Реферат Нақты мәселені шешу 10 ұпай; Мәселенің өзектілігі 20 ұпай; Нақты мысал келтіру 20 баллДата03.12.2019
өлшемі20,41 Kb.
түріРеферат

2 аралық бақылау үшін тапсырмалар / Задания для 2 рубежного контроля

 

 

 

Тапсырма 1. У. Растоу және С. Хантингтонның модернизация концепцияларының ерекшеліктері. Қазақстандағы модернизация түрін анықтаңыз.

1.1. Унитарлы және федеративті мемлекеттердің конституциялық белгілері. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетіңіз.

 


Реферат

Нақты  мәселені шешу - 10 ұпай;

Мәселенің өзектілігі - 20 ұпай;

Нақты мысал келтіру - 20 балл;

Четкость постоновки проблемы  - 10 баллов;

Актуальность проблемы  - 20 баллов;

Приведение конкретного примера – 20 баллов;10 неделя

Тапсырма 2. ҚР 2007 ж. конституциялық реформаның негізгі қағидалары және жүзеге асырылуы «Лоббизм және жемқорлық: екі құбылыстың шегі қай жерде өтеді»? тақырыбына. 2.1 «Егер де мен президент болсам» ҚР Президенттігіне кандидаттың сайлау алды сөзін әзірлеу

 


Презентация

Шығармашылық бойынша сипаттамасы - 10 ұпай;

Мәселенің өзектілігі - 20 ұпай;

Белгілі бір мысал үшін жақсы баға белгілерін келтіру - 20 балл;

Характеристика творческого наследия  постоновка проблемы - 10 баллов;

Актуальность проблемы  - 20 баллов;

Приведение хороших цитат конкретного примера – 20 баллов;10 неделя

Методические рекомендации  по выпалнение задание 2  

Басқа студенттер ұсынған материалдарды түсінуге бағытталған бірнеше сұрақтарды қалыптастыру.

Ежелгі әлемде және орта ғасырда саяси ойдың дамуын көрсететін глоссарийді дайындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі / Список рекомендуемой литературы:

Әдебиеттер:

1. Д.Жамбылов. Саясаттану. Алматы. 2014

2 Жанпейісова, Ќ.Д. Саясаттану (сызба және кестелер): Оќу ќұралы, - Алматы: Эверо, 2015.- 100б.                                     

3. Ќалиев. И.А. Политикалыќ жүйелер жєне режимдер: Оќу ќұралы.- Алматы: Эверо, 2015.- 172б.                             

4. Мейірманов, С.Т. Саясат теориясы : Оќу ќұралы.- Алма-Ата: Эверо, 2015.- 336б.

5.Сыдыќов.С Саясаттану: Оќулыќ /.- Алматы: Эверо, 2012.- 132б.  

6. Этносаяси сөздік] = Этнополитический словарь.- Астана, 2014.- 400б.

7. Политология : Учебник для студентов вузов / Под. ред. В.Н. Лавриненко.- 4-е изд. перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 519с.             

8. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 11 қараша. Нұрлы жол – болашаққа бастар жол  Президентінің жанындағы ҚСЗИ, 2015.

9. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы Қазақстан жолы – 2050. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ.. 2016 жыл.   Президентінің жанындағы ҚСЗИ, 2016.

10. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік».    Президентінің жанындағы ҚСЗИ, 2017.                                 

Қосымша әдебиеттер:

11.Ќазақстан халқы ассамблеясы: жиырма жылдық тарих.- Астана: ЌАЗакақпарат, 2015.- 342б.                                     

12. Қаленова, Т. Жұсіпбек Аймауытов: қайраткерлігі, ағартушылығы, саяси көзқарасы ]: Монография / .- Алматы: Эверо, 2015.- 218б.                  

13. Н. Назарбаев. Ғасырлар тоғысында. А., 1996.

14.Пугачев, В. П.         Введение в политологию - М.: КНОРУС, 2010.

15. Вебер М. Политика как признание и профессия. М., 1990.

16. Макиавелли И. Государь. М., 1991.

17. Гаджиев К.С. Политическая наука.    

18. М. Шоқай. Түркістанның қилы тағдыры. А., 1996.

19. И. Азаркин. История политических учений. М., 1994.

20. Ы.Алтынсарин . Таңдамалы шығармалары Алматы 1994

 21. Ә.Бөкейханов . Шығармалар. Алматы 1994

 22. Д. Жамбыл Саясаттану Оқу құралы. Алматы1994

 23. Н.Назарбаев Ғасырлар тоғысында Алматы 1994

 24. Всеобщая декларация прав человека. М., 1995.

 25. Азаркин Н. История политических учений Москва., 1994 Выпуск оска.

   Элементы литической науки. Социс. 1995. № 4, 5, 8.

 26. Ашин Т.К. Основы элитологии. А., 1996.

 27. Олжабаева.К.Т. Қазақстан саяси жетекшілігі. Саясат. 2000. № 2.

 28. Қалесов. ҚР саяси элита қалыптасуы. Саясат. 2002. № 12.

 29. Молдабеков Ж.Ж. Ұлтшылдық мәселесі. Ақиқат. 2001. №2.

 30. Здравомыслов А.Т. Межнациональные конфликты в постсоветском   пространстве. М., 1997.

 31. Қадыржанов Р. Қазақстандағы орыс ұлты жайлы. Егеменді Қазақстан, 2004

 32. Мурзалин Ж.А. О модернизации / Саясат. 2000. № 2.

 33. Нысанбаев А. ҚР даму ерекшеліктері / Саясат 2001. № 6.

 34. Назарбаев Н. Ғасырлар тоғысында. А., 1996.

 35. ҚР Конституциясы. А., 1995.

 36. Қасымбеков М.Б. ҚР президенттік билік / Ақиқат. 2001. № 2.

 37. Айталы А. Казахстанский парламентаризм / Саясат. 2001. № 4.

 38. Фукуяма Ф. Конец истории / Вопросы философии. 1990. № 3.

 40. Саясаттану. Энциклопедиялық сөздік. А., 2000.

 41. Сатпаев Д. Особенности национального лоббизма / Саясат. 1999. № 2.

 42. Мустафин. Саяси партиялар сайлау қарқында / Егеменді Қазақстан. 2002. № 4.

 43. Артемьев А.И. Политическая культура в реалиях современного Казахстана.

   Саясат. 2000. № 4, 5.

 44. Ибраева М.Б. Массмедиа, саясаттағы орны. Ақиқат. 2001.

 45. Елишбеков А. Вступление Казахстана в ООН Евразийск. сообщество.2004. № 1.

 46. Сарсекеев М.М. Национальные интересы и внешняя политика Казахстана /

   Евразийское сообщество. 2002. № 1.

 47. Шахаман З. Государственная власть в РК в 21 веке. Саясат.2002 №2,                  ҚР Конституциясы. А., 1995.

  48. Байдильдинов Н. Саяси тұрақтылық. Саясат. 2003. № 5.

 

Кеңес беру түрі / Вид консультаций:Off-line және Dilerдің ақпараттық-білім беру порталында немесе электрондық пошта бойынша курс бөлімдерінде хабар алмасу арқылы жіберіледі.

Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет