Пән туралы жалпы мәліметтер: Пән оқытушыларыбет2/51
Дата16.11.2022
өлшемі308,27 Kb.
#158447
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
Байланысты:
Ï?í òóðàëû æàëïû ì?ë³ìåòòåð Ï?í î?ûòóøûëàðû
2 5429195883163944690, 7-сынып. Көксерек
Курс

Семестр

Дәріс

Практика/
семинар

ЗертханалықОСӨЖСӨЖБақылау формасы

I-II

I-II

30

15

-

25

80

Компьютерлік тест3. МОДУЛЬ БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптар атауы

Сағат саны

Аптаға сәйкес орындалу мерзімі

I

I-модуль Философияның пайда болуы және дамуы

Дәріс1.1. Ойлау мәдениетінің пайда болуы

2

1-ші апта

1.2. Философияның пәні мен әдісі

2

2-ші апта

Практикалық (семинар) сабақтар1.1. Ойлау мәдениеті

1

1-ші апта

1.2. Философияның пәні, қызметтері
мен міндеттері

1

2-ші апта

ОСӨЖ1.1. Ойлау мәдениеті

2

1-ші апта

1.2. Философияның пәні, қызметтері
мен міндеттері

2

2-ші апта

1 модуль бойынша барлығы

10
1 модуль бойынша бақылау түрі

Тестілеу

II

II-модуль Дүниені философиялық түсінудің негіздері.

Дәріс1.1. Сана, рух және тіл

2

3-ші апта

1.2. Болмыс. Онтология мен метафизика

2

4-ші апта

1.3. Таным және шығармашылық

2

5-ші апта

1.4. Білім, ғылым, техника және технологиялар

2

6-ші апта

Практикалық (семинар) сабақтар1.1. Сана және бейсана: философиялық концепцияларды салыстырмалы талдау. Тіл мен ойлаудың арақатынасын бағалау. Латын графикасына көшу және қазақ тілінің дамуы

1

3-ші апта

1.2. Болмыстың субстанциялық концепцияларын бағалау және онтологияның базалық категорияларын талдау

1

4-ші апта

1.3. Таным философиялық мәселе ретінде

1

5-ші апта

1.4. Ғылымдағы әдіс мәселесі. Ғылым және техника. Қазақстанның үшінші жаңаруындағы цифрлық технология

1

6-ші апта

ОСӨЖ1.1. Сана, рух және тіл

2

3-ші апта

1.2. Болмыс. Онтология мен метафизика

2

4-ші апта

1.3. Таным және шығармашылық

2

5-ші апта

1.4. Білім, ғылым, техника және технологиялар

2

6-ші апта

1 модуль бойынша барлығы

20
1 модуль бойынша бақылау түрі

Тестілеу

III

III-модуль Адам философиясы және құндылықтар әлемі.

Дәріс1.1. Адам

2

7-ші апта

1.2. Өмір және өлім. Өмірдің мәні

2

8-ші апта

1.3. Этика. Құндылықтар философиясы

2

9-ші апта

1.4. Еркіндік философиясы

2

10-ші апта

1.5. Өнер философиясы

2

11-ші апта

1.6. Қоғам және мәдениет

2

12-ші апта

1.7. Тарих философиясы

2

13-ші апта

1.8. Дін философиясы

2

14-ші апта

1.9. «Мәңгілік Ел» және «Рухани жаңғыру» - жаңа Қазақстан философиясы

2

15-ші апта

Практикалық (семинар) сабақтар1.1. Қазіргі философиядағы адам мәселесін талдау тәжірибесі

1

7-ші апта

1.2. Күнделікті тәжірибеде өмірдің мәнін іздеудің маңызды қырлары: философиялық талдау

1

8-ші апта

1.3. Этикалық дилеммалар: жағдаяттық талдау. Қазақ философиясының экзистенциалдық сипаты

1

9-ші апта

1.4. Ерік еркіндігі мәселесін зерделеу және түсіндіру

1

10-ші апта

1.5. Философия және өнер.

1

11-ші апта

1.6. Қоғамдық сана феномені: түрлері, құрылымы, мәні. ХХІ ғасырдағы Қазақстан қоғамдық санасының жаңғыруының мәні. Қазіргі ақпараттық қоғамды философиялық талдау және қазіргі заманның жаһандық талаптарын зерделеу

1

12-ші апта

1.7. Танымның мүмкіндіктері мен шекаралары. Ғылыми таным ерекшеліктері

1

13-ші апта

1.8. Қазіргі заман мәдениеттегі дін философиясы

1

14-ші апта

1.9. Қазіргі ақпараттық қоғамды философиялық талдау және қазіргі заманның жаһандық талаптарын зерделеу. "Мәңгілік Ел" идеясы мен "Рухани жаңғыру" жобасы – Қазақстанның тарихи дамуының жаңа векторлары

1

15-ші апта

ОСӨЖ1.1. Адам

2

7-ші апта

1.2. Өмір және өлім. Өмірдің мәні

1

8-ші апта

1.3. Этика. Құндылықтар философиясы

2

9-ші апта

1.4. Еркіндік философиясы

2

10-ші апта
1.5. Өнер философиясы

21.6. Қоғам және мәдениет

11.7. Тарих философиясы

11.8. Дін философиясы

11.9. «Мәңгілік Ел» және «Рухани жаңғыру» - жаңа Қазақстан философиясы

11 модуль бойынша барлығы

401 модуль бойынша бақылау түрі

ТестілеуБАРЛЫҒЫ

70


ЕСКЕРТУ! Апта мерзімдері акдемиялық күнтізбе негізінде құрылған сабақ кестесіне сәйкес анықталады.


4. ПӘНДІ ОҚЫТУ МАҚСАТЫ:
Философия пәнін оқытудың мақсаты: студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру.


5. ПӘН БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕР:
А) Философиялық, гуманитарлық ұғымдарды, қоғам мен оның кіші жүйелерін зерттеуге арналған теориялар мен тәсілдерді білу және түсіну;
В) Философияның қазіргі заманғы маман дайындау жүйесіндегі рөлін зерттеу, түсіну және осы білімдерді практикада қолдану;
С) Заманауи қоғамның дүниетанымын зерделеп пайымдай білу, байланысын қорытындылау және оларды бағалау қабілеттіне ие болу.
Д) Философиялық, саяси, мәдени, психологиялық білімді кәсіптік қызметте пайдалану дағдыларын үйрету;
Е) Сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру және оны практикада қолдану мүмкіндігі.


6. ПӘНДІ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
(бакалавриат деңгейі бойынша)Блум таксономиясы деңгейлері

Білу және түсіну

Қолдану

Талдау

Синтез

Бағалау

болашақ мамандардың бойында философиялық көзқарастық және әдістемелік мәдениет негіздерін қалыптастыру

философияның пәнін, қызметтерін, негізгі бөлімдерін және бағыттарын білуі;
философияның адам мен қоғам өміріндегі орны мен рөлін түсінуі;
әлемдік және қазақ философиясының негізгі даму кезеңдерін білуі;

арнайы философиялық терминологияны және философиялың категориялық-ұғымдық апаратын қолдануды жасай білуі;
философиялық түпнұсқа мәтіндермен шығармашылық және сыни түрде жұмыс жасауды білуі

зерттеліп отырған философиялық сұрақтар бойынша өз ойларын логикалық түрде баяндауды жасай білуі;
философиялық білімнің генезисі мен дамуының ерекшеліктерін сараптауды жасай білуі.
философияның әртүрлі мәселелері бойынша өзіндік көзқарасын қалыптастыруды және оны дәлелді түрде жақтауды жасай білу;

философияның өзекті мәселері бойынша философиялық сұхбат және пікірталас жүргізу тәсілдерін меңгеру;
көпшіліктің алдында сөйлеу және өзіндік көзқарасын жазбаша түрде дәлелді баяндау және қорғау;

философиядан қажетті ақпаратты ғаламтордан, ғылыми және мерзімді әдебиеттерден кәсіби деңгейде іздеуді меңгеру;
философиялық білімдерді әр түрлі жеке жағдайларда және қоғамдық құбылыстарды сараптауда қолдана білу;

ЕСКЕРТУ!

  • Блум таксомониясы деңгейлері білім алушының әр пән бойынша нақты іс-әрекеттерін сипаттауы керек;

  • деңгейлер сипаттамасында пәннің мазмұнын ашатын ұғымдар қатысуы тиіс;

  • кестеде деңгейлер сипаттамасы мысал ретінде ұсынылды.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет