ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені “ КӘсіби қазақ (орыс) тілі ”Дата27.05.2018
өлшемі124.13 Kb.

ПОӘҚ 042-18-14.1.12 / 01-2015


Баспа №2

27.08.2015 ж.
8 беттің беті


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ қаласының Шәкәрім атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМЖ 3 дәрежелі құжаты

ПОӘҚ

ПОӘҚ 042-18-14.1.12/01-2015
ПОӘҚ оқытушыға арналған пән «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» бойынша бағдарламасы

Баспа №2


күні 27.08.2015 ж.

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

КӘСІБИ ҚАЗАҚ (ОРЫС) ТІЛІ ”мамандық үшін 5В071100 «Геодезия және картография»

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2015
Алғы сөз


 1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы – Сейтказина Г.С. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, «Геодезия және құрылыс» кафедрасының оқытушысы

«27» 08. 2015 ж., № 1


 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Кафедра мәжілісінде «Геодезия және құрылыс»


Хаттама № 1 «27» 08. 2015 жыл
Кафедра меңгерушісі ____________ Күдерінова Н.А.

2.2 Факультеттің «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды


Хаттама № __ «__» _____ 2015 жыл
Төрайым ____________ Турысбекова Б.Ш.

 1. БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды


Хаттама № __ «__» _____ 2015 жыл

Төрайым ________________Искакова Г.К.

4. №1 баспа 02.09.2014 ж. орнына енгізілген

Мазмұны

1

Қолдану саласы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны

5

5

Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

7

6

Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

7

7

Әдебиеттер

81 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В071100 «Геодезия және картография» мамандығының студенттеріне арналған. Оқу-әдістемелік кешен Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті «Геодезия және құрылыс» кафедрасында оқытылатын маңызды «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнін оқытуды ұйымдастырудың жүйелі негізі болып табылады.2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
Аталған оқытушығы арналған бағдарлама «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

- Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;

- 5В071100 – «Геодезия және картография» мамандығының типтік жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны».
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пән қысқаша мазмұны:

Кәсіби қазақ (орыс) тілі – кәсіптік ортада қолданылатын қазақ тілін үйрену, сонымен қатар қазақ тіліндегі мәтіндермен, аудио және видео материалдармен жұмыс істеу, геодезия мен картографияның атқаратын ролін және мәнін заманауи акпараттык қоғамда басқа да ғылымдармен байланыстыра отырып окыту.


3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

- геодезия және картографияның теориялық және тәжірибелік негіздерін кәсіби тілмен меңгеру;

- осы саладағы анықтамалар мен түсініктерді тұжырымдауға іс жүзінде дағдылану;

- геодезия және картография өндірісін реттейтін анықтамаларды және түсініктерді анықтауға, нормативтік-техникалық құжаттарды түсінуге және талдауға машықтану болып табылады.
  1. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

– геодезия және картография саласында қолданылатын сөздерге, терминдерге түсінік беру, оларды еркін пайдалана білу; кез-келген жағдайда еркін сөйлесу; берілген сұрақтарға өзінің сөздік қорын пайдалана отырып, дұрыс жауап беруге үйрету; белгілі бір тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде айта алатын дәрежеге жеткізу.

3.4 Білім алу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндетті:

білу:


- кәсіби терминдердің қазақ тіліндегі баламаларын;

игеру:


- орыс тіліндегі кәсіби мәтіндерді мемлекеттік тілге айдару;

- нормативтік, инструктивтік және техникалық әдебиеттерді қолдана отырып керекті ақпарат жинау;

дағдылану:

- геодезия және картография саласына қатысты мәтін материалдарын қазақ тіліне аудару;

- бейімделмеген мәтіндермен жұмыс істей алу.

3.5 Пән пререквизиттері:

- қазақ тілі;

- мемлекеттік тілде іс жүргізу.

3.6 Пән постреквизиттері:

- осы пәнді игеру 5В071100 – Геодезия және картография мамандығының арнайы курстарын игеруде қажет.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

Кесте 1

Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ.)

ЗС (сағ.)

ПС

(сағ.)БӨЖ

(сағ.)


БОӨЖ

(сағ.)


Жалпы (сағ.)

Қорытынды бақылау түрі

3

6

2

-

-

30

45

15

90

емтихан


 1. ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫКесте 2


Тақырыптардың аталуы және мазмұны

Сағат саны

1

2

Практикалық сабақтар

1-модуль «Кәсіптік қазақ (орыс) тілі адамзат өміріне картографиялық-геодезиялық саласында қызмет көрсететін пәндік феномен»

Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Заманауи қоғамдағы геодезия және картографияның рөлі және орны. Геодезия және картографияның даму тарихы.

1

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі адамзат өміріне картографиялық-геодезиялық саласында қызмет көрсететін пәндік феномен. Геодезия және картография және басқа да арнайы пәндер саласындағы кәсіби мәдениет және кәсіби тіл. Тіл – этномәдениетті құрушы құрал. Кәсіби тіл жалпыхалықтық тілді дамыту баламасы.

2

Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби сөйлемнің базалық санаттық–түсініктік аппараты. Геодезия және картографиядағы санаттық–түсініктік аппараты.

2

Геодезия және картография саласындағы қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология.

2

Арнайы кәсіби–бағдарланған материал және оны белгілі кәсіби жағдайда қолдану. Геодезия және картография туралы ҚР заңы. ҚР геодезиялық және картографиялық нұсқаулары, нормалары мен ережелері.

2

Геодезия және картография бойынша қазақ (орыс) тіліндегі пән саласының мазмұндық сипаттамасы.

2

Кәсіби жарамдығы. Геодезия және картография саласындағы қазақ (орыс) тіліндегі мәтінді бағдарлау, кәсіби мазмұнда монологтық жеткізу.

2

Геодезия және картография саласындағы кәсіби қазақ (орыс) тілінің өзгеруі және дифференциялануы туралы түсінік.

2

2-модуль «Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру

негіздері»Геодезия саласындағы негізгі анықтамаларды қазақ (орыс) тілінде тұжырымдау.

1

Картография саласындағы негізгі анықтамаларды қазақ (орыс) тілінде тұжырымдау.

2

Геодезия ғылымының даму факторларын тұжырымдау.

2

Теодолиттер мен нивелирлердің жіктелуі.

2

Ғаламдық навигациялық спутниктік жүйелердің қазақ (орыс) тілінде терминдерінің глоссариін және анықтамаларын жасау.

2

Картографиялық–геодезиялық нормативтік–техникалық құжаттарының қазақ (орыс) тілінде терминдерінің глоссариін және анықтамаларын жасау.

2

Геодезиялық аспаптардың техникалық сипаттамаларының және картографиялық туындылардың қазақ (орыс) тілінде терминдерінің глоссариін және анықтамаларын жасау.

2

Ғылыми мақалалар мен баяндамалар жарияланымдарын талдау.

2

 1. БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
  1. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер.

  2. «Геодезия және картографияның даму тарихы» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  3. «Масштабтар. План және карта» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  4. «Геодезиялық торлар» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  5. «Топографилық карталар мен пландар көмегімен шешілетін мәселелер» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  6. «Шартты белгілер» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  7. «Электронды және лазерлік тахеометрлер жайлы түсінік» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  8. «Геодезиялық аспаптармен жұмыс істеу ережелері» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  9. «Теодолиттік түсіріс кезіндегі жұмыстар» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  10. «Геодезиялық жұмыстар кезіндегі техникалық қауіпсіздік және табиғатты қорғау» тақырыпқа баяндама әзірлеу.

  11. «Электронды тахеометрлік түсіріс» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  12. «Заманауи геодезиялық аспаптар» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  13. «Геодезия және картографиядағы ГАЖ» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  14. «GPS–технологияларының геодезияда қолданылуы» тақырыбына баяндама әзірлеу.

  15. «Ғылыми конференциялар» тақырыбына баяндама әзірлеу.


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
Кесте 3

Әдебиеттер және оқу-методикалық құжаттар

Экземплярлар саны

Студенттердің саны

Қамтамасыздық пайыз

1

2

3

4

Қазақша-орысша сөздігі. Р.Ғ. Сыздықова, К.Ш. Хұсайын.- Алматы: Дайк-Пресс.-2008.-960 б.

73

7

100%

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми тусіндірме сөздігі. География және геодезия: 3000-ға
жуық, термин,- Алматы: Мектеп. 2007.- 264 б.

2

7

28%

Зейнулина А.Ф., Балпанов Н.М. Іскери-кәсіби қазақ тілі. - Павлодар, 2007 ж.

10

7

100%


Инженерлік геодезия: оқулық / Т.Тұяқбаев, С.Солтабаева С., Ж.Нукарбекова, Ы.Жақыпбек./- 2013.-319 бет.

40

7

100%


Инженерлік геодезия: оқулық /Игильманов А.– 2010 ж.

10

7

100%7 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі әдебиет:

7.1.1 Қазақша-орысша сөздігі. Р.Ғ. Сыздықова, К.Ш. Хұсайын.- Алматы: Дайк-Пресс.-2008.-960 б.

7.1.2 Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми тусіндірме сөздігі. География және геодезия: 3000-ға жуық, термин,- Алматы: Мектеп. 2007.-264 б.

7.1.3 Зейнулина А.Ф., Балпанов Н.М. Іскери-кәсіби қазақ тілі. - Павлодар, 2007 ж.

7.1.4 Инженерлік геодезия: оқулық / Т.Тұяқбаев, С.Солтабаева С., Ж.Нукарбекова, Ы.Жақыпбек./- 2013.-319 бет.

7.1.5 Инженерлік геодезия: оқулық /Игильманов А.– 2010 ж.
  1. Қосымша әдебиет:

7.2.1 Зейнуллина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман А.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. Павлодар, 2009 ж.

7.2.2 Қазақстан Республикасының 03.07.2002 № 332-2 «Геодезия және Картография туралы» заңы. Астана. 2003.7.2.3 Ғаламтор. Халықаралық геодезиялық және картографиялық өндірісімен айналысатын ұйымдар сайты.

7.2.4 Мұхамадиева Н.Қ. «Іскерлік қазақ тілі». Астана, 2007 ж.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет