Шекті автоматтар теориясының негіздеріДата27.01.2022
өлшемі96,5 Kb.
#129996
Байланысты:
Шекті автоматтар теориясының негіздері
Зерт жұмыс 4, Зерт жұмыс 4, Кур час, Протокол НИРС РУС 2020, Карта обеспеченности, Карта обеспеченности, Карта обеспеченности, химия лекция тапсырма, химия лекция тапсырма, 1 зертханалық жұмыс, Күн энергиясы, Күн энергиясы, Документ, Күн энергиясы, Күн энергиясы

Шекті автоматтар теориясының негіздері
§35. Шекті детерминделген (автоматты) функциялар ұғымы, олардың Мур диаграммасы бойынша көрінісі. Бірлік кідіріс.
A = {a1, a2, …, ar } — ену алфавиті және B = {b1, b2, …, bm } — шығу ал-

фавиті берілсін. А және В алфавиттерінде барлық мүмкін болатын тізбектердің жиындары ретінде сәйкестікпен А және В жиындарын анықтаймыз.Анықтама 1. Бейнелеу

φ: A → B анықталған функция деп аталады,

( а.-функция) , егер b (t ) кез келген t = 1, 2, … үшін a(1), a(2), …, a(t ) анықталса.

а-функцияны былай белгілейтін боламыз:

a1(1)…a1(t )… → b1(1)… b1(t)…

φ: ,

a2(1)…a2 (2 )… → b2(1)… b2(t)…
егер a1(1)=a2 (1), онда b1(1) = b2(1)


a1(1)=a2 (1)

егер a1(2)=a2 (2)

, онда b1(1) = b2(1)

a1(t)=a2 (t)
Анықтама 2. φ: A → B а.-функция берілсін

Кез келген сөзін қарастырамыз. функциясын келесі түрде анықтаймыз: a(1), a(2), …, a(t )…— кез келген ену тізбегі болсын. Қарастырамыз:φ(а1а2...акa (1), a (2), …, a (t )…)= b1b2…bк b (1)b (2)…b (t )….

Онда (a(1), a(2), …, a(t )…)= b(1)b(2)…b(t )…. сөзі бойынша φ функциясы үшін қалдық функция деп аталады.Анықтама 3. Анықталған функция φ: A → B шекті анықталған деп аталады, егер онда әр түрлі қалдық функциялардың тек шекті саны бар болса.

Анықтама 4. Автомат (инициалды) деп кез келген алтылықты айтамыз (A , B , Q , G , F , q0), мұндағы A , B , Q — шекті алфавиттер, G : A Q →Q , F : A Q →B , q0 Q — бастапқы күй.

Автоматтың енуі болып a(1)a(2)a(3)…, a(t )… A * тізбегі қызмет атқарады(шекті немесе шексіз), автоматтың шығуы болып z (t ) тізбегі қызмет атқарады, бұнда автомат

канондық теңдеулер жүйесімен беріледі:
z(t)=F(x(t),q(t-1)),

q(t)=G(x(t),q(t-1)),

q(0)=q0
Анықтама 5. φ: A → B бейнесі автоматты функция деп аталады, егер оны жүзеге асыратын автомат болса.

Тұжырым. Функция тек қана шекті анықталған болғанда ғана автомат болып табылады.

Мысал. A = B = Q = {0, 1} және канондық теңдеулер жүйесі былай берілсін.
z(t)=q( t-1)

q(t)=x(t)

q(0)=q0

Бұндай автомат a(1)a(2)...→0a(1)a(2)... бейнесін жүзеге асырады және бірлік кедергі деп аталады.x(t) a(1) a(2) a(3)

q(t) 0 a(1) a(2) a(3)

z(t) 0 a(1) a(2)
Анықтама 6. Автомат үшін Мур диаграммасы деп q төбесінен шығып G (a, q)-ға сәйкес келетін төбеге баратын әр (a, q) жұбымен салыстырылатын доғасы бар Q көптөбелі бағытталған графты айтады. Бұл доғаға (а,F (a, q)) белгісі қосымша жазылады..

Ерекше түрде бастапқы күйге сәйкес келетін төбе белгіленген. Мур диаграммасы автоматты береді.


§36. Кедергі элементтерінен және функционалды элементтерден тұратын үлгілер. Бейнелеудің автоматтандылығы.

Анықтама. Кедергі элементтерінен және функционалды элементтерден тұратын үлгілер деп функционалды базистегі бірлік кедергінің функциясын іске асыратын элементі қосылған функционалды элементтерден тұратын үлгіні айтады. Кедергі элементтерінен және функционалды элементтерден тұратын үлгіде бейімделген циклдар жіберіледі, бірақ кез келген бейімделген цикл тым болмаса бір кедергіден өтуі тиіс.

Сонда да A = B = {0, 1}, E2n

n — n ұзындығы бар барлық бульдік векторлардың жиыны.

Теорема 1. Функционалды элементтерден және кедергілерден тұратын үлгі автоматты бейнелеуді жүзеге асырады.

Дәлелдеу. 1) Мәселен, үлгіде r кедергі элементтері болсын. i-ші кедергі Ri wi төбесінен доға баратын vi төбесіне жазылған болсын. Барлық i = 1, …, r үшін

КФЭҮ -ден доғаларды алып тастаймыз. КФЭҮ анықтамасы бойынша алынған графта бейімделген цикл болмайды және ол ФЭҮ -ні көрсететін болады. Бұл ФЭҮ -нің енулері болып алғашқы үлгінің барлық енулері бола алады, сонымен қатар vi –дің барлық төбелері , i = 1, …, r осы үлгінің енуі бола алады. (ескерейік, олардың барлығы алғашқы үлгінің енуінен ерекше және өзгеше). Алынған ФЭҮ -нің шығысы ретінде алғашқы үлгінің барлық шығыстары мен wі төбесінің барлық i = 1, …, r шығыстарын аламыз. Алғашқы үлгіге шығыс ретінде z1, …, zm айнымалылары жазылсын, ал енуге — x1, …, xn айнымалылары жазылсын. vi төбелеріне q' 1, …, q' r айнымалыларын жазайық та, ал wі-ға — q1, …, qr айнымалыларын жазайық. ФЭҮ -і функционалдандыру анықтамасына сәйкес fi, gj логика алгебрасының кейбір функциялары үшін былай жазған дұрыс:


zi=fi(x1,…,xn, q1,…qr), i=1,…,m,

(1)


qj=gj(x1,…,xn, q1,…qr), i=1,…,r.
(1) теңдігі әрбір t = 1, 2, 3,…, мезетінде орындалады деуге әбден болады, яғни
zi(t)=fi(x1(t),…,xn(t), q1(t),…qr(t)), i=1,…,m,

(2)


qj(t)=gj(x1(t),…,xn(t), q1(t),…qr(t)), i=1,…,r.
Бірлік кедергінің элементінің канондық теңдеулеріне сәйкес t мезетіндегі оның шығысы t – 1 мезетіндегі енуімен сәйкес келеді, сондықтан алғашқы үлгідегі t = 1, 2, … болғанда барлық i = 1, …, r, үшін, мұндағы qі(0) = 0 болғанда qі'(t) = qі (t – 1) деп санауға болады. Онда (2) теңдік мынадай түрге ие болады: (мұндағы i = 1, …, m және j = 1, …, r):


zi(t)=fi(x1(t),…,xn(t), q1(t-1),…qr(t-1)),

(3)


qj(t)=gj(x1(t),…,xn(t), q1(t-1),…qr(t-1)),

qj(0)=0

Алынған теңдіктер КФЭҮ -дің функционалдауын анықтайды және оның канондық теңдеуі деп аталады.

2) ∑ үлгісімен жүзеге асатын ψ бейнелеуі (3) канондық теңдеуімен берілсін. E2n, E2r,E2m –дегі сәйкес мәндерді қабылдайтын X=(x1,…,xn), Q=(q1,…,qr), Z=(z1,…,zm) айнымалыларын енгізейік. q0=(0,...,0) болсын. Сонда (3) теңдікті мына түрде жазуға болады:

Z(t)=F(X(t),Q(t-1)),

Q(t)=G(X(t),Q(t-1)),

Q(0)=q0
Мұндағы F, G функциялары t –дан тәуелсіз. Осы жерде үлгімен жүзеге асатын бейнелеу автомат беретін (E2n, E2r, E2m ,F, G, q0 ) бейнелеумен сәйкес келетіні көрініп тұр, яғни автоматты функция болып табылады. Теорема дәлелденді.

§37. Функционалды элементтер мен кедергі элементтері үлгісімен автоматты функцияны модельдеу.

Анықтама. φ автоматты функциясы А шекті алфавитінде тізбекті және В шекті алфавитіндегі тізбектерді көрсетсін. КФЭҮ ∑ E2n –нің элементтері тізбегінен E2m –нің элементтерінің тізбегіне ψ өзгертуді іске асырсын. Бұны ∑ φ-ті модельдейді дейміз, егер әр түрлі элементтерге әр түрлі элементтерді сәйкес қоятын және А алфавитіндегі кез келген Р= a(1)a(2)...a(t) тізбек үшін егер

φ(Р) =Т= b (1)b (2)…b (t ) болса, онда ψ(К1(Р)) = К2(Т) болатын,

мұндағы К1(Р) = К1 (а(1))К1(а(2))... К1(а(t)), К2(Т) = К2 (b(1))К2(b(2))... К2(b(t)) қасиеттері бар К1: А→ E2n және К2: В→ E2m бейнелеулері болса.


Теорема 2. Кез келген автоматты функция үшін функционалды дизъюнкция, конъюнкция, қарама-қайшылық және кедергі элементтер базисінде оны модельдеуші КФЭҮ бар.

Доказательство. Автоматты функция D = (A , B , Q , G , F , q0 ) автоматымен берілсін. 2n≥|A|, 2m≥|B|, 2r |Q | болатындай n , m , r-ді таңдап аламыз. Кез келген бейнелеулерді(таңбалау) қарастырамыз: К1 : А→ E2n , К2 : В→ E2m, К3 : Q→ E2r бұларда әр түрлі элементтер әр түрлі элементтерге бейнеленеді. Қосымша қажет ететініміз, К3(q0) =(0,..., 0) болуы. Кез келген а А және q Q үшін
G’(K1(a),K3(q))= K3(G(a,q)),

F’(K1(a),K3(q))= K2(F(a,q)) (1)
жүйесі орындалатын G’: E2n × E2r→ E2r және Ғ’: E2n× E2r → E2m бейнелеулерін қарастырайық.

(1) теңдігі А-дағы кейбір әріптің коды болатын, ал В-дағы кейбір әріптің коды болатын тек қана , жұптары үшін G’және F’ бейнелеулерін анықтайды. Қалған G’ F’ бейнелеулерінің жұптары үшін еркін түрде алдын-ала анықтаймыз. болсын. Канондық теңдеулерімен Н=( E2n, E2m, E2r, G’ , F’, )автоматын қарастырамыз:
Z(t)=F(X(t),Q(t-1)),

Q(t)=G(X(t),Q(t-1)),

Q(0)=
(1)-ден шығатыны, егер D автоматы А алфавитінде Р тізбегін В алфавитіндегі Т тізбегіне өзгертсе, онда H Р тізбегіндегі K1(P) кодын Т тізбегіндегі K2(T) тізбегіне өзгертеді.

Сонымен, (2) теңдікпен белгіленетін автоматты функцияны үлгі арқылы жүзеге асыруға болатынын көрсету жеткілікті. Х айнымалысының мәндері -нің п ұзындықтарының жиынтығы болып табылатындықтан, оны Е2-ң мәндерін қабылдайтын (х1, ..., хп) айнымалыларының жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Q мен Z айнымалылары үшін аналогиялық түрде болады. Онда (2) логика алгебрасының қандай да бір fi, gj функциялары үшін эквивалентті түрде жазуға болады:Онда базисіндегі функционалды элементтерден n+r кірісі және m+r шығысы бар, функциялардың келесі тобынан тұратын үлгі құруға боладыОсы ФЭҮ-де кірістік айнымалысы шыңына келтірілген, ал qj шығыстық айнымалысы wj шыңына келтірілді. (wj, ) доғасын қосып, шыңына тоқтау элементін сәйкестендірейік. Осының барлығын жұптарымен істеп, жұмыс істеуі келесі канондық теңдеулермен сипатталатын КФЭҮ аламыз

Ізделінген үлгі осы. Теорема дәлелденді.

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет