Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігібет2/2
Дата18.02.2017
өлшемі401,31 Kb.
1   2

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Агротехнология факультеті
Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы

050802 Зоотехния мамандық (тарының) студенттеріне арналған

Ара шаруашылығы пәнінен

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

___________ Т.К.Бексеитов

2011 ж. «___»____________

Құрастырушы: а/ш.ғ.к., доцент Темиржанова А.А.

Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы
050802 Зоотехния мамандығының (тарының)

Күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған

Ара шаруашылығы пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
2011 ж. « » кафедра отырысында ұсынылған № хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________Бурамбаева Н.Б. 20__ж. «____» ________

Агротехнология факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2011ж. « »

№ хаттама


ОӘК төрағасы _____________Жагипарова М.Е. 2011 ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Темиржанова А.А. – Зоотехнология генетика және селекция кафедрасының

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – а/ш.ғ.к. зоотехнология генетика және селекция кафедрасының доценті

Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы А1 корпусында (мекен-жайы), А1-117 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 87182(673685) ішкі 1195 .


2 Пән туралы мәліметтер 050802 Зоотехния мамандығындағы «Ара шаруашылығы» пәні 5 семестрде оқытылады, студенттер жұмысының жалпы көлемі 90 сағат, оның ішінде 90- аудиториялық, 60 - СӨЖ. 5 семестрде – емтихан.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

5

2

90

15

15

-

-

-

60

60

емтихан

Бар-лығы

2

90

15

15

-

-

-

60

60

емтихан


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Пәнің мақсаты:

Студенттерді ауыл шаруашылығы саласындағы ара шаруашылығы бойынша араның биологиясын, өсіру-көбейтуді оқытып, сонымен бірге олардың жалпы табиғаттағы және шаруашылықтық маңызы бойынша мәлімет беріп таныстыру.5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәнің оқу барысында студенттер білуі керек :

Студенттер ара құрылысы, дамуы, тіршілігі, құрылымы, жалпы жүйелері; ара ұясы, оларды көбейту, асылдандыру және қолда өсіру; арамен тозаңдану және ара шаруашылығының ұйымдастыру жұмыстары; араның табиғатта, халық шаруашылығында, адам өміріндегі ролін түсінуге мүмкіндік алады.


Студенттер игеруі тиіс:

Студенттерге оқылған материалды анализдеу, ең негізгісін анықтау, салыстыра білу, дұрыс қорытынды шығару; ғылыми және оқулықты әдебиеттермен жұмыс істей білу; техниканы дұрыс пайдалану;тұқымдарға салыстырмалы морфологиялық анализ жасау және оларды анықтау және үйрету кіреді.6 Пререквизиттер

Ботаника


Зоология

Экология


7 Постреквизиттер

Аң шаруашылығыӘлемдік генофондты пайдалану
8 Тақырыптық жоспар

4.1 ПӘНДЕРДІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
№ р/с

Тақырыптар атауы

Сағат түрлері бойынша қарам-қатынас сағаттар саны
Дәріс

Практика лық (семинар)

СӨЖ
1

Кіріспе.

1
6
2

Араның биологиясы, құрылыс ерекшелігі

2

2

6
3

Ара семьясының құрамы және қарам қатынысы

1


4

Омарта немес ара ұясы құрылысы

2
6
5

Аралардың азықтық қоры

1

2

6
6

Аралардың көбейту

2

2

6
7

Араларды қолда өсіру

1

2

6
8

Ара тұқымдары.

1

2

6
9

Ауылшаруашылық дақылдарын аралармен тозаңдандыру

1

2

6
10

Аралардың аурулары және зиянкестері

2

2

6
11

Ара шаруашылығын ұйымдастыру

1

1

6Барлығы

15

15

60Жалпы пән бойынша

90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Ара шаруашылығы ауыл шаруашылығы саласындағы араның биологиясын, өсіру-көбейтуді оқытып, сонымен бірге олардың жалпы табиғаттағы және шаруашылықтық маңызы бойынша мәлімет бере алады.


10 Курс компоненттері

Тақырып 2. Араның биологиясы, құрылыс ерекшелігі. Араның негізгі қорегі. Араның көбеюі.Өсіп жетілуі.

Тақырып 5. Аралардың азықтық қоры. Өсімдіктен шырының бөлінуіне әсер ететін жағдайлар. Бал беретін өсімдіктерге сипаттама беру. Ара шаруашылығының азақтық қорын жақсарту және ұйымдастыру жұмыстары.

Тақырып 6. Аралардың көбейту. Аралардың тіршілігіне және өнімділігіне әсер ететін жағдайлар.

Тақырып 7. Араларды қолда өсіру. Пакетті семьяларды өсіру.Араларды шырын жинайтын жерге тасмалдау.

Тақырып 8. Ара тұқымдары. Қазіргі кездегі жалпы ара тұқымдары. Қазақстанда және шерелдерде өсірілетін.

Тақырып 9. Ауыл шаруашылық дақылдарын аралармен тозаңдандыру. Тозаңданудың биологиялық негіздері. Жеміс жидектері тозаңдандыру. Техникалық дақылдарды тозаңдандыру.

Тақырып 10. Аралардың аурулары және зиянкестері. Инвазиялық аурулар. Аралардың паразиттері және жабайы зиянкестері.

Тақырып 11. Ара шаруашылығын ұйымдастыру. Қазіргі кездегі ара шаруашылығының жағдайы.


СӨЖ мазмұны

р/н

СӨЖ-дің түрі

Бақылау формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарына дайындық
сабақтарға қатысу

15*1=15

2

Зертханалық жұмыстарға дайындалу

Зертханалық жұмыстардың кестелерін дайындау және т.б.

Зертханалық жұмысты істеу үшін рұқсат алу.

0,5*15=7,5

3

Аудиториялық сабаққа кірмеген қосымша материалдарды оқу, өңдеу

Конспект және т.б.


Коллоквиум және т.б.


1*8=8

4

Үй жұмысын орындау

Конспект

Семинар

20

5

Бақылау шараларға дайындалу межелік бақалауға дайындалу
МБ1 және МБ2, коллоквиум және т.б.

9,5

Барлығы

60

Қорытынды түрлердің өтпелі үлгерім кезіндегі баллдарды бөлу
Бақылау түрі

Баллдардың максимальды саны

Рейтинг 1

Рейтинг 2

Өтпелі бақылау, соның ішінде:

100

100

1

Сабаққа қатысу, дайындалу және топта жұмыс

16

14

2

Практикалық жұмысты әзірлеу және қорғау

40

35

3

Қосымша материалды дайындау

24

24

4

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау,реферат

20

27


Іштей оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Ара шаруашылығы» пәні бойынша 050802 Зоотехния мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг (5 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл

20

20

30

30

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

16

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

2

4

4

4

4

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

40

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

5

10

10

10

10

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ӨОҮТ1
ӨОҮТ2
ӨОҮТ3
ӨОҮТ4
24

Бақылау нысаны

 

К 

 

 К
 К
 К

 

Макс.балл

 6

 6

 

6
6
 6

 

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 
 

 
 

 

20

Бақылау нысаны

 

 

 
 

 

Т1
 РФ

Макс.балл

 

 

 
 

 

10
10

Межелік бақылау100

2 рейтинг (5 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

Бар-лығы

Максималды балл

20

20

30

30

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

14

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

2

4

4

4

2

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

35

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

5

10

10

10

5

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ӨОҮТ5
ӨОҮТ6
ӨОҮТ7
ӨОҮТ8

24

Бақылау нысаны

 

К 

 

К 
 К
К 

 


Макс.балл

 

 6

 

 6
 6
6

 


Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 
 

 
 

 


27

Бақылау нысаны

 

 

 
 
Т2

 РФ

Макс.балл

 

 

 
 
10

 17 

Межелік бақылау
100

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; Д – рұқсат қағазы; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру; ӨОҮТ1 – материалды өздігінен оқуға №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т –№1 тест.

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж. «___»________№_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________ Бурамбаева Н.Б. 20__ж. «___» ____________
Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі
Оқу жұмыс жоспары бойынша қорытынды бақылау емтихан болып саналады.Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша қорытынды бақылау түрлері және өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.
Кесте 4 -Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем бірліктері.

№ р/с

Қортынды бақылау түрлері

Бақылау түрі

Өлшем бірлік

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Үлгерімнің өтпелі бақылауы

0,6


11 Курс саясаты

Дәріс және зертханалык сабақтарына міндетті түрде қатысу қажет. Сабақтың басында қатысқандарың белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайдан айырыласыңдар.

Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:


  1. Сабаққа активті қатысу.

  2. Аудиторияға сыртқы киіммен кірмеу.

  3. Дәріс барысында басқа жұмыс пен айналыспау, ұялы телефонды өшіріп тастау.

  4. Белгісіз себептер мен қатыспаған ұшін – 0 ұпай. Егер науқас болсаңыз немесе басқа да себепкер жағдайларда, керекті құжатыңыз болса жоспарланған ұпайларыңыз сақталады.

  5. Тапсырмалар бақылау шараларының күнтізбелік кестесі бойынша орындалады. Тапсырмаларды кешігіп орындағанда, жинаған ұпайларыңыз кемітіледі.

  6. Емтиханға тек қана барлық тақырыптардан берілген тапсырмаларды орындап тапсырған студенттер жіберіледі.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

1. дәріс, лабораториялық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

2. білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

Білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл жинау үшін лабораториялық сабақтарға қатысу және әрбір лабораториялық жұмысты тапсыру қажет.

Студент міндетте түрде 2 межелік бақылаудан өту керек. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса студент семестрдың соңында, емтиханға босатылмайды.

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1. Аветисян Г.А. Пчеловодства- М., «Колос», 1975.

2. Аветисян Г. А. Пчеловодства- М., «Колос», 1982.

3. Баршников С.И.., Башмаков А.И., Книга пчеловода – А., «Кайнар», 1990


4. Буренин Н.А., Катова Г.Н. Справочник по пчеловодству. М. «Колос» 1977

5. Васильев М Популярная энциколопедия пчеловода. Ростов –на дону. Издательски дом. «Проф-Пресс» 2004.


Қосымша

6. Моргунов В.Н. Все о пчелах. Донецк: изд. Агата.2009.

7. Васиьев Е. Пчелы. М: Молодая гвардия.1981

8. Еськов Е.К. Экология медоносных пчел. М: Росагропромиздать. 1990.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу