Здоровье населения республики казахстан и деятельность


XV КАДРЛАР, ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ КАДРЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬбет119/121
Дата31.01.2018
өлшемі21,54 Mb.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   121

XVКАДРЛАР, ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

КАДРЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И

НАУЧНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

89-кесте Таблица 89

1997-2011 ЖЫЛДАР КЕЗЕҢІНДЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ ҒЫЛЫМИ- ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КАДРЛАРЫНЫҢ САНЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ЗА ПЕРИОД 1997-2011 гг.


Жылдар

Годы

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Саны

Численность

3860

3663

3487

3191

3732

3136

3824

3221

3693

3693

4309


4377


3894

4415

456489-кесте (жалғасы) Таблица 89 (продолжение)

1997-2011 ЖЫЛДАР КЕЗЕҢІНДЕ ҒЗИ ЖӘНЕ ҒО-ғы ҒЫЛЫМИ КАДРЛАРЫНЫҢ САНЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНЫХ КАДРОВ

в НИИ и НЦ ЗА ПЕРИОД 1997 – 2011 гг.


Жылдар

Годы

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Саны

Численность

978

846

649

720

844

887

812

893

960

984

719


774

744

721

716


89-кесте (жалғасы) Таблица 89 (продолжение)

1997-2011 ЖЫЛДАР КЕЗЕҢІНДЕ ҒЗИ ЖӘНЕ ҒО-ғы ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТТІ БӨЛУ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА

в НИИ и НЦ ЗА ПЕРИОД 1997 – 2011 гг.


Жылдар

Годы

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ғылым докторлары

Доктора

наук

150

152

132

172

193

182

158

163

175

152

169

177

209

172

194


Ғылым кандидаттары

Кандидаты

наук

269

294

273

283

360

355

274

326

352

297

293

299

354

257

305PhD докторы

Доктор PhD


7
89-кесте (жалғасы) Таблица 89 (продолжение)

2011 жылындағы ҒЗИ ЖӘНЕ ҒО-ғы ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ

по НИИ и НЦ за 2011 годАтауы

Наименование


Ғылыми қызметкерлер

Научных

сотрудников

Ғылым докторлары

Докторов

наук

Ғылым кандидаттары

Кандидатов

наук

PhD докторы

Доктор PhD

Тері-венерологиялық ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский кожно-венерологический институт20

2

7

0

Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы

Республиканский центр развития здравоохранения13

3

5

2

М.Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық жұқпалар ғылыми орталығы

КНЦ карантинных и зоонозных инфекций

им. М. Айкимбаева


66

11

25

1

Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы

Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова16

6

9

0

А.Н.Сызғанов атындағы ұлттық хирургия ғылыми орталығы

Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова23

7

13

0

Гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы

НЦ гигиены и эпидемиологии21

8

12

0

Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты

Научно – исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней45

10

20

0

Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемаларының республикалық ғылыми-практикалық орталығы Павлодар қ.

Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании г. Павлодар11

1

9

0

Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы Қарағанды қ.

Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний г. Караганда126

23

24

0

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии47

19

27

0

«Кұрмет белгісі» орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу

институты

Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский

институт глазных болезней19

8

6

0

Семей қаласындағы радиологиялық медицина және экологиялық ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии г. Семипалатинск22

2

10

0

Қазақстан Республикасының туберкулез проблемалары ұлттық орталығы

Национальный центр проблем туберкулеза Республики Казахстан22

6

11

0

Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии г. Астана42

9

26

0

Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығы

НЦ проблем формирования ЗОЖ13

6

4

0

Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығы

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии19

11

8

0

Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы

Научный центр педиатрии и детской хирургии32

16

16

0

Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығы

РНПЦ психиатрии, психотерапии и наркологии30

7

10

2

Ұлттық ғылыми медициналық орталық (ҰҒМО) Астана қ.

Национальный научный медицинский центр (РКБ) г. Астана40

12

11

0

Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы

Национальный научный центр материнства и детства10

9

1

0

Республикалық нейрохирургиялық ғылыми орталығы

Республиканский научный центр нейрохирургии22

4

18

0

Республикалық шұғыл медициналық көмек ғылыми орталығы

Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи25

9

16

0

Ұлттық өндірістік трансфузиологиялық орталық

Научно-производственный центр трансфузиологии14

0

6

0

Ұлттық ғылыми кардиологиялық орталық

Национальный научный кардиологический центр18

5

11

2

Барлығы

Итого


716

194

305

790-кесте Таблица 90

ҒЫЛЫМИ КАДРЛАРДЫ КЛИНИКАЛЫҚ ОРДИНАТУРАҒА, АСПИРАНТУРАҒА, ДОКТОРАНТУРАҒА

ЖӘНЕ МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ

(РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕН)

ПРИЕМ НАУЧНЫХ КАДРОВ В КЛИНИЧЕСКУЮ ОРДИНАТУРУ, АСПИРАНТУРУ,

ДОКТОРАНТУРУ, МАГИСТРАТУРУ

( ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА )Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім

Послевузовское

образование

2007-2008

оқу жылы

учебный год

2008-2009

оқу жылы

учебный год

2009-2010

оқу жылы

учебный год

2010-2011

оқу жылы

учебный год

2011-2012

оқу жылы

учебный год

1


Клиникалық ординатура

Клиническая ординатура90
2

Резидентура

Резидентура


158

278

400

730

3

Аспирантура

Аспирантура
63
4


Докторантура

Докторантура


33

5

Магистратура

Магистратура
70

70

70


100


150

6

Докторантура PhD

Докторантура PhD

10

10

20

30

7

Барлығы

Всего256

238

358


520


910
91-кесте Таблица 91
МЕДИЦИНА ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКА КАДРЛАРЫН ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ

БІЛІКТІЛІК ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

(РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕН)

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

( ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА)

Көрсеткіштің атауы

Наименование

показателя

2007

2008

2009

2010

2011

Біліктілік деңгейін жоғарлату

Повышение квалификации


14592

14642

14242

13700

34042

оның ішінде шетелдерде

в том числе за рубежом


425

335

282

229

198Денсаулық сақтау министрлігі
Список сокращений
Ауыл халқы сельское население
Халықтың денсаулық көрсеткіштері
Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары
Ауыл халқы сельское население
Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда все ведомства
Барлық ведомств
Денсаулық сақтау желісі, кадрлары, төсек-орын қоры және медициналық ұйымдардың қызметі
Санитарлық - эпидемиологиялық ұйымдар саны
Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар *)
Республикалық денсаулық
Медицина кадрлары
Білім беру ұйымдарыңда медицина кадрларын даярлау
Барлық ведомстволар все ведомства
Ауыл халқы сельское
Дәрігерлік кадрлармен толықтырылу
Жедел медициналық жәрдем
Облыс бойынша үйдегі стационарлар
Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі
Амбулаториялық-емханалық ұйымдардағы (бөлімшелердегі) хирургиялық жұмыс
Жыл аяғында диспансерлік есепте тұрған сырқаттардың саны
Интернационалист – жауынгерлерге медициналық көмек көрсету
Семей ядролық сынақ полигонының жұмыс істеу нәтижесінен иондық сәуленің
Профилактикалық тексерулердің нәтижелері (0-14)
Vi жүкті, босанатын және босанған
Без содержания отдельного помещения
Аналар өлім-жітімі
Нәрестелердің өлі туылуы, перинаталды және ерте неонаталды өлім-жітім коэффициенті
Аборттар (абсолюттік саны)
Аборттан кейінгі асқынулар (абсолюттік саны)
Контрацептивтерді қолдануға байланысты асқынулар
Жыныстық жолмен берілетін жұқпалар
Халықтың әр түрлі жас тобы бойынша мерезбен сырқаттанушылық
Саты бойынша бөлу
I-ii сатысында анықталған сүт безі мен жатыр мойын қатерлі ісігі
Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Туберкулезден айығу көрсеткіштері.
Туберкулезден өлім-жітім
Фармацевтикалық қызметпен шұғылданатын обьектер
Xvi салауатты өмір салтын қалыптастыру

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   121


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу