Тарих және құқықтану” факультеті Отан және шетел тарихы” кафедрасыбет21/22
Дата05.11.2016
өлшемі8,3 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

26)

27)28)
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігі

«Сырдария» университеті
«Тарих жән құқықтану» факультеті

«Отан және шетел тарихы» кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к., доцент:

Апашева С .

(қолы)

“_27__” ___01____2009__ж«Саясаттану» пәнінен барлық мамандықтарға арналған

ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ


Курс 2

Семестр 4

Кредит саны 2

Барлық сағат саны: 90

Лекция: 30

СӨЖ: 30

ОБСӨЖ: 15 (30)

Тест сұрақтарының саны: 300

География және қоғамдық пәндер ” кафедрасының мәжілісінде қаралды: хаттама № 6.27.01.09.Құрастырған: доцент Алтынбеков Б.М.

Жетісай 2009ж

1. Саясаттану қандай ғылымдармен тығыз байланысты?

а) Математикамен

ә) техникалық ғылымдармен.

б) өнермен.

в) қоғамдық ғылымдармен

2. "Саясат" еңбегiнiң авторы?

а) Сократ.

ә) Платон.

б) Аристотель .

в) Цицерон.

3. Адамды “саяси жануар” деп атаған көне грек ойшылы

а) Платон.

ә) Аристотель.

б) Сократ.

в) Элейлік Зенон.

4. Саясаттану ұғымы қай тiлден алынған?

а) орыс.


ә) грек.

б) парсы.

в) француз.

5. Саясаттанудың негiзiн қалаушы данышпан ғалым:

а) Ф.Аквинский.

ә) Сократ.

б) К.Маркс.

в) Аристотель .

6. Аристотельдiң саяси ғылым ретiнде жазған еңбегi:

а) "партия".

ә) "саясат" .

б) "қоғам және мемлекет".

в) "үкiмет туралы үзiндiлер".

7. Көне Үндістанда саяси билік қай варнаның үлесінде болды?

а) брахмандардың.

ә) вайшьялардың.

б) кшатрилердің.

в) будда сопыларының.

8. Аристотельдiң саяси ғылым ретiнде жазған еңбегi:

а) "саясат" .

ә) "партия".

б) "қоғам және мемлекет".

в) "үкiмет туралы үзiндiлер".

9. Саясаттану (политология) сөзі қай тілден алынған?

а) неміс


ә) латын

б) грек

в) Француз

10. Саясатты діни-мифологиялық танудың орнына философиялық-этикалық түсіну қашан пайда болды?

а) Б.з.б. бірінші мыңжылдықтың басында.

ә) Б.з.б. бірінші мыңжылдықтың ортасында

б) Б.з.б. бірінші мыңжылдықтың соңында.

в) Б.з. I ғасырында.

11. Саясаттанудың негізін қалаушы деп кімді есептейді?

а) Платон

ә) Сократ

б) Аристотель

в) Конфуции

12. "Саясат", "(Политика)" деген еңбектің авторы:

а) Платон

ә) Сократ

б) Аристотель

в) Конфуции

13. Ежелгі грек мемлекеттерінің (онда әрбір қала мемлекет болып есептелетін) саяси жүйесі қандай еңбекте зерттелген?

а) Саяси ой

ә) Саяси білім

б) Саясат

в) Мемлекет жүйесі
14. Саясаттану ең алдымен қандай ғылыммен тығыз байланысты?

а) Тарихпен

ә) Психологиямен

б) Саясаттанумен

в) Философиямен

15. Қоғамның өзін-өзі саналы түрде реттеуінің құралы

а) заң

ә) психология

б) саясат

в) арнайы жарлықтар

16. Теологиялық теорияның негiзiн салушы?

а) Платон мен Аристотель

ә). А.Августин мен Аквинский .

б) Аквинский мен Макиавелий.

в) Порето мен Чичерин

17. Итальян социологы, “Саяси ғылымның негіздері” атты еңбектің авторы

а) В.Парето.

ә) Г.Моска.

б) Р.Михельс.

в) Саванарола.

18. Христиан дiнiнiң саяси теориясын жасап шыңында жеткiзген?

а) Томас Гоббс.

ә) А.Августин .

б) Цицирон.

в) Ф.Аквинский.

19. Орта ғасырда батыста қалыптасқан саясаттын діни-этикалық түрінің негізін салушы:

а) Дж. Локк

ә) Никколо Макиавелли

б) Фома Аквинский

в) Ш.Л. Монтескье20. Саясатты қазіргідей түсінуге мол үлес қосқан кім?

а) Фома Аквинский

ә) Никколо Макиавелли

б) Т.Джеферсон

в) Т.Пейн

21. Саясаттану дегеніміз?

а) саясатпен тәрбиені ұштастырып қоғамның дамуына оңтайлы үлес қосатын пән.

ә) саясатпен басқа ғылымдарды салыстырып зерттейтін ғылым.

б) саясат туралы, саясаттың адам және қоғам арасындағы карым-қатынастары туралы жинақталған ғылым.

в) адам және қоғам арасындағы байланысты жүзеге асыратын пән.

22. Әр түрлі елдердегі саяси құбылыстарды салыстырып олардың жалпы жақтарын және жеке ерекшеліктерін ажыратуға мүмкіндік беретін, елдегі саяси тұрактылық пен саяси жағдайды бағалауға, соның негізінде нақтылы саяси шешімдер қабылдауға көмектесетін әдіс?

а) Жүйелеу.

ә) Салыстырмалы

б) Социологиялық

в) Тарихи

23. Саяси құбылыстарды басқа күрделі құрылымның бір бөлігі ретінде қарап, оны құрайтын элементердің әлеуметтік өмірдегі орнын, қызметін айналадағы ортамен, басқа құбылыстармен байланысты зерттейтін әдіс?

а) Социологиялық

ә) Салыстырмалы

б) Жүйелеу

в) Тарихи

24. Саясатты қоғам өмірінің экономикалық, әлеуметтік құрылым, мәдениет және т.б. жағдайына байланысты анықтайтын әдіс?

а) Салыстырмалы.

ә) Жүйелеу.

б) Социологиялықв) Тарихи

25. Саяси құбылыстарды мерзімі жағынан дәйекгі, заманына қарай, бұрынғы, қазіргі және болашақтың, байланысын айқындай отырып қарастыратын, әр түрлі саяси оқиғаларды, процестерді, деректерді олардың болған уақыт мезгілін еске ала танып-білуді талап ететін әдіс?

а) Жүйелеу

ә) Тарихи

б) Социологиялық

в) Салыстырмалы

26. Жеке адамдар мен топтардың іс-әрекетін, белгілі бір саяси жағдайларда, адамдардың өздерін өздері қалай ұстауын талдауға негізделетін, саяси қызметтің барлық түрлерін адамдардың іс-әрекеттерін талдау арқылы түсініп білетін әдіс?

а) Тарихи

ә) Жүйелеу

б) Социологиялық

в) Бихевористік

27. (XIX ғас. дейін жиі пайдаланылған) қоғамдық игілікті ең мол қамтамасыз ететін немесе адамға әуел бастан тән ажыратылмас табиғи құқықты іске асыруға барлық мүмкіндікті жасайтын саяси кұбылыстын түрін іздейтін әдіс?

а) Диалектикалык-материалистік

ә) Социологиялық

б) Нормативтік

в) Бихеваристік

28. Кеңес Одағы кезінде ең дұрыс және мызғымас танымдық тәсіл болып есептелген әдіс?

а) Социологиялық

ә) Диалектикалық-материалистік

б) Салыстырмалы.

в) Бихеваристік

29. Саясаттанудың зерттеу объекттісі?

а) Қоғамдық өмір

ә) Қоғамның саяси тарихы

б) Саяси тарих

в) Саяси өзгерістер
30. Саясатта түбегейлі, батыл шараларды қолдануды жақтаушы

а) мәмілегер

ә) демократ

б) экстремист

в) радикал

31. Саяси жүйе басқару тәртiбiне қарай:

а). демократиялық,монархиялық.

ә) федералдық, конфедерациялық.

б) демократиялық,авторитарлық, тотаритарлық

в) республикалық,тотаритарлық.

болып бөлінеді
32. Саяси жүйе басқару тәртiбiне қарай:

а) демократиялық,монархиялық

ә) федералдық, конфедерациялық.

б). демократиялық,авторитарлық, тотаритарлық .

в) республикалық,тотаритарлық.

33. “Тақсыр” атты еңбектің авторы

а) Аристотель

ә) Платон

б) Н. Маккиавелли

в) Т. Гоббс34. Алғашқы болып саяси зерттеулерді дербес ғылыми бағыт ретінде негіздеген

а) Ж.Ж. Руссо

ә) Н. Кузанский

б) Н. Макиавеллив) Т. Гоббс

35. Көне гректерде саяси ғылымға мол үлес қосқан ойшылдар?

а) Сократ, Платон

ә) Анексимен, Анексимандр

б) Платон, Аристотель

в) Фалес, Сократ

36. “Ақпараттық қоғам” тұжырымдамасының авторы

а) Фукуяма

ә) О.Тоффлер

б) Ж.Делез

в) Э.Эриксон

37 Платонның пікірінше мінсіз мемлекеттің басында тұруы тиіс адам

а) тайпа көсемі

ә) әскери басшы

б) философ

в) етікші38. “Республика туралы”, “Заңдар туралы” атты еңбектердің авторы

а) Сенека

ә) Цицерон

б) Н. Макиавелли

в) Ф. Аквинский

39. "Мемлекет", "Саясатшы", "Зандар", "Софист", "Парменид" атты еңбектердің авторы?

а) Аристотель

ә) Платон

б) Сократ

в) Фалес

40. Т. Гоббстың мемлекеттің мәні жайлы еңбегі

а) “Левиафан”

ә) “Жаңа Атлантида”

б) “Тақсыр”

в) “Саясат”

41. А.Августиннің теократиялық көзқарасы оның қай еңбегінде келтірілген?

а) "Патша"

ә) "Билеушілердің басқаруы туралы"

б) "Құдай қаласы туралы"

в) "Теологияның жиынтығы"

42. Фома Аквинскийдің христиан дінінің саяси теориясын жасап және оның саяси көзқарастары келтірілген еңбегін атаңыз?

а) "Саясат туралы"

ә) "Тит Ливлидің бірінші он күдігі жөнінде ойлар"

б) "Билеушілердің басқаруы туралы"

в) "Құдай қаласы"

43. Америка халқының демократия жолында азаттық күресі қай ғалымның есімімен байланысты?

а) Имануил Кант

ә) Томас Пейн

б) Томас Джефферсон

в) Сен-Симон, Фурье, Оуэн.

44. Томас Джефферсон қандай маңызды кұжат жазды?

а) "Тәуелсіздік декларациясы"

ә) "Космополиттік көзқарас жөніндегі жалпы теорияның идеалары"

б) "Өмірлік бибітшілік"

в) "Категориялык императив"

45. Саяси ілімнің атасы ретінде есептеліп жүрген орта ғасырлық мұсылман ойшылы

а) әл-Кинди

ә) әл -Марвази

б) Ибн Халдун

в) әл-Омари


46. Мемлекет басшысын халық немесе арнайы сайлау коллегиясы сайлайтын басқару формасы

а) Монархия.

ә) Республика.

б) Диктатура

в) Тирания
47. Белгiлi бiр аумақ шеңберiнде адамдардың әлеуметтiк топтар мен бiрлескен қатынастармен қызметiн ұйымдастыратын бақылайтын қоғамдық саяси жүйесiнiң негiзгi элементiн не деп атайды?

а) экономика. .

ә) мемлекет

б) саясат.

в) әлеуметтану.

48. Мемлекет басқару түрiне қарай нешеге бөлiнедi?

а) 6.

ә) 2.


б) 3 .

в) 8.


49. Белгiлi бiр саяси тәуелсiздiгi бар бiрнеше мемлекеттiк құрылымының бiрiгiп одақтың жаңа мемлекет құруы не деп аталады?

а) ұйым.


ә) конференция.

б) федерация .

в) унитарлы.

50. Мемлекет құрылысына қарай қалай бөлiнедi?

а) дұрысы жоқ.

ә) монархиялық, республикалық.

б) территориялық, мемлекеттiк.

в) унитарлы, федерация,конфедерация .

51. Монархия қанша түрге бөлiнедi?

а) 2 .


ә) 3.

б) 8.


в) 10.

52. Мемлекеттiк билiк атадан балаға мұра болып қалу не деп аталады?

а) монархиялық .

ә) республикалық.

б)унитарлы.

в)дұрысы жоқ.


53. Унитарлы қай тiлден шыққан сөз?

а) грек.


ә) латын .

б) түрiк.

в) орыс.

54. Көне гректің мемлекет туралы ілімдеріндегі “қара тобырдың” билігі:

а) полития.

ә) олигархия.

б) охлократия .

в) демократия.

55. Жаңа заманның қай ойшылы өкіметті заң шығарушы, атқарушы және

одақтық федерацияға беледі?а) Р.Декарт.

ә) Дж.Беркли.б) Т.Гоббс,

в) Дж.Локк.

56. Қоғамдағы болып жатқан оқиғаларды танып бiлуге,болашақты болжауға мүмкiндiк беретiн саясаттану қызметiнiң қай түрiне жатады:

а) реттеушiлiк, басқараушылық қызметi.

ә) бағалау қызметi.

б) болжау қызметi.

в) танымдық қызмет .

57. Саяи билік шағын топтың (байлардың, әскерилердің және т.б) қолында болатын режим

а) охлократия.

ә) тимократия.

б) олигархия.

в) тирания.

58. Тирания бұл ...-

а) бiр адамның озбыр билiгi .

ә) ақсүйектер билiгi.

б) көпшiлiк билiгi.

в) халық билiгi.

59. Демократия қай тiлден алынған:

а) латын.

ә) грек .

б) араб.

в) парсы.

60. Демократия қандай мағынаны бiдiредi?

а) мемлекет басшысы.

ә) ел тапшылығы.

б) халық билiгi .

в) үй қожалығын басқару.

61. Азаматтық қоғам - ол...

а) Жеке меншік пен құқыққа сүйенген (негізделген) қоғамдық қатынастар жүйесі

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет