«шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»бет2/5
Дата31.12.2019
өлшемі426 Kb.
1   2   3   4   5

ПӘН БОЙЫНША ГЛОССАРИЙАГРЕССИЯ - Басқанын жерiне әскер күшiмен шабуыл жасау, басып алу

АДМИНИСТРАЦИЯ - мемлекеттiк басқарудың реттеушi атқарушы органы

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ - Қоғамдағы экономикалық рухани адамгершiлiк дiни, ұлттық қатынастардың жиынтығы

АЙ- уақыт есебінің бірлігі, айдың жерді айналу периодына тең

АЛФАВИТ- қандай да бір тілдің жазбаша түрде қабылданған әріптердің жиынтығы Белгілі бір тәртіп бойынша орналасқан әліпби

АРХЕОГРАФИЯ- қолданбалы тарихи пән. Тарихи деректерждің басылымдарының ережесі мен әріптерін қарастырады

БУЫНДЫҚ ЖАЗУ- б.з.д 10-11 ғ кезінде турікшілерде буындық жазу қолданды.

ВЯЗЬ- декаративтік жазу

ГЕНЕОЛОГИЯ – ру, шығу тегін зерттейтін ғылым

ГЕРАЛЬДИКА елтаңбаларды зерттейтін ғылым

ГРИГОРИАН КАЛЕНДАРЫ-осы күнгі халықтардың көпшілігінде қолданылатын санау жуйесі

ГРИГОРИАН КҮНТІЗБЕСІ - 1582 ж Рим папасы Григорий 13 бастамасымен реформаланған күнтізбе. Оның уақыты 365 тәулік 5 сағат 49 минут 12 секунд

ДӘУІР - уақыт өлшемі, кезең, Дәуір кезеңдері: политикалық, діни, фиктивтік, және нақты

ДИКТАТУРА - антогенистiк топтар бар, қоғамдағы, бiр топтың саяси билiк жүргiзу жүйесi

ДИПЛОМАТИКА - актілерді зерттейді

ДИПЛОМАТИЯ- екі ел арасындағы қарым-қатынас

ЕРЕТИК - Рим коталик шiркеуiнiң докладтарын жоққа шығырушы және мойындамайтын адамдар осылай аталған.

ЖАЗ - Көне Русьтегі мезгіл ауысымының толық айналымы

ЖАРТЫЛАЙ УСТАВ- 14 ғ бастап 15 ғ дейін тұрақтаған Кирилл алфавитінің бір түрі

ЖЕДЕЛ ЖАЗУ-15 ғ пайда болған жазу түрі

ЖЫЛ-уақыт бірлігі, жердің кунді айлану периодына тең

КАЛЕНДАРЬ- әр айдың біріншісі куні деген сөзден шыққан , бірақ таб-ң кезеңінде құб-ң негізінен уақыт санау жүйесінің өзі ертеде шыққан

КАЛЛИГРАФАЛОГИЯ- Кытайлық жазу үлгісіне тән. Бейнеленіп жазылған жазудың ерекше зерттелуі

КИНОВАРЬ - көне жазбашылар қолданған сарғылт түсті краска

КИРИЛЛ МЕН МЕФОДИЙ - еж славяндардың жазу өнерінің дамуына улес қосқан ғалымдар

КИРИЛЛИЦА- славян жазу графикасы

КОНСТИТУЦИЯ - қоғамдық және мемлекеттiк құрылыстың негiзiн мемлекеттiк органдар жүйесiн олардың құрылуы және қызметiн азаматтардың құқықтары мен мiндеттерiн анықтап беретiн мемлекеттiң негiзгi заңы

КОНЦОВКА - тараудың немесе беттің соңындағы текст астындағы сурет

КРИПТОГРАММА - ерекше маңыздығы бар адамдарға ғана түсінікті жазба таңбалары

КРИПТОГРАФИЯ- құпия жазу

ҚАҒАЗ - өсімдік талшықтарын белгілі бір тәсілмен өңдеу және бір-бірімен матастыра байланысу арқылы жұқа парақ түрінде жасалған материал

ҚОЛЖАЗБА - 1 қолмен жазылған немесе жазу машинасымен басылған жазба шығарма 2 баспаға ұсынылған немесе терімге жіберілген материалдың түп нұсқасы

ЛИТРОЛОГИЯ - өлшемдер және ақша системасын зерттейді

МАГИСТР - ежелгi Римде кейбiр қызмет адамдардың лауазымы, шенi

МЕЗГІЛ - жыл уақыты

МЕТОН ЦИКЛІ - уақыт кезеңі, 19 жылға немесе 6940 тәулікке тең Мұны көне грек астрономы және математигі метон орнатқан оның йиклі көнерек күнтізбесінің негізі болды.

МИНИЯТЮРА- көне қолжазбалар мен кітаптардағы сырмен жазылған кішігірім сурет

НЕРГРАФИКА- қазіргі кездегі жаңа заманның қолжазбасының сыртқы жақтарын зерттейді

НУМИЗМАТИКА – мәнеттерді зерттейтін ғылым

ОНОМАСТИКА - жеке атауларды оқытатын ғылым саласы

ОХРА - сары түсті краска

ОЮ - геометриялық, өсімдік пен жануарлар элементтерінің үйлестірілген графикалық өрнек

ПАЕРОК - сөз болетін белгі. Жарғылық жазбаларда қолданылған «ерь» белгілерінің орнын айырбастаған

ПАНТЮЗО - қағазға сым терімен вертикальді линиямен қалдырылған су белгісі

ПЕРГАМЕНТ- төл терісінен өңделіп жасалған кітаптың бір түрі

ПОЛИМПИСТЕР - пергаменттің қымбаттылығынан бір кезе жазылған тексті қырып тастап орнына жаңа текст жазу

ПОПИРАЛОГИЯ - папирустағы жазу-сызуды оқытатын ғылым

ПУНИКАЛЫҚ ЖАЗУ - Орзон-Енисей , Талас өзені бойынан табылған байырғы түркі жазуы

РЕГЕСТ- құжатты оның тілі мен құрылымын сақтай отырып баяндаудың ерекше белгісі

РЕДУКЦИЯ-жцыл санаудың бір жуйесін басқа бір жүйесіне аударылған датасы.

СОБОР - 1/ ел басқаратын қызмет иелерiнiң немесе халық өкiлдерiнiң жиналысы.2/ СОБОР- қалалық үлкен шiркеу

СОСЛОВИЯ - мемлекетiндегi заң жүзiнде жағдайы бiрдей адамдарды бiрiктiретiн қоғамдық топ сословия бөлiну қоғамның таптық жiктелуi негiзiнде туды, әр бiр сословияның заңда баянды етiлген белгiлi правалары мен мiндеттерi болады

СТЕНОГРАФИЯ- текті бейнелеудің жаңа тәсілі

СТИГМА - ертедегi Грецияда құлдардың қылмыстылырдың денесiне салынатын таңба, 2/дененiң әр түрлi бұзылулардың жалпы аты.

СФИНКС - ежелгi Египеттегi басшы адам денесi арыстан бейнесiндегi алыптас мүсiн 2/ фараон күшiнiң символы,3/ түсiнiксiз жұмбақ жан иесi, құпия адам

СФРАГИСТИКА – мөрлерді зерттейтін ғылым

СФРАГИТИКА- мөрлерді оқытатын ғылым

ТЕРОТОЛОГИЯЛЫҚ ОЮ-фантастикалық түрде бейнеленген қорқынышты аңдық өрнектер

ТИРАНИЯ - Ежелгi Греция Римде және орта ғасырлардағы мемлекеттерде өкiметтi күштеп басып алушы, және билеушi адам 2/ басқаруды зорлық-зомбылық арқылы жүргiзушi

ТИТУЛ - лауазым феодалдың және буржуазиялық қоғамдарда адамдарға берiлетiн құрметтi атақ Мысалы граф, барон

УАҚЫТ ЕСЕБІНІҢ ЖҮЙЕСІ- календарь

УСТАВ- 14 ғ дейін ү стемдік еткен Кириллл жазуының түрі

ШТЕМПЕЛЬ-қағазды тауарлық маркілеу, қағазға фабрикалық белгі соғу

ЭПИГРАФИЯ- тас плиталардың , суйектің металдың , саз балшықтың бетіндегі жазуларды зерттейді

ЮЛИАН КУНТІЗБЕСІ- бэд 46 ж Ю. Цезарьдың реформасфның нәтижесінде құрылғанкүнтізбе
2. Пәннің мазмұны мен тәртібіне сәйкес сағат санына бөлу.кредиттер

Дәрістер

МӨОЖ

МӨЖ

Всего

бақылау нысаны

2

30

45

15

90

№1 межелік бақылау

№2 межелік бақылау

емтихан2. Пәннің тақырыптық жоспарлануы№ п/п

Тақырыптардың атауы

сағаттар

әдебиеттер

Д

СЖП
1

2

3

5

4

1

 1. Тарихнама түсінігі және оның тарихи ғылым үшін маңызы. Тарихнама тарихи ғылым және тарихи көзқарас ретінде.

Тарихи ғылымдағы ағымдар, бағыттар мен мектептер. Тарихнама ағымының, бағыттарының және мектептерінің жалпы критерийі ретінде олармен байланысты мәселелердің әдістемелік принциптері

Ғылыми пән ретінде тарихнаманың мақсаттары мен міндеттері.. тарихи ғылымның даму тенденциясын және шетелдік тарихшылардың тәжірибесін зерттеу. Тарихи ғылымның тарихына қызығушылықтың арта түсу себептері. Сабақтастық және тарихи ой-пікірлердің үнемі жаңарып тұруы. Тарихи үдерістердің мәдениетте болып жатқан және қоғамдағы өзгерістермен байланысы.

Тәжірибелік сабақ

Тақырыпқа шолу жасау,Баспа мен интернет ресурстарынан қосымша материалдар пайдалана отырып, 1-2 беттен тұратын қысқаша нұсқау әдеби шолу жасау.

1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


2

 1. ХІХ ғасырдағы тарихи ойлардың түрлері. Классикалық тарихилық.

Классикалық тарихилық ХІХ ғасырдағы тарихтағы үстем парадигма ретінде. Бүкіл дүниежүзілік –тарихи бірлік туралы түсінік және тарихтағы «саналы қадам». Ілгерлеу теориясының өрістеуі. XIX ғ-дағы тарихи ғылымның антропоцентризмі. Адам табиғатының өзгермейтіндігі туралы сенім. Саясат, экономика, мәдениет саласындағы көрнекті тұлғаларына деген қызыгушылық. Өткенді тиімді танудағы мүмкіндіктерге қатысты тарихшылардың оптимизмі. Деректердің дұрыстығы туралы түсініктердің басымдығы. Тарихты «нақты қалай болғанын» жазу талабы. Жаратылыстану және нақты, ғылымның пайда болуы (сциетизм) үлгісіне тарихшылардың шағымы (апелляциясы).

Тәжірибелік сабақ:Тақырып бойынша шолу жасау. 

1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


3

 1. XIX-XX жүз жыл аралығындағы тарихи ойдың тоқырауы.

ХХ ғасырдағы Батыстық қоғамдық сана-сезімге апаттың әсері. ХІХ ғасырдағы тарихилықтың түрі ретінде теориялық негіздердің тоқырауы.

Освальд Шпенглердің «Еуропаның күйреуі» еңбегі дүниені сезінудегі дағдарыстың жарқын көрінісі ретінде. Тарихтың мағынасыздық идеясы. Тарихи үдерістің көрінісі дара мәдениеттің ағымы ретінде. Тарихшылар арасында презентизм және релятивизм философиясының таралуы. Өткеннің қазіргіге танымның тәуелділігі және жазылған тарихтың бұлыңғырлығы туралы түсінік. Тарихты әдеби шығармашылықтың тармағы ретінде қарастыру.

Тәжірибелік сабақ:

Тақырып бойынша шолу жасау


1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


4

 1. Франциядағы «Жаңа тарихи ғылым».

«Анналдар» мектебінің пайда болуы. М. Блок пен Л. Феврдің шығармашылығы..

Тарихшылардың дағдарыстан шығу жолын іздеуі. 1929ж.Страсбургтегі «Экономикалық және әлеуметтік тарихтың анналдары» атты журналдың шығуы. Тарихи ғылымды жаңарту және зерттеу мәселелерін кеңейтуге шақыру. Журнал айналасында ғылыми мектептер мен негізгі идеялардың қалыптасуы. Әлеуметтік шындықтың ерекшеліктерін көрсету.Тарих пәні мен адамның жаңа көзқарасының гуманизациясы. Қоғамды жүйе ретінде қарастыру.Тарихи ғылымның тиянақты құрылымын қайта қарастыру.Ғалымнан зерттеу белсенділігі талап ету. Пән аралық ынтымақтастыққа ұмытылу. М.Блоктың ортағасырдағы Франция тарихын зерттеудегі әлеуметтік байланыстар, бұқаралық, қайталама құбылыстарын зерттеу.

М.Блоктың «Тарих апологиясы немесе тарихшының кәсібі» кітабындағы тарихи ғылымды жаңарту қажеттілігі идеясы. Люсьен Феврдің «Тарих үшін күресі». ХҮІ ғасырдағы мәдени тарихты зерттеу. Тұлғаның зиялы өмірбаяны қоғамның тарихы ретінде. Ділдің «Рухани баю» ұғымы.

Тәжірибелік сабақ:Тақырып бойынша шолу жасау, баспа мен интернет ресурстарынан қосымша материалдар пайдалана отырып, 1-2 беттен тұратын қысқаша нұсқау әдеби шолу жасау.

1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


5«Анналдардың» екінші буыны. Ф. Бродель.

Соғыстан кейінгі кезеңдегі Франция тарихнамасындағы «Анналдар» мектебінің «Салтанатты шеруі».Ғылыми-зерттеу орталықтары тармақтарының пайда болуы. Зерттеу мәселелерінің ары қарай кеңеюі. 1950-1960 жылдардағы тарихты бродельдік елестетудің журналда бейнеленуі. Ғаламдық тарих концепция атты жаңа ғылыми парадигманы жасау. « Жерорта теңізі және ІІ Филипп тұсындағы Жерорта әлемі» атты монографиясындағы Ф. Бродельдің саяси түсіндірме және аймақтың тұтастық бейнесінен бас тартуы. «XV-XVIII ғасырлардағы материалдық өркениет, экономика, капитализм» іргелі зерттеудегі материалдық өмір мен экономикалық тарихты білу. Тарихи және әлеуметтік уақыттағы табиғатты зерделеу саласындағы Бродельдің зерттеуі және «үлкен тартылыс уақыты» категориясын енгізуі. «Ғажайып» Фернан Бродельдің тарихи ғұламалығы.

Тәжірибелік сабақ:

Тақырып бойынша шолу жасау, баспа мен интернет ресурстарынан қосымша материалдар пайдалана отырып, 1-2 беттен тұратын қысқаша нұсқау әдеби шолу жасау.


1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


6

 1. 1970-1980 жылдардағы «Анналдар» .

1960-1970 жылдардағы француз қоғамындағы өзгерістердің «Анналдар» мектебінің ғылыми көзқарасына әсері. «Үшінші буыннын» пайда болуы. Тарихи ғылымының пәні, принциптері мен әдістерін қайта қарау.Тарихқа ғаламдық тұрғысынан қарау мен мамандануды тереңдетуден бас тарту. Әр түрлі теориялық тәсілдер үшін бағыттың ашықтығы.Этнология және семиотикамен ынтымақтастығы. Марксизммен әуестену және оның салдары.

«Анналдар» мектебінің сандық тарихқа ықпал етуі. Шонюдің «Сериялы» тарихнама:тарихи демография мен тарихи география бойынша зерттеулері. Э. Ле Руаның «адамдарсыз тарихтан» «этнографиялық романға» дейін концепциясы.

Тәжірибелік сабақ:

Тақырып бойынша шолу жасау


1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


7

 1. Діл тарихы мен тарихи антропология.

Діл тарихы тарихтағы жаңа парадигма ретінде.Мәдени заманда қалыптасқан адам тұлғасы құбылысын зерттеу. Тарихи деректерді бірдей мағынасын ашу басқашалау принципі жағдай ретінде. Өзгешелік приципі тарихи деректерді дәл түсіндірудегі жағдай ретінде. Діл түсінігінің әр түрлі нұсқалар. «Өлім тарихы» діл тарихының бірегей тақырыптары ретінде.

Ф. Арьестің бойынша ұжымдық сана параметрлерінің бірі ретінде және өлімге қатысты даму ғаламдық үлгіні бейнелеу ретінде өлім қабылдау. Марксистік көзқарасты діл тарихын оқытуда М. Вовелльдің өлімді түсінудегі «толық тарихты» қолдану. Ф. Лебреннің XVII-XVIIIғ-дағы адамдар мен Анжудағы өлім» монографиясында әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер мен тәртіпті зерттеудегі есептік тарихтағы техниканы пайдалану.

Тәжірибелік сабақ:

Тақырып бойынша шолу жасау.


1

1

7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


8

 1. ХХ ғ. ІІ жартысындағы англо-американдық тарихнама. Ұлыбританиядағы «жаңа әлеуметтік тарих».

Жалпы британдық тарихнаманың ерекшеліктері. Соғыстан кейінгі тарихты жазудағы дағдарыс және «жаңа ғылыми тарихнаманың» қалыптасуы. Э.П. Томпсонның «ағылшын жұмысшы табының қалыптасуы»атты кітабы бағыттың пайда болуының жаңа маңызды кезең. Журнал «Past and Present» журналы «Анналдарға» британдық ұқсастық.

Англиядағы «жаңа тарихи ғылымның» ерекшеліктері. «Жаңа әлеуметтік тарихтың» пайда болуы мен оның әлеуметтану және демографиямен жанасуы. Әлеуметтік тарихқа бұқаралық сипат беруге деген талпыныстар. Бағытты ұйымдастыруды дайындау.

Бір нәрсенің пайда болуы және капитализм тарихына «жаңа әлеуметтік тарихшылардың» топтауға көңіл аударуы. Экономикалық өсу кезеңі концепциясы (У.Ростоу) мен «қоғамдық консенсус» теориясының танымалдығы. 1980ж.«жаңа әлеуметтік тарихтың» антропологиялануы: әлеуметтік құрылымнан мінез-құлықтың құндылықтары мен модельдер, халықтар мәдениетін зерттеуге деген қызығушылықтың ілгерілеуі.(П. Берк, А. Макфарлейн).

Тәжірибелік сабақ:Тақырып бойынша шолу жасау

1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


9

 1. Американдық сандық тарих.

Клиометрияның теориялық негіздері мен оның американдық «жаңа экономикалық тарихтың» қалыптасуындағы ролі. Р.Фогельдің еңбектеріндегі ХІХ ғ-дағы АҚШ-тың экономикалық тарихын зерттеу. Солтүстік Америкадағы экономикадағы теміржолдардың ролін зерттеу. Американдық плантациялық құлдықтың экономикалық тиімділігіне байланысты пікірталас.

Клиометрияны ұйымдастыру тарихнамалық бағыт ретінде. Қоғам және квантификаторлардың журналдары. Тарихтағы есептік әдісті пайланау мүмкіндіктері. Клиополитология. Контент-талдау клиометрияның бір бағыты ретінде.

Тәжірибелік сабақ:

Тақырып бойынша шолу жасау, баспа мен интернет ресурстарынан қосымша материалдар пайдалана отырып, 1-2 беттен тұратын қысқаша нұсқау әдеби шолу жасау.


1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


10

 1. Американдық «жаңа әлеуметтік тарих».

АҚШ-тағы 1960-1970 жж. әлеуметтік ғылымдардың дамуы, ғылыми –техникалық революция және демократиялық қозғалыстардың өрістеуінің «Жаңа әлеуметтік тарихты» әзірлеу мен тарихты жазудағы толықтыруға әсері. Әр түрлі мәдени дәстүрлер мен американдық қоғамның әр түрлі топтарының тарихын жаңа әлеуметтік тарихшылардың зерттеуі. «Жаңа жұмысшы тарихы», «жергілікті тарих» және тарихи урбанистика.Ұлттық және нәсілдік мәселелерді зерттеу.»Отбасы тарихы»: демографиялық, құқықтық, экономикалық, әлеуметтік, психологиялық негіздері. Фенимизм жағдайындағы «екінші толқын» «әйелдер тарихының» қалыптасуы. Эгалитаризм американдық «жаңа әлеуметтік тарихтың» идеялық негізі ретінде. Жаңа бағыттың американдық қоғамдағы демократиялық сананың жаңаруына әсері.

Тәжірибелік сабақ:Тақырып бойынша шолу жасау, баспа мен интернет ресурстарынан қосымша материалдар пайдалана отырып, 1-2 беттен тұратын қысқаша нұсқау әдеби шолу жасау.

1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


11

 1. Психологиялық тарих.

ХХ ғ-дағы психологиядағы Фрейдтік төңкеріс.. Америкадағы тарихи ғылымға З. Фрейд концепциясының ықпалы. Мінез-құлықтың әлеуметтік мотивтерін іздеудегі неофрейдизм. Психологиялық тарих «жаңа ғылыми тарихтың» бір пәні ретінде.Психоаналитикалық басылым серпілісі және 1960-1970 жылдардағы психологиялық тарихтың университеттік пәнге айналуы. Танымның әмбебап әдістерін әзірлеудегі психоанализдің талабы. Э.Фромның авторитарлық тұлға теориясы мен әлеуметтік сипаты.

Қазіргі қоғамдағы тұлғаның шеттетілу мәселесі және бостандықтан өз еркімен жаппай бас тартуы.Фромның тоталитарлық тәртіптің тарихи түп-тамырын және психологиялық алғышарттарын іздеуі. Э.Эриксонның ұқсастық концепциясы. Ұқсастықтың қалыптасу үдерісі ішкі әлемдегі индивидтің бейімделу тәсілі ретінде. Эриксонның көшбасшы-новатор модельдерін жасау және оны М.Лютер мен М.Ганди өмірбаянындағы материалдар арқылы анықтау. Фашизмді психоаналитикалық тұрғыдан түсіндіру.

Тәжірибелік сабақ:

Тақырып бойынша шолу жасау, баспа мен интернет ресурстарынан қосымша материалдар пайдалана отырып, 1-2 беттен тұратын қысқаша нұсқау әдеби шолу жасау.


1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


12

 1. Микротарих.

Итальяндық микротарих.

1970 ж-дағы микротарихтың қалыптасуы.Биографиялық зерттеулердегі мәселелердің және әдістеменің жаңаруы. Программные статьи Дж. Левидің бағдарламалық мақалалары. «Quaderni Storici» және «Микротарих» атты бірнеше кітаптан тұратын сериясы(«Microstorie»).

Микротарихшылардың кішігірім тарихи объектілерді таңдаудағы қызығушылығы. «Жолдың жиегіндегі» қоғамдағы топтарға деген қызығушылық. Э. Грендидің « ерекше қалыпты» концепциясы: тарихи эпизодтар мен жағдайлардың әлдебір қоғамдық матрицалармен байланысы; тарихи контексттің мәні. Хаттардың дәстүрлі емес нысандарын іздеу. К.Гинзбургтің қарапайым халықтың әлем көрінісін «Ірімшік және құрттар» (1976) кітабындағы зерттеулер. Итальяндық микротарих амалдарының француз зерттеушілерімен (Б. Лепти, Ж. Ревель) қатар дамуы.

Тәжірибелік сабақ:Тақырып бойынша шолу жасау

1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


13

 1. Немістің «күнделікті тарихы» 1980 жылдардағы ГФР –дағы тарихи ғылымның дамуы. «Күнделікті тарих» Германиядағы «жаңа тарихи ғылымның» бір бағыты ретінде. Тарихтың субъективтік негіздері мен халық мәдениетіне деген қызығушылық. Кіші қауымды зерттеу және қызықтыратын деректердің аумағын кеңейту. Ауызша сұрастыру және компьютерлік мәліметтер қорын жасау.Тарихи зерттеулерге әуесқойларды тарту. Жергілікті және үй мұражайларының ашылуы.Фашистік тәртіп кезіндегі әйелдердің «күнделікті тарихтын» зерттеу. Жұмысшылар қозғалысы мен жұмысшылардың күнделікті өмір тарихын зерттеу.

Тәжірибелік сабақ:

Тақырып бойынша шолу жасау1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


14

 1. III Бөлім. XX-XXI ғасырлар арасындағы тарихи ойлардың даму тенденциясы .

ХХ ғасырдың аяғындағы тарихшы шығармашылығы мен ғылым бейнесінің өзгеруі. Жаңа стильді қалыптастырушы ретіндегі постмодерн категориясы

Тәсілдер плюрализмінің құндылықтарын мойындау. Сциетизм рухы мен макромәселелердің ажырауы. Мәдени- антропологиялық құбылыстарға деген қызығушылықтың өсуі. Тұлғаның жүйелілігін түсіндіру әдістерін өңдеу. Жаңа еуропалық ойлауға тән оппозициялық қатаң түсініктен шет шығуы. Көптүрлілік және ойлар диалогы. Дәстүрді пайдалану шығармашылыққа ұмтылыс ретінде. Нарративтің жандануы..

Тәжірибелік сабақ:

Тақырып бойынша шолу жасау Қысқаша конспект жасау.


1

1


7.1.3

7.1.4


7.1.5

7.2.4


15

 1. III Бөлім. XX-XXI ғасырлар арасындағы тарихи ойлардың даму тенденциясы .

ХХ ғасырдың аяғындағы тарихшы шығармашылығы мен ғылым бейнесінің өзгеруі. Жаңа стильді қалыптастырушы ретіндегі постмодерн категориясы

Тәсілдер плюрализмінің құндылықтарын мойындау. Сциетизм рухы мен макромәселелердің ажырауы. Мәдени- антропологиялық құбылыстарға деген қызығушылықтың өсуі. Тұлғаның жүйелілігін түсіндіру әдістерін өңдеу. Жаңа еуропалық ойлауға тән оппозициялық қатаң түсініктен шет шығуы. Көптүрлілік және ойлар диалогы. Дәстүрді пайдалану шығармашылыққа ұмтылыс ретінде. Нарративтің жандануы..

Тәжірибелік сабақ:

Тақырып бойынша шолу жасау Қысқаша конспект жасау.


1

1

7.1.3

7.1.4


7.1.5Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет