Тарих және құқықтану” факультеті Отан және шетел тарихы” кафедрасы


ә) Қоғамдық маңызды міндеттерді атқарып, мақсаттарға жетуінбет22/22
Дата05.11.2016
өлшемі8,3 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

ә) Қоғамдық маңызды міндеттерді атқарып, мақсаттарға жетуін


қамтамасыз ететін ерекше, өзгеше құрылымдар

б) Адамдардың бір әлеуметтік топтардан басқаларға ауысуы


в) Дәстүрлі қоғамның жаңғыруы


62. Халық маңызды саяси шешiмдердi қабылдауда, билiк жүргiзуде тiкелей қатысуы?

а) саяси демократия.

ә) өкiлдiк демократия.

б) тура демократия .

в) мемлекеттiк билiк.

63. Халықтың еркi депутаттарға және билiктiң жоғарғы органдарына жүктеледi.

а) тура демократия.

ә) өкiлдiк демократия .

б) плебиситорлық демократия.

в) демократия.

64. Қазақстан Президентi қанша жылға сайланады?

а) 8.


ә) 5 .

б) 7.


в) 9.

65. Әскери-саяси блоктарға қосылмау халықаралық қозғалысын құрушы қайраткерлердің бірі, Мысыр президенті

а) Х.Асад.

ә) Ю.Кардави.

б) Г.А.Насер

в) М.Каддафи.


66. Дүниежүзiнде ең алғаш болып өз конституциясына демократиялық қағидаларды енгізген мемлекет?

а) Канада,

ә) АҚШ .

б) Ресей.

в) Германия.

67. Мемлекет қашан пайда болған?

а) Алғашқы қауымдық қоғамда.

ә) құл иеленушiлiк қоғамда .

б) Капиталистiк қоғамда.

в) Адам пайда болғанда.

68. Халықтың үстемдiк етiп отырған саяси билiктi мойындау, оның заңдылығы мен шешiмдерiн растауы?

а) Либерализм.

ә) Легитимдiк .

б) Лобби.

в) Люмпен.

70. Елдiң экономикасын басқа елдердiң экономикасынан оқшаулануға бағытталған ұлттық мақсат?

а) Абсолютизм.

ә) Автократия.

б) Автаркия .

в) Абсентизм.

71. Ешбір мемлекет азаматы болып саналмайтын адамдар

а) мемлекет

ә) ел

б) аппатридтерв) ұлт

72. Шексiз және дара билеудiң бiр түрi?

а) Деспотия..

ә) Диверсификация.

б) Диктатура

в) депортация.

73. Мемлекет құрылысына қарай қалай бөлiнедi?

а) территориялық, мемлекеттiк.

ә) монархиялық, республикалық.

б) унитарлы, федерация,конфедерация .

в) дұрысы жоқ.

74. Мемлекеттiк билiк атадан балаға мұра болып қалу не деп аталады?

а) республикалық.

ә) монархиялық .

б) унитарлы.

в) дұрысы жоқ.


75. Ертедегі Мысырда (Египетте), Вавилонда (қазіргі Иракта), Үндістанда басқарушының билік көзі неде деп ойлады?

а) билеушіде

ә) Құдайда

б) адамдав) халықта

76. Ежелгі гректерде ең алғашқы билік жүргізуші кімдер болған дейді?

а) патшалар

ә) ешкім билік жүргізбеген

б) құдайлар

в) халықтың өзі
77. Жеке бастың өктемдігімен ұштасып жататын, антидемократиялық саяси режимдерге тән билік жүйесі.

а) анархизм.

ә) авторитаризм .

б) аристократия.

в) бюрократия.

78. Жеке адамның құқығы деп...

а) белгiлi бiр топтар мен таптардың мемлекеттiк органдар жүйесi арқылы қоғамдағы саяси үстемдiлiгi.

ә) кiсiгi белгiлi игiлiктi алуды қамтамасыз ететiн адамдар мен мемлекет арасындағы ережелердiң өзара қатынастарын айтады .

б) саяси құндылықтардың қоғам мен жеке адам үшiн маңыздылығы.

в) субъектiнiң танымдық және басқа iс iрекетi неге бағытталса,соны айтамыз.

79. Негативтiк құқықтарда ...

а) ең бастысы адамдардың өз мақсатына жете алушылықты, жеке дамуға қабiлеттiлiгiн көтере бiлудi бiлдiредi.

ә) бостандық мемлекет тарапынан жеке адамға зорлықтық, шектеудiң

жоқтығын бiлдiредi .

б) мемлекеттiң қол астындағы азаматтардың барлық құқықтарының жиынтығын бiлдiредi.

в) жеке адамның тұтыну заттарын, жеке меншiгiн, жұмыс күшiн, iскерлiгiн,еркiн пайдалана алуын бiлдiредi.

80. Бұқараның пікірінше ерекше сыйға, қайталанбас қасиетке және ерекше басқару қабілетіне ие тұлға

а) дәстүрлі.

ә) харизмалық.

б) рационалды-заңдық.

в) демократиялық.

81. Эволюция барысында қоғамда басқарушы орындарға барлық әлеуметтік топтардан іріктеліп алынатын қабілетті адамдарды ұсыну қағидасының үстемдік ететіндігі туралы тұжырымдама

а) автократия.

ә) меритократия

б) плутократия.

в) демократия.


82. Көпшiлiк билiгi немесе халық билiгi

а) Аристократия.

ә) темократия.

б) Олигархия.

в) демократия .

83. Ақсүйектер билiгi

а) Аристократия

ә) тирания.

б) демократия.

в) олигархия.

84. Белгiлi бiр топтар мен таптардың мемлекеттiк органдар жүйесi арқылы қоғамдағы саяси үстемдiлiгi:

а) саяси билiк .

ә) мемлекеттiк билiк.

б) экономикалық билiк.

в) математикалық билiк.

85. Харизма қандай мағынаны бiлдiредi:

а) бұқараның пікірінше ерекше дарыны мене қайталанбас қасиеті бар, айырықша басқару қабілетіне ие тұлға

ә) саясат туралы ғылым.

б) халықтың билiгi.

в) мемлекеттiк билеушi.

86. "Билiк және қоғам" еңбегінің авторлары:

а) Августин мен Аквинсий.

ә) Лассуэл мен Каплан .

б) К.Маркс пен Энгельс.

в) Аристотель мен Платон.

87. Еш бiр мемлекет азаматы болып саналмайтын адамдар?

а) ел.

ә) аппатридтер .б) мемлекет.

в) ұлт.


88. "Қоғам iшiндегi байлықты бөлуге және жазалауға ықпал етушi үкiмет қызметi" саяси жүйенiң қайсы компонеттарiне жатады?

а) құрылым.

ә) мәдениет.

б) саясат .

в) жетекшiлiк.

89. Саяси билік формальды түрде немесе іс жүзінде бай топқа жататын мемлекеттік құрылыс

а) охлократия.

ә) плутократия.

б) демократия.

в) олигархия.


90. Охлократия

а) халық билігі

ә) Саяси билік формальды түрде немесе іс жүзінде бай топқа жататын мемлекеттік құрылыс

б) Көне гректің мемлекет туралы ілімдеріндегі “қара тобырдың” билігі

в) Саяи билік шағын топтың (байлардың, әскерилердің және т.б) қолында болатын режим.

91. Қоғамның ең жоғары құндылығы не?

а) өркениет.

ә) Адам .

б) саясат.

в) Мемлекет.

92. Жер аумағы әкімшілік-территориялық бірлестіктерге бөлінетін мемлекеттік құрылыстың формасы

а) федеративтік мемлекет.

ә) унитарлық мемлекет.

б) конфедерация.

в) одақтық мемлекет.

93. Мемлекет басшысы діни басшылықты да қоса атқаратын басқару формасы.

а) олигархия

ә) республика

б) теократия

в) плутократия


94. Бiр немесе бiрнеше әлеуметтiк белгiлерiмен бiрлескен адамдар жиынтығы?

а) әлеуметтiк жiктеу.

ә) әлеуметтiк құрылым.

б) әлеуметтiк топ .

в) этникалық бiрлестiк.

95. Еңбектiң қоғамдық бөлiнуi негiзiнен жұмыс iстейтiн әлеуметтiк топтар мен олардың өзара қатынас жүйесiнiң жиынтығы ?

а) әлеуметтiк топ.

ә) қоғамдық әлеуметтiк құрылым .

б) әлеуметтiк жiктелу.

в) этникалық бiрлестiк.

96. "Страт" қандай мағынаны білдіреді?

а) топ.


ә) қабат.

б) ұжым.


в) ұйым.

97. Қоғамның құрамына кiретiн белгiлерi бiр топтардың жиынтығы?

а) әлеуметтiк құрылым.

ә) әлеуметтiк жiктеу .

б) әлеуметтiк топ.

в) этникалық бiрлестiк.

98. К.Маркстің пролетариаттың ең төменгі қабатын айқындау үшін енгізген термині

а) компьен.

ә) люмпен.

б) буржуа.

в) охлократия.

99. Әлеуметтік топ -...

а) Салыстырмалы тұтастықпен ерекшеленетін, тарихи және әлеуметтік әрекеттің дербес субъектісі ретіндегі нақты өмір сүретін, эмпиризмдік белгіленетін жеке адамдар жиынтығы

ә) Негізінде өзара әрекеттестіктер жатқан бірлестік

б) Араларында белгіленген қатынастар, байланыстар іскс асырылатын

адамдар

в) Қоғамның тұрақты дамуын камтамасыз ететін ерекше, өзгеше құрылым.

100. "Әкiмдер, қорғаушылар,өндiрушiлер" деп адамдарды 3 топтарға бөлген кiм?

а) Вебер.

ә) Платон .

б) Аристотель.

в) Августин.

101. Адамға нақты саяси жүйеге бейімделуге және де онда белгілі бір қызметтерді атқаруға мүмкіндік беретін қасиеттермен ептіліктердің қалыптасуына алып баратын қоғамның қалыптасып қалған саяси мәдениетінің стандарттарын біртіндеп игеру процесі

а) саяси қатысу.

ә) саяси мәдениет.

б) саясилану.

в) саяси әлеуметтену.

102. Адам мен билік институттары арасындағы психологиялық тұрғыдан қалыпты өзара әрекетті бейнелейтін саяси әлеуметтенудің түрі

а) гармониялық .

ә) гегемонистік.

б) кері әлеуметтену.

в) әлеуметтену.

103. “Өзінікінен” өзге барлық әлеуметтік және саяси нормаларға теріс көзқараста болатын әлеуметтенудің түрі

а) гармониялық.

ә) гегемонистік.

б) кері әлеуметтену.

в) әлеуметтену.

104. Білімдерді таңдауға және меңгеруге, билікпен өзара әрекеттесудің нормалары мен тәсілдеріне адам тарапынан болатын ықпалды сипаттайтын әлеуметтенудің түрі

а) кері әлеуметтену (ресоциализация).

ә) гегемонистік

б) гармониялық

в) әлеуметтену

105. Саяси қатынастарға :

а) таптардың, этникалық бiрлестiктердiң, тұлғалар мен қоғамдардың

ә) мемлекет,саяси партиялар, кәсiподақтар, кооперативтер, жастар т.б. ұйымдар мен бiрлестiктер жатады.

б) саяси институттар өзара бiрлесiп әрекет етуiн қамтамасыз етедi және саяси жүйенiң ережелерi айтады азамат пен мемлекеттiң арасындағы қатынастар кiредi негiзiн құрайды.

в) белгiлi бiр қоғамда немесе әлеуметтiк қауымдастыққа тән саяси сана мен iс-әркеттердiң ұқсастық жиынтығын.

106. Саяси ережелерге :

а) саяси институттар өзара бiрлесiп әрекет етуiн қамтамасыз етедi және саяси жүйенiң ережелерi негiзiн құрайды .

ә) таптардың, этникалық бiрлестiктердiң, тұлғалар мен қоғамдардың азамат пен мемлекеттiң арасындағы қатынастар кiредi.

б) мемлекет,саяси партиялар,кәсiподақтар, кооперативтер, жастар т.б.ұйымдар мен бiрлестiктер жатады.

в) белгiлi бiр қоғамда немесе әлеуметтiк қауымдастыққа тән саяси сана мен iс-әркеттердiң ұқсастық жиынтығын айтады.

107. Саяси ғылымдардың американдық ассоциациясы қай жылы құрылды?

а) 1857ж

ә) 1903ж


б) 1949ж

в) 1880ж

108. Мемлекет деген атауды, ғылымға, әдебиетке алғаш енгізген ғалым?

а) Н.Макиавели

ә) Жан Жак Руссо

б) Томас Джефферсон

в) Ш.Л.Монтаскье
109. Н.Макиавеллидің еңбегі?

а) Құдай қаласы

ә) "Тәуелсіздік декларация"

б) Өмірлік бейбітшілік

в) "Патша", "Флоренцияның тарихы"
110. Шиеленiс деп ненi айтады?

а) әрбiр қарсы жақты қолайсыздыққа ұшыратып, iстi насырға шаптыратын қарама-қарсы мүдделердiң пiкiрiнiң көзқарастардың қайшы келуiн, елеулi келiспеулердi, өткiр таласты айтады .

ә) өздерiнiң кейбiр амал-әрекеттерiн, үйлестiрiп, белгiлi-бiр мақсаттарды жүзеге асыру үшiн бiрлескен егемендi елдер одағын айтады.

б) Белгiлi бiр саяси тәуелсiздiгi бар бiрнеше мемлекеттiк құрылымдардың бiрiгiп одақтың жаңа мемлекеттiң құруын айтамыз.

в) Халықтың әл ауқатын көтеру,елдiң жоғарғы әлеуметтiк экономикалық дәрежеде дамуын қамтамасыз етуiн айтамыз.

111. Қазiргi кезде қоғамдағы шиеленiстер көптеген ғылымдардың назарын аударуда.Сондықтан осы мәселемен арнайы айналысатын қандай ғылым пайда болды?

а) Конференция.

ә) Конфликтология .

б) Негiзгi идеология.

в) ұлттық идеология.
112
. Саяси шиеленiстiң теориясына әсiресе көп көңiл бөлген кiмдер?

а) меркантелистер.

ә) марксизмдер

б) неоклассиктер.

в) патротизмдер.

113. Шиеленiс деп ненi айтады?

а) әрбiр қарсы жақты қолайсыздыққа ұшыратып, iстi насырға

шаптыратын қарама-қарсы мүдделердiң пiкiрiнiң көзқарастардың қайшы келуiн, елеулi келiспеулердi, өткiр таласты айтады .

ә) өздерiнiң кейбiр амал-әрекеттерiн, үйлестiрiп, белгiлi-бiр мақсаттарды жүзеге асыру үшiн бiрлескен егемендi елдер одағын айтады.

б) Белгiлi бiр саяси тәуелсiздiгi бар бiрнеше мемлекеттiк құрылымдардың бiрiгiп одақтың жаңа мемлекеттiң құруын айтамыз.

в) Халықтың әл ауқатын көтеру,елдiң жоғарғы әлеуметтiк экономикалық дәрежеде дамуын қамтамасыз етуiн айтамыз.

114. Қазiргi кезде қоғамдағы шиеленiстер көптеген ғылымдардың назарын аударуда.Сондықтан осы мәселемен арнайы айналысатын қандай ғылым пайда болды?

а) Конференция.

ә) Конфликтология .

б) Негiзгi идеология.

в) ұлттық идеология.


115. Этносаяси жанжалдарға нелер жатады?

а) этностар, ұлттар арасындағы дау-дамайлар, шиеленiстер .

ә) ұлттық мемлекеттiк құрылым мәселелерi және шиеленiстер.

б) саяси-әлеуметтiк дау-дамайлар,шиеленiстер.

ұлт аралық қақтығыстар мен шиеленiстер.

116. Этносаяси шиеленiстiң пайда болуына түрткi болатын себептерiнiң бiрi ...

а) Этностың өз тiлi, Мәдениетi, дiнi, әдет-ғұрыпынан, әсіре қауiптенушiлiк

ә) Этностық ұлтшылдық басты саяси мүддесiн орнату.

б) ұлттық идеяны көтерiп, этносаяси жанжалдарға әкелетiндер билiкке таласушы топтар мен олардың басшылары.

в) Жалпыға бiрдей ережелерiн, елдiң конститутциалық тәртiбiн және шарт талаптарын басшылыққа алуы

117. Мәмiле деп ненi айтамыз?

а) Дау-жанжалдарға қатысушы жақтардың өзара кешiрiмдiк бiлдiрiп, ымыраға келуiн айтады .

ә) саяси жанжалды мәмiлеге келу арқылы бейбiт жолмен шешуiн айтады.

б) Екi жақты бiрiн-бiрi ұғынысып,өзара кешiрiмдiлiк жасап,ортақ келiсiмге келуiн айтады.

в) Бiр жақтың күшi айтарлықтай басым болғанда, екiншi жақ жеңiлгенде немесе толық жойып жiбергенiн айтады.

118. Қоғамдық өмiрдiң нақтылы тарихи жағдайлары қалыптастырған, саналы iс-әрекет ете алатын, өз жүрiс-тұрысына жауап беретiн, еңбек етiп,қарым-қатынас жасаушы,айналадағыны танып бiлушi жеке адам...

а) субъект.

ә) тұлға .

б) объект.

в) саясаттың субъектiсi.

119. Тарихты көрнекті тұлғалардың шығармашылығының нәтижесі ретінде қарастыратын...

а) элиталар теориясы

ә) көшбасшылықтың валюнтаристік теориясы

б) социал дарвинизм

в) индустриалды қоғам теориясы

120. Көшбасшылықтың валюнтаристік теориясының әйгілі өкілдері

а) Р.Даль, Д.Кейнс.

ә) В.Парето, Г.Моск.

б) Т.Карлейль, Р.У.Эмерсон

в) М.Вебер, К.Маркс.

121. Беделі әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерге сүйенетін көшбасшылар

а) дәстүрлі.

ә) рационалдық-заңды

б) харизматикалық

в) авторитарлық.

122. Бұл сайлау жұйесiнiң мәнi әрбiр округтегi депутаттық орын белгiлеген көпшiлiк дауысты жинаған партия кандидаттарына берiледi,ал қалған азшылық дауысты жинаған партия кандидаттары ұсынылмай қалды.

а) белсендi.

ә) тепе-тең.

б) мажоритарлық .

в) бәсең.

123. Мажоритарлық сайлау жүйесi мынадай болып бөлiнедi?

а) абсолюттiк көпшiлiк және бiршама көпшiлiк .

ә) белсендi және бәсең.

б) жаппай және оқшау.

в) кезектi және кезектен тыс.

124. Бұл сайлау жүйесiнiң мәнi партиялар арасында жинаған дауыстарына сай бөлiнедi?

а) тепе-тең .

ә) мажоритарлық.

б) бәсең.

в) белсендi.

125. Ағартушылық заманның қай философы «Қоғамдық келісім туралы» атты еңбегінің авторы болып табылады?

а) Ж.Ж.Руссо.

ә) Ш.Монтескье.

б) Д.Дидро.

в) П.Гольбах.

126. Сайлаушыларға, белсенділерге, үміткерлер мен сайлауды ұйымдастырушыларға саяси, әкімшілік, әлеуметтік-экономикалық, психологиялық және ақпараттық қысымның болмауы:

а) сайлау

ә) еркін таңдау.

б) сайлау еркіндігі .

в) дауыс беру..

127. Тікелей дауыс беру:

а) сайлаушы, лауазымға сайланушы нақты үміткер жайлы шешім қабылдайды, нақты адамға дауыс береді.

ә) нақты сайлаушының шешімі ешкімге белгілі болмауы тиіс.

б) әрбір сайлаушы тек бір ғана дауысқа ие болады.

в) қол көтеру арқылы дауыс беру.

128. Мәжiлiс депутанының өкiлеттiк мерзiмi ...

а) 7 жыл.

ә) 6 жыл.

б) 5 жыл .

в) 8 жыл.

129. Қазақстан парламенті сенаты депутаттарының өкiлеттiк мерзiмi...

а) 6 жыл .

ә)7 жыл.

б) 3 жыл.

в) 2 жыл.

130. Өкiлеттi және басқа мемлекеттiң сайланбалы билiк органдарын құру жолдарын, түрлерiн, әдiс-тәсiлдерiн анықтайтын, тәртiпке келтiрiлген нормалар, ережелер жиынтығын айтады.Ол ...

а) саяси партия.

ә) сайлау жүйесi .

б) сайлау классификациясы.

в) саяси жүйе.

131. "Барлық халық барлық уақытта жалпы халықтың сайлауда билiк басына лайықты адамдарды таңдауға қабiлеттi емес" деген орыс философы:

а) Т.И.Засловская.

ә) А.Ильин

б) В.И.Ленин.

в) Аристотель.

132. Сайлау нәтижелi болуы үшiн қандай факторларға байланысты:

а) экономикалық, әлеуметтiк, рухани .

ә) әлеуметтiк, мәдени.

б) экономикалық, рухани, мәдени.

в) әлеуметтiк, рухани, мәдени.

133. Бұл дауыс беруде белсендi сайлаушыларда бiр ғана дауыс болады, оны белгiлi бiр кандидат үшiн бере алады.

а) Лимиттiк

ә) Кому лятивтi.

б) .Балама

в) Жаппай.

134 Бұл дауыс беруде сайлаушыларға дауыс саны, тiркелген кандидаттар санынан көп болады.

а) Комулятивтi .

ә) Лимиттiк.

б) Жаппай.

в) барлығы дұрыс.

135. Бұл дауыс беруде сайлаушылардағы дауыс саны тiркелген кандидаттар санынан кем болады?

а) Лимиттiк .

ә) Жаппай.

б) Балама.

в) барлығы дұрыс.

136. Бүкiл мемлекеттiк немесе өлке көлемiнде өткiзiледi. Бұл сайлау түрi ...

а) кезектi сайлау.

ә) оқшау сайлау.

б) жаппай сайлау .

в) кезектен тыс сайлау.

137. Белгiлi бiр себептерге байланысты белгiлi бiр учаскiлерде сайлау өткiзiлу түрi?

а) оқшау сайлау .

ә) кезектi сайлау.

б) кезектен тыс сайлау.

в) жаппай сайлау.

138. Сайлау құқығының демократиялық қағидалары:

а) Жалпыға ортақтық, теңдік, сайлаудың құпиялылығы, тікелей дауыс беру.

ә) артикуляция, агрегация, тұрғындардың алуан түрлі мүдделерін білдіру, билік институттарын бақылау,.

б) саяси жүйені легитимдеу және тұрақтандыру.

в) халықтың саяси әлеуметтенуі, саяси элитаның іріктелуі.

139. Бірнеше партияның келісімінің нәтижесінде сол партия өкілдерінен құрылған үкімет

а) министрлер кеңесі.

ә) электрондық үкімет

б) коалициялық үкімет.

в) үкіметтік кеңес.

140. “Зорлық-зомбылықсыз саяси күрес” стратегиясын жасап, оны өмірлік тәжірибеде сәтті түрде қолдана білген қайраткер

а) И.Тито

ә) Далай Лама

б) М.Ганди

в) Г.Насер.

141. Н.Ә.Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан халықтарының Ассамблеясы қай жылы құрылды?

а) 1995 ж. 1- қаңтар.

ә) 1995 ж. 1-наурыз .

б) 1992 ж. 3- наурыз.

в) 1994 ж. 25- қазан.

142. ҚР-ның тұңғыш Конституциясын қашан қабылданды?

а) 1997 ж 25 қазан.

ә) 1995 ж 30 тамыз.

б) 1993 ж 28 қаңтар .

в) 1991 ж 16 желтоқсан.

143. Саяси ғылымға “саяси жүйе” теориясын енгізген?

а) Платон.

ә) Аристотель.

б) Д.Истон .

в) С.Хантингтон.

144. Саяси жүйе сыртқы ортамен қалай байланысады?

а) "кiрiс"және "табыс".

ә) "табыс" және "пайда".

б) "кiрiс" және "шығыс" .

в) "шығыс" және "пайда".

145. Қоғамның саяси жүйесi деп :

а) Билiк жүргiзiп, қоғамда тұрақтылық пен тәртiптi қаматамыз ететiн, әлеуметтiк топтар, таптар, ұлттар, мемлекеттер арасындағы саяси өзара қатынастарды реттейтiн ұйым мен мекемелердiң жиынтығын айтады

ә) Таптардың, этникалық бiрлестiктердiң, тұлғалар мен қоғамдардың азамат пен мемлекеттiң арасындағы қатынастар кiредi.

б) Саяси институттар өзара бiрлесiп әрекет етуiн қамтамасыз етедi және саяси жүйенiң ережелерi негiзiн құрайды.

в) Белгiлi бiр қоғамда немесе әлеуметтiк қауымдастыққа тән саяси сана мен iс-әркеттердiң ұқсастық жиынтығын айтады.

146. Доктрина

а) Ілім, ғылыми немесе философиялық теория, жүйе, басшылыққа алынатын теориялық немесе саяси қағида

ә) Адамдардың шындық өмірге қатынастары аңғарылып, бағаланатын саяси, құқықтық, өнегелілік, діни, эстетикалық және философиялық көзқарастың жүйесі.

б) саяси институттар,саяси қатынастар,саяси ережелер, саяси мәдениет

в) Белгiлi бiр қоғамға немесе әлеуметтiк қауымдастыққа тән саяси сапа мен iс-әрекеттердiң ұқсастық жиынтығы

147. С.Хантингтон анықтауы бойынша саяси жүйенiң неше компонеттерi бар?

а) 7.


ә) 6.

б) 5 .


в) 8

148. Саяси жүйе мынадай құрылымдардан тұрады?

а) саяси институттар,саяси қатынастар,саяси ережелер, саяси мәдениет .

ә) саяси,саяси ұйым, саяси жүйе, саяси қатынас.

б) сая си ұйым, саяси мәдениет, саяси ережелер.

в) саяси институттар,саясат, саяси жүйе,

149. Саяси инстиуттарға:

а) мемлекет,саяси партиялар,кәсiподақтар, кооперативтер, жастар т.б. ұйымдар мен бiрлестiктер жатады .

ә) таптардың, этникалық бiрлестiктердiң, тұлғалар мен қоғамдардың азамат пен мемлекеттiң арасындағы қатынастар кiредi.

б) саяси институттар өзара бiрлесiп әрекет етуiн қамтамасыз етедi және саяси жүйенiң ережелерi негiзiн құрайды.

в) белгiлi бiр қоғамда немесе әлеуметтiк қауымдастыққа тән саяси сана мен iс-әркеттердiң ұқсастық жиынтығын айтады.

150. Қолданыстағы заңдар мен өзге де нормативтік актілерге сүйене отырып басқару қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік биліктің бір тармағы

а) заң шығарушы билік.

ә) атқарушы билік.

б) сот билігі.

в) халық билігі.


151. Құндылықтарды бөлуге басқаруға қарағанда көбiрек ықпал етушi саяси институттар мен топтардағы индивидтер?

а) жетекшiлiк .

ә) ұйым.

б) қоғамдық.

в) ұйымдастырушылық.

152. Саяси өмiрге қатысты саяси құрылымдағы талаптар қояды?

а) әлеуметтiк және экономикалық бiрлестiктер .

ә) саяси және қоғамдық ұйымдар.

б) әлеуметтiк және құқықтық бiрлестiктер.

в) дұрысы жоқ.

153. Саяси жүйе басқару тәртiбiне қарай нешеге бөлiнедi?

а) 4.


ә) 3 .

б) 5.


в) 6.

154.XVIII ғас буржуазиялық революция алғаш рет қай елде болды?

а) Англияда

ә) Италияда

б). Қытайда

в) Грекияда

155. Саяси зерттеулердің дамуына елеулі түрде ықпал еткен саяси ғылымдардың халықаралық ассоциациясы қай жылы құрылды?

а) 1880ж

ә) 1975ж

б) 1903ж

в) 1949ж
156. Парламент қай тiлден алынған ?

а) парсы.

ә) латын.

б) ағылшын .

в) грек.


157. Парламент қандай мағынаны бiлдiредi?

а) сөйлейтін орын .

ә) президент.

б) басқару.

в) заң.

158. Парламент алғаш рет қашан,қай жерде пайда болды?а) ХІІІ ғ. Англияда .

ә) ХІV ғ. Францияда.

б) ХV ғ. Америкада.

в) ХVІ ғ. ұлыбританияда.

159. АҚШ конгресінің төменгі палатасы

а) өкілдер палатасы .

ә) қауымдар палатасы.

б) сейм.


в) стортинг.

160. Швед парламенті қалай аталады?

а) риксдаг .

ә) конгресс.

б) сейм.

в) стортинг.

161. Польша парламенті қалай аталады?

а) сейм .

ә) стортинг.

б) конгресс.

в) риксдон

162. Норвегияда парламент қалай аталады?

а) риксдаг.

ә) конгресс.

б) стортинг .

в) сейм.


163. Ресей парламентінің төменгі палатасы

а) дума .

ә) стортинг.

б) конгресс.

в) риксдаг

164. Қазақстан парламентінің төменгі палатасы

а) Мәжiлiс .

ә) стортинг.

б) конгресс.

в) риксдаг.

165. Өкiлдiк қызмет -... ол қоғамдағы мүдделер бойынша жiктеудiң саяси бейнелеуi үшiн қызмет етедi .

а) парламент шешiм қабылдаушы билiк органы.

ә) Парламент қызметiнiң соңғы нәтижесi қандайда бiр құқықтық

б) нормаларды түзу болып табылады.

в) Демократиялық негiзiнде сайланған парламент легетимдеудiң мыңызды институты.

166. Партия латын тiлiнен аударғанда қандай мағына бередi?

а) қосу, алу.

ә) ашық, жабық.

б) бөлу, бөлшек .

в) қосу, бөлу.

167. Алғашқы партиялар қай жерде пайда болған?

а) Греция .

ә) Афина.

б) Рим.


в) Италия.

168. Саяси партиялар европада қай ғасырда пайда бола бастады?

а) ХХ ғ. ІІ-жартысында.

ә) ХІХ ғ. ІІ-жартысында .

б) ХХІ ғ.

в) ХІХ ғ. І-жартысында.

169. Бұл мемлекеттiк билiктi қолға алуға шеберлiк жүргiзуге қатысға бағытталған ортақ мүдде негiзiнде құрылған адамдардың ерiктi одағы?

а) саяси партия .

ә) авторитарлық партия.

б) әмбебап партия.

в) барлығы дұрыс.

170. Мемлекеттiк билiктi жүзеге асыру үшiн немесе бiрiгiп iс-әрекет жасау мақсатында партиялардың бiрiгуi?

а) әмбебап партия.

ә) коалиция .

б) кадрлық партия.

в) комунистiк партия.

171. Бұл ХІХ ғ. Европа мен Солтүстiк Америкада бiр кезде пайда болған партия?

а) Буржуазиялық партия .

ә) саяси партия.

б) әмбебап партия.

в) дұрысы жоқ.

172. Бұл ұйым жоғары орталықтандырылған барлық мүшелердiң белсендi жұмысты талап ететiн партия?

а) Саяси партия. .

ә) әмбебап.

б) Авангардтық

в) дұрысы жоқ.

173. Қатарында сайлаушылардың 10 %-дан ғана мүшесi болатын мүше саны аз партиялар?

а) Кадрлық .

ә) бухаралық.

б) әмбебап.

в) Коалиция.

174. К.Маркстiң iлiмiн басшылыққа алатын партиялар олар жеке меншiксiз топсыз қалған құруға тырысады?

а)комунистiк партия .

ә) консервативтiк.

б) бухаралық.

в) әмбебап.

175. Партия сөзi қай тiлден шыққан?

а) латын .

ә) орыс.

б) француз.

в) қытай.
176. Парламент сөзi қай елден шыққан?

а) түрiк.

ә) орыс.

б) ағылшын .

в) грек.

177. Қай саясаттанушы саяси процестi, саяси жүйенiң қоршаған ортаның ықпалына реакцияларының жиынтығы деп түсiндiрiледi?

а) Ленин. .

ә) Платон.

б) Аристотель.

в) Истон


178. Саяси процес қалай бөлiнедi?

а) тұрақты, тұрақсыз .

ә) ашық, жабық.

б) үлкен, кiшi.

в) шағын, орта.

179. Саяси құбылыстардың қозғалысын, динамикасын, эволюциясын олардың уақытпен кеңiстiкте жағдайының нақты өзгеруiн ашып көрсетуiн не деп атайды?

а) коалиция.

ә) әмбебап.

б) саяси процес .

в) дұрысы жоқ.

180. Саяси процесс мазмұны жағынан қаншаға бөлiнедi?

а) 4 .


ә) 5.

б) 6.


в) 7.

181. 1991 жылы Қазақстан Коммунистік Партиясы тарағаннан кейінгі оның заңды мұрагері болып жарияланған партия

а) Социалистік Партия.

ә) Алаш Партиясы.

б) Жалпұлттық Социал-Демократиялық Партиясы.

в) Қазақстанның Коммунистік Партиясы.

182. Азаматтардың топтар билік инситуттарымен үздіксіз кездесіп, мақсат мүдделерін білдіріп отыратын саяси процесстердің түрі

а) антидемократиялық

ә) жасырын

б) ашық


в) демократиялық

183. Саясатты бүтіндей, оның табиғатын, адам үшін маңызын; тұлғаның, қоғамның және мемлекеттік биліктің өзара қарым-қатынасын зерттейтін және саяси құрылыстың идеалдары мен нормативтік қағидаларын, сондай-ақ саясатты бағалаудың жалпылама критерийлерін жасаушы саясаттанудың арнайы саласыа) саяси философия

ә) саяси антропология

б) саяси астрология

в) саяси психология

184. Саяси теорияларды, көзқарастарды, институттар м ен оқиғаларды олардың хронологиялық тізбегінде және бір-бірімен байланысында зерттейтін саясаттанудың арнайы саласы

а) саяси психология

ә) саяси философия

б) саяси тарих

в) саяси география

185. Қоғам мен мемлекеттің жігін ажарататын ғалым?

а) И.Кант

б) Т.Кейнв) Ф. Аквинский

б) Н.Макиавлли186. Саясаттанудың зерттеу саласы - қатаң ғылыми, эмпирикалық әдістердің көмегімен адамдардың тікелей байқалатын саяси мінез-құлқын зерттеу деп тапқан бағыт

а) бихевиористік

ә) құрылымдық-функционалдық

б) функционалдық

в) жүйелі

187. “Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары” атты трактаттың авторы

а) Ж.Баласағұн

ә) Әл-Фараби

б) М.Қашқари

в) Қожа Ахмет Иассауи188. Әл-Фарабидің саясаттануға байланысты енбегі?

а) Жеті жарғы

ә) "Құтты білік"б) "Азаматтық саясат”

в) "Сот реформасы жайында хат"

189. Саяси ойдың тарихында жалпылама қанша парадигма қолданылды?

а) 4


ә) 3

б) 2

в) 5


190. Ж.Баласағунидің билеушілерге арналған өсиет түрінде жазылған еңбегі

а) "Бақытқа жету"

ә) "Азамат туралы"

б) "Саясат туралы"

в) "Құтты білік"191. Ж. Баласағуни өзінің “Құтты білік “ дастанында басты назарды қандай мәселеге аударды

а) Билеушінің мінсіз бейнесін қалыптастыруға

ә) Мемлекетті оның бірлігі, оны басқару мәселесіне

б) Халықты біріктіруге

в) Халықтың дүниеге дұрыс көзқарасын қалыптастыруға.

192. Элита терминi француз тiлiнен аударғанда қандай мағынаны бiлдiредi.

а) саясат туралы ғылым.

ә) сұрыпталған, таңдалған .

б) халық билiгi.

в) дұрысы жоқ.

193. Элита терминiн ғылыми айналымға енгiзген ғалым?

а) Платон.

ә) В.Паретто .

б) Аристотель.

в) Макиавелли

194. Қазына байлықты бөлуге және тепе-тең саяси маңызды шешiмдер қабылдауға қатынасы жоғары мәртебесiмен ықпалы бар ұйымдасқан топ

а) саяси топ.

ә) саяси ұйым.

б) саяси элита .

в) дұрысы жоқ.

195. Мемлекеттік билікке ие элита

а) оппозициялық.

ә) басқарушы.

б) ашық.

в) жабық.

196 Үндістан саясаттанушысы Шаран билiк ету қорына байланысты элитаны қандай түрлерге бөледi?

а) маржиналды.

ә) ашық, жабық.

б) дәстүрлi, қазiргi .

в) жауабы жоқ.

197. Саяси элитаның жаңару тәсiлiне қарай қалай бөлiнедi?

а) ашық, жабық .

ә) гильдия.

б) антрапернелiк.

в) дұрыс жоқ.

198. Контрэлитаға жататын...

а) басқарушы элита.

ә) ашық элита.

б) жабық элита.

в) оппозициялық элита.

199. Басқарушы қызметке үмiткердiң ерекше қасиеттерi көпшiлiк жұртқа ұнай бiлу қабiлетi басты орын алуы саяси элиталарды қалыптастырудың жоғары қызметке iрiктеп алудың қайсы түрiне жатады?

а) антрепренерлiк .

ә) гильдия.

б) ашық.

в) маргиналды.

200. "Қоғам iшiндегi байлықты бөуге және жазалауға ықпал етушi үкiмет қызметi" саяси жүйенiң қайсы компоненттерiне жатады?

а) мәдениет.

ә) саясат .

б) жетекшiлiк.

в) құрылым.

201. Элита терминi француз тiлiнен аударғанда қандай мағынаны бiлдiредi.

а) халық билiгi.

ә) саясат туралы ғылым.

б) сұрыпталған, таңдалған .

в) дұрысы жоқ.

202. Саяси элитаның жаңару тәсiлiне қарай қалай бөлiнедi?

а) дұрыс жоқ.

ә) гильдия.

б) антрапернелiк.

в) ашық, жабық .

203. Саяси даму дегенiмiз не?

а) Саяси iс-қимылдар, саяси мәдениетте және жалпы саяси жүйеде өзгерiстерге әкелетiн процестердi айтады .

ә) Дәстүрлiк дегендi әдетте рулық, федалдық қғамдарды айтады.

б) қазiргi қоғам индустриалды, жоғары индустрияланғанқғам болып табылады.

в) Дұрысы жоқ.

204. Азаматтардың топтар, билiк институттармен үздiксiз кездесiп мақсат-мүдделерiн бiлдiрiп отыратын саяси процестердiң түрi?

а) Жасырын.

ә) Ашық .

б) Демакратиялық.

в) Антидемократиялық.

205. Ең алғаш рет "саяси мәдениет" ұғымын қолданған ХVIII ғасырда өмiр сүрген немiстiң ағартушы философы кiм?

а) Аристотель.

ә) Иоган Гердер .

б) В.Паретто.

в) К.Маркс.


206. "саяси мәдениет - ол үкiмет пен азаматтар арасындағы қатынасы бар нұсқаулар, мiнез-құлықтың жиынтығы" деп айтқан саясаттанушы?

а) Аристотель.

ә) Е.Вятр

б) Августин.

в) Аквинский.
207. Белгілі бір қоғамға немесе әлеуметтік қауымдастыққа тән саяси сана мен іс-әрекеттердің ұқсастық жиынтығы

а) саяси психология.

ә) саяси идеология.

б) саяси мәдениет.

в) саяси әлеуметтену.

208.Қоғам мен саясаттың дамуын айқындайтын заңдылықтар мен принциптерді танып білуге, субъектіні саяси салада табысты жұмыс істеуге керекті біліммен, қоғамды басқарудың әдіс-тісілдерімен қаруландыратын саяси мәдениеттің қызметі

а) реттеушілік.

ә) теттеушілік.

б) танымдық.

в) тәрбиелік.

209. Саяси мәдениеттiң құрамына мемлекеттегi заңды мақылдаушы, оған толық бағынушы азаматтардың iс-қимылына жатқызатын типтердiң бiрi?

а) белсендiлiк.

ә) мақұлдаушылық

б) патриархалдық.

в) бақылаушылық.

210. Қоғам мүшелерiнiң саяси өмiрге қызығушылық танытпайтын, саяси мәдени топтың бiрi?

а) белсендiлiк.

ә) патриархиалық

б) мақылдаушылық

в) бақылаушылық

211. "Азаматтық мәдениет" атты еңбектiң авторлары?

а) Г.Алмонд, С.Верба

ә) Г.Гобба, Г.Гроций.

б) Августин, Аквинский.

в) Маркс, Энгельс.

212. Қоғамның қарыштап алға дамуына сәйкес келетін саяси құндылықтарды, қазыналарды сақтауды жүзеге асыратын саяси мәдениеттің қызметі

а) біріктірушілік.

ә) қорғау.

б) сабақтастық.

в) тәрбиелік.

213. Таптардың, ұлттардың, мемлекеттің мақсатын қолдайтын коғамдық ойлар

а) экономикалық сана

ә) саяси сана

б) моральдық сана

в) діни сана

214. Белгiлi бiр қоғамға немесе әлеуметтiк қауымдастыққа тән саяси сапа мен iс-әрекеттердiң ұқсастық жиынтығын айтады.Ол :

а) ұйым.

ә) партия.

б) саяси мәдениет

в) мемлекет.

215. Қоғамда үстемдiк еткен мәдени бағыттан айтарлықтай ерекше бар саяси бағдарды атайды.Ол:

а) ұлт.

ә) субмәдениет .

б) сайлау жүйесi.

в) ел,халық.


216. Адамдардың шындық өмірге қатынастары аңғарылып, бағаланатын саяси, құқықтық, өнегелілік, діни, эстетикалық және философиялық көзқарастың жүйесі.

а) идеология.

ә) тұғырнама.

б) декларация.

в) доктрина.

217. Ерекше маңызды мәселе туралы барлық халықтық пiкiрiн анықтау?

а) плебисцит .

ә) мәдениет.

б) саясат.

в) әлеумет.

218. Ғылыми зеттеуге емес қиялға негiзделген iске аспайтын идеологиямен теориялар?

а) саяси утопия .

ә) сенім

б) ел.


в) саясат.

219. Еврейлерге қарсы бағытталған оларды қудалауға арналған саясат пен идеологияның түрi?

а) дұрысы жоқ.

ә) ұлт.


б) саяси бейiмделу.

в) Антисемитизм .

220. Саяси мәдениетке :

а) белгiлi бiр қоғамда немесе әлеуметтiк қауымдастыққа тән саяси сана мен iс-әркеттердiң ұқсастық жиынтығын айтады .

ә) саяси институттар өзара бiрлесiп әрекет етуiн қамтамасыз етедi және саяси жүйенiң ережелерi негiзiн құрайды.

б) таптардың, этникалық бiрлестiктердiң, тұлғалар мен қоғамдардың азамат пен мемлекеттiң арасындағы қатынастар кiредi.

в) мемлекет,саяси партиялар,кәсiподақтар, кооперативтер, жастар т.б. ұйымдар мен бiрлестiктер жатады.

221. Ең алғаш рет "саяси мәдениет" ұғымын қолданған ХVIII ғасырда өмiр сүрген немiстiң ағартушы философы кiм?

а) Иоган Гердер .

ә) Аристотель.

б) В.Паретто.

в) К.Маркс.

222. "саяси мәдениет - ол үкiмет пен азаматтар арасындағы қатынасы бар нұсқаулар, мiнез-құлықтың жиынтығы" деп айтқан саясаттанушы?

а) Аристотель.

ә) Е.Вятро .

б) Августин.

в) Аквинский.

223. Ұлтшылдықтың шектен шыққан асқынған түрі

а) шовинизм.

ә) фашизм

б) ұлтшылдық

в) интернационализм224. Қазіргі заманғы саяси ойда кең тараған, әрі ықпалды мектеп

а) трансұлттық мектеп

ә) идеалистік мектеп

б) реалистік мектеп

в) неореалистік мектеп

225. Ұлт деп жер, тiл, экономикалық, мәдениет ерекшелiктерi мен психолигиялық ортақтығы кезiнде қалыптасқан адамдардың тарихи әлеуметтiк-этникалық бiрлестiктерiн айтады .

а) адамдардың ұлттық мұқтаждығын өтеуге, ұлттық қатынастарды реттеуге

ә) бағытталған қоғамдық,ең алдымен әлеуметтiк құқықтық әрекеттердiң ерекше түрiн айтады.

б) белгiлi бiр топтың жиынтығы.

в) бiр немесе бiрнеше әлеуметтiк белгiлерiмен бiрлескен алдамдардың жиынтығы.

226. "Этнос" сөзi қандай мағынаны бередi?

а) мемлекет.

ә) тайпа, халық .

б) президент.

в) бiртұтас, бiрiккен.

227. Адамдардың ұлттық мұқтаждығын өтеуге ұлттық қатынастарды реттеуге бағытталған қоғамдық,ең алдымен әлеуметтiк құқықтық әрекетердiң ерекше түрiн...

а) әлеуметтiк топ.

ә) ұлт.


б) этникалық саясат.

в) ұлттық саясат .


228. "Этнос" сөзi қай тiлден алынған және қандай мағына бередi?

а) Гректiң тайпа,халық деген сөзi .

ә) орыстың ел деген сөзi.

б) немiстiң тайпа,ру деген сөзi.

в) гректiң адам деген сөзi.

229. Ассимиляция дегенiмiз не?

а) Бiр халықтың өз тiлiн, мәдениетiн,, сана-сезiмiн жоғалтып екiншi халыққа сiңiп кетуiн айтады .

ә) ұлттық ерекшелiктi сақтау.

б) ұлттық жетiстiктердi насихаттау.

в) бiр ұлттың мәдениетiн екiншi ұлтқа мойындау.

230. Этносаяси жанжал тудыратын мәселенiң бiрi ...

а) Этносаяси жанжал.

ә) Этностық ұлтшылдық.

б) Этникалық ұлтшылдық .

в) Этносаяси шиеленiс.

231. Мәмiле деп ненi айтамыз?

а) Дау-жанжалдарға қатысушы жақтардың өзара кешiрiмдiк бiлдiрiп, ымыраға келуiн айтады .

ә) саяси жанжалды мәмiлеге келу арқылы бейбiт жолмен шешуiн айтады.

б) Екi жақты бiрiн-бiрi ұғынысып,өзара кешiрiмдiлiк жасап,ортақ келiсiмге келуiн айтады.

в) Бiр жақтың күшi айтарлықтай басым болғанда, екiншi жақ жеңiлгенде немесе толық жойып жiбергенiн айтады.232. Қазақ хандығының тарихында өшпес із қалдырған:

а) Асан қайғы

ә) Жошы хан

б) Қасым хан, Абылай хан, Тәуке хан

в) Шыңғыс хан

233. Саясатта шектен шыққан көзқарастар мен шараларды жақтаушылық

а) экстремизм

ә) радикализм

б) ревизионизм

в) пацифизм234. Ш.Уәлихановтың экономикалық, әлеуметтік саяси реформаға үлкен мән берген еңбегі?

а) "Білім туралы"

ә) "Бақытқа жету туралы"

б) "Азаматтық туралы"

в) "Сот реформасы жайында хат"

235. Дәстүрлі мемлекеттердің артта қалушылығын жеңудің динамикасын аша түсетін алуан түрлі кестелер мен талдау модеьдерінің жиынтығы

а) саяси мәдениет теориясы

ә) саяси технологиялар әдісі

б) саяси жүйе теориясы

в) саяси жаңару теориясы
236. Апартеид

а) Этносаяси жанжал.

ә) еврейлерге қарсы бағытталған, оларды қудалауға арналған саясат пен идеологияның түрі.

б) нәсілдік жағынан бөлу, қорлау саясаты.

в) Этносаяси шиеленiс.
237. Екі Германия қай жылы бірікті?

а) 1990


ә) 1991

б) 1992


в) 1993

238. Биль дегенiмiз не?

а) ағылшын парламентiнде немесе Американдық конгресiнде қаралуға ұсынған заң жобасы .

ә) буржуазиялық-демократиялық партия.

б) әкiмшiлдiк-әмiршiлдiк жүйе.

в) демократиялық жол мен заң үстемдiгi.

239. "Ұлы бастама" еңбегiнiң авторы:

а) Т.И.Заславская.

ә) В.И.Ленин .

б) Ж.Ж.Руссо.

в) Аристотель.

240. .„Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің шығу тегі", деген еңбектің

авторы:

а) Фейербах

ә) Морган

б) Энгельс

в) Шопенгауэр

241. Біріккен Ұлттар Ұйымы қай жылы құрылды

а) 1945 ж қаңтарда

ә) 1943 ж шілдеде

б) 1945 ж қазанда

в) 1947 ж шілдеде

242. Кеңес Одағын “зұлымдық империясы” деп атаған АҚШ президенті

а) Р.Рейган.

ә) Дж.Картер.

б) Л. Джонсон.

в) Д. Форд.

243. Саяси еркiндiктi iске асыру объектiсiне қарай қалай бөлiнедi?

а) iшкi, сыртқы .

ә) ашық, жабық.

б) солға, оңға.

в) жоғары, төмен.

244.Кариб дағдарысы қай жылы болды?

а) 1963.


ә) 1962 .

б) 1964.


в) 1965.

245. Ілім, ғылыми немесе философиялық теория, жүйе, басшылыққа алынатын теориялық немесе саяси қағида

а) доктрина.

ә) тұғырнама.

б) декларация.

в) идеология.

246. Мемлекет басшысының өз қызметiне салтанатты түрде кiрiсуi?

а) инаугурация .

ә) партия.

б) мәдениет.

в) ұлт.

247. Шет мемлекетте өкiлеттiлiкке ие болу сенiм громатасын тапсыру?а) аккредитация .

ә) сенiм.

б) утопия.

в) сайлау жүйесi.

248. Халықаралық қатынастардың қандай да бір мәселелерінде бірлесіп қимыл жасау үшін келісімге келген мемлекеттердің әскери немесе саяси одағы

а) империя.

ә) пакт.

б) клуб.


в) коалиция.

249. БҰҰ-ның қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі болып табылмайтын мемлекет

а) ГФР

ә) АҚШ


б) Ресей Федерациясы

в) Қытай Халық Республикасы.

250. Халықаралық экологиялық қозғалыс

а) Гринпис

ә) Хьюман Райтс Уотч

б) Невада-Семей

в) Табиғат

251. Өкілетті және мемлекеттің сайланбалы билік органдарын құру жолдарын, түрлерін, әдіс-тәсілдерін, анықтайтын, тәртіпке келтірілген нормалар ережелер жиынтығын айтады. Ол ...

а) сайлау жүйесі

ә) саяси партия

б) сайлау класификациясы

в) саяси жүйе

252. “Орыс коммунизмінің қайнар көздері мен оның мәні” атты еңбектің авторы

а) Г.Плеханов.

ә) В.Ленин

б) В.Соловьев

в) НБердяев.

253. Биль дегенiмiз не?

а) ағылшын парламентiнде немесе Американдық конгресiнде қаралуға ұсынған заң жобасы .

ә) буржуазиялық-демократиялық партия.

б) әкiмшiлдiк-әмiршiлдiк жүйе.

в) демократиялық жол мен заң үстемдiгi.

254. ҚР-ның тұңғыш Конститутциясын қашан қабылдады?

а) 1993 ж 28 қаңтар .

ә) 1995 ж 30 тамыз.

б) 1997 ж 25 қазан.

в) 1991 ж 16 желтоқсан.

255. НАТО әскери-саяси блогы қай жылы құралды?а) 1948

ә) 1949

б) 1947

в) 1955

256. Варшава Шарты ұйымы қай жылы құралды?

а) 1955

ә) 1949

б) 1948

в) 1947

257. Адам құқықтары туралы Женева конвенциясы қай жылы қабылданды?

а) 1950

ә) 1949

б) 1947

в) 1948

258. Жаңарған консерватизмнің ірі өкіліа) Дж.Картер

ә) З.Бжезинский

б) И.Тито

в) М. Ганди

259. Қазақстан Президентінің өкілеттік мерзімі

а) 7 жыл

ә) 4 жыл

б) 6 жыл

в) 5 жыл

260. 40-50-ші жылдардағы Югославия Президенті әскери-саяси блоктарға қосылмау қозғалысын құрушылардың бірі

а) Г.Киссенджер

ә) А.Саадат

б) И.Тито

в) В.Ярузельский

261. Рим клубының алғашқы жетекшісі

а) Печчеи

ә) Адорно

б) Бжезинский

в) Зункель

262. Алашорда үкіметінің төрағасы

а) М. Шоқай

ә) Ж. Аймауытов

б) А. Бөкейханов

в) М. Тынышбаев

263. “Алашорда” партиясы қай жылы құрылды?

а) 1917ж шілдеде

ә) 1917 ж қараша-желтоқсанда

б) 1918 ж қаңтарда

в) 1918 ж наурызда

264. Саясаттық субъектілері

а) Танымдылық

ә) Топтар, Ұлттар, Мемлекеттер, саяси партиялар.

б) Еңбек

в) Жүйелілік

265. Субъект сөзі қай тілден шыққан және қандай мағына береді?

а) Латынның қарсы қою деген сөзі.ә) Латынның жату деген сөзі.

б) Латының орташа деген сөзі.

в) Гректің тұлға деген сөзі.

266. Әлеуметтік белгілермен бір немесе бірнеше бірлескен адамдар жиынтығын не дейді?

а) Қоғамдык топ

ә) Рухани топ

б) Әлеуметтік топ

в) Әлеуметтік құрылым

267. Әлеуметтік құрылымды, әлеуметтік стратификациялану деген ұғым қай ғасырда енгізілді?

а) ХІХғ.

ә) ХУШғ.

б) ХХғ


в) ХУІІғ.

268. Бюрократиялық негізгі жіктері неше топқа бөлінеді?

а) 5

ә) 4


б) 3

в) 2

269. Батыстың индустриалды дамыған елдерінің казіргі таптық құрылымы қай ғасырда бұрын-сонды болмаған өзгерістерге ұшырады?

а) ХVІІІғ. ортасында

ә) ХVШғ. басында

б) ХVІІғ. басында

в) ХІХғ. І-жартысында

270. Еуропада жұмысшы табының саны қай ғасырда үздіксіз өсті?

а) ХУ-ХУІғас

ә) ХУІ-ХУІІғас.

б) ХУІІ-ХҮІІІғас.

в) ХVІІІ-ХІХғас.

271. ХІХІ. және ХХғас. басында жұмысшылардың басым көпшілігінің жағдайы қандай болды?

а) еңбегі ауыр болды

ә) сауатсыз болды

б) саяси сауатсыз болды.

в) жалақы алмады

272. "Этнос" сөзі қай тілден алынған және қандай мағына береді?

а) Гректің тайпа, халық деген сөзі

ә) Француздық адам деген сөзі

б) Орыстың ел деген сөзі

в) Латынның ұлт деген сөзі

273. Ассимиляция дегеніміз не?

а) Бір халықтың өз тілін, мәдениетін, сана-сезімін жоғалтып екінші халыққа сіңіп кетуін айтады.

ә) Ұлттық ерекшелікті сақтау

б) Ұлттық жетістіктерді насихаттау

в) Бір ұлттың мәдениетін екінші ұлтқа мойындату.

274. Араб-Израйль жанжалының басталған жылы

а) 1949

ә) 1948


б) 1947

в) 1950


275. Араб елдерінің көпшілігі мен Кеңес Одағының наразылығын туғызған Кэмп-Дэвид келісімі қай елдердің арасында жасалды?

а) Мысыр мен Израйль

ә) Сауд Арабиясы мен Израйль

б) Кувейт пен Израйль

в) Ливан мен Израйль276. Саяси идеология қандай дәуірде дүниеге келді?

а) Ағартушылық дәуірінде

ә) Қайта жаңғыру дәуірінде

б) Рационализм дәуірінде

в) Класика дәуірінде

277. Христиан дінінің саяси теориясын жасап шыңына жеткізген?

а) А.Августин

ә) Фома Аквинский

б) Н.Макиавелли

в) Цицирон

278. ХХ ғасырдың 40-шы, 50-ші жылдары аралығында Кеңес Одағы мен АҚШ арасында болған әскери-саяси текетірес

а) қырғи қабақ соғысы

ә) қауырт соғыс

б) Фолкленд (Мальвин) аралдары үшін болған соғыс

в) екі майданда бірдей болған соғыс

279. Саясатта оңшылдар мен солшылдардың арасында орталық қалыпты ұстанатын партиялық бағыт

а) радикализм

ә) центризм

б) экстремизмв) терроризм

280. Узурпация:

а) өкімет билігін заңсыз басып алу немесе басқаның құқығын иемдену

ә) саяси және әскери үш қайраткерден тұратын одақ

б) Саясатта оңшылдар мен солшылдардың арасында орталық қалыпты ұстанатын партиялық бағыт

в) Халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мойындауы, оның зандылығы мен шешімдерін растауы

281. Саяси даму...

а) саяси жүйенің өзгеріп отыратын әлеуметтік жағдайларға жылдам беімделу қабілетінің артуы

ә) Өкіметті, оның заңдарын, қаулыларын, құрметтеу, орындау

б) Халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мойындауы, оның зандылығы мен шешімдерін растауы

в) Елдің экономикасын басқа елдердің экономикасынан оқшауландыруға бағытталған ұлттық мақсат

282. Саяси технологиялардың қалыптасуының негізгі себептері:

а) адамның саяси кеңістікте нақты мақсаттарды рационалды, үнемді және тиімді тәсіл арқылы жүзеге асырудың қажеттілігі

ә) кейбір елдердің экономикалық, саяси, әлеуметтік дағдарыстардан шығудың жолдарын іздестіруі

б) сайлау туралы заңды жетілдірудің қажеттілігі

в) билеушінің мінсіз бейнесін жасаудың қажеттілігі

283. Мемлекттік билік саласында субъектілердің алдында тұрған нақты мақсаттарды тиімді әрі оңтайлы түрде жүзеге асыруға қарай бағытталған сол субъектілер тарапынан қолданылатын білімдер мен жұмыс тәсілдерінің жиынтығы

а) саяси қатысу

ә) сайлау процесі

б) саяси технологиялар

в) саяси әлеуметтендіру284. Мемлекет қашан пайда болды?

а) Құл иеленушілік кұрылыста

ә) Алғашқы қауымдық құрылыста

б) Феодалдық құрылыста

в) Капиталистік құрылыста

285. Саяси идеологияның тұңғыш түрлерінің бірі?

а) Лобби

ә) Легитимдік

б) Либерализм

в) Лояльдық

286. Өкіметті, оның заңдарын, қаулыларын, құрметтеу, орындау?

а) Лояльдық

ә) Либерализм

б) Лобби

в) Легитимдік

287. Халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мойындауы, оның зандылығы мен шешімдерін растауы?

а) Лояльдық

ә) Либерализм

б) Лобби


в) Легитимдік

288. Жоғары өкімет билігі шексіз жеке-дара бір адамның қолында тұрған мемлекеттік басқарудың түрі?

а) Абсентизм

ә) Абсолютизм

б) Авантюризм

в) Автаркия

289. Елдің экономикасын басқа елдердің экономикасынан оқшауландыруға бағытталған ұлттық мақсат?

а) Абсолютизм

ә) Абсентизм

б) Авантюризм

в) Автаркия

290. Бір мемлекеттінің шеңберінде өзін-өзі басқарудағы құқық берілген саяси ұлттық құрылым?

а) Автономия

ә) Авантюризм

б) Автократия

в) Авторитазим

291. 1). Шет мемлекетте өкілеттілікке ие болу, сенім грамотасын тапсыру; 2). Ақша алуға немесе сауда операцияларын жасауға өкілеттілік?

а) Альянс

ә) Альтеркатива

б) Аккредитация

в) Анархизм

292. Бірнеше мүмкіндіктің ішінен мәселесінің шешімін тандап, бірін ғана талғап алу. Мысалы: сайлау кезінде бір депутаттық мандатқа бірнеше үміткердің таласа алуы

а) Альтернатива

ә) Аккредитация

б) Альянс

в) Анархизм

293. 1). Мемлекеттік биліксіз әр түрлі қауымдастықтар, бірлестіктер, одақтар арқылы өзін-өзі басқаратын қоғам құруға тырысушалық; 2). Үйреншікті өмірде тәртіпсіздікті, жөнсіздікті, заңсыздықты, басшылықтың жоқтығын білдіретін ұғым?

а) Анархия

ә) Альтеркатива

б) Альянс

в) Анархизм294. Істің мәніне немкұрайды, формальды қарау, істі көпке созу?

а) Бюрократизм

ә) Блакада

б) Бүлік


в) Бұрмалаушылық

295. Үкіметтің, саяси партиялық, халықаралык ұйымының атынан қандай болмасын негізгі қағидаларды, мақсат-мүделлерді жариялайтын мәлімдеме?

а) Делогирование

ә) Дейдеологизация

б) Декларация

в) Демагогия

296. Бір субъектінің екінші субъектіге билікті беруі, сенім білдіруі?

а) Делегирование

ә) Декларация

б) Дейдеологизация

в) Демекрация

297. Өз мақсатына жету үшін адамдарға жалған уәделер беру, деректерді бұрмалау және т.б. арқылы әсер ететін саяси әрекеттің түрі. Күнделікті тұрмыста бос сөз, шатпақ деген мағынаны білдіреді?

а) Делогирование

ә) Декларация

б) Демагогия

в) Дейдеологизация

298. Қайта өркендеу дәуірінде дін мен феодализм құрсауынан адам баласын босатып еркін жетілуді мақсат еткен әлеуметтік қозғалыс. Саяси салада адамдардың қалыптасуы мен дамуына қажетті әлеуметтік саяси және рухани жағдайларды қамтамасыз етуге бағытталған саяси көзкарастар, идеялар жүйесін білдіреді?

а) Геосаясат

ә) Глобальдық

б) Геронтократия

в) Гуманизм

299. Шекісіз және дара билеудің бір түрі?

а) Деспотия

ә) Диверсификация

б) Децентрализация

в) Диктатура

300. Саяси салада саясатты жасап оны жүзеге асырушылардың алдына қойған жоғарғы саяси арман-мұраты?

а) Идентификация

ә) Идеял

б) Идеология

в) Иерархия

301.Саясаттануды ғылымға қатаң негіздеген, әсіресе тәжірибелік (эмперикалық) әдіс – тәсілге сүйенген, нәтижсін тексеріп білуге болатын ілім ретінде түсінетін ғалымдар.

а) социологтар

ә) бихевиеористер

б) практиктер

в) философтар

302. Саясаттану саяси құбылыстар мен өзгерістердің мән – мағынасын түсініп білу үшін неше әдістерден пайдаланады.

а) 4


ә) 5

б) 6


в)3

303. Саясаттанудың атқаратын қызметтері (функциялары).

а) 6

ә) 7


б) 5

в) 4


304. Саясаттану ғылымы саясаттың нше жағын қарастырады.

а) 5


ә) 3

б) 4


в) 2

305. Саясаттану ең алдымен қандай ғылыммен тығыз байланысты.

а) тарихпен

ә) психологиямен

б) философиямен

в) социологиямен

306. Саяси ойдың даму тарихында айтарлықтай із қалдырған Ежелгі Рим философы.

а) Руссо

ә) Гоббс

б) Монтеске

в) Цицирон

307. Христиан дініне көп еңбек сіңірген ғалым.

а) Макиавелли

ә) Аквинский

б) Августин

в) Гроций

308. Христиан дінінің саяси теориясын жасап, шыңына жеткізген монах.
а) Августин

ә) Аквинский

б) Макиавелли

в) Гроций

309. Қайта өрлеу дәуірінің көрнекті өкілі буржуазиялық саяси ғылымның негізін салушы

а) Гоббс

ә) Кампонелло

б) Гроций

в) Макиавелли

310. Табиғи құқық мектебінің ірі теоретигі. Нидерланд ғалымы.

а) Гоббс

ә) Гроций

б) Августин

в) Аквинский

311. Мемлекет пен құқық туралы ілімді геометрия сияқты тиянақты ғылымға айналдыруға тырысқан ғалым.

а) Гоббс


ә) Гроций

б) Августин

в) Аквинский

312 Әділдік, адамгершілік, билік, білімділік, парасаттылық жайында ұрпағына мәңгі сабақ боларлық нақыл сөздер қалдырған.

а) Шоқан

ә) Абай


б) Ыбырай

в) Шәкәрім

313. Экономикалық, әлеуметтік, саяси, халықаралық жағдайлардың өзгерулеріне байланысты жетіліп, өзгеріп отыратын конституциялық институт.

а) Республикалық жүйе

ә) Парламенттік жүйе

б) Президенттік жүйе

в) Монархиялық жүйе
314. Президентті мемлекет басшысы ретінде парламент сайлайды.

а) Парламенттік республикада

ә) Прзидентті рспубликада

б) Конституциялық монархияда

в) Монархияда

315 «Жүйе» ұғымын ХХ ғ . 20 жылдарында ғылыми айналымға алғаш енгізген неміс биологы.

а) Истон

ә) Фон Борталанфи

б) Алмонд

в) Шарон


316. Қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін, әлеуметтік топтар, таптар, ұлттар, мемлекеттер арасындағы саяси өзара қатынастарды реттейтін ұйымдар мен мекемелердің жиынтығы.

а) Тарихи жүйе

ә) Әлеуметтік жүйе

б) Саяси жүйе

в) Мәдени жүйе
317. Саяси жүйе атқаратын қызметтердің саны.

а) 3


ә) 4

б) 5


в) 2
318. Мемлекет (Ұйымдар, Мекемелер), саяси партиялар, кәсіподақтар, кооперативтік, жастар, әйелдер, т.б. ұйымдар мен бірлестіктер.

а) Саяси қатынастар

ә) Саяси институттар

б) Саяси ережелер (нормалар)

в) Саяси мәдениет
319.Қоғамдық жүйенің екінші бөлігі.

а) Саяси қатынастар

ә) Саяси ережелер (нормалар)

б) Саяси мәдениет

в) Саяси құрылым

320. Саяси жүйенің үшінші бөлігі

а) Саяси мәдениет

ә) Саяси ережелер нормалар

б) Саяси қатынастар

в) Саяси институттар


321. Саяси жүйенің төртінші бөлігі.

а) Саяси ережелер (нормалар)

ә) Саяси мәдениет

б) Саяси қатынастар

в) Саяси институттар
322. Марксизм ілімі бойынша қоғамның дамуы неше формациядан тұрады.

а) 3


ә) 4

б) 5


в) 2
323. Іс- әрекетті жасаушы, объекті өзгертуші жке адам, әлеуметтік топ, тап, партия, мемлекет.

а) Саяси биліктің мазмұны

ә)Саяси биліктің құрылымы

б) Саяси биліктің субъектісі

в) Саяси биліктің еркшлігі

324. Биліктің неше түрі бар.

а) 3

ә) 4


б) 2

в) 1


325. Заң шығарумен , оны бекіу, өзгерту нмесе жоюмен айналысатын биліктің түрі.

а) Атқарушы билік

ә) Заң шығарушы билік

б) Соттық билік

в) қоғамдық билік

326. Үкімет пен әкімшілік қандай билік түріне жатады.

а) Заң шығарушы билікке

ә) Атқарушы билікке

б) Соттық билікке

в) Қоғамдық билікке

327. Адамдардың құқығын қорғайтын, заңды бұрмалаушылықтан сақтайтын, парламент не президент қабылдаған заңдарды, конституциялық жарғылардың сәйкестігін анықтайтын билік түрін.
а) Қоғамдық билікке

ә) Соттық билік

б) Атқарушы билік

в) Заң шығарушы билікке

328. Таптық, топтық жеке адымның саясатта тұжырымдалған өз еркін жүргізу мүмкіндігін білдіретін билік.


а) Мемлекеттік билік

ә) Қоғамдық билік

б) Саяси билік

в) Конституциялық билік
329. Барлық адамдарға міндетті заңдарды шығаруға жке дара құқығы бар заңдар мен ұйымдарды сақтау үшін ерекше күштеу аппаратына сүйенетін саяси биліктің түрі.

а) Қоғамдық билік

ә) Саяси билік

б) Мемлекеттік билікв) Әлеуметтік билікке

330. Монархиялық мемлекет нешеге бөлінеді.

а) 2

ә) 3б) 4

в) 5
331. Бір немесе бірнеше әлеуметтік белгілрмен бірлескен адамдар жиынты.

а) Саяси топ

ә) Әлеуметтік топ

б) Мәдени топв) Қоғамдық топ

332. Еңбектің қоғамдық бөлінуі нгізінде жұмыс істейтін әлуметтік топтар мен олардың өзара қатынас жүйесінің жиынтығы.

а) Қоғамның саяси құрылымы

ә) Қоғамның әлеуметтік құрылымы

б) Қоғамның мәдни құрылымы

в) Қоғамның мемлекеттік құрылымы

333. Қоғамның құрамына кіретін бгілі бір топтардың жиынтығы

а) Саяси жіктелу

ә) Мәдени жіктелу

б) Әлеуметтік жіктелу

в) Тарихи жіктелу

334. Адамның саяси ілімдерді, режелерді, құндылықтарды бойына сіңіріп, олардың өзінің рухани ішкі дүниесіне айналдырып, сол арқылы өзінің саяси санасымен мәдениетін қалыптастыру, саяси іс- әрекетке дайындалу процессі.

а) Қоғамдық әлеуметтену

ә) Саяси әлеуметтену

б) Мәдени әлеуметтену

в) Жан- жақты әлеуметтену

335. Үкімет басшысы.

а) Примъер -Министр

ә) Вице Примъер -Министр

б) Министр

в) Төраға

336. Примъер –Министрді Парламенттің келісімімен қызметке кім тағайындайды.

а) Сенат

ә) Президент

б) Мәжіліс

в) Парламент

337. Үкімет өзінің бүкіл қызметінде конституцияда және үкімет туралы конституциялық заңда белгіленген нысандарда кімнің алдында жауапты.

а) Президенттің алдында

ә) Халықтың алдында

б)Парламенттің алдында

в) Соттың алдында

338. Кез - келген демократиялық мемлкеттің аса маңызды құрамды бөлігі.

а) Президент

ә) Парламент

б) Сот

в) Прокуратура

339. Қазақстан Парламентінің төменгі палатасы мәжілісте неше депутат жұмыс істейді.

а) 105

ә) 107

б) 103

в) 101

340. Саяси жүйедегі рөлі мен іштей ұйымдасуына байланысты саяси партияларды неше түрге топтастырады


а) 4

ә) 5

б) 2

в) 3

341. Саяси идеологиясына қарай партияларды неше түрге жүйлейді.

а) 4

ә) 5

б) 3

в) 2

342. Мемлекеттік мекемлрді қалыптастыруға шынымен мүмкіндігі бар елдің ішкң және сыртқы саясаты ықпал ете алатын саяси партиялардың жиынтығын.

а) Коппартиялық

ә) Партиялық жүйе

б) Екіпартиялық

в) Бірпартиялық

343. «Элита» термині қай тілден алынған

а) Неміс

ә) Ағылшын

б) Француз

в) Орыс

344. «Элита» теориясын кім негіздеді

а) Вальфредо Парато

ә) Гаэтано Моска

б) Роберт Михельс

в) Райт Миллс

345. «Саяси партиялар», «Демократияның олигархиялық үрдістері туралы очерк» деген еңбгінде (1911) Олигархияның терірдей заңын шығарған кім.

а) Вальфредо Парато

ә) Райт Миллс

б) Роберт Михельс

в) Гаэтано Моска

346. «Билеуші элита » атты еңбегінде АҚШ- тың ХХ ғ. ортасындағы элитасына талдау жасаған кім.

а) Гаэтано Моска

ә) Роберт Михельс

б) Вальфредо Парато

в) Райт Миллс

347. Қазына – байлықты, қаржы – қаражатты бөлуге байланысты т.б. саяси маңызды шешімдер қабылдауға қатысты жоғары мәртебесі мен ықпалы бар ұйымдасқан топ.

а) Саяси элита

ә) Саяси топ

б) Әлеуметтік топ

в) Қоғамдық топ

348. Қазір қай ғылымдағы білімнің элитология деген арнайы саласы нені зерттейді.

а) Элиталардың мәдниетін

ә) Элиталардың құрылымын

б) Элиталардың ерекшеліктерін

в) Элиталардың қалыптасуын

349. Саяси элиталарды қалыптастырудың, жоғары лауазымды қызметке іріктеп алудың неше түрі бар.

а) 2

ә) 3б) 4

в) 5

350. Саяси іс- әрекетті жүзеге асыруда нелердің орны ерекше.

а) Саяси тұрақтылықтың

ә) Саяси үгітшілердің

б) Саяси жетекшілердің

в) Саяси мағлұматтардың

351.Қызметті атқару тәсіліне қарай жетекші нешеге бөлінеді.


а) 2

ә) 3

б) 4

в) 5

352. Өзінен артық, ақылдырақ біреудің орнын ойнайтын саяси қайраткерлер.

а) Әуесқойлар

ә) Бейімделгіштер

б) Ұқсампаздар

в) идеяшылдар

353. Патриархалдық лидерлік.

а) Харизматтық

ә) Рационалды

б) Дәстүрлі

в) Қарапайым

354. Бирократтық лидерлер.

а) Харизматтық

ә) Дәстүрлі

б) Рационалды

в) Қарапайым

355. Табиғатында әулиелік, көріпкелдік күші бар деп сену, жеке басқа табыну лидерлігі


а) Қарапайым

ә) Дәстүрлі

б) Рационалды

в) Харизматтық
356. Билік пен азаматтардың өзара қатынастарына байланысты тарихи қалыптасқан саяси білімдердің, құндылықтардың, үлгілердің, нормалардың, іс- қимылдың, т.б. жиынтығы мен сипаты.

а) Саяси құндылық

ә) Саяси мүдделілер

б) Саяси мәдениетв)Саяси өмір

357. Саяси қызметте бағдар етіп ұстайтын идеялар, көзқарастар, ұғымдар.

а) Саяси мүдделілер

ә) Саяси құндылық

б) Саяси мәдениет

в) Саяси өмір

358. Қазіргі ғылыми әдебиетте саяси мәдениет негізгі неше типке, түрге бөлінеді.

а) 6

ә) 5


б) 4

в) 7

359. Мәденетті саяси объектілерге бағдар беретін жүйе ретінде қарастыратын тип.

а) Объективті

ә) Бәрін қамтитын

б) Психологиялық

в) Эвристік

360. Мәдениетті әрі бағдар , сонымен бірге жеке адамның саяси мінез - құлқы ретінде қарастыратын тип.

а) Бәрін қамтитын

ә) Психологиялық

б) Объективті

в) Эвристік

361. Мәдениетті жеке адамның мінез- құлқын шектеуші ретінде қарастыратын тип.

а) Эвристік

ә) Объективті

б) Психологиялық

в) Бәрін қамтитын
362. Мәдениетті талдай білу мақсаттары үшін сыртқы қаңқа ретінде қарастыратын тип

а) Эвристікә) Объективті

б) Бәрін қамтитын

в) Психологиялық

363.Нақты өмірде саяси мәдениет неше қызмет түрінде көрінеді.

а) 4

ә) 2

б) 3


в) 5
364.Саяси тәжірибе, дәстүр, мінез, құндылық, көзқарас, пікір, саяси сезім мен эмоцияны білдіру, саяси ойды білдіру ретіндегі қызмет көрінісі.

а) Қызмет түріндеә) Зат түрінде

б) Рухани көрініс

в) Қарапайым түрінд

365. Саяси институттардың, ұйымдардың түрленуі, саяси қызметтердің құралдары, ғылыми ойдың материалдандырылған жетістіктері ретіндегі қызмет көрінісі.

а) Зат түрінде

ә) Қызмет түрінде

б) Қарапайым түрінде

в) Рухани көрініс

366. Саяси қызметтердің тәсілдері, стилі, әдістері, құралдары, саяси процестердің түрлері ретіндегі қызмет көрінісі.

а) Қызмет түрінде

ә) Зат түрінде

б) Рухани көрініс

в) Қарапайым түрінде

367. Қалыптасып жүйеге түспеген, күнделікті саяси өмірден туған әдет- ғұрып, дағды, дәстүрлі нанымдар, т.с.с. жиынтығы

а) Күрделі саяси сана

ә) Қарапайым саяси сана

б) Нақты саяси сана

в) Теориялық саяси сана
368. Жағдайлардың мән маынасын, олардың айтарлықтай жоғары дәрежеде теориялық тұрғыдан жинақтап бейнелейтін сана.

а) Теориялық саяси санаә) Қарапайым саяси сана

б) Күрделі саяси сана

в) Нақты саяси сана

369. Саяси идеология қашан дүниеге келді.

а) Ренесанс дәуірінде

ә) Ағартушылық дәуірінде

б) Рационализм дәуірінде

в) Глассицизм дәуірінде

370. Әлемде қанша ұлт, халық және ұлыстар өмір сүреді.

а) 2 мыңнан астам

ә) 2,5 мыңнан астам

б) 3 мыңнан астам

в) 1,5 мыңнан астам
371.Әлем халықтары неше мемлекетке топтасқан

а) 225


ә) 200

б) 275


в) 250
372.Неміс ғалымдардың есептеуінше әлемде бүгінгі күндері қанша түрлі тілдер бар.

а) 4661


ә) 5661

б) 3661


в) 2661
373. Белгілі бір аумақта тарихи қалыптасқан адамдардың тұрақтылық жиынтығын бейнелейтін аса күрделі қоғамдық тұтастық құбылыс.

а) Ру


ә) Этнос

б) Қауым


в) бірлестік
374. «Этнос» термині қай тілден алынған .

а) Грек


ә) Латын

б) Неміс


в) Орыс

375. Бір халықтың өз тілін, мәдениетін, ұлттық сана -сезімін жоғалтып, екінші халыққа сіңіп кетуі.

а) Ассимиляция

ә) Сегрегация

б) Дегригация

в) Социализация

376. Халықты нәсілі бойынша еріксіз топтарға бөлушілікті

а) Геноцид

ә) Сегрегация

б) Ассимиляция

в) Социализация

377. Адамдарды шығу тегіне байланысты дербес өмір сүруін болдырмауға бір ұлттың өкілі болу құқын жою мақсатында қырып, оны тып типыл ету үшін жүргізілетін қудалау.

а) Сегрегация

ә) Геноцид

б) Ассимиляция

в) Социализация

378. Саяси әрекеттердің түрлі түрлері іске асқан субъектівті себептермен процесс.

а) Саяси қатысу

ә) Саяси әрекет

б) Саяси жүріс – тұрыс

в) Саяси белсенділік
379. Саяси позицияның белгілі бір іспен алдын – ала себептелумен және мақсатқа жетумен байланысты биліктік мүддені жүзе асырудағы саяси субъектілер әрекет формаларының барлық жиынтығы.

а) Саяси жүріс – тұрысә) Саяси әрекет

б) Саяси қатысу

в) Саяси белсенділік
380. Саяси субъектілердің саяси шешімдер қабылдау процесіне ықпал жасауға қолданылатын құралы ретіндегі түрлі саяси әрекеттер формасы.

а) Саяси белсенділікә) Саяси қатысу

б) Саяси әрекет

в) Саяси жүріс – тұрыс

381. Саяси субъектіні саяси процеске толығынан және де саяси әрекеттің бөлек формасы шеңберінде қатысу.

а) Саяси қатысу

ә) Саяси белсенділік

б) Саяси әрекет

в) Саяси жүріс – тұрыс
382. Биліктің патерналистік тұжырымдамасының авторы:

а) Платонә) Аристотель

б) Конфуций

в) Каутилья

г) Сократ


383. Тоталитаризмнің идеялық негізін қалушы:

а) Платонә) Аристотель

б) Шан Ян

в) Цицерон

г) Вольтер

384. Шығыстың ойшылы, «Мйрімді қала туралы трактат» атты еңбктің авторы:

а) Ибн- Рушдаә) Навои

б) Низами

в) Әл- Фараби

г) Конфуций


385.Аристотельдің пікірі бойынша басқарудың аса жетілген түрі:

а) Аристократияә) Тирания

б) Олигархия

в) Полития

г) Демократия


386.Діни және ақсүйектер сферасын бөлуге келетін «екі патшалық» туралы ілімді қалыптастырған орта ғасырдағы саяси ойшыл кім?
а) Томас Мюнцер

ә) Мартин Лютер

б) Ян Гус

в) Жан Кальвин

г) Фома Аквинский
387. Орта ғасырдағы ойшылдардың қайсысы Батыс елдерінің басым көпшілігінде қоғамдық – саяси өмірдің ерекше сипаты болып табылатын протестанттық этиканы даралықпен (индивидуалдықпен ) үйлестірудің негізін қалаған?

а) Жан Кальвинә) Гуго Гроций
б) Исремия Бентам

в) Аврелий Августин

г) Фома Аквинский
388.Жер бетінің мәселелеріне белсенді араласу қай діннің теориялық принципіне жатады?

а) Христиандықә) Ислам

б) Индуизм

в) Иудаизм

г) Буддизм

389. Саясат туралы ілімнің негізін салушы:

а) Каутиьяә) Аристотель

б) Сюн-цзы

в) Мо- Цзы

г) Лао-Цзы


390.»Мақсат тәсілді ақтайды» деген формула түрінде көрсетілген имморализмдік саясаттың аталуы.

а) Макиавеллизмә) Бонапартизм

б) Волюнтаризм

в) Ұлтшылдық

г) Сепаратизм


391. Утопиялық социализм теориясының негізін салушы:

а) Т. Кампанеллаә) Т. Мор

б) Ж.Ж. Руссо

в) А. Радищев

г) О. Конт


392. Егемендік тұжырымдамасының авторы, абсолютизм идеологы:

а) Д. Локкә) Т.Гоббс

б) Ж. Боден

в) Э. Берк

г) М. Вебер


393.ХІХ ғасырдағы Қытайдың отаршылдық басқару жүйесіне талдау жасаған қазақ ойшылы:

а) А. Құнанбаевә) Ы. Алтынсарин

б) Ш. Уалиханов

в) Шортанбай

г) Ш. Құдайбердиев.


394. Либерализм идеологиясының негізін салушы:

а) Г. Спенсерә) Ж.Боден
б) Г. Тард

в) Д. Локк

г) Э. Гидденс
395. Билікті заң шығарушы, атқарушы және сот билігі деп жіктейтін теорияның авторы.

а) Д. Локкә) Э. Дюркгейм

б) Ш. Монтескье

в) К. Маркс

г) Э. Берк


396. Қазақ ойшылы, «Түркстан Кеңестер билігінің қол астында (пролетариат диктатурасының сипаттамасына)»

а) А. Байтұрсыновә) Т. Рысқұлов

б) А. Бөкейханов

в) М. Шоқаев

г) М. Дулатов


397. Салыстырмалы саяси зерттеулер қандай терминмен анықталады.

а) Аксиологияә) Логистика

б) Компаративистика

в) Беллетристика

г) Казуистика


398. Рационалды таңдау теориясының жетістіктерін салыстымалы саясаттанудың мәселелеріне қолданатын тәсіл.

а) Неоинституционализмә) Патримониализм

б) Абсентеизм

в) Дискриминация

г) Обструкция


399.Салыстырмалы саясаттануды қажетті зерттеуге итрмелейтін қоғамның бір фномені:

а) Таптарә) Қоғамның өз ішінде әр түрлі қоғамдардың болуы

б) Саяси сана

в) Партиялар

г) Саяси институттар


400.Саясаттанушылар – компаративистер даму деңгейіне қарамастан барлық қоғамдарда бәріне ортақ элементтер мен параметрлер бар деп тұжырымдайды. Ол принцип қалай аталады.

а) Партикуляризмә) Концептуалды гомогенизация

б) Конформизм

в) Патримониализм

г) Абсентеизм


401. Компаративистиканың нгізгі аналитикалық өлшем бірлігі:

а) БҰҰ
ә) Ұлттық мемлекет

б) Еуропалық одақ

в) Партия

г) Саяси норма
402.Мүдделі топтардың теориясын негізделген кім?

а) Ф. Хайекә) Р. Арон

б) А. Бентли

в) Д. Истон

г) Г. Алмонд


403.Ең алдымен бірлестікке, содан кейін ойларымен және талаптарымен өзара байланысқан топтарды Ж. Блондел мүдделі топтардың қандай типіне жатқызған?

а) Әдет- ғұрпы бойынша құрылған топтарә) Қауымдық топтар

б) Ассоциативтік топтар

в) Ассоциативтік емес топтар

г) Формальды емес топтар


404. Мейлінше шектелген белгілі бір мүдделерді жүзеге асыру үшін адасдардың саналы түрде құрған топтарын Ж. Блондел мүдделі топтардың қандай типіне жатқызған.

а) Қорғау және қолдау тобыә) әдет- ғұрпы бойынша құрылған топтар

б) Ассоциативтік топтар

в) Ассоциативтік емес топтар

г) Формальды емес топтар


405.Партияның әрбір сайлау округында депутаттық орынды көп дауыс алуымен иеленетін сайлау жүйесі қалай аталады.

а) Пропорционалдыә) Мажоритарлы

б) Преференциалды

в) плюралды (коппікірлік)

г) Тоталитарлы.


406. Қай елде мажоритарлық сайлау жүйесі бар

а) Грекияә) АҚШ

б) Италия

в) Австралия

г) Дания
407. Партиялар арасында алған дауыс пропорциясына сәйкес мандаттарды бөлетін сайлау жүйесі:

а) Пропорционалды

ә) Мажоритарлы

б) Преференциалды

в) плюралды (коппікірлік)

г) Тоталитарлы.


408.Қай елде пропорционалды сайлау жүйесі бар?

а) Үндістанә) Түркия

б) Канада

в) Австралия

г) Жаңа зеландия


409. Салыстырмалы саясаттанудағы салыстыру объектісі- бұл:

а) Партияларә) Саяси институттар

б) Саяси құбылыстар (бихебиористік тәсілдердің көмегімен зерттелетін)

в) Мемлекет

г) Саяси нормалар


410.Теңдікті мүлік теңдігі арқылы нгіздейтін қоғамдық саяси (салыстырмалы саясаттанулық) теория:

а) Этатизмә) Тоталитаризм

б) Эгалитаризм

в) Либерализм

г) Консерватизм


411.Республика президентін алғашқы балама сайлау Қазақстан қай жылы өтті?

а) 1991ж


ә) 1993ж

б) 1994ж


в) 1995ж

г) 1999ж


412.Саяси технология дегеніміз:

а) Жаңалық енгізуді жүзеге асыру кезеңдерін қолдайтын әдістер мен тәсілдер жиынтығы;ә) Тауарлар мен қызмет көрсетулерді экономикалық ресурстардан өндіру үшін қолдануға болатын білімдер көлемі;

б) Күнделікті пайдаланатын шикізатты қайта өңдеу әдістері мен құралдары туралы ғылым;

в) Басқару процесін орындаудың тәсілдері,тәртібі, регламенті

г) Қажетті саяси нәтижеге жетуге арналған әрекеттер жүйесі.


413. Билік саласында субъектілердің міндеттерін шешуге арналған белгілі бір білімдер мен іскерліктің жиынтығы – бұл:

а) Дау- жанжалдың (шиеленістің) меднаторингі:ә) Саяси маниторинг

б) Саяси маркетинг

в) Саяси консалтинг

г) Саяси менеджмент


414. Әр түрлі субъектілердің өздерінің мақсаттары мен міндеттерін орындаудағы саяси технологияны қолданудың негізгі мәні:

а) әлеуметтендіруә) оптимизация

б) ресмилендіру

в) модернизация

г) Концептуализация


415. Билік институттарының тәжірибелік қызметтерін саяси ұйымдастырумен және саяси жобалаумен (болжамдау, жоспарлау, программалау) айналысатын технология:

а) Саяси инженерияә) Саяси жарнама

б) Саяси талдау

в) Саяси мониторинг

г) Саяси кеңес беру


416.Басқару мен биліктің әр түрлі субъектілерінің ролдік жүктемесін рационалдау және алгоритмизациялауды шамалайтын саяси технологияның түрлері:

а) Қатал


ә) Тактикалық

б) Функционалдық

в) Спорадикалық

г) Инструменталдық


417. Мақсаттарға жетудегі қолданылатын әр түрлі тәсілдер ауқымындағы саяси технологияның түрі:

а) Циклдықә) Тираждық

б) Бірегей

в) Пәндік

г) Жұмсақ


418.Парасат, субъектілердің тәжірибесі мен оның интуициясы, мейрім, мәдениет стеротині, дағдылары және оның дүниетанымының басқа да индивидуалды ерекшеліктері - іс- әрекет стандарттарының тізбектелген құрылымының негізін салған, саяси технологиялардың қалыптасу әдісі:

а) Құрылымдықә) Волюнтаристік

б) Талдаушылық

в) Процессуалды

г) Девиантты


419. Белгілі бір субъективизм мен озбырлыққа қарсы мәселелерді және анықтаудағы керекті технологиялық әрекеттер құралдары мен тәсілдері болып табылатын қолданбалы оқу пәні:

а) Шиеленістануә) Саяси менеджмент

б) Саяси консалтинг

в) Саяси талдау

г) Саяси маркетинг


420. Белгілі бір оқиғаға өзінің ықпалын тигізетін, әрқайсысының артында белгілі бір мүдделері бар адамдар тұартын, оның шеңбеінде саяси процесс оқиғалар тізбегі ретінде көрінетін саяси талдау әдісі:

а) Ситуациялық талдауә) Корреляциялық талдау

б) Ивент- талдау

в) Контент-талдау

г) Эксперттік баға әдісі


421. Қайсыбір топтарда ортақ саяси талаптарды айқындаудағы әр түрлі микротоптық позицияларды келістіру технологиясы:

а) Артикуляцияә) Агрегирование

б) Индоктринация

в) Верификация

г) Вестернизация


422. Қоғамдағы (ұйымдағы) өмір сүріп тұрған заңдар, нормалар, дәстүрлер немесе әдет- ғұрыптардан ауытқитын әрекеттер әдістерінің дәрежесі мен сипаттарын регламенттеу тұрғысындағы технология:

а) Имплициттікә) Айқын

б) Көлеңкелі

в) Двианттық

г) Стратегиялық


423. Қолданбалы саяси талдаудың негізгі пәні:

а) Объект туралы ақиқат білімнің жетілдірілуіә) Байланыстар мен құбылыстардан тұратын нақты саяси жағдай

б) Объектінің логикалық көшірмесі

в) Құбылыстың элменттері диахронды түрде қарастырылады.

г) әлеуметтік тұтастық.


424. Саяси ұйымдардың жетекшілері мен қызметкерлерінің іскерлік әрекеттерінің тәуекелін төмендету негізінде олардың мамандандырылған міндеттерін шешудегі кәсіби көмек түрлері:

а) анкеттеуә) сауалнама

б) аудит


в) саяси кеңес беру

г) құқықтық баға


425. Саяси сипаттағы консультациялық қызмет көрсететін мамандандырылған қазіргі типтегі алғашқа фирма қашан пайда болды.

а) 1901ж (Лондон)ә) 1914ж (Чикаго)

б) 1928ж (Берлин)

в) 1964ж (Москва)

г) 1970ж (Нью-Йорк)


426. Әріптестер (партнерлер) арасындағы келісім жасау мен саудаласу технологиясының жалпыға ортақ түсініктемесі:

а) Презентацияә) Мониторинг

б) Логроллинг

в) Диверсификация

г) Ассимиляция


427.Халықаралық қатынастар – бұл:

а) Халықаралық деңгейде мемлекеттер мен халықтар арасындағы өзара қарым- қатынастарды реттейтін саясатә) Саясаттағы адамдар, халықтар арасында жүзеге асатын байланыстар

б) Халықатардың өзара әрекетесу формалары мен қатынастарының жиынтығы.

в) Ұлтаралық және мемлекетаралық қатынастар саласындағы қоғамдық қатынастарының түрі

г) Қоғамның саяси жүйесінің қызмет ету тәсілі.


428.Сыртқы саясат- бұл:
а) Халықаралық аренада мемлекеттер мен халықтар арасында өзара қарым- қатынастарды реттейтіән саясат

ә) Саясатта адамдар арасында жүзеге асатын байланыстар

б) Халықтардың өзара әрекет формалары мен қатынастарының жиынтығы

в) Ұлтаралық және мемлекетаралық қатынастар саласындағы қоғамдық қаынастар түрі

г) Қоғамның саяси жүйесінің әрекет ету тәсілі.


429. Халықаралық саясат- бұл:

а) Мемлекеттер мен халықтардың халықаралық аренадағы өзара қарым- қатынастарын реттейтін саясатә) Әлемдік деңгейде мемлекеттік және топтық мүдделерді жүзеге асыру үшін іс- әрекетті және мемлекеттер арасындағы қатынастарды реттейтін саясат

б) Халықтардың өзара әрекеттестік формалары мен қарым- қатынастар жиынтығы

в) Ұлтаралық және мемлекетаралық қатынас саласындағы қоғамдық қатынастар түрі

г) Қоғамның саяси жүйесінің әрекет ету тәсілі.


430. Халықаралық қатынастарының маркстік типологиясының негізінде мыналар жатыр:

а) Хранологиялық жағынан 3 типке бөлу (антикалық, ортағасырлық, саяси тепе-теңдік, ұлттық принцип және құқық үстмдігі).ә) «әлмдік державаның» ықпалының басымдығы

б) Формациялық және таптық өлшемдер

в) Төрт «ұлы державалар» (Португалия, Нидрландия, Ұлыбриания, АҚШ) үстемдігінің 5 кезеңі.

г) Екі негізгі түрі: бәсекелестік қатынас пен ынтымақтастық қатынас


431. Батыс елдерінің тәуелсіз мемлекеттердің ісіне тек экспансионистік саясат жүргізу кезінде ғана емес, сонымен бірге адам құқы принципі мен нормаларын бұзғанда және мемлекет ішінде бейбіт тұрғындарға қару қолданған тұста араласуын көздейтін және оны ақтайтын тұжырымдама:

а) Модернизация теориясыә) Либерализм

б) Трансұлтшылдық (транснационализм) тұжырымдамасы

в) Конвергенция теориясы

г) Вестернизация тұырымдамасы


432.Геосаясат тарихына елеулі әсерін тигізген «Хартленд» «орталық жер» тұжырымдамасының авторы.

а) Ф.Рацельә) Х.Макиндер

б) К. Хаусхофер

в) Г.С. Трубецкой

г) Р. Челлен


433.Негізгі субъектісі мемлекет немесе бірнеше мемлекеттер болып таылатын халықаралық қатынастарды қалыптастырудың оның қызметінің тәсілі.

а) Этатистікә) Позитивистік

б) Жүйелік

в) Антиэтатистік

г) Институционалдық


434. Халықаралық қатынастардың негізгі субъектісінің рөлін, мемлекеттік емес және тіпті саяси емес ұйымдар мен қозғалыстарға жатқызуды жақтаушылардың амалы.

а) әлеуметтанымдықә) таптық

б) нормативтік

в) антиэтатистік

г) институционалдық


435. Ұлттық және халықаралық деңгейлердегі ірі корпорациялардың рөлін көрсету қажеттілігін негіздейтін халықаралық саяси қарым- қатынастар тұжырымдамасы:

а) И. Галтунгтың әлемдік жүйе теориясыә) «өміршең қоғам» теориясы

б) Халықаралық эквилибриум (тепе- теңдік) теориясы

в) Конвергенция теориясы

г) «күш қолдану» тұжырымдамасы.


436. Саясатты үстемдік ету үшін күрес деп түсіндіретін халықаралық саясаттың тұжырымдамасы:

а) Ақпараттық қоғам тұжырымдамасыә) «ұлттық мүдде» тұжырымдамасы

б) Глобализация тұжырымдамасы

в) Бейбіт өмір сүру теориясы

г) «күш қолдану» тұжырымдамасы


437. Ұлттық мемлекеттің түбірлі мүдде- қажеттіліктерінің өз саяси көсемдерінің іс- әрекет қызметінде қөрініс табуы.

а) Ұлттық саясатә) Ұлттық сана

б) Ұлттық мәселе

в) Ұлттық қауіпсіздік

г) Ұлттіқ мүдде


438. «Ұлттық мүдде» тұжырымдамасының авторы

а) У. Кларкә) Ф. Фукуяма

б) Е. Масуда

в) Г. Моргентау

г) А. Белл


439. Жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің өмірлік маңызды мүдделерінің ішкі және сыртқы қауіп- қатерден қорғалғандығы, мемлекеттің өз егемендігін және аймақтық тұтастығын ақтап қалу және халықаралық құқық субъектісі ретінде әрекет ету қабілеті.

а) Ұлттың өзін- өзі басқаруыә) Ұлттық мәселе

б) Ұлттық сана- сезім

в) Ұлттық қауіпсіздік

г) Ұлттық мүдде

440.Мемлекеттің ішкі саясатының оның кеңістіктегі жғдайына аса тәуелділігі мен байланысын ашып көрсететін саяси тұжырымдама

а) Пацифизмә) Геосаясат

б) Плюрализм (көппікірлік)

в) Протекционизм

г) Этатизм


441. Қазақстан Республикасы қашан БҰҰ- ға мүше болып кірді?

а) 1991ж


ә) 1992ж

б) 1993ж


в) 1994ж

г) 1995ж.


442. «Жаһандастыру» терминін ғаламдық үйлестіру жүйесіндегі саяси және басқа да әлеуметтік процестерді қарастыруға мүмкіндік береді, саяси адам санасының жаһандық өлшемін қалыптастырады деп түсіндірген бірінші зрттеуші кім?
а) С. Хантингтон;
ә) Р. Робертсон;

б) Ф. Фукуяма;

в) Т. Левитт;

г) Г. Алмонд.


443. Қазіргі заманның жаһандық мәселелерінің туындауының себебі:
а) әлемдік өркениеттің біркелкі дамымауы;

ә) апатты жағдайлар

б) қарулану

в) әлемдік өркениеттің біркелкі дамуы

г) азық- түлік мәселелері.


444. Әлемнің интеграция және фрегментация процестерін бірден көрсететін «фрагмегративтік» терминін («fragmegrative» - фрагментация «fragmentation» және интеграция – «integration» әрекеттерінің бір мезгілде болуы) енгізген зерттеуші:
а) Дж. Розенау

ә) А. Тойнби

б) Б. Малиновский

в) Г. Киссинджер

г) Ф. Бродель


445.Әлемдік динамиканы үлгілеуде қарастырылатын бес бір- бірімен байланысты өзгергіш нәрсе- жағдай (халық, капиталды салу, орнына келмес ресурстарды пайдалану, қоршаған ортаның ластануы, азық- түлікті өндіру) қандай тұжырымдамада көрсетілген?
а) орнықты даму тұжырымдамасы

ә) өсу шегі тұжырымдамасы

б) дүние – жүзілік талдау

в) Жаһандық даму

г) әмбебап эволюционизм


446. Капитализмді мерзімі 50- 100 жыл сайын дағдарысқа ұшырайтын, ядро, периферия жән жартылай перифериялардың өзара әрекеттесуінде дамитын, жаһанды жүйенің бірінші тарихи түрі ретінде қарастыратын концепция?
а) Жаңа институционализм

ә) Марксизм

б) әлеуметтік постмодерн

в) дүние- жүзілік талдау

г) ғаламдық дамудың тұжырымдамасы


447. Тұрақты даму тұжырымдамасының пайда болуының негізгі себебі?
а) Азық- түлік дағдарысы

ә) Қаруландыру

б) әлемдік экология проблемасы

в) Демографиялық өсу

г) Дүниежүзілік мұхит проблемасы

448. Ноосфераны адамның және биосфераның (коэволюция) мақсатты және келісімді дамуының нәтижесі ретінде қарастыратын тұжырымдама?
а) өсу шегі тұжырымдамасы

ә) биосферлардың митозы

б) әмбебап эволюционизм

в) тұрақты даму тұжырымдамасы

г) глобалды даму тұжырымдамасы

449. Планетадағы өркениетке және жалпы өмір сүруге қауіп – қатер төндіретін әлемдік соғыс проблемасын болдырмау қай проблемалар қатарына жатады.
а) Жалпы дүниежүзілік жаһандық проблемалар

ә) Жалпы планетарлық жаһанды проблемалар

б) Жалпы адамдық жаһанды проблемалар

в) Экологиялық проблемалар

г) Азық- түлік проблемалары


450.Адамзаттың ресурстар мүмкіндігін сақтап қалу және көбейті үшін қоғамның табиғатқа деген оптимизациялық, гармонизациялық, гуманизациялық қатынас проблемалары қай проблемалар қатарына жатады?
а) Энергетикалық проблемалар

ә) Жалпы планетарлық жаһанды проблемалар

б) Демографиялық проблемалар

в) ҒТР дамуын басқаратын проблемалар

г) Ресурсты сақтау проблемасы


451. Қоғам мен тұлға қатынасын, оны азат ету және жан- жақты даму, болашағын жақсарту мәселелерін айқындайтын гуманизация үрдісі қай проблемалар қатарына жатады?
а) Қоршаған ортаны қорғау проблемалары

ә) Қарулану проблемалары

б) Жалпы адамдық жаһанды проблемалар

в) Халықаралық терроризм проблемалары

г) Апаттық жағдайларды болдырмау проблемасы


452. Экономикадан мәдениетке дейінгі әлеуметтік өмірдің барлық жақтарына үлкен жылдамдықпен әсер ететін ғаламдық тізбектің үлкен тобы қазіргі заманғы жаһанданудың қандай түріне жатады?
а) Кең- байтақ

ә) Диффуздық

б) Экспансионистік

в) Жіңішке

г) Саяси
453. Жоғарғы экстенсивті жоғарғы қарқындылықпен және жоғарғы жылдамдықпен сәйкестендіретін, бірақ онда заң негізгі ықпал тигізетін күш болып табылатын жаһандық жүйенің қазіргі заманғы жаһандану түрі. Мұндай жаһандануда оның негізгі күші басқарылады және реттеледі:


а) Негізгі

ә) Диффуздық

б) Экономикалық

в) Экстенсивті

г) Саяси


454. Төменгі қарқындылықпен, төменгі жылдамдықпен, бірақ едәуір әсер күшімен бірлескен, жоғарғы экстенсивті глобалды сабақтастықпен сипатталатын қазіргі заманғы жаһанданудың түрі.
а) Кең- байтақ

ә) Диффуздық

б) Экспансионистік

в) Қарқындылық

г) Саяси
455. Қарқындылығы, жылдамдығы және күшінің деңгейі төменгі дәрежеде болатын, бірақ жоғарғы экстенсивті жаһанды жүйемен сипатталатын қазіргі заманғы жаһанданудың түрі.


а) Географиялық

ә) Синкретиялық

б) Экономикалық

в) Жіңішке

г) Саудалық


456. «Өркениеттердің қақтығысы және әлемдік тәртіптің қайта құрылуы» атты кітаптың авторы, қазіргі заманның зерттеушісі.
а) О. Шпенглер

ә) С. Хантингтон

б) А. Мальро

в) Ф.Фукуяма

г) Ю. Хабермас


457. Саяси болжам дегеніміз- бұл:
а) Белгілі бір әлеумттік уақыт пен кеңістік шекарасындағы саяси жүйелер, оның институттары мен басқа да саяси құбылыстардағы болатын ықтимал өзгерістерді, жағдайларды түсіндіру;

ә) Негізгі мақсаттар мен міндеттерді түсіндіру

б) Қоғамның жалпы әлеуметтік- саяси мақсаттар мен құндылықтардың төңірегінде бірігуі, интеграциясы

в) Саяси құбылыстардың даму барысы

г) Тұлғаның саяси қалыптасу процесі


458. Болжамдық қызмет нәтижесінің мазмұны:
а) Белгілі бір саяси жүйенің, оның элементтерінің өзгеретін уақытын көрсете отырып, оның болашақ жай- күйі туралы мүмкін ой- пікір айту
ә) Белгілі бір әлеуметтік уақыт пен кеңістік шекарасындағы саяси жүйелер, оның институтары мен басқа да саяси құбылыстардағы болатын ықтимал өзгерістерді, жағдайларды түсіндіру

б) Негізгі мақсаттармен міндеттерді түсіндіру

в) Қоғамның жалпы әлеуметтік- саяси мақсаттар мен құндылықтардың төңірегінде бірігуі, интеграциясы

г) Идеялық көзқарастардың бір жүйеге келтірілген жиынтығы.


459.Мүмкін немесе тілекке сәйкес болашақты, жағдайы, шешімді сипаттауы көздейтін болжаудың аспектісі:

а) Алдын- ала болжау (теориялық- тынымдық)ә) Алдын-ала көрсету (басқарушылық)

б) Шапшаңдық

в) Ұзақ мерзімдік

г) Ішкі саясаттық


460. Болашақ мақсаттылық қызмет туралы ақпаратты қолдануды көздейтін болжау аспектісі.
а) Алдын- ала болжау (теориялық- тынымдық)

ә) Алдын-ала көрсету (басқарушылық)

б) Шапшаңдық

в) Ұзақ мерзімдік

г) Ішкі саясаттық

461. Саяси басқарудың құралдарымен шешілетін болашақ мәселелерді айқындау және дәлелдеумен сипатталатын болжам түрі:
а) Ізденушілік

ә) Шапшаңдық

б) Қысқа мерзімдік

в) Нормативтік

г) Сыртқы саясаттық


462.Алдын- ала берілген нормалар, идеялар, ынталар, мақсаттар негізінде керек жағдайда жетуді алдын- ала болжаумен сипатталатын болжам түрі.

а) Ізденушілікә) Шапшаңдық

б) Қысқа мерзімдік

в) Нормативтік

г) Сыртқы саясаттық


463. Саяси өмірдің және оның жеке буындарының әр түрлі праекторияларының, әр түрлі байланыстарының жеке құрылымдық қатынастарының даму мүмкіндіктерімен байланысты саяси болжам принципі:
а) Жүйелік

ә) Тиімділік

б) Альтернативтік

в) Келісушілік

г) Верифициялылық

464. Саясат бір жағынан тұта объект ретінде қарастырылатын, екінші жағынан, дербес болжам бағытының жиынтығы ретінде қарастырылатын болжамдау принципі.

а) Жүйелікә) Тиімділік

б) Альтернативтік

в) Келісушілік

г) Үздіксіздік


465.Жаңа ақпараттың түсінуіне байланысты болжамдық зерттемелерді үнемі дұрыстап отырудың қажеттігінен шығатын болжамдау принципі:
а) Жүйелік

ә) Тиімділік

б) Альтернативтік

в) Келісушілік

г) Үздіксіздік


466. Зерттелген болжамның дүрыстығын анықтауға бағытталған принцип:
а) Жүйелік

ә) Верифициялылық

б) Альтернативтік

в) Келісушілік

г) Үздіксіздік


467. Мағынасы ішкі және сыртқы саясаттың дамуының перспективті бағыттары бойынша сарапшылардың пікірлерінің белгілі бір келісушілігіндегі ғылыми- болжамдық зерттеулердің әдісі:
а) Эксперттік баға

ә) Идеяларды генерациялау (өндіру)

б) Интерполяция

в) Корреляциялық талдау

г) Экстраполяция


468. Мағынасы проблемалық жағдайдың «ми шабуылы» атты шығармашылық мүмкіндігін көтеруде, бастапқыда идеяларды іске асыруда, сосын оны біртіндеп шешуде, осы идеяларға контридеяларды қалыптастырып сынға салатын әдіс:

а) Эксперттік бағаә) Идеяларды генерациялау

б) Интерполяция

в) Факторлық талдау

г) Үлгілеу


469.Бар жағдайдың біртіндеп болашақ жағдайға ауысуын көрсететін логикалық тізбектелген оқиғаларды орнатуға тырысатын әдіс:
а) Эксперттік баға

ә) Сценарийді құрастыру

б) Экстраполяция

в) Факторлық талдау

г) Үлгілеу

470. Динамикалық қатардың перспективаға «батыл» ауысуын көрсететін болжамдау әдісі:

а) Эксперттік бағаә) Сценарийді құрастыру

б) Экстраполяция

в) Коореляциялық талдау

г) Үлгілеу


471.Саяси болжаудың негізгі мақсаты:
а) Қабылданатын саяси шешімдердің тиімділігі мен нәтижелігін көтеру

ә) Оқиғалардың дамуының керек емес нәтижелерін болдырмау

б) Шарасыздыққа бейімделу

в) Нағыз құбылыстың мүмкін дамуын тездету

г) Даму бағдарламасын баяндау

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет