СӘлеттік физикасыДата28.01.2018
өлшемі169,9 Kb.
Қазақстан Республикасының Министерство

білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ ВКГТУ им. Д.Серикбаева

БЕКІТЕМІН


СҚФ деканы

_________Б.Ө.Нұхаева

«__»_________2014ж


СӘЛЕТТІК ФИЗИКАСЫ

5В04200 «Сәулет» мамандығында оқитын студенттерге арналған силлабусАРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА

Силлабус

Для студентов специальности 5В0400 «Архитектура»
Өскемен

Усть- Каменогорск

2014

«Сәлет физикасы» пәнінің жұмыс бағдарламасының силлабусы мемлекеттік типті стандартқа сай жасалынып, арнайы «Сәулет» - 5В0400 мамандығына арналған құрылыстың физикалық оқулықтары мен әдістемеліктері негізінде дайындалған.Жұмыс бағдарлламасы « Сәулет және дизайн» кафедрасының отырысында қаралған.

Кафедра меңгерушісі В.Наумова

« __ »___________2014 ж № хаттамасы

Әдістемелік нұсқау оқу үрдісінде қолдану үшін сәулет – құрылыс факультетінің оқу – әдістемелік кеңесімен мақұлданған


Төрағасы Л.фиактистова

« __ »___________2014 ж № хаттамасы

Құрастырған М. Әмірханов

Мөлшер бақылаушы Т. Тюньтинкова

1.ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ1.1 «Сәулет физика» пәні курсының мақсаты мен міндеті:
Академиялық дәрежесі: Бакалавр

5В04200 «Сәлет»мамандығындағы студенттерді, Ғимараттарды және шағын аулаларды қала автокөлік шуылынан қорғау, жұмыс орындарын табиғи жарықпен, ғимараттың қабырғаларын, төбе жабынын жылумен қамтамасыз ету мақсаты қойылған.

Оқу мерзімі 5 жыл

Нарықты экономика қалыптасып, экономиканың тұрақтануына байланысты құрылыс мамандығына сұраныстар арта түсті

1-ші семестр 3курс

Кеңес беруші мұғаліміңіз: аға оқытушы М.С.Әмірханов

2 кредит

Тұрғызылған тұрғын ғимараттардың құрылымдық шешімдерін жылумен толық қамтамасыз ету, өнеркәсіптік цехтардағы жұмысшылардың жұмыс орындарын табиғи жарықпен және табиғи емес жарық көздерімен қанағаттандыру, әртүрлі шуылдармен қорғаудың шешімдерін толық жете меңгерген қазіргі заман талабына сай шешімдер табатын мамандар дайындау міндеті қойылған.


1.2 Курстың мақсаты мен міндеті:

Сәулеттік физика- қолданбалы физика аумағы, қоғамдық және ауылшаруашылық ғимараттар, өнеркәсіптік кәсіпорындары қалаларды құрылыстық- сәулеттік жобалаумен тығыз байланысты. Пәнді оқытудың мақсаты, осы мамандықтағы студенттерді қоршаған ортаны шуылдан қорғауды ғылымдық негізде зерттеп жобалауды үйрену, сонымен бірге инженерлік жылутехниканы, акустиканы толық меңгере отырып, адамдарды қоршаған ортада еңбектенуіне толық жағдай жасайтын професионалды қазіргі заман талабына сай мамандар дайындау мақсаты қойылған.

Студенттер сәулеттік физика курсын оқу қортындысында білулері керек:


 • Қандай да бір тұрғын мекен аумағында өнеркәсіптік, автокөліктік шуылының таралу физикалық заңдылығын білу;

 • Құрылысты жылумен қамтамасыз ету үшін, құрылыстық жылу- техникалық тақырыбы үшін, термодинамика мен молекулалардың негізін білу;

 • Адамдарды қоршаған ортадағы шудан қорғауға байланысты барлық шешімдерде, физикалық негізгі теорияны қолдана білу;

 • Құрылыстық жарық техникасы тақырыбын меңгеру үшін, оптика толқындарын пайдалана отырып жұмыс орын жәнеде қоршаған ортаны жарықпен қамтамасыз ету.

1.3 Курстың қысқаша мазмұны

1.3.1 Микроклимат және оның құрылымы1.3.2

 • Жылубергіштіктің физикалық қабілеттілігі

 • Жылу өткізгіштік коэффициентінің физикалық қабілеттілігі

 • Қоршау құрылымының жылу техникалық есебі

 • Төбе жабынының жылу техникалық есебі

 • Жылуға байланысты зертханалық жұмыстар, құралдарды пайдалану

1.3.3

 • Жарықтану

 • Табиғи жарықтың есебі

 • Терезе ойығының есебі

 • Жарыққа байланысты зертханалық жұмыстар, құралдарды пайдала

1.3.4

 • Дыбыстың негізгі түсінігі

 • Дыбыстың физикалық және физиологиялық мінездемесі

 • Шуыл туралы түсінік және олардың түрлері

 • Құрылыстық акустика, залдың акустикасы

 • Қала құрылысын шуылдан қорғау

1.4 Оқытудың факторлары

Оқыту элементтері – лекциялар, зертханалық сабақтар және өз бетімен дайындық, графикалық жұмыстар.

Бақылаудың түрлері – аттестация, компьютерлік тестілеу, семестрлік магеттік графикалық тапсырмалар

Әрбір кредиттеу бойынша рейтингілік қорытындылау.

Қортынды бақылау түрлері –емтихан, графикалық сызбалар

Емтиханның тестілік сұрақтары – тақырып бойынша бір сұраққа бес жауабымен электрондық негіздегі сұрақтар. Сұрақтар жыл сайын жаңартылып отырады.1.5 Оқыту кестесі

Оқыту түрлері

Кредиттеу

Барлық сағаттар

1

2

3

1

Лекциялар

1515

2

Зертханалық жұмыстар
15
15

3

Өз бетімен дайындық

15

15
30

4

Аралық бақылау

1

1
2

5

Қортынды бақылау


емтихан

2. ОҚЫТУ ТҮРЛЕРІ МЕН ӨЗ БЕТІМЕН ДАЙЫНДЫҚ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОБАСЫНЫҢ ОҚУЛЫҚ САҒАТТАРЫТақырыптар атаулары

Құрылыс физика мәнінің мазмұнылекциялар

Тәжірбиелік жұмыс

Зертханалық жұмыс

Өз бетімен дайындық

1 кредит

Микроклимат және оның құрамы климаттың негізгі мінездемелері

33

Температураның көлемін анықтау күн сәулесінің оптикалық бөлігі

33

Жылубергіштіктің физикалық қабілеттілігі жылу өткізуіне коэффициент қабілеттілігі

33


Жарықтану терезеойығының есебі

33

Дыбыстың негізгі түсінігі дыбыстың физикалық және физиологиялық мінездемесі

33
1515

2 кредит

Тұрғын қоғамдық ғимарттың инсоляциялық мәнін зерттеу3

3

Төбе жабынының жылу техникалық есебі3

3

Табиғи жарықтың есебі3

3

Fef шуылынан бөгеудегі дыбысДыбыс оқшаулағыштығының қасиетін анықтау3

3

Тұрғын үйлерді шуылдан қорғау3

3


15

15

4 ПӘН МАЗМҰНЫ

Осы пәнді оқыту үшін 74 аудиториялық сабаққа негізделген, соның ішінде 15 сағат лекция, 15 сағат зертханалық, 30 сағат өз бетімен дайындық, емтихан, графикалық жұмыс.
5. ДӘРІС САБАҚАРЫ

5.1 Тақырып атауы, дәріс сабақтарының сағаттың көлемі

5.1.1 Микроклимат және оның құрамы. Климаттың негізгі мінездемелерді құрылысты жобалауда пайдалану. Температуралық поляны анықтау. Күн сәулесінің оптикалық бөлігі

Инсоляция 3 сағат

5.1.2 Жылубергіштіктің физикалық қабілеттілігі. Жылу өткізгіш коэффициентінің физикалық қабілеттілігі. Ғимараттың сыртқы қабырғасының және жабынының жылу – техникалық есебі. 3 сағат

5.1.3 Жарықтану. Табиғи жарықтың есебі. Терезе ойығының

есебі 3 сағат

5.1.4 Дыбыстың негізгі түсінігі. Дыбыстың физикалық және физиологиялық мінездемесі. Шуыл туралы түсінік 3 сағат

5.1.5 Бөлме ішіне шуылдың таралуы. Қала құрылысындағы шуылдық есебі.Интерференция, дифрекция. Шағылысқан не жұтылған дыбыстар. Адамдар тұратын шағын ортаны шуылдан қорғау 3 сағат.

Барлығы 15 сағат


  1. Сағат бойынша зертханалық сабақтың мазмұны мен көлемі

   1. Дауыс жылдамдығын анықтайтын интерференциялық

әдіс. -1 сағат

   1. Ауа шуылынан бөгеу дыбыс оқшаулаушылық қасиетін

анықтау - 2 сағат

   1. Үлгілерде әр түрлі формадағы залдардың акустикалық қасиеттерін зерттеу -2 сағат

   2. Тұрғын, қоғамдық және өнеркәсіптік ғимаратқа инсоляция мәнін зерттеу -1 сағат

   3. Шынылау арқылы жылулық радиация өткізу коэффициентін өлшеу -2 сағат

   4. Электрлік модульдеу әдісімен сыртқы бұрыштағы температуралық өрісті зерттеу -2 сағат

2.2.7 Су үлгілерінде желден таралған ғимарат профильдерінің сипаттамасын зерттеу -1сағат

2.2.8 Залдың ревеберациялық уақытын анықтау -2 сағат

2.2.9 Сынақ сабағы - 2сағат

Барлығы 15 сағат


7. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
7.1 Семестр аралық бақылауды, бағалау балдарының келесі төрт көрсеткіштер негізінде анықталады.

Тапсырма. Берілген курсты оқу кезінде студент үй тапсырмасын орындау керек (СӨЖ) – студенттің өзіндік жұмысынан кейін берілетін түсіндірме жазба және курстық жұмыстың сызбаларын сызу. Әр жұмысты максималды бағалау-10%. Егер сызба және түсіндірме хатта қаталар кездессе, баға төмендейді. Үй жұмысы орындалмаса баға 5%-ке төмендейді, ал тапсырма орындалмаса 0%.

Сабаққа қатысу. Барлық сабақтарға толық қатысу. Максималды баға - 1%, егер студент болмаса 0%.

Тақырып бойынша зерттеу. Айтылған тақырыпқа сай, кез-келген басылымда шағын статья жазу, статьяның қысқа қорытындысын дайындау, тақырып бойынша талқылау. Статьяның қорытындысының орнына курстық жобаның бөлімдері бойынша патенттік жұмыс дайындауға болады. Студент тапсырманы семестрдің басында 2-3 күн ішінде алады. Максималды баға 10%, зерттеуді дер кезінде орындау және сапасы бағаланады. Семестр аралық тест 5 аптаның ішінде өткен материал, несие және білімді бекітудің әр түрлі 5 сұрағы немесе тест-ғимарат элементінің нақты түйіндерінің қиылысуының графикалық орындалуының немесе жеке құрылымдарды сызу. Максималды 20%, дұрыс жауаптардың санына пропорционал пайыздық баға анықталады. 100%-ті критерийлерге бөлеміз. Максималды пайыздық баға былай болады:

Тапсырма - 10%

Сабаққа қатысу - 30%

Тапсырма бойынша зерттеу - 40%

Семестр аралық тест - 20%

Барлығы - 100%

Шешуші бақылаудың пайыздық эквивалент бағасы (курс бойынша емтихан) шешуші тест негізінде анықталады. (50%-дан кем емес) мысалы: егер шешуші тест 20 сұрақ болса, студент оның 15-іне дұрыс жауап берсе, дұрыс жауаптар пайызы былай саналады:

20 сұрақ - 100%

15 сұрақ х% = х = 15*100/20 = 75%

Шешуші тестілеуге қатысу үшін студент семестр аралық бақылаудан минималды рейтинг жинауы керек. (2 семестр аралық бақылау бойынша 100% аз болмауы керек).

Шешуші баға:

Семестр аралық бақылау - 60%

Емтихан - 40%

Шешуші баға мына формуламен саналады

UO=[(P1+P2)/2]*0,6+Э*0,4

мұнда

P1,P2 – 0,6 коэфицентімен алынған 1 және 2-ші семестр аралық бақылаудың бағасының пайыздық эквиваленті Э–0,4 коэфициентімен алынған бағасының пайыздық эквиваленті.Студенттің бақылаудың әр сатысында алынған пайыздық бағалары бағдарлама материалдарының меңгерулеріне байланысты мына сұлба бойынша:


Әріптік жүйе бойынша

Балдар

Пайыздың

құрамы


Баға

А

А -


4,00

3,67


100

90-94


Өте жақсы

В +

В

В-С+

С

С-3,33

3,00


2,67

2,33


2,00

1,67


85-89

80-84


75-79

70-74


65-69

60-64

Жақсы

Қанағат


Д+

Д


1,33

1,00


55-59

50-54

F

0

0-49

Қанағат емес7.2 Курстық жұмыс бойынша баға критерийлері
Студенттердің аналитикалық дағдыларын, берілген пәндерді зерттеу дағдыларын жетілдіру үшін курстық жұмыс жоспарланған. Осы жағдайда студент өзі тақырып таңдауғахұқы бар. Тақырып тізімі пәндердің мазмұнына байланысты құрылады.

Курстық жұмыс бағасынан пайыздық эквиваленті келесі критерийлер негізінде анықталады:Көркемдеу. Беттер саны,жұмыс дизайны (түстік және шрифтік белгілеу,шрифт,интервал,график,сұлба,таблица мөлшері)

Құрылысы. Қолданылатын әдебиеттің негізі,кіріспе,қорытынды бөлімінің болуы.

Мазмұны. Нақты қорытынды алынған қарастырылатын мәселенің анализі және оны оқу.

Жұмысты қорғау. Жұмысты уақытында жасау және оның дұрыстығыескеріледі. Осы бойынша барлық критерийлер 100% құрайды. Сол 100%-ті критерийлерге бөлеміз:

Мысалы:

Көркемдеу-10%

Құрылысы-10%

Мазмұны-40%

Жұмысты қорғау-40%

Қорытынды-100%

Келесі сол критерий бойынша жеке алынған пайыздық бағаны орындау сапасына байланысты диференциалдайды.

Мысалы, студент тақырыпты толық ашты, курстық жұмыстың құрылысын сақтады, нақты анализ және қорытынды жасады, бірақ уақытында жасамаса, көркемдеу сапасы төмен болса, курстық жұмыс бағасы келесідей болады:

Көркемдеу-5%

Құрылысы-10%


Мазмұны-40%

Қорғау-20%

Қорытынды-75%

Сонымен,студент мынадай рейтинг алады: 75% немесе 2,67 балл немесе В-немесе «жақсы».

7.3 Политика және процедура
Барлық аудиториялық сабақтарға кешігусіз қатысу-студенттердің міндеті. Екі рет кешігу бір сабақты босатуға тең. Сабақты босатса,міндетті түрде арнайы құжатын көрсету керек, ал тапсырма өз бетімен орындалады. Себепсіз сабақ босатса, семестр аралық бақылаудан алған баллдарды кемітіледі.

Тәжірибелік сабақтарда студенттер, сызу құралдарын қолдану арқылы сызбаларды орындайды. Барлық тапсырмалар уақытында орындалуы керек. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер, қорытынды тестілеуге кіргізілмейді.

Барлық тапсырманы өткізудің ең соңғы уақыты-емтихандық сессияның басталуынан 3 күн бұрын.

Сабақ кезінде ұялы телефондар сөндірулі болуы керек. Дәрісханаға сыртқы киіммен кірмеу, курстастарына ашық мінезді болып, қайырымды болып, ішкі ережелерді сақтауы керек.8 НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР


 1. Ковригин С.Д. Архитектурно- строительная акустика М.: Высшая школа, 1990

 2. Осипов Г.Д. Защита зданий от шума. М.: Стройиздат 1972.

 3. Прутков В.Г. Шишкин И.А., Осипов Г.Л. Шумозащита в градостроительстве. М.: Строиздат, 1996

 4. Қазақша- орысша, орысша- қазақша терминлогиялық сөздік т.9 Сәулет және құрылыс. А.: «Рауан баспасы» , 2000

 5. Қазақша- орысша, орысша- қазақша терминлогиялық сөздік т.1 Физика және астраномия. А.: «Рауан баспасы» , 2000

 6. Юдин Е.Н. Борьба с шумом. М.: Стройиздат, 1964

 7. Гусев Н.М. Основы строительной физики. М.: Стройиздат , 1975

 8. Заборов В.И., Лалаев Э.М., Никольский В.Н. Звукоизоляция в жилых и общественных зданиях. Стройиздат, 1979

 9. Руководство по расчету и проектированию средств защиты засторйки от транспортного шума. НИНСФ Стройиздат, 1982

 10. Руководство по расчету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий. НИНСФ Стройиздат, 1983

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу