Оқулық / С. Ж. Баубеков, С. Т. Дуйсенбаева. Алматы: Эверо, 2015. 308б. 2 экзбет4/4
Дата31.12.2019
өлшемі108,79 Kb.
1   2   3   4

Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В010500 - Дефектология [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В010700 - Бейнелеу өнері және сызу [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В010900 - Математика [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В011000 - Физика [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В011100 - Информатика [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В011200 - Химия [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В011300 - Биология [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В011400 - Тарих [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В011500 - Құқық және экономика негіздері [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В011600 - География [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Бакалавриат. 5В012100 - Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Білім тобындағы мамандықтар үшін. Оқушылардың физиологиялық дамуы. Педагогика. Психология. Білім берудегі менеджмент. Инклюзивті білім беру. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. [Мәтін].- Алматы, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Жоғары кәсіптік білім. Магистратура. 6N0100 "Білім " тобындағы мамандықтар үшін [Мәтін] = Образование высшее профессиональное. Магистратура. Типовые учебные программы для групп специальностей << 6N0100 - Образование >>.- Алматы, 2007.- 20б. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Жоғары кәсіптік білім. Магистратура. 6N0109 "Математика " мамандығы [Мәтін] = Образование высшее профессиональное. Магистратура. Типовые учебные программы по специальности << 6N0109 - Математика >>.- Алматы, 2007.- 84б. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Жоғары кәсіптік білім. Магистратура. 6N0109 "Математика " мамандығы [Мәтін] = Образование высшее профессиональное. Магистратура. Типовые учебные программы. Специальность << 6N0109 - Математика>>.- Алматы, 2007.- 81б. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Жоғары кәсіптік білім. Магистратура. 6N0117 "Қазақ тілі мен әдебиеті " мамандығы [Мәтін].- Алматы, 2007.- 97б. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Жоғары педагогикалық білім ( Бакалавриат). 5В090200 Туризм мамандығы [Мәтін] = Типовые учебные программы. Специальность << 5В090200 - Туризм >>.- Алматы, 2016.- 152б. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Магистратура. Докторантура. 1-бөлім [Мәтін].- Алматы, 2016.- 230бет. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламалары. Магистратура. Докторантура. 2-бөлім [Мәтін].- Алматы, 2016.- 250бет. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламасы. Атыс дайындығы. 5В010400- Бастапқы әскери дайындық [Мәтін].- Қарағанды, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламасы. Әскери-патриоттық тәрбие негіздері. 5В010400- Бастапқы әскери дайындық [Мәтін].- Қарағанды, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламасы. Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі. 5В010400- Бастапқы әскери дайындық [Мәтін].- Қарағанды, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламасы. Кәсіби бағытталған шетел тілі. 5В010400- Бастапқы әскери дайындық [Мәтін].- Қарағанды, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламасы. Кәсіби қазақ тілі. 5В010400- Бастапқы әскери дайындық [Мәтін].- Қарағанды, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жалпыәскери жарғылары. 5В010400- Бастапқы әскери дайындық [Мәтін].- Қарағанды, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламасы. Педагогика. 5В010400- Бастапқы әскери дайындық [Мәтін].- Қарағанды, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламасы. Педагогикалық іс-тәжірибе. 5В010400- Бастапқы әскери дайындық [Мәтін].- Қарағанды, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламасы. Психология және адам дамуы. 5В010400- Бастапқы әскери дайындық [Мәтін].- Қарағанды, 2016. 1 экз.
Ч48.21

Т42

Типтік оқу бағдарламасы. Тактикалық дайындық. 5В010400- Бастапқы әскери дайындық [Мәтін].- Қарағанды, 2016. 1 экз.
Ч426.81я7

У79 Устемиров, К.

Методика использования технических средств обучения на базе новых информационных технологий [Текст]: Учебное пособие / К. Устемиров, Г.Б. Исаева, Р.Т. Бакиров.- Талдыкорган, 2009.- 123с. 11 экз.
Ч48.21

Э40

Экология - 6М060800 мамандығы бойынша пәндердің типтік бағдарламасы [Мәтін] = Типовые учебные программы дисциплин по специальности 6М060800-Экология.- Алматы, 2017. 1 экз.


Филология ғылымдары

Ш4г

Ж66

XX ғасыр басындағы қазақ әдеби сыны [Мәтін]: Оқу-әдістемелік хрестоматиялық жинақ / Құраст. Қ. Мәдібаева.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖГУ, 2017.- 275б. 20 экз.
Ш143.21я723

А23

Ағылшын тілі практикумы [Мәтін]: Оқу құралы / Баймұқанова А., Батықова Ж., Мұхтарова Ш., Мұхсинова А.- 2-басылым.- Астана: Фолиант, 2010.- 192б. 1 экз.
Ш143.21-4

А23

Ағылшынша-қазақша сөздік: 20 000сөз [Мәтін] / Ахметова С., Тұрсынбаева Ж., Ысқақова Ж., Яровая Е.- 3-ші бас., өнд. толық.- Алматы: Мектеп, 2006.- 400б. 34 экз.
Ш143.21-4

А23

Ағылшынша-қазақша сөздік: 20 000сөз [Мәтін] / Ахметова С., Тұрсынбаева Ж., Ысқақова Ж., Яровая Е.- 4-ші бас., өнд. толық.- Алматы: Мектеп, 2015.- 400б. 1 экз.
Ш163.24я73

А37 Ақбердиева, Б.

Қазақ тіліндегі мифтік жүйе [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Ақбердиева.- Алматы: Арыс, 2005.- 136бет. 2 экз.
Ш5(2=Каз)7

А52 Алтынбеков, Б.

Прерванный полет [Текст] / Бакыт Алтынбеков.- Алматы, 2014.- 292с. 1 экз.
Ш143.21я73

А64

Английский язык для студентов - заочников [Текст]: Учебное пособие.- 4-е издание.- Мн.: Выш. шк., 2005.- 464с. 1 экз.
Ш143.21-43

А64

Англо-русский и русско-английский карманный словарь [Текст] / Авт. - сост. Л. И. Гольденберг.- М.: АСТ, 2010.- 511с. 3 экз.
Ш143.21-4

А 64

Англо-русский и русско-английский словарь для учащихся [Текст]: Грамматический справочник. Около 13 тыс. слов.- М.: ЗАО "Славянский дом книги", 2009.- 383 с. 4 экз.
Ш143.21-4

А64

Англо-русский и русско-английский словарь для школьников. Грамматика. Современная транскрипция [Text]: Грамматический справочник.- М.: Славянский дом книги, 2015.- 441с. 8 экз.
Ш143.21-4

А64

Англо-русский и русско-английский словарь для школьников. Грамматика. Современная транскрипция [Text]: Грамматический справочник.- М.: Славянский дом книги, 2014.- 441с. 1 экз.
Ш143.21я2

А64

Англо-русский словарь Кэмбриджского ученика [Текст] = Cambridge Learner s Dictionary.- New York: Gambridge University Press, 2011.- 1065р. 1 экз.
Ш143.21-48

А64

Англо-русско-казахский словарь туристических терминов [Текст]: Ағылшынша-орысша-қазақша туристік терминдер сөздігі / Под ред. У. А. Айтбаева.- Алматы: Арыс, 2007.- 112с. 1 экз.
Ш143.21-48

А64

Англо-русско-казахский словарь туристических терминов [Текст]: Ағылшынша-орысша-қазақша туристік терминдер сөздігі / Под ред. У. А. Айтбаева.- Алматы: Арыс, 2008.- 112с. 1 экз.
Ш102я73

А93 Аханов, К.

Грамматика теориясының негiздерi [Мәтін]: Оқу құралы / К Аханов.- Павлодар: С. Торайғыров ат. ПМУ, 2010.- 286б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы). 4 экз.
Ш163.24-48

А94 Ахметова, С.Г.

Қазақша-ағылшынша-орысша сөздік [Мәтін] / С.Г. Ахметова.- Алматы: Мектеп, 2007.- 256б. 1 экз.
Ш3(2=Каз)

Ә20 Әбілқасымова, Қ.

Қазақ фольклористикасы [Мәтін] / Қ. Әбілқасымова, А. Тамаев.- Алматы: Бiлiм, 2007.- 240б. 3 экз.
Ш163.24я73

Ә55 Әлімбек, Г.

Қазақ тілі [Мәтін]: Дене тәрбиесі және спорт факультеттрінің студенттеріне арналған оқу құралы / Гауһар Әлімбек.- Алматы: Сөздiк-Словарь, 2005.- 112бет. 1 экз.
Ш163.24я73

Ә55 Әлімбек, Г.

Қазақ тілі [Мәтін]: Дене тәрбиесі және спорт факультеттрінің студенттеріне арналған оқу құралы / Гауһар Әлімбек.- Алматы: Сөздiк-Словарь, 2005.- 112бет. 1 экз.
Ш163.24я73

Ә 55 Әлімбек, Г.

Қазақ тілі. тарих мамандығын игерушілерге арналған [Мәтін]: Оқу құралы / Гауһар Әлімбек, Ә. Мағзұмбекова.- Алматы: Арыс, 2008.- 168бет. 3 экз.
Ш163.24я7

Б42 Бектурова, А.Ш.

Казахский язык для всех [Текст] / А.Ш. Бектурова, Ш.К. Бектуров.- Алматы: Атамұра, 2004.- 720с. 1 экз.
Ш163.24я73

Б40 Бектұров, Ш.К.

Қазақ тілі. Ана тілі деңгейінде үйрету құралы [Мәтін] / Ш.К. Бектұров, А.Ш. Бектұрова.- Алматы: Атамұра, 2008.- 336бет. 11 экз.
Ш143.21-923

Б81 Бонк, Н.

Учебник английского языка. В 2-х частях: Часть 2 [Text]: переиздание / Н. Бонк, Г. Котий, Н. Лукьянова.- М.: Деконт ГИС, 2007.- 511c. 1 экз.
Ш143.21-923

В92 Выборова, Г.

Easy English: Базовый курс [Text]: Учебник для учащихся ср.школ и студ. неяз. вузов / Г. Выборова, К. Махмурян, О. Мельчина.- 2-е изд., испр.и доп.- М.: АСТ-ПРЕСС, 2010.- 384 с. 4 экз.
Ш163.24-5я21

Д 40

Диалектологиялық сөздік [Мәтін].- Алматы: Арыс, 2007.- 800б. 3 экз.
Ш163.24-4

Ж23 Жаксылыкова, А.С.

Казахско-русский словарь с грамматическим приложением [Текст] / А.С. Жаксылыкова, Т.А. Жанасова.- Изд. 5-е.- Кокшетау: Келешек-2030, 2013.- 192с. 1 экз.
Ш163.24-4

Ж88 Жунисбек, А.

Казахско-русский словарь [Текст] / А. Жунисбек, Ә. Жунисбек.- Алматы, 2010.- 152с. 4 экз.
Ш163.24-1я73

Ж91 Жүнісбек, А.

Қазақ тілі дыбыстарының артикуляциялық моделі. I-бөлім [Мәтін]: Оқу құралы / А. Жүнісбек.- Алматы: Арыс, 2005.- 112бет. 2 экз.
Ш5(0)32

И48 Иманғазинов, М.

Антика әдебиеті [Мәтін]: Хрестоматия / М. Иманғазинов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемл. унив., 2017.- 287бет. 10 экз.
Ш5(0)32я73

И48 Иманғазинов, М.

Антика әдебиеті оның көне және кейінгі кезеңдегі қазақ әдебиетімен үндестік-байланыстары. [Мәтін]: Оқу құралы / М. Иманғазинов.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 366бет. 1 экз.
Ш163.24-21я73

И83 Исаев, С. М.

Қазіргі қазақ тілі [Мәтін]: Морфология / С. М. Исаев.- 3-басылым.- Алматы, 2007.- 340б. 6 экз.
Ш163.24-3

К17 Калиев, Б.

Лексико-семантическая и морфологическая структура названий растений в казахском языке [Текст] / Б. Калиев.- Алматы: Мектеп, 1996.- 168с. 8 экз.
Ш143.21я2

К26 Карпенко, Е. В.

1000 самых важных английских слов. Еда и напитки [Текст] / Е. В. Карпенко.- М.: Эксмо, 2011.- 192с. 1 экз.
Ш5(2=Каз)3-3я73

К29 Келімбетов, Н.

Ежелгі дәуір әдебиеті (Қазақ әдебиеті бастаулары) [Мәтін]: ЖОО филология факультеті студенттеріне арналған оқулық / Н. Келімбетов.- Алматы: Атамұра, 2005.- 336бет. 1 экз.
Ш163.24-4

К31 Кеңесбаев, І.

Фразеологиялық сөздік [Мәтін] / І. Кеңесбаев.- Алматы: Арыс, 2007.- 800бет. 3 экз.
Ш163.24я73

К92 Күзекова, З.

Қазақ тілі [Мәтін]: Оқулық / З. Күзекова, Р. М. Әбдіөқұлова.- 2-ші басылым.- Алматы: Раритет, 2011.- 208бет. 2 экз.
Ш163.24я73

К92 Күзекова, З.

Қазақ тілі. Практикалық курсы. (орыс бөлімі үшін) [Мәтін]: Жоғары оқу орындарының экономика факультеттеріне және қаржы институттарына арналған оқулық / З. Күзекова.- 2-ші басылым.- Алматы: Раритет, 2002.- 152 бет. 1 экз.
Ш163.24я7

К92 Күзекова, З.

Қазақша сөйлейміз [Мәтін]: Оқу құралы / З. Күзекова.- Алматы: ИИЦ Азия-Арна, 2010.- 230бет. 1 экз.
Ш5(2=Каз)7-4 Жансүгіров

К96 Кыяхметова, Ш.

Дария кеуде, тау мүсін [Мәтін] / Ш. Кыяхметова.- Талдықорған, 2015.- 428б. 1 экз.
Ш5(2=Каз)7

К96 Кыяхметова, Ш.

Ілияс тағылымы [Мәтін] / Шара Кыяхметова.- Талдықорған, 2015.- 410б. 2 экз.
Ш163.24я73

Қ17

Қазақ тілі [Мәтін]: Жоғары оқу орындарының халықаралық қатынастар факультеттеріне және қаржы институттарына арналған оқулық / З. Күзекова, С. Жусанбаева, Ш. Жарқынбекова, Г. Әлімбек.- 2-ші басылым.- Алматы: Раритет, 2008.- 216бет. 5 экз.
Ш163.24я2

Қ17

Қазақ тілінің орфоэпиялық анықтағышы [Мәтін]: радио, - тележурналистерге арналған көмекші құрал.- Алматы: Арыс, 2004.- 200бет. 1 экз.
Ш163.24-42

Қ17

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 50 мыңға жуық сөз бен сөз тіркесі [Мәтін] / Жалпы редакциясын басқарған Т. Жанұзақов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2008.- 968с. 2 экз.
Ш3(2=Каз)-611

Қ19

Қазақтың Батырлық жырлары [Мәтін] = Казахские героические эпосы.- 110б. 4 экз.
Ш163.24-48

Қ19

Қазақша-ағылшынша-орысша сөздік [Мәтін].- Шымкент, 2010.- 255б. 1 экз.
Ш163.24-4

Қ19

Қазақша-орысша. Орысша-қазақша оқушыларға, студенттерге арналған сөздік. [Мәтін] = Казахско-русский. Русско-казахский словарь для школьников и студентов. 30000 слов / Құраст. Исмагұлова Б., Ережепова Э., Әбдіжапбарова Г.- Алматы: Аруна, 2002.- 416бет. 1 экз.
Ш163.24-4

Қ19

Қазақша-орысша. Орысша-қазақша оқушыларға, студенттерге арналған сөздік. [Мәтін] = Казахско-русский. Русско-казахский словарь для школьников и студентов. 30000 слов / Құраст. Исмагұлова Б., Ережепова Э., Әбдіжапбарова Г.- Алматы: Аруна, 2014.- 416бет. 3 экз.
Ш3(2=Каз)

Қ26 Қалиасқарұлы, Қ.

Шетелдегі қазақ фольклоры [Мәтін] / Қ. Қалиасқарұлы, Н. Қабидашұлы.- Талдықорған: Жетісу университеті, 2009.- 142 б. 1 экз.
Ш163.24-3я73

Қ26 Қалиев, Б.

Сөз мағыналарының негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Қалиев, А. Жылқыбаева.- Алматы, 2002.- 110б. 21 экз.
Ш163.24-1я73

Қ26 Қалиұлы, Б.

Қазіргі қазақ тілі [Мәтін] / Б. Қалиұлы.- Алматы, 2006.- 142б. 2 экз.
Ш400я7

Қ56 Қожағұлов, С.Қ.

Әдебиет теориясы [Мәтін]: Дәрістер курсы / С.Қ. Қожағұлов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015.- 157б. 1 экз.
Ш401я7

Қ56 Қожағұлов, С.Қ.

Өлеңнің айшық - ажары [Мәтін]: Оқу құралы / С.Қ. Қожағұлов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2016.- 120б. 20 экз.
Ш163.24-42

Қ77 Құралұлы, А.

Қазақ тіліндегі етістіктерр мен сөз тіркестерінің түсіндірме сөздігі [Мәтін] / А. Құралұлы.- Алматы: Өнер, 2008.- 248б. 1 экз.
Ш163.24-42

Қ77 Құралұлы, А.

Қазақ тіліндегі зат есімдер мен сөз тіркестерінің түсіндірме сөздігі [Мәтін] / А. Құралұлы.- Алматы: Өнер, 2008.- 256б. 4 экз.
Ш163.24я73

Қ77 Құрманбаева, Ш.

Қазақ тілі. Ақпараттық технология және энергетика мамандығына арналған [Мәтін]: Оқу құралы / Ш. Құрманбаева, А. Мұратбекова.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 248б. 1 экз.
Ш163.24я73

Қ77 Құрманбайұлы, Ш.

Заңгерлерге арналған қазақ тілі [Мәтін] / Шерубай Құрманбайұлы, Г. Әлімбек.- Алматы: Тіл оқу-әдістемелік орталығы, 2008.- 152б. 1 экз.
Ш400я73

М16 Мақпырұлы, С.

Адамтану өнері [Мәтін]: Филология факультеттері студенттеріне арналған оқу құралы / С. Мақпырұлы.- Алматы: Арыс, 2009.- 214бет. 1 экз.
Ш5(2=Каз)7я73

М 35 Мәдібаева, Қ.

Қазіргі қазақ әдебиеті [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Мәдібаева, Мүлік Дәулеткерей.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2017.- 268б. 20 экз.
Ш163.24я2

М44

Мемлекеттік тіл саясаты [Мәтін] = Государственная языковая политика.- Алматы: ИИЦ Азия-Арна, 2010.- 312б. 1 экз.
Ш163.24

М85 Мұса, А. О.

Негізгі мақсат - мемлекеттік тілді меңгеру [Мәтін] / А. О. Мұса.- Алматы: Атамұра, 2011.- 304б. 4 экз.
Ш6(2=Каз)7-4

М86 Мұхаметшин, С.

Бабаларға мың тағзым [Мәтін] / С. Мұхаметшин.- Алматы: Арда, 2013.- 312б. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7-49

М86 Мұхаметшин, С.

Тағдыр таразысы [Мәтін] / С. Мұхаметшин.- Алматы: Дәуiр, 2007.- 224бет. 1 экз.
Ш143.21-4

М98 Мюллер, В.К.

Англо-русский словарь для начинающих [Text] / В.К. Мюллер.- Москва: АСТ, 2016.- 160с. 1 экз.
Ш143.21я7

Н76

Новый английский файл. Начальный уровень. Рабочая книга [Текст] = New English File. Elementary workbook.- New York: Oxford University Press, 2009.- 79р. 1 экз.
Ш143.21я73

О-52 Оксинден, Г.

Новый английский файл. Начальный уровень. Книга для студентов [Text] = New English file. Elementary Student's Book / Г. Оксинден, К. Лэтхем-Койниг, П. Селигсон.- Oxford University Press, 2011.- 159c. 1 экз.
Ш10

О 58 Омарбекұлы, С.

Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері [Мәтін] / С. Омарбекұлы.- Алматы: Арыс, 2007.- 312бет: +8 суретті жапсырма. 1 экз.


Ш141.2-4

О70

Орфографический словарь русского языка [Текст].- Смоленск: Русич, 2002.- 480с. 1 экз.
Ш141.2-4

О-70

Орфографический словарь русского языка для учащихся. 40 000 слов [Текст].- М.: ЛадКом, 2013.- 448с. 1 экз.
Ш163.24-41

О 73

Орфографиялық сөздік [Мәтін] / Құраст.Н.Уәлиұлы, А.Фазылжанова, Қ.Күдеринова, Ғ.Әнес.- Алматы: Тіл білімі институты, 2007.- 480бет. 1 экз.
Ш163.24-49

О 73

Орфоэпиялық сөздік [Мәтін].- Алматы: Арыс, 2007.- 800б. 34 экз.
Ш163.24-7я723

Р18 Рақымбекова, Д.

Аударма теориясы мен тәжірибесі [Мәтін]: Оқу құралы / Д. Рақымбекова, Р. Абисалықова.- Астана: Фолиант, 2012.- 160бет.- (Кәсіптік білім). 1 экз.
Ш163.24-7я723

Р18 Рақымбекова, Д.

Аударма теориясы мен тәжірибесі [Мәтін]: Оқу құралы / Д. Рақымбекова, Р. Абисалықова.- Астана: Фолиант, 2012.- 160бет.- (Кәсіптік білім). 2 экз.
Ш5(2=Каз)

С22 Сарбасова, Қ.Б.

Құлагер поэмасы тілінің сөздігі [Мәтін] / Қ.Б. Сарбасова.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015.- 230бет. 1 экз.
Ш163.24

С22 Сарбасова, Қ.

Қазақ тілі мәселелері [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Сарбасова.- Талдықорған, 2011.- 173б. 1 экз.
Ш163.24-3я73

С22 Сарбасова, Қ.

Қазақ тіліндегі етістікті фразеологизмдер [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Сарбасова.- Астана, 2008.- 240бет. 1 экз.
Ш6(2=Каз)7-44

С63 Соқпақбаев, Б.

Менің атым - Қожа [Мәтін]: Повестер / Бердібек Соқпақбаев.- Алматы: Жазушы, 2001.- 208бет. 1 экз.
Ш5(2=Каз)

С93 Сыдықов, Т.

Дүлдүл ғұмыр [Мәтін]: Зерттеулер, портреттер / Т. Сыдықов.- Талдықорған: Арда, 2013.- 551б. 5 экз.
Ш5(2=Каз)7

С93 Сыдықов, Т.

Рух пен интеллект көкжиегі : зерттеулер, портреттер [Мәтін] / Тұрсын Сыдықов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015.- 361б. 37 экз.
Ш5(2=Каз)7-4

С93 Сыдықов, Т.

Сұңғыла суреткер Һәм көркемдік шындық диалектикасы [Мәтін]: Монография / Т Сыдықов.- Талдықорған: ЖМУ баспасы, 2012.- 342б. 2 экз.
Ш5(2=Каз)7

С93 Сыдықов, Т.

Ілияс Жансүгіров XXI ғасыр көзімен [Мәтін]: Зерттеулер, әдеби портреттер / Т. Сыдықов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2016.- 452б. 10 экз.
Ш5(2=Каз)7

С93 Сыдықов, Т.

Ілияс Жансүгіров және дәстүр жалғастығы [Мәтін]: Зерттеулер, портреттер / Т. Сыдықов.- Алматы: Арыс, 2011.- 488бет. 1 экз.
Ш5(2=Каз)7

С93 Сыдықов, Т.

Ілияс Жансүгіров және дәстүр жалғастығы [Мәтін]: Зерттеулер, портреттер / Т. Сыдықов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015.- 423б. 2 экз.
Ш6(2=Каз)7-5

Т19

Таңжарық шығармалары. Т.1 [Мәтін].- Алматы: Жазушы, 2012.- 480бет. 4 экз.
Ш6(2=Каз)7-5

Т19

Таңжарық шығармалары. Т.2 [Мәтін].- Алматы: Жазушы, 2012.- 480бет. 4 экз.
Ш141.21-48

Т56 Томпсон, Д.

Карманный русско-английский словарь [Текст] = Pocket Oxford Russian Dictionary / Д. Томпсон.- New York: Oxford University Press, 2006.- 920р. 1 экз.
Ш163.24-2я723

Ш21 Шалқарова, Г. И.

Салыстырмалы грамматика [Текст]: Оқу құралы / Г. И. Шалқарова, А. Т. Сатыбаева.- Астана: Фолиант, 2007.- 220б.- (Кәсіптік білім). 1 экз.


Ш143.21-4

Ш65 Шишкинский, А.П.

Новый англо-русский политехнический словарь. 100 000 слов и словосочетаний [Text] / А.П. Шишкинский.- М.: Дом Словянской книги, 2013.- 960 с. 1 экз.
Ш107

І-46

Ілеспе аударма [Мәтін] / Құраст. Ө. Ақыпбекұлы, Г. А. Тұтқышбаева.- Астана, 2007.- 304б. 1 экз.


Өнер. Өнертану

Щ14:Щ15л6

Х58 Хлудов, Н.Г.

Шығармалар каталогы: Кескіндеме және графика [Мәтін] / Н.Г. Хлудов.- Алматы: Эффект, 2003.- 288бет. 3 экз.

Дін. Атеизм

Э38

Д91

Дін мен дәстүр. 1-кітап [Мәтін] / Жинақтаған С. Ибадуллаев.- Алматы, 2014.- 192б. 1 экз.

Әмбебап әдебиеттер

Я6(2К)

А39

Алакөл - Алаколь [Мәтін] = Alakol: Фотоальбом / Құраст. А. Б. Жданко.- Алматы: Эффект, 2012.- 192б. 28 экз.
Я6(2К)

А45

Алматы облысы самғау биіктен. Алматинская область с высоты птичьего полета [Мәтін] = Almaty region from a bird s eye view: Фотоальбом / Құраст. А. А. Ахметов, а. Г. Поздеев, Р. Ф. Бобров.- Алматы: Эффект, 2012.- 208бет. 28 экз.
Я6(2К)

А45

Алматы облысының шөл даласы. Пустыни Алматинской области [Мәтін] = Deserts of Almaty oblast: Фотоальбом / Құраст. А. Б. Жданко.- Алматы: Эффект, 2012.- 192б. 28 экз.
Я6(2К)

Ж56

Жетісу Алатауы - Жетысуский Алатау [Мәтін] = Zhetysu Alatau: Фотоальбом / Құраст. А. Б. Жданко.- Алматы: Эффект, 2012.- 192б. 28 экз.
Я6(2К)

Ж56

Жетісу табиғаты [Мәтін] = Природа Семиречья: Фотоальбом / Құраст. А. Б. Жданко.- Алматы: Эффект, 2012.- 208бет. 28 экз.
Я6(2К)

К67

Көлсай - Кольсай [Мәтін] = Kolsai: Фотоальбом / Құраст. А. Б. Жданко.- Алматы: Эффект, 2012.- 192б. 28 экз.
Я6(2К)

Ш27

Шарын - Чарын [Мәтін] = Charyn: Фотоальбом / Құраст. А. Б. Жданко.- Алматы: Эффект, 2012.- 192б. 28 экз.
Я6(2К)

І-46

Іле Алатауы - Иле Алатау [Мәтін] = Ile Alatau: Фотоальбом.- Алматы: Эффект, 2012.- 192б. 28 экз.


Я6(2К)

Я47 Якушкин, В.

Алтынемел - Алтын-Эмель [Мәтін] = Altynemel: Фотоальбом / В. Якушкин.- Алматы: ТОО<<Издательский дом АСА >>, 2011.- 192с. 130 экз.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет