Тест тапсырмасыДата25.01.2023
өлшемі107,36 Kb.
#166449
түріПрограмма
Байланысты:
Тест С

Тест тапсырмасы
С++ те программалау пәнінен

1. Барлық программалау тілдері бөлінеді:


A) процедуралық және процедуралық емес
B) функциональды және логикалық
C) орыс- және орысша емес
D) төменгі және жоғарғы деңгейлі
E) құрылымды және құрылымды емес

2. Дұрыс тұжырымды таңдаңыз:


A) трансляторлар компиляторлар және интерпретаторлар болып бөлінеді
B) программа мәтінін машиналық кодқа ауыстыру интерпретатор арқылы жүзеге асады
C) компиляторлар трансляторлар және интерпретаторлар болып бөлінеді
D) интерпретаторлар трансляторлар және компиляторлар болып бөлінеді
E) программа мәтінін машиналық кодқа ауыстыру компилятор арқылы жүзеге асады

3. Транслятор - бұл программа, ол :


A) программа мәтінін машиналық кодқа ауыстырады
B) айнымалы мәндерін көру және өзгерту үшін қажетті құралдарды ұсынады
C) бастапқы объектілі модульге сәйкесінше ішкі программалардың объектілі модульдерін қосады
D) программаның командаларын таниды және орындайды
E) жүйені тестілеу үшін арналған

4. Жүйелік программалық жасақталуға жатады:


А) жаңа программалау тілдері және оларға компиляторлар, интерфейстік жүйелер
В) мәтіндерді өңдеу жүйелері, электрондық процессорлар, мәліметтер базасы

С) әртүрлі күрделі жүйелерде ақпарат ағынын талдау туралы мәселелерді шешу


D) іздеу жүйелері, ақпаратты сақтау мен іздеудің ауқымды жүйелері
E) басқарудың автоматтандырылған жүйелері

5. Қолданбалы программалық жасақталуға жатады:


A) мәтіндерді өңдеу жүйелері, электрондық процессорлар, мәліметтер базасы
B) жаңа программалау тілдері және оларға компиляторлар, интерфейстік жүйелер
C) әртүрлі күрделі жүйелерде ақпарат ағынын талдау туралы мәселелерді шешу
D) іздеу жүйелері, ақпаратты сақтау мен іздеудің ауқымды жүйелері
E) басқарудың автоматтандырылған жүйелері

6. Есептеуіш техника - бұл:


A) есептеуіш жүйелер архитектурасын, құрылғылардың құрамын, қызметін, өзара әрекеттестігін қарастыратын информатика бөлімі
B) компьютердің техникалық аспаптар және электронды схемаларды қарастыратын информатика бөлімі
C) программалық жасақталу жүйелерін өңдеумен айналысатын информатика бөлімі
D) ақпарат ағынын талдау мәселелерін қарастыратын информатика бөлімі
E) басқарудың автоматтандырылған жүйелері

7. Төменде көрсетiлгендердiң iшiнде қайсысы идентификаторға жатпайды?


A) 2222222
B) fio
C) result
D) фио
E) alma

8. Төменде көрсетiлгендердiң iшiнде қайсысы идентификаторға жатпайды?


A) 1Gruppa
B) summa
C) nomer_doma
D) cумма
E) gruppa

9. Идентификатор дегеніміз не?


A) программадағы объектінің аты
B) динамикалық жады
C) жиыннан тұратын массив
D) программаның берілу жолы
E) компиляторға арналған жолдар

10. С++ алфавиті:


A) барлығы дұрыс
B) араб цифры: 0-9
C) арнайы белгілер
D) түйінді сөздер
E) операциялар таңбалары

11. Switch операторында қай типтi операндтарды пайдалануға болмайды?


A) string
B) char
C) integer
D) boolean
E) byte

12. FOR операторы туралы айтылған сөйлемдердiң қайсысы дұрыс?


A) цикл параметрiн цикл денесiнде өзгертуге болмайды
B) цикл параметрi әрқашан да 1 өседi
C) бұл оператор кемiнде бiр рет орындалады
D) бұл оператор белгiсiз болуы мүмкiн
E) бұл оператор шексіз рет орындалады

13. Қай типтi айнымалылар цикл параметрi бола алмайды?


A) string
B) byte
C) integer
D) char
E) word

14. Келесi цикл неше рет орындалады: for (i=1; i<=100; i++)?


A) 100 рет
B) 256 рет
C) Си-де жазылуы дұрыс емес
D) 196
E) 124

15. С++ тілі. Келесi цикл неше рет орындалады: for (i=i; i<=i; i++) ?


A) 1 рет
B) 0 рет
C) 2
D) 3
E) 4

16. С++ тілі. WHILE мен DO…WHILE операторларының негiзгi айырмашылығы?


A) do…while кемiнде 1 рет орындалады
B) while кемiнде 1 рет орындалады
C) while операторында индекстiк айнымалысы болуы тиiс
D) while шексiз болуы мүмкiн, ал REPEAT – жоқ
E) while операторы кемінде екі рет орындалады

17. С++ тілі. while true қандай әрекеттердiң орындалуын талап етедi?


A) шексiз цикл
B) 1 рет орындалады да бiтедi
C) орындалмайды
D) си-де жазылуы дұрыс емес
E) кем дегенде 1 рет орындалады.

18. С++ тілі. Кітапханалық функциялар қайда орналасқан?


A) кітапханалық файлдарда
B) си ішінде
C) компьютерде
D) интернетте
E) жадыда

19. С++ тілі. Символдық типтегі шамаларға компилятор жадында қанша байт орын бөлінеді?


A) 1
B) 2
C) 10
D) 8
E) 27

20. С++ тілі. Төмендегi тұрақтылардың қайсысы Real -типтi емес?


A) 30000
B) 2.50
C) 1E20
D) 0.45e23
E) 2.45e-12

21. С++ тілі. Егер Integer- типтi сан float-типтi санға көбейтiлсе, нәтижесiнiң типi қандай?


A) float
B) string
C) integer
D) char
E) byte

22. С++ тілі. float-типтi айнымалы неше байт орын алады?


A) пайдаланып отырған компилятор типіне байланысты
B) 4
C) санның мәнiне байланысты
D) 2
E) 5

23. Төмендегi бөлiмдердiң қайсысы мiндеттi түрде C++ программасында болуы тиiс?


A) {…} бөлiмi
B) /…/ бөлімі
C) var бөлiмi
D) const бөлiмi
E) uses бөлімі

24. С++ тілінде кез келген программаның орындалуы қай функциядан басталады?


A) main()
B) random
C) randomize()
D) clrscr()
E) әр программада әр түрлі

25. Алгоритмнің графиктік көрсетілімі қалай аталады:


A) блок-схема;
B) формулалар тізбегі
C) кесте
D) сөзбен сипаттау
E) автокодпен

26. Блок-схеманың бөлігі қалай аталады :


A) функциональды
B) біріктіретін
C) предикаты
D) іштей
E) параллельді

27. Блок-схема қалай аталады


A) предикатты
B) функциональды
C) біріктіретін
D) іштей
E) параллельді

28. Блок-схема қалай аталады


A) тізбектей
B) итерация
C) мәліметтерді шығару
D) альтернатива
E) параллельдік

29. Блок-схема қалай аталады ?


A) альтернатива
B) композиция
C) әзірше циклі
D) итерация
E) параллельдік

30. Блок-схема қалай аталады ?


A) әзірше циклі
B) композиция
C) альтернатива
D) дейін циклі
E) параллельді

31. Блок-схема қалай аталады


A) дейін циклі
B) композиция
C) альтернатива
D) әзірше циклі
E) параллельдік

32. Блок-схема құрылымы қалай аталады :


A) модификация блогы
B) алгоритмнің басы-соңы
C) көмекші алгоритм шақыру
D) мәліметтерді енгізу/шығару
E) операцияларды орындау

33. Блок-схема құрылымы қалай аталады :


A) операцияларды орындау
B) модификация блогы
C) алгоритмнің басы-соңы
D) көмекші алгоритм шақыру
E) мәліметтерді енгізу/шығару

34. Блок-схема құрылымы қалай аталады :


A) көмекші алгоритм шақыру
B) операцияларды орындау
C) модификация блогы
D) алгоритмнің басы-соңы
E) мәліметтерді енгізу/шығару

35. Блок-схема құрылымы қалай аталады:


A) мәліметтерді енгізу/шығару
B) көмекші алгоритм шақыру
C) операцияларды орындау
D) модификация блогы
E) алгоритмнің басы-соңы

36. Атқарушының командалар жүйесіндегі алгоритм қасиеттері, бұл:


A) жалпылылық, анықтылық, дискреттілік, нәтижелілік
B) субъективтілік, анықтылық, дискреттілік, қорытындылық
C) анықтылық, дискреттілік, қорытындылық
D) түсініктілік, анықтылық, дискреттілік
E) дискреттілік, қорытындылық

37. Әртүрлі атқарушылармен бірдей интерпретацияланған және директивалармен жазылған алгоритм қасиеті:


A) детерминистілік
B) анықтылық
C) дискреттілік
D) нәтижелілігі
E) түсініктілік

38. Қойылған есептің шешімін табу белгілі бір уақытта аяқталуын көрсететін алгоритм қасиеті:


A) нәтижелілігі
B) детерминистілік
C) анықтылық
D) дискреттілік
E) түсініктілік

39. Тек бір ғана емес бірнеше есептер класын шешуге бағытталған алгоритм қасиеті:


A) жалпылық
B) детерминистілік
C) анықтылық
D) дискреттілік
E) түсініктілік

40. Компьютерге түсiнiктi тiлде жазылған алгоритм …


A) программа
B) шама
C) өрнек
D) айнымалы
E) тұрақты

41. Алгоритмдік тілде қызметші сөздер деп нені айтады?


A) мағынасы мен пайдалану әдісі бір рет және әрқашанға берілген сөздер
B) командалар жазу үшін қолданылатын сөздер
C) басқа алгоритмдер құрамында қолданылатын көмекші алгоритмдер
D) тұрақты мәні бар константалар
E) константалар

42. Символдық айнымалыны бейнелеуге неше байт керек?


A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 4

43. Массив элементтерi бiр типтес болуы шарт па?


A) массив элементтерi бiр типтес болады
B) массив элементтерi бiр типтес болмайды
C) олар әр жағдайда әр түрлi
D) массивтiң өлшемiне байланысты
E) массивтің жазылуына байланысты

44. Массив элементтерi бiр типтес болуы мүмкiн бе?


A) массив элементтерi бiр типтес болуы мүмкiн
B) массив элементтерi бiр типтес болуы мүмкiн емес
C) массивтiң өлшемiне байланысты
D) компиляторға байланысты
E) олар әр жағдайда әр түрлi

45. Массивтiң неше өлшемдi болуы мүмкiн?


A) тек машина жадының көлемiмен шектеледi
B) 2
C) 4
D) 1
E) 5

46. Егер х=1, онда у-ке 2 мәнiн меншiкте, ал егер х=2 тең болса у-ке 1 мәнiн меншiкте


A) if (x=A)y=2; else if (x=B)y=1
B) if (x=A)y=2 if (x=B) y=1
C) if (x=a)y=2; else y=1
D) if (x=A)y=1; else y=2
E) if (x=a)y=1; else y=3

47 . Егер х=1, онда у-ке 2 мәнiн меншiкте, әйтпесе у-ке 1 мәнiн меншiкте:


A) if (x=a)y=2; else y=1
B) if (x=a)y=2; else if (x=B)y=1
C) if (x=a)y=2 else if (x=B) y=1
D) if (x=a)y=2
E) if (x=a)y=1; else y=3

48. Келесi циклдардың қайсысы «Дейiн?


A) do…while
B) while….
C) for (i:=1; i<=24; i++)
D) for (N=9; N<=4; i--)
E) repeat…do

49. Келесi циклдардың қайсысы “әзiрше“?


A) while…
B) while.. do …
C) for (i=1; i<=24; i++)
D) for (n=9; n<=4; i--)
E) repeat…do.

50. Шартты оператордың дұрыс жазылған вариантын таңдаңыз:


A) if (<өрнек>) < оператор >; else <оператор>
B) if p {s1; s2; s3 ; else s4
C) if p ; {s1; s2; s3}
D) if (<оператор>) < өрнек> else <оператор>
E) if (<оператор) <өрнек

51. Шартты оператордың дұрыс жазылған вариантын таңдаңыз:


A) if (p) { s1; s2; s3} else s4
B) if p ; {s1; s2; s3}
C) if (<өрнек>) < оператор > else <оператор>
D) if <оператор> < өрнек> else <оператор>
E) if p {s1;s2;s3 else s4; }

52. Шартты оператор кай жерде дұрыс жазылмаған вариантын таңдаңыз:


A) if (<оператор>) < өрнек> else <оператор>
B) if (<өрнек>) < оператор >; else <оператор>
C) if (<өрнек>) {s1; s2; s3} else s4
D) if(<өрнек>) { s1; s2; s3}
E) if(<өрнек>) {s1; s2; } else s3; s4

53. Берiлген Х пен Ү үлкенiн табу керек болса, дұрыс жауабын табыңыз:


A) if (x>y) max=x; else max=y; printf(“max=%d”, max)
B) if (x>y) max=x else max=y
C) if (x>y) max=x; if (x<=y) max=y
D) if (x>=y) max=x;
E) max:= y; if (x>y) max=у; printf(“%d”, max)

54. Бiрiншi 13 санның квадраттарының косындысын есептеңiз:


A) s= 0; for (i= 1; i<=13; i++) s=s+i*i; cout<< s;
B) s= 1; for (i= 1; i<=13; i++) s= s* i; cout<< s;
C) scanf(“%d”,&n); s= n*(n+1)/2; cout<< s;
D) scanf(“%d”,&n); s= (n*(n+1); cout<< s;
E) s= 1; for (i= 11; i<=13; i++) s; cout<< s;

55. Бiрiншi 13 санның көбейтiндiсiн есептеңiз:


A) p= 1; for (i=1; i<=13; i++) p= p*i; cout<< p;
B) p=0; for (i=1; i<=13; i++) p=p+i* i; cout<< p;
C) scanf(“%d”,&n); s= n*(n+1)/2; cout<< p;
D) scanf(“%d”,&n); s= sqr(n*(n+1)/2; cout<< p;
E) scanf(“%d”,&n); for(i=1; i<=13; i++) p= p*i; cout<< p;

56. Төмендегi операторлардың қайсысы экранға 14 және 7 шығарады?


A) number= 7; cout<<2*number; printf(“%d”,number)
B) number= 7; number=2*number; cout<<2*number
C) number= 7; cout<<2*number; number=number;
D) number= 7; number=number+1; cout<<2*number
E) number= 7; cout<<2*number; number= 2; cout<<2*number

57. Төмендегi операторлардың қайсысы экранға 14 шығарады?


A) number= 7; number=2*number; cout<B) number= 7; printf(“%d”,2*number); cout<C) number= 7; writeln(number); number:=number+1;
D) number= 7; number=number+1; cout<E) number= 7; number=number+5; cout<

58. Төмендегi операторлардың қайсысы экранға 7 шығарады?


A) number= 7; cout<number:=number+1
B) number= 7; printf(“%d”,2*number); cout<C) number= 7; number=number+1; cout<D) number= 7; number=2*number; cout<E) number= 7; printf(“%d”,7*number); cout<

59.Төмендегi операторлардың қайсысы экранға 8 шығарады?


A) number= 7; number=number+1; cout<B) number= 7; printf(“%d”,2*number); cout<C) number= 7; number=2*number+1; cout<D) number= 7; number=2*number; cout<E) number= 8; printf(“%d”,number); cout<

60. Программа деген не?


A) есептің алгоритміне сәйкес белгілі бір ереже бойынша жазылған тіл операторларының жиынтығы
B) сөздер, өрнектер, символдар жиынтығы
C) есептеу операцияларын орындау үшін арналған іс-әрекеттер жиынтығы
D) командалар жиынытығы
E) сандар жиынтығы

61. Оператор деген не?


A) белгілі бір іс-әрекеттерді бірмәнді орындауға келтіретін ережені көрсететін программалау тілінің негізгі элементі
B) ЭЕМ-ді жұмысқа командалық дайындау
C) есептеу операциялар тізбегі
D) белгілі бір іс-әрекеттерді орындауға нұсқау
E) сандар жиынтығы

62. ЭЕМ де ақпарат көлемі қандай бірлікпен өлшенеді?


A) байт, килобайт, мегабайт
B) салмақ бірлігінде
C) ұзындық бірлігінде
D) мәтін беттері
E) Гц,Кгц,Мгц

63. Байтқа қанша ақпарат сыяды?


A) 8 бит
B) сандар жиынтығы
C) 16 бит
D) цифралар жиынтығы
E) сандар жиынтығы

64. Компьютер - бұл:


A) ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау құралы
B) ойын автоматы
C) сұхбаттасу құралы
D) оқыту құралы
E) есептеуіш

65. Х пен У-тiң үлкенiн тап:


A) if (x>y) max=x; else max=y; cout<B) if (x>y) ans= x; if (xC) ans= 3; if (x=y) ans= x; if (x = y) ans=y
D) if (x=y) cout<E) if (X>Y) ans=X; If (X<=Y) ans=Y

66. Егер Х>У болса ans айнымалысына Х-тiң мәнiн меншiкте, әйтпесе ans айнымалысына 1 меншiктеу керек:


A) if (x > y) ans= x; else ans= 1
B) if (x>y) max=x; if (x<=y) max=y; cout<C) ans= 3; if (x=y) ans= x; if (x = y) ans=y
D) if (x=y) cout< y) cout<E) if (x > y) ans= x; if (x< y) ans= 1

67. а және b берiлген, соның iшiнен қосындысын, үлкенiн көбейтуге ауыстырып есептер шешулерiнiң шартты операторының анықталуының дұрысын таңдаңыз.


A) if (aB) if (aC) if aD) if aE) if (a

68. Келесi шартты оператор есептер шешiмдерiнiң дұрысын


таңдаңыз: егер екi санның қосындысы бiрден кем болса, онда осы сандардың арифметикалық ортасын табу, қарсы жағдайда олардың геометриялық ортасын табу.
A) if (x+yB) if (x+y>a)s=(x+y)/2; else s=sqr(x*y)
C) if (x+y>a)s=x+y/2; else s=sqr(x*y)
D) if (x+yE) if (x+y

69.Дұрыс емес жазба қайсысы?


A) 1200Е+03 = 12000.0
B) 6.22E+02 = 622
C) 20E-03 = 0.02
D) 2347.6E-03 = 2.34760
E) 1514.3E+02=151430

70. С++ тілінде тұрақтыларды сипаттау үшін қандай түйінді сөз қолданылады?


A) define
B) int
C) float
D) procedure
E) var

71. rand() функциясының тақырыптық файлда орналасқан прототипі қандай?


A)
B)
C)
D)
E)

72. Есептi шығару үшiн FOR цикл сипаттамасының дұрысын анықта .


A) for(i=f=1,s=0; i<=n; i++,f*=i) s+=pow(x,i)/f;
B) for(i=1,f=s=0; i<=n; i++,f*=i) s+=pow(x,i)/f;
C) for(i=f=1,s=0; i<=n; i++,f*=i) s+=pow(x,i)/f;
D) for(i=f=1,s=0; i<=n; i++,f*=i) s+=pow(x,i)/f*i;
E) for(i=f=1;s=0, i<=n; i++,f*=i) s+=pow(x,i)/f;

73. DO WHILE операторының қай вариантта дұрыс қолданып


тұрғанын көрсет:
A) i=10; s=0; do{ s+=1/i; i--; } while (i>0);
B) i=10; s=0; do s+=1/i; i--; while (i>0);
C) i=10; s=0; do{ s+=1/i; i++; } while (i<0);
D) i=10;s=0; do{ s+=1/i; i--; } while i>0;
E) i=10; s=0; do s+=1/i; i--; while i<0;

74. Бөлгендегі қалдық табу операциясы қалай беріледі?


A) %
B) /
C) *
D) <
E) &

75. Қайсысы унарлық операцияларға жатады?


A) , NOT
B) *, /, DIV, MOD, AND, SHL, SHR
C) +,-, OR, XOR
D) =, <>, <, >, <=, >=, IN
E) DIV, , IN; +,-

76. Қайсысы көбейту типтес операцияларға жатады?


A) *, /, &
B) , NOT
C) +,-, OR, XOR
D) =, <>, <, >, <=, >=, IN
E) , NOT, =, <>, <, >

77. Қайсысы қосу типтес операцияларға жатады?


A) +,-, ||
B) , NOT
C) *, /, DIV, MOD, AND, SHL, SHR
D) =, <>, <, >, <=, >=, IN
E) MOD, AND, , NOT

78. Қайсысы қатынас типтес операцияларға жатады?


A) =, <>, <, >, <=, >=
B) , NOT
C) *, /, DIV, MOD, AND, SHL, SHR
D) +,-, OR, XOR
E) OR, <=, >=, SHL, SHR

79. Қай жолда жай типтi мәлiметтер жазылып тұр?


A) int, float, char, double
B) Idd(x), Pred(x), Succ(x)
C) CHR(x), ORD(X), Round(x),Trunc(x)
D) int, float, record, array, real
E) CHR(x), ORD(X), array, real

80. Арифметикалық функциялар қайсысы?


A) fabs(x), sqrt(x), int(x), sqr(x)
B) chr(x), ord(x), round(x),trunc(x)
C) Idd(x), Pred(x), Succ(x)
D) integer, file, record, array, real
E) file, record, Round(x),Trunc(x)

81. Төмендегi операциялардың қайсысы арифметикалық болып табылады?


A) +,- , * , /, %
B) , NOT, OR, XOR
C) Меншiктеу, процедураны шакыру, өту, бос оператор
D) +, - ,*, &, or
E) +, - ,*, OR, XOR

82. X!=Y өрнегі нені білдіреді?


A) х-тің мәні у-ке тең емес
B) х-тің мәні у-ке тең
C) х-тің мәні у-тен үлкен
D) х-тің мәні у-тен кіші
E) х-тің мәні у-тен кіші не тең

83. Жай операторларды табыңыз:


A) меншiктеу, процедураны шақыру, өту, бос оператор
B) not, or, xor, and
C) begin мен end аралығындағы кез-келген операторлар
D) дұрыс жауабы жок
E) xor, and

84. Құрмалас операторларды табыңыз:


A) { мен }аралығындағы операторлар тiзбегi
B) NOT, OR, XOR, AND
C) меншiктеу, процедураны шакыру, өту, бос оператор
D) циклдік операторлар
E) NOT, OR операторлары

85. IF операторы программада қандай әрекет орындайды?


A) тармақталу құрылымын программалайды
B) бiрнеше мүмкiн жағдайдың бiреуiн таңдап алады
C) бiрнеше операторлардан кұрылған цикл ұйымдастырылады
D) алдын ала белгiсiз рет кайталанатын цикл ұйымдастырылады
E) цикл құрылымынан қажетті операторды таңдайды

86. Switch операторы программада қандай әрекет орындайды?


A) бiрнеше мүмкiн жағдайдың бiреуiн таңдап алады
B) тармақталу құрылымын программалайды
C) бiрнеше операторлардан кұрылған цикл ұйымдастырылады
D) алдын ала белгiсiз еет қайталанатын цикл ұйымдастырылады
E) функциялармен жұмысты ұйымдастырады

87. Do…While операторы программада қандай әрекет орындайды?


A) бiрнеше операторлардан құрылған цикл ұйымдастырылады
B) тармақталу құрылымын програмалайды
C) бiрнеше мүмкiн жағдайдың бiреуiн таңдап алады
D) алдын ала белгiсiз рет қайталанатын цикл ұйымдастырылады
E) функциялармен жұмысты ұйымдастырады

88. WHILE операторы программада қандай әрекет орындайды?


A) алдын ала белгiсiз рет қайталанатын цикл ұйымдастырылады
B) тармақталу құрылымын програмалайды
C) бiрнеше мүмкiн жағдайдың бiреуiн таңдап алады
D) бiрнеше операторлардан құрылған цикл ұйымдастырылады
E) функциялармен жұмысты ұйымдастырады

89. FOR операторы программада қандай әрекет орындайды?


A) алдын ала белгiлi рет қайталанатын цикл ұйымдастырылады
B) тармақталу құрылымын програмалайды
C) бiрнеше мүмкiн жағдайдың бiреуiн таңдап алады
D) бiрнеше операторлардан құрылған цикл ұйымдастырылады
E) функциялармен жұмысты ұйымдастырады

90. GOTO операторы программада қандай әрекет орындайды?


A) операторлар орындалу ретiн өзгертедi
B) алдын ала белгiсiз рет қайталанатын цикл ұйымдастырылады
C) алдын ала белгiсiз рет қайталанатын цикл ұйымдастырылады;
D) айнымалының атауын қайта-қайта жазбауға мүмкiндiк бередi;
E) функциялармен жұмысты ұйымдастырады.

91. Бос оператор программада қандай әрекет орындайды?


A) ешқандай әрекет орындамайды да программада бейнеленбейдi;
B) алдын ала белгiсiз рет қайталанатын цикл ұйымдастырылады;
C) алдын ала белгiсiз рет қайталанатын цикл ұйымдастырылады;
D) айнымалының атауын қайта-қайта жазбауға мүмкiндiк бередi;
E) функциялармен жұмысты ұйымдастырады.

92. Массив элементтерiне қалай қатынас жасауға болады?


A) массив аты және тiкжақшаға алынған индексiн көрсету керек
B) айнымалының аты және нүктеден кейiн өрiс аты
C) конструктор арқылы
D) файлдан оқу және файлға жазу арқылы
E) функция арқылы

93. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін есептеу формуласы C++ –де қалай жазылады?


A) v=a*b*c
B) v=(a+b)*c
C) s=a+b+c
D) p=2a+2b+2c
E) v=3.14*r^2*h/3

94. Шардың бетінің ауданы қандай формуламен есептеледі?


A) s=4*3.14*r*r
B) s=(a+b)/c*h
C) v=4/3*r^3*3.14
D) l=2*3.14*r
E) v=3.14*r^2*h/3

95. Файлдарды жазба қатарының функциясын ата:


A) fputs()
B) fred()
C) puts()
D) printf()
E) fgets()

96. Квадраттық теңдеудің түбірлері қандай формуламен есептеледі?


A) x1=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a): x2=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)
B) x1=a: x2=b
C) x1+x2=a
D) x=a/b
E) v=3.14*r^2*h/3

97. Форматталған мәндердi шығару функциясын таңдаңыз


A) cout
B) getchar()
C) putchar()
D) cin
E) gets()

98. Трапецияның орта сызығы қандай формуламен есептеледі?


A) s=(a+b)/2
B) c=a+b
C) a=b+2
D) x=sqr (a+b)
E) s=a+b

99. Форматталған мғндердi енгiзу функциясын таңдаңыз


A) scanf()
B) getchar()
C) cutchar()
D) printf()
E) gets()

100. Тізбектей құрылым деп… айтамыз.


A) бірінен соң бірі орындалатын әрекеттерді
B) шарттардың бірі орындалуын қамтамасыз ететін әрекеттер
C) кейбір командалардың бірнеше рет орындалуын
D) шартсыз өту әрекеттерін
E) цикл

101. Тармақталу құрылымы деп… айтамыз.


A) шарттардың бірі орындалуын қамтамасыз ететін әрекеттер
B) бірінен соң бірі орындалатын әрекеттерді
C) кейбір командалардың бірнеше рет орындалуын
D) шартсыз өту әрекеттерін
E) итерациялық әрекеттер

102. Цикл деп… айтамыз.


A) кейбір командалардың бірнеше рет орындалуын
B) шартсыз өту әрекеттерін
C) бірінен соң бірі орындалатын әрекеттерді
D) шарттардың бірі орындалуын қамтамасыз ететін әрекеттер
E) итерациялық

103. Модуль-бұл….


A) логика түрінде байланысқан операциялар тізбегі
B) программаның бөлігі
C) бір-бірімен байланысқан алгоритмдер тізбегі
D) базалық алгоритмдер құрылымының суперпозициясы
E) ережелер жиынтығы

104. Декомпозиция деп нені айтамыз?


A) мазмұны жағынан басты есепке бағынатындай есептерге бөлу
B) дайын кітапхананы пайдалану
C) программаны біртұтас етіп біріктіру
D) алгоритмдік құрылым
E) программаны талдау

105. Қандай мәліметтер құрылымды деп аталады?


A) қарапайым мәліметтер комбинациясы көмегімен алынған мәліметтер
B) мәліметтерді өңдерудің процедурасынан құралатын мәліметтер
C) жиындарды сызықтық тізімдерді
D) объектілерді
E) процедуралар

106. Жай құрылымдық емес берілгендер және күрделі типті берілгендер қалай аталады?


A) құрылымдық
B) структуралық
C) таблицалық
D) аналитикалық
E) жолдық

107. Программалауда қандай қатынас құрылымды деп аталады?


A) үш базалық құрылым комбинацияларына бағытталған қатынас
B) операцияларды компьютермен орындауға бағытталған қатынас
C) операторлардың жеке топтары көмекші алгоритмдерге біріктіру
D) ережелер жиынтығымен суреттелу
E) алгоритм анық болса

108. Қандай мәліметтер құрылымды емес мәліметтерге жатады?


A) бүтін сандар, нақты сандар, логикалық, символдық
B) жиындар, массивтер
C) жазулар, файлдар
D) графтар, ағаштар
E) объектілер

109. Интерпретация –бұл:


A) берілген программалау тілінде жазылған программаның ЭЕМ-де орындалу әдісі
B) ақпаратты өңдеу
C) алгоритм өңдеу процесі
D) есепті шығару этапы
E) алгоритмді құрудың әдістері мен тәсілдерін зерттейтін информатика бөлімі

110. Компиляция –бұл:


A) берілген программалау тілінде жазылған бастапқы программаға сәйкес машиналық программаны автоматты түрде құру
B) ақпаратты өңдеу
C) алгоритм өңдеу процесі
D) есепті шығару этапы
E) алгоритмді құрудың әдістері мен тәсілдерін зерттейтін информатика бөлімі

111. Модуль-бұл….


A) логика түрінде байланысқан операциялар тізбегі
B) программаның бөлігі
C) бір-бірімен байланысқан алгоритмдер тізбегі
D) базалық алгоритмдер құрылымының суперпозициясы
E) ережелер жиынтығы

112. Программалау тілі деген не?


A) ЭЕМ –де есепті шешудің алгоритмін сипаттау үшін арналған жасанды тіл
B) ЭЕМ-мен сұхбаттасу үшін арналған тіл
C) алгоритмді өңдеудің процесі
D) шет тілдерінің бір түрі
E) берілген программалау тілінде жазылған программаның ЭЕМ-де орындалу әдісі

113. Программалау тілдері қандай класқа бөлінеді?


A) процедуралық және процедуралық емес
B) объектілі-бағдарланған және логикалық
C) процедуралық , процедуралық емес және логикалық
D) Basic, Qbasic, Pascal
E) Delphi, Prolog, Lisp

114. Процедуралық тілдерге жататындар:


A) Basic, Qbasic, Pascal, Fortran
B) Turbo Pascal, Delph, C++
C) Delph,C++
D) Prolog, Lisp
E) Delphi, Prolog, Lisp

116. Процедуралық программалау бөлінеді:


A) операциональды және құрылымды
B) объектілі-бағдарланған және логикалық
C) функциональды және логикалық
D) Basic, Qbasic, Pascal
E) Prolog, Lisp

117. Машиналық-бағдарланған тілдерге жататындар:


A) ассемблер, автокод
B) алгоритмдік тілдер
C) процедуралық , процедуралық емес
D) Basic, Qbasic, Pascal
E) Delphi, Prolog, Lisp

118. Программада қателерді табу және өңдеу процесі ... аталады:


A) отладка
B) алгоритмдеу
C) трансляция
D) интерпретация
E) компиляция

119. Машиналық код тіліне ауыстыруды орындайтын программа...аталады:


A) транслятор
B) отладчик
C) диспетчер
D) ассемблер
E) жүктеуші

120. Транслятордың неше түрі бар және қандай ?


A) 2, компиляторлар және интерпретаторлар
B) 3, компиляторлар және интерпретаторлар және жүктеуші
C) 2, жүйелік және жүйелік емес
D) 1, интерпретатор
E) 1, компилятор

121. Си++, Пролог, Паскаль тілдері ... жатады:


A) жоғары деңгейлі тілдерге
B) төменгі деңгейлі тілдерге
C) процедуралық тілдерге
D) процедуралық емес тілдерге
E) объектілі-бағдарланған тілдерге

122. Алфавит деп:


A) реттелген белгілер жиыны
B) әріптер: бас және кіші әріптер, таңбалар
C) реттелмеген белгілер жиыны
D) барлық мүмкін белгілер жиыны
E) бос жиын

123. Оператор – бұл:


A) тілдің аяқталған ой-тұжырым, команда
B) мәліметтермен жұмыс істейтін функция
C) берілген тілде жазылған программаның іс-әрекет алгоритмі
D) мәліметтерді өңдеу процедурасы
E) символдар мен айнымалылар жиынтығы

124. Айнымалы – бұл:


A) әртүрлі мәндерді қабылдай алатын объект
B) сандар мәні
C) өзгеретін сан
D) динамикалық объект
E) дәл мәндер қабылдайтын объект

125. Программалау тілдері – бұл;


A) сөздерді, әріптерді, сандарды белгілеу үшін арналған арнайы жүйе
B) анықталған биттер тізбегі
C) программа жазу үшін арналған сөздер жиынтығы
D) компьютер үшін арналған екілік кодтар
E) символдар мен айнымалылардың жиынтығы

126. Программалау тілдері синтаксисі – бұл:


A) қажетті тіл конструкцияларын анықтайтын ережелер жүйесі
B) тыныс белгілерін қоюға мүмкіндік беретін ережелер жиынтығы
C) тілдің жеке тілдік конструкцияларын интерпретациялау
D) программа құруға мүмкіндік беретін негізгі символдардың тұрақталған жиынтығы
E) символдар мен айнымалылардың жиынтығы

127. Программалау тілдері семантикасы – бұл:


A) тілдің тілдік конструкцияларын бірмәнді сипаттаудың ережелер жүйесі
B) қажетті анықтайтын ережелер жүйесі
C) металингвистикалық Бэкуса- Наура формулалар жиынтығы
D) программалық объектілер қасиеттерін анықтайтын синтаксистік конструкция
E) символдар мен айнымалылардың жиынтығы

128. Синтаксистік диаграмма – бұл:


A) метаайнымалының мәнін графиктік түрде көрсету
B) түсініктер кестесі
C) семантикалық граф
D) функция графигі
E) блок-схемалар жиынтығы

129. Метаформула – бұл:


A) программалау тілдерінен түсінуге арналған нормальды форма
B) бірнеше семантикадан тұратын айнымалы
C) формулалар суперпозициясы
D) өзінің мәнін қабылдайтын әрбір тіл үшін арналған арнайы формула
E) символдар мен айнымалылардың жиынтығы

130. Программалау тіліндегі функция – бұл:


A) аргументтен мәнді анықтаудың есептеуіш процедурасын беретін программалық объект
B) меншіктеу операторы көмегімен мәнді қабылдайтын программалық өнім
C) формулалар суперпозициясы
D) өзінің мәнін қабылдайтын әрбір тіл үшін арналған арнайы формула
E) сол бөлігінің оң бөлігінен тәуелділігін білдіретін өрнек

131. Жоғары деңгейлі программалау тілдері ...болып табылады:


A) машиналық – тәуелді
B) машиналық-тәуелді емес
C) ноль мен бірлер жиынтығы
D) ақпарат көлемімен шектелген
E) блок-схемалар жиынтығы

132. Метатіл – бұл :


A) тілдерді сипаттау үшін арналған тіл
B) әртүрлі тілдер комбинациясынан құралған супертіл
C) метаайнымалылардан тұратын тіл
D) метаформулалар қолданылатын тіл
E) блок-схемалар жиынтығы

133. Программалау тілдері үш құраушыдан тұрады:


A) алфавит, синтаксис, семантика
B) алфавит, орфография, диалектика
C) айнымалылар, процедуралар, функциялар
D) модулдер, сипаттаулар, жүзеге асыру
E) алфавит, символдар, блок-схемалар

134. Программалау тілдеріндегі шамалар сипатталады:


A) типімен, атымен, мәнімен
B) элементпен, өлшемімен, мәнімен
C) біртекті, арналуымен пайдалылығы
D) орналасуы, мәнімен
E) типімен, өлшемімен, мәнімен

135. Қарапайым шамаға сәйкес келеді:


A) жадының бір ұяшығы
B) қарапайым сандардан құралған массив
C) айнымалылар
D) кірмелі және аралық мәндер құрылымы
E) қарапайым элементтер жиыны

136. Машиналық тілдегі команда құрамына кіреді:


A) код және ұяшық адресі, оның құрамымен кодталған іс-әрекет орындалады
B) арнайы символдары бар жолдар
C) қызметші сөз
D) белгілі бір амалды орындау тапсырмасы
E) операторлар

137. Операторлық жақша деп нені атайды ?


A) {….}
B) ( )
C) басы .... соңы
D) [ ]
E) { }

138. Файл –бұл :


A) жадының сыртқы тасымалдаушысындағы аталған учаске
B) мәліметтер базасы
C) тізім
D) қатты дискідегі бөлім
E) программа-мәтіні

139. Массив деп:


A) аты бірдей реттелген компоненттер жиынын
B) әртүрлі типтегі, аты бірдей компоненттер жиыны
C) сызықты реттелген бірінен соң бірі орындалатын компоненттер жиыны
D) элементтер жиыны
E) айнымалылар жиыны

140. Бір өлшемді массив деп:


A) бір индексті қажет ететін массивтер
B) екі индексті қажет ететін массивтер
C) реттелмеген жиын
D) элементтер жиыны
E) тұрақтылар жиыны

141. Екі өлшемді массив деп:


A) екі индексті қажет ететін массивтер
B) бір индексті қажет ететін массивтер
C) реттелмеген жиын
D) элементтер жиыны
E) тұрақтылар жиыны

142. Егер элементтерге қарым қатынас кез келген уақытта, кез келген элементке индекс арқылы жүзеге асатын болса:


A) массив
B) кезек
C) жиын
D) жазулар
E) файл

143. Егер элементтерге қарым қатынас осы элементтің құрылымға тиісті екендігін тексеру арқылы жүзеге асатын болса:


A) жиын
B) кезек
C) массив
D) жазулар
E) файл

144. Меншіктеу оператор төмендегідей жазылады:


A) <айнымалы аты>= <өрнек>;
B) < айнымалы аты >- <өрнек>
C) < айнымалы аты >= <мәні>
D) <мәні>:= < айнымалы аты >
E) < айнымалы аты >:=: <өрнек>

145. Сыртқы кітапханалар жасалады:


A) жеке немесе бірнеше файлдан
B) басқа программадан
C) процедурадан
D) функциядан
E) ішкі программадан

146. Нақты шамалар үшін төмендегідей операциялар анықталған:


A) *, +, -, / және стандартты
B) not, and, or және стандартты
C) <, >, =, odd (), abs ()
D) odd (), eof (), abs (), sin (), cos ()
E) trunc (), round (), ord ()

147. Цикл әзірше төмендегідей түрде жазылады:


A) while < логикалық өрнек >
B) repeat < операторлар тізбегі > until <оператор>
C) for i:= 1 to n do <оператор>
D) case k of < операторлар тізбегі >
E) repeat < операторлар тізбегі > do <оператор>

148. Массивте индекстерді есептеуге болады. Олардың типі төмендегідей болуы керек:


A) ординальды
B) логикалық
C) саналатын
D) массив
E) тізбектей

149. String типінде бір жолдағы символдар саны аспауы керек:


A) 255
B) 256
C) 1024
D) 2400
E) 65565

150. Циклдік оператордың қандай түрлері бар:


A) параметрлі, дейін, әзірше
B) параметрлі, әзірше, кейін
C) кейін, дейін, әзірше
D) кейін, дейін, әзірше, параметрлі
E) параметрлі, дейін

151. Егер қосынды жинақтау алгоритiмiнде цикл параметрi К болса бастапқы меншiктеу қалай болады?


A) s=0; k=1;
B) s=0; k=0;
C) s=1; k=0;
D) s=1; k=1;
E) s=к; k=1;

152. Егер көбейтiндi жинақтау алгоритiмiнде цикл параметiрi К болса бастапқы меншiктеуге не жатады?


A) p=1; k=1;
B) p=0; k=1;
C) p=0; k=0;
D) р=1; k=0;
E) р=к; k=1

153. Алгоритм кұрастыру барысында модификация блогi ненi бейнелеу үшiн пайдаланады?


A) цикл
B) тармақталу
C) қайталау санын азайту үшiн
D) массивтер
E) таңдау

154. Итерациялық цикл аяқталғаннан соң санаушының мәнi неге тең?


A) n+1
B) n
C) n-1
D) 2n
E) 1- n

155. Бағдарламаның кез келген нүктесіне көшу операторы қолданылмайды.Ол қай оператор


А) break
B) switch
C) goto
D) for
E) return

156. Құрылымдық программалаудың неше бөлігі (құраушысы) бар:


А) 5
B) 3
C) 32
D) 4
E) 8

157. Символдық айнымалыны бейнелеуге неше байт керек?


A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) символдық кодына байланысты

158. CASE операторында қай типтi операндтарды пайдалануға болмайды?


A) string
B) char
C) integer
D) boolean
E) жиым

159. FOR операторы туралы айтылған сөйлемдердiң қайсысы дұрыс?


A) цикл параметiрiн цикл денесiнде өзгертуге болмайды
B) цикл параметрi әрқашан да 1 өседi
C) бұл оператор кемiнде бiр рет орындалады
D) бұл оператордың қайталану саны белгiсiз болуы мүмкiн
E) қайталану саны алдын-ала белгісіз

160. Қай типтi айнымалылар цикл параметрi бола алмайды?


A) string
B) byte
C) integer
D) char
E) логикалық

161. Келесi цикл неше рет орындалады: for (i=1;i<=100;i++) ?


A) 256 рет
B) 100 рет
C) C++ жазылуы дұрыс емес
D) 128 рет
E) 16 рет

162. Келесi цикл неше рет орындалады: for( i=i; i<=i; i++)?


A) 1 рет
B) 0 рет
C) 2 рет
D) 3 рет
E) і+1 рет

163. do мен while операторларының негiзгi айырмашылығы?


a) do… while кемiнде 1 рет орындалады
B) while кемiнде 1 рет орындалады
C) while операторында индекстiк айнымалысы болуы тиiс
D) while қайталануы шексiз болуы мүмкiн,
E) айырмашылығы жоқ

164. while true do қандай әрекеттердiң орындалуын талап етедi?


A) шексiз цикл
B) 1 рет орындалады да бiтедi
C) ештеңе орындалмайды
D) Cи жазылуы дұрыс емес
E) басқаруды өткереді

165. Төмендегi тұрақтылардың қайсысы float -типтi емес?


A) 30000
B) 2.50
C) 1E20
D) 0.45e23
E) 0.0

166. Егер integer- типтi сан float-типтi санға көбейтiлсе, нәтижесiнiң типi қандай?


A) float
B) string
C) integer
D) char
E) word

167. float - типтi айнымалы неше байт орын алады?


A) 4
B) пайдаланып отырған компилятор типіне байланысты
C) санның мәнiне байланысты
D) 2
E) 6

168. Келесi оператор нәтижесi: cout<<“15”; ?


A) 15
B) 0
C)15.123
D) 1.5E+01
E) 0.123

169. Төмендегi бөлiмдердiң қайсысы мiндеттi түрде Си программасында болуы тиiс?


A){…} бөлiмi
B) Label бөлiмi
C) Type бөлiмi
D) Const бөлiмi
E) ішкі программа тексті

170. 16%3 орындалу нәтижесi?


A) 1
B) 4
C) 5
D) 2
E) 1

171. 18%3 орындалу нәтижесi?


A) 0
B) 6
C) 4
D) 3
E) 2

172. Төмендегi операторлар орындалғаннан кейiн a-ның мәнi қандай болмақ: a= 3, if (a
A) a = 8
B) a = 5
C) a = 6
D) a = 3
E) a = 9

173. Егер а =3 болса, е=e+2 төмендегi шартты оператор орындалғаннан кейiн С-ның мәнiн тап: if (a<=E) c=1; else if (a>E) c=2; else c=3;


A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

174. Егер J=3, K=5 болса, төмендегi шартты оператор нәтижесi: IF (j>k) j=k-2; ELSE k=k-2


A) j=3, k=3
B) j=3, k=5
C) j=5, k=5
D) j=5, k=3
E) j=1, k=3

175. Дұрыс емес тұжырымды көрсет: Меншiктеу операторы калай жұмыс iстейдi?


A) өрнектің мәні тексеріледі
B) барлық типтi айнымалылары пайдаланылады
C) меншiктеу операторында әрекеттер солдан оңға карай орындалады, жакшаның іші бұрынырак орындалады
D) өрнектiң екi жағы да бiр типтi болуы керек
E) өрнектiң оң жағының мәнi есептелiнiп, сол жағында тұрған айнымалыға меншiктелiнедi

176. 15-тi 4-ке бөлгенде нәтиже типi қандай болады?


A) нақты
B) жолдық
C) бүтiн
D) логикалық
E) симолдық

177. Программалау тілдері нешеге бөлінеді?


А) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Е) 6

178. Деректерді жазуға және оларды белгілі ережелер бойынша өңдеуге арналған адам мен компьютерді байланыстыратын формальды тілді белгіле:


А) программалау тілі
B) алгоритмдеу тілі
C) функционалдық тіл
D) жоғары деңгейлі тіл
Е) процедуралық тіл

179. Программалау тілдері функционалдық мәніне байланысты неше классқа бөлінеді:


А) 4
B) 6
C) 5
D) 2
Е) 7

180. Қазіргі кезде жоғары деңгейлі программалау тілдері қалай бөлінеді:


А) процедуралық, логикалық, объекті-бағытталған 
B) объект, аты, күйі
C) функционалдық, интегралдық
D) проблемалық- бағытталған, параллель программалаушы
Е) функционалдық, интегралдық, логикалық

181. Logo, Basic және Pascal. Logo тілі 60-шы жылдардың аяғында кімнің басшылығымен құрылды?


А) С.Пейперт
B) Д.Ричи
C) Н.Вирт
D) Д.Кемени мен Т.Курц
Е) Блез Паскаль

182. Үйретуге арналған жоғары деңгейлі тілдердің ішіндегі кең тарағаны 1965 жылы Д.Кемени мен Т.Курц құрған қай тіл?


А) Basic
B) C#
C) C++
D) Pascal
Е) Фортран

183. Қай жылы Н.Вирт құрылымдық технологияға үйретуші Pascal тілін құрды?


А) 1971
B) 1975
C) 1973
D) 1974
Е) 1978

184. Unix операциялық жүйесі қай тілде жазылды?


А) C
B) C#
C) Basic
D) Pascal
Е) Фортран

185. Төмен деңгейлі программалау тілі


А) Ассемблер
B) С
C) C#
D) Python
Е) Фортран

186. Классикалық программалау тілдерін белгіле:


А) Pascal,Basic,Фортан
B) Ассемблер
C) Лисп,пролог
D) С, С++
Е) Фортран

187. Программалаудың парадигмалары нешеге бөлунеді?


А) 3
B) 5
C) 2
D) 4
Е) 6

188. 1970 жылы швейцария физигі Никлаус Вирт ұсынған қай тіл?


А) Turbo Pascal
B) C#
C) Basic
D) C
Е) Фортран

189. Бъерн Страуструп Bell Laboratories - сында өңдеп шығарған қай тіл?


А) C++
B) C#
C) Basic
D) Pascal
Е) Фортран

190. С++ тілі қай жылы пайда болды?


А) 1980
B) 1981
C) 1983
D) 1984
Е) 1986

191. Объектілі-бағытталған тілдерге жататын бағдарламалау тілдері:


А) С++, Java, Python.
B) Ассемблер
C) Fortran, Pascal, C
D) C#
Е) Пролог

192. Windows амалдық жүйесі үшін және арнайы серверлер үшін бағдарламаларды жасай алатын қай тіл?


А) Delphi
B) Java
C) Basic
D) C++
Е) Фортран

193. Қай тіл екі түрде дайындалған: біріншісі - күрделі қосымшаны бірлесіп дайындаушылар үшін, екіншісі - қалған программалаушылар үшін?


А) Delphi
B) C
C) Basic
D) Java
Е) Фортран

194. Си тіліндегі арифметикалық типті көрсет:


А) int, char;
B) scanf, printf;
C) float, main;
D) cout, long;
E) cout, cin

195. BCPL және B тiлдердiң негiзiнде құралған және Си тiлiнен дамыған қай тіл?


А) С++
B) Java
C) C#
D) Pascal
Е) Фортран

196. Объекті-бағытталған бағдарламалау тілдерін белгіле:


А) С, С++, Java
B) Ассемблер
C) Лиcп, пролог
D) Pascal, Basic
Е) Фортран

197. Көлемі жағынан орташа бағдарламаларды құруда қай бағдарламалау қолданылады?


А) құрылымдық
B) модульдік
C) функционалдық
D) итерациялау
Е) алгоритмдік

198. Құрылымдық бағдарламалау идеясы 70 жылдары қай компаниясында пайда болды


А) IBM
B) Microsoft
C) Bell Laboratories
D) SunMicrosystems
Е) Apple

199. Құрылымдық бағдарламлауды әзірлеуде қатысқан атақты ғалымдарды белгіле:


А) Э.Дейкстра, Х.Милс
B) Н.Вирт, Д.Кемени
C) Д.Ритчи
D) С.Пейрет, Д.Кемени мен Т.Курц
Е) Э.Кнут, С.Хоор

200. Құрылымды басқару типтері нешеге бөлінеді?


А) 3
B) 2
C) 5
D) 4
Е) 6

201. Си тілі қай жылы жасалды?


A) 1983
B) 1970
C) 1980
D) 1972
E) 1980

202. Си тілінде жазылған алғашқы жүйелік программалық өнім?


A) UNIX
B) PS-DOS
C) MS-DOS
D) NC
E) windows

203. С++ тілінің объектілі- бағдарлы кеңейтілуі қалай аталады?


A) Dev C++
B) СС
C) BorlandC
D) Си++
E) Algol

204. С++ тілінде * белгісі қайда қойылады?


A) көрсеткіште
B) массивте
C) символдық айнымалыда
D) құрылымда
E) тұрақтыда

205. С++ тілінде дұрыс жазылған идентификаторды анықтаңдар 1. max 2. rus_disk 3. # include 4. 1B5C


A) 1,2
B) 2,3
C) 2,4
D) 1,4
E) 3,4

206. Си тілінде %u спецификаторы нені анықтайды?


A) таңбасыз бүтін
B) нақты
C) бүтін
D) таңбасыз нақты
E) жолдық

207. Си тілінде %ld спецификаторы нені анықтайды?


A) бүтін
B) нақты
C) таңбасыз бүтін
D) таңбасыз нақты
E) жолдық

208. Си тілінде қандай тип таңбасыз болып табылады?


A) unsigned long
B) float
C) long
D) double
E) integer

209. С++ тілінде айнымалыларды сипаттау фрагментінің қайсысы дұрыс?


A) main () int x, y; float a, b; char x;
B) {main (); int x, y; float, a, b; char c;}
C) main () int x, y; {float a, b; char c;}
D) main () { int x, y; float a, b; char c;}
E) main () { int x, y; float a, b; char c;

210. Си -де логикалық тип қалай анықталады?


A) Си -де логикалық тип анықталмаған
B) boolean
C) char
D) string
E) double

211. Си -де логикалық шаманың мәні не болады?


A) true, false
B) + және -
C) 0 және 1
D) 0, 255
E) 1, 2

212. C++ тілінде өрнек неден құралады?


A) айнымалылардан, операция белгілерінен
B) аталғандардың бәрінен
C) функциядан
D) тұрақтыдан, жақшадан
E) саннан

213. С++ тілінде # символы нені көрсетеді?


A) препроцессорлық директиваны
B) тақырыптың басын
C) программа басын
D) кәдімгі синтаксис
E) функцияны

214. С++ тілінде комментарийді белгілеу үшін қандай символдар қолданылады?


A) /* */ немесе \\
B) { }
C) ( )
D) [ ]
E) /*

215. С++ тілінде негізгі функцияның денесі қандай жақшаға алынады?


A) { }
B) /* */
C) [ ]
D) ( )
E) /*

216. С++ тіліндегі тақырыптық файлдың типі қандай?


A) h
B) exe
C) cpp
D) c
E) dll

217. C++ тілінде бүтін де символдық та болатын тип?


A) char
B) int
C) float
D) longint
E) double

218. Базалық типтер ішінен Cи тілінде қандай тип жоқ?


A) логикалық
B) бүтін
C) нақты
D) символ
E) жолдық

219. С+ тілінде басқару символдарын жазуда қандай символ қолданылады?


A) \
B) \\
C) /
D) //
E) ||
220. С++ тілінде 5/2 өрнегінің мәні нешеге тең?
A) 2,5
B) 0,5
C) 2
D) 1
E) 2.

221. С++ тілінде 7/2 өрнегінің мәні нешеге тең?


A) 3
B) 0,5
C) 1
D) 3,5
E) 3,3

222. С++ тілінде 7/3 өрнегінің мәні нешеге тең?


A) 2
B) 2,3
C) 2,5
D) 0,5
E) 1

223. С++ тілінде cout<< 8%(7/2) нәтижесінде экранға қандай сан шығады?


А) 2
B) 2,3
C) 2,5
D) 0,5
E) 1

224. С++ тілінде cout<< 9%(7/2) нәтижесінде экранға қандай сан шығады?


A) 0
B) 3
C) 1
D) 1,5
E) 9

225. С+ тілінде бүтін санды бүтін санға бөлгендегі бөліндіні табатын операция?


A) \
B) %
C) /
D) ^
E) *

226. DevC++ - те программаны әр орындатқан сайын әртүрлі кездейсоқ сан шығару генераторын іске қосу операторы?


A) rand()
B) srand(time(0))
C) randomize
D) time()
E) random()

227. С++ тілінде x=0; x++; x=x+1; x=x*x; нәтижеде x-тің мәні неге тең болады?


A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
E) 0

228. С++ тілінде x=0; x++; x=x*1; x=x*x; нәтижеде x-тің мәні неге тең болады?


A) 1
B) 2
C) 0
D) 2
E) 4

229. С++ тілінде символдық тұрақты қайсысы:


A) “A”
B) A
C) ‘A’
D) 65
E) (A)

230. С++ тілінде n%=3 қай жазуға эквивалентті


A) n=n%3
B) n=n/3
C) n=n*3
D) n=n\3
E) n=n/3
231. С++ тілінде 3!=5 || 7 == 2 өрнегінің қорытынды мәнін анықта:
A) false
B) 10
C) 0
D) 1
E) 2

232. С++ тілінде 6!=2*3 && 5= =5 өрнегінің қорытынды мәнін анықта:


A) true
B) 10
C) 0
D) 1
E) 2

233. Си тілінде y = (x=9, x/3) сәйкес x және y қандай мәндерге тең болады?


A) x =9 y =3
B) x =3 y =3
C) x=9 y =9
D) x =3 y =0
E) x=0 y =3

234. С++ тілінде программада х=2 айнымалысы анықталған. х+=х; х+=х; нәтижесінде х неге тең болады?


A) 8
B) 12
C) 4
D) 10
E) 12

235. С++ тілінде қабырғасы берілген кубтың көлемін есептеудің дұрыс программасын көрсет:


A) v=pow (a,3);
B) v=pow (a,2);
C) v=pow (a,4);
D) v= a*а;
E) v= a*а*2;

236. С++ тілінде x - = a+b операциясының стандарт жазылуы:


A) x = x - (a+b)
B) x = (x - a)+b
C) x = x - a+b
D) x = - a+b
E) x = + a+b

237. С++ тілінде операция унарлы деп аталады, егер ол неше операндқа қолданылса?


A) бір операндқа
B) кез-келген санды операндқа
C) үш операндқа
D) екі операндқа
E) бес операндқа

238. С++ тілінде егер бөлгіш пен бөлінгіш бүтін сандар болса, 5-ті 3-ке бөлу нәтижесі (/ амалы) неге тең болады?


A) 1,666
B) 1
C) 2
D) қате туралы хабарлама шығады
E) 3

239. С++ тілінде егер бөлгіш пен бөлінгіш бүтін сандар болса, 7-ні 3-ке бөлу нәтижесі неге тең болады?


A) 2,333
B) 3
C) 0
D) 2
E) 1,3

240. С++ тілінде % операциясы қандай сандарға қолданылады?


A) бүтін сандарға
B) нақты сандарға
C) символдыққа
D) кез-келген типке
E) жолдық

241. С++ тілінде pow(x,y); стандарт функциясы қай файлда анықталған?


A) math.h
B) conio.h
C) iostream.h
D) stdlib.h
E) stdio.h

242. С++ тілінде cout<< sqrt(pow(5,4)); нәтижесі нешеге тең болады?


A) 25
B) 625
C) 20
D) 15
E) 35

243. С++ тілінде қабырғасы берілген квадраттың ауданын есептеу фрагментінің дұрысын тап:


A) int a, s; main () { cin>>a; s = a*а; }
B) int a, s;{ main () cin >> a; s=pow (a,3);}
C) int a, s; main () { cin <D) int a, s; { main () cin <E) int a, s; { main () cout <

244. С++ тілінде инкремент унарлық операциясын көрсет:


A) + +
B) - =
C) - -
D) + =
E) /=

245. С++ тілінде y=(х=3, 5*х) нәтижесінде не шығады?


A) х=3; у=15;
B) у=15;
C) х=3;
D) х=3; у=5;
E) х=5; у=3;

246. С++ тіліндегі lgx ондық логарифмнің жазылуы:


A) log10(x)
B) lg(x)
C) log (10x)
D) ln (x)
E) log(10x)

247. С++ тілінде инкремент және декремент операциялары неге қолданылады?


A) айнымалыға
B) тұрақтыға
C) өрнекке
D) символға
E) лексема

248. С++ тілінде бастапқыда х=2 болса, х*=(х+1) нәтижесінде х-тің мәні неге тең болады?


A) 6
B) 5
C) 3
D) 0
E) 1

249. С++ тілінде long int типті бүтін аргументтің абсолют шамасын қай функция қайтарады?


A) fabs (x)
B) labs (x)
C) abs (x)
D) ондай стандарт функция жоқ
E) gabs (x)

250. С++ тілінде х-ті квадраттаудың дұрыс вариантын көрсет:


A) pow (x,2)
B) sqr (x)
C) sqrt (x)
D) x^2
E) pow (x,3)

251. C++ тіліндегі cin және cout функциясын қосу үшін қажет директива:


A) < iostream>
B)
C)
D)
E)

252. Си тілі. Нәтиже экспоненциальды формада шығу үшін қажет спецификатор:


A) %e
B) %u
C) %f
D) %d
E) %i

253. Си тілі. double типінің спецификаторы:


A) %e
B) %u
C) %f
D) %d
E) %i

254. Си тілі. float типінің спецификаторы:


A) %f
B) %u
C) %e
D) %d
E) %i

255. Си тілі. \f басқарушы символы нені білдіреді?


A) келесі бетке өтеді
B) курсорды жаңа жолға көшіреді
C) бір позицияға кері қайтарады
D) мұндай басқару символы жоқ
E) бір позицияға алға қайтарады

256. Си тілі. %е спецификаторы қандай санды шығаруда қолданылады?


A) жылжымалы нүктелі нақты санды
B) символды
C) нақты санды
D) таңбасыз бүтін санды
E) таңбалы бүтін санды

257. С++-те сout<< операторындағы \v басқару символы не атқарады?


A) вертикаль табуляция
B) жаңа жолға өту
C) горизонталь табуляция
D) сигнал - дыбыс
E) жаңа жолға көшу

258. С++ тілі. Енгізу-шығару командасын қолдану үшін қосылатын директива:


A) < iostream>
B)
C)
D)
E)

259. Шығару операторының функциялары:


A) cout<< ; puts();
B) cout << ;cin>>;
C) puts (); cin YY ;
D) print();
E) scanf();

260. Си++ тіліндегі енгізу операторы:


A) cin>>x
B) cout<C) cout>> x
D) cin<E) scanf

261case қызметші сөзі нені анықтайды


A) таңдау операторының вариантын
B) таңдау операторын
C) программадағы таңбаны
D) шартты операторды
E) таңдау вариантын

262. return операторының мәні:


A) функциядан қайтару
B) жалғастыру
C) өту
D) үзіліс
E) көшу

263. Айырып -қосқыштағы default операторы нені білдіреді?


A) әйтпесе
B) шығу
C) жалғастыру
D) таңдау
E) тексеру

264.Келесі программа нені орындайды? {int a=5,b=3, c; {c=a; a=b; b=c;} cout<
A) екі санды алмастырады
B) min және max табады
C) 2 санды салыстырады
D) өсуі бойынша реттейді
E) кемуі бойынша реттейді

265. a=0 және b≠0 шарттарының дұрыс жазылуы:


A) if ((a==0) && (b!=0))
B) if (a=0) && (b<=0)
C) if (a= =0) || (b!=0)
D) if (a= =0 & b!=0)
E) if (a= =0 & b=0)

266. Берілген нүктенің үшінші координаталық жазықтықта жататындығының дұрыс шартын табыңдар:


A) if (х<0 && у<0)
B) if х<0 && у<0
C) if (х>=0 && у>=0)
D) if (х >=0) || (у >=0)
E) if (х <=0) || (у >=0)
267. Берілген нүктенің төртінші координаталық жазықтықта жататындығының шартын жазыңдар:
A) if (х>0 && у<0 )
B) if х<0 && у<0
C) if (х>=0 && у>=0)
D) if (х >=0) || (у >=0)
E) if (х <=0) || (у >=0)

268. а және b екі санның үлкенін және кішісін табудың дұрыс вариантын таңда:


A) if (а>b) {maх =а; min=b;} else {maх=b; min=а;}
B) if (а>b) then {maх =а; min=b;} else {maх =b; min=а;}
C) if а>b maх =а; min=b; else maх =b; min=а;
D) if а>b {maх =а; min=b;}else {maх =b; min=а;}
E) if а>b {maх =b; min=a;}else {maх =b; min=а;}

269. Шартты оператордың жазылуының толық және дұрыс жазылуы:


A) if (шарт) оператор1; else оператор2;
B) if (шарт) then оператор1; else оператор2;
C) if (шарт) оператор;
D) if шарт оператор1 else оператор2;
E) if шарт оператор1 else шарт;

270. getch(); операторы не орындайды?


A) кез келген перне басылуын күтеді
B) деректі енгізеді
C) экранды тазартады
D) деректі шығарады
E) экранды тоқтатады

271.Шартты алдын- ала тексеру циклінің жазылуы:


A) while (шарт) оператор
B) do операторлар while (шарт)
C) for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам)
D) for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам);
E) for (бастапқы мән; қадам);

272. Шартты соңынан тексеру циклінің жазылуы:


A) do операторлар while (шарт)
B) while (шарт) оператор
C) for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам)
D) for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам);
E) for (бастапқы мән; қадам);

273. параметрлі циклдің жазылуы:


A) for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам)
B) while (шарт) оператор
C) do операторлар while (шарт)
D) for (бастапқы мән;соңғы мән; қадам);
E) for (бастапқы мән; қадам);

274. С++ тілінде цикл операторының неше типі бар?


A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
E) 5

275. С++ тілі. getch() процедурасы қай тақырыптық файлда анықталған?


A) conio.h
B) bios.h
C) stdlib.h
D) iostream.h
E) string.h

276. Символдық айнымалыларға әрекеттер жасау үшін қосылатын тақырыптық файл:


A) string.h
B) stdlib.h
C) iostream.h
D) conio.h
E) math.h

277. С++ тілінде «шындық» қандай санға сәйкес келеді?


A) бірге
B) Оң кез- келген санға
C) Нөлге
D) Теріс санға
E) false

278. С++ тілінде «жалған» қандай санға сәйкес келеді?


A) Нөлге
B) Оң кез- келген санға
C) бірге
D) Теріс санға
E) true

279. С++ тілі. сhar типінің түрлендіру спецификаторы


A) %с
B) %ld
C) %s
D) %f
E) %e

280. С++ тілі. \n басқару символы


A) Жаңа жолға өту
B) Келесі бетке өту
C) Горизонталь табуляция
D) символын n рет жазу
E) беттің соңына өту

281. С++ тілі. Меншіктеу операциясының жалпы түрі


A) Айнымалы аты=өрнек
B) типі=өрнек
C) Айнымалы аты= =өрнек
D) Айнымалы аты:=өрнек
E) Айнымалы аты:==өрнек

282. Натурал логарифм С++ тілінде қалай жазылады?


A) log(x)
B) Xlog
C) Logx
D) Log10
E) Log(10)

283. Ұзын бүтін санның жазылуын көрсет:


А) 361327<
B) 1,23.456Е4
C) 125
D) 257Н
E) 125.2

284. Лексем қарапайым конструкция түрлері нешеге бөлінеді?


А) 3
В) 2
С) 4
D) 5
E) 6

285. С++ тіліндегі обьектілер нешеге бөлінеді?


А) 2
B) 5
C) 4
D) 6
E) 1

286. Обьектінің қасиетін не көрсетеді?


А) хабарлау
B) анықтама
C) шамалар
D) айнымалы
E) тұрақты

287. Программалау процесі неше кезеңге бөлінеді:


А) 3
B) 4
C) 2
D) 5
E) 1
288. Қайталану құрылымын белгіле:
А) for, while, repeat
B) if, case
C) repeat
D) goto
E) until

289. Бағдарламаның кез келген нүктесіне көшу операторы қолданылмайды. Ол қай оператор


А) goto
B) switch
C) break
D) for
E) case

290. С++ тілінің базалық жабдықтары?


A) символдар, сөздер, сөз тіркестері және сөйлемдер
B) комментарийлер
C) тіл құрамы,тіл алфавиті комментарийлер
D) сөздер, сөз тіркестері
E) лексема, символдар

291. С++ тілінде қай типтер базалық болып табылады?


A) char, int, float,double
B) char,long int, long double, float
C) char, unsigned int, float,double
D) char,enum, long, int
E) char,enum, long

292. С++ тілінде математикалық функцияны іске қосу үшін қолданылатын препроцессорлық директива:


A) #include
B) #include
C) #include
D) #include
E) #include
293. С++ тілінде { float x=60,y; y=atan(x*3.14/180); cout KK y;} программасы нені есептейді?
A) арктангенсті
B) тангенсті
C) арккотангенсті
D) котангенсті
E) арксинусті

294. С++ тілінде asin(x) функциясы нені есептейді?


A) арксинус
B) ондай функция анықталмаған
C) синус
D) гиперболалық синус
E) котангенсті

295. Төмендегі программалардың қайсысында цикл қолданылады?


A) екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін табу
B) екі санның арифметикалық ортасын табу
C) екі санның геометриялық ортасын табу
D) екі санның ең үлкенін табу
E) екі санның кішісін табу

296. Программаның орындалу нәтижесінде k-ның мәні неге тең болады? k=0; for х=1; x<=10; x++) if (x % 9= =0) k++;)


A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

297. Экранды тазарту функциясын қолдану үшін қосылатын тақырыптық файл:


A)
B)
C)
D)
E)

298. С++ тілінде != пернелер комбинациясы нені білдіреді?


A) тең емес
B) жолдың басы
C) ескерту
D) жолдың соңы
E) тоқтату

299. С++ тілінде = = пернелер комбинациясы нені білдіреді?


A) тең
B) жоларалық интервал
C) екі теңдік белгісі
D) жолдың басы немесе соңы
E) кіші не тең

300. Қатынас операцияcын көрсетіңіз


A) артық
B) емес
C) және
D) немесе
E) егер


беттен бет


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет