ПОӘК 042-18 125/01-2014 №1 баспа 11. 09. 2014жДата28.01.2018
өлшемі126,04 Kb.

ПОӘК 042-18-4.1.125/01-2014


№1 баспа 11.09.2014ж.

9 беттен бет - -еттің -шіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжатыПОӘК

ПОӘК 042-18-4.1.125/01-2014

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінен оқу-әдістемелік кешені

№ 1 басылым

11.09.2014ж.


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша

«5В050900» - «Қаржы» мамандығы үшінОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз
1.ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
Құрастырған __________ « 29 » тамыз 2014ж.

Токсеитова Асель Сембаевна , «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы, экономика ғылымдарының магистрі.


2.ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. «Қаржы» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама №1, « 29 » тамыз 2014ж.

Кафедра меңгерушісі ___________ Ибраимова С.Ж.

2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу- әдістемелік бюро мәжілісінде

Хаттама №1, « 09 » қыркүйек 2014ж.

ОӘБ төрағасы______________ Тойкин С. Х.


3.БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу- әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып д\және баспаға ұсынылды

Хаттама №1, « 11 » қыркүйек 2014ж.

ОӘК төрайымы _________________ Искакова Г.К.
4.АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Алғаш рет енгізілген басылым № 1, 11.09.2014ж.
Мазмұны
1. Пайдалану саласы

2. Нормативтік сілтемелер

3. Жалпы ереже

4. Оқу бағдарламасының мазмұны (модульмен)

5. Оқушының өздік жұмыс тқырыптарының тізімі

6. Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

7. Әдебиеттер

1ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ
«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша оқу- әдістемелік кешені «5В050900» - «Қаржы» мамандығы студенттеріне арналған.

«Кәсіби қазақ тілі» пәні болашақ мамандар үшін аса өзекті пән болып табылады. Берілген курс болашақ мамандарға қазақ тілдік деңгейде экономикалық ойлауды дамытуға, кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеруге мүмкіндік береді.


2НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша осы оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:

ҚР МЖМБС 5.04.019-2011, ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген.

- СТШ 042-МУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін жасау және рәсімдеудің жалпы талабы» университет стандарты

- ҚТ 042 - 1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы»құжатталған процедурасы
3ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаты:

Пәннің мақсаты орыс тілді топтардағы студенттердің, мамандыққа сәйкес, экономикалық ой-өрісін қазақ тілдік деңгейде меңгерту.

Пәннің міндеттері

- қазақ тілін кәсіптік қарым-қатнас құралы ретінде меңгеру;

- қазақ тілін іскерлік қарым-қатнас құралы ретінде меңгеру;

- студенттердің ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеру;

- мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік–мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау;

- студенттердің сөйлеуін лексико-грамматикалық қатарлармен толықтау;

- студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту.
3.2 Курстың мақсаты:

Пәннің мақсаты болып студенттерді негізгі курс бөлімдерімен таныстыру және кәсіби қазақ тілі саласындағы ғылыми - практикалық білімді беру.

Қaзipгi каржы нарықтарындағы операцияларды тиімді басқару бойынша білімді және әдістерді тыңдаушылардың терең ұғынуы берілген курстың мақсаты болып табылады. Курс бағдарламасында қарастырылатын көптеген сұрақтарды толық ұғыну экономикалық теориямен халықаралык, экономикалық катынастар жалпы курстары бойынша студенттер толық білімі болуын талап етсді.
3.3 Пәнді зерттеудің негізгі тапсырмасы:


 • әртүрлі қаржы институттарын және олардың ұсынатын қызметтерін баға белгілеу әдістерін, оларды басқару стильдерін, ішкі және халықаралық қаржы нарықтарындағы қызмет ету стратегияларын оқу;

 • әр турлі елдердің қаржы институттарының қызметтерін оқу;

 • Қазақстандағы қаржы нарықтарының қызмет ету етуінің ерекшеліктерін ашу;


3.4 Оқыту нәтижесі:

- мамандықтар бойынша қолданылатын экономикалық терминдердің дұрыс қолданыс жүйесі;

- мамандыққа сәйкес экономикалық терминдерді қатыстыра отырып, қазақ тіліндегі сөйлеу түрлері, жанрлары, стильдерінің әртүрлілігі жөнінде түсініктері болуы;

- мамандыққа сәйкес экономикалық терминдердің дұрыс баламасын;

- мамандыққа сәйкес экономикалық терминдерді студенттердің сөйлеу дағдысында дұрыс пайдалануын;

- кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы білуі;

- қызметтік келісім сөз, іскерлік сөйлесу жүргізуге;

- ғылыми, іскерлік, жарияланым стиліндегі мәтіндер жаза білуге;

- экономикалық ғылыми мақалалар жаза білуге;

- БАҚ көздеріндегі экономикалық ақпараттар бойынша талдаулар жасай білуге икемді болуы;

- мамандық бойынша кәсіби қазақ тілі деңгейінде ерін сөйлеуге;

- қызметтік-іскери құжаттарды ресми дұрыс рәсімдеуге практикалық машықтарды иемденуі қажет.


3.5 Курстың басты деректемесі Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: қазақ тілі, мамандыққа кіріспе.
3.6 Курстың деректемесі Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар жазбаша мәтіндерді, ресми-іскерлік құжаттарды ресімдеуге көмектеседі, кәсіби салада қазақ тілін сәтті меңгеруі, мамандық бойынша студенттердің коммуникативтік қабілетін дамытуы үшін қажет.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Кесте 1

курс

семестр

кредит

дәріс

(сағ)


практика

(сағ)


ООӨЖ (сағат)

ОӨЖ (сағ)

Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылаудың формасы

3

5

1

-

30

15

45


90

Емтихан4. ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ (модульмен)
Кесте -2 Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлуТақырып аттары және оның мазмұны

Сағат саны

Әдебиет

Практикалық сабақ
Модуль 1 Кәсіби қызметі, сөздері және стильдері
 1. 1-тақырып.Қаржыгердің кәсіби қызметі мен коммуникациясы. Кәсіби қызметтің сфералары

Кәсіби қазақ тілін оқытудың ғылыми негізі. Мамандық тілі туралы түсінік.

1
2-тақырып.Қаржы саласындағы мамандардың кәсіби сөздері

Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Әр мамандық пен ғылым саласындағы терминдердің жасалу жүйесі. Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы.
1
3-тақырып.Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс

Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістемесі. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс: аударма, сөз тіркестерімен сөйлем құрастыру, кәсіби сөздердің сәйкестігін табу, мәтінге сұрақ құрастыру, мәтінге жоспар құру, аңдатпа жазу, түйіндеме жазу, ойды жалғастыру және т.б.1
4-тақырып.Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер

Кәсіби қазақ тіліндегі стильдік ерекшелік. Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндермен жұмыс.1
5-тақырып.Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми

Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.2
6-тақырыпҚаржы» мамандығы тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум

Кәсіби сала мамандығы бойынша терминдер. Кәсіби сала мамандарына көмекші құралдар: орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктері, фразеологиялық тіркестердің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздіктері.1
Модуль 2 Іс қағаздары және оларды жүргізу
7-тақырып.Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

Қызметтік құжаттардың типтері – ішкі және сыртқы, жарлық, есептік, жоспарлы, өндірістік. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.2
8-тақырып.Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі түрлері – коммерциялық сұрау, сұрауға жауап, ұсыныс-хат (оферта), ұсынысқа жауап, хат-презентация (арыз), арызға жауап, ақпараттық-жарнамалық хаттар. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.2
9-тақырып.Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат.

Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат.2
10-тақырып.Маманның сөз сөйлеу ерекшеліктері. Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

Сөйлеу әдебі. Тіл әдебін сақтаудың жолдары, тәртібі, этикеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.2
Жиыны

15


5. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

5.1. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс.

Кәсіби мәтін. Сөздік.(3апта)5.2. Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер

Кәсіби мәтін. Сөздік. (5апта)5.3.Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

Кәсіби мәтін. Сөздік. (6апта)5.4.«Қаржы» тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум. (8апта)

Кәсіби мәтін. Сөздік.5.5.Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті. (10апта)

Кәсіби мәтін. Сөздік.5.6. Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат. (12 апта)

Кәсіби мәтін. Сөздік.5.7. Маманның сөз сөйлеу ерекшеліктері. Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды. (14 апта)

Кәсіби мәтін.Сөздік.


6. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМСЫЗДАНУ КАРТАСЫ
Кесте 4

Оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттердің аттары

Жалпы саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы,%7. ӘДЕБИЕТТЕР


  1. Негізгі әдебиеттер

   1. Қазақстан Республикасы Конституциясының 7 бабы; 
    Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151 Қазақстан Республикасындағы «Тіл туралы» Заңы;

   2. «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы»; 
    Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 қарашадағы № 1122 қаулысымен мақұлданған 2007-2010 жылдарға арналған мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейту мен оның бәсекелестігін арттыру тұжырымдамасы; 
    ҚР СТ 1926-2009 «Қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттіліктері. Қарапайым деңгей. Жалпы меңгеру».

   3. ҚР СТ 1928-2009 «Қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттіліктері. Базалық деңгей. Жалпы меңгеру».

   4. Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2011.

   5. Зейнулина А.Ф., Балпанов Н.М. Кәсіби-іскери қазақ тілі (Экономика). Павлодар, 2012

   6. Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2013

   7. Ақжанова А., Өтегенова Қ. Кәсіби қазақ тілі (Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит) Астана, 2010  1. Қосымша:

7.2.1 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Қазақ тілі для начинающих. Алматы: Рауан, 2010.

   1. Белботаев А., Тукебаева Ж.Казахский язык для начинающих /1-3 книги/ Алматы: Қазақстан, 2009.

   2. Оралбаева Н. Қазақ тілін үйренеміз. Алматы: «Мектеп» 2009.

   3. Тургамбаева Б., Линко Т. Вы говорите по казахски? /Самоучитель казахского языка/ Алматы: Балауса, 2010.

   4. Сейіт Кенжеахметов. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Алматы: «Ана тілі» 2012.

   5. Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі», 2009.
  1. Сөздіктер

   1. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық, Алматы, 2010

7.3.2 Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы «Дайк Пресс», 2012

   1. Мамандық бойынша қазақша-орысша терминдік сөздіктер жиынтығы. Павлодар, 2011


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет