Оқулық / С. Ж. Баубеков, С. Т. Дуйсенбаева. Алматы: Эверо, 2015. 308б. 2 экзбет3/4
Дата31.12.2019
өлшемі108.79 Kb.
1   2   3   4

Х620.611(2К)

Н90

Нурсултан Назарбаев. Биография [Текст].- Астана: Деловой Мир Астана, 2012.- 304с. 1 экз.
Х628.11(2К)я73

Н86 Нұрмашев, Ү.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы [Мәтін]: Оқу құралы / Ү. Нұрмашев.- Алматы: Жеті жарғы, 2008.- 368б. 1 экз.
Х620.611(2К)

Н86

Нұрсұлтан Назарбаев. Өмірбаян [Мәтін].- Астана: Деловой Мир Астана, 2013.- 320бет. 5 экз.
Х629.4я723

О-75

Основы криминалистики [Текст] / А. Я. Гинзбург, Н. И. Оганов, Г. И. Поврезнюк, Е. Р. Россинская.- Алматы: Мектеп, 2004.- 260 с. 1 экз.
Хя73

О75 Оспанов, К.И.

Основы права [Текст]: Учебное пособие / К.И. Оспанов.- 4-е изд., с дополнениями.- Алматы: Жетi жарғы, 2012.- 328с. 1 экз.
Хя73

О75 Оспанов, К.И.

Основы права [Текст]: Учебное пособие / К.И. Оспанов.- 4-е изд., с дополнениями.- Алматы: Жетi жарғы, 2012.- 328с. 1 экз.
Х0я7

Ө44 Өміржанов, Е.

Мемлекет және құқық теориясы [Мәтін]: Практикум / Е. Өміржанов.- Алматы: Жетi жарғы, 2014.- 56бет. 1 экз.
Х629.4(2К)я73

П42 Поврезнюк, Г.И.

История криминалистических подразделений органов внутренних дел Казахстана [Текст] / Г.И. Поврезнюк.- Алматы: Юрист, 2009.- 154с. 1 экз.
Х622.1я73

С22 Сартаев, С.С.

Бюджеттік құқық. Жалпы және ерекше бөлімдері [Мәтін]: Оқу құралы / С.С. Сартаев, С.М. Найманбаев.- Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 360бет. 2 экз.
Х629.01(2К)я723

С31 Сейілханов, Е.

Сот ісін жүргізу [Мәтін] / Е. Сейілханов.- 2-басылым.- Астана: Фолиант, 2011.- 96б.- (Кәсіптік білім). 2 экз.
Х2(2К)я7

Т12 Табанов, С.А.

Күрделі заманның өтпелі кезеңдеріндегі қазақ қоғамы Ата заңдарының (Конституцияларының) тарихи-құқықтық сабақтастығы [Мәтін] / С.А. Табанов, А.Ә. Оразова.- Алматы: Жетi жарғы, 2005.- 360бет. 1 экз.
Х624(2К)я7

Ы 68 Ынтымақов, С.А.

Отбасы құқығы [Мәтін]: Практикум / С.А. Ынтымақов.- Алматы: Жеті жарғы, 2014.- 168б. 1 экз.


Әскери ғылымдар. Әскери ісі
Ц4, 6(2К)3я73

С17 Сақтағанов, Б.

Әскери педагогика [Мәтін]: Оқулық / Б. Сақтағанов.- Алматы: Өлке, 2012.- 336бет. 1 экз.
Ц4, 6(2К)35

С86

Строевой Устав Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан [Текст].- Алматы: NURPRESS, 2011.- 112с. 1 экз.
Мәдениет. Ғылым. Ағарту

Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6М010300 Мамандығы - <<Педагогика және психология>> [Мәтін].- Астана, 2010.- 24б. 1 экз.
Ч481.286

А14 Абдыкалиева, Ж.Ш.

5В050900 <<Бағалау>> мамандығына арналған курстық жұмысты орындау тәртібі әдістемелік нұсқаулар [Мәтін] / Ж.Ш. Абдыкалиева.- Талдықорған: Жетісу университеті, 2017.- 60бет. 2 экз.
Ч481.78

А15 Абишев, Н. А.

Научно-методическое сотрудничество высшей школы с ЦПМ АОО НИШ: подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, противоречия, перспективы [Текст]: Монография / Н. А. Абишев.- Талдыкорган: ЖК Дизайн-ОТ, 2017.- 346с. 2 экз.
Ч481.266

А24 Адамов, А.А.

Методические указания к выполнению практических заданий по курсу <<Оценка бизнес>> [Мәтін] / А.А. Адамов, Ф.А. Гаджиев.- Талдыкорган, 2016.- 33с. 2 экз.
Ч481.266

А24 Адамов, А.А.

Методические указания по прохождению практик (ознакомительная, призводственная, преддипломная) [Мәтін] / А.А. Адамов, Ф.А. Гаджиев.- Талдыкорган, 2016.- 33с. 2 экз.
Ч31я73

А32 Айтбаева, А. Б.

Әлеуметтік педагогика негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / А. Б. Айтбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 165б. 1 экз.
Ч48.21

А37

Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша үлгі оқу бағдарламалары. Бакалавриат [Мәтін] = Типовые учебные программы по специальности 5В070300- Информационные системы.- Алматы, 2016.- 148б. 1 экз.
Ч33(2К)

А61 Аманова, Ғ.

Халықтық педагогика - даналық мектебі [Мәтін] / Ғалия Аманова.- Алматы: Сарыжайлау, 2012.- 264бет. 2 экз.
Ч33(2К)

А61 Аманова, Ғ.

Халықтық педагогика - даналық мектебі [Мәтін] / Ғалия Аманова.- Алматы: Сарыжайлау, 2012.- 264бет. 2 экз.
Ч481.266

А63 Ансабаев, Д.С.

Қазақ әдебиеті пәнінен өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе әдістемесі [Мәтін]: Әдістемелік құрал / Д.С. Ансабаев.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемл. унив., 2017.- 58б. 10 экз.
Ч426.212я7

А67 Аңсабаев, Д.С.

Орта мектепте лирикалық шығармаларды оқыту. [Мәтін]: Әдістемелік оқу құралы / Д.С. Аңсабаев.- Талдықорған, 2006.- 150бет. 4 экз.
Ч421.352я7

Ә84 Әужанова, Н.Б.

Мектепте валеологиялық білім мен тәрбие беру [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / Н.Б. Әужанова.- Алматы: Дайыр, 2013.- 280б. 2 экз.
Ч48.21

Б13

Бағалау мамандығы бойынша үлгі оқу бағдарламалары. Бакалавриат [Мәтін] = Типовые учебные программы по специальности 5В090800 - Оценка.- Алматы, 2016.- 154бет. 1 экз.
Ч481.266

Б18 Байтаева, Г.Р.

Методические указания по организации и проведению производственной практики студентов специальности 5В050700 <<Менеджмент >> [Мәтін] / Г.Р. Байтаева, А.К. Бекметова, М.К. Аяжанова.- Талдыкорган: ЖГУ им.И.Жансугурова, 2017.- 19с. 20 экз.
Ч60.006.5я73

Б39 Бекболатұлы, Ж.

Жарнама негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Бекболатұлы.- Алматы: Экономика, 2009.- 160б. 1 экз.
Ч48

Б79

Болонский процесс [Текст].- М.: Финансы и статистика, 2007. 1 экз.
Ч421.22я73

Б 79 Бөрібекова, Ф.

Мектептегі оқу-тәрбие үрдісінде қазақ этнопедагогикасы материалдарын пайдалануға мұғалімдерді әдістемелік даярлау [Мәтін]: Мектеп мұғалімдері мен педагогикалық арнайы орта және жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы / Ф. Бөрібекова.- Талдықорған, 2007.- 168бет. 2 экз.
Ч33(2К)

Ғ 12 Ғаббасов, С.

Халық педагогикасының негiздерi [Мәтін]: Монография / С Ғаббасов.- Алматы: әл-Фараби, 1995.- 209б. 1 экз.
Ч111я73

Ғ12 Ғабитов, Т.

Мәдениеттану [Мәтін]: Жоғары оқу орындары мен колледж студенттеріне арналған оқулық / Т. Ғабитов, М. Мүтәліпов, А. Құлсариева.- Толықтырылған 8-ші басылым.- Алматы: Раритет, 2012.- 416 бет. 6 экз.
Ч111я73

Ғ12 Ғабитов, Т.

Мәдениеттану [Мәтін]: Жоғары оқу орындары мен колледж студенттеріне арналған оқулық / Т. Ғабитов, М. Мүтәліпов, А. Құлсариева.- Толықтырылған 3-ші басылым.- Алматы: Раритет, 2004.- 416 бет. 1 экз.
Ч426.67я73

Д87 Дүйсембінова, Р.Қ.

Музыкалық білім беру педагогикасы. [Мәтін]: Жоғ.оқу орын.студ-не арнал. оқу құралы / Р.Қ. Дүйсембінова.- Талдықорған, 2006.- 216бет. 4 экз.
Ч421.38

Е71 Еркимбаева-бекентурова, Г.Б.

Интеллектуально-творческие игры. Игра? Игра... Игра? [Текст] / Г.Б. Еркимбаева-бекентурова.- Талдыкорган, 2009.- 368с. 4 экз.
Ч770(2К)я6

Е81

Ескерткіштер - елдіктің белгісі [Мәтін] = Памятники - символы государственности.- Алматы: АСА", 2011.- 320бет. 133 экз.
Ч426.14

Ж30 Жапбаров, А.

Оқушылардың тілін дамыта оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері (5-10 сыныптар). 1-кітап [Мәтін]: Монография / А. Жапбаров.- Алматы: Арыс, 2007.- 264бет. 1 экз.
Ч426.83я723

Ж60 Жиенбаева, Ш.

Еңбекке баулу (бастауыш сыныптарға арналған) [Мәтін] / Ш. Жиенбаева.- Астана: Фолиант, 2010.- 152б.- (Кәсіптік білім). 1 экз.
Ч48.21

Ж83

Журналистика - 5В050400 мамандығы бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламасы [Мәтін]: Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В050400- Журналистика.- Алматы, 2017. 1 экз.
Ч486.93

И66

Инновации в методике преподавания экономической теории [Текст] / Под ред. И. Е. Рудаковой.- М.: ТЕИС, 2007.- 197с. 1 экз.
Ч48.21

И69

Информатика - 5В060200 мамандығы бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламасы [Мәтін]: Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В060200- Информатика.- Алматы, 2017. 1 экз.
Ч481.286

К55 Конысбаева, Г.Б.

Методические указания к выполнению дипломных работ по специальности 5В090800 <<Оценка >> [Мәтін] / Г.Б. Конысбаева.- Талдыкорган, 2016. 2 экз.
Ч484

К79

Кредитная система обучения в вузе: структура, процедуры и организация [Текст].- Алматы, 2004.- 80с. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6N0509 Мамандығы - <<Қаржы>> [Мәтін].- Астана, 2010.- 23б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6М011700 Мамандығы - <<Қазақ тілі мен әдебиеті>> [Мәтін].- Астана, 2010.- 22б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6М010900 Мамандығы - <<Математика>> [Мәтін].- Астана, 2010.- 20б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Докторантура. 6D011700 Мамандығы - <<Қазақ тілі мен әдебиеті>> [Мәтін].- Астана, 2010.- 17б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6N0301 Мамандығы - <<Заңтану>> [Мәтін].- Алматы, 2009.- 20б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6N0510 Мамандығы - <<Мемлекеттік және жергілікті басқару>> [Мәтін].- Алматы, 2009.- 22б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6N0301 Мамандығы - <<Педагогика және психология>> [Мәтін].- Алматы, 2009.- 22б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6М011100 Мамандығы - <<Информатика>> [Мәтін].- Астана, 2010.- 24б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6N0508 Мамандығы - <<Есеп және аудит>> [Мәтін].- Астана, 2010.- 23б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6N0508 Мамандығы - <<Экономика>> [Мәтін].- Алматы, 2009.- 22б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6N0507 Мамандығы - <<Менеджмент>> [Мәтін].- Алматы, 2009.- 21б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура. 6N0507 Мамандығы - <<Менеджмент>> [Мәтін].- Алматы, 2009.- 21б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Докторантура. 6D050600 Мамандығы - <<Экономика>> [Мәтін].- Астана, 2009.- 18б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Докторантура. 6D01300 Мамандығы - <<Педагогика және психология>> [Мәтін].- Астана, 2009.- 18б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Магистратура. 6N0103 Мамандығы - <<Педагогика және психология>> [Мәтін].- Астана, 2006.- 19б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Магистратура. 6N0109 Мамандығы - <<Математика>> [Мәтін].- Астана, 2006.- 17б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Магистратура. 6N0111 Мамандығы - <<Информатика>> [Мәтін].- Астана, 2006.- 18б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Магистратура. 6N0117 Мамандығы - <<Қазақ тілі мен әдебиеті>> [Мәтін].- Астана, 2006.- 23б. 1 экз.
Ч48(2К)ц

Қ18

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Магистратура. 6N0506 Мамандығы - <<Экономика>> [Мәтін].- Астана, 2006.- 20б. 1 экз.
Ч31я73

Қ70 Қоянбаев, Ж.Б.

Педагогика [Мәтін]: Университеттер студенттеріне арналған оқу құралы / Ж.Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаев.- 3-ші басылымы.- Алматы: Эверо, 2004.- 420 бет. 1 экз.
Ч426.143я7

Қ79 Қыдырниязова, А.

Орфография және тыныс белгілері [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / А. Қыдырниязова.- 2-басылым.- Астана: Фолиант, 2010.- 184б.- (Кәсіптік білім). 1 экз.
Ч510я7

Л43

Лекции и методические указания к лабораторным и практическим занятиям по физиологии физвоспитания и видов спорта [Текст]: Учебно-методическое пособие / Составитель Смаил Н.Н.- Талдыкорган, 2008.- 198с. 1 экз.
Ч518.1я73

М12 Мазбаев, О. Б.

Туризм және өлкетану негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / О. Б. Мазбаев, Б. Н. Атейбеков, Б. К. Асубаев.- Алматы: ҚазҰПУ, 2006.- 99бет. 1 экз.
Ч48.21

М23

Маркетинг - 5В051100 мамандығы бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламасы [Мәтін]: Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В051100- Маркетинг.- Алматы, 2017. 1 экз.
Ч426.24/29я73

М29

Математиканы оқытудың теориясы мен әдiстемесi [Мәтін].- Алматы: Бiлiм, 1998.- 208 б. 1 экз.
Ч111я20

М 35

Мәдени-философиялық энциклопедия [Мәтін] / Құраст. Т.Ғабитов., А.Құлсариева., Ә. Әлімжанова және т. б.- Алматы: Раритет, 2007.- 336бет. 1 экз.
Ч48.21

М44

Мемлекеттік және жергілікті басқару - 5В051000 мамандығы бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламасы [Мәтін]: Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В051000- Государственное и местное управление.- Алматы, 2017. 1 экз.
Ч48.21

М45

Менеджмент - 5В050700 мамандығы бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламасы [Мәтін]: Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В050700- Менеджмент.- Алматы, 2017. 1 экз.
Ч426.51я7

Н20 Намазбаев, К.Т.

Мектептiң физика курсы бойынша бақылау жұмыстары [Мәтін]: Жоғарғы оқу орындарының физика мамандығы студенттеріне арналған оқу құралы / К.Т Намазбаев.- Талдықорған: ЖМУ баспасы, 2009.- 112б. 7 экз.
Ч48(2Р)

Р17

Развитие процесса интеграции высшего образования России на основе Болонских принципов [Текст].- Москва, 2009.- 500с. 2 экз.
Ч31я73

С31 Сейталиев, Қ.

Педагогиканың жалпы негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Сейталиев.- Алматы: Өлке, 2009.- 232б. 2 экз.
Ч510.0я73

С 52 Смаил, Н.Н.

Дене жаттығуларының биомеханикасы [Мәтін]: Дене шынықтыру және спорт мамандықтарына арналған оқу құралы / Н.Н. Смаил, К.Н. Алдибекова.- Алматы: ROND&A, 2008.- 176б. 1 экз.
Ч510я73

С 74

Спорт физиологиясы [Мәтін]: Дене шынықтыру және спорт мамандығына арналған оқулық / Құраст. Смаил Н.Н.- Талдықорған, 2007.- 178бет. 1 экз.
Ч510я73

С 74

Спорт физиологиясы [Мәтін]: Дене шынықтыру және спорт мамандығына арналған оқулық / Құраст. Смаил Н.Н.- Талдықорған, 2007.- 178бет. 1 экз.
Ч48.21

Т21

Тарих - 5В011400 мамандығы бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламасы [Мәтін]: Типовые учебные программы дисциплин по специальности 5В011400- История.- Алматы, 2017. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 1201 Физиология развития школьников. 2202 Педагогика. 2203 Психология. 2204 Менеджмент в образовании. 3208 Инклюзивное образование. 2209 Теория и методика воспитательной работы [Мәтін]: Для группы специальностей <<Образование>>.- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В010200 - Педагогика и методика начального обучения [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В010300 - Педагогика и психология [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В010500 - Дефектология [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В010700 - Изобразительное искусство и черчение [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В010900-Математика [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В011000 -Физика [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В011100 - Информатика [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В011200 - Химия [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В011300 - Биология [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В011400 - История [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В011500 - Основы права и экономики [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В011600-География [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В011800 - Русский язык и литература [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Бакалавриат. 5В012200 - Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Магистратура. Докторантура. Часть 1 [Мәтін].- Алматы, 2016.- 192с. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Магистратура. Докторантура. Часть 2 [Мәтін].- Алматы, 2016.- 305с. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Методика преподавания начальной военной подготовки. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст].- Караганда, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Общевоинские уставы вооруженных сил РК. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст].- Караганда, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Огневая подготовка. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст].- Караганда, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Основы военно-патриотического воспитания. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст].- Караганда, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Педагогика. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст].- Караганда, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Педагогическая практика. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст].- Караганда, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Профессионально-ориентированный иностранный язык. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст].- Караганда, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Профессиональный иностранный язык. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст] = Standard academic curriculum. Foreign language for special purposes.- Караганда, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Профессиональный русский язык. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст].- Караганда, 2016. 1 экз.


Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Психология и развитие человека. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст].- Караганда, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовая учебная программа. Тактическая подготовка. 5В010400-Начальная военная подготовка [Текст].- Караганда, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т43

Типовые учебные программы. Образование высшее профессиональное. Магистратура. Специальность << 6N0103 - Педагогика и психология>> [Мәтін].- Алматы, 2007.- 58с. 2 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В010300 - Педагогика және психология [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет