Модуль шифры мен атауыбет1/4
Дата29.03.2017
өлшемі0,75 Mb.
  1   2   3   4Модуль шифры мен атауы

Пән атауы

Цикл

Пәннің коды

Кредиттер саны

Пән форматы Дәр/Зерт/С /ПС /ОСӨЖ/СӨЖ

Семестр

Курстық жұмыс/жоба

Пререквизиттер/постреквезиттер

Пәннің қысқаша мазмұны мен мақсатыҚұзіреттіліктер

Преподаватели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Жалпы модулдер

1

ДМВРК 1(Г) Комуникативті мобилносттің модуліАлаштану

БП/ТК

Ala 2208

2

1/0/1/2/2

4
Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, саясаттану, философия. Постреквезиттер: диплом жұмысын жазу.


Пәннің мақсаты: Бүгінгі таңда жастардың бойына тұлғалық сипатын қалыптастыру,отансүйгіштік, ұлтжандылық, азаматтык қасиеттерді ұялатуда курстың атқаратын рөлі зор. Алаш қайраткерлерінің сан қырылы қоғамдық-саяси және мәдени қызметтері арқылы студент жастарды ұлтжандылыққа, елін, жерін сүюге тәрбиелеу, отаршылдық бұғауынан тәуелсіз елге айналу жолында жанын пида еткен асыл арыстарды танып-білу, олардың тарихи қызметін ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отыру әрбір буынның қасиетті борышы болып табылады.

Пәннің мазмұны: XX ғасыр басындағы Алашорданың қоғамдық-саяси өмірдегі алатын орны мен рөлі Алаш қозғалысының құрылуы себебі, мақсаты
Ресей Мемлекеттік Думасы және қазақ зиялылары Алаш зиялылары саяси партия құру жолында Жалпыұлттык саяси партия құру әрекеттері
Алаш зиялыларының алғашқы қадамдары Б.Сырттанов «Қазақт уставын» алғаш жасаушы Алаш зиялыларының революцияға дейінгі саяси күресі
Жалпыұлттык, демократиялық қозғалыстың көсемі Ә. Бөкейханов
Алаш шаңырағын көтеріскендер І Жалпыұлттық Қазақ съезі. «Алаш» партиясының құрылуы ІІ Жалпыұлттық Қазақ съезі. Алашорда өкіметін құруы «Алаш партиясының» Мемлекеттік бағдарламасы Ахмет Байтұрсынов коғамдық-саяси қызметі Жақып Aқбаев саяси қызметі
Мұхаметжан Тынышпаев II бөлім. Алашорда және Кенес өкіметі
Қазақ зиялылары арасында пікір қайшылықтары Алаш зиялыларының Кеңес өкіметі жағына шығуы Алаш зиялылары Кеңес өкіметі жағында атқарған қызметтері Алаш қозғалысына қатысушылардың қасіреті
Алаш зиялыларының өмірімен қызметтері ұрпаққа өнеге

Білімі: Алаштану пәнін өту барысында келесі қорытындыларды беруі тиіс:
- студенттерге қазақ ұлтының саяси элитасының қоғамдық-саяси және мәдени қызметін білуге көмектеседі.
Дағдысы: - алаш қайраткерлерінің қоғамдық-саяси қызметі арқылы студенттердің ұлтжандылық, отаншылдық құндылықтарын одан әрі дамытады.
Біліктілігі: - студенттердің алаш қайраткерлерінің сан қырылы қызметіне деген қызығушылық белсенділігін арттырады;
- студенттердің жан-жақты дамып, толысуында бағдаршам ролін атқарады.


2

Өлкетану

БП/ТК

Kra2208

2

1/0/1/2/2

4
Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, саясаттану, философия. Постреквезиттер: диплом жұмысын жазу.


Пәннің мақсаты: Студент жастарды ұлтжандылыққа тәрбиелеу, туған өлкенің тарихын, мәдениетін жете меңгеріп, елін жерін сүюге тәрбиелеу. Өскелең ұрпақтың Қазақтың тарихы мен туған өлкесінің тыныс-тіршілігін біліп өсуі, нағыз партиоттық тәрбие берудің жолы болып табылады. Пәннің мазмұны: Оңтүстік Қазақстан облысының тарихы. Еліміздің тәуелсіздік алуынан кейінгі өңір. Кеңес өкіметі жылдарындағы Оңтүстік. Ресей империясы қол астындағы Оңтүстік.
Қоқан билігі кезіндегі Оңтүстік. ХҮ-ХҮІІІ ғасырдағы Оңтүстік Қазақстан. Ортағасырлардағы Оңтүстік Қазақстан. Ежелгі дәуірдегі Оңтүстік Қазақстан.

Білімі: Өлкетану пәнін өту барысында келесі қорытындыларды беруі тиіс:
- студенттерге өлкенің тарихи-мәдени, шаруашылық құндылықтарын білуге көмектеседі.
Дағдысы: - студенттердің өз өлкесіне (туған жеріне) деген қызығушылық белсендігін арттырады;
- студенттердің өз өлкесіне деген әрекеттегі отаншылдық сезімін оятып, қалыптастырады;
Біліктілігі: - студенттердің өз өлкесі туралы ақпараттың қандай да бір түрлеріне еркін қолжеткізуіне мүмкіндіктер жасайды.
3

Акмеология және әлеуметтік және жеке жетістіктер негіздері

БП/ТК

AOSID2208

2

2


1/0/1/2/2

1/0/1/2/24

4

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, саясаттану, философия. Постреквезиттер: диплом жұмысын жазу.


Пәннің мақсаты: - акмеологияны оқытуда акмеологиялық білім жүйесін меңгеру, кең аукымды акмеологиялық, жеке, әлеуметтік мәселелер мен мақсаттарды, оның ішінде кәсіби іс-әрекеттің түрлі салалары бойынша шеше алу білігінен қалыптастырудан кұралады.
Пәннің мазмұны: Тәжірибелік іс-әрекет үрдісінде пайдалануға кажет болатын акмеологиялық, жеке, әлеуметтік білім мен білік меңгерумен белгіленеді. Акмеологияның теоретиялық- методологиялық негізін, есейген түлғаның, оның прогрессивті даму үдерісіндегі заңдылығы мен өзгеру кезеңін, негізгі прогрессивті дамуға мүмкіндік беретін акмеологиялық жағдайлар мен факторлардың мәндік сипатын. акмеологиялық әдістер мен технологиялардың ғылыми мәнін білу;

Білімі:Болашақ маман жасай алуы керек:
- Тәжірибелік және еңбек іс-әрекетінде кәсіптік құзіреттілікті қарым-катынас дағдыларын колдану;
- Практикалык мәселелерді креативті шешуге дағдылану;
- Тұлғалық- кәсіби өсуді камтамасыз ету;
- Есейген тұлға қалыптастыра отырып, кәсіби жоспар бойынша дамыту;
Дағдысы: - Озық идеяларды және мәселелерді жаңаша ұстаныммен шешуге өзін дамыту;
- Кәсіби және коммуникативті кызметте табыс, мақсат, нәтиже шыңына жетуге ынталандыру;
Тұлғалық позитивизмге, толеранттыққа мәселені креативті түрде шешуге трансформациялану;
- Жеке тұлғалык кәсіби, рухани жетістіктерге жетудің әдіс-тәсілін табу;
- Оку-тәрбие ісін ұйымдастыруда әдіс-тәсілдерінің тиімділігін салыстыру және аныктау;
Біліктілігі: - Кәсіби іс-әрекет барысында кол жеткізген жетістіктер кеткен кемшіліктердің себебін анықтап, талдау. Алдына зерттеу мақсаты мен міндетін қою;
- Өзгермелі ортада жағдайға сәйкес өз іс-әрекеті мазмұнын қайта кұра алу жүйелеу мумкіндігі;
- Ұжым ішіндегі қарым-қатынасты реттей алу, жүйелей алу, бағыттай алу мүмкіндігі;4

Өсімдік шаруашылығы

өнімдерін стндарттау және сертификациялауБП/ТК

SSRP 2208

2

1/0/1/2/2

4
Пререквизиттер: Қазақстан тарихы

, саясаттану, философия. Постреквезиттер: диплом жұмысын жазу.
Пәннің мақсаты: өнiмдердi, процестер мен қызметтердi нормативтiк-техникалық қамтамасыз ету;
     Пәннің мазмұны: өнiмдер, процестер мен қызметтер сапасының мәселелерiнде тұтынушылардың мүдделерiн қорғау;
      адамдардың өмiрi мен денсаулығы үшiн өнiмдердiң қауiпсiздiгiн, айналадағы ортаның қорғалуын қамтамасыз ету;
 ресурстарды үнемдеу;
     


Білімі: саудадағы техникалық кедергiлердi жою, әлемдiк нарықта өнiмдердiң бәсекелестiк қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ету;
Дағдысы: өнiмдердiң үйлесiмдiлiгi мен өзара алмастырылуын қамтамасыз ету;

Біліктілігі: өнiм сапасын арттыру, ғылымның, техниканың дамуына, халықтың және халық шаруашылығының сұранымына сәйкес өндiрiстiк-шаруашылық қызметтi жандандыру және үйлестiру.

5

Антикоррупциялық мәдениеттің негіздері

БП/ТК

ОАК 2208

2

1/0/1/2/2

4
Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, саясаттану, философия. Постреквезиттер: диплом жұмысын жазу.


Пәннің мақсаты: Сегодня действительно этот вопрос является наиболее актуальным, поскольку в обществе большой интерес вызывают те методы, которые мы используем при антикоррупционном воспитании в образовательных учреждениях – дошкольных, школах, колледжах, вузах.

Пәннің мазмұны: согласно тому определению, которое дается в научной литературе, антикорупционная культура – это не есть совокупность только лишь знаний, связанных с коррупцией. Это есть знания, связанные с ценностью патриотизма, любви к родине, честного труда, имиджа и роли и назначения госслужбы в нашей общественной жизни.


Білімі: связанные с ценностью патриотизма, любви к родине, честного труда, имиджа и роли и назначения госслужбы в нашей общественной жизни.

Дағдысы: уметь полученные теоретические знания применять на производстве.

Біліктілігі: иметь навыки практического применения знаний в области сельского хозяйства

6

Қазақ тіліндегі тіл

мәдениеті және коммуникацияБП/ТК

KRKRYa 2208
0/0/2/2/2Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, саясаттану, философия. Постреквезиттер: диплом жұмысын жазу.


Пәннің мақсаты: введение в проблематику лингвистической науки, вооружение студентов знаниями о структуре и системе языков мира, об их происхождении и историческом развитии.

Пәннің мазмұны: при изучении казахского языка закладывается фундамент лингвистической подготовки студентов. В процессе изучения курса студенты осваивают интернациональную лексику, латинскую грамматику.


Білімі: грамматический строй, лексический фонд казахского языка

Дағдысы: употребление и перевод интернациональной лексики, казахской грамматики

Біліктілігі: сопоставительное изучение языков и культур, лингвистический анализ источника.Пәнаралық модулі

7

ММ 1(Г) Основы естественных наукМикробиология

БП/ТК

Mikr1209

3

2/1/0/3/3

2
Пререквизиттер- биология, мамандыққа кіріспе.

Постреквизиты: агрохимия; егіншілік; а/ш дақылдарды зиянкестер мен аурулардан қорғау.

Пәннің мақсаты: Микроағзалардыңтүрлерін, тіршілік ету ортасы туралы түсінік беру.

Пәннің мазмұны: Микробиология пәні ауыл шаруашылықта микроағзалардың ролі туралы түсіндіріп өтеді. Микроағзалардың қатысымен өтетін процесстерді сипаттайды. Ашу процессі туралы түсінік.

Білімі:Микробиология туралы жалпы негізгі түсініктерді білу.
Дағдысы:Микроағзалардың қатысымен өтетін процесстерді сипаттайды. Ашу процессі туралы түсінік.

Біліктілігіі: Пәннің өтілуі барысында қалыптасқсан ұғымдар мен білімдерді заманауи ауыл шаруашылығында қолдана білу.
8

А/ш микробиологиясы

БП/ТК

SM1209

3

2/1/0/3/3

2
Пререквизиттер- биология, мамандыққа кіріспе.

Постреквизиты: агрохимия; егіншілік; а/ш дақылдарды зиянкестер мен аурулардан қорғау.

Пәннің мақсаты: А/ш микробиологиясы микроағзалардыңтүрлерін, тіршілік ету ортасы туралы түсінік беру.

Пәннің мазмұны: Микробиология пәні ауыл шаруашылықта микроағзалардың ролі туралы түсіндіріп өтеді. Микроағзалардың қатысымен өтетін процесстерді сипаттайды. Ашу процессі туралы түсінік.

Білімі:А/ш микробиологиясы туралы жалпы негізгі түсініктерді білу.
Дағдысы:Микроағзалардың қатысымен өтетін процесстерді сипаттайды. Ашу процессі туралы түсінік.

Біліктілігіі: Пәннің өтілуі барысында қалыптасқсан ұғымдар мен білімдерді заманауи ауыл шаруашылығында қолдана білу.
9

А/ш өсімдіктерінің биотехнологиясы

БП/ТК

BSHR2210

3

2/1/0/3/3

3
Пререквизиттер- биология, мамандыққа кіріспе.

Постреквизиттер: агрохимия; егіншілік; а/ш дақылдарды зиянкестер мен аурулардан қорғау.

Пәннің мақсаты: өсімдіктер биологиясының теориялық мәселелерін шешу үшін өсірілетін клеткаларды пайдалану. Дифференциация, дедифференциация процестері. Гендердің дифференциальды белсенділігі. Компетенция. Детерминация. Каллус ұлпаларының культурасы.

Пәннің мазмұны: Өсірілетін клеткалардың гетерогендігі. Клеткалардың in vitro жағдайында өсуі. Каллус клеткаларының редифференцировкасы. Клеткалардың in vitro жағдайындағы тотипотенттігі. In vitro жағдайындағы морфогенез жолдары. Органогенез. Соматикалық эмбриогенез. Геммогенез. Ризогенез. Гемморизогенез. Эмбриоидогенез. Өсімдік регенерациясы.;

Білу керек:Биотехнология негіздерін білу

Дағдысы:Өсімдіктерді ин витро жағдайында өсіру

Біліктілігіі: Биотехнология және генетика мселесінде құзырлы болу
10

А/ш өсімдіктерінің генетикасы

БП/ТК

GSHR2210

3

2/1/0/3/3

3
Пререквизиттер- биология, мамандыққа кіріспе.

Постреквизиттер: агрохимия; егіншілік; а/ш дақылдарды зиянкестер мен аурулардан қорғау.

Пәннің мақсаты: өсімдіктер генетикасының теориялық мәселелерін шешу үшін өсірілетін клеткаларды пайдалану. Дифференциация, дедифференциация процестері. Гендердің дифференциальды белсенділігі. Компетенция. Детерминация. Каллус ұлпаларының культурасы. Өсірілетін клеткалардың гетерогендігі.


Білу керек:Өсімдіктер генетикасы негіздерін білу

Дағдысы: Өсімдіктерді ин витро жағдайында өсіру

Біліктілігіі: Биотехнология және генетика мселесінде құзырлы болу
11

Агрометеорология

БП/ТК

Agrm2211

3

2/0/1/3/3

3
Пререквизиттер– биология

Постреквизиттер–өсімдік шаруашылығы, егіншілік, а/ш дақылдарды зиянкестер мен аурулардан қорғау

Пәннің мақсаты: Ауыл шаруашылығының дамуына метеорология факторларының әсері. Негізгі метеорологиялық элементтер және олардың ауыл шаруашылық дақылдарының өніп-өсуіне әсері. Метеорологиялық элементтерге бақылау жүргізу, оның жолдары.

Пәннің мазмұны: Метеорологиялық элементтерге сипаттама беру. Ауа райы және оны болжау. Ауыл шаруашылығына қолайсыз метеорологиялық құбылыстар және олармен күрес шаралары. Агрометеорологиялық бақылаулар және оларды ауыл шаруашылығында пайдалану. Қазақстан климаты.

Білу керек:ауыл шаруашылық дақылдарына пестицидтер мен гербецидтерді енгізу жүйесіне құзырлы болу

Дағдысы:Әр түрлі ауылшаруашылық дақылдарында пестицидтерді қолдану технологиясы. Өсімдік зиянкестеріне қолданатын химиялық заттар жасау.

Біліктілігіі:

Тұқым себу, отырғызу алдында және өсімдікті вегетациялық мерзімде өңдеуге арналған фунгицидтер. Гербицидтер. Пестицидтердің кешенді қолданылуы.


12

Климатология және метеорология

БП/ТК

KM2211

3

2/0/1/3/3

3
Пререквизиттер– биология

Постреквизиттер–өсімдік шаруашылығы, егіншілік, а/ш дақылдарды зиянкестер мен аурулардан қорғау

Пәннің мақсаты: Ауыл шаруашылығының дамуына метеорология факторларының әсері. Негізгі метеорологиялық элементтер және олардың ауыл шаруашылық дақылдарының өніп-өсуіне әсері. Метеорологиялық элементтерге бақылау жүргізу, оның жолдары.

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> katalog16
katalog16 -> Пәндердің элективті каталогы
files -> Қр бжҒМ «М.Әуезов атындағы ОҚМУ» шжқ рмк ректорыт.ғ. д., профессор Ж.Ү. Мырхалыков 2017ж
files -> Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы сақтаудың бақылау бағдарламасында көрсетілетін мәселелердің ұсынылып отырған тізбесі Бақылау мәселелері
files -> Жылға (жылдарға) 1 бөлім Жалпы ережелер
files -> БАҒдарламасы 6М091000 «кітапхана ісі» мамандығына арналған [«Қызмет көрсету»
files -> KbshT 2202 Кәсіби бағытталған шетел тілі 5B091000 «Кітапхана ісі»
files -> KK(O)T 2201 «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» 5B091000 «Кітапхана ісі»
files -> «Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы элективті пәндер каталогы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет