Теориялық матрицаДата21.11.2022
өлшемі26,47 Kb.
#159080
Байланысты:
ЭКСПЕРИМЕНТ
Тлектесов Е прог инж 6 апта СРСП, Мутиев.Ә.С курстық жұмыс, Оқу бағдарлама Қазақ Т1 2-4кл , Олжас С., КТП 3 кл Smiles ағылшын 2022-2023, GRADE 10 2 hours ACTION

8 эксп-2006 ауд.
Бес нөмірленген сынауыққа келесі заттардың ерітінділері құйылған: барий хлориді, натрий хлориді, алюминий нитраты, калий карбонаты және күкірт қышқылы. Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңыздар.
Теориялық матрица:
BaCl2

NaCl

Al(NO3)3

K2CO3

H2SO4

Эффект

BaCl2

*

-

-

BaCO3

BaSO4

+ 

NaCl

-

*

-

-

-

-

Al(NO3)3

-

-

*

Al(OH)3+СО2

-

+

K2CO3

BaCO3

-

Al(OH)3+СО2

*

СО2

+ 

H2SO4

BaSO4

-

-

СО2

*

+ 1. BaCl2 + K2CO3→ BaCO3+ 2КCl

Ba2++2Cl- + 2K++CO32-→ BaCO3+ 2К-+2Cl-
Ba2++CO32-→ BaCO3

 1. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Ba2++2Cl-+ 2H++SO42- → BaSO4 + 2H++2Cl-
Ba2++SO42- → BaSO4 

 1. 2Al(NO3)3 + 3K2CO3+3H2O → 2Al(OH)3+3СО2+ 6KNO3

2Al3++6NO3 -+ 6K+ +3CO32--+3H2O → 2Al(OH)3+3СО2+ 6K++6NO3-
2Al3++3CO32-+3H2O → 2Al(OH)3+3СО2

 1. K2CO3+ H2SO4→ K2SO4+ CO2+H2О

2K++CO32-+ 2H++SO42-→ 2K++SO42-+ CO2+H2О
2H++CO32-→ CO2+H2О
9-2006 ауд.
Бес нөмірленген сынауыққа келесі заттардың ерітінділері құйылған: Тұз қышқылы, күкірт қышқылы, калий сульфаты, натрий карбонаты, барий хлориді. Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңыздар
HCl

H2SO4

K2SO4

Na2CO3

BaCl2

Эффект

HCl

*

-

-

СО2

-H2SO4

-

*

-

СО2

BaSO4

+

K2SO4

-

-

*

-

BaSO4Na2CO3

СО2

СО2

-

*

BaCO3

 +

BaCl2

-

BaSO4

BaSO4

BaCO3

*

 1. Na2CO3 + 2HCl→ 2NaCl + СО2+H2O

 2. Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 + H2O

 3. BaCl2 + H2SO4 = BaSO4  + 2 KCl

 4. BaCl2 + K2SO4 = BaSO4 + 2 KCl

 5. BaCl2 + K2CO3 = BaCO3+2KCl

10-2006 ауд.


Алты нөмірленген сынауыққа азот қышқылы, күкірт қышқылы, алюминий хлориді, калий карбонаты, барий нитраты және алюминий сульфаты ерітінділері құйылған. Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңыздар.
HNO3

H2SO4

AlCl3

K2CO3

Ba(NO3)2

Al2(SO4)3

Эффект

HNO3

*

-

-

СО2

-

-H2SO4

-

*

-

СО2

BaSO4

-

+

AlCl3

-

-

*

Al(OH)3+СО2

-

-

+

K2CO3

СО2

СО2

Al(OH)3+СО2

*

BaCO3

Al(OH)3+СО2

4+3

Ba(NO3)2

-

BaSO4

-

BaCO3

*

BaSO4

3

Al2(SO4)3

-

-

-

Al(OH)3+СО2

BaSO4

*

+

 1. K2CO3+ 2HNO3→ 2KNO3+ CO2+H2О

 2. K2CO3+ H2SO4→ K2SO4+ CO2+H2О

 3. Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4  + 2HNO3

 4. 2AlCl3 + 3K2CO3+3H2O → 2Al(OH)3+3СО2+ 6KCl

 5. Ba(NO3)2 + K2CO3 = BaCO3 + 2KNO3

 6. 3K2CO3+ Al2(SO4)3+3H2O → 3K2SO4+2 Al(OH)3+3СО2

 7. 3Ba(NO3)2+ Al2(SO4)3 3BaSO4  + 2Al(NO3)3

11-2006 ауд.
Жеті нөмірленген сынауыққа барий хлориді, натрий сульфаты, барий гидроксиді, натрий карбонаты, магний нитраты және күкірт қышқылы ерітінділері құйылған: Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай сынауыққа қай заттың ерітінідісі құйылғанын анықтаңыздар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңыздар
BaCl2

Na2SO4

Ba(OH)2

Na2CO3

Mg(NO3)2

H2SO4

Эффект

BaCl2

*

BaSO4

-

BaCO3

-

BaSO4
Na2SO4

BaSO4

*

-

-

-

-
Ba(OH)2

-

BaSO4

*

BaCO3

Mg(OH)2

BaSO4
Na2CO3

BaCO3

-

BaCO3

*

MgCO3

СО2
Mg(NO3)2

-

-

Mg(OH)2

MgCO3

*

-
H2SO4

BaSO4

-

BaSO4

СО2

-

*Алты нөмірленген сынауыққа азот қышқылы, күкірт қышқылы, алюминий хлориді, калий карбонаты, барий нитраты және алюминий сульфаты ерітінділері құйылған. Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңыздар.


№11 эксп-2008 (ауд). Сегіз нөмірленген сынауыққа 0,1 М HCl, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NH4Cl, Pb(NO3)2, BaCl2, AgNO3 ерітінділері құйылған. Тек осы ерітінділер мен индикатор қағазын ғана пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Анализ жасау жоспарын жасап, тиісті реакция теңдеулерін жазыңыздар.

№8 эксп-2008 (ауд).


Бес нөмірленген сынауыққа барий хлориді, натрий хлориді, алюминий нитраты, калий карбонаты және күкірт қышқылы ерітінділері құйылған. Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңыздар.
№9 эксп-2008 (ауд). Алты нөмірленген сынауыққа азот қышқылы, күкірт қышқылы, алюминий хлориді, калий карбонаты, барий нитраты және алюминий сульфаты ерітінділері құйылған. Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңыздар.
№10 эксп-2008 (ауд). Жеті нөмірленген сынауыққа барий хлориді, натрий сульфаты, барий гидроксиді, натрий карбонаты, магний нитраты және күкірт қышқылы ерітінділері құйылған. Оптималь жоспар құрып және басқа заттарды пайдаланбай қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Сәйкес реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңыздар.
№11 эксп-2008 (ауд). Сегіз нөмірленген сынауыққа 0,1 М HCl, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NH4Cl, Pb(NO3)2, BaCl2, AgNO3 ерітінділері құйылған. Тек осы ерітінділер мен индикатор қағазын ғана пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Анализ жасау жоспарын жасап, тиісті реакция теңдеулерін жазыңыздар.

№8 эксп-2010 ауд. 15 балл. Бес нөмірленген сынауықтарда барий нитраты, натрий сульфаты, қорғасын (II) нитраты, кальций хлориді және натрий карбонатының сулы ерітінділері берілген. Анализ жасау жоспарын құрып және тек осы ерітінділерді ғана пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Тәжірибе кезінде байқалған құбылыстарды сипаттап, қорытындыларыңды түсіндіріп, тиісті реакция теңдеулерін молекулалық және қысқаша иондық түрде жазыңыздар.


№9 эксп-2010 ауд. 15 балл. Алты нөмірленген сынауықтарда темір (II) сульфаты, қорғасын (II) нитраты, марганец (II) нитраты, сутек пероксиді, күкірт қышқылы, натрий гидроксидінің сулы ерітінділері берілген. Анализ жасау жоспарын құрып және тек осы ерітінділерді ғана пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Тәжірибе кезінде байқалған құбылыстарды сипаттап, қорытындыларды түсіндіріп, тиісті реакция теңдеулерін молекулалық және қысқаша иондық түрде жазыңыздар.
№10 эксп-2010 ауд. 15 балл. Алты нөмірленген сынауықтарда тұз қышқылы, күкірт қышқылы, барий нитраты, натрий карбонаты, қорғасын (II) нитраты және азот қышқылының сулы ерітінділері берілген. Анализ жасау жоспарын құрып және тек осы ерітінділерді ғана пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Тәжірибе кезінде байқалған құбылыстарды сипаттап, қорытындыларды түсіндіріп, тиісті реакция теңдеулерін молекулалық және қысқаша иондық түрде жазыңыздар.
№11 эксп-2010 ауд. Сегіз нөмірленген сынауықтарда тұз қышқылы, натрий гидроксиді, натрий сульфаты, натрий карбонаты, аммоний хлориді, қорғасын (II) нитраты, барий хлориді және күміс нитратының сулы ерітінділері берілген. Анализ жасау жоспарын құрып және тек осы ерітінділерді ғана пайдаланып, қай сынауыққа қай заттың ерітіндісі құйылғанын анықтаңыздар. Тәжірибе кезінде байқалған құбылыстарды сипаттап, қорытындыларды түсіндіріп, тиісті реакция теңдеулерін молекулалық және қысқаша иондық түрде жазыңыздар.

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет