бойынша сөз таптары: жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау, заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін орынды қолдану, болымды және болымсыз етістіктер, мекен және мезгіл үстеулер, ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, сөйлем: хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру туралы білімдерін кеңейтеді.

2. «Қазақ тілі» пәнінің 7-сыныптағы білім мазмұны бойынша білім алушылар

1) тыңдалым: мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау, әлеуметтік - мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну, повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардың тақырыбы мен идеясын талдау,сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру.

2) айтылым: мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдану, мәтін мазмұнын дамыту, кеңес беру, ұсыныс жасау, өтініш, талап, ету, бұйрық берудің түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу, екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту, шығармадағы кейіпкерлерге автор берген мінездеменің тілдік құралдарын талдау, коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру, кесте, диаграмма, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттау.

3) оқылым:кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, ресми -іскерлік (өтініш, нұсқаулық, ресми құттықтаулар, ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін талдау, прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау, мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып талдау, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну, мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу.

4) жазылым:мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, өтініш, түйіндеме, ресми құттықтаулар жазу, эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу, жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу, тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну, тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (күрделі сөздер), оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану.


 1. Тілдік бағдар:

1) сөз таптары: мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата білу, салыстырмалы, күшейтпелі, асырмалы шырайлардың қызметін білу, топтау сан есімдерін, одағай түрлерін орынды қолдану, етістіктің шақтары (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ, мақсатты және болжалды келер шақ) мен қалау райдың қызметін білу, мақсат және себеп-салдар үстеулерді орынды қолдану, септеулік шылаулардың қызметін білу.

2) сөйлем: жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру.

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінің мазмұны көп тілді, көп мәдени тұлғаны қалыптастыруға; мәтіндік материал негізінде, соның ішінде әртүрлі стильдердегі аутентті мәтіндердің мазмұны арқылы сөздік қорды кеңейту арқылы коммуникативтік құзіреттілікті жетілдіруге бағытталған, бұл оқушылардың әлемді қабылдауының және дүниетанымының әлеуметтік-мәдени байытылуын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнін оқу рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруға, өз Отанына, өз халқына патриоттық қарым-қатынасты және басқа мәдениет өкілдеріне төзімді қарым-қатынасты тәрбиелеуге, сондай-ақ құрдастарымен, мұғаліммен, сол тілді тасымалдаушымен қарым-қатынас кезінде әлеуметтік-мәдени материалды пайдалана білуін дамыту арқылы отбасында, мектепте тұлғаралық қарым-қатынас әдебін тәрбиелеуге бағытталған.

Қазақ тілін деңгейлік оқыту әдістері. Оқыту әдістерінсіз алға қойған мақсатқа жету мүмкін емес. Әдіс алға қойған мақсат пен нәтижені біріктіретін, оқу үдерісінің жүрегі болып табылады. Оқыту үдерісі кезінде есту, айту, оқу және жазу секілді сөйлеу қызметінің білімі, дағдылары мен машықтарын дамытуға бағытталған коммуникативтік әдіс қолданылады

1. Коммуникативті әдіс шет тілін оқытудағы ең белсенді әдістемелерінің ішінде жетекші орын алады. Ағылшын тілі үшін әдістің өзге атаулары – «оксфордтық» немесе «кэмбридждік» – қолданылады. Коммуникативті әдіс жанды ерікті қатынас үдерісінде негізгі тілдік дағдыларды (жазбаша және ауызша сөйлеу, грамматика, оқылым мен тыңдалым) бір мезгілде дамытуға бағытталған. Оқушыны басқа тілде сөйлесуге үйрету – мұғалімнің басты міндеті. Шет тіліндегі лексика, грамматикалық құрылымдар, сөз тіркестері оқушыға оқып жатқан материалдың тез және берік бекінуіне септігін тигізетін шынайы эмоционалды жағдай контексінде ұсынылады. Коммуникативті әдісте оқушы мен мұғалім арасындағы психологиялық тосқауыл жойылады. Білім алушылар өздері мен мұғалім арасындағы қашықтықтың жоқтығын сезіне бастағанда, олармен қатынас қызықты, көңілді болса, оқушыларға өзге тілде сөйлей бастау оңайға түседі. Оқытудағы көптеген ойын элементтері сабақты жандандырады, оқушылардың эмоционалды көңіл-күйін сақтап отырады, олардың уәжін күшейтеді. «Жұптық», «үштік», «топтық» жұмыстар, тілдік ойындар, рөлдік ойындар, оқушыларға қызық тақырыптардағы пікірсайыстарға қатысу – осының барлығы мұғалімге оқушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескеруге, сабақтарды шығармашылық және қызықты етуге және де сол мезетте мұғалім оқушыға сездіртпей, оқыту үдерісіне толыққанды бақылау жүргізуге мүмкіндік береді.

–коммуникативті болып табылады, себебі олардың қатынастың 3 белгісі бар: ақпараттық бос кеңістік, таңдау және кері байланыс.

–түрлі әлеуметтік контекстер мен рөлдерді, қатынастарды түсінуге мүмкіндік береді.

– Жұптық және топтық жұмыстар – жиі қолда нылатын әрекет. Психологтердің анықтауынша, кез келген адам естігенінің – 10%, көргенінің – 50%, істегенінің – 90%-н жадында сақтап қалады екен , сондықтан қатысымдық бағыттағы ойындар мен басқа тілдесім әрекеттері білім алушыны қарым-қатынасқа түсуге бар қарқынымен ұмтылушы, ізденуші, белсенді әрекет иесі ретінде рөл атқаруына ынталандырады. Коммуникативтілікке бағыттылған ұстаным – тіл үйренушінің ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай алуы үшін қажетті коммуникативтік мүмкіндіктерін тудыруға бағытталған оқыту болып саналады.

Шетел (АҚШ, Германия, Франция) әдістемесінде тіл оқытуда креативті ойлауды дамытудың келесі әдістері кеңінен тараған: креативті жазылым; креативті оқылым; креативті тыңдалым; креативті сөйлесім;

Креативті ойлауды дамытудағы оқыту әдістері белгілі дидактикалық жүйе түрінде көрінеді, бұған сәйкес оқу мақсаты – жүйе құрушы фактор.

1. Креативті жазылым. Кез келген тілде тілдік қатынас жасау деңгейін жетілдіруде, әсіресе жазылым әрекетін дамытуда арнайы қарастыруды қажет ететін мәселелер бар. Жазылым сөйлеу әрекеті өнімді түрі болып есептеледі. Ал креативті жазылым бұл аудиторияның ерекше бір көңіл-күйде, шығармашылық еркіндікте болғанда ғана іске асуы мүмкін. Креативті жазылымның негізгі мақсаты жазылым әрекеті кезінде оқушының осы жазылым әрекетінен қуаныш пен көтеріңкі көңіл – күйде болуы болып табылады. Өнімді креативті жазылым тіл үйретудің алғашқы деңгейінде-ақ қолданыла бергені дұрыс. Алғашқы кезеңде визуалды тіректің болғаны абзал, мысалы: суреттер, фотолар,тұрмыс заттары, аудио тіректер: аудиомәтіндер, әндер, аспапты музыкалық шығармалар, жазбаша тіректер: өлеңдер, әңгімелер, цитаталар, мақал-мәтелдер.

Жаттығулар жүйесі:

1) Құрманғазының «Сарыарқа» күйін тыңдай отырып, көз алдыңызға не келеді, соның бәрін жаза беріңіз;

2) Е. Хасанғалиевтің «Атамекен» әнінің музыкасына туған еліңізді суреттейтін мәтін жазыңыз;

3)суретке қарап 11 буынды өлең шығарыңыз;

4) топтарға бөлініп, шытырман оқиғаға толы қызықты әңгімелер жазыңыз;

5)керемет бір қызықты жерінде үзілген әңгімені аяқтап, түпнұсқамен салыстыруыңыз;

6)бір рөлге кіріп, рөл иесін сипаттаңыз;

7)ойдан шығарылған кейіпкерлерге хат жазыңыз .

2. Креативті оқылым. Оқуды игертудің алғашқы кезеңдерінде білім алушылардың меңгерген шектеулі сөздік қорларын қолдану арқылы еліміздегі түрлі саяси, әлеуметтік, мәдени, экономикалық проблемалар туралы мағлұматтар беруге болады. Ол үшін дидактиканың «жеңілден ауырға қарай» ұстанымын бағытқа ала отырып, білім алушыларға шағын мәтіндер беріліп,ол мәтіндер күн сайын күрделеніп отыруы тиіс. Оқылым үдерісін бастапқы кезеңінің негізгі міндеті – дауыстап және іштей оқу механизмдерін қалыптастыру. Білім алушылар күнделікті тұрмыста қолданылатын белсенді сөздерді тез қабылдап, дұрыс айта білуге міндетті.. Мәтінді оқу – мәтінді аудару емес.

-мәтін мазмұнын түсіну үшін мәтіндегі барлық сөзді түсіну шарт емес;

-мәтінді түсіну барысында адамда болатын білім қоры (фоновое знание) өте маңызды орын алады;

-мәтінді оқып бастамай-ақ, мәтіннің мазмұны туралы өзіңіз ойлағаннан да көбірек білуіңіз әбден мүмкін.

Жарнама мәтіні, газет мақаласы, күнделік мәтіні,ертегі әлде өлең жолдары ма?

Мәтіннің қосымша элементтері болуы мүмкін (сурет, диаграмма, схема, кесте т.б.) бұлар мәтінді түсінуге көмектеседі.

3) Креативті тыңдалым. Тыңдалым бойынша жүргізілетін жұмыстардың алдын ала мәтіндерді тыңдатудан бастаған жөн. Тапсырма түрі де қарапайым: Тыңдаңыз, түсінуге тырысыңыз. Тыңдалымға үйретудің нәтижелі болуы мәтіннің дұрыс тыңдалуына да байланысты. Оның көлемі үйренушінің қабылдауына әсер етеді. 2-3 минуттық материалды І деңгейде үйренуші есінде толық сақтай алмауы мүмкін. Тыңдалым дағдысын қалыптастыру тілдің табиғи қолданысына, табиғи темпіне негізделуі қажет, ауызекі сөйлеу тілі стиліндегі мәтіндерді ұсыну; бақылау жұмыстарында әртүрлі тестерді ұсыну. Тыңдалым әрекетіне арналған тіл үйренушілердің креативті ойлауын дамытатын жаттығулар түрлері:

1. Дыбыстарды естіп, ажыратуға арналған жаттығулар:

1) [ә] дыбысы бар сөздерді естігенде қолдарыңызды көтеріңіздер;

2) дыбысты естіп, әріп түрінде жазыңыз ;

2. Сөздерді түсінуге арналған жаттығулар:

1) мәтінде аталған жануарлардың суреттерін салыңыз;

2) тыңдалған мәтіндегі кейіпкерлердің мамандығын анықтаңыз;кейіпкерлердің әуестігін атаңыз т.б.

3. Логикалық ойлай білу қабілетін арттыратын жаттығулар:

1) бірнеше сөзді тыңдап, осы сөздің бәрін бірақ сөзбен түсіндіріңіз;

2) диалогті тыңдап, түпнұсқалық қалпына келтіріңіз;

3) тыңдалым мәтінінде қате айтылған сөйлемдерді дұрыс ретімен айтыңыз; мәтінде естіген оқиғаны рөлге бөлініп ойнап беріңіз.4. Жазылым әрекетін дамыту жаттығулары:

1) мәтінді тыңдап, түсіп қалған сөздерді жазыңыз; бір қатар сөздер тыңдап, тек қана мағынасы бір-біріне жақын сөздерді жазыңыз.5. Монологті сөйлеуді машықтандыратын жаттығулар:

1) мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіз;

2) мәтінде кездескен сөздердің көмегімен өз досыңызды сипаттаңыз.

4) Креативті сөйлесім. Тіл – сөйлеу құралдарының бүтін жүйесі. Сондықтан сөйлеу құралдарымен сөйлеу әрекетін, олардың түрлерін жан-жақты игермей тұрып, белгілі бір бөтен тілде ойды жеткізу мүмкін емес. Сөйлеу әрекетін дамыту – күнделікті өмірде кездесетін жағдайларға байланысты адам өз ойы мен пікірін тұжырымдау, ойды сөзбен бейнелеудің, сөйлем арқылы түсінікті түрде жеткізудің амалдарын игеру. Тіл үйренушінің сөйлеу әрекеті оның барлық түрлерін қатар игеріп, ойды дұрыс жеткізуге әсері бар барлық негізгі және қосымша құралдарды пайдаланған кезде жүзеге асырылады. Қазақ тілін өзге тілді аудиторияда оқыту барысында креативті ойлау технологиясын енді сөйлеу әрекетінің маңызды бір түрі-сөйлесімді дамытқанда қолдану жолдары нақты жаттығулар арқылы сипатталмақ. Сөйлесім әрекетінде қолданылатын креативті ойлауды дамытатын тиімді әдістің бірі – қазақ тіл сабағында видео материалдар пайдалану (қысқа фильмдер, классикалық фильмдерден үзінділер, мультфильмдер т.б.). Фильмді көруді бастамас бұрын, бұл фильм не жайында болуы мүмкін деген сұрақпен тіл үйренушілердің өз болжамын тыңдап алыңыз да, фильмді көру барысында сол болжамдарын тексеріңіз.

Шағын метражды фильммен сабақта жұмыс жасауға арналған материалдар:

1.Фильмге дейінгі тапсырма.

2.Фильм барысындағы тапсырма.

3.Фильмнен кейінгі тапсырма.1-тапсырма

Фильм кезеңін көресіз. Көріп отырған кейіпкерге сипаттама беріңіз. Оның сыртқы бейнесі, киген киімі, жасы, саған оның әсер етуі туралы өз сезіміңді, жалпы саған не маңызды бәрін сипаттап жазыңыз.2-тапсырма

Кейіпкер не істеді?

Фильмнің басын көріңіз және кейіпкердің не істегеніне назар аударыңыз. Кейіпкердің іс-әрекетін дұрыс ретімен қойып шығыңыз.

Реттілігі

Іс-әрекет

1
2
3
4

Фильмнен кейінгі тапсырма

1-тапсырма

Фильмдегі диалогті жазыңыз.Бір жағдаятты жазуға болады немесе өзің ойлап тапқан жағдаятты жазуға болады. Фильм туралы жаз.

Фильмде не ұнады? Не ұнамады?

Келесі фильм аспектілері бойынша шағын мәтін жаз.Бұл тапсырмаларда мұғалім оқушыларды шығармашылық жұмысқа қарай бағыттайды. Фильмді бір көргеннен соң ақпарат іздеу тапсырмасын беріңіз. Фильмді әр эпизодтан бөліп көрсетуге де болады. Фильмді тоқтатыңызда, сол үзілісте оқушылар кейіпкерлердің ендігі кадрда болатын іс-әрекетін болжап айтып берсін. Бұл жаттығу идеяға байланысты. Адамдар ылғи өзінің ойын айта бермейді. Фильмді өте бір маңызды тұста тоқтатыңызда, оқушылардан кейіпкердің ішкі ойын табуға талпындырыңыз. Әр оқушыға әр персонаждың рөлін ойнатыңыз. Оларға кейіпкердің әр айтқан сөзін дәл қайталау міндетті емес. Егер сегмент қысқа болса, жаттап алғандары дұрыс, себебі фильмнің дауысы өшірілгенде олар өз кейіпкерлерін дубляждайды.Топпен жұмыс. Оқушылар кейіпкерлермен байланысты сөздерді (ассоциаграмма) жазады да, неге дәл осы сөздер кейіпкерге сай келетіні туралы өз пікірлерін білдіреді.
Целью учебного предмета «Русский язык» является развитие творчески активной личности путем совершенствования коммуникативных навыков по всем видам речевой деятельности: говорение, аудирование (слушание), чтение и письмо. Изучение предмета «Русский язык» направлено на формирование общего видения об особенностях языка, его элементах и речевой функции; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; развитие навыка использования языковых средств в соответствии с коммуникативной установкой и нормами устной и письменной речи; развитие навыков критического мышления и функциональной грамотности, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности.

Учебная программа по предмету «Русский язык» направлена на:

– приобретение знаний о единицах языковой системы, правилах их сочетания, функционирования, навыков и умений конструирования синтаксических структур в соответствии с нормами русского языка;

– обогащение словарного запаса учащихся коммуникативно-актуальной лексикой и фразеологией русского языка;

– развитие навыков аудирования (слушания), чтения, говорения, письма, необходимых для общения в бытовой, учебной, социокультурной и официально-деловой сферах жизни;

– развитие коммуникабельности за счет ролевых игр в рамках тем общения;

– понимание и осознание ценностей культуры народов.

Особенностью обновленных учебных программ является новая структура учебных программ, включающая 4 раздела: 1. Общие положения;

 2. Организация содержания учебного предмета «Русский язык»;

 3. Система целей обучения;

 4. Долгосрочный план.

Необходимым условием эффективности процесса обучения в школе, как и всякой сознательной и целенаправленной деятельности, если она представляется сложной и продолжительной, является планирование. Оно заключается в обоснованном предвидении процесса и результата деятельности на основе проекта действий, предусматривающих перечень предстоящих заданий, выполняемых в установленные сроки, методов и средств реализации этих заданий, способов контроля и оценки полученных результатов.

Важным принципом учебной программы по русскому языку является спиральное обучение. Спиральный принцип положен в основу определения результатов обучения. Так, наблюдается наращивание рече-коммуникативных навыков (аудирование (слушание), говорение, чтение и письмо) из класса в класс.

Ключевые особенности спиральной программы:

– учащийся пересматривает тему несколько раз в течение обучения в школе;

– сложность темы возрастает с каждым повторением;

– новое обучение имеет отношение к предыдущему обучению и рассматривается в контексте с предыдущей информацией.

Преимущества принципа спиральности:

– информация повторяется и запоминается каждый раз, когда учащийся повторяет тему;

– учебная программа позволяет осуществлять логический переход от упрощенных идей до сложных;

– учащиеся могут применять знания при формировании последующих целей урока.

Учебная программа предполагает повторное рассмотрение знаний и понятий по мере перехода учащихся из класса в класс. Цели обучения определены по разделам и подразделам для отслеживания прогресса обучения.

К учебной программе прилагаются учебные планы, состоящие из долгосрочного, среднесрочного и краткосрочных планов на класс. В отличие от учебной программы учебные планы носят рекомендательный характер, поэтому учитель может адаптировать виды деятельности и подобрать свои альтернативные ресурсы, которые соответствуют интересам, уровню, потребностям и возрастным особенностям учащихся.

Между долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными планами существует очень тесная взаимосвязь. Планирование предполагает выбор средств и способов достижения целей педагогического процесса, последовательность действий в осуществлении намеченного, сроков выполнения. Планирование призвано обеспечить заинтересованность всех участников педагогического процесса и учет результатов деятельности.

В долгосрочном плане отражаются темы обучения на один учебный год. Распределение часов внутри разделов можно варьировать по усмотрению учителя.

Перечисленные цели обучения по классам в виде ожидаемых результатов (рече-коммуникативных навыков) организованы последовательно внутри каждого класса по четвертям, что позволяет учителям планировать свою работу и оценивать достижения учащихся, а также информировать их о следующих этапах обучения. Все это отражается в среднесрочных планах.

В среднесрочных планах формулируют основные задачи на установленный период. В нем отражаются темы обучения на каждую четверть или раздел. Распределение часов внутри разделов можно варьировать по усмотрению учителя.

В среднесрочных планах на основе системы целей и подходов к обучению даются рекомендации для учителя по проведению занятий по темам и разделам, организации деятельности учащихся на уроках, а также ресурсы (интернет, тексты, упражнения, видео- и аудиоматериалы и др.)

Краткосрочные планы включают конкретные методические рекомендации к планированию содержания уроков по предмету. Иначе говоря, краткосрочное планирование включает конкретные способы использования ресурсов, необходимых для достижения целей, определенных в среднесрочных и долгосрочных планах. Краткосрочный план, или план урока, составляется учителем самостоятельно. Следует обратить внимание на дифференцированный подход в обучении и учитывать индивидуальные особенности учащихся. Для этого учителю необходимо тщательно отбирать учебный материал и подбирать соответствующие виды деятельности. После каждого урока учитель в соответствующей колонке краткосрочного плана отражает результаты анализа своего урока, представляет рефлексию: «что удалось», «что не совсем удалось и можно улучшить», «на что обратить особое внимание» и др.

Существует много моментов, которые необходимо учитывать при планировании уроков русского языка. Учителю необходимо определить способы активизации мыслительной деятельности учащихся, этапы уроков,поддерживать мотивацию в обучении и развивать языковые навыки.

На уроке русского языка учителю рекомендуется:

– создавать позитивную атмосферу обучения, вовлекать в деятельность всех учащихся;

– воспитывать у учащихся уверенность, ответственность, активность и направлять на самоанализ, рефлексию и инновационную деятельность;

– использовать эффективные методы преподавания, направленные на развитие навыков учащихся;

– организовывать, управлять и планировать групповую (фронтальную или работу в малых группах), индивидуальную, парную или коллективную формы работы, эффективно использовать материалы, ресурсы и дополнительные материалы для проведения запланированных уроков согласно установленным целям;

– наблюдать за учащимися и предоставлять обратную связь.

Краткосрочный план – это предложенные действия на основе целей обучения. При составлении краткосрочного плана учитель может руководствоваться следующими рекомендациями:

– при организации урока необходимо руководствоваться целями, указанными в учебной программе и в учебном плане;

– следует детализировать формулирование целей урока, то есть ставить конкретные, измеримые, достижимые цели;

– на уроке должны быть организованы все виды деятельности;

– при необходимости следует дополнить виды деятельности по усмотрению самого учителя.

При планировании краткосрочного плана урока следует четко определить, каковы цели данного урока. Например, одна из целей обучения в 5-м классе звучит следующим образом: излагать основное содержание текста, создавать тексты-повествование и описание. Эта цель обучения является основой для нескольких уроков, каждый из которых имеет разные задачи.

Учащиеся играют в «информационный обмен». Работая в парах, один из учащихся в течение 60 секунд обобщает всю информацию, которую узнал по данной теме. Партнер пары обобщает то, что они услышали в течение 50 секунд. Учащиеся продолжают меняться и обобщать то, что они услышали, со временем уменьшая время на 10 секунд каждый раз. Учащиеся анализируют информацию, которая передается в 10 секунд, и решают, какую представить информацию. Учитель может облегчить эту рефлексию и составить список ключевых моментов обучения на доске.

Рекомендуется также отражать некоторые моменты, которые следует учитывать при использовании различных заданий:


 1. Рекомендуется планировать множество различных заданий в рамках одного урока. На одном уроке необходимо включить четыре, пять или более различных заданий.

 2. Рекомендуется также обращать внимание на то, что каждое задание следует за предыдущим, и постоянно напоминать учащимся о главных учебных целях. Повторяйте задание по-разному. Например, сделать задание в устной форме, а затем попросить учащихся сделать ту же самую задачу в письменной форме. Это помогает учащимся понять задачу, приводит к плавному переходу, укрепляет предыдущее обучение и позволяет учащимся практиковать более одного навыка.

 3. Рекомендуется включать индивидуальные, парные, групповые задания в деятельность всего класса.

При планировании уроков рассматриваются такие вопросы, как: Какова цель урока? Поддерживает ли каждая часть урока достижения учащимися этой цели? Насколько план урока является гибким? Какую обратную связь от учащихся Вы планируете услышать? Как включить, записать и обсудить этот вопрос? и др.

Рекомендации по плану урока:

– пишите четко сформулированные и подходящие цели урока;

– включите детали различных компонентов плана урока;

– предоставьте подробную информацию о стадиях учебной деятельности и способах достижения задач обучения, которые логически упорядочены и алгоритмированы для выполнения учащимися;

– определите соответствующие стратегии для разработки целевых знаний и навыков, предусмотрите проблемы и предложите решения, касающиеся необходимых навыков;

– спланируйте использование соответствующих материалов и ресурсов.

В план рекомендуется включить примерные задания для класса:

– учащиеся практикуют ролевые игры;

– «стратегия Джигсо»,: учащиеся собирают воедино части информации;

– представление ситуации для мозгового штурма и решения; • сбор информации: учащиеся собирают информацию и представляют ее классу;

 • обмен мнениями;

 • завершение задач: головоломки, игры, чтение;

 • проектные работы;

 • сбор информации: опросы, интервью, поиски;

 • передача информации: учащиеся получают информацию, интерпретируют в одной форме, но представляют в другой форме.

Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Русский язык» составляет:

1) в 5 классе– 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;

2) в 7 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году.
Учебный предмет «Русская литература» занимает важное место в системе образования Казахстана. Наряду с другими дисциплинами общественно-гуманитарного цикла, литература в яркой и образной форме при помощи специфических средств раскрывает проблему человека и его места в мире. Через постижение произведений русской, казахской и мировой классики, содержащей в себе опыт духовного развития разных эпох, происходит становление внутреннего мира учащегося, приобщение его к общечеловеческим и национальным ценностям. Этот опыт способствует воспитанию гражданских и патриотических чувств личности, что является необходимым условием развития современного общества.

Цель учебного предмета – развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; чтение, анализ и интерпретация учащимися произведений русской, казахской и мировой литературы; поэтапное, последовательное формирование умений читать и развитие читательского интереса.

Учебный предмет «Русская литература» обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и формировать ценностные ориентиры, которые позволяют воспринимать проблематику произведений русской, казахской и мировой классики.

Задачи обучения учебному предмету «Русская литература»: • формировать знания, умения и навыки, способствующие успешной социальной адаптации, на основе русской, казахской и мировой литературы и культуры;

 • способствовать усвоению литературоведческих понятий, позволяющих обучающимся более глубоко понимать авторский замысел произведений художественной литературы;

 • формировать навыки критического анализа, сравнения, обобщения, умения устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, классифицировать явления, строить логические и критические рассуждения, умозаключения и выводы на основе анализа произведений;

 • развивать коммуникативные навыки на основе глубокого понимания и анализа художественных произведений различных жанров.

Содержание учебного предмета «Русская литература» направлено на воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии, расширении культурного кругозора; формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности; формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и мире, активной жизненной позиции; воспитание уважения к истории и традициям разных народов.

Базовое содержание учебного предмета «Русская литература» составляют 3 раздела:

1) Понимание и ответы по тексту.

2) Анализ и интерпретация текста.

3) Оценка и сравнительный анализ.

В раздел «Понимание и ответы по тексту» включены подразделы:

понимание терминов; понимание художественного произведения; чтение наизусть и цитирование; составление плана; пересказ; ответы на вопросы.

Раздел «Анализ и интерпретация текста» состоит из подразделов: жанр;

тема и идея; композиция; анализ эпизодов; характеристика героев; художественный мир произведения в разных формах представления; отношение автора; художественно-изобразительные средства; творческое письмо.

В раздел «Оценка и сравнительный анализ» включены подразделы: оценивание художественного произведения; сравнение художественного произведения с произведениями других видов искусства; сопоставление произведений литературы; оценивание высказываний.

Учебный предмет «Русская литература» формирует представление о художественной литературе как способе познания жизни, художественной модели мира, выраженной в образах и эмоционально воздействующей на человека.

Рекомендуется использование различных стратегий обучения:

– выслушивание мнения каждого учащегося и признание важности использования уже имеющихся знаний с целью их развития;

– стимулирующее и развивающее обучение с помощью тщательно подобранных заданий и видов деятельности;

– моделирование стратегий решения проблем на примерах, понятных учащимся;

– поддержка обучения учащихся посредством «оценивания для обучения»;

– поощрение исследовательской деятельности и активного обучения, основанного на исследованиях;

– развитие у учащихся навыков критического мышления;

– осуществление дифференцированного подхода в обучении;

– организация индивидуальной, групповой деятельности учащихся и работы всего класса.

Изучение предмета «Русская литература» нацелено на достижение метапредметных результатов: происходит формирование умений понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу интересов; работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

При изучении учебного предмета «Русская литература» идет дальнейшее формирование коммуникативной компетенции учащихся. Учащиеся используют приобретенные коммуникативные навыки в практической деятельности для создания творческого текста (письменного и устного) на заданную тему, для участия в диалоге и дискуссии.

Рекомендуется использовать следующие подходы в обучении русской литературе:

– самостоятельный поиск путей решения поставленной перед учащимися проблемной ситуации;

– самостоятельное изучение текстов, обсуждение в группе (аргументация, доказательства или опровержение информации), представление классу;

– взаимообучение учащихся (внутри класса и между классами);

– практическая, творческая деятельность (создание различных видов творческих работ);

– выполнение заданий, требующих поиска и использования дополнительного материала;

– исследовательский подход (что я знаю?, что хочу узнать?, чему научился?);

игровая деятельность;

– создание творческой работы для устранения разрыва между теорией и практикой;

– сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения;

– создание условий, побуждающих учащихся к самооценке и саморазвитию, в соответствии с индивидуальными потребностями (акцент делается на сам процесс, а не на объем специфических знаний);

– систематический мониторинг знаний учащихся.Объем учебной нагрузки учебного предмета «Русская литература» составляет:

1) в 5 классе– 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году;

2) в 7 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.
Учебный предмет «Английский язык»для уровня основного среднего образования ориентирован на подготовку к обучению на уровне общего среднего образования, т.е. соотносится с общеевропейскими уровнями владения языком:

1) 5 класс-А2 (ниже среднего);

2) 7 класс-В1 (низкий).

Цель обучения английскому языку на уровне основного среднего образования – развитие языковых навыков обучающихся на уровне В1 по завершении основной школы посредством: 1. разнообразных заданий, которые способствуют развитию навыков анализа, оценки и творческого мышления;

 2. работы с широким спектром устных и письменных источников.

Учебная программа использует принцип спиральности. Этот подход предусматривает изучение целей и тем повторно через определенные промежутки времени (в пределах учебного года или в последующих классах), включая знания и навыки, которые постепенно расширяются по глубине, объему и сложности.Достижение целей по навыкам речевой деятельности предполагает, что развитие мыслительной деятельности в прогрессии происходит от «знает, понимает» к «различает, сопоставляет». Знания, умения и навыки формируются и развиваются через мыслительные навыки от самых элементарных до навыков мышления высокого порядка (по Таксономии Блума).

Содержание программы 5, 7 классов состоит из 6 направлений – Strand 1: Content, Strand 2: Listening, Strand 3: Speaking, Strand 4: ReadingStrand 5: Writing, Strand 6: Useof English, – каждое из которых подразделяется на цели обучения, выстроенные в виде прогрессии, как было указано ранее, от формирования простых навыков до более сложных в каждом отдельном классе. По мере развития навыков от уровня к уровню и из класса в класс цели усложняются.

Учебная программа реализуется согласно долгосрочному плану, в котором разделы изучаются в течение учебного года, и учитель свободно распределяет часы и порядок проведения тем в течение четверти.

Учебная программа 5, 7 классов направлена на то, чтобы процесс обучения расширил методологический потенциал каждого предмета. Это обеспечивает сознательное овладение предметными знаниями и навыками и поощряет более самостоятельное поведение путем овладения социальными и культурными знаниями и различными методами обучения, навыками проектной и исследовательской деятельностью.

Характерной чертой учебной программы для 5, 7 классов является то, что они развивают самые разнообразные универсальные навыки, а также предметные навыки и знания. Система учебных целей служит основой для развития критического мышления, навыков функционального и творческого применения знаний, проведения исследований, применения различных способов коммуникации, овладения ИКТ, умениями работы в команде и самостоятельно, решения проблем и принятия решений. Эти универсальные навыки обеспечивают успех учащегося в школе и в жизни в целом.

Учебная программа для 5, 7 классов включает гармоничное сочетание функций традиционных нормативных образовательных документов и ряда инновационных методологических стратегий.

Учебная программа предоставляет возможность эффективно общаться с различными аудиториями. Обучающиеся достигают эту цель благодаря возможности в школьной среде общаться со сверстниками, учителями и посетителями посредством интерактивных задач, которые включают неофициальные и официальные устные и письменные презентации. Уделяется также большое внимание внеклассному взаимодействию с обучающимися в режиме онлайн и лицом к лицу с носителями английского языка из других культур.

Обновленная программа направлена на формирование функциональной грамотности учащихся, которая предполагает применение языка в реальных жизненных ситуациях. Обучающие ситуации связаны с жизнью и отражают понятную и знакомую им действительность. Обновленная программа не ограничивает изучение английского языка только в пределах лексического набора, структурных требований и в какой-то степени коммуникативных конвенций пользования языком. Прагматический аспект раскрывает все возможности и краски языка, уделяя пристальное внимание контексту, ситуации общения и сложившимся или складывающимся правилам взаимоотношений между участниками коммуникации. Изучение лексического и грамматического материала лежит в контексте изучения собственного отношения обучающегося к той или иной ситуации. Эффективно и целесообразно используется активное обучение, которое предполагает активацию мыслительных процессов через техники и подходы. Важно отметить, что программы не ограничиваются перечнем литературы, а предлагают к использованию разнообразные ресурсы, соответствующие возрасту и интересам учащихся.

Тематическое содержание 5, 7 классов полностью отражает тематику программы 2013 года утверждения, помимо этого, изучаются следующие темы:

5 класс – Creativity (Art, Music, Stories and poems);

7 класс – ommunication and Technology, Space and Earth, Natural disasters.

Обязательным компонентом программы является раздел «Independent Project» («Проектная работа»), который способствует развитию исследовательских навыков через независимое изучение определенной темы (которая вызывает особый интерес у учащегося), и раздел «Reading for Pleasure», в рамках которого учащиеся читают художественную и научно-публицистическую литературу; знакомятся с разными произведениями и жанрами литературы.Количество часов в неделю по английскому языку составляет:

в 5, 7 классах – по 3 часа в неделю, в год – по 102 часа.Рекомендуется:

1.Обратить внимание на юниты «Independent project», нацеленные на развитие исследовательских навыков учащихся. Через проектные работы учитель может проводить формативное оценивание с фокусом на различные цели обучения и виды речевой деятельности. Формат и содержание проектной работы (тематическое содержание, виды и формы деятельности, ожидаемые результаты, формы оценивания и т.д.) обсуждаются коллегиально внутри школьных методических объединений.

2. Активно использовать методические рекомендации по развитию навыка чтения в рамках разделов «Reading for pleasure». Работа с художественной и нехудожественной литературой является обязательным элементом обучения английскому языку и позволяет учащимся развивать и закреплять соответствующие навыки.

Изучение английского языка с помощью современных коммуникативных методов предоставляет учащимся возможность развивать интерактивные навыки и учиться на основе взаимодействия с другими, становясь таким образом хорошим коммуникатором.

Включение казахстанского компонента в программу является неотъемлемой частью содержания ее тем на всех уровнях.

Учебная программа обеспечивают единство воспитания и образования посредством взаимосвязи и взаимозависимости ценностей в области образования, результатов деятельности и системы учебных целей для этого предмета.

Внеурочная работа по иностранному языку имеет большое образовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет знания иностранного языка, но также способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. В единстве с обязательным курсом она создает условия для более полного осуществления практических, воспитательных, образовательных и развивающих целей обучения.

Можно выделить основные подходы к моделированию внеурочной деятельности в обучении иностранному языку:– тематические игровые вечера;

– кружки страноведения;

– недели иностранных языков;

– видеоклубы, центры языкового погружения;

– театральные постановки на иностранном языке и др.
При оценке языковых компетенций необходимо учитывать следующее:

 1. Языковые ошибки учеников следует отмечать и обращать их внимание на совершенные ошибки доступным для них способом, однако ошибки не могут повлиять на оценку, если ученик может доступно продемонстрировать свои знания. Главная задача ученика – передать свое сообщение, грамматика при этом может страдать. Постепенно самовыражение становится более точным и корректным.

 2. Ученики, отвечая на вопросы, могут использовать и первый язык. Поскольку вначале ограниченный словарный запас и знание целевого языка могут стать препятствием при высказываниях и ответах, то на первой стадии обучения это (по крайней мере, частично) разрешается. При этом следует договориться, в какой момент все ученики перейдут на ответы на неродном (целевом) языке и, начиная с того момента, применение первого языка становится скорее исключением.

 3. Как правило, в устной речи учитель исправляет возникшую ошибку с помощью перефразирования, повторения правильной формы от ученика не требуется, потому что это может прервать выражаемую мысль, а также ученик может потерять уверенность в выражении мыслей на неродном языке.

 4. Если одна и та же ошибка повторяется вновь, в конце объяснения соответствующей темы учитель приводит примеры правильных форм и при необходимости делает ударение на грамматике. Помимо этого, либо педагог, либо класс в целом, в виде совместной деятельности могут привести некоторые соответствующие теме примеры выражений, имеющие то же самое лингвистическое содержание.

 5. При проверке письменных работ языковые ошибки также не учитываются (если выраженная мысль или текст понятны), но педагог указывает это в своих комментариях.


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
В рамках образовательной области «Математика и информатика» по учебным программам обновленного содержания изучаются следующие предметы:

1) «Математика» – 5 класс;

2) «Алгебра» – 7 класс;

3) «Геометрия» – 7 класс;

4) «Информатика» – 5, 7 классы.

Объем учебной нагрузки по данным учебным предметам отражен в нижеследующей таблице.......


Таблица – Объем учебной нагрузки

Класс

Наименование учебного предмета

Нагрузка, часы

Недельная

Годовая

5

Математика

5

170

5

Информатика

1

34

7

Алгебра

3

102

7

Геометрия

2

68

7

Информатика

1

34

Целью изучения учебных предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия» на уровне основного среднего образования является обеспечение формирования функциональной грамотности учащихся, развитие критического мышления, освоение учащимися основ математических знаний и умений, необходимых для изучения естественно-научных дисциплин, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе материала учебных предметов.

В соответствии с целями обучения учебным предметам определены следующие задачи:

способствовать формированию и развитию математических знаний, умений и навыков по разделам программы: «Числа», «Алгебра», «Статистика и теория вероятностей», «Математическое моделирование и анализ»; содействовать применению математического языка и основных математических законов, количественных отношений и пространственных форм для решения задач в различных контекстах; направлять знания обучающихся на создание математических моделей с целью решения задач, интерпретировать математические модели, которые описывают реальные процессы; формировать элементарные навыки применения математических методов для исследования и решения задач по физике, химии, биологии и в других теоретических областях и практической деятельности, навыки, необходимые для самостоятельного изучения и продолжения образования в будущей выбранной профессии; развивать логическое и критическое мышление, творческие способности для подбора подходящих математических методов при решении практических задач, оценки полученных результатов и установления их достоверности; развивать коммуникативные навыки, в том числе способность передавать информацию точно и грамотно, использовать информацию из различных источников, включая публикации и электронные средства; развивать личностные качества, такие, как независимость, ответственность, инициативность, настойчивость, терпение и толерантность, необходимые как для самостоятельной работы, так и для работы в команде; знакомить с историей развития математики, с историей возникновения математических понятий; развивать навыки использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения математике.

Целью изучения учебного предмета «Информатика» является формирование у учащихся навыков эффективной работы с информацией с использованием современных информационных технологий. Учебная программа по предмету «Информатика» призвана обеспечить формирование у учащихся понимания принципов работы компьютера, способностей анализировать объекты и системы, разрабатывать алгоритмы и программировать, моделировать и проектировать решения и программные приложения, а также оценивать конечный продукт.

В соответствии с целями обучения определены следующие задачи: формирование у обучающихся понимания роли информационных процессов в обществе, технических возможностей и перспектив использования информационных технологий в различных сферах человеческой деятельности; развитие умений эффективно использовать информационные технологии в повседневной жизни, в учебе и дальнейшей трудовой деятельности; усвоение обучающимися базовых принципов работы компьютеров для анализа системы, разработки решения, формирования программного приложения и оценки своей продукции; развитие умения решать разнообразные задачи посредством анализа, абстракций, моделирования и программирования; развитие у обучающихся логического, алгоритмического, а также вычислительного мышления, включающего способность к обобщению и аналогии, разложению задачи на составные части и выделению общих закономерностей, нахождению эффективных и рациональных способов решения поставленных задач; формирование у обучающихся информационной культуры – соблюдение общепринятых правил, учет интересов личности и всего казахстанского общества; обогащение понятийного аппарата по предмету и овладение обучающимися академическим языком.

С целью развития учебно-информационной компетентности учащихся особое внимание должно быть уделено проведению научно-исследовательской деятельности через проектную работу. Ученики, работающие над проектом, должны индивидуально или в группе планировать дальнейшую работу, ставить цели, искать необходимую информацию, представлять и доказывать гипотезу, проводить эксперименты, представлять результаты о проделанной работе, анализировать и оценивать, а также умело защищать свой проект. Учащиеся узнают, что Интернет является одним из многочисленных источников доступной информации, что они имеют к ним доступ и могут собирать данные из различных источников.

Также нужно обратить внимание на развитие когнитивного интереса у учащихся, интеллектуальных и творческих способностей, способности самостоятельно применять компоненты программы и пополнять свои знания через содержание учебного курса, использование технологии проблемно-ориентированного обучения и на развитие умений изобретательского решения проблемы.

Содержание учебных предметов данной образовательной области распределено по разделам. Наименования разделов приведены в нижеследующей таблице 76.
Таблица 76 – Наименования разделов учебных программ


Математика,

5 класс


Алгебра,

7 класс


Геометрия,

7 классИнформатика,

5 классИнформатика,

7 классЧисла

Геометрия

Компьютерные системы

Алгебра

Информационные процессы

Статистика и теория вероятностей

Компьютерное мышление

Математическое моделирование и анализ

Здоровье и безопасность

Разделы разбиты на подразделы, изучение каждого подраздела отражено в системе целей обучения в виде ожидаемых результатов по классам: навыка или умения, знания или понимания.

Кроме этого, ко всем учебным программам обновленного содержания прилагается долгосрочный план, в котором материал курса распределен по четвертям. В долгосрочных планах не указано количество часов на изучение тем и на изучение подразделов. Право распределения часов между подразделами предоставляется учителю-практику, но при этом материал должен быть полностью изучен в указанной четверти.

В базовом содержании учебных предметов в сравнении с учебными программами 2013 года имеются незначительные изменения. 1. 5 класс, учебный предмет «Математика».

В 2017-2018 учебном году в 5 класс придут учащиеся, которые в начальных классах обучались по действующей программе. Поэтому базовое содержание учебного предмета «Математика» в 5 классе полностью осталось прежним, за исключением незначительных изменений. А именно: по сравнению с действующей учебной программой в учебную программу обновленного содержания включены дополнительно глава «Множества» и с целью осуществления спиральности целей обучения – глава «Развертки пространственных фигур», на изучение которых отводится соответственно 5 часов и 3 часа из 170 часов за учебный год.

Также имеется разница в часах, отводимых на изучение глав базового содержания. На изучение главы «Натуральные числа и нуль» отводится ориентировочно 15 часов. Количество часов на изучение других глав осталось прежним. Особое внимание уделяется разделу «Математическое моделирование и анализ».

При изучении каждой главы рекомендуется решение текстовых задач.

Отдельно выделено решение заданий на предоставление статистических данных. Это связано с рассмотрением практико-ориентированных заданий. 1. 7 класс, учебный предмет «Алгебра».

В базовом содержании учебного предмета по сравнению с действующей учебной программой существенных изменений нет. Если по действующей изучалось 5 глав, то по обновленной программе будет изучаться 6 глав. Это связано с тем, что материалы, связанные с понятием «функция», даны отдельной главой «Функция. График функции», и в эту же главу перенесены темы «Понятие функции», «График функции», «Линейная функция и её график», «Взаимное расположение графиков линейных функций», «Решение систем линейных уравнений с двумя переменными графическим способом» из курса 6 класса. Сделано это по рекомендация учителей-практиков, которые считают, что изучение этих тем в 6 классе вызывает определенные трудности.

Особое внимание нужно обратить на необходимость решения практико-ориентированных, исследовательных и творческих заданий. 1. 7 класс, учебный предмет «Геометрия».

В 7 классе ученики только приступают к изучению учебного предмета «Геометрия», поэтому в базовом содержании по сравнению с действующей учебной программой изменений нет.

При этом усиливается практическая направленность предмета. 1. 5 класс, учебный предмет «Информатика».

Для соблюдения принципа спиральности в 5 классе подраздел «Моделирование» из раздела «Информационные процессы» перенесен в раздел «Компьютерное мышление».

 1. 7 класс, учебный предмет «Информатика».

В базовом содержании учебного предмета по сравнению с действующей учебной программой изменений нет.

При изучении предмета «Информатика» в 5, 7 классах нужно уделить особое внимание вопросам реализации политики трехъязычия. Рекомендуется развивать у учащихся академический язык, специфичный для предмета. Данный процесс включает в себя определение путей развития языковых навыков учеников для каждого урока. К примеру: «Учащиеся могут устно обсудить использование и атрибуты социальной сети».

Важно отметить, что языком программирования является английский язык, многие компьютерные интерфейсы также представлены на английском языке. Учителя-предметники всегда должны помнить, что в старших классах предмет «Информатика» по желанию обучающихся может изучаться на английском языке. Им необходимо обращать внимание учащихся на использование академического языка, как описано в лексиконе по информатике (http://tinyurl.com/NIS-CS-Lexicon), а также на языковые навыки, необходимые для работы в области информатики, к примеру, объяснять сложные системы, используя метафоры и аналогии. Кроме того, учителям следует осуществлять организованную и систематическую языковую поддержку, включающую использование полезных фраз для диалога/письма, с целью формирования у учащегося богатого академического языка.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
Естественнонаучное образование формирует у учащихся понятие о природных явлениях и закономерностях, раскрывает научные методы познания природы. Оно призвано дать возможность человеку как части природы осознать не только мир природы, но и свое место в этом изменяющемся мире, направлено на формирование мировоззренческих, культурологических и практико-ориентированных характеристик личности, воспитание системы ценностных личностных качеств.

Изучение предметов образовательной области «Естествознание» в рамках обновленного содержания образования направлено на формирование основ знаний и навыков для обучения в течение всей жизни и развития личности; развитие самостоятельности путем гармоничного сочетания различных видов учебной, проектной, исследовательской и внеурочной деятельности; развитие навыков критического и творческого мышления как основы для самовыражения и взаимодействия в социуме; обеспечение самоопределения учащихся в выборе направления обучения (определение предметов для дальнейшего углубленного изучения по направлениям).

Содержание образовательной области «Естествознание» интегрировано. В ее состав входят предметы естественнонаучного цикла: естествознание, география, биология, химия, физика.

На уровне основного среднего образования по образовательной области «Естествознание» изучаются следующие предметы:

5 класс – «Естествознание»;

7 класс – «География», «Биология», «Химия», «Физика».

Учебные программы по предметам построены по принципу «спирали»: учащиеся в процессе обучения не выпускают из поля зрения исходную проблему, в то же время постепенно расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний, а также развивают необходимые навыки.

Учебная программа реализуется в соответствии с долгосрочным планом, определяющим последовательность изучения разделов программы в течение учебного года. Распределение часов, а также последовательность изучения тем в четверти может варьироваться по усмотрению учителя.

Важным компонентом в обучении предметам образовательной области «Естествознание» должна быть ориентация на проектную, научно-исследовательскую деятельность учащихся. Целенаправленно развитые способности учащихся к проектированию и научному исследованию активизируют их самостоятельность, раскрывают интеллектуальный потенциал, мотивируют учащихся к постановке собственных жизненных целей и выстраиванию эффективного способа достижения этих целей, не противоречащих нравственным, моральным нормам. Через проектную и научно-исследовательскую деятельность учащиеся получают новые знания не только в рамках обязательных учебных предметов, но и при организации их внеурочной деятельности.

Воспитание в рамках образовательной области «Естествознание» реализуется через изучение научных взглядов, работ, великих открытий выдающихся ученых разных стран, чьи труды составляют гордость науки и современной цивилизации. В результате проведения такой работы у ребят появляются новые интересные знания о традициях разных народов мира, вырабатывается уважительное отношение к ним, развивается толерантность. Большой потенциал для формирования культурной образовательной среды представляют такие темы уроков, которые рассматривают общие теоретические вопросы: предпосылки зарождения естественных наук, формирование законов, открытия и выводы ученых.Предмет «Естествознание» является логическим продолжением программы начальной школы по предмету «Естествознание». Естественнонаучное образование учащихся 5 классов способствует развитию их любознательности, расширению кругозора о мире, развитию научного понимания и целостного видения окружающего мира, умения ценить и беречь окружающий мир.

Целью изучения курса «Естествознание»в 5 классе является формирование у учащихся естественнонаучных знаний, понятий и целостного представления о закономерностях, взаимосвязи природы и общества и развитие умения применять полученные знания для объяснения, описания, прогнозирования природных явлений и процессов, наблюдаемых в повседневной жизни.

Предмет «Естествознание» ориентирован на:

– формирование основ знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах, используемых в естественных науках; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими важное влияние на развитие науки, техники и технологий;

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и жизненно значимого содержания, получаемой из СМИ, ресурсов интернета, научной и научно-популярной литературы;

– развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления для проведения простых исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;

– развитие навыков применения естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотного использования современных технологий, охраны здоровья и окружающей среды.

Учебная программа по предмету «Естествознание» является интегрированным курсом для дальнейшего изучения следующих предметов: «Биология», «География», «Физика» и «Химия»

Программа была разработана в соответствии с международными образовательными стандартами, с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся. Она состоит из семи разделов: «Мир науки», «Вселенная. Земля. Человек», «Вещества и материалы», «Процессы в живой и неживой природе», «Энергия и движение», «Экология и устойчивое развитие», «Открытия, меняющие мир». Программа составлена таким образом, чтобы учащиеся могли понять многообразие окружающего мира, взаимосвязь природных явлений и процессов, причины природных явлений и процессов, происходящих в живой и неживой природе, принципы систематизации многообразия объектов и процессов в природе, важность естественнонаучных знаний для многих видов деятельности человека.

Изучение данного предмета имеет несколько основных целей. Одной из целей является формирование и развитие исследовательских, мыслительных и коммуникативных навыков, таких, как наблюдение, планирование научного исследования, получение и представление данных, объяснение результатов. Например, через изучение различных тем ребенок учится составлять план исследования, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, описывать и оценивать результаты, делать выводы и умозаключения. Предмет развивает умение применять полученные знания и навыки в повседневной жизни для объяснения и описания объектов и явлений, наблюдаемых дома, в школе, на природе.

Предмет «Естествознание» ставит также своей целью развитие любознательности, расширение кругозора, развитие научного понимания окружающего мира, умения ценить и беречь природное и созданное человеком достояние. Изучение данного предмета будет способствовать накоплению знаний о различных объектах и явлениях окружающего мира и формированию понимания связи полученных знаний с повседневной жизнью через разнообразную практическую и исследовательскую деятельность.

Учебная программа по предмету «Естествознание» включает работу с интернет-источниками для поиска, отбора и чтения информации на веб-сайте и использования в решении поставленных задач; использование базовых офисных программ для работы с текстом, таблицами, слайдами при графическом представлении данных и их описании; использование оргтехники для обработки информации, ее хранения на бумажных и электронных носителях.

Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Естествознание» составляет в 5классе 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.

Предмет ««Биология» как составной компонент естественнонаучного образования предоставляет учащимся знания о многообразии и эволюции окружающего мира, рассматривает законы и закономерности развития живых организмов, а также предлагает возможность изучать и исследовать удивительные явления мира природы.

Учебный предмет «Биология» обновленного содержания для 7 класса поможет учащимся использовать полученные знания для развития таких навыков, как наблюдение, классификация, систематизация, сравнение, сопоставление, анализ, оценка объектов и имеющейся информации, установление причинно-следственных связей.

Предмет «Биология» способствует развитию ряда практических навыков, таких, как обращение с учебным оборудованием по биологии, планирование экспериментального исследования по биологии, проведение исследования, сбор, обработка и интерпретация полученных в ходе исследования данных. Учащиеся смогут применять знания и навыки, приобретенные в процессе изучения биологии, в повседневной жизни.

Цель изучения биологии – формирование у обучающихся системы знаний о многообразии органического мира, о закономерностях и процессах, протекающих в нем, формирование осознанного понимания того, что человек является его неотъемлемой частью.

Задачи учебного предмета:

1) формирование системы знаний о структурно-функциональных и генетических основах жизни, размножении и развитии организмов основных царств живой природы, экосистемах, биоразнообразии, эволюции для осознания ценности всего живого на Земле;

2) формирование норм и правил экологической этики, ответственного отношения к живой природе;

3) формирование генетической грамотности – основы здорового образа жизни, сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;

4) развитие личности обучающегося, воспитание стремления применить биологические знания на практике, участвовать в практической деятельности в области медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, рационального природопользования и охраны природы.

Программа по предмету «Биология» обновленного содержания охватывает четыре основных раздела: «Многообразие, структура и функции живых организмов», «Размножение, наследственность, изменчивость», «Эволюционное развитие, организм и окружающая среда», «Прикладные интегрированные науки». Она позволяет сформировать целостное представление о предмете уже на ранних стадиях обучения.

Впервые в учебную программу по биологии введены такие подразделы, как «Закономерности наследственности и изменчивости», в рамках которого рассматриваются приобретенные и наследственные признаки, «Микробиология и биотехнология» – вводятся понятия о микроорганизмах, антибиотиках и антисептиках. Изучение данных подразделов поможет учащимся как в понимании окружающего мира, так и при дальнейшем более углубленном изучении предмета в старших классах.

Основная отличительная особенность программы по биологии – это то, что в последовательности изучения разделов биологии используется принцип спирального обучения. Интегрированная программа построена таким образом, что, начиная с 7 класса, изучаются все основные вопросы курса биологии с последовательным усложнением и углублением содержания. Следовательно, учащиеся получают возможность одновременно изучать и сравнивать отдельные биологические процессы и явления, которые характерны для разных групп организмов.

Следует обратить внимание на уровень сложности и глубину изучения тем по следующим разделам учебной программы: • «Разнообразие живых организмов» – необходимо обучать учащихся методу дихотомии (теза и антитеза) в применении ключей-определителей к различным видам живых организмов;

 • «Питание» – здесь должны быть заложены основы знаний по пищеварительной системе человека (данную тему учащиеся более подробно изучат в 9 классе);

 • «Клеточный цикл» – вводится только понятие о генетическом материале (химическую формулу и связи в ДНК учащиеся будут детально изучать в 10 классе).

При планировании уроков следует предусмотреть большее применение активных методов обучения, направленных на развитие практических навыков.

Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Биология» составляет в 7 классе 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году«География» – учебный предмет, в сферу рассмотрения которого входят и естественные, и общественные, и социальные объекты и явления. География изучает пространственно-временные взаимосвязи и взаимозависи-

мости между природными и антропогенными объектами.

География занимает особое место в системе наук, так как развивается на стыке социальных, экономических, естественных и технических наук. География имеет собственную теорию, метологию и методику исследования.

Целью изучения курса «География» в 7 классе является воспитание личности, обладающей географической культурой, включающей в себя географическую картину мира, географическое мышление, знание и применение методов и языка географии.

Задачи учебного предмета «География»:

1) раскрыть географическую картину мира, включающую естественные и антропогенные объекты, явления и процессы, сформировать понимание территориальных различий окружающего мира, их объективного характера и значения для жизни людей;

2) развить у обучающихся научные взгляды на взаимосвязь природы и общества, на пространственные особенности этой взаимосвязи;

3) раскрыть естественнонаучные, социально-экономические основы общественного производства, охраны природы и рационального природопользования;

4) способствовать овладению обучающихся навыками и методами географических исследований;

5) способствовать овладению понятиями и терминами географической науки;

6) сформировать пространственное мышление и картографические навыки;

7) выработать навыки применения географических знаний на практике, в повседневной жизни.

Содержание учебного предмета «География» включает 6 разделов: «Методы географических исследований», «Картография и географические базы данных», «Физическая география», «Социальная география», «Экономическая география», «Страноведение с основами политической географии».

Разделы и темы по учебному предмету разработаны на основе принципа «спиральности», согласно которому темы рассматриваются из класса в класс с постепенным углублением, усложнением и наращиванием объема знаний и навыков по ним.Учителя по своему усмотрению могут определять порядок изучения тем в пределах одного раздела и определять количество часов по каждой теме.

Сквозные цели обучения, относящиеся к первому и второму разделам, в начале каждого учебного года изучаются как отдельные уроки с целью развития исследовательских и картографических навыков. При изучении остальных разделов сквозные цели обучения достигаются в контексте изучаемого раздела. Данные цели изучения должны реализоваться в целом при изучении тематического раздела. Дополнять ими каждый урок не следует. Например, при изучении атмосферы учащиеся могут провести один эксперимент, одно полевое исследование (например, наблюдение и измерение), составить одну картосхему, сдать один перечень номенклатуры и составить одну таблицу в форме базы данных в целом при изучении раздела, а не на каждом уроке. Порядок дополнения тем сквозной целью обучения определяется учителем по своему усмотрению.

Оценивание сковзных целей обучения осуществляется в рамках оценивания основной цели обучения. Например, при оценивании учебных достижений по цели «7.3.3.6 - классифицирует и объясняет движение океанических вод» и дополнении ее сквозной целью «7.2.1.1 - выполняет картосхемы по теме» оценивается преимущественно цель 7.3.3.6, а наличие картосхемы, показывающей географию течений, может служить одним из критериев оценивания. Можно одним видом деятельности покрыть и вторую сквозную цель: «7.2.1.2 - показывает объекты географической номенклатуры на карте». Показ морских течений на собственно составленной картосхеме может быть одним из критериев оценивания основной цели обучения.

Нет необходимости разрабатывать задания по каждой цели обучения. Учителя могут разработать одно задание, которое покрывает несколько целей обучения.

В условиях реализации системно-деятельностного подхода каждое задание является практикоориентированным. Задания усиливают сквозные цели обучения первого и второго разделов (их набор при изучении каждого раздела определен в долгосрочном плане). Следовательно, перечень обязательных практических работ не предусмотрен программой.

Большое внимание уделяется исследовательской работе, в процессе которой обучающиеся под руководством учителя получат навыки работы с источниками географической информации, применения методов географических исследований (полевой метод, метод наблюдения), составления схем, графиков, диаграмм, профилей, работы с географическими картами.

Рекомендуется использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые дают каждому человеку возможность получать необходимые знания. Применение информационных технологий при изучении географии позволит:


 • повысить учебно-познавательную мотивацию обучающегося;

 • рационально организовать учебный процесс;

 • активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся.

Объем учебной нагрузки по учебному предмету «География» составляет в 7 классе 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.

Предмет «Физика» в школе имеет важное значение для подготовки учащихся к жизни в современном технологичном мире.

Целью изучения учебного предмета «Физика» обновленного содержания в 7 классе является формирование у обучающихся основ научного мировоззрения, целостного восприятия естественнонаучной картины мира, способности наблюдать, анализировать и фиксировать явления природы для решения жизненно важных практических задач.

Основные задачи:


 1. освоение обучающимися знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира, методах научного познания природы;

 2. развитие у обучающихся интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуры, навыков выполнения физического эксперимента и исследования;

 3. воспитаниеответственного отношения к учебной и исследовательской деятельности;

 4. использование полученных навыков для рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

Курс физики 7 класса изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Поэтому одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся представлений о методах научного познания природы и физической картины мира в целом.

Современная физика – быстроразвивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияние на многие сферы человеческой деятельности. Содержание программы базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов.

Физика – точная наука, она изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации.

Введение в курсе физики 7 класса таких базовых понятий, как «атом», «вещество» и «материя», «физический термин», «физическая величина», «гипотеза» и «эксперимент», «измерение» и «погрешность измерения», позволяет в дальнейшем при изложении учебного материала прослеживать его связь с современным уровнем науки и с окружающей действительностью. Получаемые школьниками знания помогут им правильно анализировать окружающую действительность и будут способствовать развитию адекватного и творческого отношения к окружающему миру.

Особый акцент должен быть сделан на воспитании информированного и критически мыслящего гражданина, способного осмыслить научные вопросы в контексте социально и личностно значимых задач.

В процессе обучения учащиеся должны научиться вести наблюдения, классифицировать, связывать между собой физические явления и характеризовать их.

Особенностью программы обновленного содержания является формирование исследовательских навыков у учащихся, которые являются важнейшими критериями успешности в будущей профессии, поскольку исследование проблемы, тестирование идей, предложение путей улучшения–это универсальные операции для решения любого рода проблем. Применяя полученные знания на практике, учащиеся смогут понять роль и достижения физики в различных областях человеческой деятельности, таких, как технология, коммуникация, медицина, сельское хозяйство, различные виды промышленности и энергетики.

На уроках физики учащиеся учатся не просто проводить эксперименты, но и осуществлять сбор, запись и анализ данных; построение графиков зависимости и нахождение градиента; нахождение погрешностей, в том числе с помощью метода Корнфильда; определение факторов, влияющих на проведение эксперимента, поиск путей его улучшения. Благодаря этому каждый учащийся получает возможность самостоятельно пройти по исследовательскому пути и прийти к определенному выводу.

Лабораторные работы имеют огромный потенциал прикладного использования в будущей профессии. Например, выполнение комплекса лабораторных работ в области кинематики жидкости позволит подготовить учащихся к успешному освоению специальностей «Нефтегазовое дело», «Теплоэнергетика», «Водоснабжение», являющихся востребованными на сегодняшний день.

Лабораторные работы, предлагаемые в перечне обязательных к выполнению практических и лабораторных работ, подобраны таким образом, чтобы позволить учащимся не только получать новые знания по предмету, но и развивать исследовательские навыки.

Одна из главных целей обновленной программы – экспериментально определять физические величины, проводить эксперимент, пользоваться имеющимися приборами, считывать показания и анализировать результат. В связи с этим каждый подраздел учебной программы содержит не менее 3-х практических работ за счет следующих добавленных практических работ:


 • исследование силы тяжести; исследование растяжения разных тел, определение значения работы по графику (подраздел «Основы кинематики»);

 • сравнение работы силы тяжести и силы трения (подраздел «Основы динамики»);

 • оценка мощности различных видов транспорта (подраздел «Законы сохранения»);

 • определение высоты отскока шарика для настольного тенниса (подраздел «Законы сохранения»);

 • исследование зависимости приложенной силы от расстояния до оси вращения (подраздел «Статика»).

Таким образом, обновленная программа содержит в 7 классе 10 лабораторных работ, 22 практические работы.

Изучение физики в 7 классе базируется на знаниях, которые ученики получили при изучении математики в 6 классе, и на знания, которые они получают в 7 классе на уроках алгебры и геометрии. Здесь нужно помнить, что ученики 7 класса уже знакомы с буквенными обозначениями, умеют записывать формулы, знакомы с отрицательными числами и координатной плоскостью. Они умеют выполнять действия над целыми и дробными числами, измерять величины, округлять числа и находить среднее арифметическое, решать линейные уравнения. В течение года математическая подготовка учеников дополняется знаниями об уравнении с двумя неизвестными, они усваивают понятие функции и ее графическое представление.По физике и химии изучается много общих понятий: «атом, молекула, физические и химические явления, масса, агрегатные состояния вещества». Нужно достичь общей, одинаковой трактовки этих величин.

Соотношение между физикой и биологией можно трактовать как отношение общего и частного. Знания из биологии могут лишь расширять знание о рамках действия физических законов и способствовать пониманию учениками единства природы. Этому же способствует рассмотрение вопросов, связанных с использованием методов физики в биологии.

Учителю физики рекомендуется:


 • проводить систематическую работу по обогащению словарного запаса учащихся, ознакомлению с терминологией по физике на трех языках с целью формирования академического языка;

 • формировать умения составлять диаграммы, схемы физических процессов, аналитические и обобщающие таблицы, умения описывать, характеризовать, сравнивать, анализировать графики, делать выводы и обобщения (письменно и устно);

 • обращать внимание на грамотное оформление решений задач;

 • развивать умение готовить развернутые письменные отчеты или устные презентации по проведенным практическим и лабораторным работам;

 • повышать культуру устной и письменной речи учащихся, логичность и аргументированность их высказываний.

Следует обратить внимание на уровень сложности и глубину изучения темы по следующей цели учебной программы:

– «7.1.1.7 – уметь складывать и вычитать вектора, направленные вдоль одной прямой, графическим методом»: следует предлагать учащимся несложные задания и ввести первоначальное представление о понятии «вектор», которое хорошо усвоится на конкретных примерах движения различных тел.

Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Физика» составляет в 7 классе 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.

Предмет «Химия»имеет важное значение в развитии мировоззрения учащихся, в формировании целостной научной картины мира.Этот предмет помогает учащимся осознавать значимость многообразия химических веществ и их превращений. Раскрывая возможности создания новых веществ, химия учит учащихся оценивать экологическую ситуацию окружающей среды на основании имеющейся информации.

Цели изучения учебного предмета «Химия» 7 класса: формирование у обучающихся системы знаний о веществах и их превращениях, законах и теориях, объясняющих зависимость свойств веществ от их состава и строения; развитие умений безопасного применения в реальной жизни знаний о химических процессах, законах и их закономерностях.

Обучающиеся должны знать:

1) о составе, структуре атомов и молекул веществ, об изменениях свойств при химических реакциях;

2) закон сохранения массы веществ и энергии при химических реакциях;

3) о том, как меняется скорость реакции при изменении условий протекания химических процессов;

4) о возможности проведения химических превращений, безопасных для окружающей среды, при соблюдении техники безопасности;

5) научные методы планирования экспериментов;

6) главнейшие закономерности химии для того, чтобы оценивать и применять их для разъяснения понимания и прогнозирования химических процессов, их закономерностей.

Программа была разработана в соответствии с международными образовательными стандартами, с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся. Она состоит из пяти разделов: «Частицы вещества», «Закономерности химических реакций», «Энергетика в химии», «Химия вокруг нас», «Химия и жизнь».

Программа ориентирована на то, чтобы учащиеся осознали сущность и роль химических процессов, законов, закономерностей и правила безопасного применения их в повседневной жизни.

В окружающем мире происходят различные явления и процессы, многие из них подчиняются законам и закономерностям, которые разъясняются областью познания «Химия». Химия позволяет учащимся понять, что на Земле существует огромное количество природных веществ для жизнедеятельности человека; она воспитывает бережное отношение к природным богатствам.

Изучение химии стимулирует учащихся к пониманию сути происходящих вокруг них химических явлений.

Химия мотивирует использование творческих подходов в решении проблем, развивает у учащихся критическое и творческое мышление, а также спектр экспериментальных и практических навыков.При изучении данного предмета у учащихся развиваются навыки по применению лабораторного оборудования и проведению эксперимента.

Особый акцент должен быть сделан на воспитании информированного, критически мыслящего гражданина, способного осмысливать научные достижения и открытия в контексте социально и личностно значимых задач.

Программа обновленного содержания нацелена на развитие у учащихся следующих умений и навыков: • использование приборов и оборудования с соблюдением правил техники безопасности; планирование и проведение экспериментов; распознавание химических веществ; проведение расчетов и создание моделей;

 • проведение лабораторных опытов, практических и исследовательских работ, решение экспериментальных задач для понимания сущности природных явлений, процессов и законов;

 • распознавание причинно-следственных связей изменений в окружающей среде;

 • осознание причин химических процессов в природе и в жизнедеятельности человека, возможностей химической технологии в решении экологических проблем и взаимосвязи соблюдения правил безопасности и принципов производства химической продукции.

Учебная программа по химии позволит учащимся понять:

 • состав, структуру атомов и молекул веществ, изменения свойств при химических реакциях;

 • сохранение массы веществ и энергии при химических реакциях;

 • как меняется скорость реакции при изменении условий протекания химических процессов;

 • научные методы и планирование экспериментов;

 • широкие возможности химии как науки;

 • что результаты экспериментальной работы являются основой для объективной оценки ситуации, обобщения результатов и формулирования выводов;

 • возможности проведения химических превращений, безопасных для окружающей среды. при соблюдении техники безопасности;

 • главнейшие закономерности химии для того, чтобы оценивать и применять их для разъяснения понимания и прогнозирования химических процессов, их закономерностей;

Поскольку учащиеся начинают изучать предмет «Химия» с 7 класса, необходимо обратить особое внимание на формирование у них правильного понимания основополагающих понятий, законов и закономерностей. Рекомендуется проводить различные практические и лабораторные работы в максимальном количестве для повышения у учащихся интереса к изучению данного предмета в последующих классах.

Для эффективной реализации обучающего процесса в соответствии с возрастными особенностями учащихся следует обратить особое внимание на ожидаемые результаты обучения в соответствующих классах, которые определены целями обучения.

Например, по теме «Изменения агрегатного состояния веществ» необходимо заложить у учащихся основы знаний по переходу веществ из одного агрегатного состояния в другое. Учащиеся должны уметь показывать изменения в графическом изображении, по графику определять изменения, объяснять причину изменения кривой или его неизменность. Для формирования глубокого понимания особенностей протекания физических и химических явлений с точки зрения кинетической теории частиц необходимо, чтобы учащиеся проделали все рекомендуемые практические работы, указанные в учебных планах, или их альтернативы. Это позволит учащимся в старшей школе более эффективно освоить разделы «Термодинамика», «Энергетика», «Кинетика», «Равновесие», направленные на объяснение причин и следствий процессов, протекающих как в окружающей среде, так и в живых организмах.

В программе предусмотрено развитие всех навыков, предусмотренных таксономией Блума. Развитие навыков от простого к сложному согласно таксономическому подходу предусмотрено формулировкой самих целей обучения, а также в предлагаемой для учителя учебных планах.

Для улучшения понимания свойств соединений, относящихся к различным классам, все уравнения химических превращений в 7 классе прописываются словесно. Учащиеся заучивают химические формулы часто встречаемых соединений по мере знакомства с их химическими и физическими свойствами.

По теме «Растворы и растворимость» учащиеся 7 классов должны уметь определять растворимость веществ в воде.

Учебная программа формирует исследовательские навыки и функциональную грамотность посредством организации и проведения безопасных лабораторных опытов, практических работ, демонстрации, домашних химических экспериментов. Обновленная программа содержит 12 лабораторных работ, 4 практические работы.

Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Химия» составляет в 7 классе 1 час в неделю, 34 часа в учебном году.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»
Содержательное отличие учебных программ по предметам «История Казахстана», «Всемирная история» заключается в том, что содержание представлено по периодам в хронологической последовательности (с древности по настоящее время) и включает такие разделы, как Развитие социальных отношений, Развитие и взаимодействие культур, Развитие и взаимодействие политических систем, Развитие экономических отношений.

Особенности организации содержания:

– объем содержания исторических дисциплин оптимизирован посредством объединения (укрупнения) тематических разделов;

– осуществляется тесная межпредметная связь между историческими дисциплинами, что позволяет исключить дублирование учебного материала, а также рассматривать историю Казахстана в контексте мировых исторических процессов;

– осуществляется направленность на развитие навыков исторического мышления (исследование, анализ, понимание и объяснение исторических процессов и явлений);

– делается упор на изучение материала, способствующего формированию у учащихся исторического сознания, национальных и общечеловеческих ценностей;

– учебная программа по предмету разработана на основе принципа «спиральности», согласно которой большинство целей обучения и тем по истечении определенных академических периодов обучения (в течение учебного года или в следующих классах) рассматриваются вновь с постепенным углублением, усложнением и наращиванием объема знаний и навыков по ним.Требования к уровню подготовки учащихся

Предметные результаты даны в виде целей обучения, которые конкретизированы в разрезе тематических разделов, подразделов и тем. Привязка ожидаемых результатов (целей обучения) к тематическому содержанию позволяет формировать у учащихся предметные знания и навыки на основе конкретного учебного материала.Обучение должно быть построено на основе таких исторических концептов (понятий), как:

1) изменение и преемственность (например, насколько изменилось общество в определенный исторический период);

2) причина и следствие (например, какие ключевые факторы повлияли на политические процессы в данный исторический период?);

3) доказательство (например, что может искусство определенного исторического периода рассказать нам о ценностях, верованиях и технологиях?);

4) сходство и различие (например, в чем сходство и различия политического устройства государств в изучаемое время?);

5) значимость (например, в чем заключается историческое значение создания Казахского ханства?);

6) интерпретация (например, как характеризуют то или иное историческое событие разные исследователи?).

Ожидаемые результаты обучения на основе исторических концептов:

1) Изменение и преемственность:Обучающиеся должны уметь: анализировать и оценивать исторические примеры непрерывности и изменения во времени и пространстве;объединять примеры непрерывности и изменения в течение продолжительного времени до масштабных исторических процессов или тем; объяснять основания (критерии) систематизации и организации исторических событий и процессов внутри определенного временного блока.

2) Причина и следствие:Обучающиеся должны уметь: анализировать и оценивать взаимодействие нескольких причин; понимать историческую обусловленность, выделяя совпадения, причинно-следственную связь и взаимосвязи; объяснять и оценивать способы связи явления, события или процесса с другими аналогичными историческими явлениями во времени и в пространстве.

3) Доказательство:Обучающиеся должны уметь: анализировать особенности исторического источника, такие, как аудитория, цели, точки зрения, формат, аргумент, ограничения и контекст, относящиеся к рассматриваемому доказательству; на основе анализа и оценки исторического свидетельства делать обоснованные заключения и соответствующие выводы; анализировать различные, иногда противоречивые, свидетельства из первичных источников и вторичных работ в целях создания объективного представления о прошлом.

4) Сходство и различия:Обучающиеся должны уметь: сравнивать связанные исторические события и процессы на местах в течение определенного отрезка времени и/или в различных обществах или внутри одного общества.

5) Значимость:Обучающиеся должны уметь:определять значимость исторического события, явления, процесса для развития общества.

6) Интерпретация:Обучающиеся должны уметь: объяснять и оценивать различные точки зрения на определенное историческое событие, явление, процесс.

Построение обучения с фокусом на определенные исторические концепты позволяет развивать у учащихся навыки исторического мышления на основе конкретного учебного материала. Данный подход предполагает обучение, основанное на исследовании.Ожидаемые результаты по каждому классу являются минимумом, который должны достичь учащиеся, но вместе с тем не исключается, что часть учащихся могут освоить навыки, формирование которых предполагается в последующих классах.

В рамках обновления содержания среднего образования предлагается новая структура (распределение по классам) содержания предметов «История Казахстана» и «Всемирная история»:

1) 5 класс – эпоха древности (более 2 млн. лет назад – V в.);

2) 6 класс – эпоха средневековья (V – XVII вв.);

3) 7 класс – новое время (XVIII –XIXвв);

4) 8 класс – новейшее время (I-я половинаXX века);

5) 9 класс – новейшее время (II-я половинаXX века – XXI век).

Согласно новой учебной программе по предмету «История Казахстана» из 5 класса исключается изучение Рассказов по истории Казахстана. Связано это с тем, что в обновленной программе по предмету «Познание мира» начальной школы (1-4 классы) усилен акцент на изучении основных (важнейших) событий в истории Казахстана с древности по настоящее время с учетом возрастных особенностей учащихся начальных классов.

Поэтому в 2017-2018 учебном году по новой программе в 5 классе предполагается изучение только древней истории Казахстана (параллельно с всемирной историей), а не всего курса отечественной истории.Таким образом, в соответствии с обновленной программой с 5 класса начинается систематическое изучение истории как учебного предмета, характеризующегося целостностью, относительной полнотой и логической завершенностью.

Обратите внимание!

В процессе внедрения в 2017-2018 учебном году обновленных учебных программ по историческим дисциплинам одновременно в 5-х и 7-х классах будет иметь место несовпадение в содержании действующих и обновленных учебных программ по истории в части соблюдения хронологической периодизации (таблица 77).


Таблица 77 – Сопоставление учебных программ


Действующие программы

Новые программы

5 класс – Рассказы по истории Казахстана

5 класс – Древняя история

6 класс – Древняя история

6 класс – История средних веков

7 класс – История средних веков

7 класс – История нового времени

8 класс – История нового времени

8 класс – Новейшая история
(1-я половина ХХ века)

9 класс – Новейшая история

9 класс – Новейшая история (2-я половина ХХ века – ХХI век )

В целях сохранения преемственности содержания на время поэтапного внедрения обновленного содержания в дальнейшем:

1) в 7 классе будет внедряться новая программа 6 класса (Средние века), что позволит сохранить преемственность в изучении исторических периодов;

2) в 8 классе будет внедряться новая программа 7 класса (Новое время), что также позволит сохранить последовательность в изучении тем;

3) в 9 классе будет внедряться переходная программа, включающая в себя содержание 8-9 классов (Новейшее время);

4) во всех общеобразовательных школах переходная программа для 9 класса будет использоваться в течение двух учебных годов.

Каталог: files -> loader
loader -> Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
loader -> №23 орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі
loader -> Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас қонысы көрнекті ақын. Өлеңдері ел ішінде көп тараған. Дулат шығармалары негізінен дидактикалық негізде жазылған
loader -> Сабақтың тақырыбы: Абай шаңырағы Сабақтың мақсаты
loader -> Рассказ. Б. Комеков, С. Утениязов. «Шокан Уалиханов». Рассказ. Ж. Касымбаев. «Абылай хан»
loader -> Сабақтың мақсаты: Оқушыларды ақын өмірбаянымен
loader -> Ануарбек Дуйсенбиев «Зима в лесу»
loader -> Қарағанды тарландары


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   45
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет