Педагогика кафедрасыДата30.01.2017
өлшемі275.05 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

УМКД 042-18.19-041-2013

Ред. № 1 от 03.09.2013

Страница изҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ

ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ


СМЖ 3 - деңгейдегі құжаты

ПОӘК

УМКД 042-18.19-041-2013«Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені (студенттер үшін)

№ 1-басылым


«Қазіргі мектептегі оқытудың интерактивті әдістері»


ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В010300 - Педагогика-психология


МАМАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН ПӘННІҢ

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013
1.ӘЗІРЛЕГЕН:

Құрастырушы: 28.08.2013

п.ғ.м., аға оқытушы Мухметова Раукен Женисовна
2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Педагогика кафедрасының мәжілісінде қаралды.

Хаттама № 1 04.09.2013ж.

Кафедра меңгерушісі: ______________ /Джанбубекова М.З./


2.2. Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.

Хаттама № 1 «05» 09.2013ж.

Төрағасы: ________________ /Ахметова Т.Ш./
3. БЕКІТІЛДІ:

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.

Хаттама №1 18.09.2013ж.

ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./


4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (Хаттама №1, 18.09.2013ж. басылымның орнына)

Мазмұны

 1. Жалпы ережелер

2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

3. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4. Курс форматы

5. Курс саясаты

6. Баға қою саясаты

7. Әдебиеттер1.Жалпы ережелер

1.1 Пән және оқытушы туралы жалпы ережелер

п.ғ.м., аға оқытушы Мухметова Раукен Женисовна.


Байланыс ақпараты – тел. 42-25-33, Таңірбергенов 2 ғимарат, Сабақ өткізу орны – №2,№8,№3

Пән аты – «Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістері»

Кредит саны - 3

1.2. Курстың қысқаша мазмұны:

Әлемдік деңгейдегі білім берудің қазіргі парадигмасы білім беруде нәтижеге бағдарлану, оқытуды оқушының жеке тұлғасына бағытталу, ал оқыту әдістерін тұлғааралық қарым-қатынастарға бейімдеу болып отыр. Демек, оқушы білімді дайын күйінде мұғалім түсіндірмесінен алмай, өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйену арқылы танымдық "жаңалық” ашуы шығармашылық тапсырмаларды орындау негізінде әр түрлі өнімдер жасауы тиіс. Нәтижесінде оқушының дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі мен көзқарасы қалыптасуы керек. Интерактивті оқыту – бұл таным іс-әрекетін ұйымдастырудың арнайы нысаны. Ол толық нақтылықты және болжамды мақсаттарды анықтайды.

«Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістері» курсы педагогикалық технологияны іске асыру механизмі шығармашылық өзін-өзі дамыту іс-әрекеті, ол: өзін-өзі анықтау, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі дамыту. Кәсіби шеберліктің жоғарғы шегі шығармашылық еңбек, оқу- тәрбие үрдісін жаңашылдықпен, өзгеріспен құрай білуі, яғни инновациялық қызметті жүзеге асыру.

Оқытудың интерактивті әдістері студенттерге рөльдік ойындар арқылы әр түрлі жағдайда әсерді сезінуге жол ашады, әр түрлі білімдерді синтездеу кезінде шығармашылық  өнім жасауға жағдай жасайды, дегенмен  түрлі жағдаяттар мен мәліметтерді талдап, сараптап, зерттеу барысында жаңалық ашуға көбірек мүмкіндік береді.

«Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістері» дәстүрлі оқыту әдістерінен оқу үрдісінде студенттердің өзінің өмірлік тәжірибелерін пайдалану арқылы есте берік сақтауымен, мәліметтерді талдап, жинақтау арқылы жеке және кәсіптік қабілеттерін аша алуымен ерекшеленеді.

Оқытудың интерактивті әдістері тиімділігінің сыртқы көрсеткіштері ретінде оқушылардың бірлескен әрекет ережелерін мойындай отырып, өзара әрекеттесуге ұмтылуын, топтық рефлексияның дамып, ұжымдық ынтымақтастықтың қалыптасуын, ал әсерлілігінің ішкі көрсеткіштері ретінде оқушылардың өз міндеттері мен құқықтарын түсіне отырып, өзара әрекет дағдыларын меңгеріп, топтық жұмысқа дайын болуын, оқу әрекетінің субъектісіне айнала отырып, өзіндік рефлексиясының дамуын айтуға болады.


1.3. Курстың мақсаты :

Психология педагогика мамандарын даярлауда «Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістері» пәнінің маңызын, «Интерактивті оқыту әдістері» бағдарламасы мектеп оқушыларының тәрбиесінің, оқу үрдісінде интерактивті оқыту әдістерінің дамуы туралы шетел және отандық ғылыми еңбектер мен тұжырымдар басшылыққа ала отырып, студенттерге мектеп оқушыларын оқыту мен тәрбиелеуде интерактивті оқыту туралы теориялық және практикалық білімді меңгерту.
  1. Пәннің негізгі міндеттері

 1. Болашақ мамандарды оқытудың интерактивті әдістерін қолдану қағидаларымен қаруландырып, ғылыми дүниетанымын қалыптастыру;

 2. Мектеп оқушысын оқыту және тәрбиелеуде шығармашылықпен жұмыс жүргізуге үйрету;

 3. Болашақ маманды ғылыми ізденіске, ғылыми әдіснамалық жұмысқа баулу;

 4. Студенттерге тренингтер, рөльдік ойындар арқылы әр түрлі жағдайда әсерді сезінуді, әр түрлі білімдерді синтездеу кезінде шығармашылық  өнім жасауға түрлі жағдаяттар мен мәліметтерді талдап, сараптауды қалыптастыру.


1.5. Пәнді оқу барысында студент білу керек:

білуі тиіс:

- Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістерін және мектептің педагогикасы мен ұғымдары және әдіснамалық негіздері;

- балалардың тұлғалық дамуы және қалыптасу заңдылықтары;

- мектепте интерактивті оқыту әдістерін қолдану барысында балалардың анатомиялық-физиологиялық негізгі заңдылықтары мен дамуы;

- баланың дайындығының мониторингінің ғылыми – теориялық негіздері;

- қазіргі қолданыстағы білімнің стандарты, оқу бағдарламалары, және оқу құралдарының құрылымы мен мазмұны;

- оқытатын пәндердің теориялық негіздерін; оқытатын пәндердің мақсаты мен міндеттері;

- оқу пәндерінің интерактиквті оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін;біліктілігі:

- мектепте интерактивті оқыту әдістерін қолдануда педагогикалық әрекетті үлгілеу, педагогикалық қызметте рефлексияны жүзеге асыру, мақсатты қоя білу, педагогикалық диагностика жүргізу; оқыту және тәрбиелеу үдерісін құруды жүзеге асыру;

- оқу-танымдық әрекетті оқушылардың жас және жеке ерекшеліктеріне сәйкес ұйымдастыра білу;

- оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі технологиясын пайдалану;

- сабақта және сабақтан тыс уақытта интерактивті оқыту әдістерін оқушылардың оқу танымдық мотивациясының негізін түйінді құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында қолдану;

дағдысы:

- компьютерлік және коммуникативті сауаттылық;

- балалардың шығармашылық және сыни ойлауын дамытуға арналған интерактивті оқыту әдістерін қолдана отырып сабақтарды ұйымдастыру және өткізу;

- педагогикалық процесінде инновациялық технологияларды пайдалану.құзыреттілігі:

- оқушылардың түйінді құзыреттілігін қалыптастыру;- оқушыларының қызығушылықтары мен қабілеттерінің мониторнигін жасау;
1.6 Пәннің пререквизиті: жалпы білім беретін мектептердің бағдарламасындағы гуманитарлық пәндер бойынша білім.
1.7. Пәннің постреквизит: «Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістері» курсын оқыту негізінде оқытудың интерактивті әдістерінің негіздері, интерактивті әдістерінің қолданылуы туралы білім мен білік дағдысын қалыптастыра отырып, психо-педагогикалық, тәрбие жұмысының әдістемесі, әлеуметтік педагогика, педагогикалық шеберлік және басқа педагогикалық циклдардағы пәндерді меңгерту.

 1. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


Кесте 1. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлуТақырыптары

Аудиторлық сағаттардың бөлінуі

Дәріс

Семинар

СӨОЖ

СӨЖТақырып-1. Оқытудың әдістері. Сабақ, оған қойылатын талаптар.

3

2

2

2Тақырып-2. Қазіргі оқыту технологиялары туралы жалпы түсінік және олардың мақсаты мен мазмұны.

3

2

2

2Тақырып-3 Интербелсенді, оқытудың интербелсенді әдістері туралы түсінік. Интербелсенді оқыту технологиялары

3

2

1

1Тақырып-4. Оқытудың интерактивті әдістерінің негіздері.

3

2

2

2Тақырып-5. Интерактивті оқытулар: жаңа тәсілдер. Оқыту үдерісінде интерактивті әдістерінің принциптері

3

2

2

2Тақырып-6. Оқытудың интерактивті технологияларын оқу-тәрбие үдісінде тиімді пайдалану

3

1

1

1Тақырып-7. Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері

3

1

1

1Тақырып-8. Педагогикалық инновация негізінде мектеп жұмысын ұйымдастыру

3

1

1

1Тақырып-9. Оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық технологияларды ендіру жолдары

3

1

1

1Тақырып-10 Мектеп мұғалімінің инновациялық іс-әрекеті. Мұғалімдердің инновациялық білім деңгейін көтеру

3

2

2

2 1. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары


Мақсаты: студенттерді курс бойынша тиісті теориялық біліммен қаруландыру.

Міндеттері: әр тақырыпты меңгеру мақсатымен жүйелі білім беру;

пәнге қызығушылығын тудыру және өздігінен жұмыс істей білуге үйрету;

Жоғарғы оқу орындарындағы оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы дәріс болып табылады. Дәріс студенттерге пәнге деген қызығушылығын тудырады.

Дәріс – студенттерде өздігінен терең білім алуға ізденіс туғызады.

Дәріс сабағын тыңдау және жазуға даярлық:

сабаққа кешікпеңіз;

дәріс дәптеріңізді және қаламыңызды ұмытпаңыз;

дәріс барысында мәтінді қалмай жазып отыруға талпыныңыз.Семинарлық сабақтың мақсаты:

• теориялық материалдарды тереңдетіп зерттеу;

ғылыми мәтіндерді сұрыптау, материалды жалпылау дағдысын қалыптастыру, ойлау сынын дамыту және т.б.;

• білімді меңгеруде өзбеттілік, шығармашылық инициатива, шығармашылық қабілеттерін дамыту;

• көпшіліктің алдында сөйлеу, пікірін білдіру және өз көзқарасын қорғау дағдысын қалыптастыру.

Мақсаты: Пән бойынша лекцияда алған білімдерін бекіту, тереңдету және кеңейту.

Міндеттері:

- Пән бойынша алған теориялық материалдарын тереңдету және жүйелеу;

- Библиографиямен өздігінен жұмыс істеу іскерлігін қалыптастыру;

- Аудиторияда өз ойын білдіруге, басқаны тыңдай білуге,өз пікірін қорғай білуге және талқылауға қатысуға үйрету. 1. Курс форматы


Аудиториялық сабақтар келесi түрлерден: дәрiстер (Д), практикалық (Пр) сабақтардан, СОӨЖ , СӨЖ тұрады.

Тақырыптардың барлығы дәрістік, практикалық сабақтарда берілген, қалғаны өздiгiнен орындалады.

Дәрiстiк, практикалық сабақтарды орындау мiндеттi.

Аралық аттестация қортындылары студенттiң сабаққа қатысуын, өздiк жұмыстарын өз уақытында орындауын, сабақ үстiнде жауап беруiн, аралық бақылау нәтижелерiн ескере отырып қойылады.

Олар мiндеттi түрде айтылған уақытында тапсырылуы тиiс. Өз уақытынан кеш тапсырылған бақылау жұмыстарына автоматты түрде төмен баға қойылады.

Студенттердiң бiр-бiрiнен көшiргенi немесе плагиат (дайын тапсырманы көшiру) үшiн оған курс бойынша “қанағаттандырарлықсыз” деген баға қойылады.

 1. Курс саясаты.

Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу, әрбір тақырыпқа конспект жазу. Оқулық материалдары бойынша өз бетімен практикалық үй жұмыстарын көрсетілген уақытта орындау. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.

Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.

Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.

Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиторядан шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.

Ұялық телефон: Сабақ кезінде ұялық телефондар өшірілуі керек.

Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін компьютерлық тест жүйе негізінде жүргізіледі. Емтиханның қорытынды бағасы қорытынды аттестациямен емтиханның орташа проценті арқылы есептеледі.


 1. Баға қою саясаты

«Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістері» пәнін оқытуда екі рет аттестация қойылады. Әр аттестацияны есептеу үшін келесідей критерийлер қарастырылады:

 • Дәріс сабағына қатысу төмендегідей бағаланады:

 • дәріс сабағы – 0 баллға тең.

 • Тәжірибелік сабақтың жауабы – 5,6,7 аптада 20 баллмен бағаланады, ал қалған апталарда 15 баллмен бағаланада.

 • ОСӨЖ бірінші және екінші аттестацияда үш реттен тапсырылады – 10 баллдан.

 • СӨЖ-де бірінші және екінші аттестацияда үшке бөліп тапсырылады – 25 баллдан.

Осы критерийлерге қарап студенттің аттестациясы қойылады.

Кесте 2.

Оқу сағатының түрі

Апта

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

Барлығы

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Дәріс

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

30

2. Тәжірибе

0

15

15

15

20

20

20

105

0

15

15

15

15

15

15

15

105

3. ОСӨЖ
10

0

10

0

10

0

30

0

0

10

0

10

0

10

0

30

4. СӨЖ

0

0

25

0

25

0

25

75

0

0

0

25

0

25

0

25

75

5. Аралық бақылау (рубеж)

0

0

0

0

0

0

60

60

0

0

0

0

0

0

0

60

60

Барлығы:
25

40

25

45

30

105

300

0

15

25

40

25

40

25

100

300

Кесте 3.

СОӨЖ және СӨЖ тапсырмаларды бағалау жүйесі

1

өте жақсы бағасын қою барысында тәлімгер тақырып бойыншы берілген ауысша, жазбаша, тәжірибелік жұмысты толығымен орындаған жағдай ескеріледі; егер нақтылау үшін берілген сұраққа жауап берілмеген жағдайда бір кемшілігі ескеріліп 1-4% алынып койылады

2

жақсы бағасы ауысша, жазбаша, тәжірибелік жұмыс, оның нәтижелері жалпы түрде оқу жоспарына сай, бірақ бір немесе екі өрескел қатесі немесе үш кемшілігі жалпы пайыздан 1 шегеріліп отырылады (дұрыс, бірақ жетілген дәл жауап емес).

3

қанағаттанарлық бағасы егер де ауысша, жазбаша, тәжірибелік жұмыс оның нәтижелері негізінен бағдарламаның талаптарына сай келіп, бірақ 1 өрескел қатесі және 2 кемшілігі болса, немесе 1 өрескел қатесі және 1 өрескел емес қатесі, немесе 2 – 3 өрескел қатесі, немесе 1 өрескел емес және 3 кемшілігі болса, немесе 4 – 5 кемшілігі болса қойылады.

4


Негізінен қанағаттанарлықсыз бағасы жұмыстың жоқтығын көрсетеді, және оқушыға оны қайта жасауды ұсынуға болады.

Дәріс және практикалық сабақтардың қысқаша жоспары.

Тақырып-1. Оқытудың әдістері. Сабақ, оған қойылатын талаптар.

Оқытуды ұйымдастыру түрлері.

Әдіс ұғымы, оқытудың әдістері

Сабақ, оған қойылатын талаптар.


Тақырып-2. Қазіргі оқыту технологиялары туралы жалпы түсінік және олардың мақсаты мен мазмұны.

Қазіргі оқыту технологиялары туралы жалпы түсінік

Қазіргі оқыту технологияларының мақсаты мен мазмұны

Қазргі оқыту технологияларының түрлері


Тақырып-3 Интербелсенді, оқытудың интербелсенді әдістері туралы түсінік. Интербелсенді оқыту технологиялары

Интербелсенді, оқытудың интербелсенді технологялары

Интербелсенді оқыту технологиялардың маңызы мен мақсаты

Интербелсенді оқыту технологияларының ерекшеліктеріТақырып-4. Оқытудың интерактивті әдістерінің негіздері.

Оқытудың интерактивті әдістерінің негіздері.

Интерактив, оқытудың интерактивті әдістері туралы ұғым.

Оқытудың интерактивті әдістерінің маңызы.


Тақырып-5. Интерактивті оқытулар: жаңа тәсілдер. Оқыту үдерісінде интерактивті әдістерінің принциптері

Интерактивті әдістердің мәндік ерекшелігі.

Оқыту үдерісінде интерактивті әдістерінің принциптері

Оқудың интерактивті әдістері үлгілері.


Тақырып-6. Оқытудың интерактивті технологияларын оқу-тәрбие үдісінде тиімді пайдалану

Интерактивті құралдарды пайдаланудың тиімділігі.

Білім беру жүйесінде интрактивті құралдарды пайдаланудың маңыздылығы.
Тақырып-7. Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері

Инновациялық оқыту түсінігі

Инновациялық оқытудың негізгі ілімдері

Инновациялық оқыту әдістемелерін оқу бағдарламасында қолдану.


Тақырып-8. Педагогикалық инновация негізінде мектеп жұмысын ұйымдастыру

Педагогикалық инновациялық іс-әрекет түсінігі

Мектеп жұмысын ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар
Тақырып-9. Оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық технологияларды ендіру жолдары

Инновациялық оқытудың теориялық аспектілері

Инновациялық оқытуды сабақ барысында қолдану

Инновациялық технологияларды оқу-тәрбие саласында пайдаланудың болашағы


Тақырып-10. Мектеп мұғалімінің инновациялық іс-әрекеті Мұғалімдердің инновациялық білім деңгейін көтеру

Инновациялық білім беру жолдары.

Педагогтың инновациялык іс-әрекеттерін қалыптастыру.

Оқудың иинновациялық әдістерін оқу-тәрбие үрдісінде пайдалану.Мұғалімдердің инновациялық білім деңгейін көтеру жолдары маңыздылығы

Апта

СОӨЖ тапсырмаларының кестесі

Тапсырма мазмұны

Ұпай саны

Формасы

1

2

3

4

2 апта

Оқытуда интерактивті әдістері туралы жалпы түсінік.
Реферат.

4 апта

Интерактивті әдістер және олардың түрлері. Интерактивті оқытудың принциптері.
Баяндама

6 апта

Оқытудың интерактивті әдістерінің қолданылуы.
Жоба жасау (слайд)

10 апта

Оқытудың инновациялық әдістері және олардың түрлері.
Конспект

12 апта

Тренингтер мен іскерлік ойындар.
Буклет қорғау

14

Мектеп мұғалімінің инновациялық іс-әрекеті.
Конспект
Апта

СӨЖ тапсырмаларының кестесі

Тапсырма мазмұны

Ұпай саны

Формасы

1

2

3

4

3 апта

Тапсырма. Оқытудың дәстүрлі және жаңа технологияларына салыстырмалы тірек сызбалар

Критериилері

Дәстүрлі оқыту әдістері

Интерактивті оқыту әдістері

МақсатыМазмұныПроцессОқушы әрекетіҰстаз әрекеті

Кестені толтырыңыз

5 апта

Тапсырма. Жаңа оқыту тенологиялар, олардың мақсаты мен маңызы.

Реферат қорғау

7 апта

Тапсырма. Оқытудың интерактивті әдістерінің түрлеріне презентация жасау
презентация жасау

11 апта

Тапсырма. Оқыту үдерісінде интерактивті әдістерді тиімді пайдалану.

Конспект

13 апта

Тапсырма. Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері. Белсенді оқыту әдістемелеріне мысал арқылы талдау
Ассоциограмма жасаңыз

15 апта

Тапсырма. Тренингтер, іскерлік ойындарды оқыту-тәрбие процесінде қолданудың әдістемелері.
Әдістеме жргізі

7. Қолданылған әдебиеттер: 1. Исаева З.А., Мынбаева А.К., Садвакасова З.М., КазНУ им. аль-Фараби, Активные методы и формы обучения в высшей школе 2005ж

 2. Бұзаубақова К.Ж.. Жаңа педагогикалық технология. (Оқулық) Тараз. ТарМУ,2003ж.

 3. Өстеміров Қ.,.Айтбаева А, Қазіргі білім беру технологиялары, Алматы, 2006ж.

 4. Нағымжанова Қ. М., Инновациялық оқыту жағдайларындағы мұғалім қызметінің психологиялық-педагогикалық негіздері. Өскемен, 1999ж.

 5. Білім заңы. Алматы, 2007 ж.

 6. Мұхаметжанова С.Т., Жартынова Ж.Ә., Интерактивті жабдықтармен жұмыс жасаудың әдіс-тәсілдері. Алматы, 2008ж.

 7. Иманбаева А., Оқу-тәрбие үрдісін ақпараттандыру технологиялары. Қазақстан мектебі, №2, 2000

 8. Педагогика журналы №2-2009ж.

 9. Жаңашыл педагогтар іс-тәжірибелері. – Алматы,1991.

 10. Әлімбекова А.С. Білім беруді жаңаша ұйымдастыру тәжірибесінен //Білім- Образование.// №2(8), 2002

 11. Елеубай С. Білім беру технологиясының қазіргі проблемалары. Алматы, 2001. 270б.

 12. Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы- оқушыны дамыту құралы ретінде. –Алматы, 2002

 13. Жұмабаев М. Педагогика. Алматы, Рауан, 1993

 14. Тұрғынбаева Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. Алматы,2000

 15. Тұрлыханова М. Педагогикалық технологиялар оқу үрдісінде. Алматы, 2000

 16. Ұлт тағлымы 2001жыл,№4 73-79бет

 17. Ұлт тағлымы 2006жыл, №4 53-62бет

 18. ХХІғасыр мектебі 2007жыл,№5 5-7бет

 19. Шамова Т.И., Третьякова П.И. Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в современной школе.-М.,1994

 20. Елеубай С. Білім беру технологиясының қазіргі проблемалары. Алматы, 2001. 270б.

 21. Шоқаева Г.Ә. Жаңа технология енгізу арқылы оқу процесінің деңгейін көтеру. №18,5б.//Қазақстан мұғалімі//№18 2002

 22. Курманалина Ш.Х. Совершенствование методической подготовки будущих учителей начальных классов по обучению математике младших школьников: учебное пособие, Алматы: Алем, 1999.-160 с.

 23. Курманалина Ш.Х. Функциональная модель электронной методической системы в колледже: Учебное пособие. – Алматы: Алем, 2000. -206 с.

 24. Курманалина Ш.Х. Совершенствование методической подготовки будущих учителей начальных классов по обучению мптематике младших школьников: учебное пособие, Алматы: Алем, 1999.-160 с.

 25. Курманалина Ш.Х. Функциональная модель электронной мстодической системы в колледже: Учебное пособие. – Алматы: Алем, 2000. -206 с.

 26. Курманалина Ш.Х. Методология и технология создания электронной методической системы в условиях информатизации оброзования: монография. – Алматы: Алем, 2002. – 316 с.

 27. Курманалина Ш.Х. Обновление методического обеспечения учебного процесса в условиях информатизации образования (в соавторстве: Н.Б.Чекалева): Монография. Омск: ОмГПУ, 2002. – 89с.

 28. Жалпы педагогика. Сластенин, Исаев, Шельянов, 2003 ж.

 29. "Педагогика" Безрукова, 1996 ж.

 30. "Педагогикалық технологиялар" Сальникова, 2005 ж.

 31. Бержанов К.Б., Мусин С.М., Педагогика тарихы. Алматы-2004.

 32. Дүйсембекова Ш.Д. Тәрбие үрдісінің ерекшеліктері. Семей 2004.

 33. Педагогикалық ізденіс. – Алматы, 1990. – 8-58; 58-100, 147,215-беттер.

 34. Ұстазға рухани қуат керек. Р.Нұртазина туралы//Қазақстан мектебі, 1999. №1-2. 8-11-бет.

 35. НұртазинаР.Б. Занимательная грамматика. - Алма-Ата, 1963,1973.

 36. Нұртазина Р.Б., Формы патриотического и интернационального воспитания в казахской школе. Сб. научных трудов. – М., 1980.

 37. Фарбер Д.Х. Жизнь – в детях. Народный учитель. – Алма-Ата, 1982.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет