«Танысыңыз – бізде жаңа кітаптар» «Познакомьтесь – у нас новинки» Ақпаратты тізім Информационный список №1Дата15.09.2017
өлшемі100,83 Kb.
«Танысыңыз – бізде жаңа кітаптар»

«Познакомьтесь – у нас новинки»
Ақпаратты тізім - Информационный список № 1
26.8я2 Саиров Е.Б. Әлем мемлекеттері: анықтамалық. – Алматы: Жүйелі зерттеулер институты, 2008. – 422б.

34.641 Шакирова Т.М. Газ және электрмен пісіру: оқұ құралы. – Астана: Фолиант, 2007. – 167 б. – (Кәсіптік білім)

63.3(5Каз) Артыкбаев Ж.О. 12 лекций по истории Казахстана: курс лекций. – Астана: Алтын кітап, 2005. – 140с.

63.3(5Қаз) Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерерде. – Алматы: Алаш, 2010. – (Мәдени мұра)

Т. 7. Арғын. – 397б.

Т. 8 Арғын. – 408б.

Т. 9 Арғын. – 407б.

63.3(5Қаз) Мағауин М. Қазақ тарихының әліппесі: деректі толғам. – Алматы: Қазақстан, 1995. – 206б. – Азбука казахской истории

63.3(5Қаз) Смайыл а. Астана ғасырлары: тарихи танымдық әдебиеті. – астана: Педагогика – Пресс, 2010. – 416б.

63.3(5Қаз)я2 Даңқ: энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Сөздік – Словарь, 2009. 494б.

65.012.1(5Қаз)я73 Құдайбергенова К.С. Микроэкономика: оқұ құралы / ҚР білім және ғылым министрлігі; Абай Мырзахметов атындағы ун – т. – Көкшетау: Келешек – 2030, 2008. – 223б.

65.290-93(5Каз)я7 Зубова Т.В. Анализ финансового состояния предприятия: учеб.-метод. пособие. – Астана:Фолиант,2007.–151с.–(Профессиональное образование)

66.0(5Қаз)я73 Рахметов Қ.Ж. Саясаттану: оқұ құралы. – Алматы: Өлке, 2009. – 175б.

66.1(5Каз) Зиманов С. Общественно – политические воззрения Ч. Валиханова, М. Сералина. – Алматы: Арыс, 2009. – 365с. – (Лучшие образцы казахской науки)

66.1(5Каз) Зиманов С. Общественный строй казахов первой половины ХІХ века и Букеевское ханство. – Алматы: Арыс, 2009. – 395с. - (Лучшие образцы казахской науки)

66.1(5Каз) Зиманов С. Политический строй Казахстана первой половины ХІХ века и Букеевское ханство. – Алматы: Арыс, 2009. – 491с. - (Лучшие образцы казахской науки)

66.3(5Қаз) Абдрахманов С. Қашаған құрықтаған Қазақстан: сапарнамалар мен сұхбаттар. – Астана: Елорда, 2010. – 536б.

66.3(5Каз) Бурханов К. Казахстанский путь в дилемме: Восток или Запад? – Астана: Елорда, 2010. – 333с.

67.401(5Каз) Государственная служба. Сборник нормативных правовых актов: практич. пособие. – Алматы: ТОО «Изд – во «Норма - К», 2010. – 56 с.

67.404(5Каз) Гражданский кодекс Республики Казахстан: общая часть. Особенная часть. – Алматы: Юрист, 2010. – 307 с.

74.100.5 Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка.- М.: ТЦ Сфера, 2009. – 140с. – (Вместе с детьми)

81.2Қаз Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы – 20 жыл. Шежіре. І том. – Алматы: Сөздік – Словарь, 2009. – 319б.: 8б. сур.

81.2Қаз Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы – 20 жыл. Шежіре. ІІ том. – Алматы: Сөздік – Словарь, 2009. – 319б.

82.3(5Қаз) Әлемұханов Р. Қазақ фольклорындағы антикалық сарындар. – Алматы: Арыс, 2009. – 314б. – (Зерде)

82.3(5Қаз)-6 Ақ бата: Қазақ халқының тарихи баталары. – Алматы: Өнер, 2002. – 64 б.

82.3(5Қаз)Қаз-6 Бабалар сөзі. Жүз томдық. Тарихи жырлар. – Астана: Фолиант, 2010. – (Мәдени мұра)

Т. 57. – 407б.

Т. 58. – 430б.

Т. 59. – 399б.

Т. 60. – 447б.

Т. 61. – 447б.

Т. 62. – 375б.

Т. 63. – 455б.

83.3(5Қаз Қаз)Ысмағұлов Ж. Алтын ғасырдың ақ таңы. – Алматы: Арыс, 2009. – 499б. – (Зерттеу)

83.3(5Қаз)Қаз1 Имаханбетова Р. Ғасыр саңлағы: Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық ғұмырбаяны: (Мұрағат деректері негізінде): монография. – Астана: Педагогика – Пресс, 2010. – 302б.

83.3(5Қаз)Қазя73 Мақпырұлы С. Адамтану өнері: пединституттар мен педагогикалық профильдегі университеттердің филология факультеттері студенттеріне арналған оқу құралы. – Алматы: Арыс, 2009. – 213б.

83.3(5Қаз)Қаз1 Қыраубаева А. Шығыстық қисса – дастандар. 5 томдық шығармалар жинағы. 3 – том. – Алматы: Өнер, 2010. – 342б. – (Үркер)

83.3(5Қаз)Қаз6 Қаратаев М. Шығармалары. – Алматы: ана тілі, 2010. – 399б. – (Мерейтойлық әдебиет)

84(2Рос)Рус6 Почти невероятное убийство; Игры профессионалов: повести. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 318 с. – (Авторская серия)

84(2Рос)Рус6 Акунин Б. Любовник смерти: роман. – М.: Захаров, 2005. – 351с. – (Новый детективъ)

84(2Рос)Рус6 Акунин Б. Любовница смерти: роман. – М.: Захаров, 2006. – 333с. – (Новый детективъ)

84(2Рос)Рус6 Дышев С.М. Кладбище для однокла$ников. – М.: Эксмо, 2008. – 318с. – (Odnoklassniki.ru)

84(2Рос)Рус6 Зверев С.И. Властелин неба. – М.: Эксмо, 2009. – 315с. – (ВВС. Военно-воздушная серия)

84(2Рос)Рус6 Литвинова А.В. Одноклассники smerti: роман. – М.: Эксмо,2010.-347с.-(Две звезды российского детектива)

84(2Рос)Рус6 Литвинова А.В. Через время, через океан: роман.- М.: Эксмо, 2010. – 315с. – (Две звезды российского детектива)

84(2Рос)Рус6 Малышева А.В. Тамбур:роман. – М.: АСТ:Астрель,2007. - 477с. -(Детектив)

84(2Рос)Рус6 Полякова Т.В. Ангел нового поколения: повесть. – М.: Эксмо, 201. – 349с. – (Авантюрный детектив)

84(2Рос)Рус6 Усачев А.А. Жили – были ежики / Худож. Н.В. Кузнецова. – М.: Самовар, 2010. – 79с.: ил. – (Сказка за сказкой)

84(2Рос)Рус6 Усачев А.А. Школа снеговиков / Худож. А. Алир. – М.: Самовар, 2008. – 144 с. – (Дед Мороз из Дедморозовки. Наши любимые мультфильмы)

84(2Рос)Рус6 Устинова Т.В. Близкие люди: роман. – М.: Эксмо, 201. – 380с. – (Первая среди лучших)

84(5Каз)Каз1 Абай. Я – человек – загадка.../Сост. Г. Бельгер. – Астана: Аударма, 2009. – 503 с. – (Б – ка Казахской Литературы. Серии книг государственной программы «Культурное наследие»)

84(5Қаз)Қаз6 Бөкей О. Өз Отыңды өшірме. – Алматы: Өнер, 2010. – 383б. – (Қазақтың 100 романы)

84(5Қаз)Қаз6 Тоқаев К. Таңдамалы. 5 том. Повестер. – Алматы: Ана тілі, 2010. – 247б.

84(5Қаз)Қаз6 Ысқақ Қ. Ақсу – жер жаннаты: роман. – Алматы: Өнер, 2010. – 479б. – (Қазақтың 100 романы)

84(5Қаз)Нем6 Бельгер Г.К. Сочинения. В 10 т. Избранные сочинения. – Алматы: Балалар әдебиеті, 2010. – (Тамыр)

Т. 2. В отчем доме. – 399с.

Т. 3. Дом скитальца. – 400с.

Т. 4. Туюк су. – 400с.

84(7Бра) Коэльо п. Пятая гора / пер. С португ. А. Богдановского. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 255 с.

84(7США) Стил Д. Игра в свидания: роман. М.: Эксмо, 2008. – 348 с.

85.128 Шаңырақ: дизайн, интерьер, архитектура. – Астана: МЕДиА-ПИРАМИДА, 2010. – 60 б.: сур.

85.33(5Қаз) Жәкібаев Қасым: фотоальбом. – Алматы: Өнер, 2010. – 183б. – (Қазақ өнерінің қайраткерлері)

86.2(5Қаз) Артемьев А.И. Дінтану: жалпы дінтану негіздері, діндер тарихы, Қазақстандағы діндер. – Алматы: Бастау, 2010. - 566 бет.

87.8(5Қаз)я7 Әбенбаев С.Ш. Эстетикалық мәдениет негіздері: оқұ құралы. – Алматы: Дарын, 2005. – 290б.

87.3(5Каз)я73 Абдильдин Ж.М. История философии. – Алматы: Асем – Систем, 2010. – 535с.

92 Я познаю мир. Экология: энциклопедия. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 411с.: ил

92(5Қаз) Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 9 – том. Ұ – І. Қосымшалар. Тәуелсіздік тұғыры. Он бес жылдың өркендері / Бас. ред. Б. Аяған. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2007. – 686 б.: сур.

92(5Қаз) Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 10 – том. Э – Я. Қосымшалар. Тәуелсіздік тұғыры. Он бес жылдың өркендері / Бас. ред. Б. Аяған. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2007. – 702б.: сур.

92(5Қаз-4Пав) Павлодар облысында 2011 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер / Павлодар обл – ң мәдениет басқармасы; С. Торайғыров атындағы облыстық біріккен әмбебап ғылыми кітапхана. – Павлодар: ЭКО, 2010. – 232б. / Знаменательные и памятные даты Павлодарской области на 2011 год; қазақша, орысша.

Составитель: Хохлова Т.Ю.

13.01.2011 год.

«Танысыңыз – бізде жаңа кітаптар»

«Познакомьтесь – у нас новинки»
Ақпаратты тізім - Информационный список № 2

22.1я72 Айназаров З.К. Математика. 5 – 11 класс: справочник школьника / З. Айназарова, Л. Федоренко. – Астана: Арман – ПВ, 2008. – 231 с. – (Талапкер).

22.1я72 Тұяқов Е.А. Математика. 5 – 11 сыныптар: оқушы анықтамасы. – Астана: Арман – ПВ, 2005. – 485 б. – (Талапкер).

26.8(5Қаз)я72 Бейсенбаев А.М. География: 6 – 11 сыныптар: оқушы анықтамасы / А. Бейсеньаев, Н. Бейсенбаева. – Алматы: Арман, 2004. – 432 б. – (Талапкер).

26.8(5Каз)я72 Смайлов С. География Казахстана. 8 – 9 классы. – Алматы: Арман – ПВ, 2005. – 386 с. – (Талапкер).

63.3(5Қаз)я2 Алаш. Алашорда: энциклопедия / құраст. Ғ. Әнес, С. Смағұлова. – Алматы: Арыс, 2009. – 538 б. – (Алаш мұрасы).

65.01я2 Сәбден О. Экономика: Энциклопедиялық анықтамалық: 3700 термин / О. Сәбден, С. Тоқсанбай. – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2010. – 799 б. – (Мәдени мұра)

65.01(5Қаз)я2 Туркбенбаева Д.Д. Экономический словарь – справочник издателя / Д. Туркбенбаева, А. Туркбенбаев. – Алматы: Жеті жарғы, 2009. – 422 с.

65.26(5Каз) Макарова Н.А. Финансы и кредит: учеб. пособие / Н. Макарова, З. Ширгатова. – Астана: Фолиант, 2009. – 191 с. – (Профессиональное образование).

66.1(5Каз) Зиманов С. Казахский суд биев – общекультурологическая ценность. – Алматы: Арыс, 2009. – 406 с. – (Лучшие образцы казахской науки).

66.1(5Каз) Проблемы государственно – правовой науки и юридическое высшее образование в Казахстане. - Алматы: Арыс, 2009. – 406 с. – (Лучшие образцы казахской науки).

66.3(5Қаз) Әлемдік тұлға. – Астана: Деловой мир астана, 2010. – 227 б.: сур. – (Жаңа Қазақстан)

66.3(5Қаз) 2020 стратегиялық жоспары: көшбасшылыққа бастайтын Қазақстандық жол. – Астана: Деловой мир Астана, 2010. – 178б.: сур. – (Жаңа Қазақстан)

66.3(5Қаз)я6 ХХІ ғасыр – Қазақстанның жұлдызды ғасыры. – Астана: Деловой мир Астана, 2010. – 336 б.: фото. – (Жаңа Қазақстан)

67.400.6(5каз) Лидер глобального антиядерного движения. Лидер нации. – Астана: Деловой мир Астана. 2010. – 191 с.: фото. – (Жаңа Қазақстан)

74.100.5(5Каз)я2 Безопасность и здоровье в школе и дома: учебная энциклопедия. – Алматы: Аруна, 2008. – 116 с.: ил. – (Учебная энциклопедия).

76.01(5Қаз) Алаш көсемсөзі. 10 томдық. – Алматы: Өнер, 2010. – (Мәдени мұра)

Т. 1. «Шолпан» журналы. – 350 б.

Т. 2. «Шолпан» журналы. – 359 б.

Т. 3. «Жас Түркістан» журналы. – 343 б.

Т. 4. «Жас Түркістан» журналы. – 350 б.

76.01(5Қаз) Мәмет С. Уақыт үні: сыр – сұхбат, публицистикалық ой – толғамдар. – Алматы: Баспалар үйі АҚ, 2010. – 191 б.

79.1(5Қаз) Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің Музейі коллекциясындағы дүние жүзі халықтарының материалдық және рухани мәдениет = Материальная и духовная культура народов мира в коллекциях Музея Первого Президента Республики Казахстан. – Алматы: Баспа үйі «Таймас», 2010. – 56б.: сур.

82.3(5Қаз)Қаз-6 Бабалар сөзі. Жүз томдық. – Астана: Фолиант, 2010. – (Мәдени мұра).

Т. 64. Жұмбақтар. – 431 б.

Т. 65. Қазақ мақал – мәтелдері. – 487 б.

Т. 66. Қазақ мақал – мәтелдері. – 405 б.

83.3 Джуанышбеков Н.О. Введение в литературоведение: учебник. – Алматы: Заң әдебиеті, 2010. – 308 с.

83.3(5Қаз-4Пав)Қаз6 Молдағалиев ж. Мен қазақпын [Электрондық ресурстар] / С. Торайғыров атындағы ОБӘҒК; құраст. Г.Т. Мұсабекова, Ж.К. Қажыбаева; Б.Б.Байжанова. – Павлодар, 2010. - 1 электрон. опт. диска (CD-R). – («Бір ел – бір кітап» акциясы - 2010).

84(5Қаз)Қаз6 Майлин Б. Шұғаның белгісі [Электрондық ресурстар]: хикаяттар мен әңгімелер / Оқыған Қ. Бердешұлы. – Алматы: Жазушы, 2008. – 1 электрон. опт. диска (CD MP3). – (Аудиокнига)

84(5Қаз)Қаз6 Ниязбеков Р. Шығармалар жинағы. І том. – Астана: Астана – полиграфия, 2010. – 295 бет. – (Уақыт жіне қаламгер).

84(5Қаз)Қаз6 Ораз Н. Ай – Марал: өлеңдер мен жұмбақтар. – Алматы: Арман – ПВ, 2006. – 67 б.

84(5Қаз)Қаз6 Рахымбек С. Айдындағы ақ желкен: деректі әңгімелер. – Астана: Астана – полиграфия, 2010. – 239 б.

Д Алдар Косе и хитрый мальчик. – Алматы: Аруна Ltd, 2007. – 9 с.: ил. – (Казахские народные сказки)

Д Алдар Көсенің есегі / сур. К. Каметов. - Алматы: Аруна. 2007. – 10 б.: сур. – (Қазақ халық ертегілері. Сырсандық.)

Д Алдар Көсе мен досы / сур. К. Каметов. – Алматы: Аруна. 2007. – 10 б.: сур. – (Қазақ халық ертегілері. Сырсандық.)

Д Как Алдар Косе провел шестерых джигитов / Пер. О. Жанайдаров. - Алматы: Аруна Ltd, 2007. – 9с.: ил. - (Казахские народные сказки)

Д Көсе атауны. - Алматы: Аруна. 2007. – 9 б.: сур. – (Қазақ халық ертегілері. Сырсандық.)

Д Күмісбайұлы Ш. Қалам мен дәптер: ақылды ертегілер.: Алматы, Аруна. – 39 б.: суретті. – (Ақылды ертегілер.)

Д Файзуллаұлы Ә. Ақмышым. – Алматы: Аруна Ltd, 2006. – 30 б.: - (Ақылды ертегілер.)

85.31(5Каз) Балмахаева Г. Звезды казахстанской эстрады и оперы. – Алматы: Аруна Ltd, 2006. – 10 с.: ил. – (Сен білесің бе?)

86.38(5Қаз) Дербісәлі Ә. Әз пайғамбар хазіреті Мұхаммед саллаллаһу аләйһи уәсәлләм. – Астана: Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры, 33 б.: сур.

86.38(5Қаз) Дербісәлі Ә. Қасиетті Құран. - Астана: Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры, 2010. – 41 б.: сур.

86.38(5Қаз) Дербісәлі Ә. Рамазан – нұр шашқан ай. – Астана: Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры, 2010. – 49 б.: сур.

88.3(5Қаз) Жұмасова К.С. Психология: оқулық. – 2 – ші бас. – Астана: Фолиант, 2010. – 293 б. – (Кәсіптік білім).

Составитель: Хохлова Т.Ю.17.02.2011 год.
Каталог: upload -> iblock
iblock -> Сабақтың тақырыбы: «Әліппенің атасы»
iblock -> М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернат
iblock -> Өзі де, сөзі де бөлек дара тұлға Ауызша журнал: Талғампаз өнер иесі
iblock -> №4 қалалық кітапхана Құрастырған
iblock -> Аты-жөні Марапаттау кезіндегі қызметі
iblock -> Абай Құнанбаев- қазақ жазба әдебиетінің
iblock -> Абай Құнанбаев қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы Мақсаты
iblock -> Составитель: библиограф цгб
iblock -> Сабақтың тақырыбы: Шортанбай Қанайұлы
iblock -> Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет