Тәуелсіз Қазақстан: бейбітшіліқтің, келісімнің және жасампаздықтың 20 жылы Независимый Казахстан: 20 лет мира, согласия и созиданияДата04.11.2016
өлшемі64,95 Kb.
#246
түріКнига
 • Бейбітшіліқ
 • Тәуелсіз Қазақстан: бейбітшіліқтің, келісімнің және жасампаздықтың 20 жылы Независимый Казахстан: 20 лет мира, согласия и созидания
 • Тәуелсіздік – тәңірдің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Біз бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Жиырма жыл ішінде елдің әл-ауқатын көтеріп, төл мәдениетіміз бен мемлекеттік тілді жаңғырту ісінде қыруар жұмыстар жасадық. Елімізді білім, ғылым, денсаулық, спорт салалары айрықша даму үстінде.
 • Н. Ә. Назарбаев
 • 28 қаңтар, 2011 ж., Ақорда

1 декабря в соответствии с постановлением Верховного Совета Казахской ССР от 16 октября 1991 года состоялись выборы Президента Казахской ССР. В результате выборов за Н. А. Назарбаева проголосовало 8 681 276 избирателей, или 98,78 процента от числа принявших участие в голосовании.

 • 1991

Жигалов К., Султанов Б. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: хроника деятельности (1 декабря 1991-31 мая 1993) [Текст] / К. Жигалов, Б. Султанов; фото И. Будневича, А. Устиненко. – Алматы: Жалын, 1993.-288 с.

 • Книга охватывает первые полтора года деятельности Н. А. Назарбаева после его всенародного избрания Президентом Республики Казахстан. В ней опубликованы выдержки из выступлений, статей и интервью Нурсултана Назарбаева.
 • Олжай Қ. Президент пырағы: репортаждар кітабы [Мәтін] / Қ. Олжай. - Алматы: Атамұра, 1994. - 208 бет+32 бет жапсырма.
 • Халықаралық журналистер конфедерациясы сыйлығының лауреаты, Әлихан Бекейханов атындағы сыйлығының Қайнар Олжайдың “Президент пырағы” атты бұл кітабы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1991-1993-жылдапдағы ресми сапарларының репортаждарынан тұрады.
 • Әлімқұлов Қ., Қасымбеков М. “Нұрсултан деп ат қойдым...” [Мәтін] / Қ. Әлімқұлов,
 • М. Қасымбеков. - Алматы: Өнер, 1997. - 272 бет.
 • Қітапқа Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішүлы Назарбаевтың құрметіне балаларының атын Елбасының есімімен атаған азаматтардың жүрекжарды лебіздері мен ой-пікірлері арқау болған.

В

 • Қасымбеков М. Елін сүйген, елі сүйген Елбасы [Мәтін] / М. Қасымбеков. -Астана: Елорда, 2005. - 200 бет+2 б.т. жапсырма
 • Жекелеген сұхбаттар мен очерктерден тұратын бұл кітапта Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаевтың елімізді басқаруда атқарған ұлан-ғайыр істері, саясаткер, адам және азамат ретіндегі кейбір қырлары сөз болады.

Бекниязов Т. Тұңғыш Президент: өлеңдер мен поэма [Мәтін] /

 • Бекниязов Т. Тұңғыш Президент: өлеңдер мен поэма [Мәтін] /
 • Т. Бекниязов. - Алматы: Қазақ университеті, 2006. - 262 бет.
 • Т. Бекниязовтың бұл жинағында өлеңдері мен поэмасы берілген. Ақынның тәуелсіз еліміз туралы ой-толғамдары мен Елбасыға арнагған көлемді туындысында замана және ұлтымыздың жарқын болашағына деген зор сеніммен жыр тербелген.
 • Видова О. Нурсултан Назарбаев: Портрет человека и политика [Текст] / О. Видова. – Алматы: Білім, 1998. – 320 с.
 • Становление личности.
 • Восхождение на политический олимп.
 • Нурсултан Назарбаев и Динмухамед Кунаев.
 • На вершине политического олимпа.
 • Нурсултан Назарбаев в 1991 году.
 • Распад СССР.
 • Первый Президент суверенного Казахстана.
 • Президент, парламент, правительство.
 • Нурсултан Назарбаев в 1997 году.
 • Феномен Назарбаева.
 • Сааданбеков Ж. Нурсултан Назарбаев. Законы лидерства: научно-популярное издание [Текст] /
 • Ж. Сааданбеков. – Астана: “Күлтегін”, 2005. – 608 с.
 • Книга известного кыргызского политика, ученого и дипломата Жумагула Сааданбекова уникальна тем, что автор не замыкается на жизнеописании Первого Президента Казахстана, а через его интеллектуально-мировоззренческую эволюцию раскрывает ценный исторический опыт социальной, политической и экономической модернизации Казахстана, ставшего сегодная региональным лидером в Содружестве Независимых Государств.
 • Н. Назарбаев - основатель казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия [Текст] / под общ. ред. Ж. А. Алиева. – Алматы:Жеті жарғы, 2005. – 212 с.
 • Авторы настоящего издания обосновано подчёркивают правильность позиции Н. А. Назарбаева в том, что экономический успех во многом зависит от согласия в обществе. Созданная по инициативе Главы государства Ассамблеи народов Казахстана стала общественным институтом, сыгравшим в государстве ключевую роль в сохранении гражданского мира и общественного согласия.
 • Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев: очерки-размышления [Текст] / Д. Валовой.-М.: Мол. Гвардия, 1993.-191 с.
 • В книге проходит целая галерея действующих лиц и исполнителей – от Сталина до Ельцина. Но главный герой очерков-размышлений Нурсултан Назарбаев, крупный государственный и политический деятель-созидатель, активный поборник укрепления содружества народов, завоеванного многовековой историей.
 • Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев: логика перемен [Текст] / Е. Ертысбаев. - Алматы: Елорда, 2001.-576 с.
 • В книге известного политика и ученого прослеживается жизненная и политическая биография выдающегося государственного деятеля – первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В центре – личность Н. Назарбаева и объективный анализ современной казахстанской истории.
 • Нұрсұлтан Назарбаев:
 • Бейбітшілік және қоғамдық келісім идеясы [Мәтін] / Е. Л. Тоғжанов, Ә. Ә. Әбдәкімов, Н. П. Калашникова, В. Г. Коченов, С. В. Селиверстов, Н. Ж. Шәймерденова, Ғ. Төлеғұл - Астана: “Ақарман-медиа”, 2010. – 254 бет.
 • Ұжымдық монография оқырманға Қазақстан Республикасы Президентінің – Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының Ассамблея сессияларында сөйлеген сөздерінде көрініс тапқан бейбітшілік пен қоғамдық келісім идеясы қалыптасуының және даму эволюциясының әдәснамасын ұсынады. Еңбекте ғылыми тұрғыдан этносаралық қатынастар саласының жаңғыруына, қоғамдық келісімді қалыптастыру кезеңдеоіне талдау жасалған.

Идеи мира и общественного согласия, которые Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев поставил во главу политики государства с первых дней Независимости, стали главными факторами стабильности в обществе и достижения благосостояния народа.

 • Идеи мира и общественного согласия, которые Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев поставил во главу политики государства с первых дней Независимости, стали главными факторами стабильности в обществе и достижения благосостояния народа.
 • Заявление Совета Ассамблеи народа Казахстана
 • Астана, 2 июля, 2010 г.

Касымбеков М. Б. Институт президенства как инструмент политической модернизации [Текст] / М.Б. Касымбеков. – Астана; 2002№ - 280 с.

 • Касымбеков М. Б. Институт президенства как инструмент политической модернизации [Текст] / М.Б. Касымбеков. – Астана; 2002№ - 280 с.
 • В монографии рассматривается политический феномен института президенства. На основе обширного материала автор исследует роль и место Президента Н. А. Назарбаева в процессе обретения Казахстаном независимости, его выдающийся вклад в строительство новой государственности, осуществление коренных преобразований общества и формирования нового образа жизни.

Литература о жизни и деятельности Первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаеве: Ақ тілектер ағыны [Мәтін]: ҚР Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 60 жасқа толуына байланысты келіп түскен құттықтаулар. - Астана: Елорда, 2000. - 326 б.: (Басы және тақырып қаз., орыс. тіл.). Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы: 1991 жыл [Мәтін]. Т. 1: хроника, оқиғалар, айғақтар / құраст.: Г. Тәңірбергенова, Қ. Қалилаханова, Б. Имансерікова. - Астана: Күлтегін, 2008. - 312 б. Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы: 1992 жыл [Мәтін]. Т. 2: хроника, оқиғалар, айғақтар / құраст.: Г. Тәңірбергенова, Қ. Қалилаханова, Б. Имансерікова. - Астана: Күлтегін, 2009. - 272 Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы: 1992 жыл [Мәтін]. Т. 3: хроника, оқиғалар, айғақтар. - Астана: Күлтегін, 2009. - 304 б. Қасымбеков, М. Елін сүйген, елі сүйген елбасы [Мәтін] / М. Қасымбеков. - Астана: Елорда, 2005. - 200 б. Ңұрсұлтан Назарбаев: Бейбітшілік және қоғамдық келісім идеясы [Мәтін] / Е. Л. Тоғжанов, Ә. Ә. Әбдәкімов, Н. П. Калашникова, В. Г. Коченов. - Астана: Ақарман-медиа, 2010. Валовой, Д. Кремлёвский тупик и Назарбаев [Текст]: очерки - размышления / Д. Валовой. - М.: Мол. гвардия, 1993. - 191с. Видова, О. Нурсултан Назарбаев [Текст]: Портрет человека и политика / О. Видова. - Алматы: Білім, 1998. - 319 с., [12] л. фотоил. Видова, О. Нурсултан Назарбаев [Текст]: Портрет человека и политика / О. Видова. - 2-е изд., доп. - М.: Дрофа, 2003. - 430 с.: ил. Ертысбаев, Е. Казахстан и Назарбаев [Текст]: логика перемен / Е. Ертысбаев. - Астана: Елорда, 2001. - 575 с. Жигалов, К. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев [Текст]: хроника деятельности (1.12.1991 - 31. 05.1993 г.) / К. Жигалов, Б. Султанов. - Алматы: Жалын, 1993. - 288 с. Н. Назарбаев - основатель казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия [Текст] / под ред. Ж. А. Алиева. - Алматы: Жеті жарғы, 2005. - 212 с. Нурсултан Назарбаев: без правых и левых [Текст].- М: Мол. гвардия, 1991.- 254 с. Сааданбеков, Ж. С. Нурсултан Назарбаев. Законы лидерства/ Ж.С. Сааданбеков. - Астана: Күлтегін, 2005. - 601 с. Токаев, К. Свет и тень/ К. Токаев. - Астана, 2007. - 576 с. Шепель В. Н. Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: Хроника для деятельности [Текст] / В. Н. Шепель, М.Б Касымбеков. - Астана: Елорда, 2002. - 486 с.

 • Труды Н. А. Назарбаева.
 • Елбасы жолдады - елі қолдады [Мәтін]. Т. 1 / құраст.: Г. Тәңірбергенова, Қ. Қалилиханова, Б. Имансерікова. - Астана: Күлтегін, 2008.- 312 б.
 • Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан [Мәтін]: Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. - Астана, 2007. - 70 б.
 • Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаевтың білім және ғылым туралы сөйлеген сөздерінің жинағы [Мәтін] / ҚРБ ж ҒМ. - Астана, 2007.
 • Назарбаев, Н. Ә. Бейбітшілік кіндігі [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев. - Астана: Елорда, 2001. - 302 б .: [1]б. фотосуретті.
 • Назарбаев, Н. Ә. Ғасырлар тоғысында [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев. - Алматы: Атамұра, 2003. - 254 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Ғасырлар тоғысында [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев.- Алматы: Өнер, 1996.- 272 б.: 64 б. фотосуретті.
 • Назарбаев, Н. Ә. Дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға [Мәтін] = Через кризис к обновлению и развитию: Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы / Н. Ә. Назарбаев.- Астана: Қазақ энциклопедиясы, 2009.- 56 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Еуразия жүрегінде [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев.- Астана: Атамұра, 2005. - 192 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Қазақстан-2030. Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы [Мәтін]: Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы: Білім, 2001. - 94 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы [Мәтін]: Ел Перезидентінің Қазақстан халқына Жолдауы / Н. Ә. Назарбаев.- Алматы: Білім, 1998.- 236б.: (басы және тексті қаз., орыс., англ.тіл.). .
 • Назарбаев, Н. Ә. Қазақстан-Ресей қатынастары [Мәтін]: баяндамалар, сөйленген сөздер, мақалалар, сұхбаттар 1991-1998жж. / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы: Қазақстан, 1999. - 336 б.: 31 б. ил.
 • Назарбаев, Н. Ә. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауының негізгі ережелерін түсіндіру бойынша әдістемелік құрал [Мәтін] = Методическое пособие по разъяснению основных положений Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана "Через кризис к обновлению и развитию" от 6 марта 2009 года. / Н.Ә. Назарбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2009. - 164 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Қазақстан тәуелсіздігі тарих тағылымдары және қазіргізаман [Мәтін]: Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 5 жыл. арналған салтанатты жиналыста жасалған баяндама / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы: Қазақстан, 1997. - 128 б.: (қаз., орыс.тіл.).
 • Назарбаев, Н. Ә. Қазақстан халқының Азаматтық тандауы-тарихи зерде, ұлттық татулық және демократиялық реформалар [Мәтін]: Қазақстан халықтары ассамблеясының 4 сессиясындағы баяндама. Ақмола, 1997, 06.06. / Н.Ә. Назарбаев. - Алматы: Қазақстан, 1997. - 72 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Қазақстан халықтарының Ассамблеясы 10 жыл = 10 лет. Ассамблея народов Казахстана / Н.Ә. Назарбаев. - Астана: Елорда, 2005. - 440 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Қазақстанның егемінді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы [Мәтін] / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы: РГЖИ, Дәуір, 1992. - 56 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Қалың елім қазағым [Мәтін] / Н. Ә. Назарбаев, С. Балғабаев, Ж. Қасымбеков. - Алматы: Өнер, 1998. - 306 б.: 16 б. фотосуретті.
 • Назарбаев, Н. Ә. Нық Сеніммен Болашаққа [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев. - Астана, 2000. - 262 б.: (қаз., орыс.тіл.).
 • Назарбаев, Н. Ә. Реформаларды түбегейлендіру, жалпыұлттық келісім арқылы - Жанарған Қазақстанға [Мәтін] / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы: Қазақстан, 1994. - 64 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Сындарлы он жыл [Мәтін] / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы: Атамұра, 2003. - 240 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Тарих толқынында [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев. - Алматы: Атамұра, 1999. - 294 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Тарих толқынында [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев. - Алматы: Атамұра, 2003. - 286 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Тәуелсіздігіміздің бес жылы [Мәтін]: ҚР Президентінің баяндамаларынан, сөйлеген сөздері мен мақалаларынан / Н.Ә. Назарбаев.- Алматы: Қазақстан, 1996.- 639 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Тәуелсіздік белестері [Мәтін] / Н.Ә. Назарбаев. - Алматы: Атамұра, 2003. - 335 б.
 • Назарбаев, Н. Елмен сырласу [Мәтін]. Т. 1: сөздер, сұхбаттар / Н Назарбаев; құраст.: Г. Тәңірбергенова,
 • Қ. Қалилаханова, Б. Имансерікова.- Астана: Күлтегін, 2008.- 280 б.
 • Назарбаев, Н. Елмен сырласу [Мәтін]. Т. 2: сөздер, сұхбаттар / Н. Назарбаев.- Астана: Күлтегін, 2009.- 256 б.
 • Назарбаев, Н. Елмен сырласу [Мәтін]. Т. 3: сөздер, сұхбаттар / Н. Назарбаев.- Астана: Күлтегін, 2009.- 336 б.
 • Назарбаев, Н. Елмен сырласу [Мәтін]. Т. 5: сөздер, сұхбаттар / Н. Назарбаев.- Астана: Күлтегін, 2009.- 288 б.
 • Назарбаев, Н. Елмен сырласу [Мәтін]. Т. 6: сөздер, сұхбаттар / Н. Назарбаев.- Астана: Күлтегін, 2009.- 200 б.
 • Назарбаев, Н. Қазақстан жолы [Мәтін] / Н. Назарбаев.- Астана, 2007.
 • Назарбаев, Н. А. В потоке истории [Текст] / Н. А. Назарбаев.- Алматы: Атамұра, 2003.- 288 с.
 • Назарбаев, Н. А. В потоке истории [Текст] / Н. А. Назарбаев.- Алматы: Атамұра, 1999.- 295 с.
 • Назарбаев Н. А. В сердце Евразии [Текст] / Н. А. Назарбаев.- Астана: Атамұра, 2005.- 192 с.: ил.
 • Назарбаев, Н. А. Десять лет, равные столетию [Текст]: выступления Н. Назарбаева на Торжественном собрании, посвящённом 10-летию независимости РК / Н. А. Назарбаев.- Алматы: Атамұра, 2001.- 80 с.: фот.
 • Назарбаев, Н. А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы 1994 - 1997 [Текст] / Н. А. Назарбаев.- М.: Фонд содействия развитию социальных и политических наук, 1997.- 480 с.: 12 л. ил.
 • Назарбаев, Н. А. Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана [Текст] / Н. А. Назарбаев.- Алматы: Казакстан - XXI век, 1993.- 32 с.
 • Назарбаев, Н. А. К обновлённому Казахстану через углубление реформ, общенациональное согласие [Текст] / Н. А. Назарбаев.- Алматы: Казахстан, 1994.- 62 с.

Назарбаев, Н. А. Казахстанский путь [Текст] / Н.А. Назарбаев. - Караганда: Арко, 2000. - 372 с.

 • Назарбаев, Н. А. Казахстанский путь [Текст] / Н.А. Назарбаев. - Караганда: Арко, 2000. - 372 с.
 • Назарбаев, Н. А. Критическое десятилетие [Текст] / Н. А. Назарбаев. - Алматы: Атамұра, 2003.- 237 с.: ил.
 • Назарбаев, Н. А. На пороге XXI века [Текст] / Н. А. Назарбаев. - Алматы: Атамұра, 2003. - 255 с.: ил.
 • Назарбаев, Н. А. На пороге XXI века [Текст] / Н. А. Назарбаев.- Алматы: Онер, 1996.- 288 с.: ил.
 • Назарбаев, Н. А. Стратегия независимости [Текст] / Н. А. Назарбаев.- Алматы: Атамұра, 2003.- 310 с.
 • Назарбаев, Н. А. Эпицентр мира [Текст] / Н. А. Назарбаев.- Астана: Елорда, 2001.- 294 с.
 • Назарбаев, Н. Пять лет независимости [Текст]: доклады, выступления, статьи / Н. Назарбаев.- Алматы: Казахстан,
 • 1996.- 624 с.
 • 16 желтоқсан
 • ҚР Жоғары Кенесінің жетінші сессиясында “Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Тәуелсіздігі түралы” Коституциялық Заңы қабылданды.
 • 16 декабря
 • Президент Республики Казахстан
 • Н. А. Назарбаев подписал конституционный Закон
 • “О государственной Независимости Республики Казахстан”
 • 1991
 • 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні деп жарияланды.
 • 7 мая объявлен
 • Днём
 • защитника Отечества
 • 1992

 • 4 маусым Парламент отырысында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері – Туы, Елтаңбасы, Әнұраны қабылданды.
 • 4 июня Глава государства подписал законы
 • “О Государственном флаге РК”, “О Государственном гербе РК”, “О музыкальной редакции Государственного гимна РК”.
 • 1992

Каирбеков Б.Г., Каиргали Ш.Н., Назарбаева А.Н. Государственные символы Республики Казахстан [Текст] / Б.Г Каирбеков, Ш.Н. Каиргали, А.Н. Назарбаев. – Алматы: Центр обучения и социальных технологий, 1997. – 40 с.

 • Сағынтаев Ы, Сағынтаева З. Қазақстан Республикасының рәміздері: оқу құралы [Мәтін] / Ы. Сағынтаев,
 • З. Сағынтаева. – Алматы: Санат, 1998. – 96 бет.
 • Шаймерденов Е. Ш. Елтаным [Мәтін] / Е. Ш. Шаймерденов. – Алматы: Экономика, 2005. – 304 бет.
 • 28 қаңтар Егемен Қазақстанның тұңғыш Конституциясы қабылданды.
 • 28 января на девятой сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва принята первая Конституция суверенного Казахстана
 • 1993

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады: оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары Қазақстан Республикасының Конституциясынаң

 • Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы Из Конституции Республики Казахстан

12 қараша ҚР Президентінің “Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы” жарлығы шықты.

 • 12 ноября принят Указ президента РК № 1399 “О введении национальной валюты Республики Казахстан”. Дата 15 ноября объявлена Днем национальной валюты.
 • 10 лет тенге [Текст] / гл. ред. Г. З. Айманбетова. – Алматы, 2003. – 70 с.
 • 1993

1 наурыз Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылды.

 • 1 марта, в соответствии с указом президента Республики Казахстан создана Ассамблея народов Казахстана. 24 марта в Алматы начала свою работу первая сессия Асамблеи народов Казахстана. С докладом “За мир и согласие в нашем доме” выступил
 • Н. А. Назарбаев
 • Ортақ үйімізде татулық пен келісім болсын = За мир и согласие в нашем общем доме: материалы первой Ассамблеи народов Казахстана [Текст] / Алматы: “Казахстан”, 1995. – 160 с.
 • В книге представлены материалы первой Ассамблеи народов Казахстана – доклад Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, выступления делегатов Ассамблеи, заключительное слово Президента и его ответы на вопросы, Обращение Ассамблеи к гражданам республики и резолюция Ассамблеи о референдуме.
 • 1995

Қазақстандағы барлық ұлттар өкілдерінің бір кісінің баласындай, бір қолдың саласындай күш біріктіруіне мүдделіміз.

 • Каждый гражданин нашей страны обязан всей душой осознать свою грандиозную историческую отвественность в сохранении единства нашей земли, нашего народа, в сбережении межнационального мира и согласия. Н. А. Назарбаев

30 тамыз Республикалық референдум арқылы еліміздің Конституциясы қабылданды. Референдум арқылы дауыс беруге 8 миллионнан астам азамат қатысып, жаңа Конституцияны жақтал 7 млн. 210 мын адам (89,1 пайыз) дауыс берді.

 • 30 августа в Республике Казахстан состоялся референдум по принятию Конституции Республики Казахстан.
 • Қазақстан Республикасының Конституциясы [Мәтін] . – Астана: Елорда, 2008. – 56 б.
 • 1995

20 қазан ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың “Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының астанасы етіп жариялау туралы” Жарлығы шықты.

 • 20 октября Президент Казахстана Н. А. Назарбаев подписал указ об объявлении с 10 декабря новой столицей страны города Акмолы.
 • Акмола: энциклопедия [Текст] / гл. ред. Р. Н. Нургалиев. – Алматы: Атамура, 1995. – 400 с.
 • Касымбаев Ж. К., Агубаев Н. Ж. История Акмолы: XIX - начало XX века: исследования, источники, комментарии [Текст] / Ж. К. Касымбаев, Н. Ж. Агубаев. – Алматы: Жеті жарғы, 1998. – 176 с.
 • 1997

6 мамыр Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың “ҚР астанасы – Ақмола қаласының ҚР астанасы – Астана қаласы деп қайта атау туралы” Жарлығы шықты.

 • 6 мая Указом № 3941 президента Республики Казахстан Н. Назарбаева город Акмола переименован в город Астану.
 • 1998

Назарбаев Н. Еуразия жүрегінде [Мәтін] / Н. Назарбаев. – Алматы: Атамұра, 2005. - 192 б.

 • Назарбаев Н. В сердце Евразии [Текст] / Н. Назарбаев. – Алматы: Атамұра, 2005. – 192 с.
 • Кабульдинов З. Е. История Астаны [Текст] / З. Е. Кабульдинов. – Астана, 2008. – 200 с.
 • Астана: история столицы и края XIV – XIX вв. [Текст] / сост. Смайыл Алдан. – Астана: Фолиант, 2006. - 292 с.

...Ерке Есіл жағасында бой көтерген, ерекше сәулеттік ландшафты бар, бірегей мүсіндік нышандары сап түзеген, жоғары технологиялы болашаққа ұмтылған, өзгені сыйлап, өзінің жаңа астанасы мен өз елін шексіз мақтаныш тұтанын көп ұлтты және көп дінді халқы бар әсем де мейірлі астанамыз, міне осындай қала. Н. Назарбаев

 • 10 қантар ҚР Президентін сайлау болды. Тұнғыш рет баламалы негізде демократиялық үрдіспен өткен бұл сайлауда Қазақстан Республикасының Президенті болып Н. Ә. Назарбаев қайта сайланды.
 • 10 января 1999 года на альтернативной основе
 • Н. А. Назарбаев вновь избран Президентом Республики Казахстан на семилетний срок.
 • 1999
 • 13 января в отеле Hayatt Regent состоялась презентация книги Нурсултана Назарбаева “Тарих толқында” – “В потоке истории”, посвященной истории Казахстана.
 • Назарбаев Н. Тарих толқында [Мәтін] / Н. Назарбаев. – Алматы: Атамұра, 1999. – 296 бет.
 • Назарбаев Н. В потоке истории [Текст] / Н. Назарбаев. – Алматы: Атамұра, 1999. – 296 с.
 • 1999
 • 1 марта создана Республиканская партия “Отан” (в нее объединились Демократическая партия, партия “Народное единство Казахстана”, Либеральное движение Казахстана и движение “За Казахстан-2030”).
 • 1999
 • 10 қазан Астанда Кеден одағының қатысушы мемлекеттері басшылары Еуразиялық Экономикалық Қазымдастықты (ЕурАзЭҚ) қуру туралы мәлімдеме және шартқа қол қайды.
 • 10 октября в Астане главы государств-участников Таможенного союза подписали Заявление и договор об учреждении
 • Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).
 • 2000
 • Мансұров, Т. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық: нақты интеграцияның 10 жылдық белесі / Т. Мансұров // Егемен Қазақстан.- 2010.- 1 қазан (№ 398-401).- 1, 7 б.
 • 2000 [Мәтін]: тәуелсіздік шежіресі // Дала мен қала.- 2011.- 27 маусым (№ 25).- 6-7 б.
 • Бакаев, А. Постсоветское пространство: геополитические тенденции и проблемы / А. Бакаев // Мысль.- 2007.- № 1.- С. 10 - 16.
 • Бекмагамбетов, М. Концепция формирования единого транспортного пространства ЕврАзЭС [Текст] / М. Бекмагамбетов // Мысль.- 2010.- № 8.- С. 44 - 50.
 • Джиенбаев, Р. ЕврАзЭС - уроки большой игры [Текст] / Р. Джиенбаев; беседу вел Ю. Барсуков // Мысль.- 2008.- № 6.- С. 66 - 70.
 • Джиенбаев, Р. Интеграция - процесс долгий, но неизбежный... / Р. Джиенбаев; беседу вел Ю. Барсуков // Мысль.- 2006.- № 11 - 12.- С. 60 - 64.
 • Донских, А. ЕврАзЭС: технология общего рынка / А. Донских // Казахстанская правда.- 2006.- № 259. - 2 декабря.- С. 2.
 • Искандаров, А. Проблемы трудовой миграции / А. Искандаров // Мысль.- 2007.- № 5.- С. 2 - 7.
 • Казанцева, О. Добрососедства созидательный ресурс / О. Казанцева // Казахстанская правда.- 2007. - 27 апреля (№ 63).- С. 2.
 • Касымбеков, М. Рабочий график Президента / М. Касымбеков // Казахстанская правда.- 2007. - 11 января (№5).- С. 3.
 • Касымбеков, М. Рабочий график Президента: основные итоги 2008 года / М. Касымбеков // Казахстанская правда.- 2009. - 13 января (№ 7).- С. 1 - 3.
 • Кошанов, А. Казахстан в системе ЕврАзЭС и императивы глобализации / А. Кошанов // Саясат.- 2003.- № 11.- С. 35 - 41.
 • Курятов, В. Три вектора интеграции: [саммит стран СНГ и ЕврАзЭС] / В. Курятов // Казахстанская правда.- 2008. - 11 октября (№ 223).- С. 1.
 • 2010
 • 12 желтоқсан – Астанда ЕҚЫҰ саммиті
 • 12 декабря – саммит ОБСЕ в Астане

Бұқарқызы, Х. Астана Саммиті - Қазақстан төрағалығының ірі жетістігі/ Х. Бұқарқызы // Қостанай таңы.- 2010.- 1 желтоқсан (№141).- 6 б. .   Еуразия жүрегіндегі, қазақ жеріндегі үнқатысу: мүше елдердің мемлекет және үкіметтер басшыларының, халықаралық ұйымдардың жетекшілерінің сөздері // Егемен Қазақстан.- 2010.- 3 желтоқсан (№515-516).- 3-5 б. .   Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым [Мәтін] // Қостанай таңы.- 2010.- 30 қараша (№140); Егемен Қазақстан.- 2010.- №504.- 3 б. .   Жанаева, Ш. А. Қазақстан және ЕҚЫҰ - дағы жаңа серпін [Мәтін] / Ш.А. Жанаева // Қостанай таңы.- 2010.- 1 желтоқсан (№ 141).- 5 б.   Жанпейісова, Қ. Тәуелсіз Қазақстандағы өкілетті билікті қалыптастыру мәселелері/ Қ. Жанпейісова // Саясат.- 2008.- № 8.- 43 - 46 бб.   Күзембайұлы, А. Болашаққа сеніммен қарау үшін [Мәтін]: тарих ғылымдарының докторы А. Күзембайұлымен сұхбат / А. Күзембайұлы; сұхбаттасқан Д. Әбіш // Қостанай таңы.- 2010.- 1 желтоқсан (№ 141).- 4 б. Қалмырзаев, Ә. Тәуелсіздік және демократия [Мәтін] / Ә. Қалмырзаев // Егемен Қазақстан.- 2011.- 23 ақпан (№ 55-58).- 1, 3 бб.   Қарасаев, Ғ. ХХІ ғасыр басындағы Қазақстан әлемдік халықаралық қатынастар сахнасында (тарихи-саяси бағыт)/ Ғ. Қарасаев // Саясат-Policy.- 2009.- № 2.- 9-17 б.   Қауіпсіздік қоғамдастығы жолында: Астана саммитінің декларациясы [Мәтін] // Ақиқат.- 2011.- №1.- 11-14 б.   Құланбай, Ә. ЕҚЫҰ институттары және олардың атқаратын қызметтері [Мәтін] / Ә. Құланбай // Егемен Қазақстан.- 2010.- 1 желтоқсан (№ 513-514).- 6 б.   Мұсатаев, С. ЕҚЫҰ тарихындағы Батыс пен Шығыстың арасындағы диалогтың жаңаша дамуы [Мәтін] / С. Мұсатаев // Ақиқат.- 2010.- №11.- 12-16б.   Назарбаев, Н .Ә. Астана Саммитін өткізу - бүкіл Қазақстан халқының салтанаты [Мәтін]: Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың барша қазақстандықтарға құттықтау / Н.Ә. Назарбаев // Ақиқат.- 2010.- № 12.- 9-10б.; Үкімет бюллетені.- 2010.- № 6.- 45-48 б.   Назарбаев, Н. Ә. Астана форумы дайын шешімдер саммиті болмайды [Мәтін]: "Еуronews" телеарнасының тілшісі Константино де Мигельге сұхбат берді / Н.Ә. Назарбаев // Үкімет бюллетені = Правительственный бюллетень.- 2010.- №6.- 3-15б. Назарбаев, Н. Ә. ЕҚЫҰ және жаһандық қауіпсіздік/ Н.Ә. Назарбаев // Егемен Қазақстан.- 2011.- 11 қаңтар. - № 6-7 .- 1, 4 б.

 • Назарбаев, Н. Ә. ЕҚЫҰ саммитін өткізу Қазақстан халқының зор жеңісі [Мәтін]: Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзі / Н.Ә. Назарбаев // Ақиқат.- 2010.- № 12.- 4-8б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Еуразия жүрегіндегі, қазақ жеріндегі үнқатысу [Мәтін]: 1 желтоқсан күні ЕҚЫҰ -ның жоғары деңгейдегі жетінші Саммитін ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев сөз сөйлеп ашты және Саммиттің бірінші сессиясына төрағалық етті / Н.Ә. Назарбаев // Егемен Қазақстан.- 2010.- 2 желтоқсан (№ 515-516).- 1-2 б.; Үкімет бюллетені.-2010.-№ 6.- 24-45 б.
 • Назарбаев, Н. Ә. Еуропа Одағы мен Қазақстан барлық бағыттар бойынша ынтымақтастықты терендете түсуде: 24 қазанда ҚР Президенті Н.Назарбаев еуропалық "New Europe" басылымына сұхбат берді / Н.Ә. Назарбаев // Үкімет бюллетені = Правительственный бюллетень.- 2010.- № 5.- 35-42 б.
 • Назарбаев, Н. Бейбітшілік, ынтымақтастық және даму [Мәтін]: Ынтымақтастығы Ұйымына мүше мемлекеттер Сыртқы істер министрлері кеңесінің 38-сессиясында сөйлеген сөзі / Н. Назарбаев // Ақиқат.- 2011.- №7.- 4-8 б.
 • Пірназар, С. Summit Хельсинкиден Астанаға дейін [Мәтін] / С. Пірназар // Егемен Қазақстан.- 2010.- 1 желтоқсан (№ 513-514).- 6 б.
 • Самрат, Ж. Астана саммиті - аласармайтын биік / Ж. Самрат // Егемен Қазақстан.- 2011.- 1 наурыз (№ 63-64).- 1, 4 б.
 • Саудабаев, Қ. Беделді Ұйымға төрағалық - еліміздің мерейі [Мәтін] / Қ. Саудабаев // Ана тілі.- 2009.- № 42.- 3 б.
 • Сәрсенбаева, Ж. Ғ. Қазақстанда демократияны дамытудың кейбір өзекті мәселелері [Текст] / Ж. Ғ. Сәрсенбаева // Саясат-Policy.- 2010.- № 3.- 37-40 б.
 • Сейдін, Н. ЕҚЫУ - ға төрағалық ету халықаралық сенім мен геосаяси жауапкершілік белгісі/ Н. Сейдін // Ақиқат.- 2008.- № 3. - 17 - 20 б.

Астанинская декларация Саммита ОБСЕ // Мысль.- 2011.- № 1.- С. 2 - 4. . Выступление Президента Республики Н. А. Назарбаева на Саммите ОБСЕ [Текст] // Мысль.- 2010.- № 12.- С. 2 - 4. Глобальная геометрия ОБСЕ [Текст] // Үкімет бюллетені = Правительственный бюллетень.- 2011.- № 1.- С. 105 - 109. Заявление Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в связи с принятым решением о проведении Саммита ОБСЕ в Астане 1 -2 декабря 2010 года [Текст] // Үкімет бюллетені = Правительственный бюллетень.- 2010.- № 4.- С. 95 - 97. К единому пространству общих ценностей [Текст]: открытие Саммита ОБСЕ / Л. Тусупбекова [и др.] // Казахстанская правда.- 2010.- 2 декабря (№ 328).- С. 1 - 5. Молдабеков, Ж. Потенциал безопасности и перспектива сотрудничества [Текст] / Ж. Молдабеков // Мысль.- 2011.- № 2.- С. 7 - 13. Муканова, А. Интеллектуальная нация - основа будущего [Текст]: Глава государства выступил с лекцией перед студентами и преподавателями "Назарбаев Университета" / А. Муканова, Ю. Магер // Казахстанская правда.- 2010.- 8 декабря (№ 332).- С. 1; 3. Назарбаев, Н. А. Инновационная индустрия науки и знаний - стратегический ресурс Казахстана в XXI веке [Текст]: Глава государства выступил с лекцией перед студентами и преподавателями "Назарбаев Университета" / Н. А. Назарбаев // Казахстанская правда.- 2010.- 8 декабря (№332).- С. 1 - 2. Назарбаев, Н. Звездный час Казахстана [Текст]: доклад Главы государства на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости РК / Н. Назарбаев // Үкімет бюллетені = Правительственный бюллетень.- 2010.- № 6.- С. 181 - 190. Назарбаев, Н. Общенациональная задача выполнена [Текст]: о завершении Саммита ОБСЕ в Астане / Н. Назарбаев // Казахстанская правда.- 2010.- 4 декабря (№ 330).- С. 1. Нигматулин, Н. Саммит ОБСЕ - триумфальный успех Лидера Казахстана [Текст] / Н. Нигматулин; беседу вела Л. Тусупбекова // Казахстанская правда.- 2010.- 1 декабря ( № 327).- С. 3. ОБСЕ и глобальная безопасность [Текст] // Үкімет бюллетені = Правительственный бюллетень.- 2011.- № 1.- С. 101 - 102.

 • Петрова, Н. Возмужавшая Независимость [Текст] / Н. Петрова // Казахстанская правда.- 2011.- 5 марта (№ 82 - 83).- С.1; 8. Рогов, И. Саммит ОБСЕ - знаковое событие [Текст] / И. Рогов; беседу вела Т. Бредихина // Казахстанская правда.- 2010.- 1 декабря ( № 327).- С. 1; 5. . Рубинштейн, Е. Саммит ОБСЕ в Астане - представление Казахстана на международной арене [Текст] / Е. Рубинштейн; беседу вела А. Сергазинова // Костанай.- 2010.- 14 октября (№ 81).- С. 6.
 • Солозобов, Ю. Председательство Казахстана в ОБСЕ: путь от Хельсинки до Астаны / Ю. Солозобов // Казахстанская правда.- 2010.- 4 декабря ( № 330).- С.3. . Тусупбекова, Л. К безопасности, миру и процветанию [Текст]: по итогам Саммита ОБСЕ принята Астанинская декларация / Л. Тусупбекова, Ю. Магер, М. Шимановский // Казахстанская правда.- 2010.- 3 декабря (№ 329).- С. 1 - 3. Энергия казахстанского председательства [Текст] // Үкімет бюллетені = Правительственный бюллетень.- 2011.- № 1.- С. 103 - 105. Якименко, И. На пути к историческому саммиту [Текст] / И. Якименко // Казахстанская правда.- 2010.- 29 сентября (№ 256).- С. 4.
 • 2011
 • Указ Президента Республики Казахстан
 • Об объявлении 2011 года Годом 20-летия Независимости
 • Республики Казахстан
 • В целях дальнейшего укрепления Независимости и государственности, духовно-культурной консолидации народа Казахстана, обеспечения преемственного и прогрессивного развития ПОСТАНОВЛЯЮ:
 • Объявить 2011 год Годом 20-летия Независимости Республики Казахстан. Провести его под девизом «20 лет мира и созидания».
 • Образовать Государственную комиссию по проведению Года 20-летия Независимости Республики Казахстан (далее — Государственная комиссия).
 • Утвердить прилагаемые:
 • Концепцию празднования 20-летия Независимости;
 • План мероприятий по проведению 20-летия Независимости Республики Казахстан;
 • положение о Государственной комиссии;
 • состав Государственной комиссии.
 • Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
 • Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
 • Президент Республики Казахстан
 • Н. НАЗАРБАЕВ
 • Астана, Акорда, 27 января 2011 года
 • №1144
 • Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар,ол – тәуелсіз Қазақстан.
 • В этом мире у нас есть только одна Отчизна– это независимый Казахстан.
 • Н. А. НазарбаевДостарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет