Семинар 30 сағ. ОжсөЖ 30 сағ. СӨЖ 30 сағ Барлығы 90 сағ. Орал, 2010бет1/5
Дата30.05.2017
өлшемі0,88 Mb.
түріСеминар
  1   2   3   4   5
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Факультет деканы

.................... Шайекенов Ж.Ж.

« » .............................. 2010 ж.

Қазақ тілі мен әдебиеті және оқыту теориясы кафедрасы
«Қазақ тілі мен әдебиеті», «Филолгия: қазақ тілі» мамандығы бойынша

кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған«Шешендік өнер және мәнерлеп оқыту»

пәні бойынша

оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы (ПОӘК).

Курс - І ,ІІ

Семестр - ІҮ

Кредит - ІІ

Дәріс - -

Семинар - 30 сағ.

ОЖСӨЖ - 30 сағ.

СӨЖ - 30 сағ

Барлығы - 90 сағ.

Орал, 2010


«Шешендік өнер және мәнерлеп оқыту» пәні бойынша

б а ғ д а р л а м а
2010-2011 оқу жылы ІҮ семестр 2 кредит «Филология: қазақ тілі» мамандығы ІІ курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша «Шешендік өнер және мәнерлеп оқыту» пәнінен оқу-әдістемелік кешен 2003 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті дайындаған жоғарғы оқу орындарына арналған типтік бағдарлама негізінде құрастырылды.

............................................................................................................................


Құрастырған: Мүтееев З.Ж. – доцент, оқытушылар – Дүйісмағанбетова Ә.М., Мусина Ж.Ж.

Қазақ ФИЛОЛОГИЯСЫ кафедрасының отырысында талқыланды.


« » .................................... 2010 ж. № .... хаттама

Кафедра меңгерушісі........................Мамыров А.Ы.

(қолы) (аты-жөні)
Институттың № ... хаттама « » .............................. 2010 ж. оқу-әдістемелік кеңестің отырысында қарастырылды.

Институттың оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы .............................

(қолы)

............................................................................................................................(аты-жөні)


 1. Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS

Мүтеев З.Ж. - қазақ филологиясы кафедрасының доценті

Дүйісмағанбетова Ә.М., Мусина Ж.Ғ. - ОҚЫТУШЫЛАР

Қазақ тілі мен әдебиеті және оқыту теориясы кафедрасы №4 ғимараттың

4-қабаты, 409-бөлме


«Шешендік өнер және мәнерлеп оқыту»

Семестр 15 оқу аптасынан және 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптада 2 кредит сағат саны, әр кредит сағат саны (дәріс, практика) екі байланыс сағаттан және 1 ОЖСӨЖ тұрады.


Аптаға кредит –сағат санының бөлінуі


Сабақ

Өткізу уақыты

Сабақ

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты

2

(дәріс, практика)50 минут+

50 минутОЖСӨЖ

50 минут
Оқу жоспарынан көшірме


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Семинар

ОЖСӨЖ

Барлы

ғы


Бақы

лау түрі


ІІ

ІІ

2

-

30 сағ.

14 сағ.

44 сағ.

емтихан


КІРІСПЕСөз мәдениеті және ритоика, ” пәні сөз құдіретін танытатын, болашағымыз жастарды өз мамандықтарына сәйкесті шешен сөйлеуге баулитын тіл білімінің категориясы.

Курста риториканың түрлері, шешен сөйлеудің техникасы, оның оймен байланысы қарастырылады. Бұл пән - филолог емес мамандарға арналған, оқу бағдарламасына сәйкес жүргізілетін бірден-бір пән.Курс мақсаты - студенттерге оқытудың, тәрбиелеудің және оқушыларды дамытудың маңызды амалы ретінде, педагогтің кәсіби іс - әрекетіндегі маңызды құрал ретінде сөйлей білуге көмектеседі.

Курс міндеті:

- студенттерді қарым-қатынас туралы, олардың түрлері, сөйлеу сапалылығы (мәселен, сөз дұрыстығы, тазалығы, дәлдігі, дәлелдігі, байлығы, логикалығы, коммуникативтік жағынан сәйкестілігі), қазіргі қазақ әдеби тілінің нормалары туралы білім көздерімен таныстыру; әдеби тілдің нормаларынан орынсыз ауытқуларды (бұл арада әдеби тілдік норманы бұзушылық туралы) тез аңғару дағдыларын қалыптастыру; өзіндік сөйлеген сөзіне талдай жасай білуге үйрету; сөз сөйлеу сәтіндегі кемшіліктерден құтыла білуге ұмтылыс дағдысын қалыптастыру;

- болашақ мұғалімдерді педагогикалық қарым-қатынас мейлінше тиімді болу үшін өзіндік дауысқа (дауыс тонына), сөйлеу аппаратына ие болуға үйрету;

- кәсіби тұрғыда аса мәнді сөз сөйлеу шығармашылығын туындатуға әзірлеу.Курс мазмұны:

- Сөз мәдениеті және риторика пәнінің мақсат, міндеттері;

- Антикалық шешендік тану;

- Қайта өрлеу және жаңа ғасырдағы шешендіктану;

- Ресейлік шешендіктану;

- Қазақтың шешендік дәстүрі;

- Сөйлеу заңдылығы;

- Шешен сөйлеудің логикасы;

- Шешеннің сөйлеу мәдениеті;

- Шешен мен аудиторияның ара қатынасы;

- Шешен этикасы;

- Шешеннің сөйлеу техникасы.

Оқыту әдістемесі:

Курстың ерекшелігі мен студент құрамының біліктілігі және біліміне сәйкес оқыту әдістері мен әдістемелік құралдарды сабақ үрдісінде тақырыптық негізгі белгілерге байланысты іскерлік пен дағды қалыптастыру бағытында пайдаланылады. Дәрістерде түсіндіру, баяндау, сұрақ –жауап, анкета, экспиремент, статистикалық т.б.әдістерді қолдансақ, практикалық сабақтарда эмпирика, байқау, тесті, деңгейлік тапсырмалар, әр түрлі графикалық шартты белгілерге негізделген соны әдістермен қатар ауызша-жазбаша жаттығуларға байланысты түрлі модульдік тәсілдер жүзеге асырылады.Пререквизиттер: Жоғарғы және орта мектепте оқытылатын шешендіктану пәні. Постреквизиттер: Курс соңында студент сөз мәдениеті және риторика пәні туралы жалпы мағлұмат алып, шешендіктанудың күнделікті өмірде кездесетін мәселелері хақында толық білім алады.

Сонымен қатар қоғамдық өмірде жиі кездесетін әр түрлі жағдаяттардан шығуда шешендіктің қажеттілігі мәселелері де осында қаралады.
3. Сабақ мазмұны мен кестесі

Апта - 1

Кредит сағат - 2

Семинар -2

Тақырыбы: Сөз мәдениеті және риторика пәні туралы түсінік

Семинар мазмұны:

 1. Сөз мәдениеті және риторика – ғылым саласы

 2. Сөз мәдениеті және риторика – оқу пәні

 3. Сөзб мәдениеті және риториканың мақсат, міндеттері

Әдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері. Ғылым, А., 1984.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997.

● Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Сөз мәдениеті. А., 1984.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Нежин Е.А. Основы советского ораторского искусства. М., 1981

● Шенберг В.А, Савкова З.В. Риторика: Учебнные пособи для студентов всех

специальностей. 1996.

● Қосымова Г. Қазақ шешендік өнерінің негіздері. А., 2003.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Шешендіктану /риторика/ дегеніміз не? Бұл ғылым ба, әлде өнер саласы ма? Кімдерге арналған сала? Осы тақырыпта өзіңіздің пікіріңізді айтыңыз.Әдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері. Ғылым, А., 1984.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997.

● Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Сөз мәдениеті. А., 1984.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Нежин Е.А. Основы советского ораторского искусства. М., 1981

● Шенберг В.А, Савкова З.В. Риторика: Учебнные пособи для студентов всех

специальностей. 1996.

● Қосымова Г. Қазақ шешендік өнерінің негіздері. А., 2003.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.

СӨЖ мазмұны:

1. Шешендіктану – шаршы топ алдында сөз сөйлеу заңдылығыӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері. Ғылым, А., 1984.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997.

● Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Сөз мәдениеті. А., 1984.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.
Апта - 2

Кредит сағат - 2

Семинар - 2

Тақырыбы: Сөз мәдениеті және риторика туралы түсінік

Семинар мазмұны:


 1. Сөйлеуге әзірленуде шешен іс-әрекетінің басты кезеңдері қандай?

 2. «Шешендік өнер не үшін қажет?» тақырыбында үш минуттық сөз сөйлеуге

әзірленіңіз.

Әдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешен – лектордың профессиограммасы // БҚМУ Хабаршысы, 2002.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997..

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Шешен шеберлігі неден көрінеді?Әдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешен – лектордың профессиограммасы // БҚМУ Хабаршысы, 2002.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997..

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.СӨЖ мазмұны:

Шешеннің психологиялық мәдениетіӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешен – лектордың профессиограммасы // БҚМУ Хабаршысы, 2002.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997..

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.


Апта - 3

Кредит сағат - 2

Семинар - 2

Тақырыбы: Шешендіктанудың тарихи парақтары

Семинар мазмұны:

 1. Шешендіктану – ежелгі ғылым салаларының бірі

 2. Антикалық шешендіктану

А) Ежелгі грек шешендіктануы

Ә) Ежелгі рим шешендіктануыӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Қыдыршаев А.С. Шешендік тағылымы. – Орал, 2006.

● Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері. Ғылым, А., 1984.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997.

● Порубова Г.М, Порубов Н.И. Афоризмы и крылатые изречения об ораторском

искусстве. Минск, 1997.

● Григорьева В.А. Риторика. С. – Петербург, 1996.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.ОЖСӨЖ мазмұны:

Қазақтың шешендік өнеріӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Қыдыршаев А.С. Шешендік тағылымы. – Орал, 2006.

● Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері. Ғылым, А., 1984.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997.

● Порубова Г.М, Порубов Н.И. Афоризмы и крылатые изречения об ораторском

искусстве. Минск, 1997.

● Григорьева В.А. Риторика. С. – Петербург, 1996.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.СӨЖ мазмұны:

Қазақ шешендік өнерінің зерделенуіӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Қыдыршаев А.С. Шешендік тағылымы. – Орал, 2006.

● Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері. Ғылым, А., 1984.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997.

● Порубова Г.М, Порубов Н.И. Афоризмы и крылатые изречения об ораторском

искусстве. Минск, 1997.

● Григорьева В.А. Риторика. С. – Петербург, 1996.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.Апта - 4

Кредит сағат - 2

Семинар - 2

Тақырыбы: Қазақтың шешендік өнер дәстүрі

Семинар мазмұны:

 1. Қазақ шешендік өнерінің зерттелу тарихы

 2. Қазақ шешендік өнерінің қалыптасып, даму кезеңдері

 3. Қазіргі ұлттық шешендік өнер

Әдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Қыдыршаев А.С. Шешендік тағылымы. – Орал, 2006.

● Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері. Ғылым, А., 1984.

● Есхожин І. Шешендік шиырлар. А., 1993.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997.

● Адамбаев б. Казахское народное ораторское искусство. А., 1997.

● Қосымова Г. Қазақ шешендік өнерінің негіздері. А., 2003.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.ОЖСӨЖ мазмұны:

Қазақ шешендік өнерінің қалыптасып, даму кезеңдеріӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Қыдыршаев А.С. Шешендік тағылымы. – Орал, 2006.

● Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері. Ғылым, А., 1984.

● Есхожин І. Шешендік шиырлар. А., 1993.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997.

● Адамбаев б. Казахское народное ораторское искусство. А., 1997.

● Қосымова Г. Қазақ шешендік өнерінің негіздері. А., 2003.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.СӨЖ мазмұны:

Қазақ шешендік өнерінің зерттелу тарихыӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Қыдыршаев А.С. Шешендік тағылымы. – Орал, 2006.

● Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері. Ғылым, А., 1984.

● Есхожин І. Шешендік шиырлар. А., 1993.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997.

● Адамбаев б. Казахское народное ораторское искусство. А., 1997.

● Қосымова Г. Қазақ шешендік өнерінің негіздері. А., 2003.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.


Апта - 5

Кредит сағат - 2

Семинар - 2

Тақырыбы: Шешендіктану теориясының орта ғасырда және жаңа дәуірде дамуы

Семинар мазмұны:

1. Қайта өрлеу дәуіріндегі шешендіктануӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.ОЖСӨЖ мазмұны:

Жаңа дәуірдегі шешендіктануӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.СӨЖ мазмұны:

Қайта өрлеу дәуіріндегі шешендіктануӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.


Апта – 6

Кредит сағат - 2

Семинар - 2

Тақырыбы: Шешендіктанудың орта ғасырда және жаңа дәуірде зерттелуі

Семинар мазмұны:

 1. Орта ғасырдағы шешендіктану өкілдері

 2. Жаңа дәуірдегі шешендіктану өкілдері

Әдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.ОЖСӨЖ мазмұны:

Орта ғасырдағы шешендіктану өкілдеріӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.СӨЖ мазмұны:

Жаңа дәуірдегі шешендіктану өкілдеріӘдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.


Апта - 7

Кредит сағат - 2

Семинар - 2

Тақырыбы: Шешеннің сөйлеудің логикасы.

Семинар мазмұны:

 1. Сөз сөйлеудегі логика ілімінің талаптары.

 2. Жоспар – сөз сөйлеудің ішкі құрылымы.

Әдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешен – лектордың профессиограммасы // БҚМУ Хабаршысы, 2002.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Қыдыршаев А.С. Шешендік тағылымы. – Орал, 2006.

● Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Сөз мәдениеті. А., 1984.

● Адамбаев б. Казахское народное ораторское искусство. А., 1997.

● Варзонин Ю. Теоретические основы риторики. Тверь, 1998.

● Григорьева В.А. Риторика. С. – Петербург, 1996.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Нежин Е.А. Основы советского ораторского искусства. М., 1981

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.

Практикалық сабақ 2

Тақырыбы: Шешен этикалық мәдениеті.

Практикалық сабақ мазмұны: Шешен тұлғаның өзі, оның эрудициясы.Шешен мен аудиторияаралықэтика.

Әдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Адамбаев Б. Қазақтың шешендік өнері. Ғылым, А., 1984.

● Негимов С. Шешендік өнер. Ана тілі, А., 1997.

● Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Сөз мәдениеті. А., 1984.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Нежин Е.А. Основы советского ораторского искусства. М., 1981

● Шенберг В.А, Савкова З.В. Риторика: Учебнные пособи для студентов всех

специальностей. 1996.

● Қосымова Г. Қазақ шешендік өнерінің негіздері. А., 2003.

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Шешен сөзінде логика қандай функция атқарады?

 2. Сөйленер сөз құрылымы /композиция/ мен жоспарының айырмашылығы неде?

Әдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешен – лектордың профессиограммасы // БҚМУ Хабаршысы, 2002.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Қыдыршаев А.С. Шешендік тағылымы. – Орал, 2006.

● Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Сөз мәдениеті. А., 1984.

● Адамбаев б. Казахское народное ораторское искусство. А., 1997.

● Варзонин Ю. Теоретические основы риторики. Тверь, 1998.

● Григорьева В.А. Риторика. С. – Петербург, 1996.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Нежин Е.А. Основы советского ораторского искусства. М., 1981

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.

СӨЖ мазмұны:

1. Шешеннің сөйлеудің логикасы. (реферат)Әдебиеттер:

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. /монография/ .- Алматы: Білім. 2000.

● Қыдыршаев А.С. Шешен – лектордың профессиограммасы // БҚМУ Хабаршысы, 2002.

● Қыдыршаев А.С. Шешендіктану. – Орал, 2004.

● Қыдыршаев А.С. Шешендік тағылымы. – Орал, 2006.

● Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Сөз мәдениеті. А., 1984.

● Адамбаев б. Казахское народное ораторское искусство. А., 1997.

● Варзонин Ю. Теоретические основы риторики. Тверь, 1998.

● Григорьева В.А. Риторика. С. – Петербург, 1996.

● Лемерман Х. Учебник риторики. М., 1997.

● Нежин Е.А. Основы советского ораторского искусства. М., 1981

● Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2004.

● Хазагеров г.Т, Лобанов И.Б. Риторика. Ростов на Дону, 2004.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет