Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070600 Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау Өскемен Усть-Каменогорск 2012Дата10.06.2017
өлшемі236,74 Kb.
түріРабочая учебная программа
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011


Сапалы менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет 7ден
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

ТКМ факультет деканы
_____________А.К. Адрышев

___________________2012 ж.


ПЕТРОГРАФИЯ

Жұмыс оқу бағдарламасы


ПЕТРОГРАФИЯ

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В070600 - Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау


Өскемен


Усть-Каменогорск

2012


Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде « Геология және кен ісі» кафедрасында дайындалып 5В070600 - Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау мамандығындағы студенттерге арналған.

Кафедра отырысында талқыланды (« Геология және кен ісі»)


Кафедра меңгерушісі М.А. Мизерная
№____ хаттама ____________________ж.

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды (атауы)


Төраға Н.А. Нурбаева
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындады


Аға оқутушы С.С. Айтбаева

Норма бақылаушы Т.В.Тютюнькова1 КӨП ЕҢБЕКТІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ПӘН


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СРС сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СРСП

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу бөлімі3

2

15
15

30

60

30

90

тест

Қысқартылған күндізгі оқу бөлімі1

2

15
15

30

60

30

90

тест

Сырттай оқу бөлімі

3

2

5
5

10

20

70

90

тестҚысқартылған сырттай оқу бөлімі

1

2

5
5

10

20

70

90

тест

2. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
2.1 Оқылатын пәнге сипаттама
Петрография жердің құрамы мен құрылысын зерттейтін ғылымдардың біріне жатады және ол геологиялық пәндердің көпшелігінің негізі болып табылады.

Пәннің бірінші бөлімінде студенттер тау жыныстардың кристаллооптикалық әдістемесімен танысады. Мұнда поляризациялық (ажыратқыш) микроскоп және тастілімдегі (шлифтегі) минералдарды анықтау туралы негізгі мағлұматтар беріледі.

Екінші бөлімде магмалық тау жыныстардың генезисі, химиялық және минералдық құрамы беріледі. Олардың кремний мен сілтілердің мөлшері бойынша ультранегізді (аса негізгі), негізді, орта, қышқыл топтар мен қалыпты, сілтілеу және сілтілі қатарларға бөлунуі мен жіктеуі қаралады. Магмалық жыныстардың кристалдану дәрежесі және түірлерлерінің өлшемі бойынша құрылымдардың (толық кристалды, шала кристалды, шынылы, ірі түйірлі, орта түйірлі, ұсақ түірлі, майда түйірлі, аффанитті, афирлі, порфирлілеу, порфирлі) түрлері қарастырылып, әр түрінің жеке-жеке петрографиялық сипаттамалары беріледі.

Үшінші бөлімде метаморфтық тау жыныстардың генезисі, химиялық және минералдық құрамы қарастырылады. Метаморфизм және оның факторлары, оның түрлері (катаклаздық, жапсар-термалық, аймақтық және метасоматоз) мен фациялары беріледі. Метаморфтық жыныстардың құрылысы, бітімдері (шомбал, таңдақты, жолақты, тақтасты) мен құрылымдары (реликтік, катаклаздық, кристаллобластық, зор кристалды, ірі кристалды, ұсақ кристалды, майда кристалды) қарастырылып, әр түрінің жеке-жеке петрографиялық сипаттамалары беріледі.


2.2 Пәнді оқытудағы мақсат
«Петрография» пәнін оқу мақсаты – студентерге тау жыныстардың құрамы, құрылысы, жатыс пішіні, қалыптасу заңдылықтары, практиклық маңызы және олармен кенорындарының байланыстығы туралы білім беру.

«Петрография» пәнін оқу мақсаты – геологиялық және болжау–минерагениялық зерттеу әдістерінің ғылыми негізгі болып саналатын кристаллография мен минералогияның теориялық және қолданбалық түбегейлі мәселелерін, тау жыныстарының құрамын және жаратылысын зерттеу, кендердің техноминералогиялық ерекшеліктерін, пайдалы қазындыла кен орындарының қалыптасу жағдайларын анықтау, геохимиялық пен геофизиялық құбылыстар (аномалиялар) құпиясын сараптау, кендерді байыту және өндеу технологиясын әзермелеу, минералдарды пайдалану туралы деректерді студенттерге ұғындыру болып табылады.


2.3. Пәнді оқытудың міндеттері
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер минералогия ғылымының мәселелері: минералдардың құрамы, құрылымы, пайдалы қасиеттері, оларды зерттеу әдістері, минералдар парагенезисін, типоморфтық, технологиялық ерекшеліктерін, геологиялық болжау, іздеу, барлау мен пайдалы қазынды орындарын тиімді игеру туралы теориялық қағидаларды меңгеруі тиіс.
2.4 Пререквизиттар
«Петрография» пәнін өтерде студенттердің жалпы геология, химия, физика, кристаллография мен минералогиядан білімі болуы қажет.
2.5 Постреквизиттар

Геологиялық көптеген, әсіресе олардың ішінде, «Пайдалы қазбалар геологиясы», «Геологиялық картаға түсіру», «Аймақтық геология», «Құрылымдақ геология» сияқты пәндер «Петрографияның» материалдарына негізделеді.

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақ

Тақырып 1. Кіріспе

1

1

1

1

Тақырып 2. Петрографиялық зерттеулерінің әдістемесі:

 • шлифтегі минералдарды бір никольмен зерттеу;

 • шлифтегі минералдарды екі никольмен зерттеу

1
1


1
1
Тақырып 3. Магмалық жыныстардың қалыптасуы.

1

1

1

1

Тақырып 4. Магманың кристалдану заңдылықтары, Боуэнның реакциялық қатарлары.

1

1Тақырып 5. Магмалық таужыныстардың тегі мен заттық құрамы.

1


1
Тақырып 6. Магмалық жыныстардың құрылысы. Магмалық жыныстардың кристалдану дәрежесі және құрылымдары (толық кристалды, шала кристалды,шынылы, зор түйірлі, ірі түйірлі, ұсақ түйірлі, майда түйірлі, афанитті, порфирлілеу, порфирлі)

1

1Тақырып 7. Интрузивтік (шомбал, жолақты, бағдарлы, шлирлі) және эффузивтік (шомбал, ағынды, кеуекті, бадамтасты, шарлы) жыныстардың бітімдері.

1

1Тақырып 8. Магмалық таужыныстардың жіктемесі.

1

1

1

1

Тақырып 9. Таужыныстардың типоморфтық түрлерінің сипаттамасы.

2

2Тақырып 10. Метаморфтық таужыныстардың қалыптасуы:

–метаморфизмның факторлары (температураның, гидросттикалық және бағытталған қысым, химиялық белсенді компоненттердің рөлі) және түрлері (катаклаздық, жапсар-термалық, аймақтық, метасоматоз, метаморфизм, олардың сипаттамалары).1

1

1

1

1

2

3

4

5

Тақырып 11. Метаморфтық таужыныстардың заттық құрамы, бітімі мен құрылысы.

2

2Тақырып 12. Метаморфизмның фациялары, метаморфтық жыныстардың фациалдық жіктеуі.

Таужыныстардың типоморфтық түрлерінің сипаттамасы.2

2

1

1

Зертханалық сабақ

Тақырып 1. Поляризациялық микроскоптың құрылысы

2

2

1

1

Тақырып 2. Шлифтегі минералдарды бір никольмен зерттеу

2

2Тақырып 3. Шлифтегі минералдарды екі никольмен зерттеу

2

2Тақырып 4. Түйірдің мөлшерін анықтау. Минералдың пайыздық санын анықтау.

1

1Тақырып 5. Ультранегізді, негізді, орта мен қышқыл магмалық жыныстардың микроскопиялық сипаттамасы.

4

4

2

2

Тақырып 6. Метаморфизмның фациялары, метаморфтық жыныстардың фациалдық жіктеуі.

1

1

2

2

Тақырып 7. Метаморфтық жыныстардың микроскопиялық сипаттамасы.

3

3Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Поляризациялық микроскоптың құрылысы

2

2

2

2

Тақырып 2. Магмалық таужыныстардың жіктемесі.

2

2

1

1

Тақырып 3. Магмалық жыныстардың құрылысы мен бітімі.

4

4

1

1

Тақырып 4. Қышқыл магмалық жыныстардың микроскопиялық сипаттамалары.

4

4

1

1

Тақырып 5. Орта магмалық жыныстардың микроскопиялық сипаттамаларын талдау.

4

4

1

1

Тақырып 6. Ультранегізді мен негізді магмалық жыныстардың зерттеу, микроскопиялық сипаттамаларын талдау.

4

4

1

1

Тақырып 7. Сілтілі магмалық жыныстардың микроскопиялық сипаттамаларын талдау

4

4

1

1

Тақырып 8. Метаморфизмның фациялары, метаморфтық жыныстардың фациалдық жіктеуі

3

3

2

2

Тақырып 9. Метаморфтық жыныстардың микроскопиялық сипаттамаларын талдау.

3

3Студенттің өздік жұмысы

Тақырып 1. Поляризациялық микроскоптың құрылысы

2

2Тақырып 2. Магмалық жыныстардың қалыптасуы.

2

21

2

3

4

5

Тақырып 3. Магмалық жыныстардың құрылысы мен бітімі.

3

3Тақырып 4. Қышқыл магмалық жыныстардың микроскопиялық сипаттамалары.

3

3Тақырып 5. Орта магмалық жыныстардың микроскопиялық сипаттамаларын талдау.

3

3Тақырып 6. Ультранегізді мен негізді магмалық жыныстардың зерттеу, микроскопиялық сипаттамаларын талдау.

4

4Тақырып 7. Сілтілі магмалық жыныстардың микроскопиялық сипаттамаларын талдау

3

3Тақырып 8. Метаморфизм ның фациялары, метаморфтық жыныстардың фациалдық жіктеуі

4

4Тақырып 9. Метаморфтық жыныстардың микроскопиялық сипаттамаларын талдау.

4

4ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. А. Т. Бекботаев, А.А. Бекботаева «Кристалоптика» - Алматы : РБК, 2008

 2. А. Т. Бекботаев «Петрография және петрология» - Алматы : РБК, 1992. 1,2-ші бөлім.

 3. А. Бақтығұлов «Минералогия. Петрография» - Алматы : Қазақ ун-тi, 1991.

 4. О.Н. Белоусова, В.В. Михина «Общий курс петрографии» – М., Недра, 1972

 5. А.А. Маракушев «Петрография I, II, III» – М., изд. МГУ, 1981.

 6. http://webgeology/

 7. http://kk.wikipedia.org/wiki/

 8. «Магматикалық тау жыныстарының классификациясы мен номенкатурасы» – М. Недра, 1981

 9. Е.А. Кузнецов «Краткий курс петрографии (магматических и метаморфических пород)» – М. Издательство Московского университета, 1970

 10. Е. Ларсен , Г. Берман «Определение прозрачных минералов под микроскопом» – М., Недра, 1965

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу