От 05. 09. 2013 г бет 13 беттенДата01.04.2017
өлшемі219,3 Kb.

ПОӘК042-18-35.1.

17 /02-2013
№ 1 басылым

от 05.09. 2013 г.бет 13 беттенҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-35.1.

17 /02-2013
ПОӘК

Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы

«Гимнастика»

№ 1 басылым

от ____ 09. 2013 г.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«гимнастика» пәні бойынша

5В010800 Дене шынықтыру және спортоқытушыларға АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

1.ӘЗЕРЛЕГЕН


Құрастырушы__________«02»09. 2013ж., Дукетаев Б.А.

« Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі кафедрасында отырысында

«02» 09.2013ж. №1 хаттама
Кафедра менгерушісі_______Прохоров Б.Н.

2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

«03» 09. 2013ж. №1 хаттама
Төрайымы____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ

Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақулданған және ұсынылған

«18»09. 2013ж. №1 хаттама
ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.
4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН

Мазмұны

1.


Жалпы ережелер

2.


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

3.


Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

4.


Курс форматы

5.


Курс саясаты

6.


Баға қоюдың саясаты

7.


Әдебиет тізімі


ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:

Дукетаев Болатбек Асылбекович педагогика ғылымдарының магистрі

Байланыс ақпараты – тел:77-34-77, оқу ғимараты №3, кабинет спорт зал

Сабақ өткізу орны – Спорт зал

Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

Жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына негізделіп 5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығына жасалған. Гимнастика пәнінен оқу сабақтары дәріс, әдістемелік, семинар және тәжірибелік сабақ пен практика түрінде жүргізіледі. Түрлі сабақтармен жаттықтыру сабақтарының құрылымы, үйлесуі туралы мағлұмат беріледі. Оқу жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау және есептеу әдістері үйретіледі.

1.3Пәнді оқып-білудің мақсаты: Мектепке дейінгі мектеп және орта оқу орындарында т.б дене шынықтыру мен спорт мекемелерінде кәсіби шеберлікті, дағдыны үйрету қамтамасыз ету болып табылады.

1.4Пәнді оқып-білудің негізгі міндеттері:

- Гимнастика атауларын меңгеру және бағдарлама көлеміндегі жаттығуларды дұрыс айта, жаза және сызып бейнелей білу.

- Гимнатикадан дене тәрбиесі сабағының жоспар-конспектісін құрып жаза білу. Саптық, жалпы дамыту, еркін жаттығу, гимнатика жабдықтарындағы, акробатика жаттығуларын, секіруді үйрету шеберліктерін қалыптастыру.

- Дене тәрбиесі сабағын жас ерекшеліктеріне, жыныстарына қарай ұйымдастыру, жоспарлау дағдыларын қалыптастыру.

- Гимнастика амалдарын дене тәрбиесі үшін қолдана білу, дене қимылы ережелері мен спорттық кемелдену шараларын ұйымдастыра білу.

1.5Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:

оқытудың техникасын, тактикасын және әдістемесін, гимнастикадан жарыс ережелерін.

Студент орындай білу керек: техникалық тәсілдерді орындау, оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізу, спорттық жарыстарда командаға жетекшілік жасау, гимнастикадан жарыстарды ұйымдастырып өткізу.
1.6Курстың пререквизиттері: Пәндік оқу үшін мына пәндер бойынша білім алу қажет: педагогикадан Анатомиядан, физиологиядан, ДШ және С теориясы мен әдістемесінен студент пәнді жақсы меңгеру үшін келесі пәндер бойынша білім болу керек: тандалған спорт түрінің негіздері, жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, гимнастика оқыту әдістемесімен.
1.7Курстың постреквизиттері:

1.7.1 ТАСТ


1кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

ДР сағ.

СПС сағ.

ЗС сағ.

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ сағ.

Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

1

2

3

30

-

15

22,5

67,5

135

емтихан


2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

1 кесте


т/б


Тақырыб атауы

Сағаттар

Дәріс

ПС

ОСӨЖ

СӨЖ

1.

Саптық жаттығулар (сап, қатар, тізбек, фронт)

1

1

1
2.

Саптық жаттығулар (фигуралы жүріс, тізбек ауыстыру, созылу)

1

1

13.

Жалпы дамыту жаттығулары (затпен және затсыз, орындалатын жаттығуларды үйрету және жетілдіру)

1

1

1
4.

Жалпы дамыту жаттығулары (гимнастикалық қабырғада және гимнастикалық орындықта жасалатын жаттығуларды үйркту және жетілдіру)

1

1

1
5.

Жалпы дамыту жаттығулары (еркін жаттығулар, тепе-теңдік техникасын үйрету және жетілдіру)

1

1

1
6.

Жалпы дамыту жаттығулары (жүк тасымалдау, өрмелеу, лақтыру техникасын үйрету және жетілдіру)

1

1

1
7.

Акробатика (жинақталу, айналу, домалау/алдыға, арттқа, жанға/)

1

1

1
8.

Акробатика (түру /жаурында, баспен қолға/. Көпір әртүрлі жағдайда үйрету және жетілдіру)

1

1

1
9.

Акробатика (тұру /жаурында, баспен қолға/. Көпір әртүрлі жағдайда үйрету және жетілдіру)

1

1

1
10.

Акробатика (жай секірулер /ұзын скакалкамен, дөнгелек секіру, техникаларын үйрету және жетілдіру)

1

1

1
11.

Акробатика (тіреліп секіру, ортеке, ұзын ат үйрету және жетілдіру техникасы)

1

1

1
12.

Перекледина (артынан иіліп, аяқты ашып шалқалап, әдістерін үйрету және жетілдіру)

1

1

1

20

13.

Перекладина (тірелу және көтерілу әдістерін үйрету және жетілдіру)

1

1

1

20

14.

Перекладина (тербелу, бұрылу, түсу әдістерін үйрету және жетілдіру)

1

1

1

5

15.

Перекладина (тартылу, жазылып көтерілу, тартылып айналу әдістерін үйрету және жетілдіру)

1

1

1БАРЛЫҒЫ:

15

15

15

45

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Гимнастика пәні өзара байланысты төрт форманы қажет етеді: дәріс, практикалық (семинар) жұмыс, ОСӨЖ-оқытушының студентпен өздік жұмысы, және СӨЖ- студенттің өздік жұмысы.

Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспектті оқулықтардан және оқу құралдарынаналынған материалмен толықтырып, жазып алған өте пайдалы. Конспектті лектор беретін кеңестер кезінде де толықтыруға болады. Практикалық(семинар)сабағына дайындалуда келесі қажет болады: практикалық сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша ұсынылған теориялық материалдарды зерттеу; практикум немесе нақты әдістемелік нұсқаулардан жұмыстың мазмұнымен, қажетті құралдар, реактивтер, ыдыспен таңысу; алғашқы сабаққа жіберілу алыңған соң жеке тапсырма орындау; қорытындысымен орындалған жұмыстың есебін жазу және оны қорғау. ОСӨЖ және СӨЖ күнделікті және міндетті дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша орындалады және күнделікті оқытушымен тексеріледі. Аудиториядан тыс өздік жұмыста студенттер әдебиетпен жұмыс істеп, үй тапсырмасын орындап, практикалық сабақтарға дайындалады.

4 КУРС ФОРМАТЫ

«Гимнастика» – 3 кредит.

Курс бойынша 100 минуттық дәріс, 50 минуттық практикалық сабақ және 50 минуттық ОСӨЖ аптасына 1 рет болады. Дәрістерге, практикалық сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысуға студент міндетті. Себепсіз босатылған сабақтар қайталап оқытылмайды. Жазбаша үй тапсырмалары (ЖҮТ) көрсетілген уақытта өткізілмесе, қабылданбайды, сондықтан студент белгілі бір балын жоғалтады. Практикалық сабақтар студентті өздігінен жұмыс істеуге үйретеді, ойлау қабілетін арттырады, Сабаққа дайын емес студент практикалық сабаққа жіберілмейді, қосымша сабақ жүргізілмейді.5 курс саясаты

Студентпәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан қалу, дер уақытта жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда баллдарды алу түрінде штрафтар салынады.6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан нәтижесінің (40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.

Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың таратылуы кестеде келтірілген

«Гимнастика» пәні бойынша балдардың таратылуы

2 кесте


Апта

Бақылау түрі

Балдардың барлығы

Қосымша

1-8

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Практикалық жұмыстарды орындау(есеп, қорғау)

1

Гимнастика сабағы

15

Практикалық сабақта

2-3

Саптық жаттығу сипаттпамсы

15

Практикалық сабақта

4

Жалпы дамыту жаттығуларына сипаттама

15

Практикалық сабақта

5

Жалпы дамыту жаттығу түрлері

15

Практикалық сабақта

6

Күшті көбейтуге арналған ЖДЖ

15

Практикалық сабақта

7

Иілгіштікке араналған ЖДЖ

15

Практикалық сабақта

8

Қозғалыс қызметін қалыптастыруға арналған ЖДЖ

15

Практикалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

1

1-4 сыныптарға арналған гимнастика сабағының кешендері

25

Сабақ кестесіне сәйкес

2-3

5-6 сыныптарға араналған гимнастика сабағының кешендері

25

Сабақ кестесіне сәйкес

4

7-9 сыныптарға арналған гимнастика сабағының кешендері

25

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

1

Саптық жаттығулар (сап, қатар, тізбек, фронт)

4


Сабақ кестесіне сәйкес

2-3

Саптық жаттығулар (фигуралы жүріс, тізбек ауыстыру, созылу, жинақталу)

8

Сабақ кестесіне сәйкес

4

Жалпы дамыту жаттығулары (затпен және затсыз, орындалатын жаттығуларды үйрету және жетілдіру)

4

Сабақ кестесіне сәйкес

5

Жалпы дамыту жаттығулары (гимнастикалық қабырғада және гимнастикалық орындықта жасалатын жаттығуларды үйрету және жетілдіру)

4

Сабақ кестесіне сәйкес

6

Жалпы дамыту жаттығулары (еркін жаттығулар, жорғалау, тепе-теңдік техникасын үйрету және жетілдіру)

4

Сабақ кестесіне сәйкес

7-8

Жалпы дамыту жаттығулары (жүк тасымалдау, өрмелеу, лақтыру техникасын үйрету және жетілдіру)

6

Сабақ кестесіне сәйкес

8

Межелік бақылау1- 1-8 апта дәріс материалдары бойынша сұрақ жауп

60 б.

Сабақ кестесіне сәйкес

1 апта мен 8 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270
9-15

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Практикалық жұмыстарды орындау(есеп, қорғау)

9

Иілгіштікке араналған ЖДЖ

15

Практикалық сабақта

10

Қозғалыс қызметін қалыптастыруға арналған ЖДЖ

15

Практикалық сабақта

11

Техниканың жалпы негізін үйретудегі мақсаты және міндеттері

15

Практикалық сабақта

12

Белтемірдегі жаттығуларды орындау әдістемесі

15

Практикалық сабақта

13

Орындату әдістемесі

10

Практикалық сабақта

14

Әр деңгейдегі қос ағаштағы гимнастикалық жаттығуларды үйрету әдістемесі

15

Практикалық сабақта

15

Гимнастика сабағының конспект жоспарын жасау әдістемесі

15

Практикалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

9-11

Акробатика (тұру/жаурында, баспен қолға/. Көпір әртүрлі жағдайда үйрету және жетілдіру)

10


Сабақ кестесіне сәйкес

12-13

Акробатика (жай секірулері техникаларын үйрету және жетілдіру)

10

Сабақ кестесіне сәйкес

14-15

Акробатика (тіреліп секіру, ортеке, ұзын ат үйрету және жетілдіру техникасы)

10

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

9-11

Жалпы дамыту жаттығулары (еркін жаттығулар, жорғалау, тепе-теңдік техникасын үйрету және жетілдіру)

12


Сабақ кестесіне сәйкес

12-13

Жалпы дамыту жаттығулары (жүк тасымалдау, өрмелеу, лақтыру техникасын үйрету және жетілдіру)

8

Сабақ кестесіне сәйкес

14-15

Акробатика (жинақталу, айналу, домалау)

10

Сабақ кестесіне сәйкес

15

Жалпы дамыту жаттығулары (гимнастикалық қабырғада және гимнастикалық орындықта жасалатын жаттығуларды үйрету және жетілдіру)

60 б.

Сабақ кестесіне сәйкес

9 апта мен 15 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270
Емтихан балдарының барлығы

400
Академиялық мерзімде балдардың барлығы

1000Студенттердің білім бағалау шкаласы:
Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Проценттік мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А

4,0

95-100

Өтежақсы

А-

3,67

90-94

-«-
В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

75-79


-«-

В-

2,67

-«-

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

-«-

С-

1,67

60-64

-«-

Д+

1,33

55-59

-«-

Д

1,00

50-54

-«-

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Негізгі әдебиет

 1. Гимнастика Палыга В.Д.М 1982

 2. Гимнастиканы оқыту теориясы мен әдістемесі. Филиппович В.И.М 1971 Кнышев О.Р. Организация судейства соревнаваниий по Гандбол ойынындағы төрешілікті ұйымдастыру. Москва., 1986 Матвеев Л.П. Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі. Дене шынықтыру институттарына арналған оқулық.

 3. Оқушылардың дене тәрбиесі негіздері. Минаев Б.Н., Шиян Б.М.М 1989

 4. Гимнастика. Учебник для факультетов физического воспитания пединститутов Брыкина А.Т

 5. Жүгіру, секіру, лақтыру Ломан И.Г. М.Ф. и С, 1984

 6. Спортивная гимнастика. Укран М.Л, 1971

 7. Юный гимнаст. Шлемин А.М

 8. Художественная гимнастика М,. 1982

Қосымша әдебиет:

 1. Максименко А.М. Дене тәрбиесі мен әдістемесі негіздері., 1999

 2. Спорттық ойындар. Железняк В.И М. 2001

 3. Жарыс ережелері:

Волейбол

БаскетболФутбол

Жеңіл атлетика

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет