Осыған байланысты туындаған мәселелерді экономикалық пәндерді оқытудың заманауи әдістемесін білмей шешу мүмкін емесДата08.09.2017
өлшемі186,07 Kb.
#30506

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМК 3-деңгейдегі құжаты

ОӘК

УМКД 042–14.3.04.1.64./01 - 2013

ОӘК

«Экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесі» пәнінің бағдарламасы

Оқытушыларға арналған


№ ___ басылым __________

«Экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесі» пәнінің

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
6М011500 - «Құқық және экономика негіздері» мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫСемей

2013КІРІСПЕ
Нарықтық экономиканың дамуы білікті кадрларды, соның ішінде экономикалық саладағы мамандарды дайындауға деген сұранысты, жаңа мамандықтар мен кәсіптерді оқыту қажеттілігін, біліктілікті үздіксіз жоғарылату сұранысын тудырады. Бұл міндеттерді шешу мен мамандарды дайындау сапасын жақсарту кәсіби жоғары оқу орындарындағы оқытуды қалыптастырумен байланысты. Оқу сапасы, алдымен мамандардың сапасы ұстаздар құрамының біліктілігіне байланысты.

Осыған байланысты туындаған мәселелерді экономикалық пәндерді оқытудың заманауи әдістемесін білмей шешу мүмкін емес.ҚҰРАСТЫРҒАН

Қуантқан Б. «Экономика және бизнес» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к., Есенбекова.З.Ж., Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысыТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Экономика және бизнес » кафедрасының мәжілісінде

Хаттама № , «___ » 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Д.Жайлаубаева
2.2.Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюроның мәжілісінде

Хаттама № , «___ » 2013 жыл


Төраға ____________ С.Х.Тойкин

БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға ұсынылды

Хаттама №___, «____» ____________ 2013 жыл
ОӘК төрағасы ____________ Искакова Г.К.
4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны

1. Қолдану аумағы

2. Нормативті сілтемелер

3. Жалпы жағдайлар

4. Оқу пәнінің мазмұны (модульдер)

5. Магистранттардың өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны


6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтылу картасы

8. . Әдебиеттер


 1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ

«Экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіретін мұғалімдерге арналған пәннің бағдарламасы 6М011500 - «Құқық және экономика негіздері» мамандығының магистранттарына арналған.
 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Мұғалімдерге арналған «Экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесі» пәнінің берілген бағдарламасы берілген пән бойынша оқу процесінің ұжымында келесі құжаттардың талаптары мен кепілдемелеріне сәйкес тәртіп орнатады:

- 6М011500 - «Құқық және экономика негіздері» мамандығын оқытудың Мемлекеттік жалпы міндетті стандарттар ҚР МЖМС 3.08.0ХХ-2010, Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 2010 ж 7 тамызынан бастап, № 671 Бұйрығымен енгізілген және бекітілген;

- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеудің жалпы талаптары» университет стандарты;

- ДП 042-1.01.2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны» құжатталған рәсімі.
3 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР
3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:

«Экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесі» курсы 6М011500 - «Құқық және экономика негіздері» мамандығының магистранттарына арналған. Берілген курс экономикалық ғылымдар аумағындағы негізгі түсінік пен анықтамаларды ашады.

Кәсіби оқыту әдістемесі психологиялық-педагогикалық дайындықпен ұштасады және екі бөліктен тұрады: кәсіби оқытудың жалпы әдістемесі және жеке әдістеме. Берілген жағдайда жеке әдістеме – бұл экономикалық пәндерді, негізінен, сала экономикасын (ауыл шаруашылығы), ауыл шаруашылық ұйымдар (кәсіпорындар) экономикасын оқыту әдістемесі. Басқа пәндер бойынша мысалдар қолданылады. Жеке әдістеменің міндеті магистранттарды ЖОО бітіріп, мұғалім болған соң орта буын мамандарының экономикалық дайындығын қамтамасыз етуді үйрету.

Кәсіби оқыту әдістемесі жаңа пәнге қатысты болып табылады. Көбінесе техникалық пәндерді кәсіби оқытудағы зерттеулер дамыған және көп тәжірибе жинақталған. Сонымен қатар, экономикалық, есеп және басқару пәндерін; сала экономикасын; ұйым (кәсіпорын) экономикасын; менеджментті; бухгалтерлік есепті; аудитті; қаржы, ақша айналымын және несиені; бизнес-жоспарлауды, қаржы-шаруашылық қызметін талдауды және т.б. кәсіби оқытудың қажеттілігі артып келеді.

«Экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесі» курсының оқыту объектісі жұмыс беруші мен жұмысшы болып табылады.

Оқыту пәні нарықтық ортада нарықты жоспарлау, ұйымдастыру және мөлшерлеудің теориялық және әдістемелік негіздері болып табылады.


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты магистранттарға кәсіби жоғары оқу орындарындағы оқу процесін жүзеге асырудың жалпы кәсіби және арнайы айналымдары мен дағдылары пәндері бойынша оқу процесін педагогикалық жобалауды үйрету болып табылады.
3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеті магистранттардың нарықтық заңдардың қызметтерінің механизмдерін, әдістерін, қағидалары мен заңдылықтарын терең меңгеруі және алынған білімдерін тәжірибеде, экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі бойынша педагогикалық жобаларды орындауды үйренуі болып табылады.
3.4 Оқытудың нәтижелері:

Пәнді оқығанның нәтижесінде магистрант білуі керек: • Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттерін;

 • Жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік стандарттарының негізгі құжаттарының мазмұнын;

 • Орта кәсіби оқу орындарындағы кәсіби білім беру мен оқытудың факторлары мен мазмұнын;

 • Орта кәсіби білім беруге арналған пәннің оқу бағдарламасын, оқу жоспарын және басқа да оқу-бағдарламалық құжатнаманың талдауы мен әзірлемесінің қағидаларын;

 • Теориялық және тәжірибелік оқытудың әдістерін, құралдарын және формаларын, олардың түсінігі мен сипаттамасын;

 • Оқудың мақсатты бағытын, ынталандырудың әдістерін, жаңа білім, біліктілік пен дағдылардың қалыптасуын, педагогикалық жобаларды жүзеге асыру барысындағы әдістер мен құралдарды;

 • Курстық және дипломдық жобалардың мақсаттарын, мазмұнын және ұйымдастыруын;

 • Оқу, өндірістік тәжірибелердің мақсаттарын, мазмұнын және ұйымдастыруын.

 • Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі бойынша білім мен дағдыларға ие болу;

 • Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесін басқару қағидалары мен әдістерін меңгеру;

 • Экономика аумағында болашақ маман ретінде өз ойын білдіре білу, оның тиімділігінің заманауи кезеңдегі бағасын бере білу;

 • Пайда болған мәселелерді бағалау үшін экономикалық жағдайды, заңдарды, өндіріс қағидаларын түсіну;

 • Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесін қолдану бойынша, оқыту тәжірибесін және оқытудың прогрессивті әдістерін пайдалану бойынша тәжірибелік дағдыларға ие болу;

 • Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі аумағында білім мен тәжірибе жинақтау.

3.5 Курстың пререквизиттары:

Экономикалық теория негіздері;

Экономика негіздері.

3.6 Курстың постреквизиттары:

Кәсіпорын экономикасы;

Өндірісті ұйымдастыру және менеджмент.


3.7 Оқу жұмыс жоспарынан жазба:

1 – кесте
Курс

Семестр

Кредиттер

ЛК (сағ)

МӨТ

(сағ)


ММӨЖ (сағ)

МӨЖ (сағ)
Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау формасы

1

2

3

4

5

7

8

9

10

1

2

3

30

15

22,5

15

82,5

емтихан
 1. ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛІНІҢ) МАЗМҰНЫ

«Экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесі» курсының құрамына экономикалық дайындықты қамтамасыз ететін жалпы кәсіби және арнайы пәндерді оқытудың әдістері мен оқу жұмысын ұйымдастыру формаларының, оқытудың дидактикалық құралдарының, танымдық қызметті іске асырудың, білімді бақылау спецификасының, сабақтан тыс жұмыстың, тәжірибелердің, курстық және дипломдық жобаларды жүргізудің, қашықтан оқытудың ерекшеліктерін ашатын тақырыптар кіреді.

«Экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесі» курсы бойынша тақырыптық жоспар

2 – кесте
Тақырыптардың атауы және мазмұны

Сағат саны

1

2

Лекциялық сабақтар

1-тақырып. Жалпы кәсіби және арнайы экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесінің міндеттері және зерттеу пәні мен әдістері.

2

2-тақырып. Оқу пәнінің білім жүйесі ретіндегі құрылым мен мазмұны.

4

3-тақырып. Экономикалық ғылымдарды оқыту әдістерінің дүниетанымдық және әдістемелік негіздері.

2

4-тақырып. Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі мен дидактикасы.

2

5-тақырып. Оқытудың заманауи әдістері.

2

6-тақырып. Кәсіби біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру мен теориялық оқытудың әдістері.

2

7-тақырып. Оқу қызметін ұйымдастыру формалары.

2

8-тақырып. Кәсіби оқытудағы педагогикалық технологиялар.

2

9-тақырып. Пән бойынша оқу сабақтарын жобалау, сабақ конспектісін және жоспарын құрастыру.

4

10-тақырып. Экономикалық пәндерді кәсіби оқытудағы білім мен біліктілік диагностикасы.

2

11-тақырып. Экономикалық пәндерді оқытудағы көрнекілік.

2

12-тақырып. Ауыл шаруашылығының экономикасы бойынша сабаққа дайындалу және оны өткізу әдістемесі.

4

Тәжірибелік (семинарлық) сабақтар

1-тақырып. Жалпы кәсіби және арнайы экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесінің міндеттері және зерттеу пәні мен әдістері.

1

2-тақырып. Оқу пәнінің білім жүйесі ретіндегі құрылым мен мазмұны.

2

3-тақырып. Экономикалық ғылымдарды оқыту әдістерінің дүниетанымдық және әдістемелік негіздері.

1

4-тақырып. Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі мен дидактикасы.

1

5-тақырып. Оқытудың заманауи әдістері.

1

6-тақырып. Кәсіби біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру мен теориялық оқытудың әдістері.

1

7-тақырып. Оқу қызметін ұйымдастыру формалары.

1

8-тақырып. Кәсіби оқытудағы педагогикалық технологиялар.

1

9-тақырып. Пән бойынша оқу сабақтарын жобалау, сабақ конспектісін және жоспарын құрастыру.

2

10-тақырып. Экономикалық пәндерді кәсіби оқытудағы білім мен біліктілік диагностикасы.

1

11-тақырып. Экономикалық пәндерді оқытудағы көрнекілік.

1


12-тақырып. Ауыл шаруашылығының экономикасы бойынша сабаққа дайындалу және оны өткізу әдістемесі.

2 1. МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
 1. Экономикалық ғылымдарды оқыту әдістемесінің пәні.

 2. Оқу әдебиетіне оқу-бағдарламалық құжатнама.

 3. Теориялық білім мен тәжірибелік біліктіліктк қалыптастырудағы оқыту құралдары.

 4. Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесінің дүниетанымдық негіздері.

 5. Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесінің әдістемелік негіздері.

 6. Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесінің логикалық негіздері.

 7. Экономикалық ғылымдарды жүргізудегі проблемалық оқыту.

 8. Экономикалық пәндерді жүргізудегі оқыту формалары.

 9. Оқытудың белсенді әдістері.

 10. Экономикалық пәндер бойынша сабақтан тыс жұмыстар.

 11. Сабақ жүргізу әдістемесі.

 12. Нарық жағдайындағы экономиканың орны мен рөлі.

 13. Ауыл шаруашылығындағы нарықтық қатынастарды қалыптастыру.

 14. Шаруашылық етуші субъектінің қызметінің экономикалық тиімділігі.
 1. .ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

3 – кесте

Тақырып

Көрнекілік құралдар, ТСО, плакаттар, зертханалық стенд

Өзіндік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Лекциялық сабақтар

Тәжірибелік (семинарлық) сабақтар

1

2

3

4

5

1-тақырып. Жалпы кәсіби және арнайы экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесінің міндеттері және зерттеу пәні мен әдістері.

1-тақырып. Жалпы кәсіби және арнайы экономикалық пәндерді оқытудың әдістемесінің міндеттері және зерттеу пәні мен әдістері.

Қалыптағы сызбалар, тақта, проектор

1. Пәннің мәні мен мазмұны.


Сұрау, конспект

2-тақырып. Оқу пәнінің білім жүйесі ретіндегі құрылым мен мазмұны.

2-тақырып. Оқу пәнінің білім жүйесі ретіндегі құрылым мен мазмұны.

Тақта, бор, проектор, плакаттар

1. Оқу курсының мәні мен мазмұнының қағидалары

№ 1 және № 2 тақырыптар бойынша тест

3-тақырып. Экономикалық ғылымдарды оқыту әдістерінің дүниетанымдық және әдістемелік негіздері.

3-тақырып. Экономикалық ғылымдарды оқыту әдістерінің дүниетанымдық және әдістемелік негіздері.

Тақта, бор, проектор, плакаттар

1. Оқытудың әдістемесі мен дидактикасының мәні мен мазмұны

Сұрау, конспект

4-тақырып. Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі мен дидактикасы.

4-тақырып. Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі мен дидактикасы.

Заттардың қозғалыс графигі

1. Оқытудың заманауи әдістерінің мағынасы мен рөлі

Өздік жұмыс

5-тақырып. Оқытудың заманауи әдістері.

5-тақырып. Оқытудың заманауи әдістері.

Кестелер, сызбалар, графиктер, формулалар, диаграммалар

1. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-экономикалық процестерін анықтау

Сұрау, конспект

6-тақырып. Кәсіби біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру мен теориялық оқытудың әдістері.

6-тақырып. Кәсіби біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру мен теориялық оқытудың әдістері.

Тақта, бор, проектор, плакаттар

1. Теориялық және тәжірибелік оқыту сабақтары

Өздік жұмыс

7-тақырып. Оқу қызметін ұйымдастыру формалары.

7-тақырып. Оқу қызметін ұйымдастыру формалары.

Тақта, бор, проектор, плакаттар

1. Магистрант-тардың танымдық қызметін белсендендіру

Сұрау, конспект коллокв

8-тақырып. Кәсіби оқытудағы педагогикалық технологиялар.

8-тақырып. Кәсіби оқытудағы педагогикалық технологиялар.

Тақта, бор, проектор, плакаттар

1. «Ауыл шаруашылықтық өндірушілерге мемлекеттік көмек, оларды қорғау және қолдау» тақырыбындағы реферат.

Сұрау, конспект

9-тақырып. Пән бойынша оқу сабақтарын жобалау, сабақ конспектісін және жоспарын құрастыру.

9-тақырып. Пән бойынша оқу сабақтарын жобалау, сабақ конспектісін және жоспарын құрастыру.

Тақта, бор, проектор, плакаттар

1. Экономикалық пәндер бойынша білімдерін бақылаудың ағымдың және қорытынды мәні.

Ағымдық (жазбаша) бақылау

10-тақырып. Экономикалық пәндерді кәсіби оқытудағы білім мен біліктілік диагностикасы.

10-тақырып. Экономикалық пәндерді кәсіби оқытудағы білім мен біліктілік диагностикасы.

Материалы составления курсовой и дипломной работ

1. Экономикалық есепті орындау.

2. Курстық және дипломдық жұмыс жоспарын жазу.Сұрау, конспект

11-тақырып. Экономикалық пәндерді оқытудағы көрнекілік.

11-тақырып. Экономикалық пәндерді оқытудағы көрнекілік.

Схема проведения занятий по экономическим дисциплинам

1. Сабақты жүргізу құрылымын құрастыру.


Сұрау, конспект

12-тақырып. Ауыл шаруашылығының экономикасы бойынша сабаққа дайындалу және оны өткізу әдістемесі.

12-тақырып. Ауыл шаруашылығының экономикасы бойынша сабаққа дайындалу және оны өткізу әдістемесі.

Тақта, бор, проектор, плакаттар

1. Экономикалық емес саладағы мамандарға экономикалық білім не үшін қажет?

Сұрау, конспект
 1. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана саны

Магистраттар саны

Қамтамасыз етілу пайызы

Петранёва Г.А. Методика обучения предмету «Экономика сельского хозяйства».Уч.пос.–М.:ВО «Агропромиздат», 1989.

1

2

50


Тимошенко Л.С. Методика преподавания экономических дисциплин в ВУЗе. А., 2002.

1

2

50


Эрганова Н.Е. Основы методики профессионального обучения. Учебное пособие. - Екатеринбург, 1999.

-


2

-


Черевко Л.Д., Ивашковский В.Ф., Юрко Г.И. Методика преподавания предмета «Организация производства и управления на сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пос. – М.: ВО «Агропромиздат», 1991.

-

2

-


Курманбаев С.К., Адилов Ж.М., Тойкин С.Х. Аграрная экономика.Уч.пос.С.,2007.

15


2

175


Экономика. Под ред. А.С.Булатова. М., 1995.

10

2

150
 1. ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі

8.1.1 Петранёва Г.А. Методика обучения предмету «Экономика сельского хозяйства». Учебное пособие. – М.: ВО «Агропромиздат», 1989.

8.1.2 Тимошенко Л.С. Методика преподавания экономических дисциплин в ВУЗе. А., 2002.

8.1.3 Эрганова Н.Е. Основы методики профессионального обучения. Учебное пособие. - Екатеринбург, 1999.

8.1.4 Черевко Л.Д., Ивашковский В.Ф., Юрко Г.И. Методика преподавания предмета «Организация производства и управления на сельскохозяйственных предприятиях. Учебное пособие. – М.: ВО «Агропромиздат», 1991.

8.2 Қосымша

8.2.1 Методика профессионального обучения. Программа для студентов педагогического факультета МСХА. Готовцева И.П., Ишутин С.А., Объедков М.Г. и др. – М.: 2002.

8.2.2 Михайлова Н.Н., Семенова О.А. Комплексный подход к применению педагогических технологий. Учебно-методическое пособие. – М.: НОУ ИСОМ, 2004.

8.2.3 Крамаренко В.И. и др. Методика преподавания экономических дисциплин. Уч. пос.Симферополь, 1999.

8.2.4 Тойкин С.Х. Некоторые тенденции обучения студентов в высшей школе.//Мат.респ.н-метод.конф.: Современные индивидуальные образовательные технологии: опыт, обощение, адаптация. Ун-т «Туран». – Алматы, 1998, с.70-72.

8.2.4 Курманбаев С.К., Адилов Ж.М., Тойкин С.Х. Аграрная экономика.Уч.пос.С.,2007.

8.2.5 Экономика сельского хозяйства. Учебник. Под ред. Коваленко Н.Я. – М.: Юркнига, 2004.

8.2.6 Готовцева И.П., Ишутин С.А. Методические рекомендации к проведению семинарских и практических занятий по дисциплине «Методика профессионального обучения (специальность 030500). Издательство МСХА, 2004 г.8.2.7 Хвесеня Н.П., Сакович М.В. Методика преподавания экономических дисциплин. Уч.пос. – М.: Изд-во МСХА, 2006.

8.2.8 Экономика. Под ред. А.С.Булатова. М., 1995.

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет