Проблема; б қарама-қайшылық; в болжам; г мақсат. Берілген жағдайдаоқылатынзерттеунысаныныңтарабы: а ұғымкөлемі; б мәселе; в зерттеупәнібет6/6
Дата21.05.2020
өлшемі21,15 Kb.
1   2   3   4   5   6
аппаратуралықтесттер.
28. Мақсаттыпсихологиялыққасиеттердіөлшеуемес, ал оқубағдарламасындаұйғаратыншарттардыөлшеудікөздейтінтесттер:

а) психологиялық;

б) педагогикалық;

в) жобалық;

г) конструктивті.
29. Жоғарыпедагогикалықнәтижеберетінтәжірибе:

а) алдыңғықатарлытәжірибе (озық);

б)инновация;

в) тәжірибе;

г) педагогикалықүдеріс.
30. Оңтайлылық, тұрақтылық, перспективалықненіңкритерийі:

а) педагогикалыңзерттеулерәдісінің;

б) педагогикалықүдерістің;

в) алдыңғықатарлыпедагогикалықтәжірибенің;

г) бақылаудың.
31. Талдау, мәнінтүсіну, оқытушының журнал, газеттергеұсынылғанөзтәжірибесініңбаяндаматүріндегіжиынтығынкөрсететінпедагогикалықтәжірибенізерттеуформасы:

а) педагогика мәселелерібойынша семинар сабақтары;

б) педагогикалықоқулар;

в) педагогикалықкеңестер;

г) ашықсабақтар.
32. Пікірталас, дискуссиялар — педагогикалықтәжірибенізерттеуформасыретіндемыналардыңқайсысыналғақояды?

а) педагогикалықтәжірибеніңтеориялықталдауын;

б) белгілібірмәселебойыншапікіралмасуда;

в) дидактикалықматериалдаржасаудңір

г) эмпириялықтәжірибеніңтеориялықталдауы.
33. Педагогикалықоқу, экспедициялар, конференциялар, дөңгелекүстелдер, өзбетіменбілімалу:

а) озықпедагогикалықтәжірибеніоқуформасы;

б) алғашқыақпараттыжинауәдісі;

в) педагогикалықүдерістіұйымдастыруқұралдары;

г) педагогикалықмәліметтержинақтау.
34. Қатарортасыныңкөрсеткіші:

а) медиана;

б) мода;

в) дисперсия;

г) корреляция.
35. Сандықжәнесапалықжиынынкөлденеңіненжәнетігінентәртіпкекелтіру:

а) график;

б) диаграммалар;

в) гистограммалар;

г) кестелер.
36. Белгілі теориялық ережелерді ескеретін нақты ғылыми-практикалық ұсыныстарды негіздеуге бағытталған зерттеулер:

а) қолданбалы;

б) бақылау;

в) педагогикалыңзерттеу;

г) ғылымиталдамалар.
37. Өзгеріс деген мағынаны білдіреді:

а) болжам

б) қарама-қайшылық;

в) үдеріс;

г) мәселе.
38. Бұл мөлшерлік ерекшеліктегі тұжырым, алға ұсыну:

а) зерттеу;

б) мәселе тудыратын жағдай;

в) міндет;

г) болжам.
39. Бұл зерттеулерден күтілетін соңғы нәтиже:

а) зерттеу міндеті;

б) зерттеу әдісі;

в) мәселе;

г) мақсат.
40. Бұл педагогикалық құбылыстарды зерттеу және ғылыми ақпараттар алу әдісі:

а) зерттеу міндеті;

б) зерттеу әдісі;

в) оқыту әдісі;

г)зерттеу мақсаты.
41. Нысан шекарасына енетін нәрсе, бұл –

а) зерттеу міндеті;

б) зерттеу пәні;

в) мәселе;

г) мақсат.
42. Суреттер, сызбалар ішіндер негізін құрайтын тесттер:

а) ақпараттық;

б) графикалық;

в) құжаттық;г) сөздік.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет