Рабочая учебная программа Мамандық: 5В012000- кәсіби оқу Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Жұмыс бағдарламасы «Машина жасау және конструкторлық материалдар технологиясы»Дата24.05.2017
өлшемі130,55 Kb.
түріРабочая учебная программаД.СЕРИКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 және ШҚМТУ 701.01


Сапа менеджмент жүйесі

Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы


бет 8
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Архитектура және құрылыс факультетінің деканы


Б. Нухаева ___________________2013 ж.

МЕТАЛЛКЕСКІШ ҚҰРАЛДАРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ

Жұмыс оку бағдарламасы


ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Рабочая учебная программа

Мамандық: 5В012000- Кәсіби оқу

Өскемен


Усть-Каменогорск

2013


Жұмыс бағдарламасы «Машина жасау және конструкторлық материалдар технологиясы» кафедрасында МЖМБС ҚР 5.04.019-2011 «Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі жағдайлар» мен 5В012000-Кәсіби оқу мамандығының студенттеріне арналған базалық оқу жоспары негізінде құрастырылған.
«Машина жасау және конструкторлық материалдар технологиясы» кафедрасының отырысында талқыланды.
Кафедра меңгерушісі К. Комбаев
Хаттама №____ ____________________ж. бастап

Бакалавр шығаратын 5В012000-Кәсіби оқу мамандығының «Құрылыс материалдары, стандарттау, сетрификаттау және кәсіби оқу» кафедрасымен келісілген.


Кафедра меңгерушісі Е. Герасимов
Архитектура және құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен қабылданды.
Төраға Е. Феоктистова
Хаттама №____ ______________________ж. бастап

Құрастырды С. Капаева


Қызметі доцент

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова


1 ПӘНГЕ ЖҰМСАЛҒАН ЕҢБЕК


семестр

Кредиттер саны

Сабақтың түрі

СӨЖ сағатның саны

Жалпы саны

Бақылау тәртібі

Байланысатын сағат саны

дәрістер

Семинар. (прак) занятия

Зертхана

СОӨЖ

Барлық сағат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу тәртібі

5

3

15

30
30

75

60

135

Аралық бақылау 1,2., емтихан

2 ПӘННІҢ МІНЕЗДЕМЕСІ, ОНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ ОРНЫ
  1. Оқылатын пәннің түсініктемесі

Құралдардың өндірісі машина жасау мен металл өңдеуші өнеркәсіптің дамуымен тығыз байланысты. Әрбір өнеркәсіптің айтарлықтай деңгейде табысты дамуы, оның қаншалықты қажетті құралдармен қамтамассыз етілуімен (кескіш және өлшегіш), айлабұйымдармен, қалыптармен және т.б. байланысты. Бұл өндірістің дұрыс құрылуына арналған негізгі база болып табылады.


2.2Пәнді оқу мақсаты мен тапсырмалары
Мақсаты болашақ инженерлерге құралдар өндірісінің мағынасы мен оның даму перспективасының дұрыс көрсетілуін беру. Тапсырмалар студенттерді инженерлік тапсырмаларды шешу әдістері мен тәсілдермен танысу, заманауи конструкторлық металл кескіш құралдар туралы қажетті білімдерді беру болып табылады. Берілген технологиялық үрдіске арналған өндірістің түрін дұрыс таңдауды үйрету. Құралды жобалау және дұрыс қолдану.
2.3 Оқылатын пәннің қорытындысы
Білім :

Оқушылар білуі қажет:

 • Құрал өндірісінің мақсаты мен тапсырмалары;

 • Заманауи металлкескіш құралдардың түрі мен құрылымы;

 • Құралдардың тозу түрлері мен оның тозуға төзімділігін жоғарлату тәсілдері;

 • Металдарды кесу теориясының заңдылықтарын беріктік пен габаритті есептеулерде және металлкескіш құралдарды жобалауда практикалық қолдану.

Дағдылар:

- Техникалық құжаттамалармен, ГОСТтармен, көрсеткіштермен жұмыс;

- Өндірістің түрі мен өңдеу түріне байланысты металлкескіш құралды анықтау және таңдау;

- Габаритер мен техникалық шарттар стандартына сәйкес құралдардың жұмыс сызбаларын орындау.

Құзыреттер:

Негізгі құзыреттер болып:

 • цилиндрлік дайындамалар мен жазықтық беттерін өңдеуге арналған құралдар, берілген дәлдік өлшемді тесіктерді алуға арналған құралдар мен өңделген беттің сапасы, қажақ, бұранда жонғыш, тіскескіш құралдар;

 • түрлерді білу мен тозу табиғаты негізінде тозуға төзімділігін жоғарлату жолдары;

 • кез-келген құралдарды есептеп шығару бейімділігі;

 • тетіктер мен металлкескіш құралдарды алуда айрықша технологиялық тәсілді таңдау бейімділігі.


1.4 Пререквизиттар
Пәнді табысты меңгеру үшін «Өңдеу технологиясы бойынша (пішіні бойынша)практикум» пәні бойынша білімдер қажет.
1.5 Постреквизиттар
Пәннің білімдері «Машина жасау технологиясының негіздері» пәнін меңгеруге көмектеседі.

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың аты, оның мазмұны

Жұмсалатын еңбек, с.

Оқу түрі

Күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай қысқ.(колледж базасында)

Сырттай қысқ. (ж.б. базасында)

Күндізгі қысқ.(пән)

1

2

3

4

5

6


Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кескіш құралдардың жалпы құрылымдық элементтері

1

Тақырып 2. Құралдық материалдар

1

Тақырып 3. Кескіштер

1

Тақырып 4. Құралдардың тозу түрлері мен олардың тозуға төзімділігін көтеру тәсілдері

1

Тақырып 5. Тартажоңғыштар

1

Тақырып 6. Жоңғыштар

1

Тақырып 7. Тесіктерді өңдеуге арналған құралдар. Бұрғы

1

Тақырып 8. Тесіктерді өңдеуге арналған құралдар. Үңгілер. Ұңғылағыштар.

1

1

2

Тақырып 9. Қажақ құралдар.

1

Тақырып 10. Бұранда жасауға арналған құралдар. Бұрандаойғыш.

1

Тақырып 11. Бұранда жасауға арналған құралдар. Бұрандакескіштер. Бұранда жоңғыштар.

1

Тақырып 12. Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған құралдар. Модульді фасонды жоңғыштар

1

Тақырып 13. Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған құралдар. Тісқашауыштар.

1

Тақырып 14. Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған құралдар. Иірмекті тіскескіш жоңғыш.

1

Тақырып 15. Эвольвентті емес пішіндерді өңдеуге арналған иірмекті жоңғыш.

1

Семинарлық (практикалық) сабақтар
Тақырып 1. Жоңғыш кескіштер кесуі бөлігінің геомертиясын оқу

3

3

2

2

2

1

2

3

4

5

6

Тақырып 2. Бұрғылардың кесу бөлігінің геометриясын оқу

4

4

2

2

2

Тақырып 3. Жоңғылардың кесу бөлігін оқу

4

42

Тақырып 4. Құралдың төзімділігіне әр түрлі факторлардың әсерін оқу

4

4

1

1
Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы

Тақырып 1. Жоңғыш кескіштерді жобалау мен есептеу

15

10

5

5
Тақырып 2. Бұрғыларды жобалау мен есептеу

15

10

5

5
Тақырып 3. Жоңғыштарды жобалау мен есептеу


15

10

5

5
1

2

3

4

5

6

Студенттің өзіндік жұмысы
Фасонды кескіш пен тартажоңғышты есептеу. Жобалау

15

20

35

35

25

Техникалық әдебиеттермен жұмыс

15

20

35

35

25

Өткен материалдармен жұмыс

15

20

35

35

20

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Негізгі әдебиеттер
3.1.1. Семенченко И.И., Матюшин В.М., Сахаров Г.Н..Проектирование металлорежущего инструмента.- М.: Машиностроение, Изд.8, 2005, 952 б.

3.1.2 Сахаров Г.Н. и др. Металлорежущие инструменты. М.: Машиностроение, 1989,328 б.

3.1.3 Ящерицын П.И., Еременко М.Л., Фельдштейн Е.Э. Теория резания.- Минск.: ВШ, Изд.3, 2001, 423б.

3.1.4 Капаева С.Д. Проектирование и расчет металлорежущих инструментов. Курс лекций. ВКГТУ, 2010г.

3.1.5 Капаева С.Д. Проектирование и расчет металлорежущих инструментов. Методические указания для выполнения практических работ. ВКГТУ, 2010г

3.1.6 Капаева С.Д. Проектирование и расчет металлорежущих инструментов. Методические указания для выполнения СРСП., 2011г.

3.1.7 Капаева С.Д. Проектирование и расчет металлорежущих инструментов. Методические указания для выполнения курсовой работы. ВКГТУ, 2010г
Қосымша әдебиеттер


   1. Металлкескіш құралдарға стандарттар, ойлап табуға авторлық куәлік, «Машиностроитель», «Металлообработка», «Вестник МВТУ им. Баумана», «Заводская лаборатория» журналдары.

3.2.2 Лаптев С.И., Юшиков М.И.. Проектирование режущей части инструмента с применением ЭВМ,- М.: Машиностроение, 1980, 208 б.

3.2.3.Ординарцев И.А., Филипов Г.В., Шевченко А.Н. и др. Справочник инструментальщика. / Под общ.редакцией И.А. Ординарцева. - Л.: Машиностроение, 1987, 846 б.   1. Справочник металлиста. Т.З. Изд. 2.,-М.: Машиностроение, 1977, 747 б.

   2. Нефедов Н.А, Осипов К. А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. -М.: Машиностроение, 1985, 288 б.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет