ПОӘК 042-18 112/02-2014 №1 Баспа 29. 08. 2014 жДата24.05.2017
өлшемі354,29 Kb.
ПОӘК 042-18-4.1.-112/02-2014

№ 1 Баспа 29.08.2014 ж.

Бет беттенҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті3 деңгейлі СМЖ құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18-4.1.-112/02-2014«Банктік қадағалау» пәні бойынша студентке арналған пәннің бағдарламасы

Баспа № 1 11.09.2014ж.


«5В050900»- «ҚАРЖЫ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН

«БАНКТІК ҚАДАҒАЛАУ»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2014

Алғы сөз
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ:

Құрастырушы:____________ «29»_08_2014ж. Шакаримова Г.М.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қаржы» кафедрасының отырысында талқыланды және бекітілді


Хаттама № 1 29.08.2014 ж
«Қаржы» кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.к., доцент ____________С.Ж. Ибраимова
2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында мақұлданды
Хаттама №1 09.09.2014ж
Оқу-әдістемелік бюросының төрағасы __________ С.Х. Тойкин

3. БЕКІТІЛДІ:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді және басылымға жіберуге ұсынылды
Хаттама № 1 11.09.2014 ж

ОӘК төрайымы, оқу-әдістемелік жұмыстар бойынша

проректор_____________ Г.К.Искакова
4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны1

Жалпы мәліметтері

4

2

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттар бөлу

5

3

Пән оқуының әдістемелік нұсқаулары

7

4

Курс форматы

7

5

Курс саясаты

9

6

Баға қою саясаты

10

7

Әдебиеттер

12


1.ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕРІ
1.1. Оқутышы туралы және пәні бойынша жалпы мәліметтер

 • Дәріс берушінің аты-жөні - Шакаримова Г.М.

 • Кафедра «Қаржы»

 • Байланыс ақпараты-т. 530316, №8 оқу корпусы, № 230 кабинет;

 • Оқу орны 230 ауд.

 • Пәннің аты- «Банктік қадағалау»

 • Несие саны- 3

 • Оқу жоспарынан көшірме (1кесте)

Кесте 1- Оқу жоспарынан көшірмеКурс

Семестр

Несие

Дәріс

Практ.

сабақ


ОӨЖ

ООӨЖ
Барлығы

Бақылау

түрі


1

1

3

30

15

23

67

135

Емтихан

«Банктік қадағалау» курсы «Қаржы» мамандығының пәні болып табылады, бұнда банктік қадағалаудың ерекшеліктері оқытылады.

Курсты оқу қажеттілігі нарықтық экономика шарттарындағы банктік жүйенің әрекет етуінің ерекшелігімен шартталған және банктердің қазіргі қоғам инфрақұрылымының маңызды элементтері ретінде көрінуі олардың қызметін ұдайы қадағалау мен аудиторлық тексеруді талап етеді.

Барлық банктерде жүргізілетін қадағалау мен аудит экономикалық дамудың қазіргі кезеңінде банк мүлігінің, ақша қаражаттарының, несиелердің, қорлардың жағдайы мен қозғалысы туралы, кірістер мен шығыстар туралы, банктердің пруденциалды нормативтерді сақтауы туралы сенімді ақпарат ағыны болып табылады.

Банктік қадағалау органдарының мәліметтері бойынша және аудиторлық тексерудің нәтижелері бойынша ұсынылатын берілген ақпарат банкке ғана емес, сонымен қатар құрылтайшыларға, инвесторларға, салық қызметіне қажет.

Курстың негізгі мақсаты - банктердің қызметіндегі банктік қадағалау туралы барлық ақпаратты кешенді, құрылымданған түрде ұсыну, бұл оқу курсын айтарлықтай деңгейде жеңілдетуге мүмкіндік береді.

«Банктік қадағалау» курсын экономикалық «Ақша, несие, банктер», «Банк ісі», «Банктердегі бухгалтерлік есеп және аудит», «Банктік тәуекелдер», «Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау» секілді пәндерді оқығаннан кейін игереді.

Бағдарламаға сонымен қатар ұсынылатын әдебиеттер тізімі енгізілген, бұған Қазақстан Республикасының Заңдары, Президент Жарлықтары, ресми материалдар мен нормативті актілер, оқулықтар мен оқу құралдары кіреді.1.2. «Банктік қадағалау» курсын оқытудың негізгі мақсаты мен міндеті болып студенттердің тек теориялық және әдістемелік аспектілер жайлы білім алуы ғана емес, сонымен қатар студенттерге коммерциялық банктердің жұмысын объективті түрде бағалауға мүмкіндік беретін банктік қадағалаудың шығармашылық білімін және тәжірибелік дағдыларын беру болып табылады.

1.3. Мамандыққа қатысты курс міндеттері:

 • студенттердің банктік қадағалаудың негіздерін игеруі;

 • студенттердің банктік қадағалаумен және банктік операциялар аудитімен байланысты мәселелерді шешуді және тәжірибелік дағдыларды үйренуі;

 • банктік қадағалаудың теориясы мен практикасын түсіну және оның негізгі ережелерін қолдану.

1.4. Пәнді оқудың нәтижесінде студент міндетті:

- қаржы-экономикалық міндеттердің алуан түрін шешу кезінде аналитикалық ойлауды қалыптастыруы және дамытуы;- банктік қызметті қадағалау мен аудитті жүргізе алу, тексерілген банктік операцияларды талдау және бағасын беруі;

- банктік қадағалау және аудит облысында кәсіби қызығушылық тудыруы;

- алынған теориялық білімдерді іс жүзінде қолдана алуы, Қазақстан Республикасындағы банктік қызметтің жақсаруына мүмкіндік беретін іс-шараларды әзірлеуі;

- банктік қадағалаудың негізгі экономикалық категориялары туралы, банкирлер қызметінің негіздері туралы түсініктерінің болуы.

1.5 Курс пререквизиттері: -1.6. Курс постреквизиттері: -

2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР БӨЛУ
Кесте 1Тақырыптардың атаулары

Сағат

Әдебиет

Дәріс

СПС

МОӨЖ

МӨЖ

1.

Тақырып 1. Банктік реттеу мен қадағалаудың мақсаты мен қажеттілігі

2

1

2

6

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008

2

Тақырып 2. Ұлттық банк және банктік қызметті реттеудегі оның ролі және мәні

2

1

2

6

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008

3

Тақырып 3. Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің қызметін реттеудің құқықтық аспектілері

2

1

2

6

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008

4

Тақырып 4. Банктердің міндетті пруденциалды нормативтерді сақтауын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

2

1

2

6

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008

5

Тақырып 5. Банктің құрылтайшылық құжаттарын және жарғылық қорды құрудың заңдылығын тексеру.

2

1

2

6

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


6

Тақырып 6. Банктің несиелік портфелін анықтауды қадағалау және аудит жүргізу.

2

1

2

6

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008

7

Тақырып 7. Банкте бухгалтерлік есептің қойылуын қадағалау және аудит жүргізу.

2

1

2

6

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008

8

Тақырып 8. Кассаны және кассалық операцияларды банктік қадағалау және аудит жүргізу.

2

1

2

6

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


9

Тақырып 9. Банктің есеп айырысу операцияларын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

2

1

1

6

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


10

Тақырып 10. Банктің активті операцияларын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

2

1

1

6

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


11

Тақырып 11. Бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларды банктік қадағалау және аудит жүргізу.

2

1

1

2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


12

Тақырып 12. Банк кірістерін, шығыстарын және пайдасын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

2

1

1

2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


13

Тақырып 13. Валюталық операцияларды банктік қадағалау және аудит жүргізу.

2

1

1

1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


14

Тақырып 14. Қадағалау мен аудиттің қорытынды сатысы.

2

1

1

1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


15

Тақырып 15. Банктік бақылау мен қадағалауды ұйымдастырудың шетел тәжірибесі.

2

1

1

1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008

Барлығы

30

15

23

67
3. ПӘН ОҚУЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық келесі жағдайда құрылуы керек, яғни магистрант әдістемелік нұсқаулықпен таныса отырып, пәнді үйрену процесін ұйымдастырудың үйлесімді жағын қарауы қажет.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігімен бекітілген, жұмыс бағдарламасына сәйкес, ұсынылып отырған ПОӘК әртүрлі экономикалық мамандықта оқитын магистранттың негізгі курс сұрақтарын қамтиды.

«Банктік қадағалау» курсын зерттеу экономика мен қаржыларда нарықтық негіздері қолдану жөнінде қолданымстағы шаруашылық практиканы белсенді қолдануы қажет етеді. Сондықтан нарықтық қатынастардың дамуының жинақталған тәжірибесін және олардың қаржыға әсерін талдай және қорытындылай отырып, нарықтық экономиканың дамуының болып жатқан үдістерлеріне үнемі көңіл бөліп отыру қажет. Бұл үшін курсты игеру кезіңде магистранттардын жеке дара жұмысы, олардың курстық жұмыстар дайындау, магистранттық конференциялар мен басқа ғылыми–практикалық іс-шараларға баяндамалар даярлап, қатысуы қарастырылады.

Магистрант ол үшін оқытушының келесі ұсыныстарын пайдалануы қажет: • Дәрістік және тәжірибелік сабақтарға арналған дәптерлерді енгізу;

 • СТС-на міндетті түрде дайын боуы керек;

 • Үй тапсырмаларын орындау.

Сондықтанда оқу барысында заңдық және нормативті-құқықтық базаны, сонымен қатар экономикалық журналдар мен газеттерден материалдарды пайдалану қажет;

Әдістемелік ұсыныстар: ұсынылған курс бойынша негізгі әдебиеттерді пайдалану, сабақтың мазмұнына сәйкес құрылған сұрақтар бойынша ауызша сұрауды жүргізу, бақылау жұмыстары үшін сұрақтарды жазбаша түрде тәжірибелік сабақтарға арналған дәптерде жүргізу.4 КУРС ФОРМАТЫ
«Банктік қадағалау» оқу барысында қаржылық-несиелік сұрақтары бойынша ҚР үкіметінің экономикалық саясатының білімін, шаруашылық субьектілерінің даму жағдайын талдау, кәсіпорынның бизнес жоспарын құру, қаржылық жоспарды құрастыруды жетік білуі қажет.

Оқу барысында заңдылық және нормативті-құқықтық базаны, сонымен қатар экономикалық газет-журналдардан экономикалық мақалаларды пайдалану керек;

Теориялық-әдістемелік және практикалық сипаттары, тәжірибе сабақтары ауызша және жазбаша жауаптарды қарастыратын интенсивті режимде болады. Сондықтан негізгі және қосымша әдебиеттермен жұмыс істеп, төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындау қажет.

Әдістемелік нұсқаулар: берілген курс бойынша негізгі әдебиеттерді пайдалану керек, ауызша сұрауға арналған сабақ мазмұнына сәйкес сұрақтар, бақылау жұмыстарының сұрақтарын, есептерді тәжірибелік сабаққа арналған дәптерге жазу керек.

Магистранттарға жеке тапсырмалар мен есептер шығаруға беріледі. Тәжірибелік тапсырмаларды орындау топ бойынша жүргізіліп тапсырылады. Әрбір топ курс барысында бір ауызша презентация тапсыруы керек. Әрбір жұмыс және тәжірибелік сабақтың талдауын әрбір магистрантпен жеке орындалуы тиіс.

Аудиторияда берілген есеп сабақ барысында есептелуі тиіс. Бұндай есептер күтпеген жерден болуы мүмкін және қайта қарастыруға болмайды.

Тәртіп: сабақ барысындағы тәртіп бұзушылық кезінде аудиториядан шығару немесе барлық курсқа «қанағаттанбайтын» баға қою шаралары қолданылады.

Бақылау жұмыстары: оларды орындау міндетті және белгіленген мерзімде өкізілуі қажет. Кешіріктіріліп өткізілген жұмыстың бағасы төмендетіледі.

Аралық аттестация: Аралық аттестацияның нәтижесі сабаққа қатысуының магистранттың өзіндік жұмысының орындалуы, ауысша сұрау мен жазбаша түрдегі жауаптар, аралық бақылаудың нәтижесі есебінен қойылады.

Көшіру және плагиат: Кез-келген көшіру немесе ұрлық (дайын тапсырмаларды пайдалану, көшіру) «қанағаттанбайтын» деген баға қою шаралары қолданылады.

Ұялы телефондар: Сабақ барысында өшірілуі тиіс.

Емтихан: қортынды емтихан «Банктік қадағалау» курсы бойынша билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Емтихан барлық өткен мәліметтерді қамтиды. Емтихан кезінде көшіруге тиым салынады.

Аудиторлық дәріс курсы магистрант білімін жүйелендіретін негізгі және маңызды көзі болып табылады.

Дәріс – берілген пәннің теориялық сұрақтарын қарастыру мақсаты болып табылатын оқу сабағының нысаны.

Дәрістің негізгі бағыты барлық оқу сабақтарының, сонымен қатар магистранттардың өздік жұмыстарының негізгі мазмұны мен сипатын, негізгі бағыттарын анықтай отырып, білім негізін салу.

Берілген пәнді тиімді оқыту шарты болып практикалық (семинарлық) сабақтарды жүргізу табылады.

Практикалық сабақтар – магистранттардың өз бетінше жұмыс орындауын дамытуға және практикалық талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу сабақтарының нысанының бірі болып табылады. Пән бойынша практикалық сабақтар магистранттарға ғылыми әдебиеттер негізінде өздік жұмыстарды орындауға және ауызша өз ой-пікірін жеткізе білуге мүмкіндік беретін семинарлар түрінде өткізіледі.

Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспар бойынша жүргізіледі және магистранттардың үнемі сабаққа дайындығын, олардың жауаптарын мұқият тыңдауды, теориялық білімді есептер мен тапсырмаларды орындаумен бекітуді талап етеді.

Практикалық сабақтар пәннің күрделі сұрақтарын терең меңгеруге және магистранттардың өздік жұмыстарын қорытындылаудың негізгі нысаны болып табылады. Осы практикалық сабақтарда магистранттар проблеманы білікті жеткізе білуге, өз ой-пікірін еркін айта білуге мүмкіндік береді.МОӨЖ орындауға әдістемелік нұсқау: оқытушының жетекшілігімен магистранттың өздік жұмысына төменде көрсетілген курстық жұмыс тақырыптары жатады.ООӨЖ ауызша сұрау түрінде жүргізіледі. ООӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: жұмыс А4 стандартты парақтың бір жағына жазылады. Жұмысты орындау барысында келесідей өлшемдерді сақтау қажет: сол жағынан - 25-30 мм, оң жағынан – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағынан – 20 мм. Қызыл жол бес белгіге немесе 15-17 мм-ге тең.

Екінші жағдайда жұмыс мәтіні компьютерде Microsoft Word мәтіндік редакторінде, Timеs New Roman шрифімен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалық интервалмен басылады. Курстық жұмыстың жалпы көлемі 25 беттен кем болмауы тиіс.

Магистрант жұмысты орындау үшін барлық ақпараттарды, яғни Интернет жүйесінің ақпараттарын мәтінде сәйкес сілтемелер көрсету арқылы қолдануға болады.

Егер берілген тақырып сандық мәліметтермен қарастыруды қажет етсе, онда ақпарат көздерінен кейінгі сандық мәліметтер келтіріуі керек.

Курстық жұмысты жазу барысында міндетті түрде тақырып бойынша сандық мәліметтер келтіріліп, оларға қаржылық және экономикалық талдаулар жасалып, оған талдау жасалады. Курстық жұмысты орындаған соң берілген тақырып бойынша қолданылған әдебиеттер тізімі жазылып, магистранттың қолы мен орындаған мерзімі көрсетілуі керек.

МӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: «Банктік қадағалау» курсы бойынша кредиттік технология магистранттарыменмен МӨЖ реферат түрінде орындалады. МӨЖ орындауға кіріскенде магистранттар берілген ревераттың тақырыбын зерттеуі керек. Сонымен қатар ұсынылған әдебиеттер мен инструктивтік материалдарды қолдануға болады. Жұмыс А4 стандартты парақтың бір жағына жазылады. Магистранттарға өздік жұмысты дәптерге жазуға рұқсат етіледі. Жұмысты орындау барысында келесідей өлшемдерді сақтау қажет: сол жағынан - 25-30 мм, оң жағынан – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағынан – 20 мм. Қызыл жол бес белгіге немесе 15-17 мм-ге тең.

Жұмыс тақырыбын қолжазба түрінде немесе компьютермен жазуға болады. Қолжазба әдісімен мәтін қара немесе көк түсті сиямен, анық жазумен жазылуы тиіс. Бір жұмыста түрлі түсті сия қолдануға болмайды (графиктерді, диаграммаларды, суреттерді, кестелерді орындағанда түрлі түсті сия қолдануға болмайды.)

Екінші жағдайда жұмыс мәтіні компьютерде Microsoft Word мәтіндік редакторінде, Timеs New Roman шрифімен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалық интервалмен басылады. Жұмыстың жалпы көлемі 5 беттен кем болмауы тиіс.

Рефератқа қысқаша жоспар құру керек. Рефератты орындаған соң берілген тақырып бойынша қолданылған әдебиеттер тізімі жазылып, магистранттың қолы мен орындаған мерзімі көрсетілуі керек.


5. КУРС САЯСАТЫ
Қатысу - магистрант дәріске, практикалық сабақтарға міндетті түрді қатысуы керек. Егер сіз белгілі бір себептермен сабаққа қатыспасаңыз, онда меңгермеген мәліметтер үшін жауапкершілікті өзіңізге аласыз.

Тәртіп - сабақ барысында тәртіп бұзушылық үшін магистрант аудиториядан шығарылып жіберіледі және курс бойынша «қанағаттанарлықсыз» деген баға алады.

Бақылау тапсырмалары – олар міндетті түрде орындалып, белгіленген уақытта тапсырылуы керек. Мерзімінен кеш тапсырылған жұмыстардың бағасы кемітіледі.

Үй тапсырмасы - әрбір сабаққа магистранттар әдебиеттердің негізгі және қосымша тізіміне сәйкес дайындалуы керек. Сабаққа кешігіп қалған немесе дәріске қатыспаған магистранттар автоматты түрде 0 балл алады.

Тапсырмаларды дайындамау: кешіктіріліп тапсырылған жұмыстарды балдары кемітіледі.

Межелік аттестация - межелік аттестация қорытындысы сабаққа қатысу есебімен, магистранттың өздік жұмысымен уақытында тапсыруымен, сабақ барысында ауызша не жазбаша формада жауап беруімен бағаланып, межелік бақылаудың қорытындысы ескеріліп шығарылады. Семестр барысында 2 межелік аттестация өтеді, тезаурустық әдіс бойынша 2 рет компьютермен межелік бақылау тапсырылады..

Көшіріп алу және плагиат – кез келген көшіріп алу немесе плагиат (басқа магистранттардың дайын жұмыстарын көшіріп алу) үшін аудиториядан шығарылып жіберіледі немесе бүкіл курс бойына «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.

Ұялы телефондар – сабақтың өтуі барысында өшіріліп тастауы керек.

Емтихан – « Банктік қадағалау » курсы бойынша қорытынды емтиханды магистранттар ауызша түрңде, компьютермен тест негізінде тапсырады. Емтихан барлық оқытылған курсты қамтиды. Емтихан кезінде көшіріп алуға қатаң түрде тыйым салынады.

Магистрант білімін бақылау келесідей формада іске асырылады:

ағымдағы бақылау (апта сайын)

межелік бақылау ( 7 және15 апта)

қорытынды бақылау – академиялық кезеңнің соңында өткізіледі (мамандықтың білім беру стандартына сәйкес)

Ағымдағы бақылау – бұл оқытушының жетекшілігімен магистранттардың дәріс, практикалық және өздік жұмыс орындауын жүйелі түрде тексеру.

Пәнді оқыту кезінде магистрант білімін ағымдағы бақылаудың келесідей түрлері қолданылады:

-ауызша сұрау;

-жазбаша жұмыс;

- коллоквиум;

- үй тапсырмасын қорғау;

-дискуссия, тренинг, дөңгелек үстелдер, кейстер;

-тесттер, -есептер.


6. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
Рейтингті есептеу оқытушының сабақ журналы бойынша жүргізіледі

Оқытушы магистрантты бағалаған жұмыс түрлері: • Сабаққа қатысу;

 • ОМӨЖ орындау кестесі бойынша аудиторлық бақылау жұмыстарын орындау (АБЖ);

 • МӨЖ орындау кестесі бойынша үй тапсырмасын орындау (ҮТ);

 • Өздік жұмыс кестесін орындау (ӨЖК);

 • Магистранттардың ғылыми конференцияларға, пән бойынша олимпиадаларға және т.б. қатысу;

Курстың жеке құрамдас бөліктері бойынша баға қою критерийлері төменде көрсетілген.

Қатысу: Дәрістерге, тәжірибе сағаттарына қатысу қатаң түрде міндетті. Егер белгілі бір себеп бойынша сіз сабаққа қатыса алмасаңыз, бүкіл игерілмеген материалға жауапты боласыз.

Үй жұмысы: Әр сабаққа магистрант негізгі және қосымша әдебиет тізіміне сәйкес дайындалу қажет.
Кесте 3- Әр түрлі жұмыстарды бағалау критейлері

Кесте 3Апта

Бақылау түрі

Балл

Ескерту

1

2

3

4

1

1 және 7 апта аралығында аудиториялық сабақтарға қатысу

Ауызша сұрау30
5
2

Ауызша сұрау

15
3

Ауызша сұрау

ОӨЖ ( үй тапсырмасын орындау, эссе жазу)15

40

4

Жазбаша сұрау. Экономикалық диктант. Тесттер.

20
5

Үй тапсырмасын қорғау. Кейстар. Дискуссия.

20
6

Жазбаша және ауызша сұрау. Тесттер.

ОӨЖ ( үй тапсырмасын орындау, эссе жазу)25
40
7

1 Межелік бақылау

90
1 және 7-ші апты бойынша балдар

300
8

8 және 15 апта аралығында аудиториялық сабақтарға қатысу

Ауызша сұрау30
5
9

Ауызша сұрау

10
10

Ауызша сұрау

ОӨЖ ( үй тапсырмасын орындау, эссе жазу)10

40

11

Жазбаша сұрау. Экономикалық диктант. Тесттер.

15
12

Үй тапсырмасын қорғау. Кейстар. Дискуссия.

15
13

Ауызша сұрау. Дискуссия.

20
14

Жазбаша және ауызша сұрау. Тесттер.

ОӨЖ ( үй тапсырмасын орындау, эссе жазу)
25
40
15

2 Межелік бақылау

90
8 және 15-ші апты бойынша балдар

300
Емтихан бойынша

400
Академиялық кезең үшін

1000недели

Р1

max


недели

Р2

max


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Дәріс

+

+

+

+

+

+

+

(30)

+

+

+

+

+

+

+

+

(30)

ПЗ

5

15

15

20

20

25

0

100

5

10

10

15

15

20

25

0

100

ОӨЖ

0

0

40

0

0

40

0

80

0

0

40

0

0

0

40

0

80

Бақылаурейтингі90

90


90

90

(300)

270

(300)

270

Р1- Бірінші рубеждік рейтингі

Р2- Екінші рубеждік рейтингі

Магистранттардың әр түрлі жұмыстарды бағалаудың деңгейлері мен критейлері


Кесте 4– Келесідегі жүійде магистранттың емтихандағы білімін бағалайтын

Бағаның әріптік

ЭкивалентіБАҒА


БАЛЛ


Пайызбен

А

А-


Өте жақсы

Өте жақсы4,00

3,67


95-100

90-94


В+

В

В-Жақсы

Жақсы


Жақсы

3,33

3,00


2,67

85-89

80-84


75-79

С+

С

С-Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлық


2,33

2,00


1,67

70-74

65-69


60-64

С+; Д+

өтпелі балл

1,33

55-59

Д+

Д


Төменгі өтпелі балл

1,000

50-54


F

Ең төменгі балл

0,00

0-49

I

Аяқталмаған

NA

0

W

Шығарылған

NA

0

AW

Әкімшілік бойынша шығарылған

NA

0

Р

Өтті (қорытынды тест үшін)

NA

07. ӘДЕБИЕТ
«Банктік қадағалау» курсын оқу барысында алғашқы бастамалар ретінде алға шығатын заңнамалық және оқу әдебиетін білу маңызды роль атқарады.


 1. Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылдың 12 қарашасындағы «Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» Жарлығы.

 2. 1995 жылдың 31 тамызынан Заң күші бар «Банктер және банктік қызмет туралы» Заң.

 3. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы Заң. 1995 жылдың 30 наурызынан Заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.


Негізгі әдебиет

 1. Қазақстан Республикасының банк құқығы :Оқу құралы /Давыдова, Л. - 2006

 2. Банк ісі /Мақыш С.Б., Ілияс А.Ә. - 2004

 3. Қазақстанның банк жүйесі /Сейітқасымов Ғ. - 2008

 4. Банк ісі /Хамитов Н.Н. - 2006

 5. Коммерциялық банктер операциялары /Мақыш С.Б. - 2004

 6. Банковское дело /Хамитов Н.Н: - 2005

 7. Банковская система Казахстана /Сейткасимов Г. - 2008

 8. Банковское дело (Настольная книга банкира) /А.А.Абишева - 2007

 9. Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Қосымша әдебиет

1. Коммерциялық банктер операциялары /Мақыш С.Б. - 2002

2. Банковский надзор в Казахстане /Хамитов Р.Ж., Байбулатов Р.Ж. - 2001

3. Деятельность коммерческих банков /А.В.Калтырина - 2004 1. Ачкасов А.Н. Активные операции коммерческих банков. - М.; Консолтбанкир, 1994 г.

 2. Банки и банковские операции./ под ред. Жукова Е.Ф.-М.,1997г.

 3. Банковское дело: Учебник под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М; Финансы и статистика, 1995 г.

 4. Борискин А.В. и др. Деньги, кредит, банки. -Спб, 2005г.

 5. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина - М.; Банк и биржевой научно-консультативный центр, 2005г.

 6. Банковское дело: Справочное пособие. Под ред. Ю.А. Бабичевой - М.; Экономика, 1993 г.

 7. Банковское дело и финансовое управление рисками. Учебное пособие. М. Озиус и Б. Путнам. (на русском и английском языках) под редакцией Шакила Фаруки. ИЭР Мирового банка Вашингтон, 1992.

 8. Долан Э. Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбелл Розмари ДЖ. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика”, Пер. с англ. Л. 1996 г.

 9. “Деньги, кредит, банки”. Учебник под ред. проф. Г. Сейткасимова; Алматы, КазГАУ; “Экономика”. 2006 г.

 10. Деньги, кредит, банки./ Под ред. Жукова Е.Ф.-М., 2000г.

 11. Кочмола К.В. Банк, расчетно-кассовые операции. - М., 1997г.

 12. Маркова О.М. и др. Коммерческие банки и операции. - М.; Барки и биржи. Юнити, 1995.

 13. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник под. ред. Л.Н. Красавиной, - М.; Финансы и статистика, 1994.

 14. Носкова И.Я. Максимова Л.М. Международные экономические отношения. - М.; “ЮНИТИ”, 1995.

 15. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. - М.; Финстатинформ, 1995.

 16. Роде З. “ Банки, биржи, валюта современного капитализма”. М.; Финансы и статистика. 1996 г.

 17. Рынок иностранной валюты, ИЭР Мирового банка, Вашингтон, 1995.

 18. Усоскин В.М. Современные коммерческие банки. Управление и операции. М,1994 г.

 19. Челноков В.А. Банки и банковские операции. - М., 1998г.

 20. Comercial Bank Risk Manadement. K.Walraven ( Управление рисками коммерческого банка). К. Валравен на русском и английском языках). ИЭР Мирового банка, Вашингтон, 1995.

Каталог: ebook -> umm
umm -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
umm -> Жалпы және заң психологиясы терминдерінің қысқаша сөздігі. І бөлім. Жалпы психология пәнінің терминдері
umm -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
umm -> ПОӘК 042-14-5-05. 02. 20. 22/2013 № басылым
umm -> «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100- Қазақ тілінде
umm -> Оқытушы үшін «Қазақстан тарихы»
umm -> Әбікенова Гүлнафис Төкенқызы Қазақ тіліндегі эпистолярлық стильдің лингвистикалық сипаты
umm -> Педагогика кафедрасы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет