Д. Серікбаев атындағы вкгту шқмту им. Дбет1/2
Дата07.05.2017
өлшемі321,02 Kb.
  1   2Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бетҚазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

МжК факультет деканы


_______________ М. Дудкин

__________________2014 ж.
АВТОкөлік құралдары

Силлабус
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Силлабус
Мамандық: 5В090100 – «Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлiктiң пайдаланылуы»

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 2

Семестр: 3Кредит саны: 3

Сағат саны: 135

Дәрістер: 30

Іс-тәжірибелік сабақтар: 15

Зертханалық сабақтар:

СОӨЖ: 30


СӨЖ: 60

Курстық жоба (жұмыс):

Емтихан: семестр РГР
Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Пәннің жұмыс 5В090100 – «Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлiктiң пайдаланылуы» мамандығы үшін ҚР ЖМБС 3.08.341-2008 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде «Көлік және логистика» кафедрасында дайындалдыКафедра меңгерушісі В. Н. Вдовин
Хаттама №____ « » _______________ 2014 ж.

“Машина жасау және көлік” факультетінің әдiстеме кеңесінің отырысында құпталды


Хаттама №____ « » _______________ 2014 ж.
Төраға А.В. Вавилов

Орындаған А.М. Сидоренко

Нормабақылаушы Т.В. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ ОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ


Аудиториялық сабақ Шығыс Қазақстандық мемлекеттік техникалық университетінің аудиториясында құрастылған кесте бойынша жүргізіледі. Кесте студенттердің жеке оку траекториясы бойынша құрастырылады. Пән бойынша 3 кредит алу қарастырылған. Оқу уақыты 15 апта. Апта сайын аудиториялық сабақ: 2 сағат дәріс, 1 семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар жүргізіледі.Студенттердің оқытушымен өз еркімен жұмыс істеу сабағы (СРСП) ГЛ – 204 аудиториясында өткізіледі. Екі рет шектік бақылау жүргізіледі. Қортынды бақылау формасы – емтихан.

Оқытушы туралы мәлімет: А.М. Сидоренко – “Көлік және логистика“ кафедрасының аға оқытушысы.

“Көлік және логистика” кафедрасының офисі

Толық адресі: Өскемен қаласы, Д.Серібаев атындағы көше, 19, зертханалық корпусы ШҚМТУ, Л-204Тел.: 8-3232-540200 Е-mail: kanc_ekstu@mail.ru


1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ1.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
«Автокөлік құралдары» профильдік пән курсы және мамандығы механиктерді дайындауда басты роль атқарады. Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде ғылымдық жүйені және кәсіптік білім алуды және көлік техникасының құрылымы игеруді камтамасыз ету. Пәнді оқып білудің негізгі міндеті: студенттерде машиналардың конструкциясы туралы теориялық негіз жасау және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету әдістерін пайдалануды үйрену, мемлекеттік және халық аралық көлік техникасының стандартарымен және оған қойылатын талаптармен таныстыру.

Көлік машиналарында қолданылатын материалдары және олардың қасиеттері туралы және альтернативтік отындардың қасиеттерін және ерекшелігін білулері керек,

студенттерді ғылыми ойлауды қалыптастыру, шет ел тәжірибесін оқып біліп және оларды қолдана білуді қалыптастыру.
1.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
«Автокөлік құралдары» курсын бітіргеннен кейін студент негігі анықтамаларды, машиналардың құрылысын, оларды қайда пайдалануға болатынын білу керек. Студент теориялық білімін өндірістік практикада қолданып, әртүрлі көліктік техникамен жұмыс істеуді және мөлшерлік техникалық құжаттармен жұмыс істеуді үйренеді, инженерлік есептерді шығаруды, техникалық өлшеуді жасауды, техника – эконимикалық және басқару шешімдерін қолдануды үйренеді, осылардың барлығы өндірістің тиімді жұмыс істеуіне көмектеседі.
1.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі (мысалы):

Білім алушылар білуге тиіс:  • машинажасаудағы технологиялық процестерді жетілдіру мақсатын және міндеттерін;

  • өндірістік процестердің жылулық қуаттылығын есептеу кезінде машинажасау заңдарын іс-тәжірибеде қолдануды және реттеудің технологиялық процестерінің аталған бағдарларына арналған процестерді бағалауды.

Дағдылары:

- теориялық білімін өндірістік практикада қолданып, әртүрлі көліктік техникамен жұмыс істеуді;

- техникалық өлшеуді жасауды;

- техника – эконимикалық және басқару шешімдерін қолдануды үйренеді.

Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер болып табылады:  • меңгерілген ғылыми және арнаулы көлік құрылымы білім негізінде жұмыстардың міндеттерін тұжырымдау;

  • кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

  • өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.1.4 Пререквизиттер
Пререквизиттер: Физика (Fiz 1204).
1.5 Постреквизиттер
Постреквизиттер: Автомобиль қозғалысының теориясы (TDA 4311), автомобильді жобалау (PA 4308).

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Еңбек сыйымдылығы, сағаты

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1

Автокөлік құралдары даму тарихы. Отандық және шет ел қозғалыс құрамдарын индексациялау жүйелері.2

[1 – 3]

Тақырып 2

Көліктік техниканың жалпы құрлысы. Іштен жанатын двигатель. Көліктік техниканың қошаған ортаға тигізетін әсері. Көліктік техника двигательдерінің түрлері, оның жалпы құрлысы. Двигательдердің жұмыс істеу процесстері.2

[1 – 3]

Тақырып 3

Қисық иінді әздек механизмі және газ жүрісін реттейтін механизм. Оларды жинақтау тәсімдері, конструкциясы және қолданылатын материалдары2

[1 – 3]

Тақырып 4

Двигательді салқындату және майлау жүйелері. Салқындату жүйесінің түрлері, олардың құрлысы. Ауамен салқындату жүйесінің ерекшелігі.

Майлау жүйесінің түрлері, олардың құрлысы, үйкелетін беттерге май жеткізу әдісі, қолданатын майлар, бақылау приборлары, картерді желдету әдістері.


2

[1 – 3]

Тақырып 5

Карбюраторлы двигательдің қоректендіру жүйесі. Олардың тәсімі, қолданылатын отындары, жанармай қоспасын дайындайтын әдістері. Карбюратордың құрлысы, олардың жұмыс істеу парқы және басқару жүйелері.

Газбен жұмыс істейтін двигательдің қоректендіру жүйесі, қоданылатын газ түрлері, газбен жүмыс істегенде. қоланылатын сақтандыру техникасы.


2

[1 – 3]

Тақырып 6

Дизельдік двигательдің қоректендіру жүйесі. Оның тәсімі, қолданылатын аспаптары және атқаратын қызметі. Дизельдік двигательдерде қолданылатын отындар. Отын айдайтын жоғарғы қысымды және төменгі қысымды аспаптардың құрлысы.2

[1 – 3]

1

2

3

Тақырып 7

Инжекторлық двигательдің қоректендіру жүйесі, оның аспаптары және атқаратын қызметі. Инжекторлы двигательдерге керекті отын. Шашу аспаптарының жұмысы.2

[1 – 3]

Тақырып 8

Көліктік техниканың электр жабдықтары. Электр жабдықтарының парықтық тәсімі. Тәсімде қолданылатын аспаптардың көлікте орналасуы. Электр энергиясының көзіне және тұтынушыларға берілетін сипаттама. Энергия көздері: генератор және аккумулятор батареясына берілетін сипаттама. Стартер, жарық беру және белгі беру жүйеселері2

[1 – 3]

Тақырып 9

Трансмиссия. Іліністіргіш. Трансмиссияның атқаратын қызметі. Трансмиссияның негізгі механизмдері. Жоғарғы өткіштік көлік техникасының трансмиссиясының құрлысының ерекшелігі. Іліністіргіштің атқаратын қызметі және тәсімі, фрикционды іліністіргіштің жұмысы және оны басқаратын жүйе. Гидромеханикалық және механикалық басқару жүйесі. Гидромуфтаның тәсімі және атқаратын2

[1 – 3]

Тақырып 10

Қосу қорабы. Атқаратын қызметі. Механикалық сатылы қосу қорабының тәсімі. Гидротрансформатордың тәсімі және жұмыс істеу парқы. Гидро көлемдік берілістер туралы түсініктер. Гидромеханикалық берілістердің құрлысы және жұмысы. Қосымша қосу қорабтарының құрлысы.2

[1 – 3]

Тақырып 11

Кардан берілісі және қосу муфталары. Кардан берілісінің атқаратын қызметі және олардың элементтері. Кардан бұлықтарының түрлері. Бұрыштық жылдамдығы тең емес кардан бұлықтарының тәсімі және оның қасиеті. Бұрыштық жылдамдығы тең кардан берілісінің тәсімі және оның қасиеті.
2

[1 – 3]

1

2

3

Тақырып 12

Көліктік техниканың мосттары. Негізгі беріліс, дифференциал және жартылай өстер. Мосттардың атқаратын қызметі және түрлері. Мост элементтерінің құрлысы.

Негізгі беріліс. Дара және қос негізгі берілістердің тәсімі және оның құрлысы. Негізгі берілістің майлау жүйесі.

Дифференциалдың атқаратын қызметі. Трансмиссияға дифференциалдарды орнату әдістері. Дифференциалдарды бекіту әдістері.

Жартылай өстер. Оның құрлысы және жұмыс істеу парқы. Жартылай өстерді бекіту әдістері.


2

[1 – 3]

Тақырып 13

Көлік техникасының қозғалу бөлігі. Аспалы ілгек. Доңғалақ және шина. Қозғалу бөлігінің негізгі элементтері және олардың атқаратын қызметі.2

[1 – 3]

Тақырып 14

Көлік техникасының өткіштігі.

Аспалы ілгектің атқаратын қызметі және оның негізгі бөліктері және олардың атқаратын қызметі.

Шинаны жіктеу және олардың түрлері. Шиналардың таңбасы және өлшемдерін белгілеу. Күпшектің құрлысы және оларды бекіту әдісі.2

[1 – 3]

Тақырып 15

Руль басқармасы. Руль басқармасының негізгі элементтері және олардың атқаратын қызметі. Бұру цапфасының, кіндіктің подшипниктердің конструкциясы. Кіндіктің орнату бұрыштары және оның басқару доңғалақтарын тұрақтандыруға тигізетін әсері. Руль трапециясы, оның қасиеттері. Гидрокүшейткіштердің құрлысы және атқаратын қызметі, қолданылатын сұйық.2

[1 – 3]

Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1

Автокөлік құралдары даму тарихы. Отандық және шет ел қозғалыс құрамдарын индексациялау жүйелері.1

[1 – 3]

Тақырып 2

Көліктік техниканың жалпы құрлысы. Іштен жанатын двигатель. Көліктік техниканың қошаған ортаға тигізетін әсері. Көліктік техника двигательдерінің түрлері, оның жалпы құрлысы. Двигательдердің жұмыс істеу процесстері.

1

[1 – 3]

1

2

3

Тақырып 3

Қисық иінді әздек механизмі және газ жүрісін реттейтін механизм. Оларды жинақтау тәсімдері, конструкциясы және қолданылатын материалдары1

[1 – 3]

Тақырып 4

Двигательді салқындату және майлау жүйелері. Салқындату жүйесінің түрлері, олардың құрлысы. Ауамен салқындату жүйесінің ерекшелігі.

Майлау жүйесінің түрлері, олардың құрлысы, үйкелетін беттерге май жеткізу әдісі, қолданатын майлар, бақылау приборлары, картерді желдету әдістері.


1

[1 – 3]

Тақырып 5

Карбюраторлы двигательдің қоректендіру жүйесі. Олардың тәсімі, қолданылатын отындары, жанармай қоспасын дайындайтын әдістері. Карбюратордың құрлысы, олардың жұмыс істеу парқы және басқару жүйелері.

Газбен жұмыс істейтін двигательдің қоректендіру жүйесі, қоданылатын газ түрлері, газбен жүмыс істегенде. қоланылатын сақтандыру техникасы.


1

[1 – 3]

Тақырып 6

Дизельдік двигательдің қоректендіру жүйесі. Оның тәсімі, қолданылатын аспаптары және атқаратын қызметі. Дизельдік двигательдерде қолданылатын отындар. Отын айдайтын жоғарғы қысымды және төменгі қысымды аспаптардың құрлысы. Барлық әлпіде және қос әлпідегі реттегіштердің жұмысы.1

[1 – 3]

Тақырып 7

Инжекторлық двигательдің қоректендіру жүйесі, оның аспаптары және атқаратын қызметі. Инжекторлы двигательдерге керекті отын. Шашу аспаптарының жұмысы.1

[1 – 3]

Тақырып 8

Көліктік техниканың электр жабдықтары. Электр жабдықтарының парықтық тәсімі. Тәсімде қолданылатын аспаптардың көлікте орналасуы. Электр энергиясының көзіне және тұтынушыларға берілетін сипаттама. Энергия көздері: генератор және аккумулятор батареясына берілетін сипаттама. Стартер, жарық беру және белгі беру жүйеселері
1

[1 – 3]

1

2

3

Тақырып 9

Трансмиссия. Іліністіргіш. Трансмиссияның атқаратын қызметі. Трансмиссияның негізгі механизмдері. Жоғарғы өткіштік көлік техникасының трансмиссиясының құрлысының ерекшелігі. Іліністіргіштің атқаратын қызметі және тәсімі, фрикционды іліністіргіштің жұмысы және оны басқаратын жүйе. Гидромеханикалық және механикалық басқару жүйесі. Гидромуфтаның тәсімі және атқаратын1

[1 – 3]

Тақырып 10

Қосу қорабы. Атқаратын қызметі. Механикалық сатылы қосу қорабының тәсімі. Гидротрансформатордың тәсімі және жұмыс істеу парқы. Гидро көлемдік берілістер туралы түсініктер. Гидромеханикалық берілістердің құрлысы және жұмысы. Қосымша қосу қорабтарының құрлысы.1

[1 – 3]

Тақырып 11

Кардан берілісі және қосу муфталары. Кардан берілісінің атқаратын қызметі және олардың элементтері. Кардан бұлықтарының түрлері. Бұрыштық жылдамдығы тең емес кардан бұлықтарының тәсімі және оның қасиеті. Бұрыштық жылдамдығы тең кардан берілісінің тәсімі және оның қасиеті.1

[1 – 3]

Тақырып 12

Көліктік техниканың мосттары. Негізгі беріліс, дифференциал және жартылай өстер. Мосттардың атқаратын қызметі және түрлері. Мост элементтерінің құрлысы.

Негізгі беріліс. Дара және қос негізгі берілістердің тәсімі және оның құрлысы. Негізгі берілістің майлау жүйесі.

Дифференциалдың атқаратын қызметі. Трансмиссияға дифференциалдарды орнату әдістері. Дифференциалдарды бекіту әдістері.

Жартылай өстер. Оның құрлысы және жұмыс істеу парқы. Жартылай өстерді бекіту әдістері.


1

[1 – 3]

Тақырып 13

Көлік техникасының қозғалу бөлігі. Аспалы ілгек. Доңғалақ және шина. Қозғалу бөлігінің негізгі элементтері және олардың атқаратын қызметі.1

[1 – 3]

1

2

3

Тақырып 14

Көлік техникасының өткіштігі.

Аспалы ілгектің атқаратын қызметі және оның негізгі бөліктері және олардың атқаратын қызметі.

Шинаны жіктеу және олардың түрлері. Шиналардың таңбасы және өлшемдерін белгілеу. Күпшектің құрлысы және оларды бекіту әдісі.1

[1 – 3]

Тақырып 15

Руль басқармасы. Руль басқармасының негізгі элементтері және олардың атқаратын қызметі. Бұру цапфасының, кіндіктің подшипниктердің конструкциясы. Кіндіктің орнату бұрыштары және оның басқару доңғалақтарын тұрақтандыруға тигізетін әсері. Руль трапециясы, оның қасиеттері. Гидрокүшейткіштердің құрлысы және атқаратын қызметі, қолданылатын сұйық.1

[1 – 3]

Зертханалық сабақтар

Тақырып 1Тақырып NСтуденттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1

1 Тарту қасиеттердiң талдауы

1.1 Қозғаушының шапшаң мiнездемесi

1.1.1 Тиiмдi қуат

1.1.2 Тиiмдi момент

Қозғаушының шапшаң мiнездемесi графигi4

[8, 9]

Тақырып 2

1.2 Автокөлiктi динамикалық төлқұжаты

1.3 Динамикалық сипаттама

1.3.1 Жүктемелердiң номограммасы5

[8, 9]

Тақырып 3

1.4 Үдеу жылдамдығы

Үдеудің графигі


4

[8, 9]

Тақырып 4

2 Автокөлiктi жанармай үнемдiлiгі

2.1 Отынның жолдық шығыны

Автокөлiктi жанармай үнемдiлiктiң графигi5

[8, 9]

Тақырып 5

3 Автокөлiктi тежеу сапасы

3.2 Тоқтау уақыты

3.1 Бәсеңдiк автокөлiктi тоқтату

3.2 Тежеу жолы


4

[8, 9]

1

2

3

Тақырып 6

4 Автокөлiктiң орнықтылығы

4.1 Күртiктiң шарты бойынша кризистiк жылдамдық,

4.2 Аударылуды шарт бойынша кризистiк жылдамдық

4.3 Аударылуды шарт бойынша кризистiк бұрышы


4

[8, 9]

Тақырып 7

5 Автокөлiктi басқару5.1 Басқарылудың жоғалтуын шарт бойынша кризистiк жылдамдық

4

[8, 9]2.2 Курстық жобаның (жұмыстың) мазмұны және оның орындалуына қойылатын талаптар
2.3 Өздік жұмыстың тапсырмалары (СӨЖ)

А. Сидоренко «Автокөлік құралдары» 5В090100 – «Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлiктiң пайдаланылуы» мамандығының студенттеріне арналған СӨЖ-на әдістемелік нұсқаулықтар. ШҚМТУ – 18 б.    1. Пән тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум*

Тестілеу

*

*

*

Баяндама жасау


*


*


Эссе


*


Аралық тестілеу*


*

Барлығы

*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылау мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады.
  1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет